REKLAMA

Od higieny społecznej do praktyk eugenicznych

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-05 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM we Wrocławiu jest pani Kamila Łazarczyk doktor nauk humanistycznych historyczka adiunkt w zakładzie humanistycznych nauk lekarskich Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu dzień dobry witam serdecznie pani doktor dobry żyjemy w interesujących czasach wizja przyszłości dla niektórych jest taką wizję idealną, bo mamy Rozwiń » technologie czy już za chwileczkę będziemy mieli jeszcze lepsze technologie, żeby projektować nowego człowieka człowieka, który będzie Super inteligentne Super wytrzymały być może oporne na różnego rodzaju choroby wirusy taki nad człowiek trochę, a z drugiej strony od czasu do czasu pojawiają się także w Europie różne pomysły, aby społeczeństwo troszeczkę zmienić wyczyścić moralnie uzdrowić i pomyślałem sobie, że takie właśnie połączenie myślenia o jednostce jako jednostce lepsze niż ta, która dzisiaj występuje plus taka moralną nowa to są rzeczy, które mniej więcej już były co są kamienice, które pani się zajmowała swoich pracach naukowych, czyli o ruchu Chiny społecznej tak rów po blisko siebie, jakie są w ogóle co legło u podstaw, jaka jest geneza myślenia o tym, że można stworzyć lepsze społeczeństwo on jest bardzo złożony skomplikowany problem, a ja akurat wspominam nieraz o tym, że początków można, by doszukiwać już w pracach w działalności ruchu higieny społecznej, chociaż zwykle, a kojarzy się te projekty udoskonalenia gatunku ludzkiego doskonalenia społeczeństwa, a idą eugeniki, która rodzi się u schyłku dziewiętnastego wieku o AZA jej ojca skądinąd słusznie uważany jest uczony angielskie Francji gal ta, dlaczego moim zdaniem można, by dopatrywać takich początków on myślenia w tym stylu w tym kierunku o ruchu higieny społecznej, a przedstawiciele tego ruchu, a to głównie lekarze tzw. lekarze społecznicy mieli można powiedzieć humanitarne też czy kierowali się humanitarny założenia można, by powiedzieć, że takie niewinne początki ruchu, a z tym, że on swoich planach programach nawiązywali pewien sposób do koncepcji dziedziczenia a, ale koncepcji dziedziczenia nie tej, na której opiera się wynika tylko wcześniejszej dziedziczenia cech nabytych pod wpływem warunków środowiska, czyli do tzw. marksizmu i przedstawiciele tego ruchu mówili, że trzeba poprawić warunki życia szerokich grup ludności, a trzeba reformować o te wprowadzać różnego rodzaju reformy sanitarne czy on prowadzić walkę z alkoholizmem z prostytucją organizować akcje typu opieka nad matką dzieckiem tych uboższych warstw społeczeństwa, ponieważ o dzieci zrodzone w lepszych warunkach i wychowany w lepszych warunkach będą zdrowsze silniejsze a, a zatem, jakby stopniowo będą też kolejne pokolenia, by doskonalić będą, a będą lepsze, a ta koncepcja dziecięcych nabytych od warunków środowiska, czyli marki zmiana jest rzadko w tej chwili wspominana jest raczej traktowane tak jak ciekawostką historyczną, ale wydaje mi się żony miał bardzo duże znaczenie w dziewiętnastym wieku, kiedy tego rodzaju kampanie organizowano zmień zmierzono tak jak pan redaktor słusznie zauważył do pewnego oczyszczenia społeczeństwa, a różnego rodzaju patologii społecznych, ale czy zjawisk, które określano mianem patologii społecznych czy właśnie prostytucji alkoholizmu jakiś o uzależnieniu robi różnego rodzaju chorób różnego rodzaju, ale jeszcze wtedy niewiele tych chorób, które stały się celem działania urzędników, bo jak wiadomo koncepcję dziedziczenia, a nie czytało dziedziczenia nie była tak, a dobrze poznana rozwinięta, a i punktem wspólnym pomiędzy ruchem higieny społecznej ruchem granicznym jest właśnie nawiązywanie do teorii dziedziczności, a z tym, że przedstawiciele tego drugiego ruchu ruchu organicznego, a w głównej mierze opierali swoje plany swoje dążenia, odwołując się do teorii dziedziczenia, ale tej którą, jakby ponownie odkryć dom on na przełomie dziewiętnastego dwudziestego wieku, czyli to o dziedziczenia Mendla wprawdzie genetycy, a tacy twardzi genetycy niekoniecznie zgadzali się z ruchem z założeniami ruchu eugenicznego rozumiejąc, że taki prosty sposób jak to sobie wyobrażano, czyli poprzez sterylizację poprzez niedopuszczanie do rozrodu pewnych grup ludności postrzeganych jako niepożądany nie da się w ten sposób udoskonalić gatunku ludzkiego i wyeliminować tych patologii ale niemniej jednak Organice Chin przedstawiciele tego ruchu o jak dla uzasadnienia naukowego swoich poglądów do tej teorii sięgali po rozumie mamy takie zdarzenie pewne koncepcje tak z 1 strony tak jak pani powiedziała, jeżeli poprawimy warunki bytowe, czyli higiena czystość światło edukacja być może nawet czy też jakieś ekonomiczne no to będziemy mieli mniej i coraz mniej osób, które będą cierpiały na tę społeczne dolegliwości za lat kilkanaście kilkadziesiąt kilkaset całkowicie zdrowe społeczeństwo wystarczy poprawić środowisko, ale jako druga część mówi są pewne osoby, które już są dziedzicznie skazane na to, żeby im już nic nie pomoże, więc musimy upewnić się one nie będą Ross ma należały jak te troszkę inaczej ujęła no bo ruch, a higieny społecznej to jest ruch, który wcześniej, ale powstał i rozwijał swoją działalność jak powiedziałam odwołał się do tej teorii dziedziczenia cech nabytych od warunków środowiska ta teoria mogła mieć 2 interpretacje pozytywną, o czym należy poprawić warunki po to, aby ludzie żyli w tych lepszych warunkach dzieci wychowanych w lepszych, a zatem stopniowo on doprowadzić do udoskonalenia raju na aktora na ziemi interpretacja negatywna mówi, że jeżeli się tych warunków środowiskowych nie ulepszenie doskonali będą się kumulowały cechy negatywne, a zatem pogłębiała pogłębiane będą patologie społeczne i stopniowe nastąpi stopniowy regres degeneracja państwa, ale także ta teoria miał 2 możliwe, by wersję o 222 możliwe interpretacje, a i przedstawiciele ruchu higieny społecznej, a pod koniec dziewiętnastego wieku w pierwszych dekadach dwudziestego wieku, gdy zasilili szeregi ruchu eugenicznego, który był im, jakby powstał niezależnie od ruchu higieny społecznej, a w związku z tym, że pojawił się lęk właśnie przed degeneracją przed regresem społeczeństwa i degeneracją ten lęk pojawia się usług dziewiętnastego wieku znaczy pojawia się narastał nas tego wieku i przedstawiciele wyniki mówią nie da się nic zrobić, a poprzez reformy ponieważ, a dziedziczności set silniejsza, czyli że pewnych osób już nie można niemal przy nigdy nie da się tego zmodyfikować zmienić, bo twarde prawa dziedziczności o nie pozwalają na to czy taki koncepcja biologicznego determinizmu, która pojawia się i staje się dominującym nurtem myślenia o jest właśnie charakterystycznym elementem myślenia organicznego nie da się, a poprzez reformy poprzez łagodne umiarkowane działania tylko o radykalne odcięcie tej chorej tkanki społecznej o i tu jak pan zauważył odcięcie chorej tkanki przedstawiciele Organiki tam inny ruch też eugeniki szczególnie bardzo chętnie odwoływali się do biologicznych porównań, traktując organizm społeczeństwo czy na jak odwrotnie społeczeństwa organizm on i argumentując że tak jak organizm pozbywa się chorej jakieś komórki tkanki tak i społeczeństwo musi to zrobić dla zachowania zdrowia i żywotności wrócił do naszej rozmowy o informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 20 już kilka minut dr Kamila Łazarczyk, a dziś w zakładzie humanistycznych nauk lekarskich Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu z państwa i moim gościom czas państwa i moim gościem ze studia Radia TOK FM we Wrocławiu jest pani Kamila Uzar szyk doktor nauk humanistycznych historyczka adiunkt w zakładzie humanistycznych nauk lekarskich Uniwersytetu medycznego rozmawialiśmy o różnych pomysłach sposobach na ulepszenie społeczeństwa i ulepszenie człowieka i pojawił się tam takie terminy jak ruch higieny publicznej oraz społeczne przepraszam oraz eugenika chyba warto podkreślić, że to nie jest nie jest to samo, a jeszcze właśnie, żeby sprawę skomplikować rzuca jeszcze ruch higieny publicznej także 3 terminy rozumiem, że one się od siebie różnią i one miały inne zadania inne cele i być może są tam jakiś czerpanie ze ze z pewnej podobnej filozofii, ale realizacja tych celi, bo zupełnie inna dziękuję bardzo za powrót do tego wątku bała nie chciałbym, żeby właśnie on jak utrwaliły się utrwalił się takie przekonanie, że wszelkie działania charakterze reform, o ile tych poprawy warunków życiowych prostą drogą prowadzą takiej takich radykalnych rozwiązań, które znane są o historii Organiki to czas jest bardzo złożony skomplikowany problem, ale tak krótko, żeby wyjaśnić, a ruch higieny publicznej czy on zajmował się sprawą interesował poprawa warunków środowiskowych życiowych sam projekt stanika miast itp. o reformy, jakby w granicach 1 pokolenia, czyli działanie tu i teraz dla tych ludzi, którzy teraz żyją ruch geny społeczny, który za drugim w kolejności, a trochę poszerza to spektrum mówiąc o kolejnych generacjach mówiąc o konieczności poprawy warunków życiowych po to, żeby właśnie dzieci zrodzone w lepszych warunkach były zdrowsze i ich dzieci też zdrowsze Cetera, czyli czytałem przyszłościowy pokolenia już Włoszczowy od pogróżek reforma po to, żeby nie tylko tu i teraz działać, ale też na przyszłość o, żeby było widoczne pozytywne rezultaty oni i szkoli punktem łączącym ten ruch higieny społecznej z ruchem organicznym jest właśnie kwestia dziedziczności, ale zwrócenie uwagi na dziedziczną ość myśl o tym, że to mówimy o kolejnych pokoleniach eugenika, a jak wiadomo też o miała na pokolenia miała na celu eliminację tych różnych chorób dziedzicznych czy wówczas uważanych za dziedziczne czy też niekorzystnych zjawisk życia społecznego z myślą o kolejnych pokoleniach kolejnych generacjach to jest moment, kiedy ten schyłek dziewiętnastego wieku początek dwudziestego, kiedy pojawia się i przybiera na sile debata, której świadkami jesteśmy po dzień, a ładnie po angielsku nazywana Night we własne oczy się dziś natura kontra środowisko co ma większe znaczenie co jest bardziej istotne, a w kształtowaniu o kolejnych pokoleń kształtowaniu społeczeństwa nowego lepszego świata, jakbyśmy chcieli zacytować akcja no zawsze w różnego rodzaju projektach, które mają na celu właśnie tak jak mówiliśmy przed informacjami trochę zdiagnozowanie tej chorej tkanki jeżeli, jeżeli używamy takiego porównania, jeżeli myślimy o społeczeństwo jako pewny w organizmie, który też ma różne części, które odpowiadają za różne społeczne funkcje i no i w tym organizmie właśnie pojawia się pojawią się symptomy choroby no i teraz jak te symptomy uchwycić i przypominają się np. takie testy na inteligencję i myślę sobie, że nawet pytanie dziś od po być prób, które dla wielu osób nowo proszę zobaczyć, kto odkrył Amerykę wydaje nam się proste, ale im więcej wiemy tym ta odpowiedź nie jest mniej oczywista albo na czym polega różnica między prokuratorem adwokatem czy pomyłką kłamstwem, jakby był chyba wysterylizowane dawno kiedyś, a w grupie studentów zadam kilka takich pytań właśnie, kiedy myśmy zajęcia dotyczące historii eugeniki i studenci sami śmiali się, że prawdopodobnie niektórzy mieliby kłopot ze zdaniem pytania o kim był Bismarck, a też niekoniecznie w zależności od tego jakie zainteresowania, jaki kierunek poszukiwań ktoś, kto wybrał niekoniecznie są to sprawa oczywista w tej chwili o te pytania, które pan przytaczał to było pytanie w testach na inteligencję o niemieckich testach na inwencję on, które 3 wykonywano przeprowadzano u osób, a kandydatów do sterylizacji zgodnie z zaledwie 900 potomstwem dziś chorym wiedzieli, że są kandydatami do stabilizacji, a tylko trzeba rozwiązać sytuację, że jest kandydat do lub kandydatka do realizacji i pada pytanie na czym polega różnica między prokuratorem adwokatem, a stres dodatkowo za chwileczkę chęć zniszczenia oczywiście stres o w ogóle całej sytuacji osoby, które były wyselekcjonowane, które były zgłoszone do realizacji na mocy ustawy o wdzięcznej nazwie ochronie przed potomstwa dziedzicznie chorych już były jak przytłoczony tą sytuacją, bo nikt nie chciał czuć się mało wartościowy, a narracja wokół realizacji ustawy o operowa tym słowem mało wartościowych z Niemiec Kamil Wenger bardzo często i te osoby o czuły się o stygmatyzowanie czuł się poddane takiemu społecznemu ostracyzmowi bo, zwłaszcza mniej taki gorszy sortu brat powiedział gorsze Zsolt, a w mniejszych miejscowościach małych miasteczkach na na wsiach takie informacje, że ktoś jest zgłoszony do sterylizacji o inne przecież w toku postępowania cywilizacyjnego sprawa się rozchodziły błyskawicznie dla tych osób dary dla dla ich rodzin to były niesamowite dramaty tragedie on dochodziło do myśli samobójczych do on do takich naprawdę bardzo o dramatycznych przeżyć, bo tak jak powiedział nikt nie chciał się czuć gorszy mało wartościowy, bo takie życie trochę piętnastce osoba, a test na inteligencję był bardzo ważnym elementem badania przyczyn jak widzimy w tym teście pytania zawarte w tym teście, a właśnie sprawdzały poziom realizacji programu nauczania w szkołach, a nie inteligencja zresztą to nawet nie nieważny, bo sam sam pomysł on takich procedur jest w ogóle jakiś tylko 7% zdolniejszych dzieci potrafił z grubsza określić różnicę między prokuratorem adwokatem tak to są dane, które przytacza, a nagle ból krew od tej pracy historia trzeciej rzeszy, gdzie też jest rozdział poświęcony inne granice i realizacji ustawy organicznej, a tak dla wielu osób wyjaśnienie takich abstrakcyjnych pojęć o typu pan pomyłka kłamstwo to jest miłość, a co to jest wdzięczność o to jest kłopot on bo kto odkrył Amerykę, o którą nocną czy południową odkrył Amerykę, kto aktualnie sprawuje rządy o to były pytania bardzo trudne dla wielu osób i decydował o ich przyszłości, czyli mamy to są już jak rozumiem eugenicznych praktyki, czyli takie próba znalezienia narzędzi, dzięki którym można znaleźć zdiagnozować społeczeństwo tę chorą tkankę po prostu odciąć tak czy taki sposób, że przeprowadzi sterylizację, czyli myśląc o tym co pani wcześnie mówi, czyli o dziedziczeniu, czyli osoby które, gdyby nie zasługują na to, żeby być częścią społeczeństwa eliminujemy w ten sposób, że on po prostu nie wnosi rozważał taki sposób myśląc o przyszłych pokoleniach za lat kilkanaście kilkadziesiąt będziemy mieli tylko zdrowe społeczeństwo inteligentne tak i moralnie także zdrowe rozumie, bo oprócz inteligencji też myślano o moralności jako czymś co może być ośmielę się stwierdzić, że 1 z drugim się zalewało, a o, że osoby, które oceniane jako podejrzane o jednostki właśnie moralnie nieprzystający do tego obrazu idealnego społeczeństwa, bo albo właśnie podlegająca kimś o będące ofiarami ich nałogów cha, tudzież po prostu biednej niewykształcone, a uważano za upośledzoną umysłowo czy lista internatu ekonomiczne, z jaką oznacza, że osoba po prostu nie daje sobie radę, bo nie ma intelektualnych narzędzi rząd sobie zdawać aż o status ekonomiczny wiązał się z niższym wykształceniem prawda dzieci z tych środowisk finansową upośledzonych miały mniejsze szanse na ukończenie szkoły regularne uczęszczanie do tej szkoły, a zatem tego rodzaju testach musiał wypaść gorzej o bo jak zauważyliśmy sama sytuacja była stresować do tego rzeczywiście, jeżeli ktoś miał jakieś luki w wykształceniu podstawowym on mógł nie wiedzieć, kto lubi marki dokładnie, kiedy na, kiedy przypadają jego o niego urząd, a ponadto tak jak powiedziałam zrywały się koncepcje o inteligencji, ale z moralnością, a osoby oceniane negatywnie z punktu widzenia moralności automatycznie uważano za upośledzoną umysłowo, a na to nie tylko zresztą w Niemczech, gdzie to brały ustawę realizowaną takim jak najbardziej entuzjastycznie, ale przykład Stanach Zjednoczonych, a do Stanów zjednoczonych, a może do Polski powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacje już kilka minut o godzinie dziesiątej 40 państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM we Wrocławiu jest dr Kamila Zaczyk adiunkt w zakładzie humanistycznych nauk lekarskich Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu informacje o dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa i moim gościem ze studia Radia TOK FM we Wrocławiu jest dr Kamila Uzar szyk adiunkt w zakładzie humanistycznych nauk lekarskich Uniwersytetu medycznego w jaki sposób te idee ruchu i higieny społecznej, ale także ruchu eugenicznego były realizowane pani Ania stany Zjednoczone ale, ale np. w Polsce też międzywojennej w jaki sposób były realizowane w Polsce w Polsce mieliśmy, a dość intensywnie działający ruch organiczny, który oczyści zrodził się po odzyskaniem niepodległości, ale trzeba pamiętać, że ten ruch wyrósł tzw koła licealistów, czyli działającego przeciw działającego czy zwalczającego prostytucję, ale nie w kontekście takim, że walki z prostytutką tylko prostytucję jako proceduralnego zjawiskiem, czyli głównym z celem zajęć i obiektem zainteresowań abolicjonistów było zimno, a ci, którzy organizowali proceder, a nie ofiary tego procederu o te ważne moim zdaniem wątek, dlatego że wskazuje na to, że ruch organiczny w Polsce ewidentnie wyrastał z takich właśnie, ale społecznych pobudek wy uważam, że przez długi okres czasu w latach dwudziestych działania tego ruchu koncentrowały się właśnie na o kampanii taki na rzecz poprawy warunków środowiskowych poprawę warunków życiowych, a i to, nawet jeżeli górnicy ówcześni polscy nazywali siebie ciągnikami odwoływali się szerszego Międzynarodowego kontekstu tej publikacji wyraźnie pokazują, że jak mnie nie żegnali się z torem dziedziczenia cech nabytych dla Marka w latach trzydziestych ten ruch Polski trochę się radykalizuje tak jak zresztą w innych państwach i pojawiają się projekty ustaw eugenicznych, a jeżeli się przyjrzymy tym projektom to właściwie projekt polskiej ustawy organicznej wygląda jak tłumaczenie niemalże ustawy stabilizacyjnej niemieckiej, a są bardzo podobne wskazania bardzo podobne procedury przewidziane jest troszkę inaczej ujęte, ale by, a jądro, a jest par ustawodawstwa i Polski niemieckiego i tego, które proponowano w Polsce, które nigdy nie zostały przyjęte, bo zwolnienie oczywiście przeszła przez obrady parlamentu jest bardzo podobne, więc ta dopiero lata trzydzieste przenoszą taką radę tylko zaostrzenie radykalizację jak zaostrzenie radykalizację poglądów rady radykalizację programu natomiast w latach dwudziestych uważam, że ten Polski ruch graniczny, a był taką kontynuację tych społecznym ruchu higieny społecznej zresztą sami jego przedstawiciele często bardzo podkreślali ten związek i i ich korzenie ruchu polskiego grze w Polsce nie było takiej realizacji po tego rodzaju pomysłów, a tak naprawdę nadzorowanej przez organy państwa nie było tego rodzaju ustawodawstwa, a działania tych lekarzy na to były głównie działaniu charakterze lekkim społecznikowską na polskim i walka z prostytucją zjawisko prostytucji, czyli walka z osobami, które organizują nie z ofiarami i przy okazji rozumie też stworzenie takiego zagrożenia zresztą społecznego, czyli opowieści o porwaniach uważaj na siebie bądź porwać handlarze tak to jest znaczy to jeszcze jakby 1 wątek grze, a postrzegano, a to bardzo szeroki temat ich trudno w tej chwili jakoś tak wkrótce w kilku słowach zebrać podsumować ale tzw. alfonsi o to był główny cel działań abolicja listów, a uderzenie tam grupę jako tych właśnie organizujących czerpiących zyski z prostytucji, a i to nie tylko w Polsce to we wszystkich państwach, gdzie ruch Bolt abolicjonistów sny się rozwijał czy zmierzający też sutenerzy kup leży tak o ruchu rodzice mistyczny zmierzające do zniesienia zjawiska nie zakazania tylko do wprowadzenia takich o takich rozwiązań, które spowodują prostuje zniesienie tego a tego procederu, a w Polsce o abolicję liści dokładnie takie same założenia dokładnie takie same cele, a to, że koncentrowali się dodatkowo na sutenera ku pre Coopera to ma w naszym w naszym kontekście polskim trochę jeszcze inny wymiar, ponieważ bardzo często drzewa uderzało to wiązało się z takimi o antysemickimi wystąpieniami uważano, że to jest grupa, która właśnie organizuje ten proceder w Polsce i o czerpie z niego korzyści, ale uważamy raczej propagowano taką no ci, którzy propagowali taką myśl, a tak sądzę że, iż ów tak uważali wierzyli w to co mówi tak tak wydaje mi się dni na podstawie lektury nielicznych wprawdzie dokumentów, które wyraźnie tak wiążą te sprawy wyraźnie o tym, mówią, ale myślę, że ci, którzy propagowali tą myślą o byli przekonani wykonali byli o tym, że tak rzeczywiście jest jest taka koncepcja wymyślonej rzeczywistości prawda, więc myślę, że to się akurat w tym przypadku sprawdza, czyli Polska eugenika można powiedzieć została na etapie projektu niezrealizowanego ta tak tak sądzę ustawodawstwa żadnego, który umożliwiałby państwu taką taką ingerencję w jej realizacji tych jak ładnie to Zygmunt Bauman nazwał ogrodniczych zapędów, a eliminowania tego co bezużyteczne po to, żeby mogło się rozwijać kwitnąć to co użyteczne, a na naszym gruncie to nie doszło do tak daleko idącej ingerencji, ale pomysły takie projekty były dla ruchu granicznego trzeba pamiętać, że rząd był popularny właściwie globalnie można powiedzieć i a nie tylko w Polsce taki umiarkowany charakter, ale na system pan autorka pracy o ruchu granicznym w Ameryce Łacińskiej dokona takiego podziału na ruch, a eugenicznych o anglosaskiej i Łacińskiej, a różnić się one miały właśnie stopniu radykalizacji łaciński to był ten umiarkowany nawiązujący do marksizmu w dużej mierze, a anglosaskiej, a determinizm biologiczny i opiera i działania radykalne radykalny program zmian na system ten proponuje ciekawą kuszącą moim zdaniem com hipotezę też jest to hipoteza tylko, że on charakterze ruchu granicznego decydował wyznanie, że nie było to bez znaczenia ona wskazuje na to, że te państwa nurt anglosaskiego w jaki sposób w tym kręgu kulturowym znana była teorię predestynacji, a zatem te społeczeństwa było czy świadomość zbiorowa społeczna była lepiej przygotowane na przyjęcie koncepcji determinizmu biologicznego, a natomiast w państwach o katolickich, a w dalszym ciągu ta myśl o możliwości doskonalenia poprzez ulepszanie, by współgrała bardziej są z doktryną katolicyzmu czystym no jedno z podstawowych założeń elementów możliwości takiego ciągłego doskonalenia pod wie czy szansa wygrać synka, żeby ten wynik słynne jak dokładnie tak jak pan mówi nawet największy grzesznik takim upadła Magdalena ba został ostatecznie świętą, więc zawsze jest ta możliwość natomiast ma, bo upadła, a 1 z papieży promował tę koncepcję, ale nie znam, ale powiem połączył właśnie dokonał takiej operacji intelektualnych operacji genetyczne czy połączył 2 Magdaleny czy inaczej 2 osoby 11 była tzw. jawną rocznicą druga była Magdalena skaże Magdalena Maria Magdalena była ona jest opisana tam demony są przypisywane, które raczej raczy które nowym testamencie oznaczeń czy chorobę psychiczną czy też jakąś niesprawność intelektualną powiedziałbym nie moralność podejrzana no także 1 z papieży tak zręcznie połączył kilka postaci z nowego testamentu po to, żeby właśnie się nieszczęsna Magdalena kojarzyła dziś takie czy kojarzy spełnia pani się stany Zjednoczone tak padły tu stany Zjednoczone czy co tam siedział w jaki sposób te idee wprowadzone w życie ustawodawstwo stylizacyjne, a właściwie wprowadzone zostało po raz pierwszy w stanach Zjednoczonych o pierwszym stanem, który miał taką ustawa była Diana w 1907 roku o potem o w kolejnych latach kolejne stany wprowadzały podobne ustawy w tym, że w różnych Stanach realizowano w różnym entuzjazmem to pomysły najbardziej entuzjastycznie w Kalifornii, gdzie do 3009. roku wykonano ponad 12 000 zabiegów stylizacyjnych, ale były też takie Stanek idealny przykład, gdzie było dosłownie kilka, a też takie, gdzie były ustawy, ale nie przynajmniej nie odnotowano przypadków stylizacji wspomniane stany Zjednoczone, bo tam właśnie szczególnie widać było to on tendencję do, a kwalifikowania kategoryzacja osób, które uważano za moralnie podupadła jak upośledzonych umysłowo, a i stany Zjednoczone, a w 15002007. roku uznano, że te wszystkie ustawy stanowe, ale samo zgodne z konstytucją, a to miało związek z taką słynną sprawą, a bez was izba, gdzie poddano sterylizacji kobiety, której matka przebywa w zakładzie dla tak stanowi w zakładzie w rodzinie dla epileptyków i upośledzonych umysłowo osób, a uznano kary Beck, a za upośledzoną umysłowo również dziecko o jej córka uznana za upośledzoną umysłowo trudno powiedzieć na jakiej podstawie, bo dziecko było ale, a podstawą tego upośledzenia umysłowego było to, że dziecko było nieślubne, a orzeczenia o tym, o tym stanie, więc był bardzo częste przypadki te jeszcze tylko na koniec może też zasugeruje naszym słuchaczom, którzy są zainteresowani tematem książkę, która okazała się nakładem wydawnictwa karta to książka mój chwilę, że ofiary przymusowej sterylizacji na Dolnym Śląsku w latach 19341944 to poruszające historie, które wybrała opracowała Joanna Ostrowska pani posłowie też znajduje się w książce takie dostała propozycję pani dr Ostrowski napisanie posłowia historycznego udziału w tym projekcie i bardzo się ucieszyłem na to, ponieważ na dziękuję pani dr Ostrowski za ożywienie tego tematu bardzo bardzo pani dziękuję dr Kamila Uzar szyk adiunkt w zakładzie humanistycznych nauk lekarskich Uniwersytetu medycznego we Wrocławiu państwa mają goście informację o godzinie jedenastej po informacjach wrac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA