REKLAMA

Wiosna latynoamerykańska jak arabska? Nie do końca

Połączenie
Data emisji:
2019-11-05 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:34 min.
Udostępnij:

Prof. Dembicz "Mamy do czynienia z nieprzeniknioną bańką polityczno-godposarczą Ameryki Łacińskiej"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują do prof. Katarzyna Dembicz ośrodek studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry, a będziemy mówili o protestach w Ameryce Łacińskiej gigantyczny jest to region i te protesty niekoniecznie muszą mieć ze sobą tak na na poziomie konkretów bardzo wiele wspólnego, ale warto sobie zadać pytanie próbują robić poważne autorytety poważne instytucje czy jest jakaś nić taka przyczyna Rozwiń » skutkował, która łączyłaby to co wydarzyło się niedawno w Chile, a wcześniej w Ekwadorze Hondurasie na Haiti czy można zadawać pytanie, że coś z w Ameryce Łacińskiej zaczyna się rzecz szerzej rozumiany jako rzecznik rządu było dodać jeszcze Panamę Kostarykę Brazylii jeszcze wcześniej tak, że zapominamy, że rok temu Brazylia drżała re wydawało się, że problem wewnętrzny na każdy z tych miejsc to jest problem wewnętrzny tylko on ma pewne elementy wspólne regionalne znacie ponad ponad państwowe regionalna i tych one są na płaszczyźnie wspólnych problemów, a tym problemem jest wart rozwarstwienie społeczne jednak posiadanie znacznych części dóbr wytwarzanych przez wąską grupę osób związanych raz z władzą gospodarczą, ale 2 władza gospodarcza przekłada się na władzę polityczną to jest jakby to 1 z politologów niemieckich nazwał to taką nie przenikną bańką polityczną gospodarczą Ameryki Łacińskiej, czyli mamy to woli do oligarchii, która wywodzi się z z jeszcze kast kreolski ich kolonialnych i ona jest hermetycznie zamknięta bardzo trudna dostać się osobą z niższych sfer albo wejść w z tymi klasami w interakcje głównie są to klasy są to to grupa osób pochodzenia Europejskiego, czyli wbijała znaczna część Ameryki Łacińskiej jest mety ska, tak więc to jest qui pro ble raz rozwarstwienia społecznego na to nakłada relacji etniczne etnicznych, czyli rasowych tak i trzeci element no Class jeszcze klasowy, bo mamy do czynienia z jednak szeroką grupą osób związanych ze sektorem usług przemysłu nazwalibyśmy to w kategoriach robot Robotniczej klasy i i chłopskiej, czyli rów ruchy związane z z obszarami wiejskimi, gdzie mamy grupy chłopów grupy ruchy indygo mistyczne, tak więc to są tak, by elementy wspólne i ja bym do tego dołożyła jeszcze kwestie tradycji ruchów społecznych oddolnych głównie wywodzących się z warstw studentów i warstw intelektualnych i Ameryka łacińska ma ogromny długie tradycje w tym względzie także to są elementy wspólne tak ponad państwowe jeszcze 1 to jest media społecznościowe, które ułatwiają organizowanie się, a dzisiaj jest to ogromna niezadowolenie tak naprawdę przekazów medialnych oficjalnych albo tych tzw. mediów tradycyjnych, które dużej części zależą od tej grupy politycznej są w rękach są własnością największych na najzamożniejszych rodzin czy to Nikaragua czy właśnie Honduras Panama Argentyna Chile i młodzi ludzie dzisiaj mają ogromną na czym mają nie mają zaufania do tych mediów w zasadzie cała wymiana informacji odbywa się na poziomie mediów społeczności mediów społecznościowych i na tej na tym poziomie nastąpi organizacja więc, jakby to są te elementy, które sprzyjają do tego, że mamy w zasadzie wy Polska w w każdym z tych państw ma swoje problemy, jakby można było tras wyliczać, które państwa jak mają problemy natomiast w są element wspólnoty sprzyjają, że to się przez sprzęgło wy w taki w te ruchy w 1 czasie tak w lesie odbywają i protest w 1 czasie, ale można np. zadać takie pytanie czy te związane z tym, że Ameryka łacińska właściwie takim regionem to też ca oczywiście bardzo ostrożnie z takimi generalnymi stwierdzeniami, które nie do końca wyszedł z kryzysu tak i jest jak kolejna rzecz, czyli mamy 30 lat po na czele lata 80, który ma głęboki kryzys zadłużeniowy niektórzy określają to dla dekada bardziej da jednak dekadę, czyli stracona dekada, która w zasadzie dotyczyła przede wszystkim warstwy finansów i produkcji przemysłowej nie dotyczyła rolnictwa produkcja rolnicza w większości państw w tym okresie zwiększyła się, ale wtedy dominował przede wszystkim usługi i przemysł tak i teraz po tym okresie następuje okres demo transformacji, który i politycznej gospodarczej w kierunku liberalizacji gospodarki on się nie, więc bywa w tym samym czasie co transformacja w Europie środkowo-wschodniej i tak jak można było tę falę później niezadowolenia albo też takiego przebiegu nowa Ania polityki w krajach Europy środkowo-wschodniej zauważyć tak one odbywały również w Ameryce Łacińskiej mamy demokratyzację realizację życia dialog odchodzenie od systemu dwupartyjnego w niektórych państwach to się udało innych ten system jest tak skostniały dwupartyjny i nie do ruszenia, że tylko wyłącznie ruchami takimi silnymi protestami oraz te, jakby ruch społeczny staram się z zmienić tak układ sił i not w mamy lat dwutysięcznych, kiedy zaczął się protesty koniec pierwszej dekady 2001. wieku widać teraz obecnie znów mamy pewne przebiegu nowa ani przewartościowanie i dokonanie kolejnej, jakbym oceny tego co się dzieje, gdzie do to niezadowolenie z tak duże, że ono no wystarczyło wystarczają w każdym z tych państw, jakby tylko niewielkie Iskry, żeby w niezadowolenie wybuchu czy też przerodziło się z konfliktu w przemoc tak, bo ten znaczy tak i ten konflikt istnieje cały czas tylko on był nie przejawiał się w formie silnej przemocy i takiej przemocy bezpośredniej, ale właściwie, bo tak powiedzieć tak jak słucham tego co pani mówi to można, by odnieść wrażenie że, że jednak ta demokracja w Ameryce Łacińskiej demokrata znowu bardzo generalne określenie bardzo często przybierała formę takiej liberalizacji zawsze była oznaczona większość pań państw ma jest oparta na takich kompletnie nie do przeniknięcia strukturach oligarchii politycznej która, która formowała się jeszcze w okresie kolonialnym później transformacji znaczy w tych okresach pierwszych dziewiętnastego wieku no mu układania się po uzyskaniu niepodległości te warstwy kreolskim i wpływ wpływami go jak przedsiębiorstwa i elit politycznych gospodarczych ze Stanów zjednoczonych, ale również Europy brytyjskich czy niemieckich no umocniły się tak w u władzy jest czy kraj, który dokonał przemiany to m.in. Boliwia kraj, który również odsuną to oligarchia władze tor to Wenezuela, gdzie no mamy odwrotną Wolf testy, bo to elity domagają się, aby no, ale można powiedzieć, że tworzą nowe no oczywiście tak, że struktura oraz dla działań naruszono metro z zmieniła się zmieni zmieniła się elita ta, która która, która o z tą samą stało się poprzez rewolucję na Kubie tak lew rewolucja sandinistów ska mamy nową elitę, która się no kurczowo dzisiaj trzyma, a zła już w tej chwili od klejone co państwo chcą się jednak co charakteryzuje te wszystkie elity to jest całkowite oderwanie od realiów społecznych to znaczy oni żyją nie dojdzie w takiej bańkę, która który, przez którą nie można przejść to oni się odgradzać to chyba było rozwścieczyło też ludzi w Chile, kiedy podniesiono ceny ogłoszono podniesienie cen biletów na metro ludzie wyszli na ulice w tym czasie była w mediach krążyła filmik jak to prezydent był na urodzinach, którego członków rodziny pił w ekskluzywnym miejscu wino i po prostu był oburzony, że lud wyszedł na ulicę no właśnie czekamy jeszcze chcą czegóż oni jeszcze chcą też takie nadziei i to patrzenie z perspektywy władzy na społeczeństwo amerykański, jako że homogeniczne homogeniczne, a nie zróżnicowano jeszcze to jest jakby 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy łączenie łączenie 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Katarzyna Dembicz z ośrodka studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w dzień dobry mówimy o Ameryce Łacińskiej mówiliśmy o podłożu takim takiej strukturze sprzyjającej tym ruchom właściwie rewolucyjnym, które w tej chwili w Ameryce pojawiają lat Amerykanie lubią tak taki zwrot ruchy rewolucyjne ani uważają, że zawsze robią rewolucję ita, ale kłopot tutaj jest taki właściwie mamy do czynienia z rewolucjami, które zatrzymują, jakim etapie prawda znaczy jest wybuch niezadowolenia społecznego zaczyna się mówiąc kolokwialnie działacz obserwowaliśmy to Wenezueli obserwowaliśmy to w Brazylii, a potem to właśnie potem jest jakaś blokada jest hamulec niema przełamania nie ma zmiany nie ma zmiany, bo bardzo często w tym nie hamulcem, ale po można powiedzieć czynnikiem który nie pozwala na dalszą przemoc eskalację albo wręcz zmianę, czyli skazy, która doprowadziła do zmiany władzy zmiany układu sił i jest wojsko, czyli siły zbrojne, które w Ameryce Łacińskiej zawsze odgrywały role bardzo ważną bardzo często dokonywał przewrotów stawały władzy to było znów mamy Brazylia Urugwaj Paragwaj Chile Argentyny tak Dominikanę Gwatemalę tak nad morze było i znaczna część rządu w Ameryce Łacińskiej opiera się też wspiera się siłą sił zbrojnych wojska, któremu gwarantuje przywileje i tak można wskazać i Cube, gdzie siły zbrojne są uprzywilejowane i stoją za siłą partii komunistycznej tak tak można wskazać Nikaragui, czyli te kraje, które uważamy za nie demokratyczna, a Ekwador Wenezuela, ale też można wskazać te kraje, które uważamy za najbardziej demokratyczne w Ameryce Łacińskiej, czyli ile tak, gdzie za decyzjami politycznymi przyszłe działania wojska, które opowiedziało się po stronie prezydenta i było to przedłużeniem tak decyzji politycznych wyprowadzono wojska na ulice to wojsko w wielu miejscach wyręczały policję ze aresztowania ach, przewożenia do zatrzymania i przesłuchaniach tak obywateli także to jest i w przypadku chilijskiej np. wojsko jest jeśli mówimy o sukcesie znów w cudzysłowie transformacji, czyli niskiej, gdzie mamy modelowy system no co ze sławnych modelowy system emerytur, opierając się na funduszach emerytalnych prywatnych to reforma emerytur nie objęła wojska wojsko ma zagwarantowane emerytury przez państwa, ale także tutaj widzimy i w wielu miejscach jest to jest to i w Ameryce Łacińskiej ta tradycja silnej pozycji sił zbrojnych została utrzymana jest utrzymana, ale czy możemy w tym momencie postawić taką tezę, że w zasadzie jedyne co w tym momencie powstrzymuje Amerykę łacińską przez nie przed niedzielną z 1 strony można zadać pytanie rozlewu krwi Olą w zasadzie już nastąpi tak, bo inaczej jedyne co przetrzymuje przed zmiany zmiana przed przebiegu nowa niem i etycznym politycznym to jest łosia goła siła nas zatem RM stoi wojsko tak znaczy najprawdopodobniej, żeby było prze przewartościowanie przebiegu notowań pozycji musiał się wojsko opowiedzieć po stronie protestu do protestujących de facto znowu być może interpretowane jako junta też nasz mogą być też, że to jest to jest z mamy mamy w Ameryce Łacińskiej dlatego, mówi że są te elementy wspólne tak które, chociaż każdy z tych krajów znaczy każdy z tych ruchów i wybuchu niezadowolenia opierało się na innych przesłankach tak to znaczy jeśli mówimy o Peru to mamy odwołań prezydent rozwiązuje parlament równolegle parlament odwołuje prezydenta nie mamy przewrotu, bo siły zbrojne opowiadają się za prezydentem Viscardi w Costa w Kostaryce nie ma nie ma sił zbrojnych to jest jedyny w Panamie protesty studentów, bo są cięcia podatkowe podnoszone są również obniżana obniżane są wynagrodzenia w sferze publicznej wojskowe prowadzone są na ulice wojsko łamie zasady autonomii Uniwersytetu wchodzi na teren Uniwersytetu Pacyfiku studentów o tym, media nie mówiły w zasadzie w Ekwadorze to samo tak niezadowolenie ludzie wychodzą na ulice prezydent posługuje się siłami zbrojnymi, które opowiadają, że za prezydentem, chociaż ludzie domagają się jego ustąpienia, a w zamieszki czy też niezadowolenie wynika ze obcięcia czy likwidacji subsydiów do ropy na przed produktów ropopochodnych tak czy benzyna jeżeli, które na zniesienie tych subsydiów będzie konsekwencją tego będzie podniesienie cen żywności, a wiadomo znaczy w Ameryce Łacińskiej mamy jeszcze tą ten element, chociaż mówi się o tym, że w latach dziewięćdziesiątych i na początku 2 z pierwszego wieku dokonano dużych postępów jeśli chodzi o pewne niwelowanie różnic i wal walka z ubóstwem sukcesie w walce z bossem natomiast jest bardzo cienka granica ci ludzie nie mają żadnych oszczędności najczęściej zadłużają się, jaki Kol wiek skok cen powoduje, że oni wpadają ze tej niskiej średniej niskiej klasy przechodzą do pauperyzacji taki los tak nowelizacja życia to jest niestety data ta granica jest bardzo cienka nie są to społeczeństwa, które tu też charakterystyczny chyba zjawisko dla właśnie bardzo rozwarstwione społeczny ta prawda, gdzie po prostu mamy ten odjeżdżający 1% przez sławne i ten mając prawo w Ameryce Łacińskiej 10% społeczeństwa dysponuje 70 ma ponad 10% dóbr tak, a reszta tylko 30, czyli 90% trzydziestą i ci ludzie z tej drugiej części, które domagają się głównie jeśli chcą się kształcić kształcą się w szkołach publicznych korzystają ze służby publicznej zdrowia natomiast przechodzą na emeryturę, korzystając z funduszy czy wypłacane jest z funduszy prywatnych tak z OFE z tzw. otwartych funduszy emerytalnych tak w przypadku Chile Argentyny i to rozwarstwienia jest coraz większe także na sytuacja nad mamy taką sytuację powiedział znaczy pewien impas dochodzą do takiego progu muru, którego się nie da przebić Wenezuela przypada przy pokłada w dziesiątą udało udało się, dlatego że część wojskowych miało inny pogląd albo też pochodziło z warstw niski, chociaż cały mecz tak się zdarza, ale aspirował do przemiany społeczne również mówimy tutaj o tym, Hugo Chavez no właśnie odpoczęliśmy, ale teraz pytanie czy są ciekawi mnie wytworzył właśnie takich ulic niestety to jest gorsza co chciałem również obawia w pewnym momencie może wytworzyć sam Chavez chyba w no w ostatnim okresie swego życia był na tyle już słaby i również zajęty swoją chorobą, że wydaje się, że nie kontrolował część tego co się dzieje w kraju, czyli rozumiem, że w tej chwili mamy tam jeszcze taki pasek paradoksalny być może obrazek to znaczy mamy nowe elity kontra stare elity plus opozycja, która być może nie chciałaby zmiany systemowe, ale chciałaby zmiany sposobu sprawowania władzy albo znaczy ja myślę, że jest jeszcze 1 z rzeczy to znaczy coraz wyższa świadomość znacznej części społeczeństwa, że należy dokonać zmian nie tylko w sposobie rządzenia, ale też w programach państwowych, które powinny dać priorytet innym kwestiom nie finanse, a środowisko stąd ruchy innego niż styczniu i ruchy nazwijmy to zielone, ale to nie są nic związane z tą tradycyjną taką grupą tak jak w Europie tak czy tzw. działaczy na rzecz ochrony środowiska, którzy są mordowani w całej Ameryce Łacińskiej niezależnie od czy to jest rząd lewicowy prawicowy, bo obydwa style rządzenia np. mają model gospodarki ekstrakty mistycznej tak dzisiaj Ameryka łacińska wiec zdaję sobie z tego sprawę, ale tak właściwie możemy chyba powiedzieć o tym, że to co łączy to kryzys w Ameryce Łacińskiej to właśnie niedobór tych struktur demokratycznych nie ma znaczenia reprezentacją niedolę prezentowanie, która nie reprezentant część roku planowana jest całkowicie oderwana i nie słucha dreszczy za mało demokracji zawsze tak było ze schodów i powielanie wzoru takiego tradycyjnego wzoru Zachodniego rozwój to wzrost gospodarczy wzrost gospodarczy generuje kumulowanie kapitału akumulowanie kapitału to jest tylko to co jest jest synonimem dobrobytu tak nieważne masy redystrybucja nie jest istotne ważne dostęp powszechny do edukacji do służby zdrowia dobrej jakości ten tzw. dobrobyt dla elit oznacza co innego niż dla dobra dla tych młodych ludzi, bo większość są młodzi ludzie, którzy wychodzą na ulice mają bardzo długi tradycje protestów tak społecznych ze mną studia była prof. Katarzyna Dembicz z ośrodka studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego jest 1436 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA