REKLAMA

Jak Polska powinna walczyć o pracowników z Ukrainy?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-06 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie programy kolejny gość Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji pracodawców Rzeczypospolitej dzień dobry dzień dobry witam serdecznie aż 11% wzrostu polskiego polskiej gospodarki w ostatnich 5 latach to zasługa imigrantów zarobkowych z zagranicy głównie Ukraińców tymczasem co czwarty pracujące w Polsce obywatel Ukrainy chce stąd wyjechać sobie do Niemiec, ponieważ po pierwsze, są tam lepsze zarobki po drugie, nasze prawo nie nadąża w Rozwiń » ogóle za potrzebami przedsiębiorców, a przede wszystkim jest kompletnie nieżyciowe dla właśnie pracujących w Polsce Ukraińców np. na Dolnym Śląsku na Pomorzu cudzoziemcy czekają prawie rok na wydanie decyzji związanych z legalizacją pobytu i pracy to absurd nie to jest absurd oczywiście, że przełożymy to na planowanie firmie planowanie inwestycji otwieranie kolejnych fabryk dla pracodawcy ten rok jest praktycznie być albo nie być czasem tak mówimy o 12 miesiącach w 3 województwach, ale lepiej sytuacja wygląda, że było jasne winę wojewódzcy nie także jak i Mazowieckim, a zyski skoro połowa jego krwi, czyli około pół roku, ale są też tacy liderzy to nie jest tak, że przedsiębiorca ma, a szukać w całym kraju tego urzędu, który de facto ileś tam ni mniej będzie to procedura rozpatrywał papierkową co w nim liczbę postulujemy też trochę on-line administracji było w tym obszarze to jest 1 postulat, o których mówimy do władzy, ale rzeczywiście z punktu widzenia tego, o czym pan redaktor powiedział, że dosyć duża liczba planuje dalszy wyjazd do innych krajów to o tym nie tylko Niemcy pamiętajmy, że Czesi bardzo mocno otwierają swój rynek pracownika samo Węgrzy, a słynne już bliskie nam czasem powołują się na gospodarkę węgierską, ale dzisiaj tam jest na, a dla pracy z Ukrainy na wejście od otrzymują oni około 2 lat pracy bez tego powrotu, które nazywamy ruchem wahadłowym dziś jest także prezent Ukrainy wpada do Polski 6 miesięcy wraca z powrotem od siedzi trochę wraca z powrotem do Polski na na pracę, bo tak wymagają tego przepisy, czyli na podstawie oświadczeń do 6000 w Polsce to powoduje, że tacy pracodawcy nie mają szans inwestycji pracownika nie wytoczą wróci praktycznie tak widzimy z naszego badania wrześniu 2% procent z kraju wykonuje te proste rzeczy fizyczne tak oczywiście to rynek wymóg na tym nie było w tym obszarze Polski pracuje chętnych do pracy, ale pamiętajmy, że Ukraina to też są osoby z lepszym wykształceniem ale jakie są, jakie są w ogóle argumenty ustawodawcy autorów tych przepisów, które po prostu utrudniają przedsiębiorcom zarabianie pieniędzy tak naprawdę to jest masowania pod chodzenie po bardzo cienkim lodzie no bo jeżeli tę koniunkturę z Ukrainą naruszy to wzrost PKB w Polsce drastycznie spadnie bezrobocie na Ukrainie spada co prawda cały czas jest dwukrotnie wyższe niż w Polsce, ale też przecież może w każdej chwili zmienić zmieni i jakie są argumenty ze strony jako autorów prawa ja powiem tak była taka sytuacja, że po pierwsze to problem mamy widzę mam nadzieję, że taka trochę mniejsze po wyborach oczywiście aspekt polityczny w zasadzie wygraliśmy wybory temat polityki migracyjnej najlepiej było nie ruszać jak 1 z wiceministrów chciał opracować politykę migracyjną, a w aktualnym rządzie został odwołany ruszył ten temat to było takie można być gorące jajo, które dziś tam politycznie, którzy przekładali na sondaże być może tego tego nie czekajmy zauważmy, że Ukraińcy pracują u nas prawa nie zmieniajmy postaw na seniorów mówimy o o seniorach kobieta od tych regionach uboższych może otworzymy się na inne rynki, ale tak naprawdę dalej nie wiadomo, kto będzie dzisiaj widzimy, że jeżeli teraz nowy rząd, a widzimy, że ci, którzy mogli być oponentem politycznym mówi Konfederacji, które Sejm, a która jest w sejmie to rozumiem, że teraz można jasno, mówi że nie mamy polityki migracyjnej w naszym kraju powinni pomyśleć o migrantach zarobkowych dłuższej perspektywie nie wkroczy powieśmy dla nich coś stworzyć jakiś program nie tylko związane ze obecność w Polsce poglądem zawodowym, ale także pozbędą socjalnym być może jakaś polityka mieszkaniowa w tym zakresie przecież my de facto tak naprawdę władza wykonawcza mówi o tym, że Ukraińcy pracują fajnie, ale ten temat, jakby nam obcy no skupmy się może na osobach seniorach na osobach wykluczonych długotrwale bezrobotnych tylko, że prawda jest taka, że dzisiaj pracodawcy potrzebują tu i teraz pracowników, jeżeli są Ukraińcy, jeżeli Ukraińcy w ponad 1 000 000 osób pracuje u nas tego co to ostatnie dane w Polsce strony rynku ukraińskiego nowość wyobraźmy sobie wygląda gospodarka bez tego 1 000 000 to znaczy przecież praktycznie znaczy ja uważam, że skala sprawdza, kto jest jak najbardziej to jest bardzo bardzo bardzo duży pesymistyczne argumenty za tym, że duża część Ukraińców rozpatruje wyjazd zagranicę oczywiście to nie jest tak, że my umieścimy czarne chmury żart ani świat nie jest, bo to jest też bariera językowa to jest też logistyka to jesteś pamiętajmy, że w kraju ościennym Okaj, ale mamy inne rynki jak Czesi Węgrzy, którzy także myślą podobnie mają te same problemy, a u nas tak naprawdę, jeżeli my poruszamy te postulaty ślisko przez pracodawców o tym, że trzeba zmienić przepisy wydłużyć 612 miesięcy pobyt stały 3 do 5 lat kreować w ogóle Pijar Polski za granicą, a tak naprawdę władzę no to jest ciężki drażliwy temat dla nas w tym momencie ja pani szczerze jest okres, gdy kryły się tak naprawdę exposé Prezesa Rady Ministrów i będzie też 1 z postulatów gospodarczych jeśli mówimy o policji imigracyjnej, ale mówią o polityce rynku pracy z uwzględnieniem pracowników we z zagranicy, a nie mówmy tylko włącznie Ukraińca być może jeszcze rynek jest białoruski tam trochę bardziej skomplikowana sytuacja, ale dzisiaj jest tak, że biznes będzie się coś tam, gdzie możliwość bardziej dłuższej perspektywy planowania, jeżeli byśmy zajęci walką z 3100 krotność zniesieniu trzydziestokrotności dzisiaj dalej niż, gdzie w temacie polityki migracyjnej to tak naprawdę, gdzie mówimy o dalszym rozwoju tych, zwłaszcza mały średni przedsiębiorcy po co jest ciekawe co wcześniej myślało, że tylko duże firmy będą zacięciu kręcą dzisiaj mali średni przedsiębiorcy mają te są procedury ani nie mają ludzi do pracy oni zmieniają nastawienie Ukraińców jeszcze rok temu to były nasze badania w ramach barometru nastawienie mikro przedsiębiorcy z Ukrainy była negatywna w dużej mierze dzisiaj o nasze poprawek co bardziej widać otwarcie powiedzieć, że nie ma polskich pracowników chętnych do pracy, a w tych mniejszych przedsiębiorców w tych prostszych pracach, a jest w stanie pracowników Ukrainy z określoną stawkę to wykonywać, tak więc no to są potrzebne jasne postulaty do do władzy, które będzie informować mam nadzieję, że one znajdą jakieś odzwierciedlenie w ogóle np. takich prostych rzeczach jak i online właściwie administracja waszej Formuły tak wytłumaczyć właściwie na czym polega komplikacja tej procedury legalizacji pobytu pracy dla cudzoziemca co to za absurd, że to może trwać 12 miesięcy przed drogą przez 12 miesięcy co robi urząd wojewódzki przez 12 miesięcy nie dają takiej decyzji pierwszy to jest to zbieranie dokumentów sprawdzenie tych dokumentów widocznie tyle trwa to odbywa się w formie papierowych pan sam no to przecież to brzmi taki ponury żart to jest ponury żart rzeczywiście, a nie odbywa się tą drogą elektroniczną, bo oczywiście jeszcze Polska minister w tym zakresie jest na na najwcześniejszym etapie to jest też także na bardzo dziękuję bardzo mało, jeżeli mówimy postulacie no dobrze na to, że przenieśmy tę kompetencję po części do powiatowych urzędów pracy wykorzystajmy synergię administracji przez przesunięć no to tak naprawdę dalej odpowiedź będziemy zastanawiać jak zrobić tak, by ułatwić my ciągle słyszymy ze strony resortu rodziny pracy i polityki społecznej, że oni analizują sytuację w obszarze proc uciążliwości procedur administracyjnych legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce jak analizują no od ja śmiem twierdzić, że ostatnie 3 lata to ciąg analizy, bo to jest trudny temat rzeczywiście, bo zaraz ktoś podniesie, że trochę, ale ma ktoś administracyjną tak naprawdę decyzje podejmuje rok no chyba z tego też z tego wychodzi tak natomiast, jeżeli są tak działa tak można powiedzieć cały całe ciało co cała lista watykańska, ale jeżeli tworzą się już jakieś pseudo firmy, które załatwia miejsce w kolejkach, żeby szybciej legalizować pracowników z Ukrainy robi jakiś czarny biznes to znaczy, że to już chyba dosyć Jasnej jednoznacznej interwencji natomiast dzisiaj widzimy, że to w niektórych województwach oka może trochę przyspieszyła nadal są absurdalne terminy pan zauważył w kontekście planowania inwestycji właśnie przedsiębiorcy, ale także pracownicy cudzoziemcy pozywają polskie urzędy za przewlekłość tej procedury, jakie są wyniki tych co trudno wcześniej w lipcu pierwsze dopiero pozwy to takich pozwów może być więcej, jeżeli firma, a agencje zatrudnienia, a ma kontrakt firmy zatrudnienie pracowników określoną liczbę pracowników danej inwestycji czeka tam fabryki, a tu są takie problemy, a kwas administracyjna to myślę, że jest droga do tego, żeby pozwać za opieszałość działania administracji w tym zakresie leży jest jakiś czy dziesiąte dlań prawdę to znaczy innymi słowy czy jest jakiś termin zapisany wprawie w jakim Polska administracja musi taki wniosek rozpatrzyć, a termin jest z kodeksu postępowania zleceń, dlatego że oni stosowanym pytań dzisiaj, że de facto do to, że ten termin jest przesuwany i ciągle są wysyłane jest dokumentacja to w praktyce taki dana firma no i liczy na przyspieszenie tego w jaki sposób tak nie to, że będzie odwoływała się do przepisów powołała się jakieś zapisy o to, że w rozumieniu kodeksu postępowania medycznego jest na to 30 czy czy 60 dni, bo de facto, ale nie 12 miesięcy władz, ale de facto zawsze liczyliśmy na dialog z administracją musi dobrze to potrwa to jeszcze Jasek przesunę pracowników z innego działu do innego przed ukraińskiego pamiętajmy to, że procedury są tak długie mówił o pracownikach, które są 6 miesięcy nic nie mówimy o pracownikach, które pozostają u nas już pod w całej procedurze nie wiem perspektywa 2 lat tak dobrze przeszedł procedurę ów udało się 9 miesięcy teraz Ukraińców nie pracują w danej inwestycji w danych w danej części fabryki najbliższe nie wiem 24 miesiące miano sprzed miesiąca muszą jak i stopniu wraca na Ukrainę, tak więc to to prawo nie przestaje zupełnie i to, że niektórzy mówią dobrze to Drożdż wzroście większym zakresie automatyzację odpuści Ukrainy niektóre firmy myślą w jaki sposób odpowiedzieć na te bolączki administracyjne regulacyjne automatyzacją czy innym elementem, ale pamiętajmy, że brak jak jakaś taka celowa obstrukcja, bo nie wyobrażam sobie, nawet jeżeli jakieś dokumenty są sprawdzane analogowo w papierze nie wyobrażam sobie, że taka procedura może trwać 12 miesięcy wygląda na celowe działanie pamiętajmy, że to jest jeszcze współpraca z podmiotem ukraińskie nie nie myślę, że akurat wszędzie jest ta obstrukcja celowo nie wszędzie są problemy w katować ilości pracowników, ale pewnie tak jest dlatego ten postulat, by przenieść kompetencje może do powiatowych urzędów pracy, gdzie dzisiaj bezrobocie jest małe morze tam są rezerwy administracyjną kadrowe w tych poza tym w urzędach pracy tylko to wszystko nie tylko służy środowisku przedsiębiorców to nie także rząd zrobi dobrze przedsiębiorcy nie będą maksymalne zyski, bo więcej Ukraińców sieć do Polski więcej będzie otwieranych firm, więc to de facto powoduje, że oni nie tylko zarabia, ale oni zostawiają tutaj za określone środki do życia szefa podatki tak czy pasa podatki wydają na konsumpcję, a jeżeli oni byli perspektywę dłuższego pobytu to nie tylko 1 osoba, ale całe rodziny wydawałoby się mnożyć razy 23 czasem tak dzisiaj tak, że ten ruch wahadłowy oni wracają z powrotem widzimy w przelewach ostatnie dane pokazywały że, a część Ukraińców po prostu wysyła to za pomocą firmy Quazi bankowych część po prostu przesyła je różni busami tirami gotówkę Ukrainy to zrobi czarna szara strefa to wszystko można taki sposób zalegalizować tak bardzo dziękuję bardzo, lecz bardzo dziękuję za to analiza Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji pracodawców RP był państwa moim gościem dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA