REKLAMA

"Przepisy pozwalają na wydalanie cudzoziemców z dnia na dzień. Wyrok sądu w sprawie Bajdujewa nie przywróci mu wolności"

Analizy
Data emisji:
2019-11-06 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:55 min.
Udostępnij:

Decyzja MSWiA o deportacji Azamata Bajdujewa została uchylona przez sąd. Jednak Bajdujew znajduje się już w więzieniu w Czeczenii, gdzie prawdopodobnie poddawany jest torturom. Marta Górczyńska, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wyjaśnia, że polskie prawo nie zapewnia cudzoziemcom uczciwej procedury pozwalającej im utrzymać prawo pobytu w Polsce. Bajdujew został wydalony nagle, po 10 latach przebywania w kraju.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj w analizach zajmiemy się m.in. historią, która dla mnie jest tak nieprawdopodobna, że jestem ciekawa czy rzeczywiście okaże się prawdziwa rozstrzygniemy dopiero w analizach i trasą z możliwości albo jest prawdziwa i wtedy z ich strony dziennikarską dobrze, bo mówimy o czymś co rzeczywiście faktem, ale wtedy oznacza to, że wszyscy jesteśmy bardzo zagrożeni jako pacjenci albo historie nieprawdziwa no i Rozwiń » wtedy ja być może zawiodła państwa dziennikarka, ale dla nas jako pacjentów, ale też lekarzy będzie dobra wiadomość, o co chodzi chodzi o lekarzy, którym oferuje się prace, której pensja jest dzielona na 2 części dostaną swoją działkę, ale pomniejszoną o koszt badań, jakie zlecą pacjentom czy to jest możliwe taką historię opowiada 1 z lekarzy z ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy będziemy z nim rozmawiać i sprawdzimy to jest zgodne z prawem jak to jest możliwa i kto wpadł na tak szatański pomysł o tym wszystkim po 1840 dr Bartoszem białkiem, który opisał historię jako pierwszy dzisiaj o tym, też na portalu oko Press jeśli ktoś z państwa spotkał się tego typu sytuację w rodzinie lekarz lekarka albo sam po prostu znalazł ofertę pracy, gdzie zarobi się odpowiednio dużo ale o ile nie będzie się zlecać badań pacjentom proszę pisać analizy małpa to kropkę FM mam nadzieję, że nikt nie napisze, że ta historia okaże się jednak nieprawdziwa to 1840 wcześniej po osiemnasty będzie z nami Piotr Niemczyk dawniej wiceszef UOP-u obecnie specjalista ds. bezpieczeństwa i skomentujemy historia, którą opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita na pierwszej stronie Rzeczpospolita tak jak kilka innych redakcji stale zajmuje się osobą Mariana Banasia i dzisiaj opisuje losy wcale nie Mariana Banasia tylko szefa ABW, który wedle doniesień Rzeczpospolitej, a konkretnie Izabeli Kacprzak Kacprzak Grażyny Zawadki Otóż szefa ABW miałby być ukarane za to, że Marian Banaś nie został dostatecznie sprawdzone i udało mu się prześlizgnąć jak już zostać szefem Najwyższej Izby Kontroli co jest historia czy szef ABW rzeczywiście odpowiada za te za tę historię za tę sprawę, jakie są procedury, jakie są obowiązki służb, jakie są ich możliwości i czy czy jest trochę tak jak sugeruje Rzeczpospolita, że ktoś musi zostać ukarany ana razie na Banasia nie ma sposobu o tym wszystkim po osiemnastej z Piotrem Niemczykiem natomiast zaczynamy analizę historii RAŚ nie jest wesoła dziś jakoś no przykro nie mamy żadne dobre wiadomości, chociaż jest 1 jedno światełko w tunelu właśnie w tej historyk, który zacznie analizy ze mną studia Marta Górczyńska prawniczka Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry pani dzień dobry będziemy mecz o historii, która mam wrażenie wprawie każdej odsłonie jest ponura, ale będzie światełko tunelu tak jak mówię jest pewien Promyk chodzi o deportację, a za mata, by drzewa czy cena Polska pozbyła się go z kraju może wcześniej uznała go za uchodźca i objęła opieką teraz sąd uznał, że Polska złamała prawo i nie powinna była odsyłać do kraju pochodzenia właśnie zamach ta znajduje Ewa o tej sprawie dzisiaj porozmawiamy o tym czy taka takie orzeczenie sądu ma jakiekolwiek znaczenie poza symbolicznym, ale można go przypomnimy kim był zamach znajduje i dlaczego choćby Gazeta wyborcza opisywała jego historię czym w byłego specyfik już trwa specyficzna zamelduje przyjechał do Polski 2006 roku z rodziną złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej powoływał się na względy związane z historią jego rodziny, która brała udział w walkach narodowowyzwoleńczych na terytorium Czeczenii i w rezultacie została tutaj cała rodzina opieką na terytorium Polski objęte znaczy szef urzędu ds. cudzoziemców udzielił im zgodę na pobyt tolerowany następnie ta ochrona zmieniła się ochroną uzupełniającą zaznacza ochrona uzupełniająca to jest 1 z form ochrony międzynarodowej, która jest udzielana wtedy, kiedy cudzoziemiec w przypadku powrotu do kraju pochodzenia byłby narażony na tortury, czyli to jest forma ochrony cudzoziemca przed powrotem do kraju, który naruszył jego podstawowe prawa rozum do ochrony po okresie nie na tym, że kogoś nie wyrzucamy z kraju tak absolutnie taka osoba nie może być wydalony taka osoba ma prawo pobytu tutaj na terytorium Polski i ten pobyt jest ograniczony w czasie, dopóki się go nie odbierze, a Polska złoży w tym na taką osoba opiekuje się nią socjalnie to jest powiązane czy jakiś pakiet nie nie w tym w tym w tej sytuacji nie to znaczy osoby, które z, który zostanie udzielona ochrona międzynarodowa przez pierwszy rok mają pomoc integracyjną natomiast po tym pierwszym roku już muszą sobie samodzielnie radzić i tutaj każda inna osoba ewentualnie mogą skorzystać z systemu opieki społecznej, gdyby były w ciężkiej z umową o pracę zasady mogą pracować i są ubezwłasnowolnione w tym imienia nie skazane na na 1 i teraz tak, czyli zamach znajduje różne muszą wykazać przed urzędem ds. cudzoziemców, że Czeczeni coś mu grozi i jakiej zasadzie się odbywa jak jak Czeczeni choćby moich akurat sporo w Polsce, którzy starają się o ochronę jak co muszą zrobić no tak, gdy Czeczenów w Polsce najwięcej to są zwykłe historie albo udziału w samochodzie z zieleńców największy program dyrektorce mówimy cały czas ręce ojca to są albo osoby których, które albo sam albo członkowie rodzin były najczęściej zaangażowany w jaki sposób te walki nadal narodowowyzwoleńczych chodzi albo pierwszą lub drugą wojnę czeczeńską albo o jakieś inne działania lub też były podejrzewane o takie separatystyczne poglądy przez władze lokalne to zanim któryś raz powiedziała, że oni lub ich rodzina, dlaczego Czeczeni to ma znaczenie, że sprawa dotyczyła kogoś bliskiego nie konkretnie danej osoby, a wpływa na bezpieczeństwo tejże osoby ze względu na to, że w Rosji i zwłaszcza na terytorium Czeczenii stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa także wiele raportów o tym, mówi, jeżeli władze kogoś poszukują najczęściej zaczynamy od rodziny, czyli nachodzą żonę nachodzą rodziców nachodzą dzieci zabierają często osoby z domów przetrzymują przez wiele dni lub tygodni nieznanych nikomu miejscach często osoby już nikt nie odnajdują odnajdują się jako zakopano w lesie stąd też tutaj sytuacja z przyczyn jest dosyć dobrze opisana różnego rodzaju raportach co do tego nie ma wątpliwości, że tak się dzieje z wzeszłym roku OBWE wszczęło specjalną procedurę przeciwko Rosji tzw. mechanizm moskiewski wysłała właściwy chciała wysłać specjalnego sprawozdawcy do Rosji, ale Rosja NATO nie wyraziła zgodę natomiast na podstawie różnych innych dokumentów informacji, które udało się temu sprawozdawcy zebrać wydano raport, w którym jasno jest wskazane, że Rosja łamie prawo, zwłaszcza terytorium Czeczenii, że służby działają w sposób pozaprawny bezprawne, że tortury są na porządku dziennym, że rzecz, której ara porwania, bo to nie jest zatrzymanie skoro jest bezprawna tak absolutnie absolutnie tak i zaleciła państwom wręcz udzielania ochrony osobom, które w tamtych rejonów uciekają i i wspomnijmy zamach znajduje w sumie młody człowiek trafia do Polski wraz z rodziną dziećmi żoną i państwo polskie uznaje, że cała rodzina zasługuje na ochronę tak jak pani wydział ochrony co polega na tym, że oni po prostu mogą bezpiecznie żyć tak tak cała rodzina została objęta ochroną przez 10 lat z tej ochrony korzystała mija 10 lat coś zmienia nagle, a sam odnajduje zostaje zostaje odebrana to ten status ochronny, dlaczego co się wydarzyło od 10 latach no tutaj niestety zaczyna się dużo niejasności z tego co się właściwie stało, dlatego że przypomnijmy, że wszystkie dokumenty, na podstawie których podjęto decyzję co do odebrania ochrony później wydalenia cudzoziemca z Polski zostało utajnione to znaczy notatka ABW, na podstawie której cała ta procedura została wszczęta nie była nigdy okazana, czyli przeglądu służby uznały jakiegoś powodu, że jemu ta ochrona już nie należy, a przy, a nawet więcej musi musi być wydalony z Polski, ale ani Helsińska Fundacja ani sam zainteresowany ani sąd nie wiedzą co to było sąd wie oto te może jeszcze niema chyba nie mówi ale dlaczego on czy jego pełnomocnik potem pisać gazety wyborczej nie wiedzieli jak to możliwe to niestety jest kwestia przepisów prawnych, które w Polsce obowiązują w procedurze administracyjnej przeciwnicy procedury karnej cudzoziemiec może być całkowicie pozbawione po pierwsze, dostępu do tych dokumentów, które zostały utajnione w toku postępowania to są zazwyczaj dokumenty tzw. operacyjno-rozpoznawcze ABW i po drugie, może odstąpić organ uzasadnienia faktycznego decyzji co znaczy, tyle że cudzoziemiec dostaje decyzję, w której jest tylko łącznie wskazane, że ze względu, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa zostaje wydalony z Polski czy i jakakolwiek sytuacja polskiego obywatela mogłoby się opierać na takim samym, a na takich samych ogranicza innymi słowy czy my Polki Polacy jesteśmy też zagrożenie, że w którymś momencie ktoś podejmie jakąś decyzję oczywiście nie mówi o wydaleniu z kraju wobec nas i nam nie poda informacji, dlaczego to robi ani nie poda podstaw nie poda faktów na nasz temat, który zabrał uczymy my jako obywatele też my możemy być zagrożenie taką sytuację to czy przepisy ten, który mówi o możliwość odstąpienia od uzasadnienia faktycznego decyzji dotyczy właśnie wszystkich postępowań administracyjnych natomiast te sprawy zdarza się w tych sprawach cudzoziemskich, zwłaszcza to są głównie kwestie związane właśnie z deportacją cudzoziemców kraju lub pozbawieniem go ochronę i i tak jak mówię tutaj żadnej możliwości podważenia tych wszystkich argumentów, które zostały, które były powody wydania tej decyzji nie ma wzrosło wiemy o tym co się dzieje dalej, bo Czyż nie jest kłopot w tym, że czegoś nie wiemy tylko na ile możemy się bronić, a jeśli chodzi o to co zbierają na służby rozumiem, że też mogą nie dać nam znać co nas wiedzą, choć nadal to bez panuje taka ponura równość wobec prawa tak tak w tym w tym sensie tak dobrze to teraz jeszcze powiedzmy krótko ABW uznaje znajduje za osobę niepożądaną w Polsce nie wiem dokładnie co uznaje, bo nie jest ujawnione i co się dzieje dalej w momencie, kiedy w osi dowiaduje, że właśnie ten status mówią odbierane to już nie jest uznawane za uchodźcę zaraz po pozbawieniu cudzoziemcom ochrony została wydana decyzja ministra spraw wewnętrznych administracji ówczesnego o zobowiązaniu do powrotu, czyli jedno słowem o wydaleniu z Polski cudzoziemiec złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i to wskazał na to, że w przypadku powrotu do Rosji był zagrożony torturami, że nie może tam wrócić, że nie jest bezpieczne minister swą poprzednią decyzję utrzymał w mocy, odnosząc się właśnie w żaden sposób do tych argumentów, które podnosi cudzoziemiec zaraz wrócimy z rozmową zastanowimy się dlaczego by nie spotkał taki los i na ile to było wszystko uczciwe skoro teraz sąd uchylił decyzję ministra na jakiej podstawie o tym wszystkim z panią Martą Kaczyńską prawniczką z Helsińskiej fundacji praw człowieka porozmawiamy zaraz po informacjach analiza Agata Kowalska przy mikrofonie, a 18 cały czas pani Marta Górczyńska prawniczka Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy o historii, a sama ta znajduje Ewa Czeczena, który szukał w Polsce pomocy i ochrony i znalazł ją przez pierwsze 10 lat wraz z rodziną mógł tu mieszkać udzielono mu azylu jak mówią rajcy, czyli ochrony międzynarodowej jak mówią prawnicy niestety po 10 latach służby polskie uznały nie wiemy co uznały uznały coś na jego temat i wniosły o to, żeby tę ochronę cofnąć, a następnie wydalić z Polski i tak się też stało decyzję podjął minister spraw wewnętrznych wówczas to Joachim Brudziński i sama znajduje wrócił do Czeczenii jego rodzina wciąż jest w Polsce i jest przez Polskę chroniona natomiast on nie zaraz przyjrzymy się temu co się stało dalej z tą decyzją ministra, bo zajął się sąd, ale chciałam, żebyśmy najpierw powiedziały co spotkało bazuje w momencie, kiedy przekroczył granicę rosyjską z tego co wiemy i z tego co przekazał Amnesty International, który monitorował sprawę zaraz po powrocie do Rosji znajduje został zatrzymany i wywieziony w nieznane miejsce prawdopodobnie przez służby zarówno rosyjskie czeczeńskie przez kilka dni nie było z nim żadnego kontaktu znaczy rodzina nie wiedziała, gdzie się znajduje co się z nim dzieje później po tym, jak już ten czyn ten kontakt odzyskali znajduje został tam oskarżony za działalność terrorystyczną i skazany są podejrzenia jest duże prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek zeznania, które złożą zostały wymuszone torturami też na to wskazywaliśmy w trakcie postępowania, że ten system i wymiaru karnego i sądownictwa Rosji nie działa tak jak należy to znaczy więzienie stanowe więzienia po prostu służą też za tak sale tortur Acta oczywiście i to i to i to powinno być wiadome ministrowi, który podejmował tę decyzję o przetargu na starcie Ludmiła Dziennikowi Gazecie wyborczej, że on wg służb czeczeńskich po prostu przyznał się do winy przyznał się, że jest terrorystą zaraz kilka studni po zatrzymaniu no to mogą też wskazywać na to, że po prostu był torturowany tak tak tak dokładnie tak i zresztą nie tylko sama okoliczność jest wiele innych innych powodów, dla których sąd również uznał, że takie prawdopodobieństwo istniało obrońca podnosił podczas postępowania sam widuje to podnosił podczas postępowania także były tutaj kiedyś, że kiedyś zdarzyło, żeby zostać Polak, że będzie torturowany będzie mógł coś grozi, tak więc to przynajmniej powinno być zrobione to zbadanie tej okoliczności chociażby są także studzimy przez 10 lat był chroniony przed wydaleniem z Polski posiada ochronę, czyli Polska uznawała, że nie może być tam przekazane jak to możliwe, że później z dnia na dzień wydaje się decyzja, że cudzoziemiec stanowi zagrożenie nie podaje mu się powodów tego, a uznaje się jednocześnie, że już niema powodów badania tego czytam coś w tej Rosji grozi także to właśnie ten moment, który był kluczowy jeśli chodzi o spór prawny, bo sam sam dla samego znajduje ratunku nie było trafił do więzienia w tym momencie odsiaduje wyrok po prostu Czeczeni natomiast on musiał się po decyzji ministra nie było już czasu na to, żeby walczył w sądzie swój los po prostu musiało opuścić Polskę, ale sprawa się nie skończyła tylko trafiła do sądu teraz to ile to już minęło od jego wyjazdu ponad rok ponad rok ponad rok tak już prawie 1,5 to tu przez ten czas prawa była badana przez sąd tutaj rodzaj wzrost już naprawdę obiecuje powiem o tym co powiedział sąd, ale nawet, dlaczego tak i zbudowane, dlaczego nie może dojść do zakończenia procedury i dopiero wtedy ewentualnego wydalenia człowieka z Polski tylko w sposób fikcyjny rozważa się jego los w Polsce, kiedy jego już dawno nie ma to jesteś taka historia tak to niestety taka historia mówiąc wprost to jest efekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, które został wprowadzony w 2016 roku, która przeprowadziła przepis, który mówi tak, jeżeli cudzoziemiec jest podejrzewany o działalność terrorystyczną podejrzewany podkreślam wówczas minister wydaje decyzję o jego wydalenie z Polski decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu co oznacza tyle, jeżeli na podstawie tajnej notatki ABW minister uznaje, że cudzoziemiec może potencjalnie takie zagrożenie stanowić to właściwe wydaje taką decyzję może następnego dnia, bo jeszcze tego samego zrealizowana nie ma tutaj czasu na zapoznanie się z dokumentami ba one są tajne, więc nawet nie ma takiej możliwości nie ma czasu na podniesienie argumentów, które mogłyby ewentualnie pomóc cudzoziemców Niemcowi w obronie swej sprawy nie ma czasu, żeby sąd zweryfikował tę decyzję i legalność wydania także te ten ten mechanizm, który został wprowadzony do naszych polskich przepisów umożliwia właściwie z dnia na dzień wydawanie każdego 1 cudzoziemca, który różnych niejasnych do końca powodów będzie przez ministra za zagrożenie dla bezpieczeństwa raz pewnie wielu państwa na hasło terroryzm myśli sobie nic nie szkodzi może będą błędy może będą wyjątki, kiedy służby się pomylą, ale już lepiej niż to tak działa jak najszybciej podejrzewane o terroryzm osoby opuszczają nasz kraj tylko czy aby na pewno tak bardzo ufamy służbom skoro za chwileczkę analizach będziemy zajmować tym jak służby nie były w stanie sprawdzić czy pan Banaś, aby na pewno jest osobą godną zaufania powiedzą państwo pachnie to nie wina służb to sprawa polityczna to co w przypadku Banasia z sytuacja polityczna decyzje polityczne mogą wpływać na to jak służby działają już w przypadku cudzoziemców nie, zwłaszcza wtedy, kiedy trwa nagonka na migrantów czy właśnie na na uchodźców to jest problem, że nie żyjemy w świecie idealnym, gdzie te przepisy napisane pod uczciwych ministrów pod wyjątkowo sprawne służby nie potrzebują bezpieczników tylko, że no to świat na inaczej ustawa stworzona tak, że nie ma nie ma litości nie ma nie ma miejsca na na ratunek tylko jest decyzja arbitralna nieznana anonimowa i IAI człowiek po prostu znika i teraz sprawą zajął się sąd i co stwierdził sąd uchylił tę decyzję ministra właściwe obie decyzje ministra, bo tak jak mówiłem w międzyczasie cudzoziemiec złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wskazują na ścieżkę dwustopniowa prawda tak, chociaż Noll to nie jest inny organ, który weryfikował tą decyzję, którą wydał minister też dokładnie ten sam organ ten sam co samo są dostępne już raz pomyliłem się dokładnie, która jest za część notowań z prawem i że w ogóle cofną się do 1 kwestii trochę jest dosyć istotnie tak jak mówiłam decyzji nie było żadnego uzasadnienia faktycznego co z niej nie znam powodów, na podstawie których został wydalony natomiast jednocześnie zaraz po jego wydaniu pojawiła się palą się komunikat proszę o rzecznika ministra, w którym minister dosyć szczegółowo tam zaczął opisywać, jakie to podejrzenia były co do tej działalności terrorystycznej cudzoziemca, czyli właśnie w tym komunikacie prasowym znalazły się jakieś okoliczności dużo bardziej szczegółowe niż to co sam cudzoziemiec widział decyzji, więc on w trakcie całego postępowania nie ma nawet możliwość odniesienia się do tego, ale komunikat został wydany jeszcze kiedy on był w Polsce już po jego wydalane no właśnie jest kolejny za czas przez ten z pytaniem, dlaczego nie można było wcześniej dokładnie to jest to jest pytanie, jeżeli jednak opinia publiczna mogła poznać warunki tak i nie zagrażało bezpieczeństwu dotychczas był to podnoszą argument nie możemy ujawnić tych powodów, bo to mogłoby zagrażać bezpieczeństwu państwa okazało się, że później było możliwe ujawnienie przynajmniej części tych powodów także tutaj całe postępowanie zostało przeprowadzone znasz naszym zdaniem w sposób, który narusza prawo cudzoziemca do obrony ten argument podnosiliśmy przed sądem iPod nosiliśmy też kwestię tego nie z badania ryzyka tortur w przypadku powrotu i co to sąd zgodził się z nami co do tego, że faktycznie minister był zobowiązany zbadać czy cudzoziemiec będzie bezpieczne w przypadku powrotu do Rosji czy też grozić mu te mogą tortury, a właśnie ze względu na to, że wcześniej był uznany za uchodźcę i obie w każdej sprawie to jest ważna letnich wojaży będzie można zwykłego emigranta tak on w każdej sprawie powinien to badać za każdym razem, jeżeli istnieje możliwość naruszenia tak ważnych przepisów konwencji, jakim jest prawo do wolności tortury prawo do życia sąd przepraszam organ, który decyzję wydaje musi to musi to zbadać czy będą zrozumiała służby w tym idealnym świecie w tym służby nie są upolitycznione działa na zamówienia służby uznają człowieka za zagrożenie wcześniej był objęty ochroną, ale teraz dowiadują się niczego, że jest być może podejrzewane o terroryzm czy zagrożenie, że będzie terrorystą i w tym momencie dają znać ministrowi, a on powinien zbadać czy przypadkiem ten podejrzewany o terroryzm w kraju pochodzenia nie będzie tolerowane i bezprawnie więziony tak i to wynika z prostej rzeczy jesteśmy stroną konwencji Europejskiej konwencji praw człowieka, a art. 3 tej konwencji, który zakazuje tortur jest absolutnym zakazem bezwzględnym to znaczy tutaj nie ma żadnej możliwości Lee podejrzewany od teraz też nie możemy teraz do choroby ani wskazywać na tor to jest myślę bardzo istotne w tej sprawie, żeby to podkreślić, bo możemy się dzisiaj zastanawiać czy pan znajduje był zaangażowany w działalność artystyczną czy nie nie poznamy odpowiedzi prawdopodobnie właśnie cudzoziemca, który mógłby odnieść do tych zarzutów, które stawia minister natomiast, nawet jeżeli uznalibyśmy w jakimkolwiek postępowaniu np. karnym rząd taką działalność turystyczną prowadzi, chociaż podkreślam nie ma tutaj czas takiej oczywiście żadnej takiej decyzji to nawet wówczas nie powinien być wydalony do Rosji, jeżeli wiemy, że mogą tam grozić tortury, czyli dzień dobrze zrozumiała minister zgodnie z ustawami miał inną ścieżkę mógł np. uznać, że powinno się postawić np. akt oskarżenia wobec bazuje wasz ze względu na te zebrane przez służby dowody jeśli już go karać to w Polsce bez wydalania dokładnie tak zrobić absolutnie mógł tak zrobić co, więc mogą nawet być zbadane już na etapie wydalania, czyli wykonywania samej decyzji nawet już po wydaniu decyzji ministra Straż Graniczna mogą wstrzymać wykonanie tej decyzji uznając, że one zagrażałaby tym podstawowym prawom cudzoziemca, ale nie mogą go zatrzymać, a rozumie, że chodzi o to, że mamy człowieka na wolności on był zatrzymany w trakcie realizacji tego postępowania albo ja mam w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców to może dlatego nie rozprowadzają rządu na wolności dziś tam robił co chciał, ale on i tak nie miał swobody to jest to jest to jest również niezrozumiały to znaczy mamy człowieka, który i tak jest pozbawiony wolności oczekuję dokładnie na tę decyzję w ośrodku dla cudzoziemców o rygorze strzeżonego ośrodka, czyli takiego kwas więzienia powiedzmy i tutaj jakby nie ma możliwości podejmowania tych działań, które jest oskarżony o to, żeby zbadać tak i tutaj jest czas, żeby to zbadać i żeby ewentualnie wstrzymać taką deportacje i dać cudzoziemcowi może być wszystkim odniesienie się do tych wszystkich zarzutów, które się ustawia wszystko co pani mówi było też podejmowane przez sąd są te wszystkie rzeczy uwzględnił sąd tutaj przede wszystkim miał dostęp do wszystkich dokumentów, do których nie otworzymy pełnomocnik tutaj zaczęły się mówi, że to jest ta gwarancja, którą sąd uznaje za wystarczającą, że sąd może zbadać zweryfikować to notatka ABW nie wie czy państwo pamiętają sprawę Ludmiły Kozłowski dosyć głośna swego czasu tam sąd uznał, że to notatka ABW nie było wystarczającym powodem, żeby uznać za zagrożenie tutaj sąd w sprawie znajduje również dostęp do tych tajnych notatek miał co prawda nie odniesie tutaj do nich nowo i tak uznał, że ta decyzja została wydana z naruszeniem prawa i ją po prostu uchylił, ale nie odniósł się do treści ani o rozwiązaniu tej treści, bo uznał, że i tak, ponieważ zostały naruszone prawo niezbadane zostały te ewentualne obawy cudzoziemca przed torturami w przypadku powrotu to tutaj jak ta kwestia nie została zbadana, ale trochę unik Rosja zrobi, chociaż czekamy jeszcze na uzasadnienie pisemne, więc być może będzie jakieś odniesienie w motywach ustnych został tak, bo skoro tak planujemy, że trwa procedura co też opinia publiczna czeka na informację czy państwo polskie kompletnie pogwałcił wszelkie prawa czy nie tylko krajowe, ale i międzynarodowe czy też tylko częściowo to tym bardziej sąd powinien stanąć na wysokości zadania nam pomóc zrozumieć tę sytuację być może tak jak my być może to też się znajdzie w uzasadnieniu pisemnym na pewno sąd tutaj nie przychylił się do tego naszego argumentu, że cudzoziemiec został pozbawiony prawa do obrony to znaczy jest tutaj już niestety ugruntowane orzecznictwo Wojewódzki Sąd Administracyjny, który mówi tak, jeżeli nawet cudzoziemiec nie ma dostępu do dokumentów nie zna uzasadnienia decyzji o wydaleniu to wystarczy, że sąd ten wie i sąd może ocenić, ale tego wdrożenia już niema słuszna kraju cudzoziemca już niema sąd się odnosił do tego faktu, że o, jakim prawie do obrony możemy mówić jeśli osoba, której dotyczy to kwestia zostaje wydalona na inny kontynent tutaj niestety już są do tego nie odniósł domy też to sprawy poczujemy zapowiedź sukcesem sukcesem sam wyrok sądu natomiast oczywiście w takim wymiarze ludzkim dla samego cudzoziemca jego rodziny ten wyrok niestety nie będzie miał znaczenia no właśnie chciała zapytać czy, ponieważ nie są więzione Czeczeni no to niema szans, żeby został stamtąd uratowany Polska w tym momencie nie ma żadnych narzędzi, żeby przywrócić tutaj i zadbać o jego los dlatego tak ważne w tych sprawach cudzoziemskich, żeby zapewnić prawo do obrony jeszcze przed wydaleniem cudzoziemca, ponieważ w pewnym momencie już po prostu za późno na to, żeby przywrócić te prawa, które zostały naruszone to znaczy, jeżeli już wydali cudzoziemca to wyrok, który mówi o tym, że odbyło się to naruszenie prawa właściwie nie można z niego żadnego znaczenia dla miast Zula i filozofii na dodatek rozumiem ona dotyczy tylko 1 osoby minister spraw wewnętrznych może ponawiać, kto to praktyka, ignorując ten wyrok sądu kolejna i wciąż wciąż, łamiąc tak naprawdę prawa tych ustaw dlatego już od dłuższego czasu apelujemy o to, żeby zmienić przepisy które, które pozwalają na taki mechanizm, który jest obecnie stosowanie ojcem smutnym uśmiechem zakończymy rozmowę, ponieważ jeśli chodzi o mocne umocowanie służb o ustawę choćby tę tzw. antyterrorystyczną to raczej będzie zaostrzona niż niż zmieniana na korzyść praw człowieka i tutaj nie mamy niestety wątpliwości, a z nami była pani Marta Górczyńska prawniczka Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję czas na informacja o nich znów wracamy do służb tym razem ich działalności wobec Mariana Banasia raczej braku działalności Piotr Niemczyk zaraz po informacjach stud Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA