REKLAMA

Sąd Najwyższy uznał pierwszy z protestów wyborczych za zasadny

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-07 16:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
7listopada czwartek słuchamy programu popołudnie Radia TOK FM 22 wypowiedzenie szesnasty czas nie mówi Paweł Sulik w naszym studiu zapowiadanych gości Anna Gordon ekspert ds. prawa wyborczego dzień dobry dzień dobry wita Piotr Zagórski kandydat koalicji Obywatelskiej wybory do Sejmu złożył w Sądzie Najwyższym proces wyborczy tych protestów występ był bardzo bardzo wiele, ale co wiemy już dziś Sąd Najwyższy uznał ten protest wyborczy za zasadny ocenił, iż stwierdzone Rozwiń » naruszenia pozostają bez wpływu na wynik wyborów, zanim przejdziemy do tej kwestii dlatego bez wpływu chciałem zapytać jak po kolei wygląda sytuacja wiemy, że pan Piotr Zagórski razem z grupą znajomych rodziny byli na miejscu oddali głosy i później okazało się, że kiedy próbował dowiedzieć ile on trzyma głosów tych wyborach 0 tak każdy może to sprawdzić, bo protokoły z obwodowych komisji wyborczych zostały już publikowane na stronie Państwowej komisji wyborczych w związku z tym każdy może zajrzeć do każdej dowolnej obwodowej komisji wyborczych w całej Polsce za granicą również i zobaczyć, jakie były wyniki w tych komisjach ja sobie rzeczywiście jeszcze przed wejściem na antenę ten protokół oraz obejrzałam potwierdziłam rzeczywiście pan Zegarski ma 0 głosów tłumaczył, że zabrał rodzinę znajomych tak, żeby wszyscy wzięli zaświadczenia oprawie głosowania zagłosowali w 1 konkretnej komisji dlatego właśnie kandydata koalicji Obywatelskiej i finalnym protokole rzeczywiście jest to potwierdzone podpisami członkami członków komisji ten pan ma 0 głosów za czas, ale tak, ale tak Sąd Najwyższy dostaje tak najpierw pismo pana Piotra Zagórskiego tak oto składam protest to moje prawo skoro proces wyborczy co musi zrobić Sąd Najwyższy, żeby tak jak to się stało już kilkakrotnie niektóre z takich protestów powiedzieć nie one w ogóle bez podstawne odrzucamy nie zajmujemy się tym albo powiedzieć przed dobra musimy się tym za sąd przede wszystkim bierze pod uwagę to czy protesty spełniają wymóg kodeksu wyborczego to znaczy czy skarżące, które przedstawia zarzuty potrafi te zarzuty udowodnić, czyli przedstawia bądź wskazuje dowody, na których opiera swoje stwierdzeń drodzy słuchacze drugi słuchaczki tego typu sytuacjach jeszcze dowody dopiero się do sądu tak nie można protestu wyborczego złożyć na zasadzie 1 pani drugiej pani powiedziała jak usłyszałem w kolejce do jasnego albo ścieka z ciekawości chcielibyśmy przeliczyć głosy mają ustalony został taki pozew, który jak pamiętam to prawo sprawiedliwość 4 wtedy tego typu nie udokumentowane dowodami niepoparte dowodami lokal było podejść duża liczba głosów nieważnych, ale samo duża liczba głosów nieważnych nie może być podstawą do tego, że głosy zostały źle zakwalifikowana, gdyby skarżący mieli dowód w postaci np. a zeznania członka obwodowej komisji wyborczej w danym miejscu, który powiedziałby, że ja widziałem, że ten pan z tym panem fałszowali głosy specjalnie zostawiali drugi krzyżyk, żeby te głosy w wyborach do Senatu były nieważne, że panowie zaczęliśmy też dane widział to jest udokumentowane wrota dla każdej nie wiemy jaką, jakie postępowanie dowodowe przestał przeprowadził Sąd Najwyższy w przypadku pana protestu pana Piotra Zagórskiego nie wiemy czy sąd obejrzał tylko protokoły przesłuchań tego pana nie ma komunikatu, a tego postępowania na stronie Sądu Najwyższego taka sama samego postępowania Sąd Najwyższy w tym trzyosobowym składzie decyduje w jaki sposób podchodzi do danego, ale na taką możliwość nawet po dostanie wszystkie przed karty wyborcze, gdyby poprosił pewnie wydostał albo poprosił sąd właściwy dla miejsca do obwodowej komisji wyborczych, żeby taka sprawdził nie wiemy w jaki sposób tutaj postępowanie dowodowe przebiegało jak powiedziałam nie ma tego postanowienia Sądu Najwyższego na stronie nie ma komunikatu biura prasowego sądu też na stronie, więc nie wiemy na czym sąd temu decyzję oparł uwierzył kandydatowi na słowa być może tak chcę powiedzieć, że tego typu rzeczy zdarzają się stosunkowo często to przy każdych wyborach no niestety zawsze jest także w komisji ktoś kogoś nie doliczy nie policzy nie przepisze złudną wpisu do protokołu takie rzeczy się zdarzają ja po każdych wyborach stykała się z tych, które były w z tego 4 naszego studium wyborczego od wyborów samorządowych przez parlament Europejski, a takimi pytaniami głosowałem na kogoś z moją rodzinę on ma 0 głosów co zrobić to się składać protest wyborczy to jest absolutnie sytuacja na proces wyborczy natomiast nie należy w tym upatrywać jakiejś złej woli tylko wyłącznie dlatego, że to jest komik pan tego komitetu w związku z tym moje co zrobimy wymaże my te krzyżyki no to byłoby jednak dość trudna, ale nie byłoby trend jak z nimi nie mamy takiej sytuacji w Polsce tak wiele, żebyśmy zakładali, że się często dzieje atakach, ale spożywane 264złożonych złożone protesty to jest znacznie więcej niż 4 lata temu wyborach parlamentarnych, a to jest 4× więcej, bo wtedy mieliśmy 77 protestów i 27 z nich zostało uznanych za zasadne, ale za takie, które nie miały wpływu na wynik wyborów bo gdyby nawet wracając do przypadku, którego zaczęliśmy uznać, że 20 głosów kandydata i jego rodziny znajomych należą się do zapisania w tym konkretnym obwodzie głosowania to tam kandydaci zdobywali po 105 głosów 88 głosów na komitet, który reprezentował pan kandydat padło zaledwie kilka głosów to kont to około oko o obwód, w którym zdecydowanie wygrało prawo i sprawiedliwość, więc to 20 głosów, a nie pamięta została we wpływach z kampanią zapewnia, ale bardzo pani o tym, zapewnia, tym bardziej pewnie słuchaczy, choć szansę aha to jest tak tam popularny był PiS ten jakoś nie mówimy startował z koalicji Obywatelskiej komisja była pewnie stamtąd lokalnie ludzi, którzy tam mieszkają jest na czas profesor nowa tylko musimy także pamiętać o tym, że komisja obwodowa to są zgodnie z kodeksem wyborczym osoby z różnych komitetów wyborczych zarówno prawo i sprawiedliwość, jakie koalicja Obywatelska miały więcej zgłoszonych ludzi do tych komisji niż w ogóle komisji, bo w sumie co oznacza, że istniały takie komisy, gdzie była przewaga koalicji Obywatelskiej bądź takie komisy, gdzie istniała, a przewaga prawa i sprawiedliwości to są osoby z różnych komitetów wyborczych i ona patrzą sobie na ręce, a naprawdę w Polsce jest bardzo trudno sfałszować wybory, bo musiałaby się do tego umówić nie tylko obwodowa komisja wyborcza, ale też komisja Okręgowa i te wszystkie ciała, które są powyżej komisji Okręgowej, czyli musiałoby gdzieś nie mówi o ataku hakerskim, ale musiałyby te macki takiej, fałszując ma sięgać naprawdę bardzo wysoko, ale mało tego z tego co pani mówi wynika, że mamy też dobry jasne procedury co zrobić, gdyby ktoś jednak podejrzewa, że ona sfałszowana wolnego mamy też mechanizm, z którego mojemu wielkiemu zdziwieniu i ubolewanie komitety wyborcze nie korzystają to są mężowie zaufania mężowie zaufania to są panie panowie, którzy mogą nie tylko przyglądać się temu komisja liczy głosy, ale jako jedyni mogą to filmować i fotografować, dlaczego komitety wyborcze nie korzystają z prawa do wystawiania mężów zaufania to nie zachodzą, bo może to jest symboliczne wszyscy jesteśmy tak podzieleni w tych naszych obozach, że na salę nawet ktoś z zewnątrz nie no właśnie one swoich filmów im bardziej nie wierzymy tym co robią wybory to tym bardziej powinniśmy wystawiać mężów zaufania prawda jeśli mamy swoich przedstawicieli komisji wyborczej w tym bardziej z ja nie mogę wyjść z podziwu, dlaczego od wyborów samorządowych mężów zaufania są naprawdę śladowe ilości dostaje pieniądze można również moc hamowania pieniędzy gotowa odpowiedź no tak, ale okazują się potem łatwo jest się wymądrzać w internecie na portalach społecznościowych, że skręcili sfałszowali zrobili, ale ruszyć się samemu pójść poświęcić kilka godzin wieczoru nagrać sfotografować, żeby w razie czego mieć dowód tego fałszowania no to już nam suwerenowi, a co się stało, gdyby historia, który zaczęliśmy naszą rozmowę historia pana Piotra Zagórskiego i ze Szczebrzeszyna, a ona się skończy w ten sposób, że Sąd Najwyższy wypowiedział no nie uznajemy tak tutaj w ogóle nic wszystko było w porządku Ada, aby banki od garstki miałby czarno białym dowody, które pokazywały jednak sprawiedliwość z tego co można, jakie ma dowody dajmy na to 20 znajomych, którzy oddali głosy i którzy twierdzą, że na niego oddali głosy mamy słowo przeciwko papieżowi no tak, ale czy może nie zagłosowali na tak no tak te pytania wystawiona przez najwyższy wydał inny wyrok, ale to pytanie co obywatel mógłby zrobić wtedy jeszcze bardziej myślał, że oto skorumpowany system nawet Sąd Najwyższy czy jest jakaś odwoła czas w Polsce już nie ma również momencie w tym momencie już niema pamiętajmy również o tym, że to jest opinia, którą ten trzyosobowy skład Sądu Najwyższego wydał i ta opinia wraz z opiniami tych prawie 300 protestach jeśli one będą nie będą np. pozostawione bez dalszego biegu będzie podstawą dla całego składu Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, która będzie w całości orzekać o ważności wyborów, więc jest tak naprawdę pierwszy etap Sąd Najwyższy, który ma jeszcze trochę czasu, żeby w pełnym składzie orzec o ważności wyborów, bo to do połowy stycznia powinien taką uchwałę podjąć u nas u nas dopiero budujemy centrum na wybory to nie jest naprawdę takie dziwne w Polsce 90 dni czekamy na ważność wyborów, ale są kraje w Europie, a których czekamy nawet pół roku, a na stwierdzenie ważności wyborów to cecha oczywiście, żeby sformułować parę sformować parlament Sejm Senat to są wszystko to wciąż wszystko to czy nagle zaskoczy wszystkich nas informacja w połowie stycznia wybory jednak były ważne no tak to wtedy nikt nie będzie o tym, pamiętał nie będziemy się tym zajmować będziemy żyli zupełnie innymi sprawami, ale znalazło się na leczenie społeczną bezpieczna, bo często może zdarzy musi poznać protestów mamy w tej chwili prawie 300 kilka dni temu 1 sędzia Sądu Najwyższego powiedział, że być może sąd będzie się spieszył stawał wydać to ostateczne orzeczenia przed Bożym Narodzeniem, a ja nie mogę jako obywatel Polski w przypadku, kiedy dowiedział się, że wszystko było w porządku z wyborami, a ja czuję jednak się pokrzywdzone nie mogę późno przez Instytut międzynarodowej do Trybunału prawdziwości Europejskiej powiedzieć myślę, że zawsze pan może natomiast czas na składanie w Polsce protestów wyborczych minął to jest 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów mamy też przykład protestu został pozostawiony bez dalszego biegu pani, która skarżyła fakt, że telewizja publiczna a, zachowując się tak nie inaczej w kampanii wyborczej, a podstępnie przy musiała nakłaniała do głosowania określony sposób, a sam ten protest pozostawił bez dalszego biegu uznając, że to nie jest tak to znaczy bez naszego biegu zniesienie to znaczy, że odkładamy ad Acta osobie będzie leżał już się nim nie zajmujemy podobnie jak protesty wyborcze 4 rano w sprawie sprzedaży ta kobieta teraz myślę że, składając ten protest nie do końca miała świadomość jak powinien być protest udokumentowane co oznaczają, jakie naruszenia odpadają mówiąc kolokwialnie pod proces wyborczy tam pani powołała się na na 1 z przepisów kodeksu karnego, gdzie mamy przestępstwa przeciwko wyborom, a które miał polegać na przeszkadzaniu m.in. przemocą groźbą bezprawną podstępem swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania nie było jednak także telewizja publiczna stała nad tą panią, kiedy ona oddawała swój głos przeszkadzała jej w oddawaniu głosu, bo to taką sytuację mogłoby chodzić pani poczuła się dotknięta przekazem, które przed do niej dociera niestety przekaz pod paragrafy dotyczące przestępstwa przeciwko wyborom nie podpada, a nawet ekspertka ds. prawa wyborczego była z nami bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję 1635 chwilę informacje Radia TOK FM kończymy dzisiejsze popołudnie, które wydawała Martyna Osiecka realizowali Adam Szura i Szymon kuli do jutra do godziny piętnastej do suszenia mówi Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA