REKLAMA

Wirusowe zapalenie gardła - jak leczyć?

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-08 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:37 min.
Udostępnij:

Wirusowe zapalenie gardła ustępuje sama w ciągu tygodnia, ale ponieważ jego objawy są bardzo dokuczliwe, warto wziąć leki, które je łagodzą. Co nam pomoże? Preparaty nawilżające, odkażające oraz przeciwbólowe i przeciwzapalne. Rozwiń »

Zacznijmy od tego, że powinniśmy dużo pić ciepłe płyny, na przykład herbata z miodem cytryną może złagodzić ból gardła, choć w niektórych przypadkach pomagają zimne napoje i lody. Dzieciom dobrze jest podać preparaty na bazie porostu islandzkiego, tymianku, podbiału, prawoślazu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrow ie dzie ń dobry Ewa Podolska bardz o ważnym jes t rozróżnienie cz y zapalen ie gard ła ma charakter wirusowy cz y bakter ii bakteryjn e zapalen ie gard ła wyst ępuje rzadziej, al e jes t chorobą powa żniejszą i wymag a antyb iotyku wst ępną diagnoz ę lekarz stawia stosunkow o łatwo na podstaw ie objaw ów charakterystycznych przy zapalen iu gard ła jes t, bo prz y zapaleniu w irusowym w gardle kuj e p iecze trudn o co ś przełknąć, ale prz y Rozwiń » bakteryjnym jest o w iele gorze j ból jes t tak s ilny, że n ie można niczego połknąć, jakb y na m coś stan ęło w kartel e inaczej też on a wygl ąda prz y zapaleniu bakteryjny m dla 2 odcięciem malinowy przekazan y migda łki s ą pokryte kremow e bia łe nalot y cech ą charakterystyczn ą bakteryjnego zapalen ia gardła jes t wysok a gor ączka pona d 38 stopni je śli przyczyn ą choroby s ą w irusy t o błona śluzowa gard ła jest zaczerw ieniona i przekrw ione, a migdałki te ż przekrw ione i rozpowszechn iony na n ich mo żna zobaczyć malutkie pasa żerki z p łynem do tzw. wysięk surow i czy charakterystyczn y dl a infekcji w irusowej większości wypadk ów lekarz nie ma problem u z rozr óżnieniem, jaki rodza j infekcji, cho ć ostateczn e potw ierdzenie można mieć po wzi ęciu wymaz u z gard ła, a nast ępnie wykonan iu tzw. testu pac iorkowca oweg o więcej nast ępnym odcinku przewodn ika na zdrowie o d poniedzia łku do pi ątku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Dostęp Premium z 30% zniżką od serca. Pokochaj pakiet "Aplikacja i WWW". Słuchaj gdzie chcesz i jak chcesz.

KUP TERAZ 30% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!