REKLAMA

Orędzie Mózgu Państwa

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-25 16:30
Prowadzący:
Czas trwania:
01:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przerywamy progra m, ab y nada ć specjaln e wyst ąpienie m ózgu pa ństwa Polki Polacy osoby tutejsz e po operacj i korekty p łci Brodacy mam y nowy Sejm now y Senat i nowy rz ąd w trosc e o samopoczuc ie wyborc ów partia rz ądząca postanowi ła jedna k kontynuowa ć autorytarne metod y sprawowan ia w ładzy tak, b y nikt z nas nie czu ł się przestraszon y skalą nowo ści pan ie prem ierze dziękuję, korzystając z okazj i chcia łbym si ę zwr ócić bezpo średnio do opo n z Rozwiń » imowych śpiących jeszcz e sne m letn im w n iezliczonych gara żach i magazy n drog ie opon y pobudk a ju ż za chwil ę k ierowcy b ędą się modli ć do waszyc h g łębokich bie żnik rodacy mamy 2 nowych s ędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza mam y, wi ęc tera z k łopot, a pote m b ędziemy m ieli wsty d tyle dzi ękuję za odwag ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA