REKLAMA

Święte prawo parkowania

OFF Czarek
Data emisji:
2019-12-03 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie oczywiście teraz ze studiem Radia TOK FM w Krakowie studia tym jest pani prof. Marta Smagacz Poziomka z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry pani profesor dzień dobry pan dobry państwu pani się zajmuje fascynującym rzeczami to prawda tak sobie myślę, bo proszę sobie wyobrazić Szanowni państwo, jeżeli mieszkają państwo np. na osiedlu Rozwiń » niedaleko osiedla pomiędzy osiedlami generalnie jakiś taki osiedlowej przestrzeni to albo mają państwo samochód albo mieli albo nie mają i chcą mieć no i teraz staje państwo pionkiem w pewnej grze wspólnoty parkowania parkingowa Ania, czyli praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i strukturalne konsekwencje kto by pomyślał, że można do tego podejść naukowo pani pomyślała pomyślimy zespołem w badania prowadzimy kilka osób i to może razem z perspektywy czasu mówimy o tym, to tak dosyć oczywiście brzmi, że wszyscy parkujemy to jakoś wpływa na nasze życie codzienne życie sąsiedzkie, ale kilka lat temu to o samochodach o tym co one w mieście robią z nami i co robimy samochodem mówiło się duża ale, ale rzadziej przez pryzmat tego właśnie jak to wpływa na relacje międzyludzkie jak to wpływa no powiedziałbym tak organizacja organizująca dla społeczności także kilka lat temu zaczęliśmy od Krakowa zupełnie tego projektu badawczego związanego właśnie osiedlami, ale z ich rewitalizacją i wtedy zaczęliśmy od pracy zresztą urzędu miasta Krakowa taki taki projekt badawczy wspierający pilotażowy program rehabilitacji osiedli blokowych myślę, że klasycznie, bo organizacja przekaże taką właśnie animację z jakimiś przestrzeniami publicznymi miejscami, których mieszkańcy mogą coś razem robić no okazało się wtedy tylko wtedy nie odczuwaliśmy, że to jest taki też temat ciekawą stronę no naukowej, że dla ludzi najważniejsze jest parkowanie to taki kluczowy pro problem życia codziennego, który ich angażuje, których już tak motywuje do tego żeby, żeby działać najpóźniejszy ten projekt badawczy, którym pan rektor wspominał już był poświęcony różnym praktykom ale, ale m.in. parkowaniu to właśnie co jak jak temu parkowanie się przyglądać, jaki metody wybraliście i dlaczego no w zaczęli klasycznie takich badań terenowych potem w trakcie doszło do tego bardzo ciekawa teoria nazywana podejściem prakseologicznym albo Torę praktyk społecznych, która zaczyna od obserwowania tego co ludzie robią mówią o takiej najbardziej oczywistej sfery tego co właściwie dyskutowane to co jest faktem apotem no, grzebiąc rozmawiając, prowadząc mnóstwo wywiadów w 3 miastach Polski na 6 osiedlach każdym z miast badane były 2 osiedla starego tzw. nowego typu zbieraliśmy dane pokazujące, że to nie są takie rozproszone czynności, które ludzie wykonują na co dzień tylko to wszystko stopniowo obrasta albo za tym kryje się masa reguł działania przekonań motywacji no coś co co, bo układa sąsiedztwo no właśnie taką taką wspólnotę czy też sąsiedztwo parkowania czyli, żeby była wspólnota to rozumie, że muszą być my my i oni, a właśnie tak, bo projekt poświęcony był w badaniu różnych mechanizmów organizowania społeczności z założeniem, że to po prostu ludzie potrzebują też definiowania się jakieś grupie definiowania granic kim jesteśmy kim są oni i w klasycznych studiach na coś z wami poświęcono dużo uwagi różnym działaniom pamiętać oczywiście i widzieliśmy o tym, że te badania prowadzą takim nurcie nauka skupionym na kapitale społecznym Meksyk ludzie pomagają jak sobie sąsiadów definiują budują więź rozmaite przez takie codzienne czynności to związane z pomaganiem albo rozpoznawaniem innych ludzi no i jak mówił o tym, parkowanie są też różne inne praktyki, ale mniej widoczna za to ludzie definiują się właśnie to to my mające to prawo do zaparkowania tutaj ci inni, którzy starają się parkować LUPA parkują, ale prawa nie mają i musimy to jakoś zorganizować tak żeby, żeby te nasze nasze prawa chronić, ale to prawo to nie jest jak rozumiem prawo odnosi czasami to jest prawo wynikające z prawa powiedziałbym oficjalnego oficjalnego czas, a czasami to jest pewne prawo niepisane stanowione albo prawo do tak falujące na bieżąco tak tak w tym nurcie teoretyczne bardzo ważną kategorią jest takim pojęciem jest wiedza ukryta takie know how wiemy wiemy co jak się robi, mimo że nie ma oficjalnych przepisów, czyli no ludzie np. żeby przybliżyć to o co chodzi obserwują się obserwują bardzo wnikliwie analizują tablice rejestracyjne wkładają karteczki blokują jakiś tam przejazdy różnymi przedmiotami kim skrzynkami czy czy quada ogłoszenia albo informują się wzajemnie np. że ktoś wyjeżdża można w jego miejsce wjechać także to się odbywa na takich 2 płaszczyznach jedno i oczywiście ta formalna, jeżeli są takie przepisy, które np. umożliwiają postawienie szlabanu czy wygrodzenie terenu to co zrobią należeli nie ma takiej możliwości to no to są podejmowano różne działania a, czyli co mamy do czynienia z pewnymi takimi mechanizmami samo organizowania się tak oczywiście to jest praktyka, która bardzo silnie sam organizuje społeczność wraz z przede wszystkim do wszystkich 3 miastach były duże miasta różne bardzo o i milionowej i tam 200 NATO ale, ale wszędzie tam, gdzie miał przestrzeni no nie da się rozciągnąć nie ma garaży podziemnych ta infrastruktura ograniczona, a samochodów przybywa jeszcze, jeżeli przybywa osób, które wynajmują mieszkania na studentów to widać jak szybko mobilizuje ciągu do roku 23 taka społeczność stanie rzeczywiście zacząć funkcjonować jako taka wspólnota zjednoczona wokół 1 tematu oczywiście to wszystko myślę sobie pani też o tym pisze bierze się stąd, że Polska przeszła przez zmiany m.in. ekonomiczne gospodarcze i samochód jest nie tylko narzędziem, które pomaga nam przemieszczać się z miejsca miejsc, ale także symbolem statusu, ale też tym narzędziem, które po pierwsze, gdyby odgradza nas z taką cezurą siedziałbym, która odgradza od poprzedniego systemu, bo teraz już mogę mieć samochód teraz już je stać na niego, nawet jeżeli to jest jakiś mały, a potem ten samochód też to jest to w jaki sposób się no właśnie w tej mojej grupie małe i duże i największej pozycjonuje, które samochody, którzy sąsiedzi mają samochody gorsza ode mnie, którzy mają lepsze, jaką markę, jaki i, jakie roczniki zagrali tak dalej myślę, że to już troszkę słabnie ten taki to oznaczenie samochodu jako czynnika statusu społecznego czy Marka to po to, ostatnie lata chyba w tym, że są czasem duże zmiany zresztą mówić o tej nowej klasie taki miejskiej ekologicznie zorientowane jako jako klasie, która zupełnie inny sposób wyraża swój status społeczny w tym, że nawet nie tyle sam samochód właśnie prawo do zaparkowania właśnie do przestrzeni w danym miejscu jest kimś takim nowym wyznacznikiem zresztą już dawno temu w latach sześćdziesiątych w stanach mówiono o kasach mieszkaniowych np. czyli tych takich kategorii związanych nie jakimiś ponad przestrzenne mi czynnikami jak nie wiem wykształcenie status ekonomiczny tylko z pewnym prawem do dysponowania prawem do do posiadania czy zarządzania kosztami przestrzenią i chyba to jest istotniejsza tak no i no właśnie tutaj, bo tutaj w przestrzeni ścierają się różne interesy z 1 strony mamy interesy w ogóle wszystkich, którzy np. chcieliby mieć trawnik drzewa chodniki przejezdne albo takie, których można chodzić chodzić itd. itd. z drugiej strony są osoby, które mają samochód, ale też mamy ograniczoną liczbę miejsc parkingowych płatnych lub bezpłatnych, więc wtedy każdy kawałek terenu staje się potencjalnym przedmiotem w grze tak czy jak mogę zaparkować na trawniku no właściwie, dlaczego nie przecież to nikomu nie służy czy mogę zaparkować na chodniku no jasne przecież można samochód obejść poza tym co pierwsze takie szerokie chodniki, ale może tego wątku pani profesor powrócimy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut studio Radia TOK FM w Krakowie pani prof. Marta Smagacz poziom ska z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzisiaj o praktykach parkowania i wspólnotach parkingowych rozmawiamy w programie off czarek czarek wracamy do studia Radia TOK FM Krakowie tam jest pani prof. Marta Smagacz Poziomka z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i strukturalne konsekwencje to brzmi poważnie naukowo, bo sprawa jest poważna i naukowa, ale oczywiście każdy, kto zna, kto na osiedlu mieszka od mniej naukowej strony przed informacjami pytań pani profesor o tę walkę o przestrzeń mamy przestrzeń, w której ścierają się interesy różnych grup no właśnie pierwszych, ale także właścicieli samochodów, chociaż nie zawsze oznacza że, gdyby ktoś ma samochód to automatycznie należy do 1, a jak nie ma to do drugiej rozmyśla sposób myślenia przestrzeni tego, czyja jest to przestrzeń i w jaki sposób ją podzielić formalnie lub nieformalnie czyta pan, bo my także jako pierwszy za nie wypowiadał to właśnie chciałam protestować, że to nie takie proste, bo my nie jesteśmy tylko pieszym albo tylko kierowcami tylko mieszkańcami danego osiedla, ale są mieszkańcami dzielnicy itd. tak dalej tę te cechy jak jesteśmy nosicielami tylko się aktywują aktualizują pewnych sytuacjach stają się mniej lub bardziej istotne w konkretnych kontekstach także rozmawiać o tej walce to to papież metafora gry była też bardzo trafna, bo to jest taki rodzaj gry, które wszyscy prowadzimy, podejmując pewne działania i jakby odtwarzając pewne praktyki czy to parkowania czy inne, bo opiszemy badaliśmy też praktyki związane z monitorowaniem dozorowanie posiedzi to to koleżanka Marcjanna no w każdym zajmowała przede wszystkim praktyki troszczenia się innych praktyki takie identyfikacje związane z utrzymywaniem tej przestrzeni osiedlowej czy budynku wspólnoty, ale najważniejsze jest to czy daje realizować w miarę zgodnie bez jakichś większych napięć, jeżeli okazuje się, że 1 praktyka uniemożliwia drugą no to wtedy już walka rzeczywiście się rozpoczyna no dobrze i co w ogóle okazało się w czasie badań w czasie rozmów okazało się tak tato praktyka, który mówi my do tej pory, czyli praktyka parkowania czy parkingowa nie jest najwyraźniej żona jest nie we wszystkich osiedlach w miastach równie istotna, ale wszędzie wszędzie występuje powiedziałem, że uniwersalna w miastach polskich dużych tam, gdzie jest duża mobilność duża rotacja to jesteś taka praktyka, która nie wartościujące tego czy to dobrze czy źle ona po prostu jest mechanizmem organizującym te społeczności początek właściwie jeszcze, że będzie od początku badań nas interesowało to jak w miastach, których ludzie po prostu są bardzo mobilni jest duża rotacja mieszkańców coraz częściej mówią o takie rosnące anonimowości indywidualizacji zachowań od mieszkania to takie są sypialniami sobie tak w rodzinach zupełnie innych kontekstach towarzyskich i instytucjonalnych funkcjonujemy to coś na tych osiedlach, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z rozpadem sąsiedzi no to to te nasze badania pokazują, że są praktyki rozmaite, które organizują te społeczności 1 z takich praktyk jest praktyka parkowania dzięki niej ludzie poznają aktywizują daje i tras mówi o konsekwencjach także szych tej praktyki są też inne mniejszej skali np. praktyki związane z utrzymywaniem czystości na osiedlu są też, ale taki naprawdę mikroskopijnej skali praktyki troszczenia się czy to takie, które znamy stare jeszcze opowieści o PRL-u jak sobie tam ludzie pomagali coś za nie robili zrzeczenia się przestrzeń o o zieleni o sąsiadów dzieci np. które są w sąsiedztwie no i te są takie trochę zanikowi i Micro tak powiedziała, a jak się tworzą te organizacje czy wspólnoty czy jak się, żeby wykonywał, a to prawo chciał być prawo pięści, ale ale, ale nie i hierarchia no zazwyczaj występuje lider za zauważamy we wszystkich takich społeczności, że taka grupa Leader ska albo 1 lidera, bo grupa Leader skalę jest taki proces dochodzenia też do takiej sformalizowanej władzy, czyli właśnie tam zarządzie zaczyna się aktywnie działać jakieś inne organizacje, które mają wpływ to wszystko wymaga oczywiście czasu nie musimy też pamiętać o tym, że ta ta struktura grupy związane z tą strukturą pewnych zasobów nie tylko finansowych czy formalnych, ale też ostróg np. zasobami czasu wolnego, który się trzeba mieć, żeby zacząć działać zależy też wszystko od motywacji i też uważam, że są takie momenty w życiu człowieka, bo to wszystko bardzo dynamiczny, dlatego że męczą, ale też jesteśmy tacy sami nam się zmienia sytuacja rodzinna osobista jak się pojawiają dzieci to też zmieniają wśród mieszkańców priorytety i oni sami o tym, wywiadach mówili ex etapu zna życie przed dziećmi życie z małymi dziećmi, które zupełnie inaczej wygląda, bo wtedy np. poprzez praktykowanie takiego sąsiedztwa dziecięcego zaczynają współdziałać znacznie lepiej potem Noska dzieci dorastają i nagle przestają się skontaktować nie ma w tych przestrzeni przestrzeni wspólnych czy też wszystko bardzo dynamicznej trudno mi podać 1 przepis model, ale zazwyczaj jest tak rzeczywiście struktura lider ska i od takiej zdolności do do mobilizowania tych zasobów w otoczeniu właściwie zależy to co się będzie działo w sąsiedztwie i faktycznie parkowanie albo w ogóle stosunek do parkowania może być spoiwem, którego taka wspólnota jest stworzona czy to wystarczy, żeby właśnie wokół parkowania pojawiło się wspólnota nie chciałbym, żebyśmy też uprościć, bo to nie jest tak, gdyż taka Kulka ludzi zbiera taką wspólnotę spłynął stanowi nie to jest bardzo ta perspektywa, którą stosujemy ona patrzy na nas na nas zbiorowości terytorialne właśnie nawet nie używałbym tutaj pojęcia społeczności grupy tylko zbiorowości, czyli jak przez różne różne osoby przez pryzmat tego co robią, ale to nie znaczy, że na jakimś tam nie wiem, że jakość budynku żyje spójna grupa bo rzeczywiście to parkowanie ma duże zdolności mobilizacyjne jednocześnie wykluczając, czyli w tym samym budynku mogą mieszkać osoby, które są wykluczone z tej wspólnoty, bo np. no właśnie są mieszkańcami są osobami wynajmującymi mieszkania to to bardzo widać na skład miastach akademickich, gdzie są osiedla w połowie mniej więcej za zam. przez studentów studentki przeczy czy inne osoby to po pierwsze, a po drugie to jest też takie działania, ale bardzo małej skali, czyli tam, gdzie mamy właściwie formalne możliwości wpływu, bo takie poczucie sprawczości to organizuje w skali dosłownie bloku czasami czy bloków, które mają wspólny teren formalnie należące do do spółdzielni czy też do do wspólnoty to od razu sugeruje, jakie są konsekwencje tego prawda, że ze strony organizuje, ale wyklucza jednocześnie bardzo dzieli przestrzeń dzielnicy miasta, ale czy, pomimo że gdyby tej walki czy mały czy przeciąganiu liny przeciąganie przestrzeni to czy takie przeciąganie może grozić eskalacją, która też, że kraj dzieli wspólnotę to jest wciąż jest postrzegane jako no nie aż tak bardzo istotny problem stocznie na tyle istotne, żeby eskalacja mogła na stałe podzielić no to też zależy wszystko, bo nawet Krakowie widzimy, że są sytuacje, jakie bardzo konfliktowa nie są to osiedla takie typowe, które badaliśmy, ale Śródmieście np. walka o strefy parkowania czystego parkowania oto jak ją do strefy poszerzać tak i to widać, że to to jest sytuacja jest sytuacja bardzo napięta jest bardzo dużo też agresji wśród osób, które są jednak, bo po drugiej stronie taki frustracji też, bo wiadomo, że przestrzeń czasu czasami grał w sumie zerowej nie da się tak po prostu podzielić powiedzieć rotacyjnie, że będzie 1 dzień robi tak drugi tak sztywno szczęśliwi, więc to tak czasami jest z drugiej strony sytuacja też dynamiczna, bo równocześnie w ostatnich latach zachodzą ogromne zmiany chodzi o takie taką samoświadomość świadomość ludzi i skutki czy parkowania czy korzystanie z samochodów z NATO się wypatrzyć szerszym kontekście też tego co się mówi o o mieście w ogóle o zmianach klimatycznych o czystości powietrza i związku też zieleni ilości zieleni np. na osiedlu z tymi procesami dlatego jak pan redaktor tak też naukowo brzmi strukturalne konsekwencja to to to tak jest po prostu to co lokalnie się obserwujemy nie tylko lokalnie to co lokalnie obserwujemy jest niezwykle silnie powiązane z bardzo różnymi innymi też procesami zjawiskami to proponuję byśmy do tego wątku powrócili w trzeciej w trzeciej części naszej rozmowy, czyli po informacjach Radia TOK FM oczywiście oczywiście informacje o informację, kto walczymy o przestrzeń na antenie informacje chciałbyś będzie parkować swoje informacje, a my tutaj walczymy ten kawałek Rage prawniczka w studiu Radia TOK FM w Krakowie pani prof. Marta Smagacz poziom ska z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiamy o praktykach parkowania na osiedlach wielkomiejskich oraz ich strukturalnych konsekwencja jeszcze więcej tych konsekwencjach po informacjach informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 wczoraj ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Krakowie tam pani prof. Marta Smagacz Poziomka z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich ich strukturalne konsekwencje może teraz tych konsekwencje więcej konsekwencje w różnych skalach występują na na tej skali takiej skali osiedla czy dzielnicy tak jak już mówiłam na to jest taka struktury racja społeczna przestrzenna i podziały rejonie z 1 strony naturalne bo, bo po prostu w grupach i poprzez różne praktyki funkcjonujemy i człowiek musi po prostu przynależne jakieś grupy jest i wytwarzać grupowo granice pomiędzy grupą i grupą, ale z drugiej strony, jeżeli to działa mocno wykluczającą i wiąże się z odmawianiem praw albo do praktykowania przez innych innych praktyk, które są dla tamtych istotne no to już czujemy, że coś nie tak, zwłaszcza że ta przestrzeń jest dzielona nie tylko tak symbolicznie poprzez działania że, że informujemy się o tym, że tu można zaparkować albo, albowiem wiemy wszyscy wiedzą właśnie nie ma formalnego prawa wszyscy to robią, że napar np. na trawnik można wjechać, ale mogą wjechać tylko ci mieszkańcy, bo na tamtych to straż miejską wezwiemy tylko jedno to prowadzi do ogrodzenia wygrodzenia szlabanu wania takiego zjawiska, które w wielu miastach jest bardzo powszechna w zasadzie trudno spotkać osiedla czy zobaczyć osiedla, które tak wygrodzone i tak oszpecone też w tym sensie nie są no i takie myślenie też o przestrzeniach wspólnych, bo to oczyszcza odbywa się kosztem przestrzeni, które mogą być do do innych celów wykorzystane do wspólnego spędzania czasu do zazielenienia do odpoczynku takie rzeczy, które chyba wszyscy mniej więcej wiemy no na tych innych w tych innych skalach w skali miasta czy społeczeństwa jest taki właśnie myślenia to mówi o pewnych zmianach też cywilizacyjnych o pewnych prawach, które obywatelom obywatelką przysługują i zresztą na spotkaniu chyba 2 tygodnie temu dotyczącym Kazimierza 1 z mieszkańców Krakowa powołał się dawać środki konstytucyjne prawo do posiadania parkowania, gdzie on tylko chce, więc to co przekładać na no takie myślenie o obywatelskich też prawa do robienia albo do odmawiania innym robienia czegoś tak to jest fascynujące pani profesor, bo myślę sobie, że z jakiegoś powodu, jeżeli chodzi, że zostawił na chwilę osiedla w ogóle parkowanie w Polsce problemem tak są miasta, którym udało się w jaki sposób to kontrolować czy udaje się kontrolować miasto, które sobie z tym zupełnie nie radzą Warszawa przed takim miastem chciwości można parkować, gdzie chce i nie chodzi o to, że nie spotka kara, bo potencjalnie tak, chociaż pewnie nie, ale jakaś taka świadomość, że oto cała przestrzeń jest dla mnie dostępna i teraz podejście do parkowania to się też narzędzie w walce politycznej tak, czyli mamy wyborców, którzy są kierowcami oni teraz oczekują, że to, że są kierowcami daje im no właśnie jakąś w jaki są lepsi albo są inni i przysługują z tego powodu jakiś profity tak czy, że oto będą mogli parkować albo, że parkowanie będzie tanie albo, że wszędzie będą parkingi rzeczy samochód staje się, gdyby częścią mojej taki podział obywatelski persony i teraz staje też częścią ich już politycznego myślenia właśnie czy to na osiedlu czy to w na poziomie federalnym chciały się powiedzieć oczywiście, bo za tym wszystkim idą też pewne decyzje polityczne mówimy o politykach miejskich politykach przestrzennych oczy bardzo konkretnym wymiernym mianowicie o tym co w inwestowaniu są środki czy to w skali miasta czy regionu na jakiego rodzaju infrastruktury to jest na infrastrukturę społeczną infrastrukturę techniczną drogową, więc możemy wiedzieć, że wszystkie potrzebne protestem my kraju, które się intensywnie rozwija i pewnie wszędzie znajdziemy jakiś potrzeba, ale trzeba prywatyzować w ma pan tutaj zdecydowanie rację mówiąc o tym, że to się przykłada też na nas na prawo głosu prawo decydowania potem o tym jak wygląda no Cry po prostu tak czy mam samochód no to powinien być w stanie dojechać wszędzie zaparkować wszędzie i to 1 proszę proszę właśnie to sami zagadkowo to nie do końca trzeba także kierowcy uważa, że oni mają jako kierowcy tylko prawo nie tylko jego przypisują wszystkim kierowcom takie same prawa, ale zapominają o tym, że te prawa są niemożliwe do spełnienia po prostu dla wszystkich kierowców ten rodzaj męski powinna być kierowców kierowcy nie są też kobiety, chociaż właśnie, toteż typowe w Austrii będą jedno takie badania pokazujące są 1 słynie też tym, że uwzględnia ten taki aspekt związany współudział w polityce miejskiej z kierowcami są Niko mężczyźni jak popatrzymy w stanie sobie przy ulica nie wiem jak to w Warszawie czy w Krakowie to kiedyś liczyłam, że rzeczywiście tam są co 0405. jedzie kobieta w reż wreszcie samochodów są głównie mężczyźni i czasu o tym, mówi, że taki trochę dyskurs właśnie pokazujące, jakie są potrzeby mężczyzn kierowców, a niekoniecznie właśnie kobiet, które Jerzy drugiego samochodu w rodzinie nie ma to to zwykle kosztem komunikacji publicznej to są różne potrzeby co znaczy to do poruszania się pomieszczenie właśnie mamy takie same potrzeby tylko, że jeżeli to co to 1 osoba ma samochód nie dysponuje to też myśli o tych swoich potrzebach, a z drugiej strony są potrzeby tych słabszych, którzy słabszych w sensie, żeby morze możliwości do poruszania się osób starszych nie z niepełnosprawnościami matek z dziećmi no i coraz więcej aż się angażuje w życie domowa ale, ale tak to ciągle więcej kobiet widzimy przestrzeni publicznej na przystankach tramwajowych no to to jest tak to jest myślenie właśnie o potrzebach osób słabszych serii fascynujący jest, że samochód tak ważne jest dla nas także to znacznie nie traktujemy go jako nie wiem parasola pada deszcz para odkładamy wchodząc gdzieś tam są przecież odpowiednie przestrzenie tak to są nawyki po prostu, które przyzwyczajamy się do nich nowo ostatnie dekady tak naprawdę uczyliśmy się tego nawyku korzystania z samochodu proszę zobaczyć co się stało z infrastrukturą taką np. handlową to są galerie, które na przełomie tamtego wieku obecnego nowych witały tam w zasadzie trudno byłoby dojechać zrobić duże zakupy dla rodziny nie mają samochodu zanikały sklepy w miarę tanie takie dostępne przestrzenie osiedlowej to pokazuje jak to wszystko ze sobą powiązane to dopóty, dopóki nie będziemy mogli wielu takich codziennych czynności wykonywać takim pierwszym dystansie, czyli szkoła przedszkole zakupy nie wiem dentysta lekarz tak dalej tylko wymaga to naprawdę takich dużych zabiegów wyjazdów ciężarów tak dalej no no to będzie trudno nam się przedstawić na na inny transport, ale to przedstawienie zaczyna się czasem w głowie tak, bo tak oczywiście są miasta, w których funkcjonuje niezła albo bardzo dobra komunikacja miejska i wtedy korzystanie z samochodu no już jest koniecznością jest czymś innym czym pewnie moglibyśmy rozmawiać, ale jednocześnie trochę są tacy Siuda, którzy czują, że zmuszanie, gdyby do wysiadania samochodu czy przesiadania się samochodu jest jakąś działalnością opresyjną państwa, a tymczasem, rozglądając się po innych państwach np. w Europie czy czy Ameryce północnej to państwo jednak czy miasta stawiają stopy i mówią hola hola nie wjeżdżamy albo tylko mieszkańcy albo tylko z końcówką parzystą czy to z powodu smogu czy to z powodu ograniczonych miejsc parki i ogranicza liczby miejsc parkingowych czy też przy okazji czy przy pomocy cen parkowania tworzą jakąś elastyczną politykę u nas przecież chyba dopiero niedawno samorządy czy w ogóle po po pod wzrosły ceny parkowania, więc u nas mam namyśli Warszawę, chociaż niewiele innych miastach w na świecie to przecież jest często kwestia, którą można zmieniać z dnia na dzień po to, właśnie, że jeżeli mamy zbyt duży ruch czy zbyt duży smok czy zbyt dużą liczbę chętnych to się podnosi cenę wtedy naturalnie spada liczba osób, jeżeli jest za mało się obniża to jest po prostu elastyczna polityka no z 1 strony możemy tak działać, ale drugą stronę też zachęty, że np. teraz w Krakowie jak mówimy o tym, to wielu mieszkańców ze zdumieniem nas słucha, bo właściwie jest tyle remontów jednocześnie wierzy, choć komunikację publiczną linii tramwajowych, że ludzie są zdesperowani po prostu nie ma alternatywy ci, którzy mogą siadają na rower jak jest tylko suchą i nawet nie musi być bardzo ciepło, ale słuchowisk bardzo dużo ludzi dalej iść na rowerach do ucha już na tych tam linii tramwajowych zastępczych autobusów, ale to musisz wpaść musi być to zintegrowane z 1 strony zniechęcanie do korzystania z samochodów, ale też zachęcanie do tego, żeby korzystać z innych środków no właśnie należy również otwieramy, gdyby kolejną puszkę z tzw. Andorą jak oczywiście chodzi o puszkę Pandory, bo wiem, że zawsze dostaną maile panie redaktorze jest pan głupi to prawda jestem głupi, ale to był taki słaby rzecznik pani profesor bardzo dziękuję czy będzie pani też zostaje się świadek pani tak prowadziła badania ze swoim zespołem to czy były osoby, które podejrzliwie panie traktowały typu, a co pani celem miejsca parkingowe zabrać nie nie pytaliśmy o to tak, a to były takie badania, które właśnie polegał na tym, żeby nie nie sugerować tych tematów wani nie ogłaszać tego w ten sposób wzoru oferować życie codzienne, a potem z tego takie takie rzeczy powychodziły takie kwiatki takie kwiatki czy można w jaki sposób oszacować siłę grup to, bo mówiliśmy tej przestrzeni, którą toczy się walka czy jest także ta determinacja właścicieli no właśnie z jakiego może osób korzystających z parkingów jest silniejsza od determinacji osób, które chcą korzystać z przestrzeni publicznej, czyli chodników zieleni determinacja tych, którzy chcą przestrzeni zielonych przestrzeni publicznych jest bardzo duża, ale na trasę ryzykuje ja wiem, że to reżyser szykuje też mogę spotkać z krytyką, ale ją obserwuje głównie tam, gdzie mają osoby zabezpieczono miejsca parkingowe znaczy nowe osiedla, w których są garaże podziemne to są też osoby takie świadome poszukujące mające wiedzę o tym jak coś ze środowiskiem dzieje to są to są ci aktywiści tacy środowiskowy, ale albo nie mają samochodów albo mają kłopot z parkowaniem moim zdaniem na osiedlach, które są, zwłaszcza te stare, gdzie nie przewidziano takiej liczby samochodów np. latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych ta determinacja ogromna i trzeba bardzo dużo działań ze strony miasta i innych szczebli samorządowych ażeby sytuację poprawić np. przez poprawienia czy też budowanie parkingów nadziemnych albo albo naprawdę doskonałą świetną szybką i dostępną tanią komunikację publiczną na jego ścieżki rowerowe to taki właściwie standard, który cały czas mówi no i gonimy Europę czytam inne miasta ostatnia wprowadza się dorzuciliśmy kierunki czekamy do Europy, ale to już jest temat na osobną kolejną puszkę, a pani prof. Marta Smagacz poziom ska z Instytutu socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego była państwa moim gościem bardzo pani dziękuję dziękuję panu dziękuję państwu informacji Radia TOK FM już kilka minut obecnie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA