REKLAMA

Podwyżka akcyzy. "Może się skończyć podpisaniem ustawy działającej wstecznie"

Analizy
Data emisji:
2019-12-03 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minut po godzinie siedemnastej popołudniu Radia TOK FM dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a dziś proszę państwa wtorek trzeci dzień grudnia w naszym studiu pierwszy gość dr Tomasz Zalasiński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego dobry wieczór dobry wieczór państwu dobry wieczór panie redaktorze będziemy rozmawiali o pewnym paradoksie, który pewnie w głowie mają słuchacze słuchaczki ja na pewno wie, kiedy dowiedziałem się, że jeśli chodzi o rządową Rozwiń » nowelizację ustawy o podatku akcyzowym tak tak to jest szybki czas to zwiększenie akcyzy, które ma obowiązywać od 1stycznia przyszłego roku, który już przeżył zagrożenie trąbią wszyscy naokoło okazuje się, że nie jest pewien drobny problem jak doniósł nam Senat jest problem z tym, że ta nowelizacja zakłada jak rozumiem w skrócie nie jestem prawnikiem zbyt krótkie vacatio legis, czyli powinniśmy dużej poczekać tak no tak powinniśmy dłużej poczekać ale, ale vacatio legis, czyli wymagania odpowiedniej vacatio legis to jest to nie jest prozaiczny problem to jest problem Konstytucyjny w tym przypadku trudno nie zgodzić ze stanowiskiem legislatorów senackich, którzy zwrócili uwagę na to, że w momencie, w którym ustawa podnosząca akcyza została przyjęta w trzecim czytaniu jak rozumiem 21listopada została przesłana do Senatu, a przewiduje wejście w życie z dniem 1stycznia przyszłego roku rodzi wątpliwości konstytucyjne chodzi o takie proste życie fakt, że oto nagle ktoś kogo dotyczy dana nowelizacja ustawy ta dowie się o tym, zbyt późno czy też ta będzie musiał coś podjąć pewne działania będzie miał na to za mało czasu o to chodzi to jest trochę bardziej skomplikowane zgodnie z konstytucją obowiązującą w tejże konstytucji Trybunał koronny wywiódł coś takiego jak zasady prawidłowej legislacji to znaczy, żeby przede wszystkim, żeby obywatel nie był to legislacją zaskakiwany, żeby ona była należytej jakości była czytelna zrozumiała i żeby stwarza możliwości do prawidłowego stosowania każda ustawa powinna każdy sam tak jak ten czas taki, żeby się w rozmowach złożyło już do tego przechodzę, ponieważ to zależy od od tego, czego sprawa dotyczy zgodnie z konstytucją ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych minimalnym standardem też 14 dni to jest czas, który 14 dni tak to dla tak zasadniczą, ale one pani źle to lepiej i stacje benzynowe i imprezy okolicznościowe wesela śluby 14 dni panie redaktorze proszę pozwolić powiedzieć w standardowych warunkach to jest 14 dni też minimalny okres vacatio legis, ale zgodnie z konstytucją i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ten okres 14 dniowy to jest za mało sytuacji, w której ustawa ingeruje bardzo poważnie sytuację prawną obywateli wprowadza poważne zmiany, do których trzeba dostosować, które Trybunał Konstytucyjny niegdyś, bo teraz to już jest inaczej trochę, ale niegdyś wpływy o w minionym orzecznictwo mówił, że zasada vacatio legis powinna przewidywać odpowiedni długi okres vacatio legis do tego, aby obywatel mógł przygotować do tych zmian szczególnie, jeżeli dotyczy do kwestii fiskalnych podatkowych wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej w tym przypadku tak jest w tym przypadku tak jest mamy do czynienia z sytuacją, w której ustawa jest przyjęta w trzecim czytaniu dwudziestego tam pierwszego chyba listopada Senat ma na nią na jej rozpatrzenie 30 dni, a prezydent ma 21 dni na podpisanie, czyli teoretycznie może być tak, że ta ustawa zostanie podpisana gdzieś tam pod koniec stycznia, czyli faktycznie będzie chodziła z mocą wsteczną to jest sytuacja, która z perspektywy konstytucyjnej niedopuszczalne Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał w takich sytuacjach stwierdza niezgodność konstytucyjności ustaw, a powoływał się na nas na oznaczeń na art. 2 konstytucję powojenną znalazł odpowiednie vacatio legis tak ale, ale w konstytucji mamy zapisane są tak jest w art. 2 konstytucje pisane tak czy o NATO czy już poważnie nie może być rozwiązaniem może być poważnie mamy zakotwiczenie konstytucyjne mamy jasny klarowny dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego tego okresu klasycznego bożki wiadomo ładnie pan mówi od zakresu klasycznego no i dyplomatycznie, żeby nikogo naprzód nikt nie poczuł obrażony to tak natomiast sytuacja bardzo klarowna Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał w takich sytuacjach, że za późno po prostu przewidziano termin no tak, ale ktoś może pana słucha spowiedzi tak nie klarowna była sytuacja wtedy, gdyby to był termin expressis verbis pisane nie twierdzę, że dam w konstytucję tak mnie nie rób z niej wielotomowej książki ale gdyby to był środek Sunny 30 dni koniec kropkę, niemniej tak, gdyby tak było napisane, gdybyśmy nie mieli problemu teraz no nie mielibyśmy problemu to jest to troszkę bardziej złożona z perspektywy legislacyjnej, bo ustawodawca może określić termin wejścia w życie w postaci właśnie przewidzieć przewidzieć vacatio legis, czyli ustawa wchodzi w życie w terminie na 3 miesięcy od dnia opublikowania albo 14 dni od dnia opublikowania wtedy sprawa jest troszkę jaśniejsza, bo jeśli się przedłuży proces legislacyjny to wiadomo, że automatycznie przedłuża się okres vacatio legis i idei takiej wtórnej wstecznej nie można tak nowelizacji można było nawet trzeba było natomiast, a rośnie to te toczyć gra właśnie nie zrobią natomiast pewnym problemem jest to, że ustawodawca w ostatnim okresie ma pewien taki nawyk określania daty wejścia w życie w przy użyciu daty kalendarzowej to rodzi pewne problemy takie z takimi właśnie problemami mamy do czynienia teraz jeśli się na ostatnią chwilę pewne rzeczy przygotowuje może się okazać, że ten termin mija, a ustawa jest jeszcze w Senacie co prawnicy, którzy są w biurze legislacyjnym w parlamencie i przyglądają taką ustawę przecież oni to nie jest także to oni powinni jako pierwszy za uderzyć na alarm, że tutaj to czas wejścia za krótki w sensie wakacji łącznie zużywamy w wracałem do tego naszego okresu klasycznego w okresie klasycznym tak właśnie bywało, że stanowiska biura legislacyjnego Sejmu biura legislacyjnego Senatu w tym, że w przypadku stoi mamy stanowisko Senatu bardzo bardzo dobrze, bo być może Senatowi uda się wprowadzić np. poprawkę wydłużającą ten okres vacatio legis natomiast bywało tak rzeczywiście stanowiska legislatorów sejmowych były przez polityków słyszalne, ale niestety od pewnego czasu przestały też i przedstawiciele biur legislacyjnych też, gdy 20 mniejszą wagę wzrost mleko mleko się rozlało, ale pan widzi, jakie skutki tego czy wyobraża sytuację pana kreśli jednak taki scenariusz w 1 wersji to wręcz ustawa wejdzie w życie, odwołując się w z mocą wsteczną faktycznie no bo jeżeli zostanie podpisana przez prezydenta no nie wiem założymy 15stycznia będzie obowiązywał 1stycznia, czyli te 14 dni to będzie moc wsteczną od tego za ten okres trzeba będzie zapłacić podwyższoną wartość akcyzy może ci, którzy myśleli nad tą nowelizacją ustawy o akcyzie to musieli się tak to nawet jeśli jeśli zdarzy się taki negatywny scenariusz, w którym pan mówi dopiero tam 15stycznia zostanie podpisana przez prezydenta to najwyżej trzeba będzie po prostu stać więcej zapłacić no no no właśnie niestety tak właśnie myślą niektórzy to jest pewien błąd, bo przy legislacji powinno się myśli myśleć przede wszystkim kwestii tego o adresach o wpływie na gospodarkę to jest klasyczny model oceny skutków regulacji w jaki sposób ustawa wpłynie na funkcjonowanie państwa w wielu obszarach natomiast w tym przypadku obawiam się, że patrzono tylko złoży na cel fiskalny, żeby jak najszybciej jak najwięcej środków wpłynęło do budżetu państwa no to jest pewien błąd poważnej z perspektywy stabilności obrotu gospodarczego przecież to są gigantyczne kwoty, które dotyczą całych segmentów gospodarki to są kwoty, które nie są uwzględniane w budżetach tych przedsiębiorstw to są kwoty, którą będą pociągały za sobą odpowiednie będą musiały pociągać za sobą odpowiednie zmiany wprowadzenie tych przedsiębiorstw struktury za co cięcia kosztów itd. tego nie można wprowadzać mocą wsteczną, ponieważ tak w sposób odpowiedzialny nie reguluje życie gospodarcze jeśli jednak tak się wydarzy to co co na to co teraz Senat nie zrobi czy Senat może zrobić coś takiego powiedzieć to zatrzymujemy cały proces legislacyjny i pytamy Trybunał Konstytucyjny czy to nie mamy tego zapisu konstytucji, które pan mówił na początku to nie jest takie proste no przepraszam panie redaktorze, ale naprawdę to nie jest takie proste Senat w tej chwili może albo przyjąć ustawę albo zgłosić do niej poprawkę ustawy odrzucić w związku z tym raczej zasadne wydaje się, aby było to albo odrzucenie ustawy w całości albo wprowadzenie poprawek przynajmniej w tym przepisie, który przewiduje termin wejścia w życie ustaw i i to w tej chwili na tym etapie procesu legislacyjnego można zrobić do Trybunału Konstytucyjnego można byłoby to wysłać, ale dopiero w momencie opublikowania w Dz.U. w ramach tzw. kontroli następczej wcześniej jedyną taką możliwość ma prezydent przed podpisaniem ustawy i kiedy ustawa do niego wpłynie, czyli po zajęciu stanowiska przez Senat, ale z tym wiąże się pewne ryzyko ponieważ, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa zgodna z konstytucją w okresie klasycznym byłoby to niemożliwe, ale w tym przypadku wszystko co jest do pomyślenia jest możliwe wówczas prezydent będzie musiał taką ustawę podpisać załóżmy, że postępowanie przed Trybunał Konstytucyjny będzie trwało 2 lata wówczas mamy dość dużą zaległość podatkową w zakresie akcyzy w całej gospodarce, więc tak jak mówię regulowanie gospodarki jest bardzo odpowiedzialna ziarno nie można popełnić tego rodzaju błędu dr Tomasz Zalasiński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego był naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę z 1735 za chwilę informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA