REKLAMA

Rewelacyjne wyniki PISA ostatnich gimnazjalistów

Analizy
Data emisji:
2019-12-03 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18 minut został do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM dziś 3grudnia we wtorek dobry wieczór jeszcze raz mówi Paweł Sulik znam jest dr Michał Sitek kierownik zespołu badań międzynarodowych Instytutu badań edukacyjnych dobry wieczór dobry wieczór bardzo dobre wyniki polskich gimnazjalistów jeśli chodzi o testy Pisa i chciałem pana zapytać czy to jest także jeśli będziemy bardzo dobre to pan powiedział tak lepsze niż tam w poprzednim badaniu albo najlepszy w Rozwiń » historii badań czy też diabeł jak zwykle tkwi szczegółach gdzieś tam jesteśmy dobrze tutaj od razu zdradza skaczą umiejętność czytania ze zrozumieniem cała reszta to może tak w badaniu Pisa 2017 w Polsce 15 latkowie w zasadzie w zasadzie uczniowie trzeciej klasy gimnazjów, bo to oni brali udział w tym teście osiągnęli znakomite wyniki wszystkich 3 dziedzinach, które były badane w rozumieniu tekstu rozumieniem rozumowanie matematyczne MOL i rozumowaniu w naukach przyrodniczych jest to świetny wynik w porównaniu z innymi, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami europejskimi jedynie w Finlandii Estonii udało się uzyskać lepsze wyniki w tym we wszystkich tych 3 wszystkich tych 3 dziedzinach niesamowity sukces Polska szkoła dobrze uczy jak się okazuje oczywiście z to jest tylko fragment z umiejętności, które będą potrzebne tym uczniom w dorosłym życiu szkoła powinna uczyć też wielu różnych innych rzeczy, ale wydaje się, że to są bardzo ważne umiejętności ich znaczenie będzie coraz większa jeśli porównać z innymi krajami to bierze się pod uwagę to, że np. nie w takiej Finlandii prawie nie ma korepetycji pozaszkolnych, których sytuacja w Polsce jest powszechny system to się waży wtedy nie nie ważyć tego tak i niestety wyniki Finlandii są coraz niższe nie ma korepetycji osiąga świetne świetne wyniki mimo tego że, że jest, że jest mało właśnie z zadań domowych tak, mimo że nie ma zjawiska korepetycji mimo tego, że nie ma dużej konkurencji między szkołami w zasadzie rodzic, jeżeli posyła dziecko do szkoły nie musi zastanawiać czy wybrać tą szkołę po prostu wysyła dziecko do najbliższej szkoły, więc nasze wyniki są podobne do do wyników uzyskiwanych przez uczniów w tych w tych 3 dziedzinach natomiast pewnie pod pod wieloma innymi względami możemy jeszcze wciąż wiele nauczyć od Finów czy próba badawcza próba piętnastolatków trzecia klasa gimnazjum ona była geograficznie rozsypana po całym kraju także brać pod uwagę nie tylko tych dużych ośrodków miejskich tych mniejszych miejscowościach, a nawet wsi tak mówimy mówimy o 15 latkach mówimy o gimnazjalistach, ale tak naprawdę to to badanie obejmuje uczniów, którzy ukończyli 15 lat, czyli to są de facto szesnastolatkowie w 1000 osiemnastym roku byli to uczniowie urodzeni w 2000 drugim roku, więc urodzeni całkiem, jakby nowej innej rzeczywistości świecie świecie komórek smartfonów komputerów internetu i badanie przeprowadzone na losowej próbie szkół, więc byli to przede wszystkim uczniowie trzeciej klasy gimnazjum, ale też badaliśmy uczniów tych piętnastolatków nie niewielu niewielu jest, którzy albo powtarzają klasę i są są niższe rocznikach albo poszli wcześniej do szkoły uczyli się Szkot ponadgimnazjalnych celem badań uzyskanie właśnie takiej statystycznie uzasadnionej próby piętnastolatków, więc badaliśmy ponad 200 szkół, które zostały wylosowane spośród wszystkich szkół, w których są 15 latkowie, ale w tych 2 szkołach wszystkich Sobali ta znaczy taka próba zniszczy Polskę tak łącznie w tym badaniu wzięło udział 6 ponad 600 000 uczniów w Polsce przebadano 5000 uczniów w każdym kraju jest to minimum 5000 uczniów klas, które kraje są badane badane Bones 79 krajów regionów mówi regionów, ponieważ w pewnych przypadkach tak było tak jest w przypadku Chin które, które zdecydowały się wystawić tak poszli do tej konkurencji tylko 44 regiony Pekin i 3 regiony Wybrzeża Chin i oni oczywiście uzyskali znakomite wyniki nie wiemy jak było, gdyby badanie przeprowadzone w całych Chinach, ale nawet 4 regiony to to jest 180 000 10080 000 000 mieszkańców, więc badanie przeprowadzone na całym świecie biorą w nim udział wszystkie kraje europejskie i wiele krajów z innych kontynentów Afryki Ameryki Południowej państwo państwo zostawia, dlaczego jak czytam najlepsi w Europie okazali się młodzież Kończyce no trudno powiedzieć Estonia stanie bardzo mocno stawia na edukację stawia też na cyfryzację, więc w pewną w pewnym stopniu przypomina Finlandię jeśli chodzi jeśli chodzi o sens prezesa edukacyjny tak edukacja matematyczna zaczyna się już w pierwszej klasie uczniowie idą do szkoły w wieku 7 lat spory nacisk też jest kładziony na rozwój kompetencji społecznych nad tą dobrą atmosferę w szkole na dobrostan uczniów więc, więc naprawdę bardzo pozytywne taki obraz systemu edukacji w Estonii jest bardzo pozytywny, ale trzeba pamiętać, że to jest relatywnie niewielki kraj to znacznie łatwiej z racji w niewielkim kraju myślę, że tak tak no to zje pan takie argumenty można dyskutować, bo większy kraj ma więcej osób, które płacą podatki na lepszy system edukacyjny jednak skala jest na to tak jakby twierdzić, że Francja albo Niemcy nie będą miały dobrego systemu edukacyjnego dlatego wielkie to da obronić taką tezę tak moim zdaniem tak tutaj to co jest przewagą Polski to jest pewna jednolitość, jeżeli spojrzymy sobie na na kraje, zwłaszcza Europy zachodniej to one są dużo bardziej zróżnicowane jeśli chodzi o języki też odsetek osób które, które urodziły się w innym kraju tak alkohol albo pochodzą pochodzą z takich rodzin, w których z, których na co dzień mówi się w tym języku, które uczą się w szkole, więc tutaj mamy też taką pewną przewagę Wisz chodzi o pewną pewną jednolitość jednolitość Polski to, że jednak ten język Polski jest dominujący, ale wzrost poza osób, która groźny jest, że mówią idą w innym języku, bo niecały 1% wśród wśród badanych oraz uczniów to druga rzecz, którą musi zapewniać oznaczone zważone to znaczy czy się bierze pod uwagę to, porównując na czas Francję albo stację, gdzie bardzo wiele takich osób, których panuje system edukacji z polską dziś prawie nie ma oczywiście oczywiście to nie jest niezrażone tym zastrzeżeniem, że trudno byłoby przypisać takie wagi tak i uwzględnić to w tej ocenie, żeby to było możliwie sprawiedliwe czy też dobranocka zielonych po pogłębionych analizach oczywiście i badaczy z innych krajów przyglądają się jak np. wyniki różności różnią się z rządu kilka lokalizacji szkoły w jaki sposób w jaki sposób różnią się ze względu na wykształcenie rodziców uczniów tak kapitał kulturowy w jaki sposób również ze względu na to czy ktoś urodził się w danym kraju czy też ma rodziców, którzy urodzili się w innym kraju na ile zróżnicowane są szkoły czy szkoły dzielą się na lepsze gorsze też może jest także, że te szkoły są podobne więc, więc to badanie to jest tak naprawdę ogromne pole do wielu różnego rodzaju analiz, ale jeżeli mówimy o wy, jeżeli mówimy o wynikach to właśnie mówimy o tym jak poradzili sobie przeciętnie uczniowie w danym kraju co oczywiście nie oznacza, że wszyscy uczniowie mają taki wynik to tylko, że są uczniowie słabsi Rosji w Polsce to zróżnicowanie umiejętności uczniów jest w porównaniu z innymi krajami europejskimi stosunkowo niewielkie ktoś może zapytać czy wyniki tego badania w tym rozmawiamy one jakoś są oceną w ogóle systemu, w którym już nas nie ma to czy systemu były gimnazja, więc tak, więc z 1 strony w zwija to nazywamy to bilans piętnastolatka, czyli to podsumowuje wszelkie doświadczenia edukacyjne uczniów tak czy to czegoś nauczyli i przedszkolu szkole później w gimnazjum to czegoś nauczyli na korepetycjach np. tak czy czynniki zajęciach pozaszkolnych czy też po prostu od swoich rodziców czy rodzinę na drugi jest, więc oczywiście trudno mówić jest to efekt np. pracy gimnazjów, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że i też ja na to patrzę w ten sposób, że jest pewien raport zamknięcia systemu, w którym funkcjonowały gimnazja kolejne badanie, które już zaczęliśmy przygotowywać odbędzie się w 20002001. roku wtedy dziś 16 latkowie będą już w pierwszych klasach szkół ponad podstawowych wtedy zobaczymy jak jak i jakie osiągnął wyniki będzie taki sprawdzam dla dla dla reform, które teraz wprowadzamy wtedy będzie pan nie tylko sami wtedy zadamy pytanie prawne mogą znaczne można mieć pewne oczekiwania na coś co się zmieni na pewno będzie zobaczymy dużo większe różni różnice między rodzajami szkół, bo będziemy badać i szkoły branżowej technika licea Ogólnokształcące z dotychczasowych analiz wyników Pisa wynika że, że gimnazja i w ogóle opóźnienie tego dzielenia na kształcenie ogólne i zawodowe bardzo pomogło najsłabszym uczniom tak to znaczy im wspólna nauka z rówieśnikami dłuższa już kształcenie ogólne pomogło więc, ale wiele zależy od tego co się będzie działo też w szkołach zawodowych liceach czy to co czytamy, że to badanie Pisa wykonaną, które wykonano, o którego wynikach rozmawialiśmy dało następujące efekty trzecie miejsce w unii Europejskiej w matematyce oraz naukach przyrodniczych czwarte w czytaniu to czy to oznacza, że to jest jakiś sygnał, który przecież ministerstwo edukacji ma wziąć jako Jasną wskazówkę prawnicy aha, czyli jeśli chodzi o to pytanie powinniśmy się zastanowić jak w progu podstawy programu zmienić do, żeby czytanie było lepiej badanie Pisa ono dosyć specyficzny sposób mierzy umiejętność czytania czy też jak możemy nazwać rozumienia tekstu, ponieważ ono, zwłaszcza w ostatniej edycji w dużym stopniu starało się unowocześnić ten test pod względem zmiany sposobu czytania przez we współczesnym świecie nie tylko przez młodzież, ale też przez dorosłych i w pewnym sensie zaprojektować takie rodzaje umiejętności, które będą potrzebne młodym ludziom, czyli oprócz takich tradycyjnych tekstów które, z którymi stykamy się w szkole Tang czyli, czyli czy artykuły gazetowe książki fragment fragmenty lektur czy też fragmenty innych tekstów pojawiło się też teksty elektroniczne w postaci forów tekstów forach internetowych w postaci w takich stron internetowych, na których trzeba było porównać wyszukać informacje ocenić wiarygodność tekstu to co ważne jest ważnym aspektem ocenić wiarygodność czekam tak to jest to staje się coraz ważniejsze to znaczy, kiedy dojechaliśmy wyniki w ocenie wiarygodności tak okazuje się, że całkiem niezłe tak to znaczy, że młodzi ludzie jednak radzą sobie z odróżnieniem tej odniósł w opinii od od faktów no to staje się coraz większe umiejętności, bo kiedyś mieliśmy po prostu pewne źródła, które można było traktować jako jako coś pewnego, jeżeli coś było napisane podręczniku no to wiadomo, że tak, że taki jest więcej kwota natomiast, jeżeli ktoś widzi jakąś informację w internecie, więc musi na podstawie sposobu w jaki ona przedstawiona na podstawie tekstu musi umieć odróżnić to co jest wiarygodne to nie, a co nie to był 1 aspekt, który badaliśmy badań dr Michał Sitek kierownik zespołu badań międzynarodowych Instytutu badań edukacyjnych bardzo dziękuję za rozmowę kończymy dzisiejsze popołudnie realizował Adam Szurek przygotował i wydawał je strzeleckiej zasili informacji Radia TOK FM za 5 minut godzina dziewiętnasta, a po godzinie dziewiętnastej kultura osobista zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA