REKLAMA

Krawczyk: Rok 2020 będzie w EKES rokiem pracodawców

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-04 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

O wyzwaniach jakie stoją przed Europejskim Komitetem Ekonomiczno–Społecznym w 2020 roku Maciej Głogowski rozmawiał z Jackiem Krawczykiem - Przewodniczącym Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Jacek Krawczyk, który jest przewodniczącym grupy pracodawców w europejskim komitecie ekonomiczno-społecznym i kandydatem na szefa całego Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego dzień dobry dzień dobry witam, bo ten Europejski komitet ekonomiczno-społeczny to jest takie ciało doradcze instytucji unijnych także mówi bardzo dobrze traktatowe ciało Rozwiń » doradcze składające się z przedstawicieli organizacji pracodawców przedsiębiorców i trzeciego sektora organizacji pozarządowych z wszystkich krajów członkowskich tak jest i pan jest kandydatem na szefa tej organizacji tak jest zagra pan wybory, które będą w styczniu po to, startuję, żeby wygrać oczywiście no co nam da no pan domyślam się prestiżowa sprawa i trochę pewnie więcej pracy co w Polsce da ewentualne pana zwycięstwo objęcie szefostwa Europejskiego komitetu Ekonomiczno społeczne na myśl, że to jest kolejna instytucja Europejska, która może zostać otwarta na kraj Europy środkowo-wschodniej szeroko rzecz ujmując, bo do tej pory w naszym komitecie nie było prezydenta Europy środkowo-wschodniej to po pierwsze po drugie złotego nazywamy w Polsce krótko to instytucja traktatowe, która jest właściwie umocowana na samym początku istnienia Unii Europejskiej pomysł ojców założycieli był taki, że ma to być tylko polityczne porozumienia, ale również właśnie społeczeństw obywatelskich rozumiany jako pracodawców pracobiorców i wszystkie pozarządowe organizacje musi być na stałe wmontowane w proces decyzyjny Unii Europejskiej taką rolę pełni nasz komitet w latach dziewięćdziesiątych został powołany kolejny komitet mianowicie komitet regionów, który pełni taką samą rolę w stosunku do polityki regionalnej Unii Europejskiej nawet jeśli ociera się nawet siedziby kosze mamy taki jest natomiast naszą wspólną rolą jest opiniowanie zarówno projektów legislacyjnych jak projektów polityk europejskich dla parlamentu rady czy dla komisji Europejskiej, ale też szeroko rozumianej publiczności w Unię pan tak się zastanawiam to dokładnie brzmi traktatowe ciało doradcze poważnych instytucji tych najważniejszych decyzyjnych instytucji Unii Europejskiej, czyli także naszych instytucji ciało składające się z przedstawicieli pracodawców związków zawodowych i organizacji pozarządowych to prawie brzmi jak Polska rada dialogu społecznego, której co prawda nie ma tego trzeciego sektora są pracodawcy związkowcy rząd no ale w Polsce tego RDS tak naprawdę nikt nie słucha w Europie komitetu ekonomiczno-społecznego ktoś słucha ktoś karta praw podstawowych powstała w naszym komitecie daje przykład tak to jest jakby pierwsza to druga jest taka, by pan różnych krajów Unii Europejskiej bardzo różnej kulturze dialogować, a i nie chce wychodzić poszczególne sytuacje, ale całą pewnością kraje, których dialog obywatelski społeczny jest ugruntowany trwa i ma silną pozycję są krajami również sukcesu gospodarczego np. Niemcy czy Austria, więc jest absolutnie związek pomiędzy tym czy gospodarka społeczeństwo uczestnicy rynku dojrzeli do logowania, czyli tam, gdzie to się udało widać ewidentnie, że korzyści są po pierwsze bardzo widoczne po drugie, są właściwie stały tak, bo pozwalają na, jakby buforowanie rozmaitych napięć, które rodzą bez przerwy we Francji taki komitet jest w zasadzie instytucją czwartą w państwie po parlamencie i po prezydencie, więc te kultury są różne natomiast RDS w Polsce jest formalnie otrzymują bardzo dobrze umocowany to tylko trzeba teraz starać się w dalszym ciągu, że treść zależy od ludzi tak, a Europejski komitet ekonomiczno-społeczny jest przez liderów Unii Europejskiej, ale tych urzędników, czyli komisję albo radę albo parlament jest naprawdę słuchany ktoś liczył się z waszym zdaniem skoro to jest pytanie pan ja mam takie 2 słowa klucze po 15 latach w Brukseli 1 z nich tam to jest społeczeństwo obywatelskie obywatele, których się właśnie pojawia przy każdej okazji drugie małe średnie firmy te wszyscy mówią tzw. ze strony nawet więcej słów no właśnie no to prawda, a to trzeba wypełnić treścią znaczy to jest ewidentnie wszyscy wiedzą, że jest problem związany z partycypacją panie przewodniczący tak jak pan zostanie szefem Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego to będzie pan mógł zadzwonić do np. szefowie komisji Europejskiej z nią porozmawiać oczywiście w sprawach, które uzna pan za priorytetowe oczywiście działania Unii Europejskiej jeść, a do europosłów również, ale mam nadzieję nie tylko tych z Polski nie tylko z Polski, o czym właściwie ostatnia zajmuje się komitet jak jestem tak, żebyśmy sobie mówi to wyobrazić w tej chwili zajmujemy się właściwie kluczowymi sprawami unijnymi to jest kwestia cyfryzacji bardzo szerokiej formule, bo dla mnie jako obywatele Unii Europejskiej oznacza kwestia cyfryzacji to właśnie bardzo dobre pytanie to znaczy, że za, a kilka lat może po pierwsze, być dla pana problem ze znalezieniem pracy łącznie po drugie, może problem ze znalezienia kwalifikacji uzyskanie kwalifikacji do tych nowych pracy po trzecie może być problem związany np. z funkcjonowaniem służby zdrowia oświaty może być problem związany z pana bezpieczeństwem pana danych osobowych może być problem z edukacją dzieci itd. tak dalej jest problem dotyczy właśnie wszystkiego tak już mówi o tym, że kwestie globalnym ujęciu relacji między Europą Stanami dotyczące cyfryzacji są zupełnie fundamentalne, bo z tego nie będzie wymiany między Ameryką Europą praktycznie można chodzić cyfryzacja wchodzi wszędzie każdy mógł tak w tym sensie dotyczy również obywateli my staramy się, więc 5 lat podnosi rękę machać mówić to nie jest komitet tak to jest kwestia regulacji kwestia dostępu do rynku dla firm jest kwestia ogromny, jakby gamy konsekwencji dla obywateli, które pojawiają się wszędzie pełna i te konsekwencje już widać w tej chwili te dobre i złe, więc to jest coś takiego czym się będziemy zajmować na bieżąco przez cały czas, jaka jest praktyka funkcjonowania tego komitetu, bo pan dzisiaj przewodzi grupie pracodawców tak jest całego Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego w tej grupie pracodawców są przedstawiciele organizacji pracodawców z krajów członkowskich, choć od Polski jest kilka organizacji, które delegują członków KRS-u i wy na tym europejskim poziomie wypracowuje wspólne stanowisko całej grupy tak jest tak jest mamy u siebie około 117 w tej chwili to co jest bardzo trudne bardzo trudne strona Europejska, dlatego że często patrzymy na Unii Europejskiej przez własny pryzmat własnych oczekiwań własnych obaw własnych strachów redaktorem Unii Europejskiej to nieustanne pole mediacji to nie jest to nie jest wynik zawracanie głowy cały czas negocjujemy mediuje i tak np. od pracodawców to są przedstawiciele bardzo w organizacji tych najpoważniejszych wszystkich krajów członkowskich tak komitet Europejskiej nasz jest taką właśnie formułą, gdzie związki zawodowe pracodawcy i NGO-sy muszą z sobą stale debatować i dawać wspólne stanowisko jest europejskim to naprawdę działa na bieżąco to jest praca, która jest mało widoczna, ale na tym polega tak naprawdę partycypacja Obywatelska, a ile jest ilu członków to Europejski komitet ekonomiczno-społeczny 350, a pan już kontrkandydata prawdopodobnie rząd kandydatka prawdopodobnie ta, jakiej grupy, bo nie rozumiem, że będzie tylko z mojej grupy, dlatego że praktyka jest taka, że prezydencja komitetu jest ratująca pomiędzy grupami między pracą teraz czas co trafi teraz 220 będzie czas pracodawców i już wie pan, kto będzie pana kontrkandydatem na każdym względem wiedział 6grudnia i co później głosują cały komitet to najpierw głosuje nasza grupa, gdzie będzie rekomendował prezydenta cały komitet potwierdzi to ten wybór 20października października tak jest niezręczny też stylistycznie będzie wybór kandydata natomiast potwierdzenie przez całą plener na posiedzeniu komitetu to jest październik te rzeczy dzieją się do czego pan przez rok teraz będzie zajmował się kampanią wyborczą winy, jeżeli będę nominowany przez grupy de facto sprawa jest już przesądzona potem jest tylko potwierdzenie przez nowy mandat członkowskiej komitetu czy będzie pan 10 miesięcy czekał na potwierdzenie będę powiedzmy prezydentem in spe, a jak pan trafia Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego deleguje pana organizacja Lewiatan proponuje należy czy czas deleguje najpierw Lewiatan potem jest tą debatowano na poziomie rządu opiniowane przez parlament Narodowy na końcu opiniowane przez komisję Europejską jesteśmy mianowani przez radę Europejską i pana kadencja trwa moja kadencja trwa jestem komitet już 15 lat od samego początku tego października pan będzie rząd pana nie może wycofać do października rząd wie może wycofać zakładam, że od października będzie mógł również powołać na kolejny mandat właśnie może pan zostać szefem komitetu nie mają powołania polskiej nie nie mogę, ale można domniemywać, że będzie pan powie na to bardzo liczą, czyli to nie jest pewne dni ode mnie to tylko zależy czy mogą pana wybrać na szefa jednocześnie nie dać panu powołania w Polsce to inny powołuje na szefa, który powołuje do członkostwa w komitet rzeczywiście Unia Europejska to wielkie przedsięwzięcie czy Europie debatuje się np. nad skróceniem czasu pracy wymiaru pracy ma pracowników bardziej debatujemy na temat minimalnego wynagrodzenia minimalnego dochodu dochodu czy wynagrodzeń 1 drugiego, dlatego że europejskich na poziom Europejski się wystandaryzowane przekażą też się debata, ponieważ nasi koledzy związku zawodowe uważają, że tak my uważamy, że nie my w Polsce przerabiamy teraz płacę minimalną i kolejny raz nawet za chwilę w magazynie EKG w części drugiej będziemy debatować najnowszych badaniach, które pokazują, jaki będzie koszt przyszłorocznych podwyżek płacy minimalnej tak byśmy chcieli ustawić na poziomie całej Unii dyskusja polega m.in. na tym, że kraje, które dotknął bardzo kryzys 2000 ósmego roku są bardzo wrażliwy na punkcie właśnie minimalnego dochodu minimalnego wynagrodzenia, a coraz częściej mówi minimalny dochodzi jako pracodawcy uważamy, że tak jest to kwestia narodowa uznać, że powinny zostać wprowadzone minimalne wynagrodzenia dyskutują o minimalnym dochodzie na poziomie Narodowym każdy kraj członkowski Unii Europejskiej w inny sposób rozumie inny sposób próbuje za przecież tak mówił przez cały ten wywiad chcę więcej Unii zagram mówi pan jest także nie chce tej Unii dla gminie jest traktat są zasady i szanujmy te zasady, jeżeli chcielibyśmy już dzisiaj zmienić system zabezpieczeń społecznych na jakiś kompletnie inny, bo ktoś Brukseli wymyśli sobie lepszy pomysł to Uznam za pomoc szaleńca tak są rzeczy, które możemy wspólnie śruby nie tam, gdzie potrzebujemy tam, gdzie wartość dodana unika będzie minimalnej minimalnym wynagrodzeniu minimalnym dochodzie unijne potrzeby możemy ustalać pewne kryteria możemy ustalać pewne zasady nie może ustalać wysokości minimalnych wynagrodzeń czy nominalnego dochodu, bo to jest kompletnie dyktator sytuacji krajów członkowskich jak porównać Rumunię np. z Luksemburgiem jak no właśnie ja, czyli nie da się, czyli że ktoś uważa np. można wygenerować specjalny fundusz Europejskiej, żeby komuś opłacać innym minimalne wynagrodzenia to chyba nie tędy droga pan w trakcie swojej pracy pan po 15 lat pracuje w europejskim komitecie ekonomiczno-społecznym, ale w trakcie ostatnich lat spotkał się z zarzutami o mobbing jest pan oczyszczony z tych zarzutów procedura jest w trakcie sytuacja jest dość dynamiczna, dlatego że zostałem zaatakowany przez portal o nazwie i tutaj ten portal został potem zdiagnozowany jako efekt osoby przez komisję Europejską serwis zagraniczne w wielu miejscach pojawiają się informacje okazuje się, że ten portal 50% treść tego portalu to było słowo słowo się tutaj, więc ten portal bardzo wyraźny profil natak przed bardzo Jasnej strony, więc sprawdzić wyjaśnia, iż proces w tej sprawie czekam na zakończenie procedury, którą sam pszczoły w komitecie tak mówiłem kiedyś pana również jestem bardzo zainteresowane i głęboko wierzę w to, że zapadnie rozstrzygnięcie przed wyborem na prezydenta komitet, ale pan nie jest urzędnikiem unijnym jak rozumiem, więc pan nie może liczyć na unijne procedury w tej sprawie to jest paradoks sytuacji, ponieważ reguły, które dotyczą są całkowicie niejasnej dlatego też cała sytuacja została w taki sposób prowadzą może już pan zostanie szefem tego komitetu to zrobi pan choćby te reguły niż z całą pewnością pan Jacek Krawczyk przewodniczący grupy pracodawców europejskim komitecie ekonomiczno-społecznym i kandydat nie tylko z Polski nie tylko Polski, ale całej grupy pracodawców jak rozumiem okresu nie być może całej grupy pracodawców na szefa Europejskiego komitetu Ekonomiczno społeczne dziękuję bardzo informację w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA