REKLAMA

Czy Kolej Plus uratuje polską kolej?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-04 17:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kończą się państwo Przemysław Iwańczyk w imieniu swoim strzeleckiego Bartłomieja granicznej, którzy są wydawcą wydawcami tego programu do maszyny, które jest jego realizatorem co dziś już za chwilę będziemy rozmawiać zastanawia się wraz z moim gościem czy program kolejki Kusy uratuje polską kolej po godzinie 18 powiemy o tym co dzieje się podczas szczytu NATO publicznie 1820 porozmawiamy o tym jak tragiczne skutki mogą mieć do tyleż dane co co prawda z raportu pod egidą Rozwiń » światowej organizacji i organizacji zdrowia Otóż blisko 80% odzieży w Polsce uprawia sportu w wymiarze zalecanym dla prawidłowego rozwoju, ale rozpoczną przedstawienia pierwszego mojego gościa zna pan Karol Trammer dzień dobry dzień dobry zbiegiem szyn autor książki ostre cięcie zniszczono polską kolej rząd przyznaje ponad 5 miliardów na program kolejki plus ten program ma być realizowane w 2028 roku część tej kwoty mają też dołożyć samorządy może, gdybym zechciał zechciał pan opowiedzieć o tym na czym ten program będzie Polek, jakie są jego założenia prócz tego ogólnego, który przecina wspomniana no to nie jest łatwe odpowiedź na to pytanie, ponieważ program kolei plus tworzy się od roku przypomnę, że minister Adamczyk wraz z premierem Morawieckim ogłosili, że wprowadzają program kolei plus w październiku 2018 roku na peronie przystanku Jasienica Mazowiecka tuż przed wyborami samorządowymi i zadaniem programu kolej plus wówczas było pokazanie społeczeństwu, że jeżeli wybiorą do władz głównie województw polityków prawa i sprawiedliwości to będą mogli liczyć na jak to powiedział Jarosław Kaczyński synergie, która pozwoli realizować wspólne projekty rządu samorządu wtedy ten program kolejki został ogłoszony, po czym nastała cisza, ale były wybory były tak ja rozumiem, że teraz nie ma żadnego interesu politycznego, by taki program zgłaszać tylko jest interes infrastruktura do teraz po roku znowu ja trochę mam déja VU czytając informacje o programie kolei plus, ponieważ podobne informacje były już rok temu natomiast różnica jest taka, że teraz już pojawiła się kwota a, czyli to ma być łącznie z wkładem własnym samorządów, bo program ma bazować na głównie pieniądzach z budżetu państwa, ale również wkładzie samorządów łącznie ma być to przypomnijmy ponad 6 niż pół miliarda miliard pochodzących z samorządu tak no i teraz pytanie jest czy to się uda zrealizować rzeczywiście program rozłożony na prawie dekadę co pokazuje, że jest ta świadomość, że projekty infrastrukturalne takie jak odbudowa czy nawet budowa może jakiś linii kolejowych po program kolejki też od początku jeszcze będąc w tym takim programem trochę teoretycznym mówił też o ewentualnej budowie linii kolejowych, podając przykłady budowli do Myślenic do Turku tylko, że pytanie jest taki jest świadomy, że to kilka lat musi potrwać związku ten w związku z tym ten program jest rozłożony na lata, ale jak podzielimy tę kwotę przez lata przez województwa to nie zostaje wcale tak dużo biorąc pod uwagę coraz większe koszty inwestycji kolejowych no ale załóżmy, że ten program ma być programem punktowym, czyli ma opierać na budowie odbudowie remoncie, a kilkunastu linii kolejowych do kilkunastu punktów teraz pytanie, jakie wybrać, bo mamy taki problem jest w radzie, kto ma wybrać, kto ma wybrać, ponieważ problem jest taki, że to nie jest program oparty na tym, że cały, że jakieś gremium rozważy całą sieć kolejową w Polsce zastanowi się, gdzie są najbardziej potrzebne te uzupełnienia tylko będzie to oparte na trybie konkursowym, czyli co aktywniejsze samorządy co bardziej zamożne samorządy będą może stanie się zaangażować w współpracę z rządem na rzecz budowy odbudowy linii kolejowych natomiast nie będzie nie będzie to w związku z tym realizowane w jakimś takim szerszym spojrzeniu szerszej analizie, gdzie ta sieć kolejowa wymaga największych najpilniejszych zupełnie dobrze to nawet zakładając, że są samorządy, które na to stać bardzo chętnie przeznaczą te kwoty to co im po po zorganizowaniu u siebie tej siatki odbudowywanej bądź też zbudowanej połączeń skoro te ościenne samorządy nie będą za zainteresowaniu tego nie zrobiono to wymaga kompleksowego globalnego spojrzenia myślę, że w związku z tym przede wszystkim to Troyes w stanie sobie pozwolić na zaangażowanie w ten program ze strony samorządowej to samorządy województw, czyli ja bym się tutaj nie obawia takiego rozczłonkowania tych przedsięwzięć, że 1 powiat tak drugi powiat nie jednak gmina tak, ale miasto już nie województwa są ze sobą skomunikowane obraz województwa tak, ale to jest większa skala, więc jeżeli sobie wyobrazić np. największe w Polsce miasto bez połączenia kolejowego obecnie, czyli Jastrzębie-Zdrój liczący prawie 100 000 mieszkańców no to tutaj głównie bym patrzył na samorząd województwa Śląskiego jako podmiot, który powinien zaangażować się to przedsięwzięcie natomiast na pewno to wsparcie lokalnej potrzebny chociażby wytyczeniu linii w ustaleniu, gdzie mają być przystanki itd. i tak, ale proszę wytłumaczyć, jakie są pańskie intencje w tym wywodzie chodzi o to, żeby dyrektywa nie te samorządy zobligować do tego, żeby taką odpowiednią część budżetu na na ten program przeznaczyły odpowiem od końca na to pytanie, ponieważ rząd zdecydował, że te, że wdrażaniem tego programu kolej plus, a i bezpośrednie środki trafią do spółki PKP polskie linie kolejowe to ta spółka ma być odpowiedzialna za realizację tego programu to może należałoby się zastanowić czy po prostu spółka PKP polskie nie kolejowe we współpracy z rządem nie powinna podjąć decyzji, jakie linie kolejowe patrząc z punktu widzenia spójności sieci kolejowej największych miast pozbawionych połączeń kolejowych są potrzebne i ten udział samorządowy moim zdaniem może wprowadzić chaos taki, że te inwestycje zostaną zrealizowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne tylko tam, gdzie będzie naj aktywniejsze samorząd oczywiście jest to pewna nagroda dla społeczności lokalnej, że wybrała sobie dobry samorząd, ale w nowy myśleniu o sieci kolejowej w jej takiej restauracji musimy patrzeć także na inne kwestie nie tylko gdzie samorząd zamożny aktywny, żeby tam doprowadzić linie kolejowe za rozwiązanie, w którym pan powiedział, żeby dystrybuować te środki, a przede wszystkim określić właściwy plan, robiąc to przez 1 podmiot PK po PLK to jest rozwiązanie dobre, jeżeli już na takie rozwiązanie zdecydował rząd to może nie powinien angażować w to samorządów w takim stopniu, że powodzenie danego przedsięwzięcia jest uzależnione od wkładu własnego samorządów natomiast w ogóle ja uważam, że ten program nie powinien być realizowany przez PKP PLK, ponieważ najbardziej aktywne w odtwarzaniu linii kolejowych są samorządy województw, a konkretnie 1 województwa ojca dolnośląskiego, które ma taką metodę, że przejmuje linie kolejowe nieczynny od PKP przekazuje we władanie swojej jednostce, czyli dolnośląskiej służby dróg kolei, która następnie dokonuje rewitalizacji takich linii program kolei plus nie będzie mógł wesprzeć województwa dolnośląskiego w tej działalności, bo te pieniądze mają trafić do polskich linii kolejowych i ta Dolnośląska służba dróg kolei, która odbudowała linię Wrocław Trzebnica zaraz ruszą pociągi na kolejny odbudowa linii Dzierżoniów Bielawa, które należą do województwa dolnośląskiego i nie będzie można kontynuować tej działalności z środków programu kolej kluczowe znaczenie ma konsensusu przy tak żyjemy teraz mówi z perspektywy mieszkańca kraju w dobie kryzysu klimatycznego kolei jawi nam się jako środek transportu, który najmniej misji generalnie chyba najbardziej 1 z najbardziej ekologicznych w interesie wszystkich niezależnie od koniunktury politycznej niezależnie od pomysłu na to jak realizować rewitalizację kolei powinno być, żeby budować w zgodzie z całościowym planem to po pierwsze po drugie abstrahując zupełnie tego wątku politycznym zgadzam się z panem jak najbardziej natomiast mamy takie przypadki jak Łomża 63 000 mieszkańców, a Łomża ma linię kolejową nieczynną w ruchu pasażerskim one złym stanie raz na jakiś czas przejeżdża tamtędy tylko pociąg towarowy i było już jasne plany wpisane do Regionalnego programu Operacyjnego województwa podlaskiego i krajowego programu kolejowego rewitalizacji linii kolejowej było, żeby można było przywrócić pociągi do Łomży pociągi pasażerskie i łoża wypadła z tego planu, ponieważ w Łomży nie wygrała kandydatka PiS-u tylko, a kandydat, który skłócił się z PiS-em należał kiedyś do PiS-u, a już odszedł i zdobył reelekcję na kolejną kadencję i natychmiast po tym wydarzeniu w Łomży wypadła z tych planów, więc rzeczywiście pan ja uważam, że kolej powinna być ponadpartyjnym takim konsensu silnym tematem, ale tak nie jest w związku z tym musimy można zdecydowało się dobrą wolę jeśli chodzi o program kole plus oczywiście to jest jak generalnie z bardzo doceniam program kolejki luz w 2 i parę rzeczy taki ważny konkrety pada konkretna kwota tańcz Coma 6 maja za ideą jest za granicą jest dowód na to, że prawo sprawiedliwość przeciwnicy do innych partii politycznych widzi w odbudowie kolei w zapowiedziach renesansu kolei szansę na przede wszystkim jak to partia polityczna zdobywanie poparcia politycznego, a przede wszystkim to pokazuje, że ta partia wsłuchuje się oczekiwania elektoratu elektorat chce odbudowy transportu publicznego transportu kolejowego tam, gdzie on przestał docierać 101520 lat temu kolej powinna leżeć na sercu wszystkim niezależnie od 2 już po informacjach porozmawiamy sobie, które województwa wymagają najpilniejszych zmian tej rewitalizacji właściwie od zaraz im państwo gościem jest pan Karol Trammer teraz informacje o kilka zlecone skoro lament numerem zbiegiem szyn autorem książki ostre cięcie zniszczono polską kolej rozmawiamy o programie kolei plus mam do pana pytanie czy przyjęcie tej uchwały jest wiążące jest akt prawny, który może spowodować, że nigdy żadnego nie odejdzie za chwilkę nastąpi realizacja tego programu na to mamy problem, aby powiedział komunikacyjny nomen omen to znaczy podawanych informacjach rządu nie jest jasno wskazane, jakie osadzenie ma mieć program kolei plus, bo Obuch programu kolej plus są wprowadzane pewne zmiany ustawowe, ale to przy okazji, a które mają np. umożliwić uruchamianie pociągów w głąb sąsiednich województw itd. natomiast jeśli mówimy o tej samej już części inwestycyjnej, czyli odbudowie budowie i rewitalizacji linii kolejowych to jest mowa o tym, że rząd przyjął uchwałę w sprawie programu kolej plus uchwała to nie jest podstawa do programu wieloletniego uchwała z bardziej roboczym dokumentem programy wieloletnie wprowadza się w drodze ustawy bądź rozporządzenia rady ministrów no i nie ma podanej informacji, a do dzisiaj do nie udało się tego wyjaśnić jak rząd zamierza ten program osadzić w systemie prawnym, a żeby to było skuteczne no to powinna to być ustawa, bo to jest jednak program przewidziany na wiele lat, a przewidujące rokrocznie wydawanie pieniędzy dokapitalizowanie spółki PKP polskich kolei mówiąc konkretnie, ale to wszystko musi mieć podstawy prawne, żeby np. spółka PKP polskie nie kolejowe otrzymała poprzez dokapitalizowanie znaczone pieniądze, które będzie musiała wydać na te konkretne cele, a nie np. przeznaczyć na inne potrzeby i wtedy te pieniądze nagle się rozpłynął jak nie będzie tej twardej podstawy prawnej, jaką jest ustawa to trudno potem będzie za 35 lat ustalić jak to właściwie się stało z możliwym pańskim zdaniem jest przy procedowaniu to na ustawy jak najszybciej się do do ja uważam, że zgodnie z definicją programu wieloletniego musi to być ustawa bądź rozporządzenia rady ministrów, bo jeżeli rząd przyjmuje coś w inną drogą to nie jest to wtedy program wieloletni mamy do czynienia z programu z zapowiedziami, czyli dotyczącymi programu wieloletniego, więc powinno być twarde twardziej zlokalizowane w systemie prawnym niższy niż sama uchwała trochę miesięcznie chcę wierzyć, że taki program miał być realizowany na podstawie uchwały rady ministrów zapytam pana województwa, które wymagają szczególnej troski jeśli chodzi o sieć kolejową, które z nich wymagają rewitalizacji, które wymagają wręcz 3 i budowy pewnego 3 niszczenie polskiej kolei odbywały się w całej Polsce to znaczy trudno wskazać województwo, w którym ta sieć kolejowa jest wystarczająca nie wymaga już jakiegoś drogę leczenia czy jakiś uzupełnień natomiast można to analizować na podstawie tego, jaka część miast powiatowych np. nie ma dostępu do kolei, a no i wiadomo na Wschodzie jest większa liczba zwykle na Zachodzie mniejsza, a możemy też analizować największe miasta pozbawione połączeń kolejowych, czyli Jastrzębie-Zdrój Łomża Bełchatów i do części tych ośrodków docierają linie kolejowe tylko są złym stanie, a one nie do końca prowadzą w tym kierunku, gdzie występują potrzeby społeczeństwa związane z dojazdami, a i to jest właśnie pole do popisu dla programu kolej plus te tylko, że dochodzimy do takiego zagadnienia uważam, że państwo jako rząd powinno skupić się na inwestycjach, które uzupełnią sieć kolejową tych najpilniejszych miejscach, a w miejscach najpilniej wymagających działań, a samorządy województw jako organizatorzy transportu kolejowego, czyli podmioty, które odpowiadają za to jak często jeżdżą pociągi, dokąd jeżdżą pociągi, a to samorządy województw układają tak naprawdę rozkład jazdy kolei regionalnej w Polsce i boję się tego styku to znaczy, że w ramach programu kolej już powstanie jakaś linia kolejowa, ale samorząd województwa np. nie będzie w stanie sfinansować rozwoju oferty przewozowej na takiej linii i dojdzie do sytuacji tak, że będzie odbudowana linia kolejowa w dobrym standardzie, którą będą jeździły np. 3 pociągi dziennie co nie jak nie spowoduje, a zmiany jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną takiego miejsca, które uzyska, a uzyska nową linię kolejową dzięki programowi kolej plus dlatego nacisk położył na to, że samorządy województw oprócz tego, że mogą wyłożyć wkład własny powinny bardziej i tego bym oczekiwał, jeżeli chcemy naprawdę dobrze ten program przeprowadzić oczekiwałbym od samorządów województw, że muszą złożyć deklarację co do oferty przewozowej takich liniach, a jeżeli zależy nam na tym, żeby kolej regionalna działała rozwijała się i zdobywała nowych klientów, którzy obecnie jeżdżą samochodem, a to powinno działać tak, że wkładem tym samorządu wojewódzkiego powinna być deklaracja i możliwość finansowania rozwoju oferty przewozowej i wprowadzenia dużej liczby połączeń na te Lili powstaną z torami kolei plus traktuje pan jako furtkę, że samorządu jako wkład własny mogą posłużyć Bóg kredytem albo emisja obligacji tak, ale cały czas skupiamy się tylko na budowie tej linii kolejowej budowie linii kolejowej tak jak jest sensu to pójdę dalej staram się logicznie na to spojrzeć, jakie chce zaciągnąć kredyt bądź też emitować obligacje wybudować dzień opóźnienia obsługiwać tak się dzieje w Polsce to jest problem bardzo poważne rozkład w województwie warmińsko-mazurskim dobiega końca modernizacja linii z Olsztyna przez Szczytno Pisz do Ełku, a i na tej linii przewidywane jest kursowanie 3 pociągów na dobę w każdym kierunku co jest ofertą, a totalnie atrakcyjną ofertą, która nie przyciągnie ludzi do korzystania z kolei, a to samo problem województwa w podkarpackiego, które nie dość, że wkrótce w połowie grudnia zlikwiduje dużą część połączeń na obszarze Bieszczad Beskidu niskiego, czyli okolice Sanoka Zagórza, a z Jasła to dodatkowo już wojewódzki podkarpacki trwa rewitalizacja linii kolejowej w Dębicy do Mielca i ulica podkarpackiej informuje, że zamierza skierować tam 4 pociągi dziennie do Mielca do dużego kilkudziesięciu tysięcznego miasta, więc problem jest taki że, a może powtórzyć to czym borykamy się na tych części zmodernizowanych linii kolejowych, gdzie oferta jest bardzo słaba i uważam, że rząd bardziej powinien położyć nacisk NATO zamiast otrzymać 15% wkładu własnego, który 8 stanowi pewną deklarację samorządu, że jest zainteresowany tym projektem, a będzie współpracował dążył do jego realizacji, ale przede wszystkim samorządy odpowiadają za organizację transportu kolejowego na swoim terenie to jest najważniejsze, żeby samorządy rozumiały jak tworzyć ofertę przewozową z tym mamy problem mamy linię sukcesu tak jak Poznań Wągrowiec czy Wrocław Trzebnica, gdzie wprowadzono bardzo dużą liczbę połączeń co spowodowało boom przewozowy bardzo dużo ludzi, którzy korzystali z samochodów codziennych dojazdach przesiedli się do pociągów, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy wprowadza się pociągi kursujące raz na godzinę albo częściej, a jeżeli to przepraszamy zobowiązana pozwolę sobie taką grę, jaki próg opłacalności użytkowania takiej takich dni lepiej ile pociągów w ciągu doby trudno mówić o opłacalności bardzo się o VAT żywności zakładam, że mamy w Polsce taki problem nie od dziś, że na sieć drogową patrzymy jako na infrastrukturę, która po prostu musi być od kolei cały czas wymagamy, żeby była opłacalna rentowne itd. a, a ja uważam, że musimy patrzyć na efektywność to znaczy, jeżeli wydajemy dużo pieniędzy, bo to są drogie inwestycje na modernizację linii kolejowych rewitalizację zakup nowoczesnego taboru to musimy efektywnie wykorzystywać efektywne wykorzystanie to jest duża liczba połączeń, a w atrakcyjnych relacjach, które wpisują się zapotrzebowanie społeczeństwa jeśli chodzi o dojazdy do pracy szkoły, a i wtedy ściągamy na kolej dużo pasażerów i dzięki temu koszty funkcjonowania kolei rozbijają się na jak największą liczbę użytkowników i wtedy ten system ekonomiczny zaczyna się wspinać, a a, jeżeli mamy bardzo drogie drogi zmodernizowane linie kolejowe drogi zakupiony tabor, ale kursuje on rzadko i mało ludzi z niego przez to korzysta, bo ta nie atrakcyjna oferta przewozowa nie przyciąga tych pasażerów no to wtedy ta spirala problemu się tylko jeszcze nakręca, ale wciąż być może naiwnie zakładam, że ktoś to co stanie na czele takiego programu niezależnie od tego komu zostanie przeprowadzenie go powierzone to będzie PKP PLK czy też samorząd będzie tą jednostką decyzyjną, że ktoś spojrzy na to całościowo jak mantrę będę powtarzał no nie da się spojrzeć całościowo na program, który będzie działał w trybie konkursowym, czyli to będą punktowe realizacje uzależnione od tego czy dany samorząd jest zainteresowany wykazaniem się aktywnością wykazali się finansami na uczestnictwo w takim programie, a powtarza no bardziej powinniśmy patrzeć na to, a w ten sposób, że to państwo powinno zdecydować, a oczywiście przy współpracy z samorządami, gdzie są najpilniej potrzebne inwestycje w kolej znaczenia Regionalnego a, a samorządy powinny zapewnić dobrą ofertę przewozową i to nie tylko na tych nowych liniach, ale także na dniach istniejących mamy dużo istniejących linii kolejowych, gdzie samorządy nie bardzo potrafią stworzyć atrakcyjną ofertę przewozową czy poprzez to, że Departament transportu pracują ludzie, którzy nie do końca wiedzą jak się robi atrakcyjną kolej regionalną, a czy poprzez problemy finansowe, a w związku z tym boję się, że ten program kolei plus trochę zapomina o tym, trzecim filarze, jakim oprócz nowoczesnej linii kolejowej nowoczesnego taboru jest atrakcyjna oferta przewozowa pan wierzy pomyślne pomyślną realizację programu kolej plus trochę obawiam się, że będzie tak jak z ustawą taka jest Sową, czyli znowu ten tryb konkursowy spowodował, że tylko niewiele samorządów zechciało się zainteresować możliwością odtworzenia linii autobusowych na swoim terenie, a część łączyła się np. tym, że nie bardzo stać te gminy na wkład własny teraz możemy mieć trochę powtórkę z tego problemu, czyli będziemy mieli dobrą sytuację moim zdaniem jest trochę inna jest inna oczywiście, że ta, zważywszy na środki druga sprawa dotyczy to klimatu, do którego będę się odwoływał od mamy chyba coraz powszechniejszą świadomość tego co się co się dzieje jak istotne jest udział transportu kolejowego w ZUS w tym jak się poruszamy po kraju tak świadomość to jest bardzo ważna sprawa bardzo ważną sprawą jest też ta świadomość polityczna to znaczy, o ile jeszcze kilkanaście lat temu zdarzało się, że władze województwa czy szefowie spółek kolejowych otwarcie mówili, że ich reforma będzie polegała na ograniczaniu liczby połączeń demontowanie linii kolejowych to teraz już świadomość politycy się zmieniła i nikt otwarcie tego nie powie, więc jesteśmy już na pewno dalszym etapie przychodzi świadomość tylko, że chodzi o to, żeby taki program wyszedł w praktyce, żeby np. Łomża Bełchatów Jastrzębie Zdrój, a rzeczywiście odzyskały te połączenia kolejowe atrakcyjne połączenia kolejowe w tej perspektywie kilku lat, a obawiam się, że w praktyce może to nie być takie proste, ale oczywiście trzymam kciuki i bardzo liczę na to, że ten program okaże się sukcesem sukcesem nas wszystkich, bo w interesie nas wszystkich jest to, żeby jak najmniej ludzi siadał do samochodu jak najwięcej korzystało z pociągów dziękuję panu bardzo za rozmowę Karol Trammer zbiegiem szyn autor książki ostre cięcie zniszczono polską koleją moi państwo goszczą dziękuję bardzo państwa zapraszam teraz informacje Radia TOK FM ma o nich mówić będziemy szczycie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA