REKLAMA

Fundacje i ruchy oddolne. Jak się mają w Polsce?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-04 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:58 min.
Udostępnij:

Co utrudnia funkcjonowanie 3. sektora w Polsce? Jak rodzą się ruchy oddolne? Jak zmienia się sytuacja organizacji pozarządowych z roku na rok?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM słucha Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik dziś czwarty dzień grudnia środa w naszym studiu goście Aleksandra oczernia Czerniawska współorganizatorka strajku dla ziemi aktywistka pro klimatyczne dobry wieczór pani dobry wieczór pańskim Filip Pazderski Instytut spraw publicznych dobry wieczór dobry wieczór dziś będziemy rozmawiali o organizacjach społecznych w Polsce tzw. trzecim sektorze, a że nie będą to Rozwiń » rozmowy, które są improwizacją na temat tego co każdy z nas widzi za oknami części w mediach to dzięki temu, że mamy przed sobą indeks rozwoju stabilności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce pan Filip Pazderski z chwilą opowie dokładnie cóż to jest rodzaj raportu czy też pewnego obrazka, który regularnie stworzony po to, żeby dać nam takie przekonanie, że oto jeśli chodzi o pewne cechy przynajmniej pewne działania trzeciego sektora następuje jakaś zmiana to jest szerszy program, który nie tylko bada już trzeci sektor w Polsce, ale również w innych wersjach może, ale też w innych krajach nie tylko w Polsce, ale dzięki temu, a i również co będę chciał zapytać naszej rozmowie dzięki porównaniu do poprzednich lat możemy sobie powiedzieć oto z tych i tych względów siła trzeciego sektora zwiększyła się albo zmniejszyła się ich działań jest mniej albo bardziej skuteczne na te chciał zapytać czy istnieje taka możliwość, żeby tak bardzo krótkie twitterowe pytanie czy jest lepiej odpowiedzieć tak jest lepiej trzeci sektor w Polsce czy też nasza jest gorzej z trzecim sektorem tym podział, że jeszcze inaczej chyba nie będę tutaj jest sąd literalnie podobnie jak prezes pewnego kraju Zachodniego, ponieważ w tym roku trudniej jest po okresie 30 lepiej gorzej w porównaniu z latami ubiegłymi, ponieważ pół roku zrobiliśmy na wniosek zresztą zrobił się na szych imprez ze strony ekspertów, którzy brali udział polskich ekspertów, którzy brali udział w opracowaniu tego materiału jak co roku również za zgodą ordynatorów Waszyngtonu, bo to jest działanie, które robimy na zamówienie amerykańskiej agencji ds. rozwoju zawodowego, czyli USA w dół i to nie tylko siedzi pan już zastosować w Polsce, ale też w wielu krajach Europy środkowo-wschodniej, ale też i Azji centralnej, więc są dane porównawcze rzeczywiście, więc to co robiliśmy to dostaliśmy zwanej czekali z racji w paru obszarach, których przyglądamy się temu jak jak jak ta organizacja społeczna wyglądają w Polsce, dlatego że stwierdziliśmy, że bym tak jak innych został kiedyś określone, ponieważ to jest narzędzie to jest też często jego zaletą dosyć konserwatywne, czyli nie można zbyt dużych zmian liczbowych w tych indeksach ma miarę pewne liczbowe, które są w tych różnych obszarach nadawane sytuacji w danym roku nie można zbytnio zmieniać taka metodologia to już poziom jest najczęściej dobra, ale w Polskim przypadku spowodowało, że pewne zmiany znaczące, które wokół sektora się wydarzyły w otoczeniu sektora nie były ujmowane i po tych latach już 20, więc kiedy indeks jest w Polsce realizowane nawet ponad 20 to po prostu te miary nie oddał Miodową oraz zwrot był zbyt dobre więc, aby tak, bo bo no bo np. mogą brać przykład układanych poza tym wymiarem kulturowym przykład warunków działania wewnątrz organizacji społecznych które, które to tam jest taki taki wymiar to również tory, które by z roku na rok całkiem dobrze wyglądał na ukazuje się, że przez to, że zmieniła się sytuacja gospodarcza spadł za to bezrobocie wzrosły płace statystycznie wiele znacznie wzrosły w gospodarce niż w sektorze pozarządowym nowym prostu sektor pozarządowy obywatelski przestały być dobrym korzystnym prawodawcą przez to mają problemy to jest deklarowane przez osoby pracują prosto z naborem nowych pracowników nowych pracownic również z naborem wolontariuszy czy, ale czy stażystów dlatego nie można pozwolić na płatne staże, bo nie mają po prostu środków taka projektu odpowiednich nie ma również no to było ta kwestia nie była nie było nie było uwzględnione wcześniej wątpliwe, bo trudno uchwycić w tych w tych w związku z tym, żeby dochodzić w realiach racji na skutek tego już skracający, bo tak mówi długo cały cały wymiar cały ten wskaźnik sytuacji sektora obywatelskiego w Polsce spadł do Senatu znacząco jak na ten indeks znowu zresztą, ale warto podkreślić, że to jest kolejny rok jednak spadek obserwujemy w poprzednich latach taka religia Rek takiej hali dla racji przepraszam nie było również ten wskaźnik się pogarszał, a taki generalny wniosek z przyglądania się poszczególnym wskaźnikom, bo czy też takim jak płaszczyzną, które są oceniane w indeksie, czyli otoczenia prawnego zdolności organizacyjnych państwo wyróżniają jeszcze kondycję finansową, które przed chwilą rozmawialiśmy o wizerunek żony wizerunek tak infrastruktura orzecznictwo jeśli można w największym skrócie powiedzieć co wzrosło spadło w takim właśnie w stosunku do poprzedniego indeksu mówimy o 2018 roku jest ważne, bo tak tego nie powiedzieć na początku czy też takie zdjęcie raczej z przeszłości tak grać jest też duże starania, by do tego 4 innych był kończony w trakcie roku 2015 jego pisanie to toż to proces długotrwały to nie wchodzi w szczegóły, ale obejmuje innych z pełen ostatni rok zakończony rok 2018 jak powiedział, że z tego pamiętam to nigdzie nie wzrosło na pewno taki sposób znaczących rzeczy warto było o tym, o tym o tym, wspomnieć raczej w tych wymiarach albo zostały utrzymane tendencje, które wcześniej próbowaliśmy tak naprawdę chodzi o wizerunek publiczny może nie było nowych ataków wszelkich spraw związanych, ale tę kwestię już wcześniej pojawiały, czyli nie pokazywać pewne, choć za organizację negatywnym świetle atakowania również media różnych między publicznych można pierwsze z brzegu dodać przykład, jakie od orkiestry to też pomocy, które jest od zawsze takim głównym głównym głównym wrogiem, ale dość atakowania po tej organizacji sposobu działania odbija się również wzroku innych podmiotów tego typu, ale równie sesji kwestia uregulowania ich zachowania w ten sposób np. różne inicjatywy obywatelskie tak jak przez strajki klimatyczne to są inicjatywy, które są gdzieś tam inspirowana przez zagranicę tak też jest właśnie budowanie takiego wizerunku, żeby nie z inicjatywy oddolne wywodzące się z jakichś emocji społecznych, które są u nas obecny tylko są gdzieś tam inspirowane obce nam i no tak naprawdę są działania, które zestawienie wpisuje w ten Polski nasz tradycyjny porządek, który widzę, ale ten już wcześniej w ubiegłych latach też obserwowaliśmy tak, ale podobnie również, jeżeli chodzi orzecznictwo jest cała kwestia spadku jakości stanowienia prawa braku wykorzystania konsultacji społecznych publicznych no tak, ale ktoś może powiedzieć to jest dotyczy to, o czym mówimy do innych dotyczy trzeciego sektora, ale jesteście częścią funkcjonowania w ogóle systemu państwo myśli siedział z nami przedstawiciel związków zawodowych to bardzo w radzie dialogu społecznego dzieje się dokładnie to samo tak, bo nie wiem po by ci politycy opozycji, którzy np. chcieliby skonsultować pewne zmiany legislacyjne podejmowane są dochody to są historie tak, czyli to jest coś co dotyczy szeroko rozumianego stanowienia prawa, więc tak jak odpryskiem dostaje trzeci sektor, a dokładnie tak, żeby myślę, żeby powiedzieć sektorem obywatelskim jest takim też papierkiem lakmusowym tego co się dzieje ogólnie naszym systemem prawnym systemy funkcjonują państwo, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten aspekt obywatelski włączania obywateli obywatelek no tak naprawdę wprowadzenie różnych spraw to tak jak państwo funkcjonuje bardzo ogólnie to rok określają zresztą otoczenie prawne to jest ważne, że otoczenie prawne czytam czytam w indeksie pogorszyło się to nie znaczy, że mamy do czynienia z 2018 roku w jakimś olbrzymią ilością ustaw, które paraliżują trzeci sektor tylko raczej chodzi o działanie konkretnych sądów, które rejestrują albo nie tak m.in. chodzi o pewne zmiany obserwowane w stosowaniu prawa już istniejącego, ale równie chodzi o pewną ustawy został układ w roku 2013 przyjęta mimo zostały nimi pewne pewne pewien pozytywny zamysł pełni tak pewne pewne pewne nadzieje, ale to jak zostały sformowane wprowadzone powoduje, że tak wysoko skutecznej tutaj mogę podać przykład ustawy o koła gospodyń wiejskich, które dostała taki sposób określona, że przede wszystkim umożliwia tylko założenie 1 koła gospodyń wiejskich danymi to właściciel nie może być 223, tak więc to jest już ograniczeniem swobody działania obywatelskiego, którą mamy zapisaną w konstytucji ale, ale również nie pozwoliliby ustawa przewiduje możliwości założenia tego koła gospodyń wiejskich trybu zarejestrowane zgodnie z tą ustawą też uzyskiwała możliwości do pozyskiwania środków finansowych publicznych również swą działalność można założyć na terenach, które ma charakter wiejski, ale są obszary miast mamy takich sporo terenów tak w naszym kraju i pytanie brzmi, dlaczego tak czy ktoś zapomniał czy nie zna można, by tak ta ustawa została została określona stąd też również ona jest z tego względu wydaje się krytykowana, a też gdzieś tam krótko, żeby oddać Aleksander Sieniawski głosy chciałem jeszcze zapytać ta teza zaś bardzo mocna, która mówi, że oto mamy do czynienia ze zmianą zmianą, którą myśmy przez 30 lat postrzegali w ten sposób czas zmian sytuacji, którą otrzymaliśmy tak oto istnieje jakiś rodzaj instytucji nie biją nie chcę mówić, że to jest jakoś formalnie potężne rzecz to może być kilka osób, ale regularnie działającej zarejestrowanej mającej konkretne ramy miejsce i oto patrzymy jak przez lata łatwo albo trudni działacz tej w szerokim rozumieniu, bo to może być bardzo ma organizacja instytucji tutaj jest jeszcze taka teza oto w oczach dokonuje się zmiana powinniśmy reflektor skierować na akcje spontaniczne akcje, które mają bardzo konkretne cele, które są zwoływane z dnia na dzień się tak wyraźnie stoją za nimi jak duże instytucje i te pytania jeśli weźmiemy pod uwagę również tego typu spontaniczne akcje działalność okaże się, że ten obraz trzeciego sektora zupełnie inny niż mieliśmy dotychczas faktem jest, że to, o czym mówić do tej pory rzeczywiście, by ta dyskusja toczyła w tych ramach jakich no ten to rozpocząć obywatelskie sformalizowane zostało jak zostało wprowadzone od początku dziś pewnie dziewięćdziesiątych, bo taki model tego społeczeństwa obywatelskiego tego tzw. trzeciego sektora zresztą bardzo techniczne określenie tak to, że tak został wniesiony do mamy takie podmioty pośredniczące, które działają na rzecz obywateli, ale on też jednak wchodzą w ten dialog z władzami reprezentują obywateli i obywatelki biorą udział właśnie proces w procesach stanowienia prawa z drugiej strony przejmującej obowiązków ze strony władz co obowiązków część usług przez utratę świadczenia usług na rzecz obywateli i obywatelek tak ten model do tej pory wyglądała rzeczywiście operator zauważył wydają się, że to obserwujemy w ostatnich latach to jest zwiększenie się rzeczywiście nowi też do widoczności tych protestów, które są organizowane poza tymi podmiotami sformalizowanym mi jako były też jakoś brzydko nie, niemniej trochę można śmiało poza poza organizacjami no też dla mnie w tym wszystkim się pytanie, skąd też, skąd taki pomysł się bierze, żeby taką działania prowadzi się nie zależy przyszłość tak nieformalny poza tym tymi organizacjami ani np. nie zwracać się do tych podmiotów, które powiedzmy w tych obszarach poszczególnych już od nad często dziesiątek działają w naszym kraju mają zresztą doświadczenia w tym 10 minut 2 facetów rozmawia w radiu TOK FM część słuchaczy pewnych szuka tego przełącznika Aleksandra Czerniawska to do pani jest pytanie w pierwszym odruchu jak pani patrzy na świat widzi, że dzieje się źle z jakiego powodu pani, że telefony po prostu nie zadzwoniła do Greenpeace hasło chcesz zapisać kopani stwierdziła to trzeba to trzeba robić i inaczej w ogóle miała pani taką, bo to jest najciekawsze czy na set pytam ten moment, kiedy pewnie pytam o coś co bardzo wielu ludzi w Polsce ma oczy widzi problem albo czyta o problemie i ma ten odruch, że coś tu czy ktoś musi musi coś z tym zrobić teraz to kluczowe pytanie, kto już trochę tu również jest takie albo wezmę telefon halo czy to Greenpeace mam sprawę dla was tak albo halo czy to jakiś inny i tutaj instytucja, która trwa lata, która organizacje albo myślę sobie no właśnie nie musi tego robić, bo może się tak jakby samo organizować kim jak na tutaj powiem tylko za siebie nie w imieniu całej organizacji dlatego ja nie chciałem za telefon zadzwoniłam do PiS-u, a Greenpeace ma dość drogo agenda i nie jest organizacją, która powstała z związku z kwestią klimatyczną i gdy zastanawiałam nad tym, by ten temat związany z zmianą klimatu aprobował od dłuższego czasu o w akurat w tamtym momencie Greenpeace organizował tego typu wydarzenie organizował masowych protestów wezwanie do protestów, a przyszło z innej strony było takim międzynarodowym zawołaniem, że powinniśmy strajkować protestować jako obywatela co zrobić związku z zaistniałą sytuacją to jest moment właśnie co oczywiste nie wiem jak to czy pewnie ten chaos informacyjny wokół nas nie spowoduje, że ciężko jest złapać ten momentami właśnie chodzi to jest najważniejsze moim zdaniem ten moment, kiedy ludzie, którzy słuchają też mogą mieć takie sytuacje w życiu, że chcą zrobić te sygnały są ciągle znaczy czy nawet media społecznościowe co chwilę podsuwają takie sytuacje, kiedy pani przypadku to było coś takiego pani pomyślała no właśnie na ten sygnał reaguje czy też tu ufam co dla, dlaczego nie nie w kierunku takich bardzo sformalizowanych struktur, bo zgadza się z Greenpeace być może najlepszy pomysł nie wiem jakieś Klein teraz jest bardzo wiem takich międzynarodowych dobrych organizacji żadna z nich nie organizuje protestów ulicznych nie organizowała przez ten rok myśmy zrobili Michała kory Brzozowej pytanie budzi protesty uliczne tak czy to on był to to miało wydarzyć coś miało wydarzyć i dużo organizacji związanych z ochroną środowiska, które między różnymi innymi swoimi zadaniami mają też ochronę klimatu i on ona robi wspaniałą robota, a Ala drobiu już od wielu lat, a sytuacja nie poprawiła się misji nadal rosły stąd myślę, że pojawia się wprawdzie taki takie zapotrzebowanie, żeby pomyśleć może jakiegoś innego rodzaju działaniach, bo tam, chociaż nie chcę krytykować, bo zrobiła pewnie niczego lepszego mądrzejszego, ale są niewystarczające, żeby mi sytuację żadna też mobilizacja masowa zwykłych obywateli czy to jest kluczem tak naprawdę to się wydaje też bardzo ciekawa rzecz, bo tak jak pani nie chce negatywnie o ocenie roboty innych, ale też ucho będzie im inny cel jest zagrożenie, kiedy chcemy dużej liczby osób na ulicach to zakładamy czy pani zakładała, że to będzie miał inny efekt niźli nie próba lobbowania w Polskim parlamencie nowej ustawy związanej z kryzysem klimatycznym lekiem odłączyć rozłączne sfery niekoniecznie rozłączne sprzężone są dopełniające się, że to na organizacje lobbujące za różnymi rozwiązaniami on istniał działał dobrze od wielu lat, ale nie było, bo wystarczającego lobbingu takiego nie robi tylko takiego poparcia społecznego myślę, że też to się bardzo zmieniło w ciągu ostatniego roku to stąd wiele przyczyn, dlaczego warto się zmieniło to jest rozpoznawalność w ogóle tego tematu i no to jest jakimś takim skowronki jem poprawy sytuacji jak, czyli jak cały proces jakoś ulega jakiś, w którym momencie organizacji w sensie to jest także dochodziło grupę znajomych przyjaciół czy też po prostu zostało odrzucone nie wiem w sieci z oczekiwaniem ktoś zgłosi jak to w praktyce wyglądało takim, a krytycznym i wyzwalającym wiele działań momentem było ogłoszenie raportu IPC, które wielu osobom nocą świecie stają się, że dał artykuł bardzo zimną kąpiel myśmy słyszeli o zmianach klimatu od wielu wielu lat i wydają się, że byliśmy w takim przeświadczeniu, że OKS eksperci są to pana lasu w polityce coś robią tu raportom nagle powiedział nic nie zrobienie fatalnie jest coraz gorzej, a i takich wezwań do tego, żeby protestować strajkować pojawiło się w przestrzeni publicznej kilka najbardziej takie, które przyjął w Polsce, a to młodzieżowy strój klimatyczna ex większą obalają całej ziemi, które reprezentuje i było takie międzynarodowe wezwania do strajku, która ziarno padło Polski jakoś tam wykiełkował jest też Trocha takich ruchów o podobnym charakterze, a np. rodzice dla klimatu np. drzewa mają głos, który niedawno powstał w Warszawie bardzo takie też pozytywna, a ruch zbudowana wokół tożsamości zawodowych architekcie dla klimatu inżynierowie budownictwa dla klimatu naukowcy klimatu, a więc taka potrzeba działania pojawia się w wielu środowiskach i co 15 różnych tożsamości zawodowych wczoraj ruch społeczny można powiedzieć w przypadku rodziców czy także np. były głosy czytaj na początku jak da się urodziła się po prostu, żeby się za to określenie, ale bardzo chciałbym dołożyć na ten wyprowadzić ludzi na ulicę w tym momencie pojawia się taka idea znajdźmy innych, którzy podążają w tym samym kierunku np. nie wiem jak się Rebel albo właśnie odzieżowy strajk klimatyczne i żeby spróbować zbudować wolumen protestujących także, by osiągnąć ten cel, czyli coś, czego nie w zasadzie, jaki był cel chodziło o to, żeby przyszło jak najwięcej ludzi, żeby media pokazały czy czy w ogóle był definiowany taki cel taką umorzenia bez sensu komputer konkretnie dopytuje może nie było tak, by urodzeń atmosfery nastroju wcale nie było wpisanego w celu myślę, że każda z tych organizacji i trochę inaczej sobie to cela na własny użytek mogła definiować strajk do ziemi powstał z takiej międzynarodowej inicjatywy strajk, a myśmy rozpoczęli strajk ziemi, a i pierwszy pomysł taki, żeby zorganizować strajk sensu stricto, żeby podtrzymać wykonywania pracy i zrobić taki masowy pracownicze strajk, który miałby pan, że taki wpływ na rządową ambon to zmiana konieczna do utrzymania katastrofy klimatycznej dokonało, a dość szybko okazało, że taka szybka masowa organizacja z skali światowej jest problematyczna dlatego, aby przygotować takiej tego na uderzenia, a została rozwinięta tak dlatego, żeby wpierw organizować protesty uliczne nasz bierze się odpowiednio krytyczna masa ludzi o odpowiedź świadomości, która będzie w stanie przeprowadzić to przedsięwzięcie wszystkie te ruchy, które wymieniono, więc pojawił się w tym momencie czasu się rozwijały równolegle w pewnym momencie mieliśmy taki fundusz tak powinniśmy jakoś radzą zbudować odpowiednią masę krytyczną próba realizacji tak odbyła się we wrześniu, gdy mieliśmy skarg pewnych wydarzeń zaczęło się to 20września od marszu mu nowego parku tematycznego i 5 rynki Materna, który był zainicjowany właśnie przez maska, a inne organizacje klimatyczna czy specjaliści z zakresu klimatu gościli w ramach tych wydarzeń 2007. strajk nie zrobił też duży duży marsz później był to nie robili organizowane przez większą Marian to było wydarzenie, które wydaje co wydarzeń, które wydają się że, a został odnotowany w czasie i a przynajmniej ten cel medialne jakoś udało się osiągnąć, a śmiem twierdzić że, a mogliśmy się trochę przyczynić się do tego, że odmieni się trochę język rządu dotyczące klimatu, że ten temat nie jest już zbywana dowcipami, bo mamy ministerstwo klimatu mamy złożyć lub klimatu, które myślą dokonamy dziennikarzy, by informacji zaskoczeni, że tak szybko to już, ale jeśli patrzymy właśnie z tej perspektywy, które pani mówi tam ludzie wychodzą na ulicę media o tym, mówią to to łączy je w 1 proces myślę, że też jakimś czynnikiem może być nacisk między międzynarodowym są to kombinacja tych różnych czynników, która spowodowała że, że ta zmiana na poziom komunikacji rządu się pojawiła jak wygląda sytuacja z takim umocowaniem instytucjonalnym czy z pierwszego takiego spontanicznego odruchu, żeby coś zrobić zadziałać pani mówi tym momentem przełomowym też był raport, który cały świat czytał jako zapowiedź apokalipsy, ale z pierwszego ruchu czy pojawiają się głosy takie ustalmy zarejestrujemy, gdzie będzie mieć siedzibę do kogo mają zwolnić media takie takie proste rzeczy były takie głosy jak dyskutowano o tych staraliśmy się nad tym chwilę, ale jesteśmy zadowoleni z takiego modelu działania, które ma w tym momencie jesteśmy ruchem nie sformalizowanym jesteśmy grupą obywateli mamy swój adres mailowy może do nas napisać, a my jak już w twarz cyfrową w internecie do komunikacji natomiast nie mam zupełnie sformalizowanego tego bytu nie są ani stowarzyszeniem ani fundacją nie mamy formalnego lidera nie ma hierarchii jesteśmy zupełnie płaską strukturą gdy, ale i do teraz tak ktoś ktoś, kto myśli, przewożąc sumowania z królową odpowiedział tak mieszka w miejscowości płacę przez internet Radia TOK FM Susz bardzo ciekawych rzeczy czymś naprawdę dużym chciałby dołączyć moje małe miejscowości chciałbym tu i w zasadzie słyszy, że państwo nie mają żadnej struktury czy ktoś nie mamy struktury, toteż tak naprawdę może ułatwić łączenie się do nas, bo oni czas spełnić jakiegoś formalnego wymogu można do nas napisać my możemy się podzielić jakimś naszym praktykami pomysłami można taki proces zrealizować co mam ludzi tak nazywali z Polski gdzieś tam tak tak powstał tym właśnie tak powstał ten róż była na początku pojawia się strona internetowa można było to napisać, jeżeli chciał zrobić kontaktowaliśmy się przez internet jak skorygowaliśmy nasze działania i nie wiemy do końca wygląda funkcjonowanie innych ruchów, ale wdają się też na podobnej zasadzie, a i to nie jest aż tak wielka wiedza tajemna jak z organizowania procesu co wystaje wystarczy może jednak sobie, żeby trochę trudno i może trochę brakować odwagi ledwie 3 osoby, ale jedno Senat plus, że może schować się w tej czy mieści się w tej kategorii, którą kochamy wszyscy mianowicie to ja byłem to ja byłam tu jedno jedno osobom protestującym tego dnia w moim mieście zasadne kategorii można tak natomiast często dla 1 osoby to może być też z 2, iż to łatwiejsze dlatego takiego zgromadzenia nie zgromadzenie może prostu wyjść z transparentem stan na ulice, jakbyśmy chcieli być masowe wydarzenie musimy zgłosić tą drogą docieramy do pewnego momentu tych rzeczy, o których mówimy na ile państwo są niespodzianki systemowi bardzo może w większym rebelią to robić rzeczy są nie wiem co trafia w jaki sposób, choć pewną atmosferę tych protestów to czy czy pani potwierdza, że one mogą być mniej albo bardziej ekspresyjne nie wiem w tym sensie, że przez skojarzenia z niektórych krajów zachodnich demonstracje stycznym rebelie były takie, że oni z pełnym impetem wchodzi w przestrzeń publiczną świadomi zakładający, że złamią prawo będą aresztowani no będzie tam nawet miejsce jakiś rodzaj agresji fizycznej ale jakby to było ich teraz nie czyni to właśnie zapisali oni tak ustalili czy to naturalnie wynikało czy państwo takie dyskusje były też wydaje mi się prostuje, że ekstensywna pisarza agresja to nie oni nie no dobra, ale chyba z po bardzo prostych ani nie stosują agresji mieliśmy taką rozmowę u nas nie podjęliśmy decyzję, że mamy nie będziemy stosować nieposłuszeństwa obywatelskiego to co robimy robimy zgłoszono demonstrację, a współpracujemy z policją, aby te wydarzenia była bezpieczna bez najwięcej osób mogą tam przyjść i móc bezpiecznie, żeby wydarzeń przysłuchuje się temu co pani mówi Filip Pazderski, ale rozumiem do pana pytanie takie czy w tym radarze indeksu rozwoju stabilności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest miejsce na takie aktywności, które są bardzo nie właśnie, jakiego słowa użyć na określenie tego, o czym czym jest dla ziemi trochę to jest takie tak jak Fraktal, ale czy czasami trudno określić, jaki to ma kształt nie wiemy czym się dokładnie skończy nie wiemy ile będzie trwało nie mamy takich przecież celu policzalnych, że ktoś nawet powiem momencie to wszystko jest tylko dla ziemi miało 48 jest czy 49 wycięliśmy koniec Kroka tak i to nie są takie rzeczy, więc czy radarze zainteresowań badawczych trzecim sektorem organizacjami społecznymi takie ruchy w ogóle są widoczne tak są najbardziej może dni, zanim odpowiemy czy pan dobre pod takim konserwacją premier pani przez komisję państwo zawali się o tych formach forma działania mające być tak naprawdę to, że chodzi o takie powództwo Obywatelskiej i działania dziś na granicy, a nawet jej przekraczanie prawa no to przecież korzystać z rodziną przez Greenpeace, a jeżeli chodzi, więc organizacje te instytucjonalne również podobne formy działa też ciekawe tak naprawdę reformy mogą takie same działania jak mówimy o innych inny podmiot jeśli chodzi o ich poziom konstruowania, ale może moja moja jakoś tak jest nie wiem analityczne przy przemyśle nie możemy choroba zawodowa przepraszam również słuchać za to natomiast jeśli chodzi o sam indeks ci się przygląda tak jak najbardziej również pewien, że większe staramy się też patrzeć na szerzej na poczet obywatelskie w naszym w naszym kraju m.in. skazujemy na tor, który do tej pory były byłyby widoczne trudno wszystko to były to był ruchy kobiece może po tych jednostek kobieta przede wszystkim wskazujące kobiecy układ w tej części mówi orzecznictwo jako tańce Obywatelska, która była w stanie wpłynąć na sytuację w naszym w naszym kraju to było tak to elementy, jeżeli chodzi o organizacje społeczne i ich możliwości wpływania na na zmiany prawne albo na brak tych zmian w Rio mówimy o tym co zrobił to zrobiły strajk strajk kobiet był w stanie zrobić, ale z drugiej strony również o tym jest też niestety tym ostatnim raporcie jest też 1 z nielicznych takich przykładów tak inicjatywy, która przyniosła jakiś pozytywny rezultat na skutek takiej rzeczywistości mamy w naszym kraju co więcej niestety o tym też to, o czym mówili eksperci biorący udział w dyskusji nad tym, ale matę, a potem, kiedy powstawał jak co roku zresztą mówić o tym, że też nie obserwują jak taki rodzaj zmęczenia czy nawet rozczarowania samym sektorze, a także zestaw działań, które były koalicji zbudowanych listów pisanych protestów tak dalej to nie przynosiło żadnych rezultatów wiedziałem, że pan o tym, powie ten wątek dotknie drodzy słuchacze jeszcze przed programem wielki skrót to totalnie i fascynującej dyskusji w ramach trzeciego sektora jest portal ngo Cropp kapelę, którą słuchaczom słuchaczką polecam ngo skrót KPN i tam po 1 z wywiadów z goszczącym u nas wielokrotnie na antenie Kuba Wygnański pojawił się bardzo wiele komentarzy 45 osób wypowiedziało Jan Mencwel istnieją 2 porządki działania w kwestii społecznej pierwszy z nich to porządek długiego trwania, w którym pracujemy na rzecz jakich sprawach długiej perspektywie drugi to porządek na szybkich pożarów, które trzeba ugasić i co do kryzysu tego pierwszego porządku między poszczególnymi miesiącami niesamowita debata fascynująca od od takiej pozycji, gdzie ostatnie 303030 lat było określane jako no nie daliśmy rady to była nasza porażka rozwinęliśmy się z rzeczywistością po właśnie takie jak głupi to wpływ na pozycji, a z drugiej strony tych tekstów wynika ewidentnie, że to co pani Aleksandra Czerniawska mówiła o strajku dla ziemi to jest nic innego jak próba dania miejsca do działania jak i jeśli dobrze rozumiem te procesy przekaz otaczają tym wszystkim, którzy mówią nie mam czasu ochoty ani temperamentu tworzyć koalicję szukać innych organizacji pisać program czy aby do kogoś tam znowu ja nie mam takiego temperamentu, ale na pewno to co mam chęć działania i z tego co słyszeliśmy od pani Czerniawski tu proszę bardzo 1 z przykładów, że taka osoba mogłaby się tu włączyć pełną odpowiedzialnością, a jednocześnie nigdy by nie włączyła w ten cały kompleks trzeciego sektora w przyszłym 100 kilkadziesiąt organizacji stowarzyszeń tysięcy tysięcy 6100 kilkadziesiąt tysięcy w całym kraju czy to dziesiątki setki tysięcy ludzi, którzy pracują prawda czy być może jest jest teraz naszych oczach coś takiego się dzieje, że tak że, że oto część osób, które Myśla ja się to będę bawić to teraz otwiera się przede mną czeka nowa rzeczywistość tak należy interpretować tak może być, ale też towarzyszy temu aż taki proces, który jest postrzegany i kto by widoczny ostatnio raportu stowarzyszenia klon Jawor, które pokazuje, że to też wpływa na na ten zasób ludzki na zmierzenie się na kurczenie się do zasobu ludzkiego, który w organizacjach jest, czyli przeciętna organizacja ma mniej wolontariuszy teraz niż miała lat temu 3, kiedy poprzednio raportach Drzymały, więc co więcej ma też, chyba że członków NATO sama ma mniej aktywnych członków tak, że jest może to jest właśnie druga strona tego procesu, który pan dyrektor mówi, że to organizacja no właśnie przez żonę z bardziej się w ten sposób profesjonalizuje, więc się kurczy ta grupa osób, które tam w ten sposób działają też na czarno myślę sobie głowy taka w przyszłym roku zacznie obowiązywać podwyższona pensja minimalna ona w ogóle będzie skokowy stało, ale to dotyczy to nie dotyczy trzeciego sektora jak rozumiem czy rozwiązań dotyczy całej gospodarki jednak, że to raczej nie będzie dotyczyło sektora publicznego, czyli nie w tym sensie, że jeśli ten mechanizm, że oto w sferze takiego wolnego rynku pracy pensja minimalna wzrośnie to ktoś, kto wolontariusze z doskoku albo za niewielką opłatą działa to to ta różnica jeszcze jeszcze większe myślę, że to może być 1111 ze skutków takich takich rozwiązań, a to w takim razie pani Aleksandra Czerniawska jak to jest czy państwo zarabia, traktując ziemi nie zrobią nie mamy też tak jak wspomniałam, że nie mam żadnych formalnych które, a większość z nas po prostu swoją pracę jakoś tak albo inną pracujemy siadały im pieniędzy wpłynie ponad 8 godzinach robimy, aby dyskusja na temat tego modelu działania czy raczej wszyscy zakładali domyśla, że właśnie to i tak powinno wyglądać rozmawialiśmy o tym i do tej pory przeważały takie głosy, że profesjonalizacja są do niczego niepotrzebna i taka pozycja, że jesteśmy obywatelami po prostu, że jesteśmy ludźmi różnych zawodów, a nie profesjonalistami morza, a bycie kimś argumentami, które uderza nota autentyczności właśnie takim Ludowego poparcia dla nie da się u was kupić żaden sposób nowy właśnie te wszystkie argumenty, które są używane przeciwko trzeciemu sektorowi uważam za nieuczciwa swoją drogą, ale nie można ich do nas przekaz można powiedzieć, że bierzemy pieniędzy od tamtych pod Russell np. tak no nie można powiedzieć, że też drugi sądzę, że skoro mamy tych grantów dawców to spełniamy ich zapotrzebowanie na realizację dziś carów grantu dawcy dawców tak naprawdę nie reprezentujemy ludzi tylko interesy pracodawców takie argumenty uderzają one nieuczciwe, a my Unia będzie nośnikiem dla słuchaczy, którzy bardzo tak skrupulatnie słuchają audycję o organizacjach społecznych w Polsce przez radio tokfm PL tam kilka takich dyskusji właśnie na ile jednak Grant dawca jako kierunku być może bardzo tak szeroko szerokiej w szerokim zakresie jednak kierunku w oczekiwaniu na to na co teraz będą konkursy rozpisywane jednak dla dla części ludzi, którzy robią dużo dobrej roboty to jest jednak oczekiwanie na to czy się zmieszczą w tych widełkach czy też nie albo próbie dopasowania swoich działań, jakie rodzi się z tą władzą zawsze z zachowaniem próbą tak myślę jednak wielu przypadków właśnie perspektywy, jeżeli mogę tylko dodać nawet jeszcze 1 uwagę, bo wydaje się, że też, żebyśmy też nie budowali też wśród słuchaczy słuchać takiej, aby jednak błędnego wrażenia, że przez organizacje to jest kwestia odpłatności to wręcz nieprawda nowe to mamy na to dane znowu wspomniał jedynie raport planują majorowi pokazuje, że chodzi o organizacji, które mają w ogóle osoby zatrudnione na umowy o pracę to jest tylko zobaczyć procent dodatkowe 27% to są, za które zatrudniają od okna umowy cywilnoprawne, jeżeli potrzeba do projektów, a cała reszta to cały czas jesteście pewni od tras 4% liczy zamknięcia tego tak rzuca bez liczenia mój błąd to są te, które w ogóle nie koniec grudnia to często ludzie, którzy działają społecznie, chociaż poświęcają, aby wszystkich, którzy zatrudniają też osoby, które angażują, bo rano często więcej niż przed mają płacone tak jak dali więcej musimy zatem o tym, pamiętać, że ten wizerunek na dzień jest negatywne trzeciego sektora dlatego w tym widzę jak chyba już powiedzieć na początku szalenie skomplikowane czy to to są tak różne sytuacje od spraw naprawdę zasadniczych to znaczy próby takie przebudzenia społecznego jeśli chodzi o sprawy związane z klimatem, czyli na próby uświadomienia nam, że prawdopodobnie parę pokoleń i świat, jaki znamy przestanie istnieć, aby szybciej do kosza musimy skrócić perspektywę problem będą dotyczyć nas jakiś tam pokoleń przyszłość nas, którzy teraz żyję no właśnie tak dobrze pani poprawy był faktycznie to być może w ciągu najbliższych lat przez jakieś olbrzymie ilości uchodźców klimatycznych będzie musiał też zrobić jakikolwiek tom sposób pomóc ludziom Alcest np. myślenie globalne jednak, a z drugiej strony myślenie czasami małych lokalnych społeczności to świetny przykład koło gospodyń wiejskich myślenie kategoriami kilku osób, które sprzeciwiają się nawet wycince drzew u siebie nie wiem na ulicy próbują jakikolwiek sposób długofalowo bronić tej zieleni, czyli ten zakres tematyczny ilością osób pracujących nie wiem nawet wielkość miejscowości tak skomplikowany obraz, że ujęcie tego w 1 terminie jest problematyczne, ale czy państwo zgodę na jakiekolwiek, bo ten trzeci sektor pan powiedział, że to jest określenie techniczne techniczną ono także, ale czy co to będzie to będą organizacje społeczne jak będziemy o tym, mówili jak powiedzmy o tym, mówić, żeby w społeczeństwie był był 1 wspólną określenie krążyło tego czegoś co co co z tą działalnością mają organizacje społeczne fundacje stowarzyszenia co jak powinniśmy nazwać także już tak jest właśnie to znowu jest taki termin formalny tak wprawie zapisano zresztą, a co z działaniem oddolnym takie ładne jest tym albo ruchy oddolne działania oddolne jest to pewno pewno ciekawe ciekawe ciekawe pomysły to jest pytanie co też wszystkie wszystkie wtedy obejmie, aby te przypadki też z klimatycznym się zgodził pewnie na działanie oddolne to co robimy to jest działanie oddolne myślę, że tak, że jeśli ktoś, kto pamięta określeń, które po raz wtóry na rozmowy padło też pan, który podawał rozumiem, że świadomie, czyli organy społeczne też było taką próbą, bo ona została zaproponowana przez grupę organizacji znowu społecznych różnych bardzo, które to co kampanie zresztą sformułowały obiad społeczne to działa, która ma na celu no właśnie pokazanie różnorodności polskiemu społeczeństwu, a przy okazji też próbę właśnie będą jednak rozbić oparł pan mitów ujawniamy tak, ale w organizacji społecznych działa to jest kampania, którym się w radiu TOK FM, ale i one do odnalezienia w internecie polecam państwu słuchaczom składką, ale muszę zapytać na końcu czy indeks, o które uznajemy, że to jest to nie to jest taki obrazek organizacji społecznych w danym kraju ich rozwoju stabilności, ale nie tylko w Polsce na pewno pan jako badacz ma taką chęć każdy zwykły zjadacz chleba czy zobaczyć jak sobie inni radzą zaczął próbować port porównać czynami co do pewnych kategorii tak czy gdzieś tutaj o tyle ciekawe, że jako badane są nie tylko kraju kraje Unii Europejskiej to jest Europa Środkowa część Azji centralnej Azji centralnej jak jak Polska wypada jeśli da się w ogóle jakoś porównać te dzieli z tych dwu mecz zawsze w tym wszystkim i w tym narzędzie również byłoby wydaje się, że chodzi o Polskę to akurat też dane takie były również liczba, jeżeli chodzi o sytuację tych organizacji społecznych mamy różne natomiast to, że dzięki temu raportowi możemy porównać pracę w Polsce z innymi krajami nawet taki prosty sposób liczbowy to jest dużo dużo wartości kosztów interesuje potem można wejść sobie znaleźć raport do czasu toczono kraju i czytać, jakie powody stoją za taką inną oceną dotyczącą trzeba powiedzieć, że jeszcze do tego roku 2015 Polska co dobrze wyglądała również o tym wszystkim na tle innych krajów, które podobnie dobrze też miały podobnie dobre wyniki w tym indeksie to były kraje Europy środkowo-wschodniej mieli bardziej sąsiadujące z nami tak najwyżej zawsze, bo Polska i że to pamiętam to Estonia natomiast od rzeczywiście od od paru lat obserwujemy w niektórych krajach nazywać wcześniej naprzód na Węgrzech obserwujemy systematyczne pogarszanie się danych tego indeksu na skutek znowu byliśmy tym wiecem na pod pierwszą część naszej rozmowy skutek zmiany sytuacji również politycznej w tych w tych krajach to jest też przypadek w ostatnim czasie stroni również w tym roku miał miejsce zmiana zmiana rządu też rząd bardziej pojemne konserwatywne prawicowe też również wprowadza takie przepisy, które mają to przestrzeń do działalności społecznej na jakiś sposób ograniczać swobodę można powiedzieć to jest taki trend, który w który, który zdaje się trochę trochę trochę niepokojący nawet mocno niepokojący, który się Polska wpisuje jeśli słuchacze składki są Warszawy mieszka w Warszawie to zapraszamy na debatę przedstawienie indeksu, ale też debatę, która będzie miała miejsce w Warszawie braci Jabłkowskich to na Brackiej 25 w najbliższy poniedziałek 1830 zapraszamy wszystkich serdecznie trzeba się tam będzie przedtem internecie jak rozwiązać rejestrować na stronie z tytułu spraw publicznych, ale to trwa tylko kilka na debacie będzie pani Aleksandra Czerniawska również pan Filip Pazderski opowie więcej o indeksie bardzo zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą posłuchać o organizacjach społecznych będę stosował konsekwentnie to określenie, ale też podyskutować być może nawet zadać pytanie pan pani Sieniawski czy bierze pieniądze z Zachodu prawa organizacji protestów społecznych w Polsce bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Aleksandra Czerniawska współ organizatorka strajku dla ziemi aktywista problematyczna Filip Pazderski Instytut spraw publicznych byli naszymi gośćmi bardzo dziękuję dziękuję również dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA