REKLAMA

Tuleya: Trybunał Konstytucyjny to jest kolejna instytucja, która została zrujnowana w tym kraju

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-05 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:07 min.
Udostępnij:

- Trybunał Konstytucyjny to jest kolejna instytucja, która została zrujnowana w tym kraju – mówił w TOK FM sędzia Igor Tuleya. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie ostrzegał: - W Polsce dokonuje się wariant turecki. Sędziowie z Turcji ostrzegali nas, że dostrzegają podobieństwa.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzień dobry państwu Karina Lewickiej nasz pierwszy gość Igor Tuleja sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dzień dobry panie sędzio, ale czy dobra czy wziął do siebie oświadczenie rady ministrów rząd stwierdza, że jest zaniepokojony postawą sędziów, którzy manipulują wyrokiem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez swoje publiczne wypowiedzi kwestionują status innych sędziów podważanie statusu sędziów prawomocności prowadzi do chaosu Rozwiń » prawnego w Polsce budzi wśród Polaków niepokój ja myślę, że właśnie rady ministrów pana myśli osoby, które zasiadają na okresie na rzeczników dyscyplinarnych osoby, które są w izbie dyscyplinarnej nie grałem tego do siebie i pan też do siebie nie wiesz prym już ile ma dyscyplinarek wstydź się przyznać, ale tutaj się niestety nic nie zmienia także ciągle powtarzam, że czuje się trochę jak pan prezes Kaczyński kiedyś obudził 13grudnia 81001. roku wszyscy jego znajomi albo już siedzieli albo gdzieś zniknęli 78 natomiast to wynika prawdopodobnie z tego, że rzecznicy dyscyplinarni do czasu aż swoje nie wyda wyroku we w sprawie moich pytań prejudycjalnych nic nie robią, ponieważ wszystkie pisma, które od nich otrzymywałem przesłałem do Luksemburga i taką reklamę na 20 kilku językach na cały świat, więc wzięli się na sposób prawdopodobnie czekają do zakończenia niektórzy stała na stanowisku, że nieważne jak mówią mówili nieważne, jaka ta legenda przed człowiekiem idzie 78 postępowań dyscyplinarnych to niewiele w stosunku do tego, że Krystian Markiewicz prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia ma zarzut popełnienia 55 przewinień dyscyplinarnych wśród nich jest m.in. podżeganie do nierespektowania porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej, o czym informował rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych pan Piotr Szcze rzeczywiście jestem pod wrażeniem tego komunikatu, bo po pierwsze, niewątpliwie wynika z niego, że rzecznik potrafi liczyć do 55 i też mam wrażenie, że to się pojawia taka poetycka nutka, bo czegoś takiego nie widziałem, ale rzecznik potrafi ułożyć jedno zdanie na 27 linijek tekstu się skojarzyło ze Stachurą z jego się także byłem pod dużym wrażeniem natomiast najciekawsze jest fragment w tym komunikacie ostatni akapit, kiedy rzecznik, mówi że on jeszcze rozważy wystąpienie z wnioskiem o zawieszenie prof. Markiewicza czyli jakby pokazuje Markiewicz zamknie się nie będziesz nic mówił no to jeszcze może dostanie szansę może nie będę starał się wyrzucić Czeczot usunąć ze służby, ale oczywiście to jest kolejny dowód na szykanowanie sędziów ich działalność w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej sędzia Paweł już też nie ma takiego szczęścia został już zawieszony prezes rządzącej list poparcia kandydatów do KRS-u pod karą grzywny właściwie list już dawno powinny być ujawnione po wyroku prawomocne Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale Kancelaria Sejmu ukrywa jest skrzętnie Ministerstwo Sprawiedliwości PiS cofnęło już Cieszyna delegacja olsztyńskiego Sądu Okręgowego potem został zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych przez Macieja Nowackiego, który zresztą jestem sędzią, który został do oka Res wybrany sam się pod swoim zgłoszeniem podpisało i to on zresztą był autorem skargi do urzędu ochrony danych osobowych, na którą to teraz instytucje powołuje się Kancelaria Sejmu nie, ujawniając tychże list jest jest postępowanie dyscyplinarne miał spojrzeć na represje, które są wobec sędziów świadczone to obserwuje pan proces intensyfikacji jak najbardziej to jest to, o czym już sygnalizowaliśmy kilka może nawet kilkanaście miesięcy temu mówiliśmy, że to co się dzieje w naszym kraju niestety zmierza w kierunku Białorusi albo nawet Turcji ostrzegaliśmy przed nocą Świętego Bartłomieja tak przypuszczaliśmy, że właśnie takie działania mogą nasilić pod koniec roku także sędziowie za wydawane orzeczenia są ścigani nie tylko dyscyplinarnie coraz bardziej brutalniejsze sposób, ale również są ścigani karnie, bo też prokuratura wszczyna rozmaite postępowania karne też sędziom się grozi tym czy zarzuca, że popełniają przestępstwa przekraczają swoje uprawnienia nie dopełniają obowiązków, więc noty, z czym wygląda taki właśnie wariant turecki również sędziowie z Turcji, którym udało się uniknąć tego kataklizmu, który rozegrał się ich kraju ostrzegali nas dostrzegali podobieństwa i też na ostatniej demonstracji był głos sędziego tureckiego, który uniknął aresztowania, jakby powiedział, że oni niestety u siebie zareagowali wcześniej stąd poparcie tych wolnych sędziów tureckich dla protestów, które były w ostatnim niedziela dzisiaj jest ogłoszenie orzeczenia przez Sąd Najwyższy w pierwszej ze spraw, które dotyczy wyrok Trybunału luksemburskiego 19listopada co może się wydarzyć się albo ten skład trójkowy na tym posiedzeniu niejawnym podejmie decyzję, ale poprzez okaże się, że tak jest ogłosi ogłoszenie będzie jawne, więc wszyscy czekamy naruszenia poznamy takich zna na werdykt Sąd Najwyższy może też przekazać to zagadnienie składowi siedmio osobowemu, który może podjąć uchwałę z mocą zasady prawnej wszystkiego można się spodziewać sąd będzie oceniał i izbę dyscyplinarną i krajową radę sądownictwa, gdyby Sąd Najwyższy stwierdził, że izba dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego, a krajowa rada sądownictwa nie daje rękojmi niezależności politycznej to co wtedy skoro we wtorek była senacka komisja spraw zagranicznych Unii Europejskiej i omawiał ewentualne skutki wyroku z UE dla polskiego wymiaru i porządku prawnego wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości z własnym Kreta mówił tak skutki tego orzeczenia nie wpływają na konieczność dokonywania zmian legislacyjnych konkretnych ustawach, chyba że właściwe organy niż Polski Trybunał Konstytucyjny orzekłby inaczej czy Sąd Najwyższy może sobie mówić co ma ochotę dopóki Trybunał Konstytucyjny nie przemówi to Ministerstwo Sprawiedliwości nie mieć żadnego problemu nie wiem czy dobrze rozumiem pana wiceministra, ale oczywiście zgodnie z art. 188 konstytucji do kognicji Trybunału Konstytucyjnego nie należy ocenianie wyroków psuła to jest o czym mówiliśmy od początku wystarczyło przestrzegać konstytucji nie łamać i zapisów tej ustawy, które zostały wyprodukowane w ostatnich 4 latach niż taki będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego należy po prostu dostosować do standardów, które są zapisane w naszej konstytucji, które obowiązują w unii Europejskiej, jeżeli rząd Polski nie dostosuje to co na to trzeba sobie zadać pytanie czy ciągle jesteśmy w unii Europejskiej czy nie i zastanowić się już nie nad losem wymiaru sprawiedliwości praworządności w naszym kraju tylko nad przyszłością państwa skoro pojawi się Trybunał Konstytucyjny chciałabym pana sędziego w 2 aspektach Trybunał Konstytucyjny zapytać najpierw o to oświadczenie Piotra tulei Marka Zubika, którzy kończą swoją pracę w Trybunale mówią o chaosie prawnym mówią, że do tego stanu rzeczy przyczynił się sam Trybunał, które jest wykorzystywany był wykorzystywany przez polityków jak już 1 organ państwa do realizacji bieżącej polityki, a dorobek Trybunału został zakwestionowany zaprzepaszczone, a zgoda stanowił oczywiście, że tak Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach no wydaje mi się, że stracił ten autorytet, który miał tych nieprawidłowościach w Trybunale były sygnały już od od pewnego czasu były listy 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli prawie połowę sędziów Trybunału, które wskazywały na nieprawidłowości no w co można powiedzieć jest kolejna instytucja, która została zrujnowana w naszym kraju są także list sędziego Trybunału Konstytucyjnego Jarosława rybaka do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, ponieważ pani prezes pan sędzia zostali zaproszeni na posiedzenie senackiej komisji praw człowieka praworządności petycji to dzięki temu zaproszeniu poznaliśmy treść zawartość tychże listów Julia Przyłębska nie przybyła pani odpowiedziała, że sprawozdanie ze swojej działalności składa raz do roku wtedy się pojawi na takie posiedzenie senackiej komisji nie przybędzie Jarosław Wyrembak też nie przyszedł, ale właśnie te pisma przesłał można na stronie senackiej przeczytać np. 1 z takich pism takie pytania zadawał pan sędzia Wyrembak czy prezes Trybunału Konstytucyjnego nie widzi nic niestosownego w organizowaniu w Trybunale nieoficjalnego spotkania Prezesa Rady Ministrów w konspiracji przed wieloma sędziami, a zwłaszcza w wielkiej konspiracji przed wiceprezesem Trybunału pytanie drugie czy nie znajduje pani prezes nic niestosownego w namawianiu mnie do udziału w spotkaniu z panem Jarosławem Kaczyńskim składania donosów na wiceprezesa Trybunału mną wstrząsnęło jeszcze 1 fragment oświadczenia pana sędziego Jarzębaka, który dotyczył tego jak został wyeliminowany z jakiego składu, który rozstrzygał kwestię sygnalizował, że ma zamiar złożyć zdanie odrębne i został po prostu usunięte także o tym, że dokumenty z projektem orzeczenia były wynoszone z gabinetów w trakcie górną to co się tam dzieje to jest oczywiście wielkim skandalem to nie jest zaskoczenie także myślę, że ci sędziowie, którzy prawdopodobnie dzisiaj zostaną zaprzysiężeni będą jak najbardziej pasowali do tej grupy kierowanej przez panią Julię Przyłębską Stanisław Piotrowicz Krystyna Pawłowicz 3 i pan profesor solidna Igor Tuleja sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dziękuję panie sędzio za wizytę w poranku Radia TOK FM państwa zaprasza na informację poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA