REKLAMA

Pierwszy wyrok po orzeczeniu TSUE: Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem, a KRS nie jest niezależna

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-05 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18 minut zostało do godziny dziewiętnastej dziś w czwartek 5grudnia słuchamy Radia TOK FM jeszcze jest dobry wieczór mówi Paweł Sulik z nami Małgorzata Szuleka Helsińska Fundacja praw człowieka dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiali z informacji, które dziś obiegła media mianowicie Otóż wiemy, że izba pracy Sądu Najwyższego uznała, że KRS krajowa rada sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności organu władzy ustawodawczej wykonawczej Rozwiń » oczywiście części słuchaczy zapala lampka halą jak to nie jest niezależni sędziowie są niezależni co tu się stało i że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego, gdyby pani chciała jakoś tak chronologicznie opowiedzieć o tym, słuchać, żeby można było złapać, gdzie w, którym momencie tego przedstawiamy jesteśmy jeszcze trudniejsze zadanie i proszę krótko to zrobić teraz zrobić krótką, chociaż nie będzie, łatwo więc odpowiadając na pańskie pytanie, w którym momencie przedstawienia jesteśmy odpowiedzialni wszyscy gdzieś w połowie drugiego aktu sprawa rozbije zbliżamy się osoba do punktu kulminacyjnego natomiast wiele przed nami już wiele się wydarzyło, żeby odtworzyć chronologię musimy cofnąć się właściwie do ważnych zdarzeń z końca 2017 roku, kiedy Sejm przyjął prezydenckie ustawy dotyczące Sądu Najwyższego krajowej rady sądownictwa tam było wiele zmian, ale 1 z najważniejszych zmian dotyczyła również obniżenie wieku przejścia stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i wprowadzała taki mechanizm, że jeśli sędzia chciał pozostawać na swym stanowisku ponad 65 lat to znaczenia, że po ukończeniu 60 piątego roku życia to muszę zgłosić wniosek do prezydenta, który następnie po zasięgnięciu opinii krajowej rady sądownictwa decydował o tym czy będzie mógł zostać i orzekać czy nie i teraz dochodzimy do przedstawienia bohaterów tej tej całej sztuki w tym przypadku są to sędziowie, którzy byli dotknięci tymi przepisami dotyczącymi wcześniejszego wieku przejścia stan spoczynku ci sędziowie albo składali takie wnioski do prezydenta i dostawali opinię krajowej rady sądownictwa tę opinię z kilku tych przypadkach były negatywne i od tych opinii i tych decyzji prezydenta ci sędziowie odwoływali się do Sądu Najwyższego, ponieważ tylko, że tutaj jest Kruczek w całej tej sprawie, dlatego że wówczas był to nie więcej sierpień zeszłego roku właściwe do rozpoznawania tych odwołań, bo izba dyscyplinarna, która wówczas jeszcze istniała oznaczone istniała w przepisach natomiast KRS, które wówczas prowadziła nabór na stanowiska sędziowskie w tej izbie nie zakończyła tego naboru, więc ci sędziowie, którzy się odwoływali złożyli odwołanie do Izby pracy Sądu Najwyższego, więc to jest pierwsza rzecz, ale między czasie jeszcze w lipcu zeszłego roku komisja Europejska uruchomiła postępowanie w sprawie naruszenia przepisów Unii Europejskiej dotyczące właśnie obniżenie wieku przejścia stan spoczynku i październik i we wrześniu sprawa została skierowana do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, a we wrześniu, a w październiku Trybunał wydał także środki tymczasowe, które nakazywały, na podstawie których sędziowie jak zwolnienie mówiąc potocznie mogli wrócić do orzekania w Sądzie Najwyższym, a więc ten, więc ci sędziowie wrócili natomiast te sprawy odwołanie toczyła się dalej i Sąd Najwyższy zdecydował o podjęcie wydanie postanowienia o zwrócenie się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej po drodze jeszcze było kilka wydarzenia to już nie będziemy się tym zajmować przejdźmy teraz do kulminacji aktu pierwszego, czyli 19listopada tego roku, kiedy Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie Sądu Najwyższego pytanie Sądu Najwyższego koncentrowały się wokół 2 spraw, czyli po pierwsze, niezależności i niezależności krajowej rady sądownictwa i drugie niezależności niezawisłości Izby dyscyplinarnej są Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie przesądził o tym czy te instytucje są niezależne czy nie natomiast skazą bardzo jasne wytyczne sądowi pytającemu w tym przypadku Sądowi Najwyższemu, jakie kryteria należy wziąć pod uwagę a, oceniając niezależność tych instytucji, a te kryteria zostały wzięte stosunek do kład polityka czy akt pierwszy też za kryteria jeśli oczywiście jeśli chodzi o np. krajową radę sądownictwa Trybunał sprawiedliwości skazana takie kwestie jak skrócenie kadencji poprzedniej rady sądownictwa sposób wyboru nowych członków sędziów członków KRS, czyli w tym przypadku ten ten wybór dokonywany jest w pełni przez Sejm nieprawidłowości w jak ale, toteż odpowiedź na sposób wyboru na to czy mecz to było także ten komunikat brzmiał ten sposób wyboru jest zły albo to politycy wybierają sędziów tak mnie Trybunał sprawiedliwości wskazują w sposób bardziej oględne powiedział rzymskie ile dziś niewiele im cytuje też z pamięci wskazał na, jakby to nie jest dokładny cytat, ale jego upolitycznienie tego procesu, ale również na nieprawidłowości miały w tym procesie, czyli np. kwestie związane z listami poparcia w dalszym ciągu nie wiemy ilu sędziów rzeczywiście podpisała się pod listami poparcia kandydatów do KRS, a też nie wiemy czy kto podpisywał też wymiar może być ono pod działanie we własnej sprawie to jest pierwsza rzecz też nie wiemy czy są wystarczające jest wystarczająca liczba podpisów na wszystkich tych list z sobą główne kwestie, na które zwrócił uwagę Trybunał sprawiedliwości biorąc pod uwagę KRS, ale Trybunał wskazał również, że istotne do oceny tego organu jest sposób w jaki pracuje czy sposób w jaki wykonuje swój Konstytucyjny obowiązek stania na nie na straży niezależności niezawisłości sądów to KRS natomiast chodzi o izbę dyscyplinarną tutaj Trybunał sprawiedliwości zwrócił uwagę na takie kwestie jak swoistego rodzaju autonomia tej Izby w ramach struktury Sądu Najwyższego na fakt, że wszyscy sędziowie de Izby zostać wybrani, ale również fakt, że wszyscy sędziowie Izby zostali wybrani przez obecną KRS i to tak mówi Pęciak pierwszej teraz jesteśmy w akcie drugim, kiedy Sąd Najwyższy otrzymał to odpowie Trybunał sprawiedliwości musiał wykonać czy muszę wrócić do tych postępowań, w których zadano pytanie prejudycjalne dzisiaj zapadł właśnie pierwsza taka decyzja jest pani decyzję czy wyrok wyrok jest wyrok wyrok oczywiście o wreszcie natomiast dzisiaj dzisiaj zapadł to to orzeczenie Sądu Najwyższego, a i teraz Sąd Najwyższy wziął pod uwagę wszystkie kryteria, które wskazał Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej swoim wyroku z listopada, ale równiejszy no odniósł to w niektórych przypadkach z tego co wiemy ustnych motywów uzasadnienia do konkretnych sytuacji za sąd odniósł się np. w przypadku wykonywania przez KRS jej konstytucyjnej roli, a do tego, że pod wątpliwość kary rzeczywiście stoi na straży niezależności niezawisłości sędziowskiej, wskazując np. że nie widzieliśmy żadnej reakcji rady w przypadku wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom nie było również żadnej reakcji rady w przypadku prób przeniesienia na wcześniejszy jest sędzią we wcześniejszym stanie spoczął na wcześniejszy stan spoczynku, a więc na tej podstawie zarówno spot na uwadze orzeczenie zsyła własną ocenę te kryteria zarówno prawne, jakie faktyczne Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że KRS nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej ustawodawczej jak zrozumienia sytuacji przez samego początku, owszem, tylko sędzia, który panuje w przypadku trójki sędziów jest dobrze się orientuję to oni wrócić do orzekania już w zeszłym roku po wydaniu tych środków tymczasowych przez Trybunał sprawiedliwości taki tak było była taka możliwość można było uznać, że postępowanie w tej sprawie już bezprzedmiotowe, ale mimo to Sąd Najwyższy dzisiaj orzeka merytorycznie w tej sprawie, twierdząc że kierujący takim założeniem, że ta opinia, który wydał wydział KRS nie może funkcjonować w obrocie prawnym stąd stwierdzono o nieważności bez szans na to, że faktycznie coś tam się zadziało to jak bezwzględne sytuacji skarżącego, jaki będzie najbliższy efekt coraz tej sytuacji czy tras może mieli po kolei kolejny orzeczenia kolejne kolejne wyroki skoro już raz się tak zrobił to można mówić właśnie, że KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności organu władzy wystaw ustawodawca czy półmetek myśmy zawory graniczy 2 sytuacje w sytuacji, kiedy mówilibyśmy o pewnej stabilności i stabilności obrotu prawnego i respektowaniu wiążących wyroków sądów zarówno krajowych jak i międzynarodowych to sprawa powinna być zamknięta już, pożyczając czułem, bo po dokładnym zamknięta czy inaczej nie sprawa, której Sąd Najwyższy się, że tylko generalnie problem związany z KRS izbę dyscyplinarną, dlatego że przeanalizowanie już samego wyroku co dało, jakby takie wskazówki w kierunku, który należałoby znowelizować ustawy o krajowej radzie sądownictwa po to, żeby przywrócić pełną niezależność większość komentarzy jednak wtedy w roku była taka, że bardzo, bo liberalny to było takie nie wprost nie jest wprost natomiast poważna natomiast przyznam szczerze jeśli władzy wykonawczej rządzącej większości rzeczywiście zależałoby na usprawnieniu sytuacji w sądach usprawnienie postępowań przed sądami oraz no zryw prawdziwej reformie sądów no to nawet tak interpretując gestów, że jest to orzeczenie takie nie wprost i mało mówiący to i tak wystarczało do tego, jakie działania w tym zakresie podjąć natomiast to mamy sytuację, kiedy po 4 latach to nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy negowanie czy uznawaniu nieuznawaniu wiążących wyroków sądu, więc no tak, ale musi zdobyć wspaniałe skoro przewodniczący KRS mówi tak, że orzeczenie zostało wydane w konkretnej jednostkowej sprawie, która ogranicza się do oceny 1 opinii kary z lipca 2018 roku, a nie obejmuje kwestii statusu sędziów czy trzeba też sobie powiedzieć, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do tego, żeby przesądzać o statusie danej instytucji czy nie też nie ma kompetencji do jak być przesądzenia o takich systemowych skutku, więc pod tym względem prawdą jest, że to orzeczenie przede wszystkim skutkuje w tym postępowaniu w tym zadano pytanie prejudycjalne natomiast jak trzeba, że może przegrać to jest tak słuchaczy, którzy znają mówią tak z 1 strony usłyszeliśmy dzisiaj Sądu Najwyższego KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności z drugiej to co pani mówi to jest w tej 1 konkretnej sprawie do czynnej tutaj była moja druga myśl, którą chcę dokończyć, dlatego że sytuacja nie jest tak jednoznaczne on na pewno jest wiążące w tej 1 konkretnej sprawie natomiast on będzie rezygnować z dużo szerzej dużo dalej, dlatego że Sąd Najwyższy również dzisiaj przypomniał, że sądy powszechne wszystkie organy państwa są związane z wyrokiem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej co za tym idzie sądy powszechne mają prawo do tego Sąd Najwyższy określił jako stosowanie rozproszonej kontroli, czyli również branie z urzędu pod uwagę tego czy sąd wydający dany wyrok spełnia gwarancji właśnie niezawisłości niezależności Małgorzata Szuleka Helsińska Fundacja praw człowieka bardzo panie dziękuję leżą rozmowy kończyły popołudnie, które wydawał je do strzeleckiej Batumi pograniczne realizował Adam Szurek prowadził Paweł Sulik, który mówi do usłyszenia do godziny dwudziesty, kiedy rozpoczynamy program mikrofon TOK FM za 5 minut 19 i informacje o nich kultura Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA