REKLAMA

Gersdorf: Nie może być tak, że większość sędziów w KRS pochodzi z nadania Parlamentu

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-06 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM widział pan Jacek Żakowski to jest piłka w branży okresem teraz dokładnie 43 minuty pośród mniej znani byli prof. Małgorzata Gersdorf pierwszy prezes Sądu Najwyższego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze witam słuchaczy bardzo serdecznie no i ma pani w sądzie Izby, która nie jest sądy w rozumieniu prawa unijnego wszystko sądem w rozumieniu prawa krajowego jak wczoraj orzekli sędziowie Izby Izby pracy i dalej są Izbą niebędący sądem to jest za Rozwiń » daleko idące pytanie panie redaktorze my musimy się zastanowić jak będziemy odczytywać ten wyrok szczególnie musi się zastanowić jak będą odczytywać ten wyrok dla mnie chcę ja będę robić w tym zakresie orzeczenie jest jednoznaczne orzeczenie ma bardzo duży walor dla wszystkich sądów, ponieważ jest to orzeczenie w wykonaniu trybun wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał w Luksemburgu i wobec tego ona ma taki walor prawie jak to orzeczenie luksemburskie także, że znałem mówi o rozproszonej tak pani mówi pani musi się zastanowić teraz nad tym co zrobić, jakie pani ma możliwości wyboru nie będę teraz mówić panu redaktorowi, jaka ma możliwości wydano już Janie zmianie ustawy i ja nie nie wyrzucę tych sędziów po tym, 1 orzeczeniu i nie mam możliwości takich jak np. ma ustawodawca ja mogę apelować to na pewno to robi od początku do ustawodawcy, żeby zajął się poważnie tą sprawą, ponieważ od dawna Sąd Najwyższy inne gremia prawnicze kontrastowały Sąd Najwyższy ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie m.in. kształtowania Izby dyscyplinarnej i w KRS, bo to nieprawe łoże Izby dyscyplinarnej, że tak PN kolekcja kolokwialnie to wynika z tego jak został ukształtowany KRS, czyli krajowa rada sądownictwa dla sieci, ale ci ludzie wobec tego, którzy tworzą ten organ, który nie jest sądem to oni mogą sądzić mogło chodzić w togach mogą nosić łańcuchy z Orłem mogą dostawać pensje sędziowskie mają immunitet sędziowski czy nie to jest pytanie do nich jak oni ustosunkują się do tego wyroku ja nie mam nad nimi władzę, żeby zabrać im togi pieniądze, ponieważ mają swoje pieniądze oni są sądy wolność zaś, zwłaszcza że już teraz jest takie znaczenie są rządowi niż wstrzyma wolno im zakładać łańcuchy powinni się wstrzymać od działalności związanej z orzekaniem oto będę chyba do nich na pewno apelowała, a co dalej to zależy od ustawodawcy jak to jak to ureguluje, ponieważ nie ma mocy sprawczej nad ustawą o Sądzie Najwyższym ta izba jest w Sądzie Najwyższym, ale nie jest sądem jak w orzekł Sąd Najwyższy izba pracy, ale jednak w ustawie o Sądzie Najwyższym jest bycia sądem w sądzie oni mają olbrzymie właśnie sam był w sądzie no nie sądem w sądzie tam także moja w cudzysłowie władza nad nimi jest znikoma oni mają swoje pieniądze swoją organizator uważa kancelarię pani teraz, ale oni my po co mają wzywać dla co ani to działa około 66 jakiemuś panu schabowy np. nie podoba i Bach bywają to Małgorzata Gersdorf to oni sami nie mogą wezwania musi być rzecznik dyscyplinarny musi mieć utracony immunitet nic tak szybko nie będzie, żeby cokolwiek ważne było rozstanie z innego sędziego widziałem, że sędzia Markiewicz powiedział dziękuję nie będzie rację, że chodzi, ponieważ tej nie jest sąd z punktu widzenia tego orzeczenia to ma rację, że skoro to nie jest sąd to nie należy poddać może wezwać nie można i nie jest sądem, więc nie ma co robić w tej jego sprawie, ale sądzę, że te osoby, które zasiadają w tej izbie one nie będą specjalnie przejmować regułami prawnymi ja mówiłam panu Markiewiczowi wraz z zarządcą doprowadzenie sędziego Markiewicza, ale nie wiem ani, ale ma 1 mają taką możliwość no po kilku razach, ale jest błagam was, ale nie strony kary, jakie mogą nakładać nie wie ani zrobią marnotrawić nie ma śladu będzie miał za wielu będzie takich dlatego po raz kolejny wzywam władze państwowe do tego, żeby się zajęły tą sprawą, ponieważ ta ocena sędziów będzie dotyczyła nie tylko nie będzie odbywała się nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale także w sądach wszystkich instancji, ponieważ ma być kontrola rozproszona tak orzekł Trybunał w Luksemburgu ja myślę, że każdy sędzia w Olsztynie np. tak może kontrolować co wyższej instancji czy wyrok wydany w niższej instancji był wydany przez sędziego, który jest niezawisły niezależny a gdyby się okazało, że jest wydany przez sędziego, który nie jest niezawisły niezależny w rozumieniu w rozumieniu Trybunału Europejskiego co musi uchylić ten wyrok nie, badając Meritum no tak, bo chodzi o to, że to jest wyrok wadliwy od początku z tego powodu, że orzekała osoba, która nie ma cech sędziego, jeżeli KE ze skażeniem dużo zrozumiał pierwszy prezes Sądu Najwyższego, bo konstytucja, mówi że sąd Sąd Najwyższy czuwa nad nad orzecznictwem polskich sądów powszechnych, ale przez wydanie rzeczy tak, ale dobrze zrozumiał co pani i teraz powiedziała pani pani prezes, jeżeli wyrok wpierw książka w I instancji wydany przez sędziego powołanego na wniosek obecnej obecnego ciała występującego pod nazwą krajowa rada sądownictwa sędzia II instancji ma obowiązek uchylić ten wyrok nie żadnego obowiązku nie ma, bo sędziowie są niezawiśli niezależni zrobi co będzie uważa natomiast ma ocenić czy ten sędzia jest niezależni i niezawisły i np. temu służyło sędziemu jeszcze synowi wezwanie do pokazania tych list poparcia przez KRS czy KRS itd. także to nie jest tak, że od razu to wszystko będzie uchylana, aczkolwiek taki scenariusz może się rysować teraz, że pani, że tak objaśnia postępowanie sędziego jeszcze sens, że on chciał się upewnić, że KRS jest dla mocy tak, żeby powoływać powołać sędziego, który wydał tak oczywiście temu służą temu temu służą wszystkie te apele kierowane do marszałka Sejmu, żeby pokazał te listy poparcia, ponieważ to świadczy o tym, że coś te listy poparcia ukrywają zaśnie nie bardzo tam z tymi poparcia mi sam może w ogóle nie ma tych list poparcia jak tak się zastrzegają władze przed pokazaniem czy ja razem, że teraz każda sprawa w każdej sprawie sądzony przez tego sędziego powołanego na wniosek nowej KRS będzie badana niezależność tego sędziego tak powinna być badana nie będzie badana w niższej instancji Sąd Najwyższy, by w niższej znaczy już do sądu na jesieni wszystkie przechodzą do II instancji to jest najbardziej możliwe do badań leży druga instancja tego nie zrobi sprawa tracić trafi do Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy na pewno będzie pochylał się nad tym będzie prosił o te listy poparcia do KRS-u wtedy nie wiem co będzie robił skład dany miała zła, ale ja bym prosił o listy poparcia, a może dalej bym powiedziała, że skoro Sąd Najwyższy uznał, że KRS nie jest niezależny i przez to sędziowie desygnowani są niezależni nie są niezależnie, gdzie może to już wystarczy marzenie trzeba żądać tych list poparcia, bo przecież to jest to zależy od sędziów nazwijmy to liniowych sędziów sądów powszechnych jak będą decydowali o tym w swoim działaniu, ale chciałam powiedzieć jedno pan redaktor był uprzejmy przerwa lekarz, że bardzo wiele zależy od stron procesu w tej chwili, bo strony procesu mogą inicjować takie badanie, czyli od tej monstrancji też tak mogą mogą je skok na kiosk z piwem, a potem poprosił o inny skład o sprawdzenie czy sędzia albo inny skład no, więc to niewątpliwie taki taka sytuacja do dzieje jakoś niepewność prawa bardzo duża i stąd jest to moje wezwanie o uregulowanie kwestii zgodnie z Trybunałem losy rozwiąże większość sejmowa powinna uchwalić, żeby powinna uchwalić nową ustawę o KRS zdolną z regułami unijnymi niezależną od władzy wykonawczej i parlamentarnej nie może być także większość sędziów pochodzi z nadania parlamentu, a nie sędziów, bo tak jest w tej chwili sędziów-członków KRS tak problem tutaj oczywiście rząd będzie mówił, że to zbada nasz Trybunał Konstytucyjny, bo nie jest władny badanie ustaw nie badaniu podlegało nasze prawo nasza niezawisłość niezależność z punktu widzenia norm prawa unijnego dlatego Trybunał Konstytucyjny takiej analizy prowadzić nie może tylko Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność z konstytucją, na podstawie której podpisaliśmy traktaty europejskie, przekazując kompetencję badania zgodności z traktatami, które Trybunał bardzo pięknie pan redaktor to my jesteśmy członkiem Unii myśmy podczas trafia z galeriami jasne, bo ja ciągle słyszę jakiś polityków obozu rządowego w tym prawników tych Talar, którzy mówią, że to tylko Trybunał Konstytucyjny Polski może zdecydowanie redaktorze no niestety wielu prawników obozu rządzącego moim przekonaniu myli się i to w bardzo zaliczek łamie oni nie wiedzą czy czy źle wiedzą i źle wiedzą ile wiedzą w Niechcę takich drastycznych używać ocen czy ocen goście, ale pani czas na zaprzysiężeniu przepraszał, że przerywam nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego NIK, aby pani zaproszenie miała, dlaczego nie poszło mówi pani zrobić zdjęcie mielibyśmy pokazać panie redaktorze zrozumie nie ich nie poszłam, bo nie uważam za stosowne, żeby iść do Pałacu prezydenckiego w sytuacji w Belwederze w końcu zaproszę wydaniu dopłacania nie będziemy zaprosili nie pamiętam czy te zaproszenia mam zawsze elegancka wysłane jest 3 kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają na objęcie tych funkcji od lat pan prezydent nie za przysięga ich natomiast przysięga nowych mówią, że nie może nie zaprzysiągł to tak trochę się kryguje Kancelaria zrealizowała to, że w nocy no to nieraz były w nocy ślubowania także to jest powód zasadniczy, dla którego ja nie poszła w taki formalny natomiast nie uważam, żeby to były, ale moja ocena nie ma znaczenia, żeby to były dobre kandydatury na osoby mające piastować funkcję już piastujący funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego osoby, które łamały konstytucję w sposób bardzo znaczące i dlatego to nie próbuje takiego działania płaciła pani na fundusz leczenie córki sędziego Żurka nie, ale płace na pewno ja rozmawiałam niedawno z panem sędzią żurkiem i mówił, że właśnie jest z nim krucha solary no w sensie całej sytuacji domowe to są takie cele, które sędzia już płacą za 9 bramek zdrowotne ceny tutaj niestety sędzia też jest połowę sędziego, ale tu niestety płaci córeczka malutka, która urodziła się w okresie, kiedy pan sędzia Żurek bardzo aktywnie działa na rzecz praworządności, a to oczywiście odbijało się na żonie ciężarnej to jest powodem tej choroby serca, którą ma też liczna dziewczynka duży jest takich przypadków szukali kolegów sędziów duże jest w przypadku różnych chore i chorób w tym takich serca ciśnienia żołądka jestem tym dobitny przykład też zdrowie siada w krajach jest dość zdrowa generalnie silna, ale na pewno ciśnienie siada znaczy, że do góry wniesie pani trzyma, żeby szła do góry co ma iść do góry co powinno pójść do szybko dziękuję bardzo pójdzie w dół co ma iść w dół, jeżeli rząd przyjmie właściwe ustawy co jeszcze raz apeluje bardzo dziękuję dziękuję bardzo pierwsza prezes sądu wyższego dziękuję panie przecież informacja po informacjach sutk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA