REKLAMA

Były min. środowiska o nowym zielonym ładzie: Transformacja dotknie każdej branży, nie tylko energetyki

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-06 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaproszą na drugą godzinę popołudniu Radia TOK FM teraz rozmawiamy o takim nowym czarnym ludzie w unii Europejskiej zwanym pod nazwą nowy zielony ład i oczywiście mówię tak umownie, bo po prostu straszą niektórzy już w tym co to będzie właściwie bardziej dokładnie poznamy założenia tego nowego zielonego ładu przygotowywane są przez Fransa Timmermansa komisji Europejskiej tuż przed szczytem rady 11grudnia, ale on już trochę rąbka tajemnicy uchylił m.in. Rozwiń » spotkał się wczoraj z samorządowcami z 28 państw Unii co sięgającymi w komitecie regionów no i m.in. może od tego zaczniemy on podkreślał że, że obecna sytuacja może być porównywalna do odkrycia przez astronomów komety, która zmierza w kierunku ziemi i uderzy w nią za 30 lat jeśli nie podejmiemy żadnych działań na ich pytał trochę retorycznie czy ów wówczas też pojawiłyby się głosy, że trzeba coś zrobić, ale nie powinno to być zbyt uciążliwe kosztowne no właśnie jak możemy się do tego wszystkiego przygotować o tym, nam powie nasz kolejny gość pan Marcin Korolec prezes fundacji promocji pojazdów elektrycznych dzień dobry dzień dobry państwo kiedyś minister środowiska, ale też pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej w no właśnie to może najpierw za spróbujmy zdefiniować to pojęcie, które już funkcjonuje wiemy, że to priorytet nowej komisji Europejskiej w no i sporo w Polsce można znaleźć informację, że będzie to dla nas bardzo trudne groźne kosztowne ja myślę, że nie nie należy o tym, mówić jako czarnym ludzie to po pierwsze mamy nową przewodniczącą komisji Europejskiej panią Urszulę będę dla Jenny, która powiedziała w swoim exposé politycznym jeszcze przed tym jak startowała jako kandydatka potem już jak została przyjęta przez parlament jako przewodnicząca powiedziała, że głównym projektem politycznym będzie właśnie stworzenie nowego zielonego ładu dla Europy New Europie dniu Green deal powiedziała, że za 3 miesiące w ciągu 100 pierwszych dni urzędowania przedstawi precyzyjnie co, o co chodzi, ale że fundamentem tego myślenia ma być założenie, że w 2050 roku Europa osiągnie tzw. neutralność klimatyczną, czyli taką sytuację, w którym nie będziemy emitować więcej niż obserwujemy kropkę tyle wiadomo i ja sobie na własny taki prywatny użytek spróbowałem przetłumaczyć 404 słowa to znaczy jury przyjemnie Green in i euro jen rozumiem, że to jest taki program w, w wyniku którego Europa ma być jeszcze bardziej zjednoczona i zintegrowana niż przed rozpoczęciem tego programu New oznacza, że mówimy o jakiś nowych środkach niekoniecznie nowym nowych regulacjach nowym sposobie nowym podejściu Green no to jest wyznaczone przez on te daty dwudziesty 2050 roku i tego ten cel neutralności klimatycznej di dla mnie oznacza osobiście, że mówimy o jakichś dodatkowych pieniądzach tutaj bardzo duże inwestycje w tym te sprawy są potrzebne i być może głównym takim kołem zamachowym tej tej tej całej polityki będzie Europejski bank inwestycyjny, który na, którego czele też mamy no nowego przywódcę nową przywódczynię panią kry i Kristin lega Nord, więc wydaje mi się, że mówimy o zupełnie nowym podejściu nowej polityce zmierzającej do zmiany cywilizacyjnej zmiany integracji Europejskiej bardzo ambitnym celem klimatycznym i organizowanym w nowej pewną w sposób tak dzisiaj rozumiemy szczegóły poznamy gdzieś w okolicach marca bieg upłynie 100 dni urzędu pani przewodniczącej wyszedł wandale no ale właśnie chodzi o to, że dokładnie jeszcze nie wiemy natomiast najczęściej kojarzymy ten termin z bardzo poważnymi inwestycjami problemami kosztem przede wszystkim wzrostem cen energii i tu wrócę do tego wczorajszego spotkania Timmermansa, w którym można powiedzieć trochę nas utwierdził w tym przekonaniu, bo mówił m.in. tak Huty zamiast węgla i innych paliw kopalnych będą musiały wykorzystywać wodór proszę sobie tylko wyobrazić jak poziom inwestycji będzie tutaj konieczne czy słusznie Timmermansa, zanim ten nowy zielony ład kojarzymy właśnie tylko z węglem kopalniami hutami energetyką, jeżeli mówimy o celu, jakim jest neutralność klimatyczne to mówimy o całej cywilizacji mówimy o transporcie mówimy o budownictwie mówimy o rolnictwie mówimy o gospodarce odpadami no i też mówimy o energetyce, ale ta transformacja dotknie w jednakowym stopniu polskich górników górników z Galicji w Hiszpanii, ale jednakowy sposób dotknie robotników pracujących przy produkcji silników diesla, który w międzyczasie odejdą w niepamięć jednakowy sposób dotkną producentów wołowiny w Irlandii w jednakowy sposób dotkną producentów sera camembert w Normandii, więc ta transformacja będzie wielowątkowa i one się nie zamyka na Śląsku i na pewno nie zamyka na energetyce Węglowej tylko dużo dużo szerszy wymiar no to dlaczego jak wszystkich dotknie to chociażby właśnie tonie to nie chodziło jeszcze cały projekt nowego ładu tylko właśnie na ten cel, w którym pan poziom neutralności klimatycznej Polski rząd to wetował na szczycie lipcowym na dodatek jeszcze się mówiło, że mamy tu sojuszników z naszego regionu no bo my jednak tylko cierpimy, bo dla nas to jest koszt dla nas to jest problem nie wiem to jest być może jakiś taki zabieg negocjacyjny i odepchnięcie od siebie problemu z miesięcy przedwyborczych na miesiące powyborcze, ale cel stawiany przez nową przewodniczącą jest komisji i ten cel potwierdzone, jakby nominacji nowej przewodniczącej przez parlament Europejski jest daleko szerszy niż transformację 1 z wielu sektorów gospodarki to jest transformację całej w zasadzie gospodarki funkcjonowania funkcjonowania Europy myślę, że odpowiedzialność za światową politykę klimatyczną odpowiedzialność Europy polega na tym, że myśmy powinni pokazać, że taka transformacja jest możliwe i nauczyć się innych jak taką transformację przechodzi przeprowadzać mamy w tym obszarze swoje do dokonania zmiany w cywilizacji czy technologicznych w sektorze energii pokazały, że świat może opierać się w dużej części już dzisiaj energii odnawialnej wracamy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM Maciej Zakrocki zapraszam na drugą część rozmowy z panem Marcinem korpusem kiedyś pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej rozmawiamy o nowym zielonym ładzie i są bardzo ciekawe pan zwrócił uwagę, żeby nie traktować tego programu nowej komisji Europejskiej jako czegoś chce tylko skierowane na Górnictwo energetykę i właśnie widzieć w tym tylko włącznie zagrożenie dla Śląska kopalń, że ceny energii pójdą w górę, bo to jest program, który właściwie obejmować każdą dziedzinę gospodarki no i mówił pan też o tym, że będą potrzebne olbrzymie inwestycje stąd połączenie tego programu z działaniami Europejskiego banku inwestycyjnego mówi się, że na ten cel powinno się znaleźć 100 miliardów euro no to, czego się boimy w takich ja myślę, że na ten cel powinny się znaleźć daleko więcej niż 100 miliardów euro, ale myślę, że powinniśmy też mówić o nowym sposobie wydawania pieniędzy, bo nowym sposobie lokowania pieniędzy i być może nie czas na to, żeby odejść od tej jego drugiego sposobu dystrybucji pieniędzy które, który ma miejsce za pomocą administracji rządowych, jeżeli te środki miałyby być dystrybuowane przez Europejski bank inwestycyjny to sobie wyobrażam, że po prostu to mogłoby wyglądać w ten sposób, że uprawniony np. miasto Kielce jeżeliby chciał zorganizować swoją transport publiczny swoje autobusy w ten czy inny sposób, przechodząc na transport elektryczny to po prostu składałby wniosek w europejskim banku inwestycyjnym i gdy prowadził dialog na temat tego finansowania bezpośrednio z bankiem wtedy można byłoby po prostu odejść od tej chmary urzędników w krajach, które się zajmują dystrybucją sprawdzaniem itd. są tego nie instytucje finansowe można zrobić znacznie taniej znacznie łatwiej i bez większych problemów przy tych bowiem marnotrawstwa, jakim jest właśnie wydawanie tych pieniędzy na obsługę ani na cel to wydaje mi się jedno 1 koniecznych elementów nowego tytułu były gospodarczą, ale nie uciekam od tego mojego pytania te nasze lęki, bo właśnie no cały czas pan tutaj przekonuje udowadnia z osób bardzo przekonujący właśnie że, że to jest problem, który dotyczy i farmera w Irlandii, który produkuje wołowinę i producenta serów Normandii czy robotnika w fabryce silników diesla tymczasem rzeczywiście to nasze myślenie i wspomniany weto na radzie Europejskiej dotyczące właśnie tej perspektywy neutralności klimatycznej jest ciągle wklejane z energetyką i kopalniami co więcej ten fundusz, który też od pewnego czasu mówimy, więc na rzecz sprawiedliwej transformacji no też się skleja tylko wyłącznie z regionami górniczymi no bo chodzi o to, żeby właśnie odchodząc od węgla tym regionom zapewnić jakiś przejście w miarę bezbolesne nowej rzeczywistości po 2 zdania po pierwsze w sprawach energetycznych Unia rozmawia z 2007 roku 2014 roku mamy system tutaj prawny, który funkcjonuje może go można trochę poprawić, ale jeżeli mamy osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku to jakby naturalnym wydaje się np. w obszarze transportu, że zakażemy sprzedaży nowych samochodów spalinowych w 2035 kropkę należy akurat nikt nie mówi no bo to jest nasz wydaje się, że jest absolutnie oczywista oczywistość, cytując klasyków, że jeżeli w pięćdziesiątym mają być wszystkie bez emisyjne to kiedy trzeba przestać sprzedawać i średnia wieku 15 lat w Europie może trochę krótsza w TK jest mniej więcej w Polsce, więc taki bezpieczny moment, żeby przestać sprzedawać nowe samochody spalinowe Europy 2035 to proszę sobie wyobrazić co to znaczy dla włoskiego francuskiego niemieckiego przemysłu samochodowego, jeżeli przemysł niemiecki samochodowy eksportuje rocznie zawartość 800 miliardów euro to to ten transformacja ku Europie neutralnie klimatycznej daleko bardziej wykracza poza nasze własne problemy, które są oczywiste, które trzeba adresować metrum myśmy pracować, ale projekt przedstawiony przez Urszulę będę online jest projektem wspólnego wysiłku na rzecz wspólnego dobra i mamy to tak przeprowadzić, żebyśmy się umieli dobrze zorganizować, żeby Europa była bardziej zintegrowana po tym, ćwiczeniu, bo w trakcie tego ćwiczenia niż niż zaczynający się zwolennicy samochodów elektrycznych skoro się czy trzymamy chwilę tego przykładu, kiedy przekonują właśnie jak one są dobre dla środowiska jak dobre były dla miast, w których wiemy, jakie jest powietrze zwykle spotykają się przynajmniej w naszych warunkach taką argumentacją co nam w samochodach elektrycznych, do których i tak energii będziemy musieli wyprodukować w naszych elektrowni, które są węglowe, ale myślę, że nie będziemy musieli nie będziemy mogli wy tu wyprodukować tej energii elektrowni węglowych co zresztą już dzisiaj widać oczywiście nikt nam nie zabroni tylko, że to będzie absolutnie niekonkurencyjny nie nieoczywiste z punktu widzenia ekonomicznego przez cały zeszły rok rząd nowelizował nie wiem co raz na miesiąc ustawę, żeby cena niechętnie podchodziła mienie nie rosła tego się tak zrobić, żeby energetyka Węglowa była konkurencyjna w stosunku do energetyki odnawialnej tego się można chwilę udawać możne sile dopłacać można pisać ustawy i grozić palcem prezesowi tej czy innej spółki, ale rachunek ekonomiczny istnienie nieunikniony i nie powinniśmy być zakładnikami jako całość gospodarki jego całe społeczeństwa jakiś wybrany mniejszej grupie interesów, które akurat jest usadowione w energetyce Węglowej jedni nie rozumiem, dlaczego mamy powodować nie konkurencyjność polskiej gospodarki przez wysokie ceny energii właśnie takimi jakimi humor mimo to co pan mówić, bo można również używać jako argument przeciwko tym, którzy twierdzą, że to w ogóle nie ma specjalnie, więc większego sensu skoro Europa ta odpowiada za 9% emisji gazów cieplarnianych, czyli to jest nic w skali w skali świata to ja rozumiem właśnie, że to nie tylko o to chodzi tak czy po pierwszym jesteśmy najbogatszym chyba innej w najfajniejszym brzydko mówiąc nie nie Radiowo, ale najbogatszym miejscem na ziemi jak Europa i myślę wydaje, żeby z 1 strony mamy jak jakąś część odpowiedzialności z drugiej strony mamy cały szereg instytutów badawczych uniwersytetów firm innowacyjnych ich i mamy potencjał do tego, żeby stworzyć taką taką taką nowoczesną neutralnie klimatyczną gospodarkę, jeżeli nam się do uda pomożemy damy przykład krajom azjatyckim krajom Ameryki Południowej, czyli rzeczy czy w końcu krajem afrykańskim no i teraz patrząc na takiego politycznego punktu widzenia po jak wspomniałem mówi się tej prezentacji przynajmniej wstępnych założeń nowego zielonego ładu na dzień przed radą Europejską no pan doskonale wie jako kiedyś minister Krzysztof nie ma szans, żeby ktoś mógł zapoznać z delegacji tak z takim dokumentem ana lego dyskutować jeszcze ewentualnie jakoś do niego odnieść, więc już o tym, że szef rady Europejskiej teraz już nowe jak przygotowuje taki szczyt to przygotowuje również wcześniej negocjuje coś się nazywa konkluzje, które potem są tylko na szczegółowe dane i podpisywane i pan rozumie ten taki pośpiech, żeby koniecznie się właśnie wyrobić z tym z tą prób prezentacją 11grudnia pośpiech w jakim jest w w pewnym sensie, dlatego że już raz rada Europejska na ten temat wlecze dyskutowała myśmy poprosili, żeby to jako Polska delegacja poprosiliśmy, żeby tę dyskusję odłożyć na na potem, czyli właśnie teraz więc, jakby trochę nasze naszą prośbę teraz dyskutujemy, bo mogliśmy mieć głowy pół roku pół roku temu ja nie znam projektu konkluzji, bo nie siedzę przy stole negocjacyjnym ale niezupełnie oczywiste, że polscy urzędnicy polscy negocjatorzy prowadzą konwersacje na ten temat wysłannicy pana premiera czy ministra klimatu innymi państwami przewodniczącym rady myślę, że taki tekst jest konsultowane na bieżąco dzisiaj i jest redagowany mimo tego, że do spotkania jest jeszcze kilka kilka dni to jest dla mnie zupełnie oczywiste, że taka praca dzisiaj się odbywa no to na koniec, gdyby miał właśnie pana zapytać, nawiązując do pierwszego zdania naszej rozmowy, kiedy mówiłem o czarnym ludzie i w Polsce również nie powinniśmy się tego projektu bać myślę, że powinniśmy patrzeć na to w jaki sposób możemy w tym uczestniczyć w jaki sposób możemy znaleźć w tym obszarze swoją swoją swoje miejsce w ogóle w Europie jako specjalizację, ale nowy zielony ład dla polityki rolnej np. prawdopodobnie oznacza zakaz subsydiów dla produkcji mięsa dosyć szybko czym będzie się być może zajmował Polski komisarz od spraw rolnych ale, ale prawdopodobnie oznacza również środki finansowe na panele słoneczne na każdym gospodarczą budynku na wsi albo na co drugim budynku na wsi czy to nie jest jakieś jakaś perspektywa interesujące żeby, żeby w ten sposób reformować polską wieś myślę, że bardzo interesująca bardzo dziękuję Marcin Korolec prezes fundacji promocji pojazdów elektrycznych z nami dziękuję bardzo mogę teraz informacje w TOK FM, ale po nich jeszcze wraca Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA