REKLAMA

Troskliwe i opiekuńcze? Kandydatki w kampaniach medialnych w minionych wyborach

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-12-07 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:49 min.
Udostępnij:

Czym charakteryzowała się medialna kampania wyborcza kandydatek do Parlamentu Europejskiego oraz kandydatek do Sejmu? Czy kandydatki były tak samo widoczne w mediach jak kandydaci? Jaki był obraz kobiet oraz czy kwestia praw kobiet były obecne w oficjalnych spotach komitetów wyborczych? Rozwiń »

Opowiadały Małgorzata Druciarek z Instytutu Spraw publicznych i Agnieszka Grzybek z Fundacji STER Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Marszałkowskiej dzień dobry raz jeszcze zapraszam na drugą godzinę weekendowego poranka, a teraz porozmawiamy o materiale dokumencie badaniu, który został przygotowany przez Instytut praw publicznych fundacji ster i nie tylko lektor jeszcze brał w tym udział to nam powiedzą nasi goście jest z nami pani Małgorzata Druciarek właśnie z tych spraw publicznych Agnieszka Grzybek Fundacja ster dobre, czyli obraz kandydatki medialnej kampanii takie było hasło, jaki był pomysł na to, Rozwiń » żeby przeprowadzić, dlaczego pojawić taki pomysł taki rodzaj badania to znaczy pomysł generalnie jest na debatę, ponieważ to jest chyba powodu a gdy dla, którego tutaj widzimy i w przyszłym tygodniu spotykamy się, żeby podsumować i wybory parlamentarnej i wybory do parlamentu Europejskiego pod kątem obecności partycypacji kobiet ze szczególnym naciskiem właśnie na to jak wypadły w medialnej kampanii wyborczej aktywnie prezentowały, jakim poszło w efekcie to będzie 11grudnia Targ w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich no dobrze, ale to właśnie powiedzmy to nazwałem badaniem no bo to był jakiś rodzaj badania były badania robiono właśnie to osobne badania i tam postawiono było kilka takich pytań czy celu jak byśmy powiedzieli czym charakteryzowała się medialna kampania wyborcza kandydatek do parlamentu Europejskiego do Sejmu czy kandydat były tak samo widoczny w mediach jak kandydaci, jaki był obraz kobiet oraz kwestia praw kobiet była obecna w oficjalnych spotach komitetów wyborczych takie rozumiem główne pytania tak, które były stawiane przy okazji tego badane na czym może jedno sprostowanie, bo Fundacja ster nie brała udział w badaniu natomiast została zaproszona jako ekspertka, żeby komentować wyniki badań ja może bardziej się przyglądała obecności kobiet pod kątem liczbowy mi szans, jakie miały wyborach parlamentarnych, ale oczywiście też patrzyłem na to jak wyglądają kwestie równościowe w ogóle kwestii jakieś postulaty dotyczące praw kobiet się pojawiają czy nie i na pewno taką bardzo zauważalną zmianą tak mi się wydaje już wyborach parlament do parlamentu Europejskiego, ale w wyborach parlamentarnych było to, że pojawiło się kandydatki, które mają za sobą doświadczenie w działalności społecznej, które organizowały czarne protesty, które przez wiele lat działał w organizacjach pozarządowych czy organizacjach, które działają na rzecz praw kobiet także w organizacjach ekologicznych i fakt, że one zaistniał w tej kampanii medialnej się pojawiły w ogóle zdecydował się na start, a teraz wiele z nich zdobyło mandaty ja muszę powiedzieć, że z tym łączy bardzo dużą nadzieję jednak na taką zmianę jakościową, która się przynajmniej dokona w debacie parlamentarnej, że dzięki właśnie nim dzięki obecności postulaty równościowe będą miały szansę zaistnieć w debacie parlamentarnej, mimo iż na razie jeszcze ta kompozycja Sejmu nie jest sprzyjająca, ponieważ wciąż większość w niej mają partie konserwatywne, ale jednak też już się pojawił tak bardzo silny wyrazisty głos i to przede wszystkim osób, które nie są jakoś uwikłane koniunkturalnie nie za bardzo są poddane takiej dyscyplinie partyjnej i ogólnemu stanowi narzucane przez liderów tylko też będą kreował własny głos w debacie publicznej to od razu to do pytam, bo to jest bardzo ciekawy pani mówi, dlatego że no jak odnoszę takie wrażenie, przyglądając się też takiej dyskusji wokół chociażby list wyborczych, że trochę jest to w kontrze do takiej ogólnej opinii, że właśnie dalej wybory są szalenie partyjne, że to jednak partie decydują, kto jest na liście szefowie partii decydują, kto jest na liście i że nawet właśnie były takie pretensje szczególnie do tych ugrupowań opozycyjnych i wyborach w efekcie po wyborach dalej opozycyjnej, że nowości za mało sięgają po takich społeczników jak też pani nazywa pani twierdzi, że się sporo, bo ja bym tutaj zróżnicowała to znaczy, jeżeli przyjrzymy listą koalicji Obywatelskiej to tam rzeczywiście tych społeczników było mniej ma koalicja Obywatelska wprowadziła też dosyć sporą reprezentację do Sejmu, ponieważ to jest bodajże 130 mandatów czy ponad 130 mandatów zdobyła tamtych społeczników może tak dużo nie ma, ale wiele społeczniczka znalazło się na listach lewicy chociażby Anita Kucharska Dziedzic, która przez ponad 20 lat prezesował zła jest prezesuje stowarzyszeniu na rzecz kobiet baba w Zielonej Górze też organizacja, która się zajmuję przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet czy np. Hanna Gill-Piątek, która związana z kongresem ruchów miejskich jest aktywistką miejską, ale też zajmuje problematyką praw kobiet Katarzyna Kotula, która była organizatorką czarnych protestów jest związana z ogólnopolskim strajkiem kobiet na listach koalicji Obywatelskiej znalazł się Franciszek Starczewski prawda z Poznania, który organizował protesty w obronie wolnych sądów, więc tych nazwisk tych osób trochę jest i one rzeczywiście będą nadawały inny ton debacie publicznej to Anita Kucharska Dziedzic została wiceprzewodniczącą komisji ustawodawczej na takie 1 z najważniejszych komisji sejmowych, przez którą będą przechodziły projekty ustaw, więc rzeczywiście będzie miała głos decydujący na no dobrze, bo już teraz część, żebyśmy zdążyli powiedzieć w takim razie takiej metodologii badawczej jak ten raport powstawał co było badane, jakie elementy były brane pod uwagę my przygotowaliśmy raport w odniesieniu do wyborów do parlamentu Europejskiego i on ma tam kilka części po pierwsze, też byśmy analizowali obecność kobiet na listach wyborczych popatrzyliśmy również, jakim poszła w tych wyborach, jakie bariery napotykały przeanalizowaliśmy również skład nowego parlamentu Europejskiego nie tylko polskiej reprezentacji tylko to ile kobiet tam w ogóle znalazło na jakich stanowiskach jakich komisjach biorą udział ważną właśnie częścią i o tym, głównie będziemy mówić rozmawiać podczas debaty była analiza dotycząca medialnej kampanii wyborczej kobiet i tego właśnie treści równościowe w niej znalazły jak kobiety prezentowały czy w ogóle się prezentowały w tej kampanii, bo wybory parlament Europejski są bardzo specyficzny one różnią znacząco od wyborów do Sejmu Senatu jak również to też była bardzo ważna część tego badania przeprowadziliśmy anonimowe wywiady z politykami z kandydatkami i z literkami politycznymi to jest taki element, który zawsze robimy przy okazji badań na temat obecności kobiet w wyborach powtarzamy te wywiady i sprawdzamy na ile sytuacja zmienia, jakie bariery napotykają również to właśnie Agnieszka, czyli na ile te wybory nadal są bardzo partyjne i kto ma tak naprawdę realny wpływ na to kto na tych listach jest na jakich miejscach ja tu pomoże zgadzam z Agnieszką co do tego, że pojawiło się dużo nowych twarzy tę nową jakość widać również wiąże z tym bardzo duże nadzieje to wciąż jest tak, że to liderzy partyjni decydują o kształtach list i właśnie właściwie ten dostęp do procesu układania list wyborczych przy wyborach parlamentarnych do parlamentu Europejskiego to jest taki taka kluczowa bariera, która się zawsze pojawia w tej, którzy wciąż nawet w tych partiach lewicowych, chociaż jest dużo lepiej tylko pamiętajmy, że tam była nieformalna jednak koalicja to jest i tak naprawdę ty efekt nowych twarzy to jest efekt tych partii koalicyjnych, które szły jako lewica miała wpływ na to główną siłę polityczną na lewicy, która wystawiła listy wciąż jednak to jest bardzo bardzo wąskie grono mężczyzn, która decyduje o tym jak wyglądają listy wyborców uradowany ogólny obraz tego co zostało zrobione, a o szczegółach porozmawiamy po informacjach Maciej Rakowski to jest weekendowych porannych i ciąg dalszy rozmowy rozmowy, która dotyczy raportu, jaki powstał na podstawie analizy kampanii wyborczej do parlamentu Europejskiego pod kątem udziału w tych wyborach kobiet udziału ich w kampanii wyborczej w spotach, które się pojawiały przypomina studio pani Małgorzata Druciarek pani Agnieszka Grzybek można, by dziś mamy dzisiaj prapremierę tego raportu, bo cała całe spotkanie konferencja wokół tego raportu dopiero 11grudnia w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jak jeszcze teraz chciał wrócić do wątku, który zakończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy, bo właśnie pani Małgorzata Druciarek powiedziała, że jednak znowu wyszło także to ci liderzy partyjni układali listy oni mieli na to największy wpływ itd. no ale gdyby troszkę po polemizować z tezą, bo rozumiem, że pani mówiła to krytycznie notowań akcji ma układać par listy kandydatów partii politycznej w wyborach no można wypowiedzieć bez istota partii politycznych, a jedynie Paweł Kukiz kontestował do tej pory, kiedy jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu stał na czele co ciągle podkreślał właśnie ruchu ani partii politycznej no bo taka jest istota funkcjonowania partii jak mam taki miałby ustalać decydowanie się zgadzam z tym tylko cały problem polega na tym, że wciąż naszych polskich partiach politycznych w zarządach partii bardzo mało kobiet dodatkowo partii nie mają żadnych wewnętrznych regulacji już nie wspomnę, że nie ma tego w sprawie posła kwoty płci na listach wyborczych to jest regulacja prawna i faktycznie partie przy tworzeniu list muszą do niej stosować natomiast nie ma żadnych regulacji co do miejsca, jakie te kobiety mają zajęcia to kluczowe znaczenie, a partie nie mają żadnych wewnętrznych regulacji dotyczących odsetka kobiet w zarządach partii ja co do zasady zgadzam, że to jest rola zarządu też to bardziej wygląda także zarząd decyduje o ostatecznym kształcie list, a to władze regionalne albo jedynki tworzą listy wyborcze bez problemu polega na tym, że faktycznie do procesu układania list jest wciąż mało kobiet dopuszczany, ponieważ to ostateczną decyzję podejmują mężczyźni, bo są w zarządach partii i to się nie zmienia od lat komuś za polemizować, bo jednak na scenie politycznej są partie, które mają regulację statutowe, gdzie są zapisane proporcje jeśli chodzi o udział kobiet mężczyzn ciałach statutowych taką partią jest chociażby partia zieloni, która w tym roku po raz pierwszy wprowadziła do Sejmu 2 posłanki 1 posła, startując z listy koalicji Obywatelskiej natomiast zieloni byli pierwszą partię w Polsce, która miała parytet we wszystkich ciałach i zarządzie i radzie krajowej na czele partii stało zawsze kobieta mężczyzna był współprzewodniczący i współ przewodnicząca i też inne partie wprowadziły takie regulacje 2× raz i dalsze partie wiosna też natomiast co ciekawe tutaj, że nawet, jeżeli jest także faktycznie jednak ci liderzy mają głos decydujący to bardzo ciekawym zjawiskiem, które w tych wyborach wystąpiło jest taka swoista konkurencja, która się wywiązała między tymi ugrupowaniami progresywnymi to było świetnie widać w wyborach do parlamentu Europejskiego, kiedy lewica razem startowały osobno wiosna startowały osobno natomiast SLD starą startowało w koalicji Europejskiej i wówczas można powiedzieć, że lewica razem wiosną deptał sobie po piętach w tym pozytywnym sensie, dlatego że lewica razem miała parę 212 okręgach na 13 okręgów wyborczych natomiast wiosną Apart w 9 okręgach i 8 jedynek dała kobietom natomiast lewica razem 7 jedyną kobietą w koalicji Obywatelskiej było trochę gorzej, bo parytet był właśnie okręgach natomiast kobiety miały tylko 3 jedynki i tutaj w sytuacji, kiedy partie tworzą koalicję to oczywiście jest także być może trudniej wywalczyć parytet czy jakiś większy udział kobiet na tych dobrych miejscach biorących też z tego względu, że partie muszą się między sobą dogadać no wchodzą w grę jakieś indywidualne partykularne interesy na i rzeczywiście tutaj powinny większą wagę przywiązywać jednak do suwaka, czyli naprzemiennego umieszczania kobiet mężczyzn na listach wyborczych w wyborach do parlamentu i jedynym okręgiem, gdzie była wzorcowo ułożona lista właśnie był parytet suwak to była lista, której liderką była wspomniana przeze mnie Anita Kucharska Dziedzic to była lista w Zielonej Górze, gdzie było 50% kobiet mężczyzn i miejsca otrzymali na przemian raz kobieta raz mężczyzna i tak powinny być ułożone listy wszystkich partii politycznych tylko, żeby to było możliwe, ponieważ brak woli politycznej to dobrze by było wprowadzić takie rozwiązanie na poziomie ustawowym, czyli znowelizować pod tym kątem ordynację wyborczą tylko oczywiście tutaj jak wspomniałam potrzebna jest Wola polityczna no i panowie musieliby się troszkę posunąć, a z tym jak wiemy jest kłopot, bo ktoś, kto ma władzę no nie bardzo się pali i oddania akurat dzisiaj będziemy mieli prawybory Platformy Obywatelskiej startuje pan pani także można powiedzieć co ma, ale to inny temat chciałem wrócić jeszcze do raportu, bo bardzo je zaciekawiły pytania badawcze, które w tym raporcie się czy właśnie, które pomogły w opracowaniu tego raportu tam zostały postawione właśnie takie pytania jak często w spotach poszczególnych partii pojawiają się kobiety i w jakim kontekście, jaką pełnią w nich funkcje jak wizerunek jest przeznaczony lub przez nie kreowany czy i czym różnią się wypowiedzi kobiet i mężczyzn czy i jakich kontekstach pojawiają się w kampanii kwestii równości w tym równości płci itd. czy rozumie to są pytania, które były pomocne w analizie spotu wyborczego dla polskich spotów wyborczych komitetów jak wnioski wynikały z tych no one po analizie tych spotów pod kątem tych pytań wnioski kasowe są takie wybory do parlamentu europejskie tak mówią są bardzo specyficzne to jest taki silny konkurs twarzy dodatkowo okręgi wyborcze są duże, więc wszelka kampania bezpośrednia raczej nie ma tu zastosowania stąd właśnie media są bardzo istotnym elementem tej kampanii i tak jak widać, że większość partii się nauczyło, że w tych ogólnopolskich spotach dba o parytety jeśli chodzi o wizerunek kobiet mężczyzn, ale to bardziej się odnosi tzw. tła, czyli jak widzimy w spotach wyborczych tak kobiety i mężczyzn, ale nie kandydatki kandydatów tylko po prostu na zwykłych Polaków jak to tak mówimy to partie o to dbają o tych spotach co było interesujące, bo bardzo niewiele kandydatek kandydatów czy w tych spotach głównie pojawiali się liderzy partii, którzy rekomendowali konkretne kandydatki głównie konkretnych kandydatów i tutaj jeśli chodzi o partie lewicowe to faktycznie było dużo kandydatów i kandydatek prezentowanych na, a jeżeli popatrzymy na 2 partie z prawej strony no to tutaj pojawiło się po 1 kandydatce tych ogólnopolskich spotach wyborczych i jeżeli popatrzymy na już indywidualne spoty czy te, które były przygotowywane przez same kandydatki samych kandydatów to one się różnią głównie tym, że wciąż to jest już powtarzane jak mantra czy mężczyźni się auto prezentują jako bardzo zaradni dynamiczni dużo jeżdżą samochodami w tych spotach mają smartfony są też takie elementy militarne są one dość interesujące w tej kampanii wielu mężczyzn reprezentowało taki kontakt z nią zrobić prezent jako rycerz średniowieczny też tak drugi na czołgu i kamizelce kuloodpornej tak jak faktycznie parlament Europejski był tak ogromnym wyzwaniem trzeba walczyć trzeba walczyć zdecydowanie Polskę trzeba walczyć, a kobiety dużo częściej się prezentują i swoją środowisku zawodowym też bardzo często w takim otoczeniu domowym również pokazują się Polakom jako te dobre gospodynie i tutaj też widzimy duże różnice jeśli chodzi o sposób język w jakim opisują siebie to znaczy mężczyźni kandydaci głównie używają języka zadaniowego to znaczy załatwię przyniosę sprawia, że kobiety wciąż używają w spotach wyborczych takiego języka troski tak zaopiekuje się nie interesami tego regionów Unii Europejskiej no GI, jakie ma pani tak powiem podejrzenia czy to jest także to znowu ci okropni liderzy narzucić pewien styl tych sportów czy to sami kandydaci uważając, że biorąc udział w wyborach w społeczeństwie o określonym w poglądzie na świat no, a o to chodzi o sporcie żeby, żeby to, żeby żyć zdobyć po poparcie no to, że to to jednak był wołała, że to drugie, dlatego że w tych wyborach nie było żadnej strategii jeśli chodzi o partie polityczne komitety jeśli chodzi o spoty wyborcze tenże pojawiało w wielu wywiadach kandydatki opowiadały, że nie dostała żadnych odgórnych wytycznych radnych strategii musiały sobie radzić same w tych wyborach każdy radzi sobie sama te ogólne spoty wyborcze służą głównie wypromowaniu liderów liderów mogą w większości to byli liderzy mężczyzn jeśli chodzi o te komitety i wypromowaniu tego co dana partia chce załatwić tak pan na Polski w unii Europejskiej, ale nie służyły temu, żeby wypromować konkretnych kandydatów konkretną kandydatkę życie z wyjątkami, więc te wszystkie indywidualne spoty to było dzieło kandydatek kandydatów tak jak pan mówi no jak sądzę były tym podyktowane co im ktoś doradził, że przemówi do Polek i Polaków, czyli to tylko pokazuje, że wciąż mamy taki bardzo tradycyjny podział stereotypową wizję tego, jakie są kobiety jacy są mężczyźni niezależnie od tego czy są politykami politykami czy zajmują się czymś innym to jest 1 wniosek, ale drugi wniosek mógłby być taki jak rozumiem, że jeżeli chce się wygrać to trzeba w pewnym sensie schlebiać tego typu poglądom bo, choć z drugiej strony jak rozumiem serc serc epa panią podpowiada, że właśnie też kampania wyborcza byłaby dobrą okazją, żeby pokazać coś innego, że powiązania już tak wygląda jest akurat do parlamentu Europejskiego jeśli chodzi o spot, jeżeli patrzymy na to jak kandydatki kandydaci prezentowali w mediach to się nie zadziałał mam wrażenie zadziało się to przy wyborach parlament to znaczy trzeba sobie zdawać sprawę, że za tymi spotami wyborczymi stoją agencje reklamowe, które piszą strategie partiom politycznym dobierają strategię medialną, opierając na badaniach fokusowych, ale mam wrażenie, że też bardzo często na takim mitycznym wyobrażony przeciętnym wyborcy czy wyborcze ni i być może stąd właśnie te spoty są podyktowane też często takim stereotypowym wizerunkiem, a być może jeszcze ten wizerunek, jakie prezentowanych kandydatek bierze się stąd nie tylko z tego, że kobiety bardziej się przedstawiają jako te, które się troszczą zaopiekują się społeczeństwem pomogą rozwiązać sprawę, ale to być może wiąże się też z tym, że kobietom, które decydują się na start w wyborach ubiegł i decydują się na ubieganie o mandat w sejmie czy Senacie stawiłem się wyższe wymagania proszę zauważyć, że bardzo często jest taki trwała dyskusja o miejscach na listach wyborczych o tym kto będzie liderował, kto będzie lokomotywą listy wyborczej w danym okręgu na to właściwie tylko kobietom kobiety pytano kompetencje prawda, jakie ta pani ma doświadczenie polityczne, jakie ta pani ma kompetencje natomiast tego rodzaju pytań nie stawia się panom, jakby wychodząc z założenia, że ich kom, że ich kompetencje czy doświadczenie polityczne tak to jest po prostu, że stroni przychodzą na świat i po prostu już tak mają 100 trzecim naturalnie przyrządzona natomiast jeszcze w tej kampanii może też w ogóle w kampaniach warto zauważyć na pewno takie ciekawe zjawisko obsadzania też kobiet w roli ratowniczek to znaczy bardzo często jest także one rzeczywiście zostają wywindowane gdzieś na pierwsze miejsce czy w ogóle na ciało kampanii w momencie, kiedy trzeba ratować tę kampanię, kiedy notowania partii lecą w dół, kiedy się zdarza jakiś kryzys i wówczas pojawia się na pierwszym froncie walki kobieta, że albo ocieplić wizerunek albo wtedy też zaczyna się dużo mówić o kwestii lub do równouprawnienia tak było w poprzedniej kampanii parlamentarnej, kiedy startowała zjednoczona lewica wówczas właściwie pod koniec kampanii twarzą została Barbara Nowacka podobny z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w tym roku, kiedy na tutaj pierwszy front wysunięto Małgorzatę Kidawę-Błońską jako liderka kampanii natomiast wybory do parlamentu Europejskiego żadna z partii politycznych nie zdecydowała się oddać jedynki w Warszawie, czyli takiego kluczowego powiedzmy miejsca kobiecie tylko tu startowali sami liderzy natomiast Danuta Hübner usunięto na czwarte miejsce, chociaż poradziła sobie ta oczywiście będzie jutro gościem w weekendowym poranku tak tylko spojrzałem szybciutko w grupie posłów do parlamentu Europejskiego prawa i sprawiedliwości na 2026 posłów jest 11 kobiet, więc można powiedzieć całkiem dobry dobry wynik no kończymy naszą rozmowę rozumiem, że będzie można jakoś poznać wnioski z tego spotkania 11 mamy serdecznie na debatę do poniedziałku można stać się rejestrować na stronie Instytutu spraw publicznych isp org PL serdecznie zapraszam w tym bardzo dziękuję Małgorzata Wieczorek właśnie Instytut spraw publicznych Agnieszka Grzybek Fundacja ster bardzo dziękuję za rozmowę teraz informacje, a po nich ostatnia część piątkowego porank Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA