REKLAMA

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją? (cz. 2)

Strefa Szefa
Data emisji:
2019-12-08 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:11 min.
Udostępnij:

W studio: Katarzyna Leder Salgueiro - adwokat karny dla biznesu Rozwiń »
oraz Ewa Krzemień - adwokat, specjalista prawa własności intelektualnej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa, a szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie dzisiaj kontynuujemy temat sprzed tygodnia, ponieważ okazał się on mnie niesamowicie po pierwsze, pojemny i nie zdążyłyśmy porozmawiać o wszystkim, ale też okazało się, że państwo są bardzo żywo zainteresowani tym tematem przyszło sporo maili z pytaniami z konkretnymi pytaniami do naszych specjalistów po studiach i państw w studiu moi państwo goście pani Katarzyna Leder LG Rozwiń » Roux adwokat karny dla biznesu dzień dobry dzień dobry witam ponownie pani Ewa Krzemień adwokat specjalista prawa własności intelektualnej dzień dobry dzień dobry rozmawiamy o o tym jak walczyć z nieuczciwą konkurencją w zeszłym tygodniu powiedziałyśmy sobie o tym co zrobić, kiedy już do tego aktu nieuczciwej konkurencji dochodzić np. kiedy nasz pracownik zakłada odchodzi od nas zakłada konkurencyjną firmę albo przechodzi do konkurencji i podbiera klientów albo np. zabiera nam naszą bazę baza danych i gdybyśmy mogły tak kilku punktach przypomnieć co wtedy trzeba zrobić, kiedy mówimy w ogóle nią nieuczciwej konkurencji to była ta Triada tak nawet Triady 3 podstawowe czyny nieuczciwej konkurencji pierwszy to jest dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa ujawnienie wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa we własnej działalności bądź działalności u konkurenta drugie to jest podbieranie pracowników trzecie wprowadzenie w błąd co do naszego przedsiębiorstwa naszej firmy czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dzięki temu pozyskiwanie klientów warto walczyć tak jak już mu rozmawialiśmy w tamtym tygodniu wystąpić na drogę roszczeń cywilnych po to, żeby dostać zabezpieczenie i w miarę poste decyzji zastopować ten czyn nieuczciwej konkurencji wystąpić na drogę każdą, bo ona jest tak psychologicznie to dotkliwa dla większości osób w lesie kojarzy rodzinie rodzina zaczyna się obawiać co się wydarzy na to organy ścigania, jeżeli dobrze będą z nami pracowały to też mogą wykorzystać swoje władztwo i wejść do firmy zatrzymać dokumenty zastosować pewne środki przymusu środki zapobiegawcze i to ma taką takie elementy, ale stosujący na trzecie, o czym chyba, o czym chciał byśmy dzisiaj pomówić to jest działanie poza niezwiązane sensu stricto z wystąpieniem na drogę sądową na drogę żadnego postępowania, ale przygotowanie firmy poprzez ustanowienie właściwych klauzul umownych właściwych polityk, które w momencie, kiedy czyn nieuczciwej konkurencji się na sprzedaży pozwolą nam bardzo szybko reagować bez sądu te jeszcze tylko dodam, że w zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy również o tym jak powołać sztab kryzysowy, jakie osoby tam się powinny znaleźć jak rozmawiać np. z klientami, którzy być może właśnie przechodzą do konkurencji, jeżeli państwo są ciekawi to zapraszam do słuchania pierwszej części audycji TOK FM kropkę PL audycje tam można tam można znaleźć audycje sprzed tygodnia dzisiaj rzeczywiście porozmawiajmy o tym jak w takim razie można zapobiegać takim sytuacjom czyli, żeby nie doszło do nieuczciwej konkurencji, żeby nie przyszło naszym pracownikom do głowy właśnie, żeby albo budować firma, która jest konkurencyjna albo, żeby przechodzić do konkurencji z naszymi danymi albo z naszymi klientami jak możemy zabezpieczać taki proces myślowy szefa firmy, które zastanawiać jak zabezpieczyć firmę powinien zacząć w tym wątku myślę dosyć standardowo to znaczy od ustalenia w jakim miejscu dzisiaj znajdujemy to znaczy należałoby zrobić taki audyt firmie, aby sprawdzić jak w tych obszarach, o których dzisiaj rozmawiamy, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu jak w tych obszarach zabezpieczona jest nasza firma czyli, jeżeli my jako prawnicy mówimy o aspektach prawnych to przedmiotem takiego audytu przedmiotem badania będzie sprawdzenie dokumentacji umownej, czyli bierzemy umowy z naszymi członkami zespołu z naszymi pracownikami z naszymi współpracownikami na umowach b2b na umowach cywilnych bierzemy też umowy z naszymi kontrahentami z naszymi dostawcami klientami podwykonawcami i sprawdzamy sobie tę umowę pod kątem tych tematów, o których rozmawialiśmy czyli, jeżeli poruszamy się wątku zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji i tej triadzie, której mówimy to sprawdzamy czy jest tam ustanowiona tajemnica przedsiębiorstwa czy są nałożone nakazu poufności czy mamy ważnie ustanowione klauzula dotycząca zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej czy może mamy w tych szczególnie Sunset pewnych obszarach klauzule dotyczące zakazu podbierania tych pracowników, jakie mamy sankcje na tę okoliczność zastrzeżona no i ten audyt polegał właśnie z tak mówiąc kolokwialnie z grubsza na sprawdzeniu tego, gdzie jesteśmy dzisiaj należałoby ten audyt zrobić z pomocą jakiegoś prawnika, bo oceniamy kwestię ważności dokumentacji prawnej jej skuteczności, bo bardzo ważne jest to, że my obserwujemy w naszej praktyce, że często umowy, które firmy posiadają w jakim zakresie adresują te tematy natomiast nie są to dokumenty i te klauzule umowne nie są skonstruowane w sposób, który będzie czasami nawet ważne, a już na pewno nie będzie on zapewniał takiej skuteczności narzędzia jakich oczekiwałby klient ten przedsiębiorca czy np. co nie do obrony, o ile rozmawiamy o korporacjach to duże korporacje mają duże działy prawne i one zazwyczaj mają już wszystkie klauzule nieuczciwej konkurencji o zakazie konkurencji mają wpisane w umowę, ale dziś cała rzesza małych średnich przedsiębiorstw firm rodzinnych, gdzie takich zapisów po prostu nie ma nie ma tak nas obserwacja pokazuje, że nawet w korporacjach zdarzają się takie sytuacje, że po zderzeniu z czynem nieuczciwej konkurencji korporacja właśnie przeprowadza ten audyt tych zapisów tych rozwiązań, która ma usług przyjęte dochodzi do wniosku, że nie są zabezpieczenia na tyle skuteczne, które pomogą egzekwować roszczenia miejsc do czynienia z taką sytuację całkiem niedawno akcję bardzo duża korporacja z rynku finansowego rok wcześniej miała czyn nieuczciwej konkurencji i przy okazji tego czynu i biuro prawne pracujące dla tej firmy zorientowało się, że właściwie droga roszczeń, która jest przewidziana przez ustawodawcę na jest skuteczna jest wolna, bo organy ścigania nie bardzo chcą się tematem zająć w związku z tym przeprowadzili zupełnie wprowadzić zupełnie nowe bardziej pogłębione rozwiązania w zakresie tych polityk ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w zakresie doprecyzowania zakazu nieuczciwej konkurencji co spowodowała, że kiedy sytuacja czynu nieuczciwej konkurencji pojawiła się ponownie po roku bardzo szybko ten czyn udało się zatrzymać może byli przygotowani byli przygotowani dlatego to nie jest także tylko małe średnie przedsiębiorstwa firmy rodzinne nie mają takich rozwiązań w korporacjach również to zdarza oczywiście zdecydowanie rzadziej natomiast w małych rodzinnych przedsiębiorstwach przede wszystkim tu z przykrością stwierdzamy, że firmy w ogóle ten obszar nie dbają nie znajdują nie mają żadnych rozwiązań, a te rozwiązania, które mają są po prostu nieważne taki stereotyp tworzenia klauzul zakazu nieuczciwej konkurencji bez np. ekwiwalentu za okres pozostawania bez pracy to właśnie porozmawiajmy o tych zabezpieczeniach pierwsze co przychodzi do głowy to właśnie klauzula o zakazie konkurencji, która jest wpisana w umowę z naszymi pracownikami jak to powinno wyglądać, a jeżeli czasu trwa np. taki zakaz, jeżeli mówimy o zakazie com prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej to to jest obszar regulowany przepisami kodeksu pracy i tam ustawodawca rozróżnia 2 sytuacje takie 2 podgrupy pierwsza to jest możliwość nałożenia na pracownika zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku prace, a druga drugi obszar to jest taki zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy w trakcie pracy też wydaje naturalną, a z programu teraz płacono nie powinien pracować dla konkurencji jedno to właśnie wydaje się naturalne natomiast nie nie, ale nie jest to jednoznaczne to znaczy oczywiście istnieją w przepisach prawa pracy tych ustawowych obowiązki pracownika takie ogólne, pod które można, a tak mówiąc kolokwialnie podciągać pewne oczekiwania pracodawcy wobec jego zakładu pracy jak chociażby dbałością o dobro i mienie zakładu pracy natomiast na odrębnymi przepisami i odrębną instytucją jest wprowadzenie wyraźnego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, więc nawet, jeżeli mamy pracownika w trakcie umowy chcielibyśmy go zobowiązać należy pod rygorem nieważności w formie pisemnej taki no i obowiązek na niego nałożyć druga sytuacja to jest sytuacja, kiedy uzyskają, ale musimy mu płacić co dodatkowo nie, jeżeli w trakcie stosunku pracy nie musi to jest dodatkowy obowiązek, które w, którym mieści się w ramach tego wynagrodzenia, którą pobiera pracownik natomiast aby było ważne nałożone po ustaniu stosunku pracy zobowiązania do do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej to po pierwsze musi być również na piśmie tak, jeżeli to jakaś ustna umowa jakaś mailowa korespondencja to nie wystarcza no i tutaj już wchodzi ten obowiązek ekwiwalentności tego świadczenia takiego odszkodowania za pozostawanie bez bez bez prowadzenia działalności konkurencyjnej mamy tutaj już znowu takie wyraźne przepisy kodeksu pracy, które określają, jaki jest minimalna świadczenia tego pracodawcy tak upraszczając to jest co najmniej 25% tego wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał wcześniej co jest ważne też co widzimy w praktyce taki automatyzm, który czasami tak bezrefleksyjnie firmy przenoszą, zobowiązując się na wszystkich pracowników tak chcieli po prostu wszystkich i tutaj jest wymóg, aby ten pracownik, który po ustaniu stosunku pracy miał mieć zakaz konkurencji to musi być pracownik, który ma dostęp do ważnych informacji to nie może być jakikolwiek pracownik, piastując jakiekolwiek stanowisko jest tutaj ta przesłanka, aby miał, aby był to ważne ważne pracownik posiadający dostęp do ważnych informacji, czyli nawet, jeżeli skończy nam się umowa, ale jest klauzula o zakazie konkurencji i np. ona trwa pół roku, czyli że przez my mówimy w tej umowie, że przez pół roku po zakończeniu współpracy z naszą firmą nie może pracować w innej konkurencyjnej firmie albo otworzyć konkurencyjnego biznesu to w tym okresie musi temu pracownikowi płacić przynajmniej 14 jego dotychczasowej pensji tak, nawet jeżeli nie wykonuje żadnej pracy dla mnie powinnam zapłacić, bo inaczej ten zakaz konkurencji nie będzie ważne taki to jest bardzo ważne, bo to są obserwujemy kilka błędów, które pojawiają się sformułowania tych zakazów 1 podstawowy to jest właśnie brak tego odszkodowania tego ekwiwalentu niewłaściwie obliczono wysokość odszkodowania, ale nawet sytuacja, na którą musimy uczulić tutaj naszych słuchających nas szefów, że nie wypłacenie 1 odszkodowania w terminie już powoduje, że ten zakaz konkurencji podpisany przez pracownika traci ważność i nie będziemy mogli dochodzić w sądzie wystarczy naprawdę pracodawca musi się wywiązywać ze swego obowiązku obowiązkiem pracodawcy w takiej sytuacji wypłata tego ekwiwalentu tego odszkodowania w terminie tak inna okoliczność taka ważna to co nie może być to jest umowa zakaz konkurencji umowa pomiędzy pracownikiem pracodawcą w związku z tym nie może być oświadczenie samego pracownika podpisane bez oświadczenia pracodawcy ono musi być w formie pisemnej trzeba ustalić zakres tego zakazu konkurencji, czyli dookreślić te obszary, w których my chcielibyśmy życzylibyśmy przez to będziemy wypłacać ten ekwiwalent pieniężny, żeby ten pracownik nie podejmował działalności konkurencyjnej w związku z tym, jeżeli ten zakaz będzie ustanowiony tak po prostu bez doprecyzowania też możesz się zdarzyć taka sytuacja w sądzie, że będzie uznany za nieważne orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest bardzo bogate i z uwagi na to, że wolność wyboru pracy jest chroniona konstytucyjnie to sądy bardzo rygorystycznie podchodzą to zapisów zakazu konkurencji, a co w przypadku, kiedy ustał stosunek pracy, czyli pracowniczy np. zwolnił poszedł pracować to zupełnie niezwiązanej z branżą firmy, czyli nie pracuje u konkurencji, ale ciągle obowiązuje zakaz konkurencji czy możemy ten zakaz wtedy zdjąć nie płacić mu tych 25% np. czy też pomimo rząd pracuje gdzie indziej to i tak płacimy 25% aktora to dotykamy takiego aspektu jak pracodawca czy też strony mogą się wycofać z takiej klauzuli dotyczącej zakazu konkurencji pracownik tutaj nie ma ruchu tutaj inicjatywa jest pozostawiona pracodawcy jak to w praktyce najczęściej wygląda to znowu mamy 2 różne sytuacje po pierwsze, pracodawca może zawsze odstąpić od takiego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy najpóźniej do tego momentu, kiedy Ross, kiedy kończy się stosunek zatrudnienia wtedy i tak to jest zwyczaj ten moment, kiedy pracodawca jak już żegna z pracownikiem jak już upływa ten okres wypowiedzenia czy też jak mu wręczono oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia to informuje pracownika czy zwalnia go to znaczy czy odstępuje od tego od tych ustaleń co do zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy czy nie natomiast, jeżeli już rozpocznie się ten okres trwania zakazu po ustaniu stosunku pracy tutaj taką bardzo rekomendowaną praktyką jest wprowadzanie do umowy dokładnie postanowień na ten temat my rekomendujemy naszym klientom, aby przemyśleli taki scenariusz i wprowadzili Sobek okres wypowiedzenia np. jeżeli mamy okres rocznego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy to wprowadzamy taką klauzulę, która mówi, że z dwumiesięcznym wypowiedzeniem pracownik sam może zdecydować o rozwiązaniu wtedy uwalnia tego pracownika i tak naprawdę wtedy śledzimy, gdzie poszedł do pracy jak widzimy, że nie konkurencji tego uwalnia, ale takie często się okazuje tak weryfikuje życie na ile ten pracownik jest istotne z punktu widzenia przyszłości taka wiedza dokładnie tego pracownika jego umiejętności, bo też musimy wiedzieć co chronimy tym zakazem konkurencji, czyli na ile to doświadczenie tego pracownika jest istotne w kontekście planów pracodawcy w kontekście tego dzisiaj pracodawca znajduje już w tym okresie po ustaniu stosunku pracy w tym danym pracownikiem, bo jeżeli się okazuje, że ten pracownik w ogóle zawarł umowę o zakazie działalności konkurencyjnej lata temu i jako ścieżka planowej planowanej kariery miała gdzieś poszła gdzieś indziej to możesz okazać też nie jest konieczne wrócimy do tego tematu zaraz po skrócie informacji Radia TOK FM strefa, a szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa moi goście pani Ewa Krzemień adwokat specjalista prawa własności intelektualnej i pani Katarzyna Leder sal GRU adwokat karny dla biznesu rozmawiamy o tym jak walczyć z nieuczciwą konkurencją dokładnie o tym jak się zabezpieczyć przed nieuczciwą konkurencją wykonaniu np. naszych byłych pracowników przed chwilą rozmawiałyśmy o klauzuli o zakazie konkurencji i powiedziała pani bardzo ważną rzecz, że musimy się zastanowić czy ten pracownik rzeczywiście jego wiedza jego doświadczenie czy rzeczywiście jest tak istotny dla firmy, żeby płacić mu po ustaniu stosunku pracy po to, żeby on tej in w tej tego doświadczenia nie wynoszą na zewnątrz tak właśnie chodzi o mojego doświadczenia, bo musimy sobie uświadomić czemu służy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez naszych pracowników Otóż on chroni i ustanawia taki monopol taki okres zamrożone, kiedy ten pracownik nie może wykorzystać swojego doświadczenia w tym właśnie obszarze, który definiujemy jako działalność konkurencyjną w stosunku do działalności naszej firmy natomiast musimy wiedzieć, że to jest tylko 1 aspekt tego przed czym my powinniśmy się chronić, czyli przed wykorzystaniem przez tego pracownika jego jego doświadczenia i takiego know how pracowniczego, a zupełnie drugim obszarem, który jeszcze, że dzisiaj nie mówili, ale była mowa tydzień temu chciałybyśmy o tym, dzisiaj również porozmawiać to jest kwestia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa tutaj pokutuje taki stereotyp, który dotyczy tego, że właśnie pracownik, który na przez dłuższy okres pracuje w 1 branży ma doświadczenie ten nowy pracowniczy tak naprawdę to są jego informacje to co, więc tej bazie klientów o tym, naszym modelu biznesowym tych dostawcach to wszystko to są jego wiadomości ją tak naprawdę, jeżeli nie ma zakazu konkurencji albo zakaz ustanie to, że on może to wykorzystywać no i Otóż właśnie nie może dlatego nie może zakładając, że mamy ustanowione prawo tajemnicy przedsiębiorstwa w naszej firmie, bo zakaz konkurencji zamraża nam doświadczenie pracownika w tym okresie zakazu konkurencji, a dobrze ustanowiona wdrożona tajemnica przedsiębiorstwa nakłada na pracowników inne podmioty, które do tego zobowiążemy zakaz wykorzystywania naszych tajemnic do jakichkolwiek innych działań niezależnie od rozwiązań jest tajemnicą, bo jeżeli to jest handlowiec, który jeździł od sklepu do sklepu i wyrabiał sobie kontakty sprzedawał nasze produkty, a teraz poszedł i w tych samych sklepach sprzedaje inne produkty no to właśnie po to, się kupuje takiego handlowca do firmy, bo on ma wyrobione kontakty w tych sklepach branża handlowców czy branża spedycyjna to służba takie najbardziej wrażliwe branże na czyny nieuczciwej konkurencji i tak jak mecenas Krzemień powiedziała ja bym bardzo chciała wszystkich tu naszych słuchaczy uczulić czym innym jest zakaz konkurencji czym innym jest tajemnica przedsiębiorstwa, bo my w naszej praktyce spotykamy system, że tajemnica przedsiębiorstwa jest w niewielkim stopniu naszych firmach naszych klientów określona a gdyby ten ta firma zatrudniająca przysłowiowego handlowca wprowadziła taką politykę w ustępie, które by zdeterminowała my uznajemy za informacje poufne są objęte tajemnicą naszego przedsiębiorstwa np. dane dotyczące naszych kontrahentów ceny stosowane z naszymi kontrahentami podwykonawców, z którymi współpracujemy i celnych, które w, którym ceny, na podstawie których za, jakie oni wykonują dla nas usługi wiele wiele innych takich elementów, które powodują, że nasza firma funkcjonuje sprawnie, że kiedy przychodzi do nas zleceniem bardzo szybko realizujemy to wówczas ta ten handlowiec, jakby chciał odejść do firmy konkurencyjnej myślę sobie przecież te kontakty te ceny to cała sieć organizacyjna to jest mój hołd to jest moje doświadczenie, którego ja się, które ja zdobyłem pracując mojego poprzedniego pracodawcy nie ma zakazu konkurencji mogę sobie i to przenieść dalej to on byłby musiałby stanąć w konflikt tak zastanowić nad tym, ale Kurta mój pracodawca wprowadził jednak o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa niż ma świadomość, że rzeszy myli tak ważne jest, że to jest jak tu w ogóle dotykamy takiego tematu, bo 1 rzecz to jest ustanowienie tych bardzo dobrych zapisów umownych, ale druga rzecz to jest taka taka praca miękka to nazywamy z Samem zarządem firmy z szefem i pracownikami warto wprowadzić w firmie taki kodeks dobrych praktyk kodeksy etyczne, gdzie w sposób delikatny z pracownikami będziemy rozmawiali jeszcze nie tak nie są jeszcze klauzule umowne czy pracownicy do czegoś zobowiązuje, ale dajemy mu do zrozumienia, że ten program konkurencji nie jest u nas obcy w naszych firm chcemy o tym, rozmawiać i drogi pracowniku informujemy o tym, że są takie kwestie przez nas poruszana czy, jeżeli zdefiniujemy te obszary, które uważamy za tajemnicę przedsiębiorstwa czy np. bazę naszych klientów to czy wtedy, jeżeli dowiemy się, że nasz pracownik, z którym nie mamy podpisanej klauzuli o zakazie konkurencji, ale on, że np. wykorzystuje tę bazę to to jest dla nas już Niewiem w sądzie to lepiej wygląda mamy się na co powołać dotykamy teraz temat tego ustanowienia prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa i dobrze pani to zaadresował, rozpoczynając właśnie od określenia tego co jest tą tajemnicą, czyli zidentyfikowania tych obszarów tak tych informacji tak drugim etapem byłoby właśnie to zakomunikowanie temu pracownikowi tej naszej firmy kontrahentom każdemu komu przekazujemy informujemy, kto ma dostęp do tych naszych Sense pewnych informacji zakomunikowanie tego, że to poufna to od razu pytam, bo też poprzednio pani powiedziała, że można objąć klauzulą zakazu konkurencji tylko osoby, która ma dostęp do ważnych informacji, ale w wielu firmach te informacje po prostu leżą w jakimś Wagner na jakimś dysku i wszyscy mają do nich dostać Jasną mnóstwo takich firm, gdzie baza klientów jest ogólnie dostępna dla każdego od sekretarki handlowca do reklamy teraz tego tematu zabezpieczania informacji, czyli trzeci krok tak zdefiniowanie zakomunikowała zdefiniowanie co jest poufne, jaką zakomunikowanie to jest poufny chcę tego chronić, a następnie ten trzeci rok jest zabezpieczanie informacji tutaj mamy 2 płaszczyzny prawne to są nasze wszystkie klauzula umowna umowy o zachowaniu poufności zobowiązania w tym zakresie, a druga płaszczyzna to są działania faktyczna, czyli właśnie takie dobre praktyki takie działania, które polegają na tym, żeby trzymać dokumentów na ich miejscu dostępnym dla każdego, żeby komputery i inne urządzenia będące nośnikami jakichś wiadomości miały kody dostępu, żeby pracownice mieli strefy po, których mogą się poruszać już nie wspominam o ludziach z zewnątrz tak, żeby do firmy do miejsc, które mają w tym zgromadzone są wiadomości Sense sztywna, aby one były chronione kosz barierą dostęp takimi bramkami jakimś jakimś na dole budynku jakieś recepcji jak w jakimś funkcjonariusze jakąś osobą, która weryfikuje dostęp wpisuje, kto wchodzi, kto dostaje ten identyfikator dobrą praktyką są takie stopki wiadomościach mailowych, które informują, że ta wiadomość zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa i jest adresowana tylko do tej osoby, do której wysyłana jest wiadomość, kiedy ktoś otrzymają przez pomyłkę powinien to usunąć nie zapoznawać się jestem innym przykładem może być umieszczanie klauzul poufności na dokumentach tych tych przykłady te przykłady można mnożyć, ale jest bardzo ważna jest stereotyp tutaj, a który znowu pokutuje też to, że nie ma żadnego katalogu ustawowego takich działań, które ktoś powinien podjąć aby, aby stworzyć tę tajemnicę przedsiębiorstwa ani minimalnego ani maksymalnego katalogu nie ma tu jest trochę tak jak z ochroną danych osobowych to znaczy patrząc za swoje przedsiębiorstwo jego rozmiar newralgiczną tych wiadomości każda firma musi sobie powiedzieć na pytanie, jakie działania rozsądnie będą tutaj wymagana i wystarczająca i co bardzo ważne na koniec weryfikuje to sąd to znaczy my możemy klientowi wyrazić pewną opinię, że sądzimy, że w jego sytuacji może być za mało albo to już dobrze co on ustanowił jak to jak to zabezpieczył natomiast decyzja podejmuje sąd w momencie, kiedy przyznaje bądź odmawia ochrony tak my też dążymy do stworzenia takiej sytuacji idealnej, bo faktycznie w sądach jest jest trudno z tymi sprawami po pierwsze, gdzieś w rozumowaniu sądów wydaje mi, że była wprowadzona ustawa o zakazie konkurencji sędziowie byli szkoleni ta ustawa jest takim przełożeniem amerykańskiego myślenia konkurencji na rynek Polski w związku z tym mamy przysłowiową wolną Amerykankę wszystko wolno je sama spotkałam się z wypowiedzią sędziego, że właśnie mamy wolny rynek w związku z tym wszystko każdemu wolno i to powoduje, że kiedy my jako prawnicy idziemy z tą firmą do sądu to stworzenie tych dobrych praktyk, których my tutaj rozmawiamy uwalnia nas od ciężaru dowodzenia, że my tajemnice przedsiębiorstwa chronimy, że my mamy informacje poufne i w związku z tym skupiamy się już tylko na udowodnieniu tego czynu, którego dopuścił się nasz pracownik tłumacze, którzy od nas odszedł jesteście taka rzecz tutaj sukces warto powiedzieć dobra praktyka posesji tworzenia zainwestowaniu w dobre oprogramowania czy rozwiązania informatyczne, które dokonują Pek automatycznego backupu danych również z laptopów służbowych naszych pracowników, dlatego że bardzo często w tym zachowaniu konkurencyjnym pierwsze takie elementy są nasi pracownicy, którzy odchodzą przychodzą wyczyszczono służbowym laptopem wyczyszczone służbowym telefonem i często, kiedy dokumenty nie są zabezpieczone w firmie odpowiednio też z po kasowane dokumentacją papierową już w świecie polityki jest to też nagminnych laptopy się topią w wannach prawda albo są wyczyszczone i rozważają uderzeń tak, bo albo są zmiażdżone znienacka, więc to rozumiemy wszędzie do tego taka sytuacja zdarzają no wszyscy to taki kanon tylko zachowania menadżera, który odchodzi rozumiem negatywne kanu bardzo negatywne, ale kanon zachowania niekonkurencyjnego i no firma, która backupu danych ma przynajmniej nie boryka się z trudnością podstacji konieczności odtworzenia kontaktów i całej całego tego w ogóle nad czym pracował ten pracownik w trakcie jak odchodzi, żeby chociażby te projekty móc potem przekazać jakiemuś innemu człowiekowi prawda, żeby firma nagle mnie nie stanęła w miejscu tak właśnie coś siedział no dobrze, czyli mamy wiemy, jakie są klauzule o zakazie konkurencji wiemy jak zabezpieczyć znaczy jak tworzyć utworzyć bazę rzeczy, które z informacji połów uważane są poufne dla dla organizacji jak jak musimy skutecznie poinformować to znaczy wystarczy napisać w intranecie np. tej te rzeczy uważamy za za poufne czy też powinniśmy wysłać na piśmie np. naszych pracowników kontrahentów co będzie dla sądu takim właściwe poinformowanie zależy to oczywiście tego jak wygląda nasza firma, jeżeli ta firma to jest powiedzmy grupa nieliczna 10 pracowników podejmujemy trochę inne zadania zdroworozsądkowo inaczej dopasowujemy, niż kiedy mamy jakąś dużą organizacją rozproszoną różnych oddziałach ten przykładowy intranet, jeżeli on funkcjonuje w organizacji jest jak najbardziej dobrym sposobem do rozpowszechnienia takiej informacji o tym, takiej informacji pracodawcy co on właśnie zamierza traktować jako informację poufną i do czego zobowiązuje ZASP-u załoga, aby zachowali to w poufności trzeba oczywiście to opisać najpierw to znaczy nie bierzmy te wyliczanki przykładowe informacje z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zróbmy pewien wysiłek intelektualny dopasuj państwo to do naszej do naszej firmy to jest też bardzo ważne, żeby to było jednak do określonych w naszych firm chciałabym właśnie też podkreślić, że nie bądźmy nadgorliwi doprecyzowanie to znaczy nie ma absolutnie wymogu wskazywania konkretnie, a teraz co jest tą konkretną informacją, czyli nie załączamy tej bazy danych tak, jeżeli zakażenie wiem, że mamy jakąś firma, która produkuje jakieś wytwarza coś nie w spożywczego nie dawajmy tam receptur nie nie podawajmy tej istoty natomiast powiedzmy receptury są obie bardzo trochę malała tak, ale już nie załączamy piątkowych osoby kontaktowe u naszych klientów jak na pasach, tak więc intranet jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie mamy intranetu nawet wystarczające może być pomostu przygotowanie to zwykle bardzo to jest taki naprawdę matka tak musimy powinniśmy tak robić wprowadzić sobie do do takiej procedury przyjmowania nowych pracowników oprócz tego oprowadzania po firmie wdrażania przez przez kadrową informacja o tym, że mamy tajemnice przedsiębiorstwa jest obecność dokładnie, jaki on boarding tak następnie przy przy pożegnalnym spotkaniu z pracownikiem Podsumujmy podsumują babą wychodząc odchodząc z firmy wiedział co my traktujemy jako poufna, jakie ma obowiązki przypomnijmy tę dokumentację umowną i upewnijmy się czemu nie przejdzie do głowy, aby tego nie wykorzystać złem celu bardzo bardzo panią dziękuję, ale chciałabym jeszcze skorzystać z okazji, że pani mecenas jest specjalistką od prawa własności intelektualnej chciałam nawiązać do wczorajszego odczytu Noblowskiego naszej noblistki Olgi Tokarczuk czy my możemy publikować ten odczyt, bo czyją własnością teraz jestem od tony publiczne czy można go nie wiem czy drukować czy mogę na Facebooku udostępnić jak to wygląda wg prawa własności intelektualnej nas tutaj, aby utwór literacki nie nie mogę np. czy to jest utwór literacki to akurat nie wiem natomiast myślę, że że, że na pewno spada ta co pytania domenę prawa autorskiego prawdopodobnie będzie to utwór w rozumieniu prawa autorskiego utwór już rozpowszechnione skoro miał miejsce jego odczyt no i wchodzą nam tutaj zasady dotyczące dozwolonego użytku tak, jeżeli zacytować taki utwór chciałaby osoba prywatna Noto mamy prawo cytatu mamy dozwolony użytek osobisty, jeżeli mówimy o wykorzystaniu takich utworów przez agencje informacyjne instytucja prasowe mamy dozwolony użytek, dlatego że instytucją znacznie szersze natomiast zawsze pamiętajmy o tych prawach autorskich osobistych, czyli oznaczają ma do kogo ten materiał należy nie zawłaszczają sobie autorstwa informujmy, skąd żeśmy go zaczerpnęli i czego dotyczy tak, czyli możemy opublikować z adnotacją, że jest to mowa noblowska odczyt Noblowski naszej najnowszej noblistki Olgi Tokarczuk no myślę, że możemy, ale rozmawiamy dokładnie o tym, pan Dec da już po audycji bardzo dziękuję za udział w audycji państwa imię i moimi gośćmi były pani Katarzyna Leder SA GL adwokat karny dla biznesu dziękuję dziękuję bardzo pani Ewa Krzemień adwokat specjalista prawa własności intelektualnej bardzo dziękuję dziękuję bardzo realizował Szymon Kuliś wydawał Bartłomiej Pograniczny bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas ja nazywam się Marzena Mazur zaprasza na kolejną audycję strefa szefa już za tydzień do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA