REKLAMA

Kazimierz Sosnkowski. "Ten Drugi - Piłsudczyk Intelektualista"

Historie Polski
Data emisji:
2019-12-08 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:46 min.
Udostępnij:

Portret gen. Kazimierza Sosnkowskiego, dowódcy wojskowego, polityka i działacza niepodległościowego kreśli prof. Marian Marek Drozdowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący komisji biograficznej Towarzystwa Miłośników Historii Polskiego Towarzystwa Historycznego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki to są historie Polski nie tak dawno w naszej audycji przypominaliśmy dzieje Józefa Piłsudskiego ktoś powie Boże Święty tyle już o tym, Piłsudskim się mówiło chociażby rok temu na stulecie niepodległości, ale myślę, że była to ciekawa audycja, bo sporo takich mniej znanych informacji z życia Józefa Piłsudskiego żeśmy przekazali dzisiaj trochę zainspirowany przez naszego gościa postanowiłem, abyśmy po opowiadali o kimś kogo ja bym nazwał na użytek Rozwiń » naszej rozmowy ten drugi ten ten, który zawsze był drugi obok Piłsudskiego, ale zawsze był z nim bo, choć Kazimierz Sosnkowski o nim jest mowa no rzeczywiście przynajmniej za życia Piłsudskiego można powiedzieć, że był tym drugim to przecież potem pełnił najwyższe funkcje jak chociażby funkcje naczelnego wodza, ale dziś jednak ciągle to określenie ten drugi ten trochę zboku się do tej postaci przykleiło no i czy słusznie studium wspomniany pan prof. Marian Marek Drozdowski Instytut historii Polskiej Akademii Nauk przewodniczący komisji biograficznej Towarzystwa miłośników historii polskiego Towarzystwa historycznego biograf generała dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu dobrze jest zawsze trochę powiedzieć od samego początku, czyli jak spotyka się jak krzyżują się drogi Kazimierza Sosnkowskiego z Józefem Piłsudskim właściwie, dlaczego to jest coś co dzisiaj czasami nazywamy dobrą chemią ci panowie właściwie cały czas są razem w tych najważniejszych momentach aż do śmierci marszałka no może trochę poza zamach majowy, ale o tym, powiemy, tak więc przypominam, że to jest różnica wieku prawda to jest 1800 osiemdziesiąty piąte roku, a więc to jest już nowa generacja ruchu niepodległościowego mówimy o listopadzie tego roku, kiedy się konserwuje 1000 Targ, więc jakaś nadzieja, że to jest listopad 1985 roku, więc to jest różnica pokoleń w związku z tym jest stosunek jak gdyby ojca ideowego to syn, ale syna specyficznego też pochodzi oczywiście z rodu szlacheckiego pochodził od inż. Chemika, ale miał ten tato jego zamiłowania muzyczne i był prezesem Warszawskiego Towarzystwa muzycznego w związku z tym nasz Kazimierz opanował grę na fortepianie i stał się wielkim fanem muzyki przede wszystkim muzyki klasycznej i dla polityka ta wrażliwość estetyczna muzyczna, która łączy wszystkich wróci prawda nabyła coś ważnego w jego życiu nie zdajemy sprawę jak namiętności i wrażliwość estetyczna czy to w dziedzinie muzyki plastyki literatury określa działacza politycznego, choć z drugiej strony można powiedzieć artysta wydaje się, że zawsze trochę bardziej romantyczny rozmarzony zawsze Piłsudski też jakiegoś stopnia był romantyczny w swojej idei walki niepodległościowej na, toteż nie łączy ich to, że Piłsudski zakochany w Wilnie Wileńszczyźnie ten urodzony w Warszawie potem studiował we Lwowie akurat ani widu, więc tutaj SLD oczywiście rozpoczął w gimnazjum klasycznym w Warszawie ale, ponieważ należał do tajnych kółek młodzieżowych, więc został zdymisjonowany szef i dzięki znajomości ojca skończył skończył to szkoły klasyczną w Petersburgu US medalem wyróżniających go za wybitne zdolności miał oczywiście wiele walorów często niewystępujących działaczy politycznych mianowicie zakochany w muzyce korzystający z muzyki, a więc na tych w czasie tych przerw bitewnych itd. znalazł jakieś stare pianino, więc od razu wiesz towarzyska z legionistami wielka, a poza tym taką jego jego walorem jest też zakochanie się w literaturze światowej był tłumaczem tłumaczył kilku języków nadzieję Goethego, gdzie Lermontowa czy nawet dzień Świętego Franciszka Asyżu, więc wierzymy, że był człowiekiem wrażliwym wrażliwym to jest 1 cecha poza tym no nie ukończył, ale był zaawansowany w studiach nad architekturą prawda rozpoczął w Instytucie politechnicznym w Warszawie nie było jeszcze Politechniki kończył we Lwowie, ale bez ostatnich egzaminów w każdym razie zapasy zafascynowany architekturą studiował dzieła architektury Europejskiej oczywiście był zafascynowany Wenecją Florencją architekturą włoską francuską wiedzy nazywano go piłsudczyk intelektualista i intelektualista, który zawsze wasz za i przeciw i z trudnością podejmuje decyzji, ale skoro piłsudczyk to właśnie powiedzmy o tym, momencie, kiedy panowie się spotykają, bo było tych fascynacji, które pan przedstawił w jakim sensie jest pod urokiem idei socjalistycznej, ale właśnie tego socjalizmu takiego Piłsudczyków takiego, czyli w połączeniu z ideą niepodległościową tak to panowie bardzo istotne to znaczy uczestniczy też tej demonstracji na placu Grzybowskim pierwszy raz słynna, choć też krwawa no taki początek rewolucji i listopadzie 4000 czwartego roku spotyka się na ósmym zjeździe PPS Piłsudskim Piłsudski wcześnie lubią świata z mocnymi kolega z kolegami czy zwolennikami, a później przewodniczącym organizacji bojowej w Warszawie w Radomiu i Zagłębie jest aktywna w dąbrowskim Zagłębiu obraz jest aktywnym członkiem działań tej niepodległościowej PPS, która się później wyodrębni jako PPS frakcja rewolucyjna od PPS lewicy, ale to przygotowanie do ruchu niepodległościowego poprzez PPS ono było też powszechne prawda wielu późniejszych działaczy ruchu narodowo-demokratycznego itd. oczywiście zaczynał w DPS-ie nadal mieć przykłady będzie prof. Stanisław Grabski czy prof. Stanisław Wojciechowski prawda, ale on ciągle ma szacunek dla tej tradycji i później, pisząc biogramy sam oczywiście z wielką estymą będzie pisał Okrzeja natomiast negatywne doświadczenia rewolucji przegranej rewolucji 19000507. roku powodują, że zdaje sobie sprawę, że ruch niepodległościowy trzeba oprzeć na szerszej bazie społecznych nie wystarczy poparcie światowych robotnik na jej oczywiście idea, która ona realizuje inspiracji Piłsudskiego związek walki czynnej powołane w 1908 roku jest idea rozszerzenia bazy społecznej ruchu niepodległościowego, kiedy 2 lata później współtworzy związek strzelecki właśnie można powiedzieć, że cały czas od tego momentu przez wiele wiele lat jest zastępcą Piłsudskiego 12 z każdej Elektrim w związku strzeleckim jest szefem sztabu związku strzeleckiego ba, o ile związek walki czynnej był pół konspiracyjnych prawda to związek strzelecki 3 drużyny strzeleckie i inne formy ruchu strzeleckiego są legalne mają poparcie rządu austro-węgierskiego no i dalej mamy troszeczkę tak powiem wszyscy przyspieszają zapowiedź potem jest obowiązki pełni obowiązki szefa sztabu najpierw pierwszego pułku piechoty następnie pierwszej brygady uczestniczy we wszystkich walkach brygady kieruje często, ponieważ Kosecki ma inne obowiązki społeczne polityczne, więc te wielkie bitwy są związane z jego osobistym kierownictwem jest chyba najsłynniejszą chyba największą bitwą pod Kostiuchnówką kasy no teraz naj tutaj tutaj oczywiście stara się przede wszystkim stara się, żeby oddziaływać szerzej na społeczeństwo oczywiście nie można go nazwać zwolennikiem orientacji politycznej na mocarstwa centralne tak samo jak samego Piłsudskiego tu chodziło po prostu wykorzystanie możliwości legalizacji ruchu strzeleckiego, ale stworzenia i z ich z tych organizacji niepodległościowych i później pierwszej brygady Legionów zaczątków armii narodowej armii narodowej potem mamy ten głośny no kryzysu przysięgowego czy wcześniej najpierw Piłsudski rezygnuje wtedy Rostkowski pełni funkcję szefa departamentu wojskowego tak przy tymczasowej rady jest tutaj tutaj panie redaktorze ważną rzeczą jest, żebyśmy zrozumieli wpływ zmian sytuacji międzynarodowej na oficjalną reorientacji mianowicie po akcji 5listopada, którą akceptują, ale po deklaracji Wilsona 22stycznia 1917 roku oprawie polskiej do niepodległości z dostępem do Bałtyku po deklaracji rządu tymczasowego rosyjskiego oprawie polskiej niepodległości, chociaż tam jest mowa o Sojuszu wojskowym z Rosją, a przede wszystkim po powołaniu przez prezydenta płyn kary w czerwcu 1917 roku polskiej armii jasne było, że musi nas dojść do ujawnienia rzeczywistych poglądów naszych legionisty, czyli do kryzysu do aresztowania do więzienia i to nie tylko tej dwójki najważniejsze Piłsudski Sękowski, ale wielu przywódców polskiej organizacji wojskowej istniejący od października 1914 roku nie to jest dobry moment, aby zakończyć pierwszą część naszej rozmowy, bo zwykle przypominamy właśnie w okolicach 11listopada, że Piłsudski dziesiątego wraca z Magdeburga, ale wraca Sosnkowski, więc znowu są razem i będą już wspólnie dalej działać wodny od budowanej czy odzyskująca niepodległość Rzeczypospolitej a jakim to idzie i czy rzeczywiście dalej są ramię w ramie o tym, powiem już po informacjach TOK FM historię Polski Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie to są historie Polski przypomina studio pan prof. Marian Marek Drozdowski rozmawiamy o tym drugim w tym drugim gorzej pozwoliłem tak nazwać chodzi o Kazimierza Sosnkowskiego, który właśnie cały czas jest obok Piłsudskiego oczywiście Piłsudski jest na pierwszym miejscu we wszystkich tych działaniach, ale on jest zawsze obok zakończyliśmy pierwszą część rozmowy z przejazdem obu panów 10listopada osiemnastego roku do Polski wiadomo, jaką rolę zaczyna pełnić Piłsudski co tamta rada stanu przekazała tak natomiast co rada Regencyjna jak rada Regencyjna oczywiście, a co się dzieje co się dzieje Sosnkowski, więc Sękowski zostaje mianowany dowódca okręgu generalnego Warszawskiego jego zadaniem jest mobilizowanie Peowiaków, a w pakiecie oprzeć na relacji mego taty członka PW no właśnie taka stara czy pan jest bezstronny jako syn po jak sami Arte w każdym razie po dwu MOK jest zmobilizowana do armii ta armia jest zlepkiem różnych tradycji rozdziału przypomnijmy, że armia będzie składała SPO jako ów legionistów żołnierzy 0102. trzeciego korpusu, a później od kwietnia maja 1911 roku żołnierzy polskiej armii we Francji generała jest hala rata, a także żołnierzy przede wszystkie żołnierzy zwycięskiego powstania Wielkopolskiego najlepiej zorganizowanych wyposażonych generała Dowbor-Muśnickiego, więc praca nad tym lekiem jest trudna, bo trudno także jeśli chodzi o logistyczne wyposażenie tych armii i tu wykorzystano tradycję kościuszkowską na apelu, żeby przy sarkofagu sarkofagu Tadeusza Kościuszki no oficjalnie zjednoczyć te oddziały w październiku 1915 roku bierze udział w tym nasz Kazimierz Sosnkowski, a poza tym Kazimierz Sosnkowski ma istotne zasługi w tworzeniu rządu porozumienia Narodowego, jakim był rząd Ignacego Jana Paderewskiego pierwsze rozmowy, które prowadził prof. Stanisław Grabski z Piłsudskim i sam Paderewski 4stycznia dziewiętnastego roku były to rozmowy jak połączyć komitet Narodowy Polski w Paryżu, który ma on jedynie uznanie zwycięzców prawda ma uznanie międzynarodowe z rządem polskim Warszawy i początkowo Piłsudski wahał się czy należy zdymisjonować, chociaż wiedział, że ten rząd Moraczewskiego będzie tym czas zdymisjonować, ale czeskiej i dlatego nie dał definitywnej odpowiedzi naszemu Paderewskiemu zgody na powołanie jego gabinet zaniepokojony Paderewski tryby witany przez 300 000 warszawiaków jako symbol więzi zwycięzcami wyjeżdża do Krakowa na jest bożyszczem Krakowa, bo Kraków pamięta jego wspaniały pomnik i obchody Grunwaldzkiej i w tym dniu Januszajtis też legionista i książę Eustachy Sapieha dokonują zamachu stanu aresztowanie gabinetu Moraczewskiego Moraczewski, kto rozwiązuje w sposób perfekcyjny szef sztabu Stanisław Szeptycki brat Andrzeja przywódcy Ukraińców przywódcy kościoła grekokatolickiego tu szef sztabu wojska polskiego Atu przywódca wdowy Ukraińców znajdujący się wojnie polsko NATO praw w specyfika naszej sytuacji narodowością no i oczywiście i Szeptyckim, a przede wszystkim Sosnkowski mającej już duży wpływ na samego naczelnik przekonują, że czas na kompromis czas na uznanie komitetu Narodowego polskiego jako reprezentacji zagranicznych uzupełnionej ludźmi Piłsudskiego i powołanie człowieka, który jeszcze wówczas największym autorytetem na świecie jako Polak światowej sławy Paderewskiego i to jest jego wielka zasługa i to pierwsze spotkanie następuje w Bristolu Bristol jest większości w akcjach naszego Paderewskiego, bo Towarzystwo akcyjne prowadził, więc 7stycznia w Bristolu osobiście przyjeżdża tam Piłsudski i prosi Paderewskiego, żeby teraz miał odwagę wziąć na siebie funkcję premiera i przewodniczącego polskiej delegacji pokojowej, a także ministra spraw zagranicznych i tutaj ta rola Sosnkowskiego w zasadzie we wszystkich podręcznikach zapomniana istotne, by w każdym razie zdajemy sobie sprawę, że wtedy udaje się dokonać uznania Polski jako państwa ze strony zwycięzców poczynając pierwsi zrobili Amerykanie później Francuzi Anglicy Japończycy faktycznie pierwszy zrobiła to stolica Apostolska, która wysłała Achillesa racje go jako swego delegata do kościoła, który miał się przygotować danie tegoż, ale dopiero w kwietniu formalne uznanie Rzeczypospolitej przy stolicy Apostolskiej dzięki temu mamy wspólną delegacje mamy decyzję traktatu wersalskiego 28czerwca tutaj trzeba powiedzieć zasługa Morskiego, który był mózgiem tej polskiej delegacji ze względu na swoje znajomości stosunków międzynarodowych itd. chociaż nie miał uznania nie miał tego uznania, jakim miał Paderewski jego antysemity przeszkadza często właśnie zdobyciu tego uznać naj tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że dzięki temu mamy uznanie międzynarodowe Polska jest podmioty życia politycznego euro Polska przyjmuje armie polską we Francji w kwietniu 667 700 żołnierzy ale jaki z czołgami samolotami z nowoczesną artylerię dostaje 5 uderzenie wtedy, kiedy część żołnierzy nie ma w ogóle broni i nie ma butów, bo jesteśmy biedni zniszczenie nie mamy ani 1 fabryki broni amunicji tak dal w tej sytuacji załatwienie tej sprawy jest wielką zasługą Paderewskiego, a także popierającego go gen gen. Sosnkowskiego następnie następnie przypominam, że następuje organizacja administracji więziennictwa dyplomacji tak udany przede wszystkim zasługą jest też przeprowadzenie demokratycznych wyborów do Sejmu demokratycznych wyborów do samorządu terytorialnego no i stworzenie tej całej infrastruktury Państwowej początki tego demokratyzacja świat wróćmy do samej postaci Sosnkowskiego, bo oczywiście tych pierwszych latach drugiej Rzeczypospolitej tych wszystkich problemach związanych ze zlecaniem tak różnych porządków gospodarczych prawnych, a nawet można powiedzieć trochę kulturowych czy czy nawet historycznych nie było nie było łatwe ale, ale o tym, już wielokrotnie mówiliśmy audycji natomiast wróćmy do samej postaci Sosnkowskiego Bono oczywiście można być dalej zostaje w tych w tej w tej robocie wojskowej tak jest wiceministrem spraw wojskowych nie chcę być ministrem tłumaczy, że właśnie ma za dużo roboty organizacyjnej jeśli chodzi o o samą armię no i zaraz ma dosyć poważne doświadczenie mówię zaraz w kategoriach historycznych wojna polsko-bolszewicka, więc w czasie wojny bolszewickiej to są te 2 etaty 3 ta pierwsza pierwszy etap to jest sukcesów polskich, którzy ze względu na wojnę domową w Rosji jedynie trza Denikina Wrangla no mogą wykorzystać słabości armii czerwonej te sukcesy są znaczne prawda no i przede wszystkim zdobycie Kijowa liter entuzjastyczne witanie naszego komendanta, bo jeszcze nie marszałka formalnie w Warszawie i to jest ten okres, kiedy jesteśmy przedmiotem krytyki ze strony zwycięzców Janowicz zwycięzcy, a przede wszystkim Anglicy Francuzi także Amerykanie liczyli, że Rosja anty bolszewicka zwycięży i że to będzie wkrótce główny partner w polityce ze 1 swój potencjał ludnościowy surowce tak dalej będzie główny partner dla on tamtych Stanów zjednoczonych państwa stowarzyszone i dlatego też narzucono nam w grudniu 1915 linię Carsona i dlatego też akcja pójścia daleko na wschód i białe na Białorusi i na Ukrainie traktowane są w prasie światowej jako imperialistycznych tendencje Piłsudskiego Piłsudczyków i kampania Kijowska jest też przedmiotem krytyki przede wszystkim ze strony bardzo wpływowego wówczas ruchu narodowo-demokratycznego, ale także ze względu przede wszystkim ze strony tych zaangażowanych i w akcji plebiscytowej na Warmii Mazurach na Górnym Śląsku niesamowicie ostro krytykuje to kampanie Current Wojciech Korfanty oczywiście przegrany plebiscyt nic co, kiedy nasi się wycofują, kiedy po prostu całe oddziały ulegają, że tak bowiem rozpadowi wówczas autorytet i Piłsudskiego i Sękowskiego, któremu towarzyszy niesamowicie pat dochodzi do kryzysowych sytuacji na forum rady obrony państwa powołanej z inicjatywy premiera Grabskiego, który później odda premierostwo Wojciechowi Witosa i i Daszyńskiego no i tutaj w tym trudnym okresie trudnym dla Piłsudskiego, kiedy Piłsudski w ogóle zrzekł podaje się do dymisji dwunastego i Grabskiego Witosa owi jego pomocnikiem jest co Sękowski i zrzec się zmienia sytuacja się zmienia, kiedy nasi dokonują kontrofensywy, czyli tak zwano bitwa warszawska, kiedy zdobywają wreszcie po 4 po 4 mój bardzo żal, że moją inicjatywę w rejonie Radzymina Radzymin wreszcie piątym razem jest zdobyty przez Polskę i oczywiście trzeba pamiętać że, gdybyśmy ciągle przegrywali to przegrana byłaby wykorzystana przede wszystkim przez Niemcy Niemcy ciągle nie mogli się zgodzić z decyzjami Wersalu w sprawie utraty i Pomorza i korytarza pomorskiego i Górnego Śląska na proszę wyobrazić, jaki tragicznej sytuacji był, kiedy nasza nasze państwo przeżywało kryzys Wojciech Korfanty jako kierujący akcją plebiscytową sprawdzą się bał, że muszę powtórzyć to co na Warmii Mazur po, więc tańce to jest ta tradycja bardzo trudnej sytuacji, gdzie wierność Sękowskiego odgrywa istotną rolę jeśli chodzi opozycję marszałka zachwianą bardzo pozycja marsza no jak to audycji musimy trochę upraszczać przechodzić do kolejnych wątków może tylko warto jeszcze wspomnieć, że Sosnkowski, bo tak kojarzymy przyklejamy jego nazwisko do do tytułu wojskowego, czyli generał w kolejnych latach ma bardzo dużo czy spory jego udział w wielki udział takiej idei jak budowa portu w Gdyni prawda czy centralnego okręgu przemysłowego przez swoje kontakty też międzynarodowe udaje mu się w tej w tych w tych sprawach no i załatwiać nie jakieś pożyczki dla armii itd. natomiast chciałem, żebyśmy zdążyli powiedzieć o tym, zamachu majowym, bo to jest chyba jedyny taki moment, w którym się wydaje, że ten wierny żołnierz Piłsudskiego jego najbliższy przyjaciel nie do końca podziela chyba to co się dzieje w Warszawie on ma jechać do Poznania po to, żeby no te oddziały, które miałyby ewentualnie przyjść na pomoc rządowi no właśnie, żeby je przeprowadzić i nie wiem to już proszę wyjaśnić czy to poczucie lojalności wobec Piłsudskiego czy raczej nie możności podjęcia decyzji, którą się w pełni zgadzał powoduje, że on strzela sobie wpierw mówiąc krótko, więc panie redaktorze tutaj małe uzupełnienie różnice się zaczęły wcześniej różnice szacuje się wcześniej przed przewrotem majowym mianowicie Sosnkowski był początkowo minister spraw wojskowych gabinecie Grabskiego Grabski dokonuje wielkiej reformy walutową gospodarczej powołuje niezależny bank Polski złotówkę wymienialną o porządku stara się uporządkować i ich wtedy zachwiane zostają już te stosunki dlatego też Sosnkowski nie jest zaproszony na przygotowanie przewrotu majowego, a tą próbą śmierci chciał powiedzieć nie Polska nie może przeżyć wojny domowej, bo to będzie koniec wykorzystają to nasi przeciwnicy prawda głównie głównie Sowieci i Niemcy, więc każemy to była rzeczywista próba skarżąca pół roku siedział w szpitalu praw, ale już w związku z tym jest odsunięty na, bo od czasu gabinetu Grabskiego drugiego gabinetu Drawskiej no to teraz informacje w TOK FM po nich wracamy do rozmowy historię Polski Maciej Zakrocki dzień dobry raz jeszcze zapraszam na trzecią część od historii Polski w studiu przypomina pan prof. Marian Marek Drozdowski rozmawiamy Kazimierz Sosnkowski zakończyliśmy opowieść o drugą część o tym, dramatycznej sytuacji, kiedy on no w geście protestu przeciwko temu co się dzieje w Warszawie przeciwko zamachowi mają temu próbuje popełnić samobójstwo odnosi poważne rany prawie pół roku leży w szpitalu pan profesor powiedział właściwie to jest taki moment, kiedy drogi jego Piłsudskim się rozchodzą ale, przeskakując właściwie no szybciutko do do przodu można powiedzieć, że to nie jest tak ZUS rząd zupełnie poszedł w odstawkę jak zdarzało niektórymi nowo jednak jest mianowany inspektorem armii Podole potem Wołyń potem inspektorem armii Polesie potem jest przewodniczącym komitetu ds. uzbrojenia sprzętu przewodniczącym komitetu wyższej szkoły wojennej no w 3006. co prawda to, że po śmierci marszałka awansowany do stopnia generała broni także niepewna jest odsunięty, ale nie do końca to sprawdzić prawidłowa informacja pana redaktora z tym, że na jeśli chodzi o przewrót majowy to on rzeczywiście przeciwnikiem przewrotu przez swoją śmierć chciał powiedzieć nie tędy droga poza tym trzeba pamiętać, że jest jednak na marginesie na marginesie ten margines szczególnie dalsze znaki po śmierci marszałka marszałek zdawał sobie sprawę, że rząd powinien zostać w Warszawie i pełnić tutaj funkcje państwowe natomiast po śmierci marszałka 3006. roku w maju składa deklarację prezydentowi Mościckiemu generalnemu inspektorowi generałowi rys owi mianowicie powołania rządu z udziałem opozycji trzeba pamiętać, że opozycji wówczas niemalże antydemokratyczne ordynacja wyborcza z czerwca 3005. roku wyeliminowała Sejmu Senatu opozycja, więc wydawców socjalistów chrześcijańskich Demokratów i on uważa, że sytuacja Stach trudna międzynarodowa, że czas na wielkie porozumienie, a przede wszystkim na dokonanie korekty polityki zagranicznej Becka stosunku do Francji, czyli poprawa stosunków z Francją i tu on ma też swój udział jeśli chodzi o to pożyczkę, którą wynegocjował Rydz Śmigły we wrześniu trzydziesty szóstego roku Rambo je, która była podstawą planu wojskowego planu budowy centralnego okręgu przemysłowego, który od strony finansowej realizowały geniusz Kwiatkowski wicepremier minister minister skarbu, więc to jest też zapomniana zapomniana akcja i on po prostu tak jak inni światli piłsudczycy, a do nich należał Eligiusz Kwiatkowski czy nawet pod koniec życia Walery Sławek uważali, że stosunek do Francji Czech Słowacji Litwy jest niewłaściwa, że powinniśmy po prostu rozładować napięcia, a przede wszystkim stosunek do opozycji do ciągle będzie przypominał o konieczności powrotu do starych tradycji legionowych, kiedy nie tylko piłsudczycy, ale i dawcy socjaliści brali udział itd. we wrześniu złoży deklarację chęci kierowania armią Warszawa Rydz Śmigły odrzuci, więc on wówczas rozmawia z majorem ryzyk z mjr. Stefanem Starzyńskim daje mu dyspozycje, które wykorzystały major, który pozostał na na swym stanowisku mjr Starzyński, więc Matu udział w tych początkach cywilny obrony Warszawy we wrześniu no, a później oczywiście ma swój taki epizod bardzo ciekawe rozdrobnienia pułku Germania takiego no ale zespół da, ale nie udaje mu się przy przebyte do Lwowa, ale zdobył 80 czołgów 30 dział wspaniały lekarz uważa, że jest to epizod taki, który buduje autorytet następnie na, chociaż trudno było mu z tych rozbitych oddziałów armii Karpaty na zawsze w Małopolsce i utrzymać siłę, która przebije się do Lwowa, ale później oczywiście przebraniu, korzystając z życzliwości hord jego rządu węgierskiego dostaje się do Paryża w Paryżu prezydent Raczkiewicz oddaje mu prezydenturę uważa, że to nonsens, że nie można po raz trzeci zmieniać prezydenta zostaje mianowany następcą prezydenta, więc funkcja bardzo wysoka w czasie kryzysu czerwcowego armii francuskiej czterdziestym roku kieruje kieruje na przerzut części część naszych oddziałów to do Wielkiej Brytanii i tutaj też pokazuje, że trzeba odróżnić opozycję antyrządową anty państwo interes państwa nie uprawnia do dymisji dla Sikorskiego Sikorski mając zaufanie przywódców Wielkiej Brytanii Francji powinien pozostać na swoim stanowisku prawda, bo zdymisjonował Rackiewicz naszego Sikorskiego jest minister bez teki odpowiedzialnym za sprawy kraju kieruje związkiem walki zbrojnej przekazuje tę Francję kraj krajowi uważają, że kraj powinien decydować naj tutaj oczywiście krytycznie ocenia i to pewnie jego błąd moim zdaniem ocenia porozumienie Sikorski Majski, uważając że w tym porozumieniu nie ma zobowiązania do respektowania granicy, ale to porozumienie ułatwia wyrwania z tego sowieckiego piekła mnóstwo ludzi, którzy nie zdążyli do armii Andersa, więc to jest istotna sprawa poza tym w czasie powstania Warszawskiego dla przekazałem tutaj panu dokument jest, więc jeszcze, żeby słuchacze mieli tamtą pewną zachowaną chronologię bo, bo wspomnieliśmy układzie Sikorski-Majski potem oczywiście tragedia w Gibraltarze Sikorski ginie i dopiero wtedy jeśli mimo sprzeciwu premiera rządu Mikołajczyka i bardzo silnej opcji dawnej opozycji reprezentowanej przez kota Modelskiego itd. zostaje mianowany naczelnym nowa władze, ale korespondencja jest poprzez pisma w każdym Mikołajczyk uważa, że on jest Zawadą w kontynuowaniu polityki Sikorskiego, czyli jakiegoś porozumienia, które uwzględni z 1 strony interesy Polski z interesami mocarstw, które oczywiście forsują Sojusz z armią czerwoną, bo ona chronić żołnierzy, a od śmierci prawda więcej dywizji sowieckich na froncie tym większa oszczędność żołnierzy angielskiej francuskiej amerykańskiej, więc to jest sprzeczność interesów narodowych tych moc sens, który nie kierują się zasadami etycznymi, ale interes za PiS z powstaniem i on czuje ta jak po prostu, mimo że przebywa to przebywa we włoszech prawda do do 6sierpnia zaczął niektórzy jeśli nie mogą przebaczyć on czuje, że po prostu powstanie warszawskie będzie nie tylko anty niemieckie antysowiecki, ale będzie powstaniem nieakceptowany przez mocarstwa Zachodu będzie osamotniony skończy się klęską ją to odczuje jego raporty w tej sprawie okazano panu anty pisze prawda są cenzurowane nie dochodzą do tego na, ale później robi wszystko, żeby pomóc temu powstanie robi wszystko wspólnie z ministrem obrony narodowej gen. Kuk celem i naszą generalicja londyńska nie udaje się to prawda wydaje słynny rozkaz 1września czterdziestego czwartego czterdziestego czwartego 19 rok oraz nr 19, który boleśnie, bo wierzę myśmy wszystkie swoje zobowiązania wykonali sojusznicy nas zostawiają samotny ten rozkaz wywołuje niesamowita krytyka oczywiście Stalin i cała propaganda sowiecka komunistyczne w Polsce uważają Sosnkowskiego za głównego odpowiedzialnego za powstanie jest absurdem prawda niektórzy nasi nawet koledzy z dnia dzisiejszego natomiast na żądanie Stalina na żądanie Churchilla na żądanie i dna, a przede wszystkim na żądanie Mikołajczyka, który widzi w nim Zawady dla swojej przyszłego kompromisu ze związkiem sowieckim zostaje usunięty z funkcji naczelnego wodza i prezydent Raczkiewicz, mówi że bo był ideowo związany jako piłsudczyk, że to robi wbrew zasadom moralnym, ale robi to pod przymusem daje to oczywiście dokument braku pełnej suwerenności państwa polskiego wtedy no i zostaje musi opuścić Londyn wyjeżdża do Kanady zakłada gospodarstwo i staje się później przywódcą opozycji tej działającej na emigracji i znowu chce zjednoczyć te 2 obozy Zamkowy z radą 3 jest kandydatem na prezydenta nie przyjmuje tej funkcji nie udaje się to powiązanie, ale przede wszystkie znajdują się w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi i państwami państwami sojuszniczymi mianowicie uważa, że niemożna wykorzystywać teraz żołnierza polskiego dla operacji NATO uważają, że dość upływu krwi, a poza tym bardzo krytycznie ocenia politykę amerykańską wobec ziem zachodnich uważają, że fakt, że oni nie akceptuję tych, że dają monopol Sowietom na to, że jedynym gwarantem naszej obecności na tych ziemia jest związek sowiecki, który oczywiście Tusk ma stacjonujące wojska uważa to za nonsens prawda i porównuje politykę Stanów zjednoczonych wobec Republiki Federalnej Niemiec i wobec Polski uważając, że po prostu zapomina się o konsekwencjach takiej izolacji w dalszym ciągu Polski umiera umiera oczywiście w samotności mając na utrzymaniu pięciorga synów premiera w Kanadzie, ale nie należy 11października 1989 roku, ale pochowano go w Paryżu w kościele Świętego Stanisława pochowano go w Paryżu i i stamtąd prochy spod z tego naszego cmentarza paryskiego trafiły w 19901002. roku do Polski i po wielu kłopotach, bo ciągle tutaj olbrzymi wpływ na stosunek do generała ma nasz redaktor Nowak-Jeziorański PS zasług, ale mając jakiś taki kompleks przeciwko niemu, ale udaje się to wszystko zorganizować w la Jan Nowak-Jeziorański Jan uzależnieniom idei czy sprowadzenia prochów w niej Jan założenia irański piłkarz radzie nie przychodziła jest Nowak Jeziorański był przeciwnikiem krajowego po, żeby pod patronatem prezydent, czyli zaakceptowanie tradycji dorobku całego życia, bo przecież chodzi o śmierci i ta jego opinia spowodowała zakłócenia i dopiero zaangażowanie się część naszych przede wszystkim emigracji, bo był autorytetem na emigracji innych osób, a przede wszystkim prymasa Glempa syna powstańca Wielkopolskiego i środowisk naukowych krajowych zadecydowały, że pochowano go w Walii w katedrze warszawskiej, że poproszono NSA o pięknej po pierwsze i że te prochy i potem po pierwsze w podziemiach katedry przypominają nam, a jego zasługach czy błędach, ale przede wszystkim o zasługach dla Polski i niedawno właśnie odbyła się uroczystość 50 lecia śmierci w podziemiach katedry z dużym udziałem kombatantów harcerzy działaczy ligi morskiej jak pan redaktor powiedział był patronem ligi morskiej i wykorzystał np. przybycie przybycia Łodzi podwodnej Orzeł w czerwcu trzydziesty dziewiątego roku, żeby przypomnieć tradycje i pojednania Narodowego w obliczu zagrożeń niemieckich sowieckich na to jeszcze raz przypomnę ta rocznica, której mówił pan profesor to było 11 października 60 tego czy on zmarł w sześćdziesiątym dziewiątym roku, a teraz właśnie mieliśmy okrągłą rocznicę dobrze, że przypomina przypomnieliśmy dzisiaj właściwie pan profesor postać Kazimierza Sosnkowskiego, bo rzeczywiście dziesiąt tak przewija, ale ale, ale pozostaje bardzo w tle postać i ciekawa w wielu momentach naszej historii tragiczna pokazujące jak ta nasza historia no nie jest taka łatwa nie jest czarno-biała bardzo za to spotkanie dziękuję był z nami pan prof. Marian Marek Drozdowski dziękuje pozdrawia, a jazda nie zawieść państwa do sięgania do książek pana profesora o Sosnkowskiego tych książek jest kilka można wiedzę o tym, generale w ten sposób jeszcze sobie wzbogacić się i to wszystko Maciej Zakrocki życzę państwu miłego wieczoru zapraszam na informacje w TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA