REKLAMA

Porządek międzynarodowy jest bardzo młody - ma raptem 100 lat

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-09 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM w naszym studiu jest już prof. Roman Kuźniar katedra studiów strategicznych wydziału nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze, gdyby pani redaktor dobry państwu autor książki, które właśnie dziś trafi do księgarni zatytułowanej porządek międzynarodowy perspektywa ontologiczna porządek międzynarodowy panie profesorze to będzie wiedział każdy, kto przeczyta pańską książkę jest zbyt zupełnie świeże patrząc z Rozwiń » perspektywy całej historii ludzkiej cywilizacji, bo byt, który liczy sobie raptem 1 wiek Stolat, jeżeli przyjmiemy, że ta pierwsza konstrukcja porządku Międzynarodowego dobiegała końca koło roku 1920 to w zasadzie za miesiąc będziemy mogli obchodzić setną rocznicę narodzin porządku w biznesie uwagami pisze pan, że to pierwsza wojna światowa była nieplanowaną akuszerkę dla porządku Międzynarodowego co zatem było wcześniej wcześniej tak jak w tej książce pisze były albo nieporządki jak nazywa nazwał nawet do łaska wierzyć, choć ten czas bezpośrednio poprzedzający pewnie porządku Międzynarodowego nasze bezpośrednio, czyli te 34 wieki przed to jest czas protokół rząd natomiast wcześniej to jednak były nie porządki albo okres chaosu nazywam też to stosunkowo łaskawie bocznicy łaskawie nazywa ile nawiązują do literatury, które dotyczy tamtej tamtych czasów Kity literatury, w której który, których autorzy próbują jednak szukać w porządku w tych odległych czasach starożytnych mnie 3000 lat temu 2000 lat temu też, dlaczego tuż przed naszym na przełomie starej nowej ery tamtą nazywam porwaniu Arche początkowo broniły porządku, a więc chaos albo pro to rząd to jest moje premie legend powiedzmy to, chociaż być bardzo wyraźnie, że samo słowo porządek tak naprawdę pojawiło się już tak lub na poważnym literaturze międzynarodowym w odniesieniu do czasów rozpoczynających się od pokoju westfalskiego typowa siedemnastego wieku później już blisko kolki są mecze kolejne turnieje początku porządków jest na Wawelu anglosaski także na tym Janowicz będzie mówi pan takich pisze takich 3 fazach pierwsza faza od starożytności średniowiecze mamy barbarzyński jednostki polityczną terytorialne trudno mówić jeszcze w państwach, bo to też jest ciekawy wniosek z tej książki, że państwa, które wydają nam się, by tam takim, który istnieje od zawsze tak naprawdę są tam też zupełnie nowym liczącym sobie 100150 lat mówimy o państwach narodowych rzecz jasna, które kształtowały się od wieku dziewiętnastego i pierwsza faza od starożytności średniowiecze barbarzyńskie wnioski polityczne terytorialne no i imperia nie ma porządku międzynarodowe właśnie, bo słowo barbarzyński zakłada, że liczy sama Barbara te imperia były całkiem wyrafinowane tutaj dla nich bym tego terminu barbarzyńskiej rezerwową druga faza od szesnastego do końca dziewiętnastego wieku, kiedy są zapoczątkowane procesy tworzenia państw narodowych, ale nadal brak porządku Międzynarodowego i trzecia faza po wielkiej wojnie, której za chwilę powiemy bardziej szerzej natomiast chciałaby jeszcze na chwilę zatrzymać się w przy poszukiwaniu Arche w porządku czy pro to po rządku jak to pan profesor definiuje, bo mówi pan starożytnych Chin absolutnie nie Mezopotamii Indiach lada imperium rzymskie to wszystko nie spełnia kryteriów istnienia porządku Międzynarodowego czy może najpierw trzeba zapytać o to czym jest porządek międzynarodowe to bardzo pytanie na tym polega sens tej książki, że jeżeli denerwuję prawomocność określa porządek międzynarodowy fundusz wszystkich innych układów geopolitycznych my porozumień nie jakiś taki rozstrzygnięciu układy premier osiągnięcia geopolityczne premier wcześniej, dlatego że wszystkie one spełniały takiego elementarnego elementarnej definicji pojęcia porządku militarnego, jakie normalnie przyjmujemy w naukach społecznych noga społeczny uważa się, że o porządku można mówić jedynie wtedy, kiedy mamy do czynienia socjologia politologia, ale także niektóre nauki pokrewne obrządku obrządków społecznym także międzynarodowym może mówić jedynie wtedy, kiedy mamy po pierwsze, uczestników tego porządku którzy, którzy uczestników, którzy mają względnie uregulowany status sprawna, więc są takimi jedno gatunkowym cząstkami tego w tej zbiorowości, jaką jak równorzędnymi partnerami, mimo że czasem dysponują inną siłą moralną nadal nominalny równorzędnymi nominalnie błędnymi ich status jest zagwarantowany przez przez jakiś regulacje czy wewnętrzne czy międzynarodowym zarzucił, jakim od tego, jakim porządku mówimy po drugie to jest bardzo ważne relacje ani relacji, które są przewidywalne, które są ustabilizowane, które są oparte także o porozumienie pomiędzy tymi uczestnikami chodzi o przewidywalność regularność ich relacji łączących nie tylko dwory, ale cały całych tych uczestników te państwa narodowe, o których pani redaktor wcześniej powiedziała wreszcie potrzecie to bardzo ważne to takie instytucje wielostronne wypełniają, a ogólną stabilność ogólną przewidywalność, ale także sankcjonuje zachowania państwa regulują relacje między panem mają, ale dotąd dla strony będę regulacji, które regulują zarówno relacje pomiędzy państwami, czyniąc je Balic zwanymi np. to było kluczowe rozszerzając, jeżeli chodzi o to przejście pomiędzy porządkiem czy prąd porządki producentem tego zakazu użycia siły, czyli zakaz można być takiego arbitralnego wykonywania kary śmierci zdawania śmierci państwo innym państwom czy Bytom państwo podobne, bo przecież warto być od Wilna superego przeskok pomiędzy nie porządkiem proponuję porządkiem, że wcześniej Europie można było wyodrębnić wiele kategorii uczestników stosunków międzynarodowych od imperiów cesarstwa było ich kilka przypomnijmy 1819 wieku później były Królestwa Księstwa hrabstwa biskupstwa wolne publicznej zawsze było wielu aktorów, bo wiele bardzo nierównych, jeżeli chodzi o status, bo nie tyle chodzi o potencjał, bo to zawsze jest było będzie, jeżeli chodzi o ich formalny status i nagle się radykalnie zmienia właśnie od końca pierwszy wręczono 15 o tym, traktatu od Warszawskiego, kiedy proszę spojrzeć to bardzo często zapomina o tym, bardzo się do wydarzeń traktat mimo czy tak ligi narodów tak, bo jeżeli chodzi ten tak Wersalskiej tak jak wielu moich wersji, bo bardzo wiele bywały różne, ale ten najważniejszy, czyli fakt ligi narodów został po raz pierwszy w historii pro pierwszy w historii nie doceniać tego podpisany przez mnie państwa narodowe w porządku alfabetycznym przy przypomnijmy dawny porządek wiedeńskiego Henryki dzielił się zachwycał koncert mocarstw koncert mocarstw zawarły ze sobą tylko zależy niniejsze decydowali o losach wszystkich innych 35 mocarstwa cała reszta kręciła się koło stołu, ale kompletnie pijany mniejszego wpływu na to co się działo przy stole natomiast i gotowe cząstkowe takie zapisy i wyłącznie są tam widnieją podpisy wielkich mocarstw pójdzie utworem oraz koncert mocarstw jeśli mogłabym dopytać o definicję porządku Międzynarodowego, bo czytając książkę uprościła sobie definicji, którą przed chwilą pan profesor podał nie wiem czy przy okazji także nie wulgarnie chowałam, ale mam takie wrażenie, że porządku międzynarodowym możemy mówić dopiero wtedy, kiedy wychodzimy ze stanu permanentnej wojny absolutnie podstawowa rzecz, dlatego że wojny były oczywistością nie czymś elementem stałym w rzeczywistości przedłużenia dyplomację mówi za dobrze użyć innych na rzecz innych będzie więcej absolutnie tak te czasy pokoju były bardzo bardzo bardzo bardzo krótkie przed kim państwa miały prawo prowadzenia wojen do 1 atrybutów władzy suwerennej zdolność prowadzenia wojen nie, czyli prawo do wojny już z Bel prawo do wojny prawda to, że kończy o tym, ligi narodów nie ma prawa do wojny jest zakaz wojny nie wyższej ligi narodów pakcie lider mamy tam takie Furtek dzięki bardzo wąski, ale przy, którym niektórzy próbowali się mówić będą projekty przecisnąć, ale przychodzi w ramach systemu Linde tak Brian ekologa, który w winie w żadnej sytuacji zakaz wojny agresywnej w każdej postaci w każdych warunkach no to jest rzecz absolutnie jeszcze raz dzisiaj tak nie doceniamy, ale wiele tysięcy przed tym tysiące 9 dwudziestym ósmy rokiem czas nieustających wojen i państwa miały prawo do wojen jak mamy wojny nie ma porządku końcówka albo wojny albo porządek albo chaos porządek tertium non datur klasycy czy teoretycy anglosaskie szkoły między wybierz wysoko realistycznie mówił nam nieustannie dochodziło anarchii jako rodzaju porządku internet nawet współcześni nie przedstawiciel tej szkoły mówią China realiści dać już widywani ma być graliśmy w dalszym ciągu uważają, że to czy mam cienia rynkach międzynarodowych to jest chaos bądź anarchia nieporozumienia albo jedno drugie to brak logiki 8, gdy etaty terminowe anglosaska naszej dyscypliny ona może być zainfekowała języka także wyobraźnię to powoduje że, że w dalszym ciągu jakiś mały konflikt na peryferiach uważany za widziałbym potwierdzający tezę o tym, że mamy chaosem czasem mówią, że nie nam, kiedy mówimy chaos anarchia chodzi jedynie o to, że nie ma rządu Międzynarodowego, ale przecież inne brak rządu nie jest warunkiem wstępnym istnienia porządku radny sytuacji porządek może być drewniany przy pomocy wielu innych pilot narzędzi czy instrumentów czy inaczej kształtowany także to, o czym pani redaktor wypowiedziała to, że mamy czynienia z wprowadzeniem to jest element 1 element konstytutywny, jeżeli chodzi o pojawienie się w porządku mentalnego, więc zakaz wojny to jest tak brzmi elementarna rzecz mówił pan profesor przed wielką, że w zasadzie czy politologii socjologii ten stan porządku w systemie czy strukturze społecznej definiujemy dość jednoznacznie z drugiej strony pisze pan w rozdziale poświęconym terminom, że nauka w stosunkach międzynarodowych traktowała ten termin porządek międzynarodowy po macoszemu może zredukowano pojęcia np. porządek międzynarodowy jako układ sił między mocarstwami w skali globu lub regionu albo zamiennie stosowano pojęcia porządek międzynarodowy system międzynarodowej, kiedy mówimy o systemie to właściwie to układ aktorów oraz ich wzajemne oddziaływanie w zasadzie od samego początku, gdy zaczyna się tworzyć jakiś byt państwowy podobne to można mówić o tym, że mamy jakiś aktorów mamy jakieś relacje między nimi, nawet jeżeli to są relacje wojenne tak czy to nie jest także, że w zasadzie jeszcze 1 rzecz, bo pan przecież pokazuje różne inne ujęcia, które pan falsyfikaty bądź weryfikuje np. to ujęcie Kissingera, który w 1600 czterdziestym ósmy roku dopatruje się początku porządku Międzynarodowego to nie jest tak, że to był termin do tej pory płynne każdy definiował sobie uważał za stosowne mógł tych początków szukać nawet w starożytności to tak jest bardzo wielu autorów, którzy pan klasycznej poważnej pracy, którzy tam poczują się na dziecko porządku systemu system, czyli bardziej rygorystycznym pojęciem terminem byli bardziej mający, jeżeli chodzi o elementy to co jest składana system porządek jest nie znaczy mniej wymagający, dlatego że system to jest takie takim taka postać porządku powiedzmy, która jest uformowana powstała teologicznie to nas ze względu na 8 cel państwa uczestniczy tworzą system świadomie po to w ramach czyste tego systemu realizować takie swoje interesy, żeby systemy dla nich wykonywały pewne pewne usługi pewne funkcje, żeby rezultat podczas gdy porządek pod prąd także nie jest, którzy tak jak pani redaktor nasze bardzo dowolnie używają terminu nawet sam, jaki cel, którego bardzo są ich bardzo cenię to nie autor książki porządek światowy, jeżeli dobrze ma być właśnie porządek światowy światowi te paneli, dlatego że porządek międzynarodowy nie w odróżnieniu od środowego widziałbym jest horyzontalny w tym sensie, że Plura pluralistycznym, że istnieją produkt międzynarodowym równorzędni uczestnicy równorzędnie, czyli państwa narodowe będzie wertykalne na ile taka stany Zjednoczone pionowy tak będzie nowy nowo ja rozumiem każdy, kto godzi się same znaczone pracuje w Waszyngtonie jest sekretarzem stanu czy prezydentem na świat patrzy jego patrzył ze szczytu Mont Everestu wysokie góry tam dziś widzi jakieś pilne, jakie biesiady natomiast my tutaj w Europie czy w innych krajach widzimy świat bardziej horyzontalnie pluralistyczny dzięki czemu to właśnie dzięki temu, że mamy Anny reguły międzynarodowe prawo międzynarodowe instytucje międzynarodowe, które czynią nas bez względnie bezpiecznymi wobec widzimy się tych wielkich czasem mi się zdarza wyrwać i społecznych między 2 i nie stanie utrzymacie to jak nie była w stanie utrzymać stan złożonych przed agresją wobec Iraku czy Rosji przed agresją wobec ceny ostatnio ostatnio Ukrainy to są wypadki to są odstępstwa wszyscy wiedzą miała miejsce agresja są sankcje od nich gmina nie pójdzie na wojnę, ponieważ byłaby jeszcze większa wojna niż ta, który próbuje zapobiec, ale jednak to wyłom w porządku tu jednak jest wtedy tego nie było nigdy mówił, że ktoś dokonuje agresji i takich przestępcą dokonuje zaburzenia porządku lekarza wątku nie było notabene sam termin porządek w odniesieniu do opisu rzeczywistości międzynarodowej pojawia wyjątkowo późno w latach właściwie nawet gdy do 25250 mówiono o systemie tak ona w ogóle taki zachwyt dziecięcy zachwyt nad pojęciem systemu kategorią etyczną wydawała się, że przyniesie nam dopiero takie takie rozumienie wszystkich dzieci, które w międzynarodowych z tego bardzo szybko wycofano ta moda na system minęła natomiast terminem porządek zaczynamy się pozbywać tak dużej międzynarodowej w latach uważnie pójdzie 6070 dopiero wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że to jest to istnieje, że naprawdę możemy w porządku autorzy piszący bardzo głęboko równą znajomością rzeczy w biegach 1718 dziewiętnastym roku dwudziestego 1000 spraw międzynarodowych tym terminem się nie posługiwali, ponieważ intuicyjnie wiedzieli, że on nie pasowałby obrazowania w odniesieniu do rzeczywistości, o których piszą to teraz trochę chronologii jak to ongiś bywało jak to teraz jest w starożytności już mówiliśmy i ten okres starożytne podsumowuje pan słowami z książki Stanisława Huberta bezpłodność międzynarodowych doświadczeń ludów starożytnych, więc zamknijmy ten to pilot obrywa się cieszę, że pani ratownicza uwagę na tego autora, który nie jest specjalnie pamiętamy pamiętany natomiast to jest bardzo przenikliwie odnosi się do tych struktur pojawili się później właściwie nie mniej znanych nowo już dawno pisze niż auto świata, który napisał to bardzo celnie dobrze bardzo szczerze, że właśnie tak pani redaktor życia nie zwróci uwagi, kto to co najważniejsze dla zamykamy starożytny potem średniowiecze pisze pan chaos potem chęć przezwyciężenia, czyli próba skopiowania tych modeli, które były już znana, więc imperium Romanum tak Europa Rolling ów itd. a ponieważ europejskim w stanie wojny, a wiemy z tego co przesunął pan powiedział, że jak jest wojna to niemożna mówić permanentna wojna, gdzie pokój tylko króciutką Interbudu między kolejnymi konfliktami militarnymi zbrojnymi to niemożna mówić o porządku międzynarodowym, ale potem przychodzi pan do protokołu rząd ku, czyli właściwie zaczynamy już powoli zmierzać to niezwykle interesujące, bo w zasadzie przez gospodarkę do porządku Międzynarodowego, kiedy czytałam ten wywód to przypomniałem się taka książka angielskiego autora, którego nazwiska teraz nie pamiętam, ale pamiętam, że on na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej tysiące dwunastym albo trzynastym roku pisał o tym, że konflikt na wielką skalę między państwami europejskimi nie jest możliwe, ponieważ gospodarka jest system naczyń połączonych wszyscy na tym konflikcie zbrojnym stracili jedynie te podobnie uważa on wspaniały nasze pacyfista przedsiębiorca Jan Bloch chętnie też pisać za 2 taki wielu odcinkach na w sumie 19 wystawy wieku grodzi ukazywały nie wojna przy tym żona ekonomiści nie opłata byłaby katastrofa jednak zdarzyła a, ale wracając tego wątku, który pan porusza, że właściwie klucza do tej cywilizacyjnej transformacji średnio wycieku nowożytności było zdanie pana przemiany gospodarcze narodziny kapitalizmu tak czy tych kluczy jest nieco więcej, ale gospodarkę dziś ona wywołuje wywołuje duże także inny klucz bez, których porządek między być nie pojawił, dlatego że przemiany gospodarcze one również wywołują przemiany społeczne i polityczne również, jeżeli chodzi nakład pewnie się państw narodowych byłoby niemożliwe, gdyby nie pojawił się w konstytucję Republiki myśl republikańska w części były imperia Księstwa mówiłem jakieś inne takie hrabstwa zupełnie dziwne twory nie miał prawa przetrwać tej dziwnej rzeczywistości geopolitycznej i nie przetrwała zbyt wymieniły państwa okazuje się, że go tak jak identyczna najlepiej zaczęła sobie radzić w ramach państwa Narodowego w związku z tym nieoczekiwanie karta jest dużo pracować na rzecz państwa Narodowego, dlatego że również gospodarka dała możliwość w miarę powszechnej edukacji edukacja to zbudowanie świadomości szkolnictwo itd. i tak bardziej odległej perspektywie społeczeństwo obywatelskie uczestniczą zdecydowanie przemiany przemiany polityczne, które wywołane były przemianami gospodarczymi jak wielki bieg 2 w Anglii opinii na kontynencie on również doprowadziły do tego, że monarchia zaczęły upadać, nawet jeżeli pozostawały to by jak listkiem figowym dla systemu czytało się Konstytucyjny, a więc przewidywalnym prawne zjawił się rządy prawa lub wyżej prawa obywatelskie te wszystkie rzeczy raczej ile się pojawia równolegle także, bo na początku był tego artyzmu to wszystkim to były prawa związane z broni własności obrotu, a dotyczące przedsiębiorstw banków my pewność LOK itd. itd. natomiast później pewnie się prawo międzynarodowe, ale ono również pojawiło się dla ochrony pojawiających się Bytów, które stawały się coraz bardziej państwami narodowymi później 1718 wiek to pokój westfalski 1600 czterdziesty ósmy Kongres wiedeński 1815 powiedział pan to nie jest konstrukcja porządku Międzynarodowego, ale czy obu tych wydarzeniach dostrzega pan jakieś zalążki przyszłego porządku Międzynarodowego bardzo słabo muszę powiedzieć pewne pewne takie takie gdzie, ale one słabo się łączą z tym co chociażby przyznają, że cały czas szliśmy tę stronę prawda one również można to było jakieś takie malutkie kroki, o czym to jednak jedno drugie, by na tym polega na całe nieporozumienie, jeżeli chodzi o poszukiwaniu terminy porządek międzynarodowy, że autorzy znakomitej większości Łączewski liderem, ale wszyscy inni także w Polsce bardzo często odnoszą ten termin do pewnego układu geopolitycznego to na czym bank jest wielka wojna są jacy zwycięzcy w tej wojnie i oni narzucili narzucają pewien układ geopolityczny czy przede wszystkim zapewnia ich interesy służy interesom absolutnie nie pasuje do polskiej definicji oraz narodowe las jest nadany naszą, ale wcale, ale wychodząc naprzeciw pani intuicji pani redaktor to jednak po to, żeby ten układ geopolityczny, który służył ich potrzebom interesom był trwalszy również wydaje się trudne, gdy Rudy męty tego co później stanie się zeznań sprawy zawodowe zasady czy instytucje prawa Międzynarodowego, jeżeli chodziło system westfalski w wywiadzie kategoria suwerenności w tamtym czasie ona nie dotyczyła wszystkich uczestników tej wojny strony te porozumień odeszła przed nim do państw niemieckich i w kontekście i w kontekście religii, ale w innych kontekstach ta suwerenny już nie miał zastosowania pojawia się także rozwój dyplomacji i wraca pan na to uwagę w kontekście relacji, których pan mówił, że są warunkiem jest dyplomacja zaczynał, ale relacje z zaznaczeniem, że przewidywalnie pani ważne poprzez dyplomaci dylemat dylemat formację całe 40 tys liczbę państwa zaczynają się kontaktować w sposób permanentny regularnym przedstawicielstwa ambasady itd. jeżeli chodzi o akty końcowy Kongresu wiedeńskiego pojawia się rzeczywiście święte Przymierze za chwilę koncert Mota, czyli co pływa się swoisty dyrektoriat, którego replikę mamy dzisiaj bardzo ważny dla stabilności porządku Międzynarodowego to jest rada bezpieczeństwa, ale w lidze narodów to była rada, dlatego że dla porządku oprócz tego że, że te 2 rzeczy, bo wcześniej dobrze, jeżeli jest instytucja mamy połączenie instytucji mocarstw są z nią związane mogą, które są powołane do pilnowania, aby wszyscy przestrzegali zasad wszyscy łącznie z mocarstwami, za które któremu tworzy ta instytucja ta była wiarą w tym przestrzeganiem zasad przez mocarstwa jestem wiem to my wiemy o tym, troszkę wcześniej mówili prawdę, dlatego że trudno wyobrażać, że jedno mocarstwo położyć pytany przed innymi wtedy kiedy, jakim tratwą obmyśla zamyśla agresję, gdy napaść, ale proszę spojrzeć inne, nawet jeżeli zdarzają się przypadki użycia siły na interwencję jednak nie po to, żeby nie całkowicie rozbić chłonąć rozebrać inne państwa nie ma zbiorów nawet państwo upadłe tak jak była Rzeczpospolita osiemnastym wieku dzisiaj istnieje kilkadziesiąt i one nie podlegają odbiorowi one nadal są, nawet jeżeli one faktycznie funkcjonują nazwami państw nie podejmie rząd to jest kluczowe pan na to zwraca uwagę silnie akcentuje, że respektowanie istnienia pas przez ich otoczenie wcale nie oznacza, że państwa sąsiednia jakieś mocarstwo nie realizują swoich interesów ekonomicznych nie próbują zyskać upadłościowego państwa dla swoich partykularnych interesów, ale jednocześnie nikt nie zrobi właśnie tego co zrobiono z Rzeczpospolitą pod koniec osiemnastego innymi państwami także w dziewiętnastym wieku, kiedy bezkarnie wchłania ono jednak nabrać zabór jakieś terytorium sport, a tylko to oczywiście, tak więc jedynym przypadkiem, kiedy w czasach współczesnych, kiedy rzeczywiście doszło do agresji i inkorporacji to jest wojna Iraku wszystko byto via lekcja włączenie Repelewska porządku połknąłem moje prawda wtedy świat widział mnie też wbrew temu co przyjęliśmy tak się nie robi prawda oddaj no i była interwencja międzynarodowe ustalona przez radę bezpieczeństwa Kuby uzyskał niepodległość nigdy więcej wielkiemu czas mógłby robić latem na co dzień nie robią tego organ, czyli jednak on również świadome nawet swej mocy mocy potęgi wiedzą, że tak mężowi, ponieważ było tak ze szkodą docelowo do interesów, bo dlatego że, gdyby ktoś tutaj, gdzie się czy ten to inne mocarstwo dziedzin w rejonie itd. te, gdzie ta świadomość, że tych zasad, które gwarantują istnienie państw nawet, że są państwo upadłe czasem na ich terytoria wiem, że zdarza zarząd mamy tam jak było lord mamy rynek rebelii mamy termin huk punkt oprawy ledowe, które planują jakieś diamenty inne rzadkie surowce Andy i w związku z tym zawyżone internowany w wodę, bo była bardzo słaba niż, że można się umawiać lokalny kacyk jem nie wyrządza to jednak oparta na ciągu istnieje albo, że pani redaktor wejdzie ktokolwiek ważna, ale z badania ogólnego rozliczonych to on tam są są tabliczki z wami tych państw tam też pojawiać w niebo będą też pieniędzy, ale tych państw jeśli nikt nie rozbiera nikt nie wchłania nikt nie dokonuje bezkarnie Grecji po to, żeby ingerować to jest fundamentalna zmiana, która pojawiła się wraz właśnie wraz z prawem w porządku Międzynarodowego 100 lat temu w 1001 z 1914 roku wybucha wielka wojna pisze pan profesor, że nikt wówczas nie przeczuwa, że po 4 latach wyłoni się coś takiego jak porządek międzynarodowy i zacznie przez pewien czas obowiązywać, bo to będzie taka próba jak się okaże nieudana wstęp do tego co ukonstytuuje się po drugiej wojnie światowej, kiedy czytałam ten fragment pomyślałam sobie, że tak wszystko zaczyna się od 1 człowieka wszystko potyka się 1 człowieka, bo z 1 strony mamy prezydenta Wilsona, który pisze w czternastym punkcie swego orędzia o utworzeniu ogólnego stowarzyszenia narodów na podstawie szczegółowych umów w celu wzajemnego danie gwarancji politycznej niezawisłości terytorialnej nietykalności zarówno duże jak małe państwo, a z drugiej strony kawałek dalej pisze pan przez to, że Wilson był już człowiekiem schorowanym miał dość politycznej siły, żeby przeprowadzić ratyfikację tejże umowy przez administrację amerykańską w zasadzie stany Zjednoczone po interwencji w pierwszej wojnie światowej wycofały się na pozycję izolację niż w styczniu na zostawiły ten porządek międzynarodowy dom przy, do którego stworzenia się przyczyniły no i co się z nim stało to doskonale wiemy w latach trzydziestych i później nikt również ze Stanami innymi nie dało się sprawy z wielkości tego wynalazku, jakim był porządek między ryb wszedł również w ogóle tym terminem mi się nie posługiwał jak przeoczono ten fakt, że to nie jest fakt ligi narodów nie traktat westfalski regulującego polityczne konsekwencje wielkiej wojny Kozioł to narodził się na porządek międzynarodowy, który jest w interesie absolutnie wszystkich stany żona się pisały ulice te mandaty mówi budownictwo jest słaby już im i nie przełożyć tego to ratyfikacji znam takie będą właśnie, a inne mocarstwa jeszcze zachowały się bardzo ateistycznej nie mają świadomości inny niektóre w ogóle się tym specjalnie interwały próba wygrywać swoje doraźne interesy Francja pytania, a polityka nieudolna wielka Brytania, a specjalizował w Warcie zwyczajne otwarcie przeciwko, ponieważ nie poddałem się wszystko w dalszym ciągu 219 wieku prawdę powiedział, jeżeli chodzi o takie instynkty w polityce zarówno związek sowiecki jak Niemcy hitlerowskie twarzy to tak, ale mamy też tendencjach rewanżystowskie ta nota, ale one wszystkie, które tkwiły w tym porządku kim, ale z osiemnastego, bo tak, ale generalnie korzenie korzenie tkwiły w dziewiętnastym wieku w jej kolejnej czy drugiej wojny światowej, bo to i komunizm faszyzm nad Night wtedy pojawiły, a jest bardzo ważny moment, który pani reaktywowała warto, żeby mieć świadomość, że to pewien, że w porządku nastąpiło to gdzie niespodziewanie jak posługuje się wciąż termin MR agencja ten termin wypada albo fizyki, bo filozofia przyrody dziedzin pojawienie się nagłe nieoczekiwane taki kram ex machina troszkę tak nagłe nieoczekiwane, ale coś pozostaje już na stałe i to było nagłe nieoczekiwane w tym sensie, że przed 1914 rokiem absolutnie nikt nie znajdziemy nigdzie ani w narracji politycznej ani w projektach obok towarzyszących takiego pomysłu, żeby zaraz niedługo utworzyć ligę narodów, że pojawi się porządek międzynarodowy tak inaczej skonstruowany, ale mam w drużynie tak Emergency ją, ale która trafiła na bardzo podatny grunt, ponieważ równolegle przygotowywany był jednak te czynniki państw narodowych tym mówimy prawo drogowe rzecz ciekawa wprawdzie projekt jest i co należy pomysł jest inicjatywa Wilsona, ale później ona została zrealizowana o tym, też warto pamiętać właściwie realizowana na podstawie w odniesieniu do pojawiających się w Europie od przełomu trzynastego trzynastego wieku projektował wiecznego pokoju w federacji Europejskiej Konfederacji Europejskiego i wszystkie te elementy, które znajdziemy w tych kolejnych planach od kiedy była z przełomu czy czternastego piętnastego wieku aż po taki późny dziewiętnastowieczny projekty jak należy ułożyć tutaj w Europie porządek on zostaje przeniesiona, więc to, że będzie Kongres będzie rada będzie zakaz wojny będą sankcje przeciw tym, którzy naruszają wspólnie przyjęte zasady tak dali dali, a więc pewne myślenie było gdzieś tam, gdzie przy czym, jeżeli chodzi o samą sytuację to przed czternastym rokiem absolutnie nic nie zapowiadało, że to za chwilę za 5 lat wejdziemy w całkowicie nową rzeczywistość i liście pisze w książce pani redaktor się do tego bywa, że to był taki, gdy nieudany początek czy falstarty właściwie za chwilę próba generalna próba generalna jednak to rzędy porządek rzeczywiście rodzi się wydanie drugiego światowej świadczy o dacie to świadczy o tym, że jednak tam to, że po drugiej wojny światowej wszyscy potulnie wrócili wszyscy potulnie wrócili, więc mali do tego co zostało stworzone po pierwszej światowej i nawet ligę narodów działa przejrzała życia pod inną nazwą, ale logika struktura jest łudząco podobna pewne kompetencje są wzmocnione rozszerzone zostały ale gdy powód do majątku pod inną nazwą tylko dlatego pod inną nazwą, dlatego że Sowieci, bo dziś już nie wrócą do ligi narodów nie zostali stamtąd czasem wrzuceni ani w Genewie brutto Anglik Narodowy oznacza, że planowana jest potrzebna, żeby zadecydować wyprowadzać tak oszukać jeszcze zapytam panie profesorze, skąd jednak ten regres bardzo szybki też mówi pan nie wiedzieliśmy, że w ciągu kilku lat po pierwszej wojnie taki porządek się rodzi w ciągu kilku kolejnych lat ten porządek został zdegenerowany, dlaczego ten regres nastąpił tak szybko, dlaczego to się nie udało w podstawowym podręczników historii to co przeczytam o lidze narodów to jest podkreślenie wielkiej słabości tejże instytucji niemocy no tak, dlatego że jeszcze nie wszyscy dorośliśmy właśnie mało, kto dorósł do ligi narodów w tamtym czasie, chociaż wcześniej założył stanowił on poprzedziła adwokata cóż takie mocarstwa zdobyłem jeszcze działa bardzo realistycznie państwa jeszcze w tym bardzo w to wierzyli inni wyrywali logo za mocarstwo decyduje ten, kto ma największą siła czy tak my do tej pory mówili o tym co konstytuuje porządek międzynarodowy natomiast jeszcze to co ważne i w tej książce w ogóle procesie też są te czynniki rozwoju i ja wyodrębnia w tej książce 3 czynniki rozwoju zmiany w 2 dynamiki rozwoju to nie jest ten sam poziom ruchu dynamiki rozwoju czy w 2 i rozwoju internetu to są po pierwsze gospodarka w dalszym ciągu pcha do przodu to są idee ideologię kultura wcześnie, by religię i ten trzeci czynnik sprawczy tak mam jak szkoleń dla kogo faktor tędy ruchu ewolucji projekt gender owego to są wielkie mocarstwa, które są ich derywaty, czyli jakieś Sojuszu układ sił hegemonię i pisze pan profesor tam takie jedno celne zdanie polityka międzynarodowa jak każda polityka jest walką o potęg bez względu na to są jej ostateczne cele celem bezpośrednim jest zacytuję generała tuje orientalis to jest to jest zdanie myśli mnie guru szkoły realistycznym jest świetnego badacza stosunków międzynarodowych tak troszeczkę podział lepszy niż inni realiści nie, żeby te braki występują one realistą, który wszystkim o meczu przywiązywał znaczenie dostrzegał również imponderabiliów wyciągami wyłącznie z bezmyślnością skoro celem jest potęga to jak funkcjonować w ramach porządku Międzynarodowego, który zakłada równorzędność wszystkich partnerów no, więc ci najwięksi mają trudności burzeniu się, zanim złożymy dziejowe dlatego niektórzy po pierwszej wojnie postanowili zerwać pęta, ale w drugiej wojnie chętnie w wersji wróci, ponieważ szkody, jakie wyrządzono przekazywania tych pęd, jakim był porządek międzynarodowy okazały się tak ogromne tak nieprawdopodobne nawet wzmocniono i poprzez rozwój porządku cały czas ograniczenia się wzmacnia odbudowuje, czyli cały czas cywilizuje się rzeczywiście międzynarodową dzieli się bardziej przewidywalną normalną sposób czyni bezpieczni ziemi także takie państwa jak Polska Polska 1 z wielkich beneficjentów, które pamięta, że Polska pojawią się wraz z porządku międzynarodowym i porządek międzynarodowy nie tyle organizacji miętowe prawo tylko wszystkie te elementy tworzą porządek międzynarodowym dały Polsce przetrwanie, dlatego że Polska ma dziś stosunkowo mało fortunne położenie geopolityczne i bene żona stosunkowo częściej niż w innych częściach świata Europy inne państwa na różne zewnętrzne presje rozbiory Grecji tak dalej jesteśmy Polskę z wielkim beneficjentem porządku dziennego, czego czasem nie doceniamy nie dostrzegamy to, że teraz kolejny w kolejnych fazach tego porządku i dlatego jego ewolucji głowę przechodzimy bez tzw. wielkiej wojny, by tzw. wojnie demonicznej to zasługa tego czy mamy właśnie projekt gender we wcześniej te zmiany dokonywali poprzez wielkie wojny przecież mówimy 1 z tych istotnych elementów trybun na początku, ale on odgrywa ogromną rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, ale także stabilność ewolucję produkty były relacje, czyli stosunki, czyli interakcje dzięki temu, że one zostały ułożone w sposób cywilizowany stosunkach międzynarodowych wytworzyła się wytwarza się zagęszcza pogłębia i współzależność to jest ten czyn, który hamuje państwa przed dzisiaj przecież Chiny z Ameryką dawno wyskoczyły do gardła czy do głów gdyby, gdyby gminie to, że współzależne powstrzymuje je przed takimi nazwanym odwetem za zachowanie 1 drugiego zachowania bardzo często nieprzyjazne dziś to wykluczone to pierwsze przejście mieliśmy po drugie, będzie gotowy z 1 fazy porządku drugi dziś okazuje zimno wojennego do nazwijmy to błąd liberalnego daje uważa bez wielkiej wojny teraz przejść mamy ku nowej fazie, bo kończy się prądy liberalne przewodzimy nowej fazie o tym nie wiem jeszcze będzie wyglądać, jakby się prosiła wojna ironiczna prawda jak przeszłość znowu by po ustawiała ustawia, by inicjatorzy wcześniej oblicza, abyś pół świata to, że jeżeli nie więcej w związku używa pan tam cytując, a także takiej metafory o jajkach na miękko jajkach na twardo atak to czytuję czytuję czytuję, ale jak mamy 1 z moich ulubionych autorów klasyków wojna pokazywała, które państwo z jajkiem na miękko, które jest lekiem na twardo teraz wszyscy jesteśmy latem tak tak, ale on aż o właśnie się tym to pani redaktor przetwarza on ważne wizyty, czego do współzależności w 2 lat, więc zależy mi zdradę warzywniaka na tej samej patelni mniej więcej rok oczywiście, że one mogą pochodzić od różnych zwierzakowi tam będzie więcej w tej substancji trudno jest on mawiają gejsze będzie tak może bardziej obecny będzie w tym w lecie, ale jednocześnie o ten te różne składniki, lecz nie toczą między sobą wojen skoro jesteśmy już w tym momencie w obecnym przejścia jeszcze muszę dopytać o te 2 elementy, które potraktował pan zupełnie niesprawiedliwie teraz z tej racji skórką czy kwestia gospodarczej kwestia idei ideologii, bo jeżeli chodzi o idei ideologię pisze pan o tym, że liberalizm po pokonaniu faszyzmu komunizmu w osiemdziesiątym dziewiątym roku jako szkoła myśli politycznej, czyli biologia otrzymał szansę samodzielnego wpływania na porządek międzynarodowy, ale co się z tym liberalizmem dzieje co się stało po 2008 roku no jest kwalifikowany jest sądzono sprzeciwiali jest krytykowany jest próba wniesienia czegoś innego co z tym jeśli chodzi o kwestie gospodarcze to wyróżnia pan takie 3 grupy zjawisk, które produkuje gospodarkę, wpływając na porządek międzynarodowy czy duży wzrost znaczenia gospodarczych podmiotów poza państwowe, które często dyktują państwo warunki mówimy tu chociażby na gruncie Unii Europejskiej, że poszczególne państwa członkowskie nie są w stanie poradzić sobie sam z korporacjami może to zrobić tylko co sama Unia Europejska tak jako byt równorzędnym dla korporacji po drugie, że gospodarka przyczynia się ogromnie wzmocnienia współzależności, czyli także do stabilizowania porządku Międzynarodowego i jeszcze trzecia, że 3 gospodarcza współzależność wymusza na państwach no i coraz doskonalszą organizacje tworzenie norm za regulacji, czyli z egzekucji ideologii, czyli upadek liberalizmu to już tak na zawsze będzie coś nowego no i te kwestie gospodarcze, gdyby jeszcze w 2 czy tych bardzo ważny wątek pani podniosła Otóż porządek międzynarodowy powstał i trwał mogę jedynie wrócić po drugiej światowej i później się tak fantastycznie rozprzestrzenił po końcu zimnej wojny dzięki sile idei liberalnych, ale jej obecność tej idei liberalnej tak ogólnie nazwijmy nie jeździć z międzynarodowej zapewniał przeprowadził zapewniał później zawód stan żony inne państwa zachodnie bez liberalizmu bez Zachodu nie było porządku internet do tej pory jak sądy i stany złożone Liedson to jest przecież przedstawić szkoły, jako że czasem mówi idealistycznie liberalnych praw 1 za ojców założycieli tej szkoły po drugiej wojnie światowej Amerykanie można powiedzieć tym samym paradygmatem Roosevelt Truman, który już nie był dniem nowej partii, ale jednak jednak jednak nową myśl Wilson, jeżeli chodzi o organizację stosunków międzynarodowych, a po końcu zimnej wojny to bardziej rzeczywiste szkoła liberalna czy notowała, zwłaszcza chodzi o o bardzo ważną cechą pół dnia kadencję podwójną kadencję bardzo demokratycznym, choć Billa Clintona i w związku z tym szkoła brana ta wielka idea ona wnioski powoła do życia obronne stop brała udział w tworzeniu warunków zdrowego i później pilnowała go wybitego podgrzewa się rozwija wg zasad wartości ważnej dla dla dla tej teorii szkoły i polityki podejścia do rzeczywistości między społecznej także międzynarodowy dzisiaj co dzisiaj mamy po pierwsze, Stali żonę są pierwszym krajem, który najważniejszym błędem, który może po nie porusza się brzydkim słowem demontuje liberalny porządek międzynarodowej administracja Donalda trampa przykłada rękę czy ochoczo uczestniczy w największym impetem w demontażu liberalnego porządku Międzynarodowego zawód słabnie jako ten filar porządku inne liberalnego w związku z tym nie wiemy jak reszta świata, która rośnie też inny termin na de liter no każdego rejsu Odra jest prawda na niekorzyść Zachodu słabnie, którzy wycofują jak reszta świata podejdzie do tej spuścizny do dziedzictwa Zachodu prąd międzynarodowym to niejasne czy absorbuje zaakceptuje jako właśnie do tej pory reszta świata fantastycznie ziemi siła ogólne zasady porządku wniesione przez zachód zachód pilnował one służyły światowego stopnia, że ze świata fantastycznie odnalazł dzisiaj wychodzi mija zachód wychodzi na czoło, ale co będzie dalej trudno powiedzieć też pierwsza, o którym mówimy rzecz druga to jest gospodarkami no tak kapitalistyczne również o tym, bo wcześniej w ogromnym stopniu przyczyniła się do powstania lub Międzynarodowego po upadku zimnej wojny po zakończeniu zimnej wojny też globalizację globalizacja neoliberalizm koledzy waszyngtońskim to jest coś co chciałbym wychodzi na świat absolutnie to wybucha w sposób fenomenalnej pan w tej takie trzydziestolecie, jakiego nigdy w historii świata nie były znane, choć bez alternatywność tak albo konsensus waszyngtoński albo nic tak było na początku w tej chwili mówić już one być konsensu badacze konsensus pekiński ani więzienny i ich być owym paradygmaty łączący gospodarkę społeczeństwo politykę bardzo atrakcyjny dla wielu krajów świata niż ten zachodni bardzie wymagające, który lepiej obsługuje kraje rozwinięte, ale ten, jakby inna historia natomiast rzeczywiście to jest także z 1 strony globalizacja nieprawdopodobnie na mnie ten porządek Minda dyrektor objawił się kilkadziesiąt lat wcześniej mówimy o punkcie wyjścia przełom lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych to był 51100 lat wcześniej globalizacja nam ten pole ląduje nieprawdopodobnie on dzięki niej okrzepł okrzyk, dlatego że cały szereg osiągnięć na porządku mundurowego stało się już dziś się globalne absolutnie, czyli lokalizację zadziałała in plus dla rządu ono absolutnie tak absolutnie tak ona udaną nie niesie żadnych zagrożeń ze sobą niesie wiele też mamy mamy okres widział takiej rewolty mało zrobili wobec globalizacji Real jak każdy wielki proces społeczny dziecka społeczne ma również inne myślenie wahadła słabszy, ale tak ma swoje słabsze strony niesie także osobom dziecka niepożądane wobec, których nie pojawią się protesty, które niepokoją no pani redaktor już wspomniała np. wielką aktywność podmiotów gospodarczych wielką rolę tylko ich mocy mnie prawie oraz narodowe to oczywiście jest zbyt, który ogranicza swoje istnienie w tej obecnej sile, które organizacją wcześniej istniał, ale 2 tak mogą hulać można mieć po świecie przez globalizację globalizacja tak globalizacja nie ta szumnie etatowych tego wieku ona otworzyła chciałbym wszystkie te groble wszystkie tamy on za odsunięto usunięty, jeżeli chodzi o globalizację, dlatego że doszło do bezprecedensowej obniżki granic jako barier dla relacji między rachunków dla przepływów i to była woda na młyn korporacji oraz Narodowy, ale tak również innych podmiotów giełd firm ratingowych banków, których filii widzimy wszędzie na całym świecie i jednak, jeżeli mamy wielką rolę korporacji standardowe tych poza państwowym aktorów ekonomicznych, zwłaszcza widać tylko oni, choć media np. sędziowie wielkiej sile 9 i prawach człowieka w ochronie środowiska one także zyskały dzięki globalizacji to przez to ogranicza się pozycję rolę kompetencje siły działania moc sprawczą państwa rządu to Narodowy i mamy taką szarpaniny pomiędzy w tym wobec tej fazie, dlatego że ten problem suwerenności ile suwerenności państwa nie tracą suwerenność znaczy, jeżeli chodzi o tych podmiotów pozarządowych to liczone tracą, jeżeli chodzi o organizację międzynarodową pani inny Reda Rumia wcześniej tego tworzymy potężnego regulować tutaj dzielimy się tutaj noszą sposób państwa dzielą się pod uwagę zamierzony dobrowolny i to, że istnieje Unia Europejska to suwerenność nie szkodzi, dlatego że państwa świadomie dzielą się z innymi państwami Unii swoją zaś mogą to być zabrać wycofać się gorzej z tymi podmiotami i dużej roli takiej takich opłat w różnych częściach świata przeciwko tej potędze korporacji międzynarodowych oraz A2 one również niosą ze sobą nie tylko one nie tylko korporacja litewski inne podmioty plus w ogóle to to, że to zaczyna płynąć tak, bo granicami niż również zagrożenie, wobec którego szczycie, w którym również pojawił się ostatnio opór wobec globalizacji i ona jest tym chłopcem wybicia najczęściej niesłusznie teatru tożsamości ze strony tożsamości realizację, gdy kraje zachodnie, zwłaszcza Ameryka popełniła pewien błąd utożsamiając globalizacji amerykanizacją czy zły sterylizacją Amerykanie i narzucanie, jakby modela ojca, ale wielu działań rzeczy, a wygląda ta ekspansja napad tych fast foodów prawda mamy rywalizację na kanalizację, ale w latach dziewięćdziesiątych podkreśla dziesiąty Amerykanin willi globalizacja to my prawda kobieta jest taki proces, który najlepiej nam służy Amerykę stworzono wybór wygrywacie prezes globalizacji inżynierze przeraża to znaczy to samo wszyscy wygrywali nie wszyscy rachunku wszyscy wygrywali teraz my przegrywamy 0 przegrywa, ale wtedy wydawało się, że to inni będą przegrywać, a tylko zachód będzie zwycięski proces globalizacji to samo bardzo ważna rzecz dla zbiorowości dla społeczeństwa próżność narodu także ludzi indywidualny to ostatnia rzecz, którą oczywiście rozdaje zostaje tożsamość, ale także zbiorowości uważa te tradycyjne długiej tradycji, a więc narody związku tym, kiedy zaczęto odbierać globalizacji jednak jako wypłukują wymagającą tożsamość jako zagrażającą także zdolność do samostanowienia zaraz życia podejmowanie decyzji przez rządy wtedy jest pod presją dyrektorów państwowych itd. tak dalej to gdzieś od dobrych paru lat zaczął się taki polityk protesty takie wątpliwości wychowanie i może globalizacji globalizacja jest absolutnie nie do zatrzymania nie do zawrócenia nie zarzucenia to tutaj o rywalizację z innymi jak procesem internacjonalizacji rozwoju gospodarczego społecznego społeczeństw w państwie to wylewanie się mnie tych procesów rozwoju poza własne granice one własne granice to już był zaczęto, by odmówić odpowiedzi na tego biegu wtedy pozwany terminem internacjonalizacja nie mieliśmy tego komunistyczną etapem internacjonalizacja to zupełnie innego, choć proces rozwoju należy biorącym rozwój wymaga co umie przekazania granic, dlatego że przez Universal za przestaniemy się już widać, jeżeli nie będziemy przez Abbey środek tego społeczeństwa narodu jako państwa tak dalej tak w związku z tym w związku z tym nie my, gdy są te próby w tej chwili niektórzy Real rezultatem przypomina w realizacji troszkę takim polityczne albo intelektualnie ludy z jak lód jeszcze w dziewiętnastym wieku razem niszczyli maszyny rozebrały rzekomo prawem pracy oraz, więc ludzie żyją coraz lepiej i wrogowie globalizacji bardzo często przybierają owych takich wczesne wykrycie lub listów, którzy sprzeciwiają się nie wiedząc, że nie da się zaklęty nie ma odwrotu teraz trzeba regulować trzeba regulować trzeba sprawiać, by zrobić wszystko, żeby nowelizacja nie była takim środowiskiem, w którym rzeczywiście więksi połykają bezkarnie mniejszy, ale nie większe państwa mniejsze państwa w różnych innych uczestników tak żyli który, których których, który wytwarza, czyli wytwarzany dzięki globalizacji wśród międzynarodowej społeczności międzynarodowej to jest, gdy taki proces, który można było mówić bez końca, bo ma bardzo wiele szczegółów, ale faktem jest, że kraje zachodniej tu wracamy do tego wątku życiowego one zaczynają odczuwać odbierać do dostrzegać, że nowelizacja ważna co bardziej służyć innym niż Zachodowi, dlatego że inni na wszystkim więcej pracują ciężej pracują one co dekadencji dekadencja u nas dekadencja to jest tak jak czasem jak jak wojnami, dlaczego Napoleon przegrał nie tylko, dlatego że wycięciu wyczerpał Francji, ale dlatego, że wszyscy inni zaczęli uczyć dla Polski Francji i sztuki wojennej i przemocy nie było już tej przewagi nie było tej przewagi nie inni Azja wschodnia no fenomenalnie skorzystano globalizacji, a ponieważ chociażby tylko względu na statystykę jest ich tam nieporównanie więcej niż nas tutaj na Zachodzie tylko tym prezes gospodarczych wobec globalizacji mają większe szanse zwyciężać siny brawa, które mówią, że Amerykanie nie chcą realizacja problemu my będziemy teraz czempiony globalizacji my chętnie zrobimy stan żony jako inne to mocarstwo, które będzie chronić globalizacji zresztą Chińczycy wchodzą wszędzie tam, gdzie stany Zjednoczone czy nie jakoś próżni doskonale widać gestorzy klimatycznych naszego kraju również tam Zjednoczone wycofują natychmiast Chińczycy wchodzą w to przejmują opuszczone miejsce jeszcze 1 rzecz muszę pana profesora na koniec zapytać jak się ma do porządku Międzynarodowego integracja Europejska ma się bardzo dobrze można powiedzieć, że ona jest taką forpocztą takim wcieleniem porządku Międzynarodowego, który być może będzie mieć miejsce za lat 5001000 zobaczymy, jeżeli dożyjemy integracja ma się bardzo dobrze wyrok jest takie mikro skali już wprowadzenie w życie w porządku rządowego, który daje się ku, któremu idziemy zmierzamy bardzo wolne dlatego odwiedzały, ale wiesz takie refleksów takich reakcyjne różnego rodzaju zbiorą się z ateizmu z UE emocjonalny, ale także z tego, że jesteśmy bardzo nierówno rozwinięć, by wiedzieć, że mamy, więc różne regiony państwa narody kultury są w różnych miejscach dlatego też w różnym stopniu lepić gorzej radzą sobie także z tezami globalizacji nie leży gruba globalizacja z łatką, dlatego że nie wszyscy w równym stopniu są przygotowani, żeby w niej skutecznie aktywnie uczestniczyć mieli pożytki ja myślę, że integracja Europejska, jeżeli tylko nie da się w tej chwili rozprowadzić tras, by również w ramach Unii Europejskiej mamy do czynienia z takimi negatywnymi konsekwencjami globalizacji także pojawił się różne inne zjawiska jak my różnego rodzaju nocnej populizm dążenie do zagrożeń obecnie jednak wydają Intel integracji Europejskiej, które są pewnie większym stopniu tak naprawdę ich źródłami są właśnie proces globalizacji racji integracja również dotyczy to proces integracji ale, którzy takiego dziecka przejściowe sama proces integracji myślę, że idealny, że wpisuje w proces tworzenia utworu ujęciu utwardzania takich żądań likwidowania porządku jednak daleki jest wyższy lewar porządku Międzynarodowego po światowym to jest ku temu zmierzamy jak wyodrębniono 45 postacie istnienia rzeczywistości międzynarodowej, a więc Arche Proton obecny porządek międzynarodowy a kiedy z nią państwa i później nie to będzie porządek światowy i być może właśnie to jest o czym pani Danuty wywołała to znaczy państwa staną się w porządku światowym już wtedy no wy tego nie mamy jeszcze w Unii Europejskiej i rady Europejskiej, ale być może kilka zdań prowincjami to znaczy to co będzie podstawowe to znaczy wizja status państwa, ponieważ można mówić o rynku światowym musi istnieć coś z nas wie co nazywa się dzisiaj wyprzedzająca Global Gargas, a więc globalne formy rządzenia zarządzania sprawami oświatowymi łącznie z tym, o czym pani biuro ochrony środowiska naturalnego bezpieczeństwem różnymi innymi także pewien, że w czasie międzynarodowej, ale jeśli jesteśmy, kiedy państwa staną się czy rodzaju prowincji to będzie coś jak gdyby, a czy to każde pytanie będzie dobry jak imperium rzymskie, ale generalnie państwa stracą swój status, by mogli mówić o polskość to czy tak się stanie czy dożyjemy tego nie ma ku temu zmierzamy jako cywilizacja zwykle jako impreza jak jako blok, bo myśmy się nie załapiemy na front światowy nie mnie, żeby pewnie świat przetrwa natomiast jeszcze nie wiemy, że budżetowe to jest perspektywa nie wiem czy to 500 lat, gdyby tempo tempo tempo procesów, które obserwujemy się utrzymało prof. Roman Kuźniar Uniwersytet warszawski autor książki porządek międzynarodowy perspektywa ontologiczna, której przez ostatnie godziny rozmawialiśmy bardzo dziękuję panie profesorze to ja dziękuję za możliwość zaprezentowania mojego bardzo rewizji nic z niego petycja w stosunkach międzynarodowych dziękuję państwu państwu dziękuję za wspólny poniedziałkowy wieczór oczywiście zapraszam za tydzień teraz chce już spokojniej nocy kolorowych snów do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA