REKLAMA

Kwiatkowski: Prokuratura bada sprawę Banasia, a NIK nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-10 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:39 min.
Udostępnij:

- Dziś polityczny sygnał z NIK płynie taki, że prokuratura bada sprawę Mariana Banasia, ale NIK będzie badać nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – mówił w TOK FM Krzysztof Kwiatkowski. Senator niezależny i były prezes NIK dodał: - Kontrole NIK, o których mówimy dotyczą realizacji inwestycji w służbie więziennej. Badane było czy pieniądze są odpowiednio wydawane, czy ceny nie są zawyżone.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, a w poranku Radia tokfm senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski były prezes znika wcześniej oczywiście były minister sprawiedliwości prokurator generalny dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu cieszymy się, że tak radosnym możemy rozmawiać nawiązujemy do Olgi Tokarczuk i młodzieży pańska szkód przyszedł, ale 1 księgi Jakubowe to dzieło oraz najwyżej zakleszczenie, ale my musimy sobie uświadomić co to za dzień do takich dniach w Polsce w Rozwiń » Polskiej literaturze, toteż rzadkość, chociaż jako nacja pięciokrotnie myśmy to wspaniałe wyróżnienie, ale odłóżmy już może to statystyka to co najważniejsze to co mówi Olga Tokarczuk co prawda można troszkę powiedzieć, że mówi dla wybranych, bo telewizja publiczna nie transmitowała jej naprawdę wspaniałe poruszającego wystąpienia tego wystąpienia Skry mówi, że to nasze codzienne wybory rzutują przecież na to co się wydarzy, że z tych drobnych decyzji można uprzedzić wzór wzór, który będzie scalał albo wzór, który jednak scalać nie będzie to są piękne głębokie słowa warto ich słuchać no oczywiście szkoda troszkę, że w takich pięknych chwilach ta wielkość zdarza się z małości, bo właśnie czy to brak transmisji tych wydarzeń przez telewizję, która ma wpisaną misję publiczną swoje cele statutowe czy ten przepraszam korowód wokół mnie decyzji, która zawsze była podejmowana czy, że środki finansowe nie nagrody Nobla są zwolnione z opodatkowania Olga Tokarczuk zresztą zapowiedziała, że te pieniądze przeznacza na utworzenie mnie na utworzenie fundacji to oczywiście troszkę ten obraz zakłóca, ale nie damy sobie chwile radości odebrać jako byłego prezesa NIK-u to będzie zwolniona z podatku czy nie deklaratywnie zapowiedź deklaracje są, że będzie ale kiedy wczoraj dziennikarze poszli tym tropem zaczęli sprawdzać czy mnie, gdzie jest odpowiednia mnie decyzja nie podejrzeć rządzenia ministra finansów to okazuje się, że dokument jest nieprzygotowany wszyscy mówią, że to jest wyłącznie efekt bałaganu w ministerstwie chcę w to wierzyć chcę w to wierzyć, że Ministerstwo Finansów szybko ten problem rozwiąże, żeby nie zakłócać tej naszej wspólnej radości z wielkiego dnia dla nas wszystkich na pierwszej stronie gazety wyborczej dziś obok siebie Olga Tokarczuk i Marian Banaś jak poważne pana zdaniem są te materiały, które możemy dzisiaj poznacie doniesienia kontroli NIK dotyczącej wydawania pieniędzy funduszu pomocy pokrzywdzonym pomocy postpenitencjarnej, który miałby trafić na zupełnie inne cele ani tak też Najwyższa Izba Kontroli to poważna instytucja, więc jeżeli ta instytucja składa zawiadomienie to należy oczywiście domniemywać mnie, że to są poważne sprawy komunikatorze od razu pytanie, bo bardzo często relacjonujemy przeróżnego rodzaju wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli tylko czasem one są dość systemowe powiedziałem, że źle się dzieje w Polskiej edukacji, że źle się nauczy matematyki może zrezygnujemy z egzaminu z matematyki na maturze np. rzadko się kończy dymisjami w ministerstwie albo zarzutami skierowanymi w stronę konkretnych osób czy w pana zdaniem w tym wypadku jest inaczej panie doktorze po pierwsze, muszę powiedzieć, że rocznie nikt podpisuje ponad 100 zniknął jest wysłanych ponad 100 zawiadomień do prokuratury czy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych te najpoważniejsze sam podpisywałam nigdy za to nie było takiej sytuacji, że nikt wzbudzał aż tak ogromne mnie zainteresowanie jak jest to w chwili obecnej kontroli, o których mówimy mówi oczywiście w oparciu także informacje medialne, bo mnie nie wiem co w chwili obecnej się dzieje nie wyniku to także świadoma decyzja nie pytam każdy z nas ma określone mnie rozdział w swoim życiu mówią, że to są kontrole dotyczące realizacji inwestycji nie w służbie więziennej czasami zapominamy, że więziennictwo to miliardy złotych, które wydajemy na funkcjonowanie zakładów karnych opiekę na te mnie aresztowano aresztowany, bo tylko będzie w tym wypadku mowy o 800 000 000zł, które były wydane na budowę hal przy więziennych czy na aktywizację zawodową jeśli ta kontrola była oczywiście prowadzona jeszcze za moich czasów podmiot kontrolowany ma prawo odwoływać od ustaleń kontroli co czasami przyciąga możliwość ogłoszenia informacji o wynikach co w ramach tej kontroli było badane w ramach tej kontroli było badane czy te pieniądze są wydawane zgodnie z przepisami nie są łamane procedury zamówień publicznych czy w sposób transparentny są dobierane firmy wykonujące te nie po przetargi w ramach tej kontroli badaliśmy oczywiście czy ceny nie są zauważane w ramach tej kontroli badań od razu zapytał czy pana zdanie może tak będzie, jeżeli poznamy ten raport poznamy nazwę firmy albo właścicieli tych firm, którzy występowali właściwie, bo to właściwy sposób zlecał wykonania CBA NIK-u jest bardziej skomplikowana nazwy tych firm wszystkie będą podane oczywiście w zawiadomieniu do prokuratury raporty na ogół są pewną syntezą i oczywiście, jeżeli są nieprawidłowości i tu zwracam uwagę na 1 rzecz, o czym naprawdę mało osób nie mało osób pamięta w momencie, kiedy to Najwyższa Izba Kontroli składa zawiadomienie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa to bardzo ważna informacja teraz część pomyśli o tym, prokuratura powierzy sprawy nie ma, ale i to jest właśnie to, ale jakiś czas temu zmieniły się przepisy prawa w sytuacji, w której na Konstytucyjny organ kontroli NIK zgłasza zawiadomienie to, jeżeli prokuratura odmówi wszczęcia postępowania to Najwyższa Izba Kontroli ma prawo się na to decyzje zdarzali ktoś wzruszy ramionami powie prokuratura odmówiła prokuratura odrzuci zażalenie nie procedura jest inna zażalenie na decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia składa się, ale do sądu czy proszę zwrócić uwagę dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeżeli potwierdzą się informacje, że były nieprawidłowości, że NIK składa zawiadomienie do prokuratury, a nadzór nad więziennictwem zawsze sekretarz stanu, czyli pierwszy zastępca ministra Ziobry, czyli Patryk, jaki miał przez ostatnie lata to już wiedzą, że te sprawy będą analizowane nie tylko przez prokuraturę, ale przez niezawisłego sędziego jeszcze 1 ważna, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego kontrolerzy NIK-u mają prawo wglądu decyzję o umorzeniu śledztwa do akt prokuratury dzisiaj mamy także informację, którą podają media, że może to być niejedno zawiadomienia, a 15 zawiadomi dopiero na stronach sądów trafia w praktyce oznacza, że trafia do sądu właściwych, czyli pewno do miejsc, gdzie były realizowane inwestycje to już nie jest 1 sąd czy 1 sędzia, którego przepraszam można próbować naciskać, chociaż na szczęście polscy sędziowie co pokazują wielokrotnie w ostatnich latach są niezawiśli takim naciskom niechętnie się nie poddają to jest 15 różnych sądów dzisiaj polityczny sygnał znikł płynie taki mam głęboką oczywiście nadzieję, że poparte merytorycznie, że my słyszymy, że prokuratura bada sprawy związane z przestępstwami karnymi skarbowymi obecnego prezesa Mariana Banasia, ale Najwyższa Izba Kontroli, jeżeli będzie potrzeba z pomocą sądu będzie padać nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy publicznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości dobrze, jaki z tego wniosek płynie, że Banaś ma coś na tamtych tam ma wiele można się zdać z tego płynie bardzo dobry, bo my jako obywatele mamy poczucie, że teraz instytucje publiczne jako obywatele mamy poczucie ma wrażenie ogólne bezsilności osiedla od ponad 60% Polaków uważa Banaś powinien podać dymi, ale anty z tego wynika panie doktorze, ale proszę zwrócić uwagę do czego powołane NIK NIK jest kontem powołany do kontrolowania władzy nie publicznej, jeżeli podkreślić jeszcze raz te kontrole, które dzisiaj będą ogłaszane są oczywiście wszystkie kontrole, które były przeprowadzone, kiedy byłem prezesem NIK-u, ale dzisiaj nowy prezes mógłby te wnioski ogłaszać lub mógłby ich nie ogłaszać podjął decyzję ogłaszamy te wnioski, jeżeli w oparciu analizę zgromadzonego materiału ma taki obowiązek jako funkcjonariusz publiczny powziął informację o możliwości podejrzenia przestępstwa zgłasza zawiadomienie to ja jako obywatel jestem spokojny, że NIK wykonuje swoje nie wykonuje swoje, bo jestem trochę niespokojny, bo można, by mieć wrażenie, że nie wykonywał tych obowiązków, gdyby Maria Banaś nie znalazł się w takiej sytuacji może, ale zaprasza na wojnę sprawdzać uwagę sędziowie podnoszą te kontrole były od decyzji o ich przeprowadzeniu były podjęte za czas, kiedy byłem prezesem NIK-u do kontroli to uspokajam wszystkich czy to jest polityczne narzędzie to nie jest polityczne narzędzie nie te narzędzia merytoryczne, bo jeżeli kontrola trwa to przepraszam nie złoży zawiadomienia, jeżeli nie ma ustaleń, jeżeli nawet zmienia się prezes przepraszam za określenie na kolejnych etapach nadzoru nad kontrolą może jakaś nieprawidłowość wypaść nie w tym sensie nawet czy ktoś specjalnie SUV-a, ale że ktoś dyrektor nadzorujący wiceprezes nadzorujący kontrolę powinie tu nie ma podejrzenia popełnienia przestępstwa, ale nie można jej dopisać rozum, jeżeli nie ma ustaleń to nikt żadnego zawiadomienia mnie nie przygotuje tylko jak poważne to może być sprawa dla Zbigniewa Ziobro albo dla Patryka, jakiego czy nie jest także teraz trafi do prokuratury pogrom prokurator będzie rozważać co ma z tym zrobić albo nie zrobić potem trafi do sądu i co sprawę rozciągnięta będzie tu jest pytanie na miesiące lata panie redaktorze na czym polega zmiana między okresem, kiedy byłem prezesem NIK-u obecnie przecież mogła się byśmy bardzo ważny kontrole dotyczące reformy edukacji zostały zgliszcza po minister nie Zaleski spadek radykalny zająć podała dodatkowych wydłużenie czasu przebywania ucznia w szkole tysiące rzeczy raporty dotyczące służby zdrowia, ale przeprasza nie wzbudzało takiego zainteresowania i z wypiekami twarzy tak na twarzy ci dzisiaj dzieje wszyscy opowiadają o tym co jutro nikt co jutro Marian Banaś się nie ogłosi był inny kontekst inna sytuacja tak czasami po prostu się zdarza dzisiaj wszyscy dziennikarze będą z niepokojem czekać na każdą informację znikł po obaj wiemy, jaka sytuacja wokół niej wokół tej instytucji wszyscy pamiętamy film, który nie oglądaliśmy w TVN-ie kamienicy w Krakowie i dlatego wszyscy również w sposób szczególny zwracają uwagę na to co się dzieje w tej instytucji, a szkoda, bo warto zwracać uwagę na inne instytucje dzisiaj Senat komisja ustawodawcza, której pracami kieruje wypuszcza pierwszą inicjatywę ustawodawczą tej Izby chodzi o emeryturę kobiety rocznik 503, żeby państwo nie poszukiwało w naliczaniu emerytur, ale mają obywatele ani też w komisji samorządu terytorialnego, przed którą miał się pojawić Marian Banaś prawdopodobnie się nie pojawi ma obowiązek się pojawi czy nie czy przepisy są tak skonstruowany, że czasem ma obowiązek czasami warto wybrać w tym wypadku nie ma, bo obowiązek ma kiedy przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności sprawozdanie z wykonania budżetu państwa przepisy 01 szkoły przedstawia go prezes w przypadku komisji sejmowych senackich to jest dobrobycie przez swoją kadencję jako prezes NIK około 100× uczestniczyła w posiedzeniach komisji sejmowych senackich, przedstawiając informację z najważniejszych ustaleń kontroli to była moja de facto decyzja nie wynikające z obowiązku zapisanego przepisem prawa bardzo dziękuję za rozmowę Krzysztof Kwiatkowski był naszym gościem zaś informacja o nich Władysław Kosiniak-Kamysz dziękuję państwu poranek Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA