REKLAMA

Wiceprzewodniczący OPZZ: Rząd chce przerzucić koszty choroby pracowników - z ZUS na przedsiębiorstwa

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-11 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

- Wygląda na to, że według proponowanej przez rząd zmiany za chorobę dłuższą niż 33 dni, a krótszą niż 90 dni będzie płacił pracodawca, a nie ZUS. To jest zasadnicza zmiana, nie została przedyskutowana w szerszym gronie partnerów społecznych. To jest rozwiązanie kuriozalne - mówił w Magazynie EKG Piotr Ostrowski - Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Piotr Ostrowski wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry pani, że leżące chodzi pan czasem na zwolnienie lekarskie bardzo rzadko coś złego jeśli pracownicy chodzą na lekarskie zwolnienia nie oczywiście, że nie każdy marzy każdy z nas raz na jakiś czas choruje niektórzy częściej niektórzy rzadziej ważne jest Rozwiń » to, aby jak najszybciej wyzdrowieć i wrócić do pełnej sprawności a o co chodzi o propozycji zmian okresu, po którym my, w którym po, którym będzie można być na zasiłku chorobowym 100 bardzo dziwna zaskakująca propozycja rządu w wcześniej nim jakoś w bardziej pogłębiony sposób dyskutowana chociażby na poziomie rady dialogu społecznego rząd nie sposób chce przerzucić koszty choroby funduszu ubezpieczeń społecznych z zasiłku chorobowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw i wydłużyć wydłużyć okresy właśnie nawet pan zastanawiam się czy usprawiedliwionym jest to nasze wspólne stwierdzenie, bo ja bym się pod nim podpisał, że rząd chce trochę zaskoczyć tą proponowaną zmianą ona obowiązywać ma nowego roku, a sugestia o tym, że ta sprawa będzie zmieniana pojawia się już aktualizacji programu konwergencji jest taki dokument, który poznaliśmy w pierwszej części roku tam rzeczywiście już była taka sugestia, że może się coś zmienić to przypomnijmy jeśli będę w dłużej niż 30 dni na zwolnieniu dzisiaj tak jako etatowy pracownik to mój proces i 3 no tak to mój pracodawca przestanie płacić, ale zacznie płacić ZUS tak dużym skrócie tak, bo jest to taki wentyl bezpieczeństwa dla funkcjonowania przedsiębiorstw tak jest dzisiaj tak i ich z tego co rozumiem co wyczytać można we wspomnianym programie konwergencji, ale przede wszystkim w tej już można powiedzieć słynnej odpowiedzi Ministerstwa Finansów na poselską interpelację pani poseł Anny Muchy z tego wynikało, że od nowego roku to ZUS zacznie płacić dopiero po 90 dniach tak na to by nad na to wszystko wskazywało, ale oczywiście nie jest także ja nie będę miał przez te pierwsze 90 dni, czyli 3 miesiące płacono tylko nie będąc w pracy będąc na zwolnieniu płacił nie będzie mój pracodawca na to wygląda z tym, że panie redaktorze my dyskutujemy o 2 stronicowej odpowiedzi na interpelację poseł, czego to, o czym dyskutujemy wypełnia jedno zdanie tak wiec, ale coś wiecie, czyli wieczory związkowcy no to zasadnicza zmiana czasu po to, po pierwsze po drugie nie przedyskutowana szerszym gronie partnerów społecznych i po trzecie no nie widzieliśmy żadnych propozycji zmian legislacyjnych to jest może nie szukaliście nie no może nie pytaliście no ale proces opiniodawczy nieco inaczej wygląda w Polsce, choć oczywiście coraz częstsze są od tego niestety, ale negatywny wyjątek to zdanie, którym rozmawiamy, po które w odpowiedzi na poselską interpelację napisał minister Leszek Skiba wiceminister finansów brzmi wprowadzenie zasady zgodnie, z którą powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego następuje tylko w przypadku, gdy ponowne zachorowanie nastąpi po upływie 90 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy niezależnie od tego czy ponowne zachorowanie spowodowane jest tą samą czy inną przyczyną niezdolności do pracy tutaj tych komplikacji o wiele więcej i to nie tylko pytanie czy jeśli pójdzie na kolejne zwolnienie to ZUS zacznie płacić dopiero po 3 miesiącach, ale jest jeszcze pytanie czy w ogóle czy w ogóle będę mógł być kolejnym zwolnieniu to już chyba pytanie do lekarzy oni będą mogli je wysłać kolejne złe uczucia i czy wolno zachorować na panie redaktorze mamy 11grudnia przepisy mają wchodzić już niedługo i tak naprawdę mamy więcej pytań niż odpowiedzi już wysłaliśmy pytania do ministerstwa pracy rodziny finansów jako związek zawodowy my na pewno wyraziliśmy swoje zaniepokojenie po pierwsze, procedurą procedowania prawa jeśli można powiedzieć autonomię zostały zdziwienie tak oczywiście wyraziliśmy swoje negatywne stanowisko to jest nazwaliśmy to rozwiązaniem kuriozalnym, jeżeli w ogóle o tym, dyskutujemy to powinniśmy dyskutować to w szerszym gronie i po wysłuchaniu argumentów także ze strony ekipy rządowej myśli pan, że ta sprawa będzie przedmiotem obrad rady dialogu społecznego trudno powiedzieć im miejmy nadzieję zbyt wiele także kwestii, które powinny być w programie prac rady dialogu społecznego dotyczą szeroko rozumianej polityki społeczno-gospodarczej jest niestety omijana przez RDS jest to w ogóle generalnie jest to dosyć dziwna zmiana wydaje się, że podyktowana jednak chęcią wszelką za wszelką cenę równoważenia budżetu 2020 roku niemal powiedzmy to wprost jeśli i pan ja dobrze interpretujemy te słowa, które już przytoczyłem to to na pewno chodzi o to znalezienie dodatkowych pieniędzy, bo opóźniona zostanie wypłata wynagrodzenia nawet tego pomniejszonego, bo przecież nie chodzi o 100% wypłaty wynagrodzenia zostanie opóźniona do 3 miesięcy 3 miesiącach, czyli ten koszt jak rozumiem przerzucone zostanie pracodawca to nie poniesie go fundusz ubezpieczeń społecznych, czyli to już będzie oszczędność nie mówiąc o tym, że jest jeszcze kolejna część tej historii jak należy interpretować to tę notę pełni możliwość wystawienia dodatkowego zwolnienia nie wiadomo, jaką jest spowodowane przecież ludzie chorują najpierw można było zachorować na grypę, a potem, mówi że mógł się coś przytrafić coś w gazetach co spowoduje, że musi być na zwolnieniu z znajdują się takie oczekiwanie zaplanowania sobie choroby i to w perspektywie trzymiesięcznej na tylko rozumiem, że te i pan zgłaszamy wątpliwości nie ma odpowiedzi dla naszych słuchaczy co dalej no właśnie nie ma odpowiedzi, ale to jest propozycja, która weszła od strony rządowej dni wymaga byśmy precyzyjnych niebudzących wątpliwości odpowiedzi w tej sprawie, czyli jak rozumiem strona społeczna związki zawodowe i pracodawcy będą w tej sprawie jeszcze próbować rozmawiać będą próbowali rozmawiać z rządem to niewątpliwie nie zostawimy tej sprawy samej sobie, tym bardziej że rzecz miałaby obowiązywać od 1stycznia to jest niewiele czasu już biorąc pod uwagę, że za 1,5 tygodnia zacznie się już w Polsce okres świąteczny już także da się opóźnić jeszcze zobaczymy są różne są różne praktyki z tym związane także propozycje rządowe, które wydają się być bardzo kontrowersyjne jednak nie wchodzą w życie teraz jak ostatnio często nic nie wiemy nie wiemy jak ma być już za chwilę niestety zbyt często pan Piotr Ostrowski z gościem magazynu EKG przepowiedzieć czy teraz zwiększa się udziału pracowników czy coraz więcej pracowników chce należeć do związków zawodowych może nie widzimy jakiś taki bardzo optymistycznej tendencji związanej z szerokim napływem pracowników związków zawodowych, ale z drugiej strony widzimy też znaczącego tąpnięcia jeśli chodzi o spadek można zatem powiedzieć, że ten z poziomu uzwiązkowienia, który nie należy do do najwyższych na tle innych krajów europejskich jest ustabilizowane to nie jest dobry czas dla związków zawodowych tyle mówi się automatyzacji pracy od czasu do czasu nie za często jednak od czasu do czasu słyszymy kolejnych rozwiązaniach, które są wprowadzane, które pojawiają się na rynku, a to samoobsługowy sklep już nie tylko kasa, ale cały sklep, który na przynajmniej w takim codziennym oczywiście wymaga ludzi, ale w takim codziennym użytkowaniu od otwarcia zamknięcia tych pracowników nie wymaga to nie rodzi takiej obawy potrzeby ludzi, by związków należeć te związki tych miejsc pracy bronił czy jako związkowiec powiem, że każdy czas jest dobry do przynależności do związków zawodowych ze zmianami w związanymi z procesami technologicznymi mieliśmy do czynienia od zawsze być może w tej chwili ten proces jest wyraźnie nasilone związane z właśnie cyfryzacją czy robotyzacją gospodarki po co związki zawodowe w akurat takiej sytuacji mogą być skutecznym narzędziem na rzecz nazwijmy to kolokwialnie łagodnego przejścia, bo może ono się zdarzy to nawet związki zawodowe tego nie zatrzyma oczywiście, że tak, ale tak zdarzało się już zawsze związki zawodowe mogą uczestniczyć w procesie zmiany, która nie będzie następowała kosztem pracowników np. poprzez dobre zaprojektowanie systemów kształcenia Ustawicznego no ale dobrze kształcenie ustawiczne jest bardzo potrzebna, ale tak czy inaczej mówi pan, że pracownice nawet, widząc co się dzieje w sumie nie garną się do tych związków nie widzimy wyraźnego hurraoptymizmu związanego z przynależnością do związków zawodowych zresztą to nie jest proces jakikolwiek sposób w Polsce odosobnione z po z problemami związanymi z związkowiec niem borykają się także organizacje związkowe w zachodniej Europie, więc nie jesteśmy jakimś niechlubnym wyjątkiem to co dostrzegamy w ostatnim czasie tom być może mniejsze mniejsze niższym stopniu negatywne podejście pracodawców do tworzenia związków zawodowych to co było dołożył w latach dziewięćdziesiątych w latach dwutysięcznych w tej chwili już nie jest aż tak powszechne oczywiście zdarzają się sytuacje, które nowa organizacja związkowa jeszcze nie taka, która nie okrzepła jest przez pracodawców niszczona raz na jakiś czas pojawiają się takie takie zjawiska negatywne, które należy jednoznacznie piętnować, ale nie mają one już charakteru powszechnego jak było to w pierwszych dekadach pierwszy dwu dekadach transformacji kibicuje jako OPZZ pracą, które podobno trwają w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy nad propozycją zmian w systemie emerytalnym taki sposób, by zaproponować nam Polakom przejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego stażu pracy 3540 to jest nasz sztandarowy projekt od 10 lat z tym, że nasza propozycja emerytur stażowych miała być miałaby być komplementarna wobec istniejących rozwiązań znacznie, a zatem pracownik miałby możliwość wyboru, jeżeli chciałby po osiągnięciu określonego stażu pracy przejść na emeryturę przypomnę 35 lat dla kobiet 40 lat dla mężczyzn miałby do tego prawo obecne rozwiązania związane z wiekiem emerytalnym generalnie także zostałyby utrzymane miałby być to element dopełniający istniejący system nie zastępujący nawet jeśliby okazało się, że zdarzy się mężczyzna, który będzie mógł przejść na emeryturę w wieku 59 lat będzie miał 40 letni staż pracy tak takie te nasze rozwiązania właśnie toby zakładało, jeżeli zatem świadomość, jeżeli znaczący, jeżeli zaczynałby pracę w wieku 16 lat wtedy po 40 latka 19+40 to jest 59 tak tak, ale oczywiście biorąc pod uwagę pełne konsekwencje, a więc przy zachowaniu obecnego systemu, czyli niska, czyli kapitał zgromadzony plus przeliczone tona przewidywane powstanie życia to co mam takie prawo, które mogą zagwarantować niską emeryturę nie powinniście wspierać możliwości tego świadczenia była wyższa mając świadomość tego jak bardzo czasu się zmieniają to nasza rzeczywistość odpowiedział jak najbardziej my mówimy, że to jest prawo oni obowiązek, ale pamiętam wyprawę zwracamy też uwagę na to, aby jednak zastanowić się w momencie przechodzenia na emeryturę czy rzeczywiście warto, jeżeli czyli, jeżeli prezydent zgłosi taką propozycję OPZZ będzie chcemy się też przyjrzeć oczywiście spojrzymy nazwijmy to krytyczne szczegóły na szczegóły jak będzie wyglądał pan Piotr Ostrowski wiceprzewodniczący OPZZ dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA