REKLAMA

Komisja Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład. Co się znalazło w programie, który ma być filarem nowej komisji?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-11 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaprasza na drugą godzinę popołudnia Radia TOK FM jak słyszeliśmy przed chwilą informacja dzisiaj w parlamencie europejskim pani Ursula von der Leyen przedstawiła może być długo oczekiwany projekt nowego zielonego ładu Europejskiego powiedziała m.in. model wzrostu gospodarczego oparty na paliwach kopalnych i zanieczyszczeniach jest przestarzały zielony ład będzie naszym nowym modelem wzrostu musi nam się udać przez wzgląd na naszą planetę i życie na ziemi Rozwiń » no, więc najlepiej się teraz połączyć z parlamentem europejskim, gdzie nasi posłowie również słuchali tego wystąpienia tej prezentacji w studiu radiowym w parlamencie europejskim jest pan Adam Jarubas polskie Stronnictwo ludowe pan poseł pracuje w komisji właśnie środowiska zdrowia publicznego bezpieczeństwa żywnościowego dzień dobry dobry wieczór dzień dobry witam pana redaktora witam państwa jest też z nami pan Łukasz hut z wiosny, który z kolei pracuje bardzo ważnej z punktu widzenia też tego tematu komisji przemysłu badań naukowych Energi dzień dobry dzień dobry witam pięknie pana redaktora wszystkich słuchaczy Radia TOK FM co też ważne, bo na pewno ten wątek się pojawi pan poseł jest związany ze Śląskiem bardzo nie tylko się urodził w Katowicach, ale też członkiem Demokratycznej Unii regionalistów śląskich stowarzyszenia śląskie perły to prawda no właśnie najpierw może krótko czy to przemówienie panów przestraszyło przeraziło zaniepokoi liście się podobnie jak Polski rząd, który mówi no może tak, ale na bardzo trudnych wygórowanych wydaje się na dzisiaj w warunkach może pan poseł Adam Jarubas może będę też się rozjedzie jest trochę niezręcznie rzeczywiście pewnie spodziewaliśmy się też moja opinia trochę więcej konkretów, bo pani przewodnicząca Urszula Wonderland w zasadzie powtórzyła pewne ogólne przesłanie tego, że nowy zielony ład będzie takim filarem programu nowej komisji Europejskiej i dzisiaj w zasadzie jeśli chodzi o takie parametry czy próbę przypisania tej nowej strategii ambitnej strategii wzrostu gospodarczego połączonego z bardzo ważnym wątkiem ochrony klimatu to w zasadzie powtórzono jedynie ten postulat, że w 2050 roku powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną i wśród okresowo w 2030 roku po popracować, aby zredukować emisję na poziomie co najmniej 50%, czyli więcej niż te poziomy zapisane w dotychczasowych aktach prawnych Unii Europejskiej ogólnie oczywiście w takiej warstwie bardzo merytorycznej podkreślenie tego, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które powinno wziąć tę odpowiedzialność za przyszłe pokolenia za klimat za warunki życia, ale również na gospodarkę za konkurencyjność gospodarki Europejskiej i co ważne tutaj poszukanie takiego innowacyjnego sposobu właśnie połączenia wyzwań gospodarczych z ochroną klimatu i tutaj Unia Europejska chce być przywódcą rozwiniętego świata chce być dzisiaj jest, bo chociażby normy emisji system Europejski system handlu emisjami funkcjonuje tylko na terytorium Unii Europejskiej, a dzisiaj właśnie ma taką najbardziej ambitną politykę klimatyczną ale aby pociągać innych samemu też trzeba dawać dobry przykład stąd, obserwując wystąpienia później w debacie nad wystąpieniem pani pani przewodniczącej zaobserwowałem, że w zasadzie większość zdecydowana większość europosłów te główne punkty bardzo ogólne dzisiaj tego ambitnego programu popiera no byli szczegóły mamy po poznać chyba gdzieś w marcu przyszłego roku no ale jeszcze w takim razie wrażenia pana posła Kohut bardzo proszę zgadzam się pan poseł Jarubasem ten poziom ogół młodzi goście dość spory natomiast musimy też pamiętać, że jutro dochodzi do spotkania spotkania rady Europejskiej, więc też TEN-T negocjacje się przeciąganie liny będzie pewnie będzie się siedziało natomiast generalnie jestem jedynym posłem z województwa Śląskiego, który zagłosował za rezolucją, w której punktem w tryb, którą podjęliśmy jako parlament Europejski Strasburga i uzgodniliśmy, że mamy do czynienia ze stanem wyjątkowym jeśli chodzi o klimat, a jeszcze 19 posłów w w skali kraju, którzy są tą rezolucją, bo widzę ten ogromny problem dobrą ogromne wyzwanie, które przed nam jest pochodzę z Rybnika, gdzie przez praktycznie pół roku nie da się oddychać normy te 2 pułapem 10 są przekroczone o ponad 1000% przez 3 miesiące w roku, więc bardzo się cieszę, że ten Europejskiej zielony ład jest przed nami uważam, że to będzie duże wyzwanie, ale też duże możliwości do tego, żeby takie regiony jak właśnie jak właśnie Śląska przeszły przez pozytywne informacje no właśnie duże możliwości pan mówi, bo gdyby, kiedy sprawa tej neutralności klimatycznej stanęła na porządku rady Europejskiej lipcowej no to m.in. właśnie Polski rząd, kiedy się sprzeciwiał, aby się podpisać pod takimi konkluzjami mówił, że za mało jest gwarancji finansowych, że zbyt ogólnie się mówi o tym, mechanizmie sprawiedliwej transformacji czy funduszu pieniądze, które tam się pojawiają w kontekście przyszłych ram finansowych są stanowczo za małe dzisiaj, kiedy już znacznie wyraźniej mówi się o kwocie 100 miliardów euro w tym kontekście właściwie też precyzyjne nie wiadomo ani kto ile miałby dostać ani, skąd się te pieniądze miałyby wziąć, bo to nie jest tak, że one będą z unijnego budżetu tylko mają w dużym stopniu być generowane także przez Europejski bank inwestycyjny no i ma to wszystko współfinansowane ze środków krajowych w związku, z czym czy na tym etapie właśnie można powiedzieć, że czy pani Mandela jest na tyle uspokoiła m.in. Paul Polski rząd tych polityków w Polsce, którzy właśnie się obawiają kosztów tego nowego zielonego ładu, że również jutro na jutrzejszej radzie nie będzie sprzeciwu nie będzie weta tego nie wiemy czy uspokoiła pewnie dowiemy się po tym spotkaniu rady natomiast ważne też artykuł ROW pracować w parlamencie europejskim tydzień temu co 2 tygodnie temu byłem takie spotkanie z wiceprzewodniczącym komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, który pochodzi z mojej rodziny politycznej socjalistów Demokratów rozmawialiśmy też w tym kontekście właśnie moja śląskość mojego mojego pochodzenia ze Śląska o tym, regionie zaprosiła Fransa Timmermansa do polskich w przyszłym roku wiem, że ten temat zgodnie z bardzo bliskiej, bo są też pochodzi z takiego z regionu Holland jest im ulgi i nowe duże zainteresowanie jakby, jakby pomocą dla Śląska no i wstępnie przyjął te zaproszenia właśnie na Śląsk w tych w tym kontekście nawet ten pilotażowych programu, które miałyby się z tego Europejskiego zielonego ładu od to w tej części jeszcze Minutka pan poseł Jarubas kwestii właśnie tego uspokajania od strony finansowania tego projektu, a ja się nie poczuć uspokojony, bo jednak mamy świadomość tego, że osiągnięcie celu będzie uzależnione od poziomu wsparcia, jakie uda się wynegocjować tutaj tu, zwłaszcza największa odpowiedzialność rządu, bo to w tym w tym kręgu właśnie w radzie przewodniczącą komisji toczą się też dyskusji wiemy, że ma być więcej pieniędzy nie do końca wiemy w jaki z jakich źródeł czy będą to świeże pieniądze czy będą to pieniądze zebrane z polityki wspólna spójności czy wspólnej polityki rolnej wiemy, że też startujemy jako państwa jako regiony z różnych poziomów inaczej na pewno w przypadku Polski, gdzie nasze uzależnienie od węgla na poziomie 80% jest bardzo duże, ale inaczej w Danii, która 100% już praktycznie po pozyskuje z elektrowni wiatrowych na morzu tutaj te różnice różnice w rozwoju zasadności państwo i regionów powinny być wzięte pod uwagę i mam nadzieję, że Polska będzie mogła skorzystać z tych funduszy po to, aby rzeczywiście wziął aktywny udział w tej transformacji, która jest konieczna wrócimy do rozmowy po informacjach Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie ponownie wracamy łączymy się Bruksela z parlamentem europejskim, w którym jest pan poseł Łukasz Kohut pan poseł Adam Jarubas właśnie pana posła Jakuba chciałem zapytać czy wrócić do wątku, na którym zakończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy, bo mówił pan o tych gwarancjach, jakie powinny się pojawić w szczegółach dotyczących w jakim stopniu 100 miliardów euro, a więc ta kwota, której mówił w kontekście pomocy dla pani, z którym mają jak naj jakieś większe kłopoty z przejściem na nowy zielony ład może się odbić na przyszły rozdział pieniędzy z unijnego budżetu w kontekście ważnej dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, ale jak tych gwarancji jeszcze niema ani konkretnych zapisów to oznacza, że może pan uważa, że Polski rząd powinien jutro na radzie powiedzieć no to na razie jeszcze się wstrzymujemy czy zdaje się, że tutaj bliższa jest tak postawa na zasadzie czy się nie negujemy żadnym razie celowości polityki klimatycznej taka postawa tak, ale tak potrzebujemy pieniędzy potrzebujemy uznajemy ważność tych celów globalnych jeśli chodzi o neutralność energetyczną konieczność redukcji emisji pokazujemy realną sytuację, jaka jest w Polsce to nie jest polityka zaklęć że, że nawet premier tak czy prezes wyjdzie jutro jak zaklęcie rzucić wszystko nam się zmieni, bo Polska gospodarka postęp potrzebuje dostępu do energii do taniej energii wiemy, że z tym jest problem chociażby z tego powodu, że kilka lat temu Polski rząd zdecydował się zawiesić przepisy o odnawialnych źródłach energii to był moim zdaniem błąd dzisiaj potrzebujemy rzeczywiście twardych negocjacji pokazania też skutków wdrażania tych polityk na przykładzie poszczególnych gałęzi przemysłu czy transportu, bo wiemy, że najprawdopodobniej w tym obszarze również część tych obciążeń zostanie przeniesiona energetyki wiemy, że zmiany w Polskiej energetyce po będą kosztować ponad 200 miliardów euro dekarbonizacji całej gospodarki ponad 500 miliardów euro w przeciągu tych 30 lat natomiast na pewno Polska powinna też i mówimy też o tym, jako posłowie podnosi że, owszem, uznajemy, że Unia powinna mieć ambitne cele i zaostrzać te normy emisyjne chociażby, ale patrzeć też na to, żeby przy okazji nie udusić tego Europejskiego przemysłu pamiętajmy, że odpowiedzialność Europy za normę za emisję to jest około 10% absolutnie Kalisz osią tworzenia oraz ze światem najwięcej Chiny 2715 stany Zjednoczone to są główni emitenci nie mówię o tym, dlatego, żeby zastopować, gdyby tam ambitną ambicję tutaj po stronie Europy, ale nie osiągniemy sukcesu, wypychając emisję np. na Białoruś, doprowadzając do tego że, że nasze europejskie firmy czy cementownie chociażby upadną będziemy kupować czy czy cement czysta z Białorusi, gdzie te normy nie obowiązują jeszcze dodatkowe emitować cały wasz transport to jest takie fałszywe złudzenie i gdyby Unia dzisiaj też musi podejmują rolę globalnego przywódcy w tej polityce próbować też pociągnąć świat dobrym przykładem, że ta polityka jest też skuteczna, że może być też impulsem dla dla innowacji chociażby w obszarze produkcji czy magazynowania energii, bo wiemy też, że jeśli byśmy doprowadzili takiego przegrzania to ten efekt żółtych kamizelek, które się za udział w Francji, kiedy prezydent Macron chciał wprowadzić dodatkowe opłaty do paliwa mógłby zastopować całą realizację tej ważnej i ambitnej polityki tutaj rzeczywiście potrzeba dobrych instrumentów słowem Love o tym warto dzisiaj też zwrócić uwagę, bo ono się pojawiło tak trwa dyskusja na ile może się, czyli 2 określa wyjaśnić to jest taki instrument, który powodowałby, że towary importowane na terytorium Unii Europejskiej z krajów, które nie mają takich restrykcyjnych przepisów jeśli chodzi o emisję byłyby obłożone cłem rekompensującym powiedzmy to straty dla firm europejskich, które wiążą się właśnie ambitną polityką Europejską klimatyczną to oczywiście musiały być zgodne z normami WTO, ale dzisiaj w deklaracji pani przewodniczącej oddalają taki postulat się pojawił tak będziemy pewnie w parlamencie wkrótce nad nim też pracować i pan poseł kocha czy ten rodzaj argumentacji m.in. właśnie takie zwracanie uwagi na zarówno potrzeby finansowe, jaki jak to pan poseł Jarubas nazwał, żeby przy tych celach ambitnych nie udusić polskiej w polskiej czy gospodarki podobnie, chociaż chyba nasza najbardziej uzależniona od węgla pana zdaniem to jest rodzaj argumentacji, który chociażby społeczności w pana regionie przekonają będzie poparcie dla nowego zielonego ładu, ale właśnie pod warunkiem spełnienia tych tych oczekiwań finansowych my osiągnęliśmy już pełen konsensus wysłaliśmy już taki wspólny list europarlamentarzystów z Polski pan poseł Jarubas podpisał pan prof. Krasnodębski pro i jest prof. Buzek prof. Buzek także osiągnęliśmy taki pewien konsensus też choćby po to, żeby wspierać np. projekty gazowe na ten okres transformacji, bo euro Europa to jak pan poseł powiedział jest trochę innym położeniu szczególnie właśnie kraje typu dania, więc my potrzebujemy adresowane trochę więcej tego tego czasu tego wsparcia Thomas z uważam, że sam kierunek jest jest bardzo dobry sam kierunek tych grillu i tak powiedziałem wcześniej wydaje mi się, że zrozumienie np. dla transformacji nie energetycznie na środku jezdni jest dość spory i oczywiście to przecież nie wydarzyć z dnia na dzień mamy mówimy tak naprawdę rok 2050 kiedy, kiedy Europa będziemy już całkowicie zdezorganizowane wg tych naszych mnie planów i myślę, że NATO przyzwolenie jest na Śląsku podam taki przykład osobisty moja mama była przez 12 na dyrektora największej szkoły technicznej na Śląsku kształcącej górników i w niż 15 lat temu, kiedy zaczną być dyrektorką szkoły otwierają 3 klasy o tym, kierunku mnie górniczym zmarł pod koniec jej drugiej kadencji, bo rząd ma emeryturę w zasadzie był problem, żeby zamknąć 1 klasę, bo górnicy też nie chcą wysyłać swoich swoich dzieci do do pracy w kopalni, bo wiedzą, że wszystko zmienia, że gospodarka się zmienia ja tutaj tak pięknie ten wątek, bo mamy świadomość patrząc chociażby na dokapitalizowanie polską energetykę, że tak czy trakty nakłady musiałyby być to wielomiliardowe w ciągu najbliższych lat będą musiały być poniesione także w jakimś sensie ta polityka zielonego nowego ładu unijnego jest dla nas szansa, że właśnie z tego źródła pozyskamy środki na inwestycje, które i tak musiały być przez nasze państwo zrealizowane mamy jeszcze szczyt 4 minut i wiele wątków, ale chciałbym, żeby krótko się panowie odnieśli, bo tu bardzo ważny chyba też to, że ta prezentacja udowodniła w sposób oczywisty, że to nie jest kwestia energetyki to nie jest tylko kwestia węgla, bo w tym planie kładzie nacisk na efektywność energetyczną budynków w tym planie kładzie się nacisk na nową strategię przemysłową, gdzie ta gospodarka ma stać się gospodarką jak to mówimy o zamkniętym obiegu w tym planie mówi się nowej strategii bioróżnorodności strategii dotyczącej zalesiania wreszcie się mówi co jest przecież szalenie ważne dla nas strategii zielonego rolnictwa itd. także może też warto wykorzystać ten dzisiejszy dzień na zwrócenie uwagi, że nie chodzi tylko węgiel elektrowni to jest oczywiście taki taki uproszczony obraz mamy świadomość tego, że każdy z nas w takim nawet w codziennym w pewnych praktykach czy nawykach konsumenckich, zwracając uwagę na pochodzenie produktów poprzez decyzje zakupowe no też wpływamy na na oszczędności bez mieczy energii czy oszczędności zasobów tutaj ten postulat gospodarki obiegu zamkniętym takiego oszczędzania czy energii wody to jest pewna nowa filozofia niektórzy one nowa religia unijna taka po prostu potrzebujemy zmiany takiego właśnie paradygmatu bezwzględnej eksploatacji natury przez przez gospodarkę na gospodarkę zrównoważoną i tutaj rzeczywiście w wielu dziedzinach w rolnictwie pojawił się postulat właśnie takiego rolnictwa zrównoważonego pewnego pewnej idei od pola do stołu gdzie, gdzie tutaj pewne też zmniejszenie normy wykorzystywania pestycydów chociażby w rolnictwie czy takiej zdrowej żywności te właśnie to, o czym pan wspomniał w zakresie budownictwa są bardzo duże też rezerwy efektywności energetycznych domów zeroemisyjnych pasywnych i transport transport, gdzie była Polska ma bardzo duży udział 14 rynku przewozowego Europy to to polskie firmy też restrykcje czy zaostrzone normy w tym obszarze na pewno też na będą miały przełożenie na kondycję polskich firm już niemal o transporcie indywidualnym, gdzie średni wiek naszego samochodu polskiego to 14 lat także tutaj znaczna część tych pojazdów pewnie na skutek tych wyższych norm emisji może znaleźć na szrocie także skutki będą też odczuwalne na dla obywateli no właśnie, żeby o tym, pamiętać tu na koniec jeszcze króciutko do pana posła Huta no bo tak samo pomocy może oczekiwać nie wiem fabryka silników diesla w bogatych Niemczech, które trzeba będzie zlikwidować na silniki, a będzie usunąć z rynku Knight to nasze zadanie, żeby to odpowiednio lobbować pracować w kolorach ryby, żeby te fundusze rzeczywiście wpłynęły do naszego kraju naszych regionów tak podsumowując, ponieważ taki znak czasów takich Pitry nawet piękny symbol, że współfinansowanie Zielonej transformacji przemysłu odbędzie ze środków Europejskiej wspólnoty węgla Stali się tak zaczynała Unia Europejska no właśnie węgiel Stal a, ale czasy się zmieniły trzeba rzeczywiście to wszystko przez wartościowe to początek debaty o europejskim zielonym ładzie każde kolejne miesiące przyszłego roku, kiedy będą pojawiały się szczegóły kolejnych strategii związanych z tym, że ładem to będzie okazja do podobnych ponownych rozmów również panami dziś bardzo dziękuję Adam Jarubas Łukasz Kohut posłowie do bardzo dziękuję panie uprawiane dziękuję pozdrawiam serdecznie byli z nami teraz będą informacje w TOK FM pani wrac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA