REKLAMA

Szczyt UE: Czy Polska znów zawetuje?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-12-12 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa ma światopogląd, w którym trochę opowiemy o wczorajszych propozycjach reformy emerytalnej we Francji, by stanąć ciekawa propozycja z perspektywy obserwowana z Polski z drugiej to już ósmy dzień strajków związkowcy zapowiadają, że nie koniec opowiemy też państwo trochę taki dramat Szekspirowski to chyba najlepsze określenie ani sensu, czyli przywódczyni Birmy laureatki pokojowej nagrody Nobla rozmawiamy w Rozwiń » tygodniu w tym Noble są wręczane, która stanęła przed międzynarodowym Trybunał sprawiedliwości, gdzie kraje, które MON to ona współ kieruje oskarżony o ludobójstwo na jeszcze będzie relacja z Wielkiej Brytanii, gdzie trwają wybory parlamentarne kluczowe nie tylko dla rozwoju sytuacji wewnętrznej dla całej Unii Europejskiej, ale zaczniemy od Unii Europejskiej właśnie budzi zaczyna się szczyt Unii, na którym kwestie budżetowe i klimatyczne szczególnie wybrzmiał, ale nie tylko państwa gościem jest prof. Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polska nominału dzień do pracy dla praw ten główny temat to to jest oczywiście transformacja klimatyczna wczoraj komisja przedstawiła projekt Europejskiego zielonego ładu, który ma zostać doprecyzowany już konkretnymi projektami w przyszłym roku też dyskusja budżetowa już trwa i walki o budżet mają miejsce już pytała na początek może taką pani opinię w oparciu o intuicji i to doświadczenie czy ten Europejski zielony ład to jest rzeczywiście taki fundamentalny projekt, który no będzie 1 z tych decyzji ZUS-u w rozwoju Unii Europejskiej będziemy mówić traktaty rzymskie ma Street i Europejski zielony ład to zależy od wielu czynników 1 z nich jest również wynik tych negocjacji na temat wieloletniej perspektywy finansowej, bo oczywiście jeśli mamy dokonać transformacji energetycznej klimatycznej to zwykle jest także to nie wystarczą działania o charakterze regulacyjnym, czyli nie wystarczy uchwalić sobie prawo czy też nie jest Unii Europejskiej proste, ale trzeba mieć na to środki oczywiście wieloletnia perspektywa finansowa, czyli budżet ten taki średnio okresowy na 7 lat Unii Europejskiej jest 1 ze źródeł finansowania tej transformacji 1 zaledwie, więc nie powinniśmy myśleć wyłącznie w takich kategoriach, że to w transformację energetyczną musimy finansować wyłącznie z tego budżetu to nie jest możliwe, bo jest naprawdę niewielki taras chwilę one od do tego do tego wróciła, więc to to jest oczywiście to jest oczywiście 1 kwestia natomiast to ja myślę, że w ogóle Unia Europejska jak spojrzymy na historię integracji pani redaktor troszkę o tym, wspomniała to ona rzeczywiście funkcjonuje wokół wielkich projektów, które są formułowane pomyślane, a potem wdrażane i zwykle tak jest, że w tym wdrażaniem różnie bywa znaczna już ona jest rozciągnięte w czasie to znaczy pamiętajmy, że utworzenie wspólnego rynku Unii Europejskiej to jest hasło lat 80 tak stwierdził radny rady Europejskiej to jest komisja rzeka Lora to są to jest złoty wiek jak teraz często mówi, chociaż nie wiem czy współcześni uważali, że to był wtedy złoty wiek integracji Europejskiej no i cały czas mówimy o tym, m.in. to jest 1 ze standardowych postulatów polskiego rządu obecnego poprzedniego, bo nie ma większego znaczenia to znaczy dokończenie wspólnego rynku tak w zakresie przepływu usług w zakresie przepływu kapitału itd. tak dalej to jest ten wieczny niedokończony projekt i potem mamy oczywiście Unię gospodarczą walutową, czyli w skrócie wspólną walutę euro euro zostało wprowadzone w 2002 roku oczywiście przygotowanie do wprowadzenia euro ponad 70 MAK euro został prowadzenie 2002 roku funkcjonuje natomiast cały czas jest wzmacniane jest reformowane no choćby, dlatego że strefa euro stanowi optymalnej, a optymalnych warunków i walutowej w związku z tym cały czas gdzieś umacniamy rozwijamy itd. ja myślę, że z zielonym władzę będzie dokładnie będzie dokładnie tak samo lasach dopiero gdy wiadomo co się tak naprawdę stało oczywiście teraz jest takie poczucie, że potrzebny jest nowy wielki projekt tak to nie jest wyłącznie kwestia oczywistego fakturze, a absolutnie Europa nie tylko Europa rzecz jasna powinna podejść poważnie do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi to jest to jest to jest wyzwanie realne, ale myślę, że jest też wyzwanie w sferze sferze myślenia Unii Europejskiej w sferze wymyślenia Unii Europejskiej na nowo, czyli potrzebę stworzenia nowego projektu, wokół którego można Europę budować, wokół którego zwolenników integracji Europejskiej, a można skupić na myśli rządu zielone Łany jest takim właśnie projektem to w wolnym rynku i po wspólnej walucie to jeszcze tylko dodam, że stocznia zadeklarowała, że popiera cel neutralności klimatycznej 2050 roku Stencel, wokół którego będą teraz kręcić wszystkie inne projekty, żeby w 2050 roku Unia była neutralna klimatycznie często nie są tyle istotna była dotychczas sojusznikiem razem z Węgrami Czechami zawetował piszmy wcześniej Polski rząd zawetował ten cel teraz jest szczyt, na którym Węgrzy już deklarują, że o za to trzeba będzie zapłacić ktoś będzie musiał nie Węgry Polska też mówi o tym, to są ostre negocjacje finansowe były trzyma pan jakiś instynkt czy się nie premier Morawiecki powiaty czy nie a czy to jest co jest oczywiście rzecz absolutnie spekulantów natomiast ja myślę, że w Polsce wzrasta świadomość w kręgach rządowych również, iż transformacja energetyczna jest czymś niezbędnym to nie jest kwestia narzucania nam określonych celów przez zwariowane lewicowe rządy w Europie zachodniej tylko jest ewidentna potrzeba myślę, że ten kryzys mogą owe ostatnich lat naprawdę wzmocniły zarówno społeczeństwie, jeżeli tak przekonani, że akty znamy klasę znam i my mamy mamy problem, ale się świadomość rośnie rośnie również w społeczeństwie i w związku z tym ja sądzę, że raczej nie spodziewałabym się weta natomiast spodziewałabym się grania taką możliwością po to, żeby w największym w możliwie największym stopniu udało się przerzucić koszty niewątpliwie wysokie polskiej transformacji energetycznej na Unię Europejską tak to jest taka strategia, którą wiele państw w różnych w różnych obszarach polityk publicznych stosowało Francja zawsze stosowała strategię pod hasłem ratujemy francuskie rolnictwo za pomocą finansowania go ze środków unijnych za pomocą wspólnej polityki rolnej tak w związku z tym nie widzę w sumie powodów żeby, żeby Polski rząd również nie przyjął strategii negocjacyjnej pod hasłem jest to ważne cele są istotne absolutnie nie podzielamy natomiast pytanie jest jak będzie wyglądać ta mapa drogowa czy będziemy w stanie do tej mapy drogowej się dostosować to znaczy czy będziemy mieli surrealistyczny żart tak, żeby będziemy mieli realistyczne czas na dostosowanie i czy będziemy mieli realistyczne instrumenty w tym oczywiście środki finansowe po to, aby nasza nasza gospodarka przeżyła co jest oczywiście istotnym argumentem, bo Polski Polski wzrost gospodarczy jest jest bardzo dobry jest 1 z najwyższych Unii Europejskiej i to nie jest kwestia propagandy rządowej i myślę, że to jest argument to do wykorzystania, a także, że taki sposób musimy projektować rozwiązania, doprowadzając nas do tego celu neutralności klimatycznej 2050 roku, aby one były kołem zamachowym unijnej gospodarki już poszczególnych gospodarek państw członkowskich, a nie dławił ich ich rozwój tak myślę, że to jest chyba ten kierunek argumentacji, który będzie będzie stosował Polski Polski rząd, który chyba zresztą stosowałby każdy Polski rząd niezależnie od barw partyjnych natomiast oczywiście pytanie brzmi to weto gdzieś będzie na agendzie, bo ona oczywiście jest ostateczny argument oczywiście jak bardzo konstruktywne, bo to jednak niektórzy zwracają uwagę, że jest moment przejęcia mówiąc kolokwialnie, kiedy sojusznicy czy z Unii Europejskiej mogą mieć poczucie, że jedynym celem polskiego rządu jest wyciąganie tych pieniędzy na jej czele staną dziś wydamy transformację to jest sposób na dostosowanie Polski do tych wymogów czy to jest sposób na no właśnie żonglował organizują pomoc publiczną też częściowo tak bo, bo ta pomoc oczywiście może dotyczyć przekształceń przekształceń podmiotów z udziałem skarbu państwa no i faktycznie to oczywiście łączy się z tematem negocjacji budżetowych jak już jak wspominałam, bo te pytania dotyczące tego czy Polska albo czy Węgry są w stanie te środki płynące od lat szerokim strumieniem wykorzystywać w sposób adekwatny i zgodne z ich przeznaczeniem cały czas na agendzie jest przewodniczący parlamentu zagroził wczoraj, że z kolei może parlament odrzucić unijny budżet, bo toczy się ta walka o unijny budżet z 1 strony profesor cięcia mówiła, że to nie jest duży budżet, ale z drugiej strony mówi pani, że płyną pieniądze szerokim strumieniem, więc raz zmierzymy z tym co to znaczy to znaczy, że znów jest wystarczająco duży w stosunku do wyzwań celów, które stawia sobie Unia Europejska natomiast pieniądze z funduszu spójności, które do tej pory do Polski płynęły rzeczywiście płynęły szerokim strumieniem to jest niezaprzeczalny za kilka lat rozłożymy na bardziej szczegółowe czynniki prof. Agnieszka cięcia oraz Polska Akademia nauki z państwa gościem w Brukseli szczyt Unii Europejskiej światło podgląd Agnieszka Lichnerowicz w studiu cały czas prof. Agnieszka Cianciara z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk, a w Brukseli do Brukseli zjechali się przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej bez po pierwsze, dyskutować o tym jak realizowany będzie realizowany osiągany będzie cel tzw. neutralności klimatycznej, która Unia Europejska, a przynajmniej komisja Europejska chciałaby, by została osiągnięta 2050 roku jeszcze to nie jest oficjalnie cel całej Unii, ponieważ zablokowały go na poprzednim szczycie Polska Czechy Węgry jest to nie teraz stanie już popiera ten cel pytanie czy Polska Węgry, bo one najgłośniej przedstawiciele tych państw dziś mówią negocjują m.in. na jakie wsparcie będą mogły przy tych transformacja liczyć nieoficjalnie słychać, że Warszawa jest usatysfakcjonowana tym, że na ten fundusz mechanizm sprawiedliwości transformacyjnej klimatyczne ma być przeznaczone 100 miliardów euro tyle, że to nie są pieniądze gotówka to są różnego rodzaju kredyty czy taki mechanizm ściągania pieniędzy z rynku no to jest taka suma, która miałaby Polskę satysfakcjonować, ale jak czytam m.in. tej relacji Tomasza Bieleckiego w Gazecie wyborczej zależy Polsce, ale nie tylko jest kilka krajów na tym, żeby te pieniądze nie były właśnie kosztem odchudzania kopert krajowych w polityce spójności i polityce rolnej, bo te kwestie klimatyczne czy ta transformacja klimatyczne czy się dotknie wszystkie inne teki zaczyna się walka o budżet na lata 2 czy już trwa walka o budżet na lata 20212027 to jest duży budżet czy mały trochę o tym, rozmawialiśmy profesor ciężaru ma być większy Finowie chcieliby, by zaproponowali, by był większy to ma być 1 i 7% unijnej gospodarki trochę powyżej 1% unijnej gospodarki komisja chciałaby więcej, bo chciałaby to było 1 i 114 w to są niby nieduże różnice, a parlament Europejski to proponuje 1 i 3 dochodu Narodowego brutto 3 to jest ten główny punkt sporu oczy, o co tychże główne punkty sporne punktów spornych jest wiele natomiast no, zaczynając od od tej całej kołdry tak, czyli a, czyli jak jak duża jak duża będzie to suma oczywiście no dyskusję w ogóle budżetem w momencie, gdy komisja Europejska przedstawiła swoje piersi propozycja oczywiście wychodziły z takiego punktu, że to wielka Brytania wychodzi, tak więc jeśli mamy 27 nie da się 28 państw łukowskich jednak ta ten skład Wielkiej Brytanii był znaczący no to siłą rzeczy ten budżet musi być mniejszy, bo ma być większy to znaczy, że inni muszą dokładać więcej, a wielu innych niespecjalnie niespecjalnie chciał w ogóle wielu wino na analityków jak pokazuje taką gigantyczną gigantyczną powiedziałabym dziurę kolokwialnie między z 1 strony oczekiwaniami jakie społeczeństwa, ale też częścią elity polityczne różnych krajów pokładają Unii Europejskiej w kwestii tego czym powinna się zająć ponad rok zerowy, bo my sami różnymi paniami tak między wyzwaniami, z którymi Unia Europejska winna się mierzyć jest coraz więcej z 1 strony, a zdolnościami w tym zdolnościami do finansowania radzenia sobie z tymi wyzwaniami w tym kontekście jak pomyślimy o tym, że to jest 1% czy od grudnia 20711171, że dochodu Narodowego brutto to wydaje się, że jest to budżet naprawdę naprawdę szczątkowy tak natomiast oczywiście te ta różnica między między tym zaproponowała komisja Europejska tylko zaproponowała prezydencja fińska też wynika z tego pamiętajmy, że Finowie to jest ten 1 z tych krajów, które tradycyjnie obok świec i Danii i to landów, ale też w wielkiej Brytanii już wychodzącej, chociaż tego nie wiemy dziś wybory, więc nie wiemy jak nie wie, kiedy zmienia nadal chciał zapewnić ocenę, jaki wynik czy woli wzrost będzie rewizyta prawdy już nic nie stawia 3 albo wszystko wszystko było przedstawiane i zawsze było inaczej natomiast faktem jest tylko dygresja proszę państwa przepraszam bez bardzo od budżetu faktem jest, że jeszcze kilkanaście dosłownie dni temu wydawało się, że ta różnica w punktach procentowych między konserwatystami, a laburzystami bardzo duża, a te sondaże bardzo się zadłuży się pojawia, a te sondaże ostatnie pokazują, że nie jest duża, czyli ta rozpiętość jest między różnymi sondażami między 56% różnicy, a 1112 i jest gigantyczna różnica jeśli idzie o przeliczenie mandatów, bo to była różnica w granicach 5% to bardzo ma problem jeśli będzie 10% to brak tak w praktyce ma ogromną większość system większościowy brytyjski tak tak działa, więc rok tutaj cały czas nie wiemy i myślę, że nie będziemy wiedzieć do do końca, ale wracając wracając do budżetu, więc mamy grupę krajów, które z zawsze, bo w kolejnych w tych negocjacjach nad wieloletnimi perspektywami finansowymi chcą umożliwi chcą mniejszego budżetu i mówią o tym, że należy te pieniądze wydawać bardziej efektywnie, a nie ten budżet rozgrywać, bo to absolutnie do do niczego prowadzi Duńczyk nie prowadzimy Finlandia jest 1 z nich także tutaj też na wykorzystuje myślę to swoją pozycję prezydencji do tego, żeby zaproponować mniej niż zaproponowała komisja Europejska oczywiście nadzieję, że gdzieś ostatecznie spotkamy się pośrodku natomiast tradycyjnie parlament Europejski żąda większych środków oczywiście te środki idą w dużej mierze z budżetu państwa akowski oczywiście mamy tzw. zasoby własne natomiast na umocnienie ma ich za dużo, ale dużo jak zawsze było mało i jakby niemal nie ma problemu, jakim jest pomysł jak jest, więc aż tak surowy naszych spraw np. natomiast nie ma nie ma konsensusu co do tego w jaki sposób w jaki sposób doprowadzić do tego, by realna była zgoda wśród wśród państw Irlandia np. blefowała, że także pod tym względem myślę, że czekają nas oczywiście też negocjacje natomiast to jest tylko jakby czubek góry lodowej, bo nawet jeśli zgodzimy się co do ogólnej sumy to oczywiście kluczowe jest to w jaki sposób te środki będą lokowane do tych poszczególnych dużych rozdziałów tak, czyli wspólny rynek klimat spójność rolnictwo migracje bezpieczeństwo np. wielu analityków zajmujących się kwestia bezpieczeństwa wskazuje, że tak naprawdę tam, gdzie prezydencja fińska zrobiła cięcia to niestety głównie zrobiła cięcia kwestie związane z bezpieczeństwem tak czy to wewnętrznym czy graniczy z zewnętrznym tak jest tak gdzie, gdzie mamy problem migracji, które istnieje którymi dziś nie wybiera, a obcinamy środki na zabezpieczenie granic na zabezpieczenie granic zewnętrznych, więc rok tych dylematów jest mnóstwo no oczywiście jest pytanie przede wszystkim, skąd znaleźć środki w ramach budżetu na tę ambitną politykę klimatyczną nie chodzi nawet przesunięcie tak naprawdę środków nie wyłącznie z rozdziału nie wiem migrację albo rozdziału rolnictwo do rozdziału broni się do roku i polityka klimatyczna, ale też pamiętajmy, że środki wydawane na wspólną politykę rolną co do zasady są wydawane w ramach takich 2 filarów pierwszy to są to są dopłaty bezpośrednie dla rolników, a drugi filar to jest tak naprawdę szeroko pojęta polityka rozwoju obszarów wiejskich, czyli wszelkiego rodzaju inwestycje tak naprawdę również o charakterze takim gospodarczy modernizacyjny no bo nie tylko na utrzymywanie krajobrazu było ładnie na na terenach wiejskich na adresy pytanie czy te środki zostaną w jakim stopniu podporządkowane polityce klimatycznej to znaczy czy np. krajowe podmioty będą musiały ubiegając się od środki spełnić szereg ten klimat czy kryteriów związanych z tym, że każdy projekt będzie musiał realizować określoną liczbę celów klimatycznych co oczywiście jest po pierwsze, zmianą po drugiej jest utrudnieniem tak, bo po trzecie za myśleniem o przyszłości ratowaniem plany czy Nothing oczywiście z punktu widzenia takie radio Polska to może być problematyczne, bo nagle się okaże, że np. te cele, które do tej pory były priorytetowe dla dla polskiego rządu nagle nie da się realizować będzie realizować, zwłaszcza że ze mną obecny układ rządzący preferuje te wszystkie gotówkowe transfery, a nie wieloletnie strategie wzmacnianie instytucji transformacji, ale jeszcze tylko bardzo krótko chciałam to 1 ostatni wątek naprawdę krótko dlatego dziś odbyła się konferencja pt. kampania prawa i sprawiedliwości przeciwko polskiemu sądownictwu w parlamencie europejskim organizowała ją grupa odnowić Europę ta związana z z Macronem fundacji otwarty dialog europosłowie PiS wyrażają sprzeciw przeciwko szkalowaniu demokratycznie wybranego rządu itd. wczoraj też była dyskusja i przedwczoraj w ramach art. 7 Polska Węgry Polski rząd węgierski znów pod lupą czy niema pani ocenie tak, podsumowując czy dla obecnej komisji Urszuli van Gaala ta konfrontacja z polskim rządem w sprawie sądownictwa jest mniej ważna czy nawet w jakimś sensie można się większą ugodowość spodziewać czy i nie wiem, bo to pytanie brzmi co znaczy ugodowość tak to znaczy wycofanie się z art. 7 nie są nie może on jest oczywiście rozrzucone rzeczy odnosi się na szczyt no nie ma przejścia do kolejnych etapów procedury w związku z tym w tym sensie niewiele się dzieje to coś jest orzeczenie Trybunał nie mówiąc o grillowaniu tak, ale mamy aż mam orzeczenie Trybunału tak mamy wnioski komisji do Trybunału, ale mamy również rzecznik Trybunału na podstawie pytań prejudycjalnych zadawane przez polskich sędziów, tak więc ich mamy pewien zestaw mechanizmów i pamiętajmy oczywiście również o zasadzie warunkowości, którą podtrzymała prezydencja fińska i ona jest wpisana do tego zestawu negocjacyjnego tak ma oczywiście ta kwestia warunkowości w budżecie normalność bardzo specyficzny charakter, bo to dotyczy wyłącznie sytuacji, w których problem z rządami prawa w danym kraju ma bezpośrednie przełożenie na adekwatne wydawanie środków Unii Europejskiej uderza w interesie spór jednak toczy się dalej funkcja się dalej oczywiście ta kwestia warunkowości to w dużej mierze jest raczej wymierzona przeciwko Węgrom w mniejszym stopniu przeciwko Polsce natomiast ja nie wiem czy komisja już w chwili online jest bardziej ugodowa ja myślę, że mamy szereg instrumentów i one mogą być wykorzystywane, a równolegle albo jakby raz 1 raz drugi w zależności od tego jaka jaka jest w tym momencie koniunktura polityczna tak jak na dalszy nastąpi, bo niestety musimy kończyć prof. Agnieszka Cianciara z Instytutu studiów, ale też Polska Akademia Nauk państwa są bardzo Cuiavia informacja o nich relacja z Londynu wybory tam trwają parlamentarn Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA