REKLAMA

Ustawa "kagańcowa" PiS ws. sędziów. Który przepis jest najgroźniejszy?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-13 18:20
Czas trwania:
13:01 min.
Udostępnij:

Co przewiduje nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minuty po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM to południe Radia TOK FM dziś 13grudnia w piątek jeszcze raz dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu kolejny gość pan Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for dobry wieczór dobry wieczór klub prawa sprawiedliwości złożył wczoraj w sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych Sądu Najwyższego innych ustaw takie sprawy chcę budżetu wiemy że, choć ustawa ta końcowa kagańców tak Rozwiń » się mówi w pewnych kręgach, ale chciał, że pan słuchaczom słuchaczom żydowskim powiedział w jaki sposób tej ustawy wynika coś co określane przez media jako próby ubezwłasnowolnienia sędziów takiego wpływu na sędziów, dlaczego czytając projekt tej nowelizacji ja nie wiem, gdzie mam znaleźć coś takiego co świadczy o tym, że sędzia powinien się, by czuć się bardziej uwięziony w tych nowych przepisach niźli był dotychczas no to kluczowe myślę, że będzie nowy proponowany art. 107 prawa o ustroju sądów powszechnych, które rozszerza katalog kar katalog mówiąc kolosalnie przestępstw dyscyplinarnych, jakie sędzia może popełnić, jakie może właśnie dyscyplinarnie odpowiadać do tej pory obecnie sędzia odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie godności urzędu i za rażące i za rażące naruszenie prawa jak tak dobrze pamiętam tam jest chyba chyba jeszcze 1 przesłanka chodzi o rażące naruszenie naruszenie prawa obecnie do naczep w projekcie do tych 2 postaci odpowiedzialności dyscyplinarnej dodane są kolejne takie jak działania o charakterze politycznym cokolwiek to znaczy niezastosowanie odmowa zastosowania polskiej ustawy, jeżeli niezgodności z umową międzynarodową albo z konstytucją nie stwierdzi wcześniej Trybunał Konstytucyjny zaraz o tym, powiem więcej, bo to jest myślę kluczowe albo np. od odpowiedzialność dyscyplinarną będzie można objąć podważanie statusu innego sędziego, czyli to co dokładnie kilka tygodni temu nakazał wszystkim sądom w unii Europejskiej Trybunał sprawiedliwości odpowiedzi napytania sądu nie widzę, że państwo sobie sam sam sam o sobie to sądzi tak powiedział nie no tak nie powiedział tak tak tak tak mówią tak tak mówią niektórzy, którzy to ten wyrok się zapewne nie czytali, ale tak, ale wskazał tam natomiast jest taki passus dokładny obowiązkiem sądu jest sprawdzenie okoliczności nominacji takiej osoby okoliczności powołania, aby strona miała zapewnione prawo do tego sądu niezawisłego, a jak wiemy krajowa rada sądownictwa jego takiego no produkuje takich sędziów mówiąc kolokwialnie, którzy notę zawisłości od polityków bardzo często potwierdzają, ale czy sędzia, który podważy takie deputatu tak będzie odpowiadał dyscyplinarnie to proszę jeszcze na samym początku przypomnieć czy to, że sędzia powinien mieć tak zakładamy w kraju demokratycznym jakiś rodzaj immunitetu to jest tradycja to wynika nie jest w naszej konstytucji wynika z tego wynika z jeśli jest naruszany teraz w takim ogólnym rozumieniu także zmiany, o których rozmawiamy, że to niezależność sędziego się jakoś, jaką Niemcy niezależny no nic tak ogólnie, żeby immunitet jego lekko zmniejsza to, skąd się działo na immunitet, gdzie nie jest no to jest immunitet to pamiętajmy to nie jest tylko takie prawo sędziego tylko to jest prawo nas wszystkich, którzy w sporach sądowych uczestniczymy czy będziemy uczestniczyć też gwarancja, że sprawa którą, którą mamy w sądzie będzie sądzona no zgodnie z prawem misji z przekonaniem sumieniem tego tego sędziego to wynika z konstytucją w Polskiej no tak oczywiście, że wynika tutaj raczej raczej, abym ja bym mógł jak powiedział, że chodzi o od trój podział władzy, bo też pamiętajmy że, że no istotą trójpodziału władzy oczywiście rozdzielenia władz i wzajemna kontrola, ale jesteś taki element i każda z władz Toma którego, którego żadne inne władze nie mogą naruszać w ramach sądownictwa sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, czyli wydawania orzeczeń w imieniu Rzeczypospolitej polskiej tutaj ustawodawca no chodzi to bardzo istotnie w tę kwestię orzeczniczą sędziego no bo zabrania mu np. kwestionowania statusu innego sędziego w ramach w ramach w ramach działalności orzeczniczej albo tak jak mówię i o tym, chciałbym przeżyć powiedział to jest chyba najbardziej istotne zakazuje mu odmawiania stosowania polskiej ustawy kosztem prawa unijnego np. albo kosztem konwencji praw człowieka mamy takie sytuacje i mamy takie sytuacje wynikające z la z niedoskonałości polskiego systemu prawnego bardzo często nasze ustawodawstwo nie nadąża nad nad nad tym co za wynika z prawa Unii Europejskiej co wynika z konwencji praw człowieka mamy np. nie wiem dyrektywa w sprawie w sprawie zapewnienia prawa do Obry do obrony to jest 1 z takich nowszych nowszych dyrektyw tam jest powiedziane np. od najwcześniejszego etapu jako osoba zostanie zatrzymana przez prawo do obrońcy tak dalej, więc tutaj nasze przepisy procedury karnej np. nie domagają no niech pan pan Adam prawdziwi tutaj chodzi, ale nie zastanawia się jak sędzia, który dotychczas mówił skoro mamy umowę międzynarodową, która podpisała Polska, która się na nią powołam tak skoro nie mamy się bezpośrednio przy powołać na przepisy prawa karnego dajmy na to tak jak rozumiem ta zmiana w ustawie, które pan mówi zakazuje tego typu tak, bo mamy mamy myślę, że setki spraw dziennie w sądach, gdzie sędziowie odmawiają stosowania polskiego prawa i mówią, że w tym zakresie trzeba zastosować prawo unijne np. albo konwencję praw człowieka i to naturalny mechanizm tak takiej takiej weryfikacji innej zapewniające zgodność z tymi standardami Unii Europejskiej czy rady Europy tutaj rządzące rządzący proponują, że za takie Zatko odmowy stosowania, o ile nie stwierdzi tego wcześniej Trybunał Konstytucyjny o Trybunale nie będą hipotez kwestia na oddzielną rozmowę wszyscy wiemy, jaki jest stan Trybunału Konstytucyjnego w Polsce no coś takiego będzie będzie odpowiedzialność dyscyplinarna pytam pana akurat konstytucję dlatego przed chwilą, że przed przeczytałem, że Paweł Mucha wiceszef kancelarii prezydenta powiedział projekt PiS w sprawie zmian w sądach wydaje się zgodne z konstytucją mamy to panu muszą się wszystko wydaje myślę, że jakby zapytać czy będzie czy zgodne z prawem Unii to myślę, że tak stwierdził i utwierdza w przekonaniu wszystkich wszystkich dookoła, że za nic nie dzieje, ale myślę, że słuchać składka jeśli tak to ja chcę teraz przeczytać dziękował konstytucji, gdzie się mówi o tym, że to nazwałem ogólnie bardzo być może nietrafnie immunitetem, ale pewną formą zapewnienia no właśnie trójpodziału władzy w tym sensie, że jest to władza niezależna, która skontrolowała być może kontrolowane przez inny ale jaki staje się niezależna to nie jest coś dramatycznego nie wiem jak to wygląda, ale wiemy, że to jest jakiś związek ta władza jednak drogą powinna kontrolować tylko jak to w praktyce ma wyglądać, dlaczego to jest zamach to, o czym pan mówi na niezależność sędziów, a jak inaczej powinni być kontrolowani no kontrola oczywiście odbywa się albo poprzez postępowania dyscyplinarne albo poprzez system awansów sędziowskich ktoś, kto jest słabym sędzią to nigdy nigdy na ten wyższy poziom struktury będzie struktury sądownictwa też też nie przejdzie no i będzie tak mówią inni sędziowie no no nie tylko tak tak też mówił obywatele oczywiście to jest to jest rama obywatele jak nie ma, że nie ma żadnego systemu oceny pracy sędziów obywateli, który wpływa na hałas od nowie przy ja tutaj muszę muszę zaprotestować, bo bardzo dużo postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów obecnie czy wcześniej nas było inicjowane ze skarpy ze skarg obywateli także tutaj obywatel jak najbardziej, ale postępowania są ułożone są prowadzone w masce ustępowania prowadzone są w sądach dyscyplinarnych jest panu, że sędziowie sądzą sędziów na pomiar rządzące sądzić prawda DC no to rządzący no to w takim razie musielibyśmy np. usunąć komisję etyki poselskiej, bo też politycy są do polityków i oceniają w ramach też ich immunitetu wykonywania władzy władzę tutaj tej sejmowej poselski czy Senatorskiej linia powinna zrównoważyć lać i tak sędzią, ale wie pan to jest wyraz argument fajny, ale zwrotne, dlatego że jak politykowi zabierzemy immunitet to już będzie sądził ktoś z innej władzy sądowniczej no w ramach w ramach równoważenia władz czy notarialna, która się tutaj, ale pytam, gdzie to jest równoważenie, bo może to jest jakaś próba wcielenia tej równowagi równoważenia się jak ja może to ja może powiem panie mogą z 1 strony myślę myślę, że wtedy nasi słuchacze zrozumieją wchodząc do Unii Europejskiej 2004 roku zaakceptowaliśmy tzw. dorobek wspólnotowy, czyli to wszystko całe prawodawstwo całe orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości które, które dotychczas do tego momentu się otworzyło się wykurował zmieniało itd. już od roku sześćdziesiątego czwartego od takiego słynnego orzeczenia Trybunału sprawiedliwości w sprawie Costa, kiedy to włoski konsument zakwestionował nacjonalizację rynku energetycznego we włoszech tak przed sądem krajowym potem z przesądem włoski sąd włoski zadał pytanie zadał pytanie prejudycjalne i ostatecznie ten ostatecznie ten Włoch przegrał przegrał tę sprawę MON odmówił płacenia rachunków z uwagi na nacjonalizacji rynku energetycznego nie ma już nigdzie nie może płacić firmie firmie prywatnej tylko tylko będzie musiał płat pan płacić państwu na znak protestu odmówił płacenia rachunków tam tam w tej sprawie 1004. roku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz pierwszy wyraził tzw. zasadę pierwszeństwa prawa Unii co oznacza, że no nie Unia Europejska jako mechanizm wzajemnej wzajemnej współpracy nie byłaby nie byłaby systemem skutecznym gdyby, gdyby nie to, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem prawem krajowym potwierdzał to w setkach jak w tysiącach orzeczeń kolejnych latach 2004 roku Polska doskonale wiedziała dobrowolnie przystępując do Unii Europejskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa prawa Unii i kolejne orzeczenie z roku 70 tego ósmego jak dobrze pamięta albo siedemdziesiątego siódmego w sprawie z metalu, kiedy to, kiedy Trybunał sprawiedliwości powiedział, że obowiązkiem każdego sądu jest w przypadku stwierdzenia kolizji między prawem unijnym prawem krajowym jest odmowa zastosowania prawa krajowego bez konieczności pytania organu typu Trybunał Konstytucyjny bez konieczności zwracania się do władzy legislacyjnej odmowa i za to nie mogą za to nie mogą tego sędziego spotkać żadne konsekwencje musimy kończyć powoli naszą rozmowę chciałem je, żeby jedno zdanie pan powiedział o całym tym pasów jest prawie niemożliwe, ale może się panu o tym, całym pasły się związanym z internetem, dlaczego sędzia musi ujawnić, jakiemu stowarzyszeniu, jakim profilu w internecie pod jakim obciążeniem występuje po co do Poznania do dostaw części no to jest zamach na naprawdę fundamenty prawa prawa unijnego wzajemną współpracę myślę, że komisja tego nie odpuści i natychmiast będzie skarga do Trybunału sprawiedliwości, bo potrzeba w głowie nie mieści, że się sędziom odmawia stosowania prawa unijnego i tak wzrost i myślę, że tego nie puści komisja płacę, jeżeli chodzi o ten internet tak tam najbardziej zdumiewająca jest to toż to składanie oświadczeń dotyczących profili internetowych czy to do nazwy konta ratowników czyta anonimowy czy nie anonimowych no to jednak sędziowie są też obywatelami to narusza w mojej ocenie bardzo prawo ich do prywatności MON, dlaczego mieli, dlaczego politycy nie składają informacji mamy na Twitterze podejrzenia kilkunastu politykach partii rządzącej, którzy za różnymi anonimowymi kontami się ukrywają, że zarówno dla równoważenia władz Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju analityk prawny for bardzo dziękuję za rozwój dziękuję, że ma oczywiście się za informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA