REKLAMA

Czy sędziowie wybrani przez neo-KRS są sędziami? Sędzia Żurek: Według mnie taki sędzia nie ma prawa orzekać

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-16 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:16 min.
Udostępnij:

Dominika Wielowieyska pytała sędziego Waldemara Żurka czy sędziowie wybrani przez neo-KRS są sędziami. - Nie są sędziami wybranymi prawidłowo. Według mnie taki sędzia nie ma prawa orzekać – mówił w TOK FM sędzia Żurek. I dodał: - Sędzia, jak dostanie orzeczenie składu, w którym zasiada „neo-sędzia”, ma obowiązek to zbadać!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gość Radia TOK FM sędzia Waldemar Żurek Stowarzyszenie sędziów Themis były członek krajowej rady sądownictwa dzień dobry witam dzień dobry dla państwa czy sędziowie wybrani przez nową krajową radę sądownictwa są sędziami czy nie mogą orzekać czy nie moim zdaniem nie są sędziami wybranymi prawidłowo na pewno i każdy sędzia, który dostanie takie orzeczenia jak my to na zamianę sędziego ma obowiązek wynikający Rozwiń » z procedury bez względu, jaki ten rodzaj procedury karne cywilne administracyjne sąd urzędu musi badać czy prawidłowo obsadzony to jest właśnie dzisiaj widzę jak jakieś zupełne nieporozumienie część polityków czy tzw. dziennikarzy ich nazwa przepraszam tzw. bo bo to są jak gdyby funkcjonariusze w jakiej jakiejś konkretnej partii próbuje obywatelom mówić, że sędzia jak bada właściwość sądu to popełnia jakiś straszny przestępstwa mamy obowiązek prawny, jeżeli ja wiem, że w składzie zasiada osoba nieuprawniona sceny z badań wygląda ten obowiązek nie sądzi pan jest coraz, która była jasność sytuacji trzeba by ustalić dokładnie od razu uczyć sędziowie mają prawo orzekać czy nie, bo tak to wprowadza się chaos no i po prostu zwykli obywatele będą mieli poczucie, że te sprawy będą trwały nieskończone oczywiście, że tak tylko za ten chaos odpowiadają politycy, którzy tworzą prawo, ale sam pan nie potrafi jednoznacznie powiedzieć ten sędzia ma prawo orzekania wg mnie też orzekać, by dlatego, że no i prawo nigdy nie jest idealnie doskonałe to tylko mieliśmy taki kodeks Hammurabiego mówił prawdę, że za to taka kara konkretna tutaj mieliśmy sytuacje, kiedy my przez przestrzegaliśmy, że będzie dualizm prawny, dlatego że my kierujemy się nie tylko z zapisami naszej ustawy, ale także prawem unijnym i orzecznictwem, jeżeli Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał przesłanki, kiedy KRS które, bo takie rady funkcjonują w całej Europie, kiedy ta instytucja może być niezależna nasz Sąd Najwyższy w orzeczeniu ostatnim potwierdził, że ta rada nie spełnia tych wymogów zatem, jeżeli ktoś nie ma odpowiednich uprawnień w świetle prawa Europejskiego tam były konkretne zapisy wskazane to automatycznie nie może obsadzać prawidłowo składa wymagane będzie 1 z nich wydaje, że to jest pewien problem, bo ja mam tutaj orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 26listopada tego roku i tam w tej sprawie strony domagały się wznowienia postępowania właśnie z tego powodu, że sędzia był skazany przez nową KRS NSA oddalił skargę i teraz, bo proszę zobaczyć, jakie uzasadnienie tego Otóż NSA nie miał wątpliwości, że sędzia opiniowany przez obecny skład KRS powołany przez prezydenta Dudy jest sędzią powołanym właściwie zgodnie z konstytucją tutaj fragment tego w ocenie sądu administracyjnego skoro kandydat na sędziego został powołany przez prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego to nie może być osobą nieuprawnioną no właśnie to ulica trakt to jest to jest pogląd, który wyraził ocenia się głęboko z tym poglądem nie zgadzam pamiętam jak zapadło orzeczenie wiedziałem, że dzisiaj jak przyjdzie ten trudny czas, kiedy rada się podważy w całości to będzie cytowane orzeczenie moim zdaniem albo sędzia nie zna dobrze polskiej konstytucji albo zupełnie bezrefleksyjnie napisał ten fragment w uzasadnieniu zawód załóżmy, że ma taki pogląd prawny, ale ja zapytałbym tego, który wydał orzeczenie czy widział zapisy konstytucji, które mówią o kadencji krajowej rady sądownictwa kadencja została przerwana zwykłą ustawą teraz zupełnie się też nie zgadzam z poglądem, że nominacja prezydenta załatwia wszystko, bo w ten sposób nie ma nie byłoby potrzeby tworzenia organów w konstytucji krajowej rady sądownictwa prezydent, by powiedzieć tak panika, że nie ma studiów prawniczych, ale ma świetne poczucie możliwości od jutra ja wręcza nominację sędziowską i co one sędziom to jest uroczysty akt przed prezydentem ja mówiłem przez przez szereg lat, że powinniśmy te przepisy dopracować na tyle jasno, żeby ci, którzy zaatakują kiedyś konstytucję no nie próbowali wpływać w tej mętnej wodzie, a tutaj mamy sytuację do czego zmierza czy problem polega na tym, że wydają się oczywiste zastrzeżenia co do powołania krajowej rady sądownictwa izba dyscyplinarna jak najbardziej, ale to jest 1 podstawowy argument KRS jakakolwiek by nie była ona tylko wskazuje czy opiniuje kandydatów nie jest bowiem podejmuje drezyny właśnie takim nie zgadza and Domin, ale to nie prezydent wręcza nominację zapewnia nie nigdy celem stanowi nacji, ale sprawa prezydenta nie, ale czy pan przeczytał uzasadnienie, bo znany z gminy wyda auta NSA mówi tak skoro prezydent nominuje, a co więcej może odmówić nominacji na to jednak on ma prawdziwe prawdziwe władztwo tak już raz prezydent odmówił nominacji sędzia, ale ja nie napada to pamiętam szykuje się zupełnie z tym poglądem zgadzam nawet kiedyś czytałem orzeczenie sądu w Strasburgu, które dotyczyło bardzo podobnej sytuacji przy praktycznie identyczny zapisach konstytucyjnych, ale w innym państwie i wyraźnie wtedy tamten sąd międzynarodowy powiedział ja się wstępnym poglądem zgadzam, że to wręczenie to jest uroczysty akt, od którego oczywiście liczyć się datę rozpoczęcia pracy, ale ja to traktuje podobnie jak z wręczaniem tek ministrom rząd wskazuje większość parlamentarna ustala skład rządu, a prezydent jednak wręcza tekę i od tego dnia jesteś ministrem, gdyby było inaczej naprawdę proszę mi wierzyć po co byłoby w krajowej radzie osoba, której przedstawicielem prezydenta po co, jeżeli prezydent mógłby powołać sobie biuro nominacji przy kancelarii prezydenta, a tutaj mamy uchwałę krajowej rady sądownictwa, czyli decyzje, która jest uzasadniana, od której przysługiwało prawo odwołania od odpowiedniej premii i moim zdaniem decyzja zapada w krajowej radzie prezydent wręcza analizują uroczyste rozpoczęcie wykonywania, że tej funkcji proszę zwrócić uwagę, że prawo i sprawiedliwość próbuje przekonać obywateli takimi oto argumentami my nie chcemy np. wprowadzające ustawę dyscyplinującą to my po prostu nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji, w której jedni sędziowie kwestionują status innych sędziów, ponieważ to jest chaos Janar, ale to bardzo często tak jest, więc to jest znowu mydlenie oczu obywatelom bardzo często jest także ja dostaję orzeczenie w sądzie wyższej instancji sędziego niższej instancji i kwestionuje różne zagadnienia kwestionujemy także status proszę pamiętać była taka sytuacja, kiedy minister Gowin będąc ministrem sprawiedliwości chciał przeprowadzić reformy, likwidując szereg małych sądów co zrobiło się wiceminister podpisywał akty nominacyjne, chociaż ustawa mówiła, że minister ma to robić nagle zakwestionowano status tych sędziów, którzy byli przeniesieni do nowego sądu i musiał orzekać Sąd Najwyższy w pełnym składzie i powiedział tak te nominacje są nieważne my zachowujemy te orzeczenia, które oni wydali w mocy, żeby nie budować chaosu wśród obywateli, ale formalizm w prawie niezwykle ważne to jest od wielu lat rzeczywiście spór i to był spór z różnymi kancelariami, dlatego że trwa w demokracji czasem takie przeciąganie liny pomiędzy różnymi organami państwa, jeżeli ono się mieści w granicach konstytucji, jeżeli mamy legalnie działający Trybunał tonami o wiele łatwiej my mamy teraz tak, że mamy wydmuszkę zamiast organu Trybunał nie jest w stanie skontrolować, a politycznie żadnej to jest jasne natomiast nie mamy tej miary nabieramy, żebyśmy nieśli tory, dlatego że naprawdę po co ustawodawca tworzyłby krajową radę, gdyby decyzyjne do prezydenta byłoby naprawdę biuro Jana com ukazuje panu wyrok, ale Eliasza Absolut takim wzrokiem nie zgadzam natomiast, ale on jest jest rozbieżność jak, jeżeli jest rozbieżność orzecznictwa to ustala tzw. linia orzecznicza natomiast my mamy tutaj orzeczenie sądu Europejskiego nie znaleźli w latach sędzia stwierdzi, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odesłał sprawę, ale tak naprawdę to nie dotyczy całego sądownictwa tylko 1 tylko ty tego konkretnego przypadku, o który Sąd Najwyższy zapytał czy 1 sędziego zgoda, ale to nie oznacza wcale, że każdy sędzia ma w Polsce pytać teraz drugi sędzia ma prawo, ale oczywiście, że ma uprawnienie do pytania nie wolno mu za to uprawnienie stawia zarzutów uznali nas to dotyczy jednostkowej premierą wiadomo, że jak się ustala linię orzeczniczą to pierwsze orzeczenie dotyczy jednostkowej sprawy później tworzy się linia, ale to już my nazywamy wykładnią prawa, więc i dla mnie orzeczenie Sułek oraz Sądu Najwyższego już stanowi wykładni prawa jadą wykładnią prawa podpiera się, kiedy mamy jasność to nie jest coś jest dzisiaj i ich za to sądowi w Katowicach ostatnio, że zadał pytanie prawne podstawy się zarzuty dyscyplinarne, więc to jest już tak to zupełnie chory ilość rodzin kwestionuje rzeczywiście postępowania dyscyplinarne dotyczą tych sędziów, którzy są krytyczni wobec zmian w sądownictwie, ale teraz tak PiS forsuje tę ustawę dotyczącą dyscyplinowania sędziów, jaka będzie reakcja sędziów reakcja sędziów będzie taka, że będziemy walczyć o praworządność, więc przede wszystkim będziemy walczyć orzeczeniami, czyli będziemy kwestionować tych nieprawidłowo powołanych sędziów nawet z poważnymi konsekwencjami usunięcia zawodu sędziowie są na to zdecydowani obywatele zaczynają protestować razem z sędziami w środę najbliższa o godzinie osiemnastej w Warszawie oraz w różnych miejscach kraju przed wszystkimi sądami obywatele się zbierają zbierają się także sędziowie i my nie odstąpimy od przestrzegania tych w tej zasady trójpodziału, bo wypycha się za Unię rada będzie większość sędziów, która będzie brać udział właśnie w tej szerokiej akcji, czyli 10 niewielka grupa najbardziej aktywny nie ja ja mam ja mam akurat szczęście, że jestem w sądzie w Krakowie nie wiem jak jest w innych częściach kraju, ale widziałem osoby, które naprawdę nie angażowały się te akcje społeczne przepracowany, ale czas wychodzą przed sąd i mówią nie pozwolimy zniszczyć tej instytucji dla dobra obywatela, bo taki jest taka jest nasze przyrzeczenie stać na straży prawa nie ustąpimy od tego bardzo dziękuję za rozmowę gościem Radia TOK FM był sędzia Waldemar Żurek Stowarzyszenie sędziów tymi za chwilę informacja po informacjach Marcin Ociepa poseł klubu PiS porozumienie Jarosława Gowina sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA