REKLAMA

"Poświęćmy godzinę i pokażmy Prezydentowi, że nie chcemy państwa autorytarnego"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-12-16 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nie chodzi o to witam państwa 5 lat temu minęło południe, a w 100 gości mecenas Jacek k była Kancelaria właśnie wspólnicy dzień dobry naczelna rada Adwokacka przygotowała petycję w sprawie natychmiastowego wycofania tzw. ustawy kagańca owej obawiam się, że rządzący mogą was nie posłucha jestem przekonany, że nie posłuchają, bo to już nie są, gdyby te czasy, kiedy stanowisko adwokatów było brane pod uwagę ja byłem wychowany na takiej książce dziekana francuskiej Rozwiń » rady jeszcze zeszłego wieku po 1, który pisał o tym, że w zasadzie dziekan piec francuski jest dziś kompetencjach w wadze słowa równy z prezydentem bo gdyby zdanie ludzi znających prawo stosujących prawo było zdaniem strasznie liczącym się w tej chwili wszystkie grupy prawników sędziowie adwokaci prokuratorzy radcowie prawni są tak naprawdę odsunięcie od jakichkolwiek konsultacji nikt z nami nie chce rozmawiać natomiast my z mocy ustawy jesteśmy obrońcami praw w związku z tym musimy protestować, kiedy prawo staje się sprzeczny z zasadami konstytucyjnymi zasadami jakiś podstawowej sprawiedliwości i w tej chwili jeszcze bardzo cieszy, że naczelna rada wydała oświadczenie przeciwko ustawie o końcowej, ale to jest za mało, bo to jest takie absolutnie minimum prawda w tej chwili działania powinny być dużo silniejszy dużo bardziej widoczne no z nich nie bójmy się do usług dolegliwe dla władzy, bo my jesteśmy zobowiązani ratować po prostu nasze społeczeństwo nasz kraj przed łamaniem konstytucji, więc samo pismo z takim troszeczkę alibi, bo ja byłem na tym pierwszym proteście po odwołaniu sędziego pokoju ciszy na przed Ministerstwo Sprawiedliwości no i tam powinny być tak naprawdę tysiące prawników samych adwokatów w Warszawie kilka tysięcy sędziowie przez samo środowisko prawnicze powinno przyjść krzyczeć no siłą iluś set tysięcy w zasadzie głosów natomiast zło czy Paweł kolegów z siwymi włosami, którzy tam Stali natomiast dziś to zastaliśmy snem zimowym i jak gdyby tylko w związku z tym jesteśmy odpowiedzialni za to co się dzieje, bo dajemy przyzwolenie nowa ustawa organizował dość powiedzieć tak jak wywrócenie stolika z nazwy trójpodział władzy, ale być może jest tak jak z tym gotowaniem żaby w Polsce to znaczy, ponieważ temperatura wzrasta stopniowo zdążyliśmy już przyzwyczaić no to, podnosząc coraz bardziej temperatura wody, w której wpływa też zobaczymy możemy spokojnie ugotować bez protestu to znaczy jest przede wszystkim zwolennikiem, żeby sobie nie dawać narzucać pewnej generacji tylko dokonywać pewnych własnych ocen teraz co się dzieje dzieje się to, że ustawa, żeby weszła w życie musi być uchwalona przez Sejm zatwierdzone przez Senat podpisana przez prezydenta to dla mnie w tych podstawowych pytań jest to czy ta ustawa jest elementem kampanii wyborczej prezydencki no, jeżeli pan prezydent podpisze to znaczy, że pan prezydent mówi to jest mój program na maj, czyli chce wyeliminować jak gdyby właściwości sądów unijnych jak chce zlikwidować trójpodział władzy i chce stworzenia państwa autorytarnego opartego na kierowniczych lipa zapewniam pana, że prezydent podpisze tę ustawę dość powiedzieć, że mówił sędzia tak poziom zakłamania tego Towarzystwa jego hipokryzji mnie osłabia oraz wypowiedzi to się przestaniemy rozmawiać o szczegóły za rok tylko powiedzmy sobie, że zbliżamy się do kampanii wyborczej i kandydat, który będzie startował jak gdyby w swoim programie będzie zawierał te wszystkie elementy dlatego boi się to podpisze to znaczy, że opowiada się za tym wszystkim, o czym mówimy opowiada się za rozbiciem zasady konstytucjonalizmu opowiada się za zlikwidowaniem trójpodziału władzy opłat opiera się na represji i odejściu od uregulowań unijnych i teraz jako świadomi obywatele musimy podjąć decyzję czy te wszystkie elementy nas interesują też nie interesuje no ja jestem gdzieś wychowany na właśnie Monteskiusz jestem wychowany na zasadzie niezawisłości sądów i MiTo nie odpowiada, ale prezydent mówi z kolei, że to w imieniu obywateli to robi mówi tak tamten stary układ się bardzo dobrze trzyma nie chce pozwolić sobie na to by zabrać przywileje władzy nad ludźmi, do których doszli, ale muszą zrozumieć, że ich praca to także służba dla Rzeczpospolitej przede wszystkim dla polskich obywateli tak mówi prezydent, który nazywa środowisko sędzią we sędziowskie kastą mówi o ich hipokryzji bezkarności i zakłamanie postępy w tym tylko także w tej chwili toczy się wielka dyskusja od odpowiedzialności za słowa miał dać ten art. 212 ma funkcjonować na ile obywatel może sobie pozwolić na krytykę, jaką jest tym zwolennikiem, że ludzie powinni za swoje słowa odpowiada karnie odpowiadać, ale nie mówię KE nie dlatego, bo Artego 212 kodeksu karnego już wziąć pod uwagę, że art. 212złem złem koniecznym, ponieważ nie ma pełnej doby systematyki np. w sprawie wielu krajów są unormowania cywilne, które pozwalają jak gdyby dojść prawdy czyli o ile dobrze pamiętam przepisy włoskie mówią, że rozstrzygnięcie musi zapaść w ciągu 30 dni ITS, gdyby w Polsce działał system taki, jaki jest przy w trakcie kampanii wyborczej Peszko 24 godziny orzeka się czy ktoś skłamał czy nie to przepis karny byłyby niepotrzebne natomiast przy tym systemie, który jest tak naprawdę ten art. 212 staje się jedyną obroną pomówionego przed słowo tokiem polegającym na ataku bezmyślność nie zgadzam zaś mecenasem pozwolę 7 goli to nie w tym, bo jeżeli kodeks cywilny, który daje taką możliwość dlatego, bo proces, który trwa 45 lat, gdzie przed się między sprawami są 3 czteromiesięczne nie jest żadną realną, grając na art. 212 nie ma gwarancji będzie trwał krócej moje doświadczenie uczy się w tej chwili sądy karne stały się dużo szybsze i sprawniejszy od sądów cywilnych bardzo często miłych klientów składam pozew cywilny karny mam zakończono sprawę karną sprawa cywilna się panią, ale nie mieliśmy zostawmy do 212 tutaj nie jest, ale ja i dobrą graliśmy o wypowiedzi pana prezydenta pan prezydent dokonał po stwierdzeń tylko, że nie dał na to żadnego przykładu, bo jeżeli mówi się o sędziach i zachowaniach to może wskazać przykład, jeżeli mówi się od tej gotowości to na czym to polegać mówi tak nigdy nie zrozumie tego jak sędziowie Sądu Najwyższego mogli orzekać w tym samym sądzie, w którym obok nich siedział sędzia co, do którego do dzisiaj możecie państwo wysłuchać w internecie jak dyskutuje jak załatwić sprawę w Sądzie Najwyższym i taki człowiek orzeka razem z nimi im to nie przeszkadza to myślę, że jeżeli to samo pytanie, by odwrócić jak można w parlamencie zasiadać z kilkoma posłami to można, by było stworzyć tego są tego samego rodzaju pytanie to znaczy jak patrzy wszystko przez pewnego rodzaju statystyki prawda w każdej grupie społecznej są posłowie sędziowie adwokaci lekarze jest jakiś margines osób, które popełnił błąd sprzeniewierzył się zasadą przyzwoitości etyki jest jakby pisane codzienne działanie natomiast jak gdyby ten margines trzeba zakładać i można krytykować Groupe wtedy, jeżeli jak, gdyby ten na kino staje się szerszy niż ten rytmy dopuszczalny teraz, zwłaszcza że tutaj kryterium jest chyba inna, bo przed sędzia Kryże jest dobry jak się okazuje dla władzy, a bez przerwy słyszymy zarzut, że to jest środowisko skażone PRL przecież to jest absurd kompletnie już jest absurd, ponieważ ja sędziego Kryże pamiętam jako 1 z najważniejszych postaci mojej młodości zawodowej, ponieważ z nim były włączone wszystkie najgorsze zachowania orzeczenia osoba, która spotykała się z zupełnie tak negatywną reakcją środowiskową i nagle on jest jako ekspert tej strony, która ma właśnie walczy za antykomunizm znaczy się wydaje, że doszliśmy do tego, że podają puste słowa, których nikt nie analizuje, że można rozmawiać o faktach, a nie o wypowiedziach nie popartych niczym i wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym mówienie o tym, że sądy są jak gdyby takim spadkobiercą komuny to jest absolutne nieporozumienie po pierwsze, biorąc pod uwagę wiek sędziów i to że, gdy ludzi weszło do tego zawodu już dawno postanie wojennym i jest kwestia, ale chodzi o to czy ciemny lud łyknie jak to mówił klasyk prezes telewizji co znaczy trzeba wg mnie troszeczkę tutaj pozytywistyczne nie po prostu tłumaczyć i Lulu dziennikarzy i prawników jest po prostu składanie pewnych oświadczeń na części teraz pada np. zarzut, że w sądach orzekają ludzie, którzy byli sędziami z w okresie przed osiemdziesiątym dziewiątym tylko proszę zobaczyć się, jeżeli przyjmiemy takie kryterium to tak naprawdę dokonujemy podziału społecznego, bo ludzie, którzy urodzili się około tam 60 tych latach nie mają tak naprawdę prawa funkcjonowania, bo oni żyli za komuny i chcieli pracować 4 panie mecenasie jesteśmy skazani komuną to wynika po prostu biografii losy właśnie na te nasze naszych uroki trasy uważam, że nie powinien być tutaj cenzusem data urodzenia tylko to jak ci ludzie się zachowali ja, ponieważ akurat wiem, o czym mówię, bo nie widziałem wtedy pana prezydenta Dudy w sądzie, więc podejrzewam, że nie ma żadnych doświadczeń własnych natomiast nie ma doświadczenia, bo ja 80 tych latach byłem aplikantem stawałem obrona jeszcze opozycjonistów widziałem sędziów i wiem jak to wyglądało, a teraz poważnie mecenasa, gdy była z kancelarii w 2 i wspólnicy i rentowe zdanie i moim gościem minister sprawiedliwości chce karać sędziów za dyskredytowanie nowej władzy w sądach tymczasem nawet pańskie środowisko, czyli Palestra nie zamierza uznać nowy dysk Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jak podaje Rzeczpospolita do rozpoznawania dyscyplinarek adwokackich nie będzie już wyznaczana właśnie nowa izba pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie kierować zgodnie z waszą prośbę do Izby karnej wydaje się, że jedyne słuszne orzeczenie, bo zgodnie z orzeczeniem wydała izba pracy Sąd Najwyższy w razie orzeczenia 5grudnia tak ta nadzwyczajna izba nie jest sądem grozi sądem w związku z tym trudno, żeby kierować sprawy do gremium, które w tym zasiadają wprawdzie sędziowie, ale które nie stanowi sądu, więc wydaje mi się, że pani pierwsza prezes podejmuje jedyną słuszną decyzję, czyli jeśli mają być sprawy rozstrzygane to musi rozstrzygać sąd, gdy ma do tego upewnienia się nie boi się pan, że to będzie zarzewie kolejnej awantury tym razem właśnie z adwokaturą to znaczy ile się nie boję, bo ja uważam, że powinno się przestrzegać prawo i dlatego w momencie, kiedy w 2000 siedemnastym roku były wprowadzone wszystkie ustawy dotyczące reformy sądownictwa to proszę pamiętać, że one były wprowadzane bez jakichkolwiek konsultacji społecznych teraz szereg większość robi bez konsultacji społecznych dla wszystko się ubiegają się egzemplarzy piętnastego no tak latem 2 dom był zwyczaj to właśnie skonsultowanie związku z tym ustawa Krańcowa też z projektem nie uwierzą państwo poselski, chociaż no tutaj minister sprawiedliwości staje starczą za tym projektem, ale tak naprawdę grupa posłów ze zgłosiła ten projekt właśnie dlatego, żeby uniknąć konsultacji społecznych co ma na to by po też w ogóle w jaki sposób ten projekt tych 32 posłów się znalazł, kto przygotował zacznie pieniądze, ale myślę, że tego dzisiaj rozstrzygniemy pewnie znam odpowiedź no ale nie możemy jej powiedzieć głośno natomiast gdyby wracając do kwestii dni Sądu Najwyższego musi być inaczej myśmy mówili o tym, że jak będą następstwa wprowadzenia ustaw, które naruszają konstytucję to, że to i izba najwyższe są widzieć i bezpieczne przy Sądzie Najwyższym jest sądem specjalnym, który może być powoływany tylko wypadek stanu wojennego np. artysta sam ta konstrukcja to pisał w swoich artykułach już dawno profesor byłby tak, czyli to wszystko było jak gdyby zdefiniowany i pokazany teraz mając wrażeń i świadomość działania niekonstytucyjnego Sejm to przegłosował Senat zatwierdził podpisał prezydent, czyli rządzący podjęli, gdyby świadomą decyzję, że wprowadzamy bałagan prawny będziemy też zorganizować sądu, że będziemy tworzyć jak gdyby dwutorowo to znaczy z 1 strony będą zapadać orzeczenia, które z drugiej strony mogą być podważone, bo są wydawane przez osoby do tego mówiąc krótko niepowołane no i teraz można zrobić to na 2 sposoby albo można cofnąć się konstytucyjne formy i przywrócić normalność w państwie albo można wchodzić po bagno tak głęboko się kraj utopi no i rządzący wybrali drugi jeśli to drugie znalazło się 32 Desperado, którzy stwierdzili, że w takim razie pójdziemy na wojnę z Unią, że do wydamy prawo to jest niezgodne z prawem unijnym jest niezgodne z konstytucją i w tym momencie wydaje się że, gdyby i złym kierunku, bo my dyskutujemy o tym czy to jest dobre rozwiązanie czy złe, kiedy to rozwiązanie jest niezgodny z konstytucją w związku z tym nie ma co o nim dyskutować, bo to szkoda słów ja uważam, że to, o czym możemy dyskutować to czy i w jaki sposób odpowiedzieć dać powinni przed prawem ludzie, którzy to robią to jest tak naprawdę temat istotny, bo nie możemy uznać czyta mam nadzieję, że jeszcze do tego dojdziemy, ale póki co tak zapytam panie mecenasie biograficzne i pan pan ma osobiście dyscyplinarek oto jest ciężki do policzenia, bo to jest kwestia definicji dyscyplinarki czy tez tylko zawiadomienie czy postawienie zarzutów, ale chyba mam 2 zabite miałem zawiadomienia na pewno za Józka Piniora przez Święczkowskiego kurator osobiście dopilnował za panią Pawłowicz dotkliwiej my się zebrał tak, aby się zebranie decyzja pierwszy prezes Sądu Najwyższego to także ważna decyzja dla pana prawda to znacznie jak i tutaj akurat z czystym z podniesioną przyłbicą o tym, mówię, bo dla mnie te zdarzenia mają bardziej i powiedzmy humorystyczny wymiar, jeżeli ja dokonuję pewnej oceny rzeczywistości jako prawnik, a konsekwencją tego jest składanie zawiadomień dyscyplinarnych to znaczy, że druga strona boi się prawdy jest chcę tu prawdy tłumić, jeżeli boi się prawdy to znaczy, że wszyscy ludzie, którzy myślą o demokratycznym kraju powinni tym głośniej, tym bardziej zdecydowanie o tym, mówić nie boi się tego, że ktoś nie będzie będzie sądził za słowa, które się podpisuje, jeżeli ja powiedziałem, że psim obowiązkiem prokuratury jest przestrzeganie prawa to ja się pod tym podpisuje i pojedziemy to w takiej sytuacji, kiedy prokuratura wdzierała bezprawny nacisk na organy państwa to powodowało, że tak telefonie jest 13 ministerstwo sprawie ja zostałem ukarany prawda, kiedy dokonałem podsumowania wypowiedzi pani w obronie pana Tejkowskiego pani Pawłowicz za jej no napastliwe cechy te wąskie stwierdzenia znowuż dziś mieć na ten postępowań w finalnej jestem z tego dumny, że stanąłem po stronie człowieka, który 88 letniego nieżyjącego działacz obywatelski, który został zaatakowany, więc proszę spojrzeć, jakie urzędówki mają wymiar to jest także sędziowie mając tak na to, że uczą oprawie, że robią symulacje rozpraw sądowych na zadane pytania prejudycjalne pytania adwokaci mają postępowania dyscyplinarne za to, że przypominają prokuraturze o jej obowiązkach, że uczą posłów to znaczy przy przyzwoitość, że mówił o tym, że nie wolno agitować nie wolno dzielić się i obowiązuje w tym kraju konstytucyjna zasada równości nie można traktować ludzi jako lepszych gorszych nie można ludzi napuszczać na siebie no to jest jak gdyby takie działania jest odwet państwa w związku z tym dochodzimy do sytuacji pewnego rodzaju absurdu prawda, bo kiedyś jeszcze właśnie w latach osiemdziesiątych pewnego rodzaju wizytówką w dobrym towarzystwie było też był internowany ewentualnie i czy i był zamknięty dodaje pan tego przypominać, bo jest przynajmniej na osobę, której bardzo przykro, że nie była internowana, ale zostawmy to panie mecenasie co teraz będzie właśnie czytam, że komisja Europejska zapowiada, że będzie analizować projekt dotyczący wyspy dyscyplinowania sędziów w pod kątem jego zgodności z zasadami Unii Europejski czy spodziewa się pan skargi komisji Europejskiej do córek toczyli podział także ja jestem zwolennikiem akurat w tym wypadku prezesa Kaczyńskiego i jego obozu, który polityk, mówi że polskie sprawy powinniśmy załatwić w Polsce w związku z tym nie uważam, że działania Unii Europejskiej są ostatecznością my jesteśmy obywatelami my mamy prawo wyrażać swój pogląd i w środę, o ile pamiętam o godzinie siedemnastej w Warszawie chyba w tej chwili w miastach obywatele spotykają się oto po to, żeby na ulicy pokazać, jaki jest ich zdanie na temat tej ustawy, jeżeli zainteresujemy się naszą rzeczywistością i tak jak pięknie np. działaczce przeciwko klimatowi sprawdzać młodzi wychodzą na ulicę, bo chcą żyć na czystej planecie tak samo prawo jest dla nas wszystkich tak samo ważne jak klimat społeczny bądź klimatu, ale po nim bronić prawa sprawiedliwego demokratycznego państwa i teraz, jeżeli będziemy w stanie poświęcić dzień godzinę na to, żeby wyjść wszyscy, żeby pokazać, że my nie chcemy państwa autorytarnego nie chcemy państwa, kto narusza konstytucję to być może w 100 przekonamy do tego, że nie warto mieć prawa może przekonamy pana prezydenta Dudy, że to niebyła częścią jego programu wyborczego pacyfikacja sądów tworzenie państwa na kształt dyktatury kneblowanie przecież proszę zobaczyć ten w tej chwili zdjęcie Iustitii tych wspaniałych sędziów niezależnych zakneblowane mi ustami to jest obraz, który najlepiej odzwierciedla to co się dzieje chcą nas pozbawić prawa do mówienia chcą pozbawić nas obrony przez państwo przez niezawisłe sądy są gwarancją obywatela będzie mógł się z tym państwem jakiś sposób konfrontować może i konsultacji, by zwycięsko przecież my tak naprawdę koncentrujemy się z państwem dziesiątki razy prawda o emerytury o renty jakiś różnego rodzaju decyzje tak i nagle, jeżeli nie będzie niezawisłych sądów to kto nas obroni przed państwem państwem, które staje się totalnym i podejmujemy decyzję chcemy tak chce inaczej, jeżeli my tego nie zrobimy to oczywiście w tym momencie będzie ta droga unijna tylko, że konsekwencje podniesiemy tego wszystkie syn, bo proszę zobaczyć, że znów wracamy do kwestii, że to nie jest tylko walką oprawą, ale w tej chwili walka o klimat tu jesteśmy hamulcowym Europy dzieci tak, ale wiara pańska wiara w to, że prezydent wysłucha ulicy, która jest zaniepokojona kształtem zmian w sądownictwie to jednak pan jest zwycięstwo Pańskiej humanistyczne natury nad zdrowym rozwoju jak do tej pory prezydent nie słucha, ale wierzy Kulik mama ucznia podczas wielkich, który tych protestów podczas uchwalania tych szkodliwych ustaw sądowych prezydent cofnął się tylko taktycznie i tak uchwalił uchwalono wszystko co chciał, ale mam głęboki kuria w cynizm prezydenta proszę pamiętać, że w 2017 roku do wyborów były 2 lata teraz wybory są za 5 miesięcy w związku z tym, jeżeli założymy, że to jest deklaracja programowa, czyli prezydent opowiada zaprawę albo przeciwko prawu to tak będziemy go oceniać jako wyborcy też naszym obowiązkiem jest tak naprawdę przedstawić sytuację, czyli każdy z obywateli będzie stwierdzał albo to jest element programu wyborczego ja wyrażam zgodę na to, ponieważ prawda i w tej to niemal nic wspólnego, jakim takim optymistycznym patrzeniem tylko właśnie przez kwestie cynizmu władzy panie mecenasie na koniec tak zupełnie na koniec, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie tak sądzi ilu sędziów straci pracę znaczy i to jest nie do przewidzenia, bo niż szczęściem zawodu sędziowskiego polega na tym, że sędziowie nie mogą strajkować, ale żadne środowisko nie chce przeżyć upokorzenia i nie chcę przeżyć życia w systemie bezprawne w związku z tym podejrzewam, że będzie proces wszystkich środowisk prawniczych natomiast na ile oni będą zdeterminowani sędziowie nie mogą przy sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu chyba właśnie pokazać, że niezawisłość wiemy przeciwko dylematem datku winę, bo z 1 strony mamy przecież wy luksemburski, który mówi macie dokonywać kontroli rozproszonej konstytucja zezwala na kontroli rozproszonej z drugiej strony ustawa konstytucyjna mówi macie prawa tego robić, czyli w tym momencie oni stają oczywiście w takim rozkroku, bo jeżeli będą przestrzegać ustawy to w tym momencie przymierzają się konstytucji, jeżeli pójdą za serce z konstytucją to będzie naszych domach stracą pracę no to będą bardzo trudne wybory, ale myślę, że jak, gdyby trzeba się do tego przygotować no i po to, właśnie rok temu założyliśmy cost, czyli komitet obrony sprawiedliwości, żeby przygotować się na sytuację, kiedy będą ataki na sędziów, kiedy będą ataki na prokuratorów, kiedy będą ataki na innych prawników przygotowujemy cały, gdyby spektrum działań, które ma pomóc sędziom tamtej trudnej sytuacji bardzo dziękuję za rozmowę mecenas Jacek k była z kancelarii była i wspólnicy państwa moim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA