REKLAMA

Do protestujących sędziów dołączają adwokaci

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-16 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:01 min.
Udostępnij:

O projekcie PiSu, który zakłada ograniczenie działania samorządów sędziowskich, a także kary dla sędziów naruszających dyscyplinę - m. in. o karach finansowych, czy nawet wyrzuceniu z zawodu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudnie Radia TOK FM Michałem witam państwa ponownie no jak zapowiedziałem przed przerwą przechodzimy od tematu sędziów piłkarskich do sędziów tych w togach orzekających w naszych sądach to sądach powszechnych w studiu Małgorzata Szuleka Helsińska Fundacja praw człowieka dzień dobry dzień dobry trudno nadążyć za pewnymi decyzjami panią, że to ja powiem szczerze też tak, że teraz na bieżące sprawy ubiega się tutaj studia to różne rozmowy okazuje się zapadają Rozwiń » kolejne decyzje okazuje się drodzy państwo rzeczywiście państwo już zresztą z informacji o godzinie trzynastej kolejne postępowania dyscyplinarne wszczęte tym razem wobec 2 sędzi z Katowic, które zapytały o to czy KRS słusznie postępować mógł powoływać sędziów, którzy mieli razem z nimi orzekać pani nadąża za tym wszystkim co się dzieje wokół wokół sprawy dyscyplinowania sędziów musimy dążyć musi też przyznać, że w ciągu ostatnich 4 lat zawsze w grudniu wydarzenie przyspieszają ten grudzień nie różni się od swoich poprzedników rzeczywiście mamy dramatyczne zwroty akcji i cały ten serial, którym była tzw. reforma wymiaru sprawiedliwości zmienia się coraz bardziej dreszczowiec, a ten grudzień to myśli pani tak zupełnie przypadkiem nam się pojawia w kalendarium działalności legislacyjnej czy nie nie wiem nie chcę spekulować natomiast fakty są takie, że od 2015 roku zawsze w grudniu widzimy, a systemowe zmiany w wymiarze sprawiedliwości, a i są najczęściej zmiany, które różnie najczęściej były to ze w ciągu ostatnich 4 lat był to zawsze zmiany, które rozszerzały polityczny wpływ nad sądami, a ogranicza niezawisłość sędziów w 2016 roku mamy rocznicę małą trzecią 2016 roku myśmy ten jak to określano Łódź tak sejmowy zawodu dotyczy mediów tak mównicy tak ale, ale rzeczywiście też gdzieś się to wszystko pojawiał pani myśli, że za kilka dni będziemy mieli podobne sytuacje, jeżeli chodzi o działania w sejmie, bo emocje rosną prawda emocje rosną rzeczywiście sytuacja robi się coraz bardziej napięta po wyrokach Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego rządzące większy zamiast zastosować do tych wyroków przeanalizować i zastanowić się nad np. zreformowania krajowej rady sądownictwa wybrała zupełnie inną taktykę, a które niczym innym tylko frontalnym atakiem na wymiar sprawiedliwości na sędziów broniących praworządności, ale również tych sędziów, którzy działają przede wszystkim do w duchu ochrony stabilności obrotu prawnego dostępu jednostki do wymiaru sprawiedliwości teraz lecę z Pańskiego pytania, a ciężko powiedzieć co wydarzy się w ciągu nadchodzących dni ten projekt jest rzeczywiście 1 z takich najbardziej nią widziałem zuchwałych projektów nawet w biorąc pod uwagę kryteria standardy, które obserwujemy w ostatnich 4 lat, a możliwe nie można wykluczyć że, że wszystko może się jeszcze w sejmie wydarzyć niektóre rozwiązania mogą nie zostać przyjęte, ale też nie możemy wykluczyć tego, że będzie jeszcze tylko gorzej w stosunku do tego co zostało przedstawione istotna różnica jest tylko taka rzeczywiście mamy jest trochę inny układ sił w Senacie Senat nie może zablokować tego procesu legislacyjnego, ale może go opóźnić co nie będzie nocnego przepychanie kolanem tego miejsca na pewno nie syn podejrzewam, że raczej nie w Senacie natomiast to tylko tak powiem, choć odwlecze moment wejścia w życie tych przepisywanie rzeczywiście je zmieni no to nam daje tyle to o tyle zmienia warunki powiedziałabym całej dyskusji czy gry też pod tym względem, że te dodatkowe 30 dni, które ta ustawa spędzi w Senacie dają szansę międzynarodową organizację do przyjrzenia się dokładniej i za opinię co może zmienić czy jeszcze nie ukrywają, jakie organizacje mówi, bo komisja Europejska już zapowiada, że będzie się temu mistrz powinna już zapowiedziała tak jak panu życie będzie temu przyglądała i interes musimy i znowu wrócić do pewnych szczegółów tego dreszczowca, które obserwujemy od kilku lat mamy teraz jedno postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej jest sprawa wniesiona do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i dotyczy przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych, a w tej sprawie komisja nie złożyła w środku nie złożyła wniosku o środki tymczasowe, czyli np. zawieszenie stosowania przepisów w tym np. przepisów regulujących izbę dyscyplinarną natomiast przyjęcie musimy pamiętać, że komisja składa tą składa skargę w odniesieniu do tych konkretnych przepisów, które obecnie obowiązują, czyli jeśli ta nowa ustawa, o której rezerw rozmawiałem wejdzie w życie, zmieniając poprzednie przepisy to niejako te toczące się postępowania staje się już, jakby historyczne czy archiwa odnosi lepsze zmienia się sytuacja w związku z tym ze z możliwością złożenia prośby o zastosowanie środków czy też jeszcze nie to się jeszcze tutaj wszystko zależy od od chronologii wydarzeń czy jeśli komisja złoży ten środek jeszcze wcześniej do momentu, kiedy mamy te same przepisy regulujące postępowanie przed Izbą dyscyplinarną czy izbę dyscyplinarną powiedzmy, że jest jeszcze jakoś w terminie jakoś w tym okienku się się porusza natomiast jeśli zmieni się to w jakikolwiek sposób to wtedy musi pamiętać, że toczące się postępowanie dotyczy tylko tego co zakreślone w skardze wrócę z Pańskiego pytania co to znaczy dla komisji Europejskiej to, że mamy dodatkowe 30 dni to przede wszystkim znaczy, tyle że jest czas, żeby się przygotować tę sprawę, żeby sprawę, żeby ewentualnie przygotować ewentualne dokumenty rozpocząć jakiś dialog rządu w Warszawie na ten temat przygotować się do działania, czyli no tutaj rządzą pogrozić palcem albo pogrozić palcem przy czym też widzieliśmy wiele zastrzeżeń rekomendacji pełni głosu sprzeciwu no to nie działało w ciągu ostatnich kilku lat i nie sądzę, żeby tutaj też podpowiedzią, że będzie tu wiele krytycznych opinii dotyczącej tej ustawy, bo ona jest nieproporcjonalna nielogiczne, ale przede wszystkim niedemokratyczne, więc podejrzewam, że wiele instytucji będzie na nim reagowało, ale wiemy, że rządząca większość odnosi się do takich głosów zaglądamy do dzisiejszych gazet tam niemal wyłącznie nowe doniesienia na temat tej propozycji ustawy przypomnimy, że to ciągle się nie obowiązujące prawo tylko projekt, który być może trafi w tym tygodniu do parlamentu i zacznie być procedowany adwokaci dołącza do konfliktu sądy tak donosi Rzeczpospolita, która mówiąc wprost odżegnuje się od sytuacji, w której dyscyplinarki adwokacki będzie rozpatrywała izba dyscyplinarna patrząc zupełnie okiem laika NATO rozumiem tak adwokaci mówią my nie chcemy do tej Izby czy w ogóle możliwe, żeby sobie ktoś decydował, gdzie jego sprawy mają trafiać nie to, że nie jest możliwe, ale też adwokaci i nie formułują takiego wniosku, że my teraz nie chcę, żeby nasze sprawy były rozpatrywane przez izbę dyscyplinarną, bo nie pierwsze kwestie tak, że sądownictwo dyscyplinarne adwokatury jest w dalszym ciągu jeszcze niezależne i w ramach kompetencji samorządu adwokackiego myślę, że istotnej tutaj też powiedzenie sobie, na którym etapie w ogóle sprawę może trafić do Izby dyscyplinarnej to tylko w momencie wniesienia kasacji to czy postępowanie dyscyplinarne samorząd adwokacki jest dwuinstancyjne sąd dyscyplinarny wyższy sąd dyscyplinarny, który podejmuje we własnym zakresie prowadzonej natomiast w niektórych przypadkach tutaj dotyczy to np. rei jeśli wydane orzeczenie jest, by został wydany z rażącym naruszeniem prawa albo kara jest niewspółmierna no to wówczas jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej taką skargę ma prawo wnieść m.in. minister sprawiedliwości przy czym wnosi ją znowu za pośrednictwem tego wyższego sądu dyscyplinarnego tutaj dochodzimy do tego co do stanowiska wyższego sądu, który dzisiaj napisała Rzeczpospolita znaczy wyż z prezes sądu, mówi że Acta i te skargi kasacyjne będą przekazywane do Sądu Najwyższego, ale z wnioskiem o wyznaczenie do tego sprawy na dotyk wyznaczenie do rozpatrzenia sprawy Izby karnej, które poprzednio było właściwe do rozpoznania tych kasacji poprzednio, czyli przed powołaniem Izby dyscyplinarnej życia i teraz za tym idzie bardzo istotne prawniczy uzasadnienie to znaczy ponownie mamy wyrok 3 UE, który wyznaczy pewne standardy jest to, że ocena niezależności niezawisłości Izby dyscyplinarnej mamy wykonujący ten wyrok wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdza, że izba dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu standardów międzynarodowych i opierając się na tym z tego jak rozumiem wynika właśnie wniosek adwokatury do kierowania tych spraw izbę Izby karnej w tym zakresie ponownie to nie jest kwestia nie wiem wojny wytaczania najcięższych dział oskarżenia 1 osób po drugie, pamiętajmy, że funkcjonujemy balansujemy cały czas na krawędzi chaosu prawnego ten wniosek jak interpretuje jako chęć adwokatury do zapewnienia prawa do rzetelnego postępowania i tego czy sprawa, która trafia do sądu trafił rzeczywiście do sądu, a nie do organu, który może być uznany za nie posiadających kompetencje tego sformułowania pani użyła jesteśmy na granicy chaosu prawnego WSA jak pani to rozumie czy Missy mamy wymiar sprawiedliwości mamy powołanych sędziów, a 10 00010 000 sędziów orzekających w sądach toczą się sądów rejonowych po Sąd Najwyższy, a i teraz w przypadku i 1 i mamy systemowe zmiany, które obserwujemy od ostatnich 4 lat przy czym zmiany można obserwować na wielu poziomach i Niemki reżyser skupia na taki najbardziej generalnym poziomie dotyczy ta rządząca większość 4 lat daje nam co rusz dowody na nierespektowanie wiążących orzeczeń sądów przede wszystkim tych, które nie są po linii partii czy po woli politycznej związku z tym ten chaos prawny, który mówi to z 1 strony będą będzie grupa sędziów prawników adwokatów nawet prokurator pewnie też prokuratorów broniących praworządności broniących prawa jednostki dostępu do sądu z drugiej strony będzie na siłę forsowana linia partii, a polegające na podporządkowaniu sędziów sądów i wyroku, bo ja patrząc jak zrozumiałem to pani sformułowanie patrząc z punktu widzenia obywatela i takiego poczucia, że żyję trafi teraz do sądu, jaką sprawą cywilnego mam nadzieję, że nie karnego nigdy też będę zastanawiał czy w ogóle ten sędzia, który teraz przeciwko mnie albo albo w mojej sprawie będzie orzekał jest dobrze powołany zgodnie z pro z procedurą czy nie ja tak rozumiem chaos prawny w dodatku jeszcze ciągle pojawiające się zarzuty dyscyplinarne i informacje o tym, że sędziowie, którzy prowadzą jakieś postępowanie, jakie mogą ich nie prowadzi w ogóle nie będą sędziami czy słusznie, że jeśli trafiły do sądu mam nadzieję, że nie, ale to pańskie wątpliwości czy obawy co do legitymacji sędziego, który będzie zasiadał za stołem sędziowskim, oceniając pańską sprawę te wątpliwości mają za słuszne znaczy coraz zamiast ukrócić ten problem zamiast nowelizować ustawę o reszcie zamiast ponownie uczynić niezależną od polityków, a rządząca większość zupełnie przeciwnym kierunku stwierdzając, że to jest najlepszy okres, jaki mogliśmy mieć tutaj rzeczywiście rywalizuje natomiast nie robi niczego co by umacniały pozycje sędziów jako złagodziło ten potężny spór, który mamy obecnie w wymiarze sprawiedliwości, ale drugi wątek, który pan pokryte podkreślił to jest kwestia niezawisłości sędziów, czyli tego co oni rzeczywiście mają obecnie, a kąt komfort pracy, który może za dużo powiedziane, ale jakieś systemowe gwarancje chroniące ich przed konsekwencjami aktu z przemian spotyka podejmowane przez nich decyzje tych postępowań dyscyplinarnych właściwie nie ma tygodnia, żebyśmy nie słyszeli o wszczynaniu postępowań przez głównych rzeczników minister sprawiedliwości i sytuacja robi się coraz bardziej napięta w tym zakresie to na pewno nie sprzyja wymiarowi sprawiedliwości i wydawaniu wyroków pani radzi, aby obywatele albo jako obywatele mają jakąś możliwość, by w tym wszystkim rozeznać skoro my tutaj rozmawiać niż jesteśmy w stanie dojść do jakiś wniosków tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi czy z wniosku jesteśmy w stanie dojść, bo to te zmiany, które obserwujemy to one nie mają wspólnego z reformą wymiaru sprawiedliwości miałem coraz bardziej umacnia się w przekonaniu, że wprowadzone zmiany mają na celu jedynie rozszerzenie politycznego wpływu zleceń sądami i będziemy natomiast na pewno skróciliśmy postępowań nie można skrócić postępowanie nie poprawiliśmy dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami dostęp do obrońcy w dalszym ciągu jest 1 z systemowych problemów kuleje kwestia polityki karnej, ale też postępowania karnego w tym zakresie właśnie, jaki chodzi o dostęp dostęp do obrońcy czy, ale stosowanie środków tymczasowych natomiast to jest jedno i wydaje się, że w ogóle nie żaden sposób adresowane przez przez rządzącą większość natomiast jeśli chodzi o o obywateli, którzy śledzą tych zmian tek tak dogłębnie czy tak blisko dzieje po pierwsze, absolutnie rozumiem taki jest konsultowanie i nieumiejętność otworzenie co było najpierw, skąd się ten spór w działaniu także to wracamy do naszej dyskusji już po przerwanej mogą też lek. Helsińskiej fundacji praw człowieka jest mamy państwa gościem, który teraz informacje zostaną państwo z nami 41 minut po godzinie 13 Michał Janczura witam jeszcze raz trwa popołudnie w radiu TOK FM naszym gościem nadal pani Małgorzata Szuleka Helsińska Fundacja praw człowieka rozmawiamy oczywiście w ustawie dyscyplinującej sędziów no właśnie dyscyplinującej to dobre określenie represyjna różne określenia poruszają się pojawiły już słyszałem o ustawie kagańca owej dyscyplinującą, za które najmniej jednak najlepiej obrazuje to co siedzieliśmy przyjęli jakieś słowo na udział w naszej mocy skłaniała się kuty i Krańcowej organizować tak już dosyć mocne określenia rzeczywiście drzwi, bo po przeczytaniu tego projektu miałem taki wyraźnie, że to jest knebel wkładany w usta sędziom pani ma jakieś analogie z innych krajów do tego co się dzieje jakieś analogie czy w nie wiem czy to nie za dużo powiedziane natomiast taki trend ograniczania niezawisłości sądownictwa ataków na sędziów to jest trend, który obserwujemy nie tylko w Polsce też w takim wymiarze globalnym no i moim zdaniem ta ustawa się one by przeszła w w tej wersji, jaki jest rzeczywiście na mocy tych znowelizowanych przepisów, który sędzia został złożony z urzędu do podejrzewam, że również kolejnym krokiem było stawianie mu zarzutów karnych i w tej sytuacji jeśli jeśli doszłoby do takiej sytuacji jedynym krajem, do którego możemy porównać to jest sytuacja w Turcji, ale mam nadzieję, że do tego no nie dojdzie ja też mam taką nadzieję, że to tam pojawia się wiele krajów jako porównanie tej sytuacji m.in. pan poseł Kaleta mówi o tym, że do Francji się upodabnia w ten sposób, że tam też dyscyplinuje sędziów podobny sposób to co prawda jest muszę przyznać, że jest wielką uwagą śledzę te wątki prawne porównawcze, które pojawiają się nie tylko przy tym projekcie pojawiały się również wcześniej przeciwko nowelizacji ustawy o okresie i jestem za każdym razem zdumione, z jaką precyzją można wyjąć 1 element ustroju prawnego innego kraju wmontować go do tego przepisy mówią, że przecież tak też trafi na zabiegi retoryczne prawda są ciekawe zabiegi retoryczne, ale to nie jest tutaj jednak trzeba przyznać palmę pierwszeństwa rządowi węgierskiemu, który jako pierwszy, który jako pierwszy wprowadził takie takie rozwiązania i one w literaturze przez akademików jest określony jako Frankiem z tej między od dr. Frankensteina i z tej jako państwo, czyli zbieramy skrawki poszczególnych rozwiązań ustrojowych z różnych krajów i później tworzymy takiego jak czy nawet tej rangi portu pan premier pierwszy myślę myślę, że w tej narracji poseł, ale to nie jest pierwszy natomiast na pewno jest bardzo gorliwy w tej generacji rzeczywiście tutaj ten tutaj widzę jak rezonuje narracja o tym, że to są takie same rozwiązania jak przyjęty np. w rozwiązaniach francuskich natomiast już pobieżna analiza gwarancji systemowych dla francuskich sędziów ich niezależności niezawisłości, ale przede wszystkim już tego, że francuski sędzia nie może być karany za treść wydawanych orzeczeń doprowadzi nas do wniosku, że ta nowelizacja nie ma dużo nie ma za dużo wspólnego z wysublimowanym regulacjami francuskimi, a raczej ją porównać do kodeksu Hammurabiego w momencie, kiedy sędziowie próbują no jak wdrażać wyroki cudze Sądu Najwyższego i chronić niezależność niezawisłość sędziowską, a obrywają bardziej będziemy coraz bardziej na wschód jak i aż o utrzymaniu są niektórzy na wschód jeszcze podróżujemy w czasie instytucje niestety tym bardziej jest jeszcze niepokojąca zatrzymajmy się po nasuwa się pytanie, które nie wiem czy jest w ogóle uzasadnione, ale jak czytam uzasadnienia tych decyzji wniosków o ukaranie dyscyplinarne przez sędziego Chaba przez sędziego radzi IKE publikowanym składane wobec sędziów, którzy obecnie działają przypomina, że te przepisy jeszcze nie obowiązują tak ci sędziowie, których dzisiaj choćby dwójka sędziów z Katowic też mają być będzie od odpowiedzialności dyscyplinarnej zadają pytanie do Sądu Najwyższego mają jakieś uzasadnione wątpliwości i oni są za to pociągani do działalności to cóż ta ustawa ma teraz zmienia to jest bardzo dobre pytanie, o którym mówi dlatego, że to praktyka postępowań dyscyplinarnych już wcześniej miała była bardzo dyskusyjna mówiąc bardzo oględnie i rzeczywiście zdarzają się przypadki, kiedy sędziowie no spotykali się z konsekwencjami przynajmniej wszczynanie w ich sprawach postępowań dyscyplinarnych z prawem decyzji, która ani wydawali natomiast tutaj są 2 istotne zmiany po pierwsze, ten problem przez ustawodawcę jest tutaj nazwany w ten sposób w ten sposób, że mówi się mówi się wprost o działaniach kwestionujących np. istnienie stosunku służbowego sędziego albo tutaj jeszcze działania o charakterze politycznym albo działania, które mogą uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości to zdecydowanie różni od tych przepisów, które mamy do tej pory, czyli np. które nie wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną za rażące naruszenie prawa lub uchybienie godności sędziego, czyli jak tutaj bardziej to doprecyzowujemy, którą stronę to odpowiedzialność dyscyplinarna zmierzyć, ale drugi wątek jest jeszcze jest istotniejsze do tego, że na gruncie tych obecnych przepisów, że ci główni tzw. główni rzecznicy minister sprawiedliwości czy rzecznik schab rzecznik radzi rzecznik Lasota nie mogli wszczynać postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów sądów rejonowych sądów okręgowych i kompetencje były ograniczone tylko sędziów sądów apelacyjnych prezesów sądów okręgowych oni mogli przyjmować wszczęte postępowania natomiast nie mogli zaliczyć były postępowania bardzo niszczy znali tylko jakby sami sobie przepisywali kompetencji dokładnie interes nowelizacja zmierza tylko, dlatego że rozszerza ich kompetencji, żeby taką swoją legitymację do tego dostają legitymacje w jaki sposób sankcjonuje to bezprawie, które wykształciło w praktyce wcześniej, czyli coś trwa tak naprawdę wielkich wielkich różnic nie będzie ona zdaniem myśli pani zdaniem właśnie co jest najbardziej niebezpieczny w tym moja jak czytam te przepisy one są bardzo ogólne narzuca to znaczy działania polityczne prawda to może znaczyć wszystko to może znaczyć niczego tak się pani dać taki największe niebezpieczeństwo czy ja myślę, że teraz każde wypowiedź każda wypowiedź sędziego będzie analizowane właśnie pod kątem tego 300 wypowiedź polityczna interes naprawdę koniec z rzędem temu kto, kto jest w stanie określić, w którym momencie zaczyna się wypowiedź polityczna, a a, w którym momencie jeszcze taka wypowiedź nie wypowiedział pani sędzia mówiący o tym, że nie podoba mu się podniesienie kary ustawowego zagrożenia za zabójstwo kradzież czy coś myślę, że dna rzecz biorąc pod uwagę całą logikę, która stoi za tymi zmianami wydaje się, że te tam wypowiedzi pewnie kwalifikowała się jako jako wypowiedź charakter polityczny natomiast to bardzo bardzo ciekawe do tego, że pamiętajmy, że mamy też w przestrzeni publicznej sędziów takich np. członków KRS, którzy no również wypowiadają się na temat na tematy polityczne tak czy np. nowelizacji danych ustaw czy zmiany w wymiarze sprawiedliwości tres co w takim razie KRS, które powoływane do ochrony niezależności niezawisłości sędziowskiej również ma prawo opiniować akty prawne dotyczące wymiaru sprawiedliwości nie będzie też nazwisko, bo też wypowiedź powinni odbywać związek ze 1 Szcze jeszcze coś powie, że metro jeszcze kwestia tego, że teraz to spotykamy zarówno w przypadku sędziów, ale również organizacje pozarządowe jeśli wypowiadamy się na temat zmian wprawie i nie daj Boże są to wypowiedzi nowych recenzuje czy negatywne w stosunku do żony to wówczas spotykamy się zarzutem jesteśmy politycznie, ale udział w debacie publicznej już sam w sobie jest polityczny jest różnica pomiędzy byciem politycznym ma być partyjnym, a no, ale tutaj rozumieć takie niuanse i subtelność dla największych firm mają dzisiaj dziennikarze i informować o tym co się dzieje ja rozumiem, że mieliby umiemy wybrać taką sytuację, że rzecznicy schab radzi dla taty będą potrzebowali już wsparcia do tego, żeby te wnioski składek będzie ta ustawa to pełne ręce roboty nie wiem nie wiem, kto zostanie zorganizowane tutaj to jest pytanie do rzeczników czy mają dostateczne wsparcie i zaplecze i te panie ja bardziej będą to czy państwo się wydaje, że tych wniosków może być dużo więcej ma wzrastać Wisława nie chcę spekulować, dlatego że może pójść naprawdę w każdym kierunku dużej cały czas jeszcze odnośnie do sytuacji na węglu węgiel, kiedy wprowadzono przepisy regulujące dno tej inną przestrzeń życia publicznego akurat organizacji pozarządowej te przepisy zostały przyjęte w ramach takiej już 1,5 roku temu, ale nigdy nie zostały wykorzystane w przypadku żadnej organizacji w przypadku tych naszych przepisów dotyczących dyscyplinowania sędziów trudno powiedzieć czy to jest jakiś straszak, który jest teraz wykorzystywane po to, żeby nie o zgasić morale wśród sędziów i rozbić Solidarność i środowiska sędziowskiego czy rzeczywiście będzie to wykorzystywane także każdego dnia będziemy widzieli nowe komunikaty rzeczników dyscyplinarnych informujących o wszczęciu postępowań czy będzie to wykorzystywane tylko w konkretnych przypadkach konkretnych sędziów paradoksalnie zamiast rozbić jedność środowiska, gdyż śląskie coraz bardziej Zjednoczone adwokaci do tego dziś dołączają tymi sygnałami pani wyobraża sobie taki taki tak rzeczywiście Zjednoczone w ogóle środowisko prawnicze które, które głośno powie nie wie w jaki sposób nie mamy tego wyobrazić, że ma tego dojść czy od ostatnich kilku lat obserwujemy stałą konsolidację środowisk prawniczych właśnie w duchu obrony praworządności było szereg wspólnych wystąpień cała masa ni do szpitala na miejscu umówmy się tak, ale są wszystkie te są tylko te instrumenty którymi dysponujemy nim nie wiem jak można inaczej wyrazić protest przeciwko przeciwko zmianom, a natomiast rzeczywiście no wie mam nadzieję, że wśród sędziów to Solidarność pozostanie jak rzeczywiście pozostaną Zjednoczeni w ochronie praworządności pani Małgorzato mam świadomość, że ledwie wierzchołka góry lodowej dotknęliśmy przez prawie 40 innymi pani Małgorzata Szuleka Helsińska Fundacja praw człowieka mówiliśmy o ustawie kagańca owej uzgodniliśmy taką wersję przyjmujemy dziękuję bardzo dziękuję za studium drodzy państwo teraz u nas informacje, a my wracamy po informacjach poruszymy temat Izraela i bałaganu politycznego w tym kraju zostańcie państwo z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA