REKLAMA

Prof. Andrzejem Jakubeckim, wybrany w 2015 roku na sędziego TK i niezaprzysiężony do dziś, o polskiej praworządności i ustawie kagańcowej

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-16 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
19 zostało do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dziś w poniedziałek 16grudnia, a przed nami rozmowa Anny Gmiterek-Zabłockiej prof. Andrzej Jakubecki prawnikiem wybranym w 2015 roku na sędziego Trybunału Konstytucyjnego do dziś nie zaprzysiężonym przez prezydenta proszę państwa moim gościem studia TOK FM w Lublinie jest pan prof. Andrzej Jakubecki prawnik, który kierownikiem katedry postępowania cywilnego na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej w Rozwiń » Lublinie dzień dobry nowy Pen na ten dzień dobry państwu pan profesor jest osobą, która odbyła aplikację sądową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego, a w październiku 2015 roku został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest 1 z tych 3 sędziów, którzy do tej pory nie zostali przez prezydenta powołanie można powiedzieć ciągle oczekują na to powołanie natomiast mamy niejako w zamian sędziów dublerów, o czym na pewno nasi słuchacze wiedzą panie profesorze zaproszę pana rozmowy dotyczące tego co się w tej chwili dzieje w polskich sądach wiemy o tym, że mamy z 1 strony wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej z drugiej strony wyrok Sądu Najwyższego wiemy jak się zachowują sędziowie coraz częściej prawda np. pan sędzia już 10 z Olsztyna, który już ma problemy dyscyplinarne za to, że wydał tak jak inne postanowienie najważniejsze, bo na takim panelu pana udziałem panelu dotyczącym tego co pod słowem co po wyroku złe i bardzo to takie istotne i od tego wyjdźmy może właśnie pytanie czy tak naprawdę dziś w całym systemie jeśli chodzi o działalność sądów istotne jest pytanie czy ktoś jest sędzią czy nie jest to jest problem podstawowym w sytuacji, w której mamy do czynienia z procedurą powoływania na urząd sędziego przy udziale krajowej rady sądownictwa powołanej w sposób ewidentnie sprzeczny z konstytucją na podstawie ustawy sprzecznej z konstytucją czy nie transparentnej procedurze oraz przy uwzględnieniu kryteriów pozamerytorycznych pytanie czy osoby wyłonione w ten sposób są sędziami z pytaniem zasadniczym podstawowym mają przekonaniu w można udzielić tylko 2 odpowiedź albo tej łagodniejszej, że mamy do czynienia z wadliwości ami w procesie powołania sędziego, a więc przy tym założeniu mamy do czynienia z sędzią, który został wprowadzony na urząd z naruszeniem przepisów prawa albo to jest wniosek dalej idący mamy do czynienia z osobą, która nie jest sędzią, chociaż jego powołanie stwarza pozory bycia sędzią i pan profesor skłania się, które chcą ja skłaniam ku tej drugiej opcji, a u podstaw tego zapatrywania leży dorobek nauki procesu cywilnego, którą reprezentuję zgodnie, z którą tradycyjnie przyjmowano, że udział w procesie cywilnym charakterze sędziego osoby, która nie jest sędzią prowadzi do tzw. orzeczeń wydawania orzeczeń nieistniejących sentencja non existens takie taka interpretacja dla całości porządku prawnego jest jednak na Tuska chcąca, bo to oznacza, że w ramach tego porządku prawnego będą istniały orzeczenia, które tylko z pozoru są orzeczenia sądu w istocie rzeczy są aktami istniejącymi nie chcę przez to powiedzieć, że w procesie powoływania na stanowisko na urząd sędziego przez KRS mamy do czynienia z osobami, które takich czy innych względów nie spełniają kryteriów powołania na urząd sędziego chcę tylko podkreślić, że sama procedura jest wadliwa to wadliwa w takim stopniu, że konsekwencje są niezmiernie poważnie, jeżeli zakładam choćby delikatniejszą wykład, że mamy do czynienia z orzeczeniami wadliwymi, ale istniejącymi to wszystkie te orzeczenia mogą zostać właściwym trybie podważone i okaże się, że nakład pracy na prowadzenie postępowania procesu czy postępowania nieprocesowego banalnych życiowych sprawach zwrot pożyczki stwierdzenia nabycia spadku cokolwiek innego będzie stratą czasu, albowiem orzeczenie zostanie zakwestionowany z tego punktu widzenia sytuacja, z którą mamy do czynienia z sytuacją bardzo poważną bardzo dla stabilności systemu prawnego niebezpieczną pan profesor mówi o tych 2 możliwościach, kto powinien o tym, stwierdza czy jest to dlaczego nie ma tylko sąd tylko władza mówi Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny ma zupełnie inne kompetencje Trybunał Konstytucyjny kwestii tej rozstrzygać nie ma orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika wyraźne zalecenie ażeby do oceny tych sytuacji in concreto dochodziło poprzez tzw. rozproszoną kontrolę konstytucyjną, czyli kontrolę, która będzie realizowana przez różne sądy, które zetkną się z problemem przed prawdą jest w wielu sprawach problem niewłaściwej obsady sądu będzie powstanie pojawia się w pewnych sytuacjach szczególnych przypadkach, gdzie doszło do powołania na urząd sędziego osoby właśnie przy wykorzystaniu procedury z udziałem krajowej rady sądownictwa powołany w sposób sprzeczny z konstytucji przy procedurze nie transparentnej przy zastosowaniu kryteriów politycznych niemerytoryczne, ale zdaniem panią pana profesora sąd powinien badać niejako z urzędu czy też na wniosek np. stronę to jest kwestia może tak, jeżeli spojrzymy na zagadnienia strony procesu cywilnego, czyli moich dzieci to kwestia wadliwości sądu prowadzić do nieważności postępowania nieważność postępowania jest okolicznością, którą sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie spraw to jest odpowiedź na pytanie oczywiście urzędu właśnie pan w trakcie panelu mówiąc o tym czy jest sędzia, czego nie ma powoływał się nad na torze w przepisach tak naprawdę nikt tego nie przewidział tak tak znowu mówi z perspektywy kodeksu postępowania cywilne no cóż ustawodawca nie zakłada chyba nie może zakładać, że w ramach systemu prawnego może dojść do powołania na urząd sędziego osób, których powołanie będzie budziło wątpliwości twórcy kodeksu postępowania cywilnego zapewne brali pod uwagę, że mogą zdarzyć sytuacje patologiczne, gdzie ktoś podszył się pod sędziego nie mając prawie, że ktoś być może uzyskał nominację sędziowską, ale np. na podstawie sfałszowanego dyplomu Uniwersyteckiego bez ukończenia studiów czy bez spełnienia innych kryte i dla takich przypadków mówiono jednoznacznie sentencja non existens, czyli orzeczenie nieistniejące, bo to nie jest sąd to jest osoba, która podszywa się pod sąd i tylko tyle nie ma żadnej szczególnej regulacji no, gdyby była szczególna regulacja ustawodawca zakładał, że takiej sytuacji w ramach porządku mogą się prawnego mogą zdarzać się na zasadach ogólnych takiego założenia przyjąć nie chcieli tutaj to ta regulacja, która jest wykorzystywana być może w świetle obowiązujących przepisów KPC nie ma instrumentów prawnych, które pozwalałyby np. przy wszczęciu postępowania czy w toku postępowania, gdy okoliczność wadliwego powołania na urząd sędziego wyjdzie na jaw doprowadzić do korekty składu orzekającego nie ma taki instrument przepisy prawa procesowego pozwalają na wyłączenie sędziego, ale przyczyny wyłączenia są bardzo precyzyjnie określony i żadna z nich nie pasuje do rozważanej przez nas sytuacji trochę jesteśmy w takim punkcie wyjścia tak nie wiadomo, którą stronę mówi tak jest taki stan prawdopodobnie utrzyma się nie przez najbliższy czas, ale zawsze, bo zakładam, że jako sędziowie funkcjonują osoby powołane prawidłowo, a w sytuacji, kiedy tak nie jestem patologia i dla patologii jakiś szczególnych regulacji mają przekonanie wprowadzać nie trzeba natomiast w tej chwili mamy do czynienia z problemem systemowym grzechem pierworodnym jest zmiana ustawy o krajowej radzie sądownictwa w sposób, który umożliwia powoływanie członków w sposób sprzeczny z konstytucją, ale z drugiej strony mamy teraz od kiedy przed weekendem pojawiłam się projekt, w którym władza nam definiuje, kto jest sędzią tak mówiąc wprost powołanie przez prezydenta nie można tego podważać nie można się do tego odwoływać najjaśniej jak to się do konstytucji do tego, o czym pan mówi uśmiecham się, bo można było powiedzieć, że jest to śmieszne, gdyby nie tak, że jest to straż przepis stwierdza sędzia jest ten został powołany przez prezydenta, kto wobec prezydenta złożył ślubowanie, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że pan prezydent na ulicy spotyka sympatycznego człowieka mówi ty jesteś moim kandydatem na sędziego spadnie jutro jak nominuje złoży ślubowania czy będzie sędzią kryteria przepisy są spełniane przez Curiosity oczywiście prezydent powołuje prezydent przyjmuje ślubowanie, ale osoba, która będzie powołana będzie nominowana musi przejść procedurę zgodnie z przepisami konstytucji usta tak dalej przepis, który mówimy jest przepisem kuriozalny, jeżeli spojrzymy na inne regulacje, które są projekt regulacji, które są zamieszczone w 2 ustawy albo jest prawo ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym chciałoby się powiedzieć wybacz, bo nie wiedzą co czynią, ale wiedz przeciętny uczeń szkoły średniej wie czym jest trójpodział władz student pierwszego roku, a drugiego to już na pewno doskonale wie co jest trójpodział władz i na czym polega niezależność i niezawisłość sądownictwa model, który wynika z projektowanych zmian jest modelem stąd mieliśmy do czynienia z PRL przecież tam konstytucyjną zasadą była wiodąca rola PZPR, a więc z punktu widzenia konstytucji proponowane rozwiązanie to jest najbardziej klasyczne łamanie trójpodziału władz bardziej opisowego bardziej charakterystycznego przykładu na czym takie łamanie może polegać trudno naprawdę myśli wręcz nie wydawało mi się, że kiedykolwiek spotkam się z takimi przepisami, które w sposób tak ja łamały zasadę trójpodziału władz, dlaczego o tym, mówię, dlatego że trójpodział władzy jest podstawowym założeniem konstytucji i przy interpretacji przepisów należy stosować interpretację prokonstytucyjnej to w PRL-u konstytucja była kwiatkiem do kożucha przyjmowano, że jeżeli postanowienia konstytucji zostało przetransportowane do ustawodawstwa zwykłego no to jest ozdobnik prawda nikt na konstytucji się wtedy nie powoływał, chociaż była wiodąca rola partii przyjął ze związkiem Radzieckim, a to okres słusznie 1 000 000 i teraz, jeżeli drugi ciemny zasady trójpodziału władz to budujemy państwo autorytarne czy sędziowie dążą do anarchii przepraszam bardzo nie dostrzegam w tym środowisku jakichkolwiek działań, które by przykładem takiego dążenia raczej upatruje przyczynę w rządzie, że doprowadza do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości do podziału w ramach środowiska sędziowskiego i do tworzenia konfliktów faktem jest, że środowisko sędziowskie jest podzielone każde środowisko w naszym kraju natomiast w ten sposób budować autorytetu wymiaru sprawiedliwości się nie, jeżeli chcemy mieć sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, który cieszył się respektem społeczeństwa poszanowanie dla prawa i dla wymiaru sprawiedliwości to podstawowe założenia systemu państwa demokratycznego to niemożna na co ci dyskredytować sędziów w oczach opinii publicznej to jest praktyka absolutnie nie opuszcza kontekst wyrzucania z VAT trudno na to już spuśćmy zasłonę milczenia to za czasów komunistycznych takich rzeczy robiono rękawiczka, ale tego nie wywieszano na sztandar tak jak powiedział na wstępie jest pan wybrany w 2015 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego do dziś niepowołanym nie przyjęto pana ślubowania prezydent nie przyjął z perspektywy kilku lat od momentu wyboru pana sędziego żałuje pan, że np. nie wysłał wtedy, kiedy rozmawialiśmy to było lata temu, że nie wysłał pan tego ślubowania skład pocztą nie żałuje tego żałuje tego, jeżeli chodzi się do takich instytucjach Trybunał Konstytucyjny to w świetle reflektorów głównym wejściem ani wejściem kuchenne, a więc nigdy na poważnie ani ani inne osoby, które były wybrany w 2015 roku nie zamierzały okrężną drogą składać ślubowania, a z drugiej strony się patrzy jak ten Trybunał teraz funkcjonuje albo inaczej nie funkcjonuje to no cóż lepiej patrzeć na to zboku właśnie patrzące z boku proszę państwa pan prof. Andrzej Jakubecki prawnik Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie pomoc właśnie dziękuję ślicznie bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA