REKLAMA

Kiedy w Sejmie powstanie speckomisja antypedofilska?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-17 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączyliśmy się telefonicznie z kolejnym gościem Jolanta Banach Stowarzyszenie lepszy gdańskiej była pełnomocnik rządu do spraw rodziny kobiet dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu opozycja planuje wnieść projekt o komisję o komisji prawdy i zadośćuczynienia byłaby to specjalna komisja do zbadania przypadków pedofili kościele katolickim chciałem zapytać jak pani ocenia szansę powstania takiej komisji przy obecnym układzie Sejmu kładzie polityczny panie Rozwiń » redaktorze, zważywszy jeszcze na 1 okoliczność mianowicie taką, że 26września bodaj Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o powołaniu Państwowej komisji do spraw wyjaśnienia w przypadku czynności skierowanych przeciwko wolności obyczajności seksualnej i a ustawa ma w zamiarze powołać państwową komisję całkowicie zresztą uzależnioną od rządu takie należą się ma być VAT komisja, która bada będzie badała przypadki pedofilii w różnych środowiskach bardzo dużym budżetem przypomnijmy 12 000 000zł rocznego budżetu to z pań Indie to na jego dokończenie pierwszej damy, zważywszy na fakt, że ta ustawa już istnieje, chociaż nikt nie kwapi się do powołania komisji oczywiście jest okoliczność utrudniająca powodzenie inicjatywy Obywatelskiej, bo zawsze Szcze większość sejmowa może powiedzieć mi się pedofilią zajmuje wracając do drugiego wątku przez pana poruszonego mianowicie zakresu działania komisji rządowej, chociaż odpowiedzieć, że jej celem tak nam się wydaje mniej, jeżeli się rzeczywistym problemem społecznym w Polsce, ponieważ takowi jak słusznie zauważył ma być czymś w rodzaju nadzorcy nad organami państwa organizacjami pozarządowymi wszelkimi instytucjami zajmują się edukacją opieką dzieci, czyli krótko mówiąc będziemy monitorować badać jak świeckie instytucje reagowały na przypadki pedofilii co jest oczywiście omijaniem prawdziwego problemu, ponieważ te instytucje świeckie mają swoje procedury mają swoje organy kontroli nie wprowadziły system nowego sposobu ukrywania pedofilii oczywiście, że może się zdarzyć przypadek złamania prawa pomocy pedofila i ale nie jest to praktyka natomiast w przypadku kościoła katolickiego niestety mamy do czynienia z dosyć powszechnym zjawiskiem świeccy względem zorganizowanym systemem odsuwania problemu braku współpracy z organami ścigania i droższe nie pamiętać, że Herde system jest dosyć wyraźnie opisany jest kilka brać pekiński książka Justyny Kopińskiej Piotra Głuchowskiego itd. itd. itd. mieli nam żaden przypadek żaden powtarzam żaden przypadek odsuwania problemu, który nie uczestniczyła kuria bądź, ale i skupi spraw jest inny księdza Karłowicza w sprawie księdza pedofila klinika przywołanego wniosek Sekielski Dariusza Olejniczaka przez dziekana praktyką przenoszenia księży parafii do parafii jak tylko do kurii dotrze uzasadnione podejrzenie, że mogą oni być sprawcami nadużyć seksualnych, czyli komisja Obywatelska tak naprawdę pierze się Zadary rzeczywistym problemem społecznym problemem, który ma swoje dojmujące skutki te skutki to umarzanie np. albo odmowa wszczęcia postępowania przedawnienie prawda presja wywierana na rodziców, żeby nie zawiadamiali prokuraturę są dojmujące dla ofiar skutki i one burzą pewien ład moralny i społecznej i tym chce się zająć Obywatelska komisja, czego oczywiście nie zrobi komisja rządowa komisja rządowa ma 1 plus bardzo się nad tym zastanowić mianowicie próbuje jakoś omijają ominąć problem przedawnienia, a z powodów, o których mówiłam sprawy szybko przedawniają, ponieważ ofiary są skłonne do nadania bardzo często późnym wieku i niestety tutaj bariera z tytułu presji otoczenia jest dosyć rozstrzygająca i ten problem próbuje ominąć dosyć niekonstytucyjnie ustawa rządowa nad tym warto się pochylić ponadto projekt rządowy w zakresie trybu sposobu powoływania członków komisji całkowicie uzależnia ich od rządu, ale całkowicie będziemy mieli do czynienia być może podobnym ręcznym sterowaniem jak Teresie w Trybunale Konstytucyjnym projekt obywatelski właściwie oddaje te komisje w ręce ekspertów, a jest czymś w rodzaju notariusza, który ich powołuje komisja Obywatelska ma też w zakresie kompetencji możliwość rozpoczęcia procedury polubownego zadośćuczynienia jest bardzo ważne w przypadku, kiedy do niego nie dochodzi może uczestniczyć naprawach prokuratora w postępowaniu cywilnym za zgodą pokrzywdzonego rozpoczynać takie postępowanie o zadośćuczynienie materialne i w tej zupełnie inny po nowość, ale wspomniała pani o instytucji przedawnienia rzeczywiście to jest przedawnienie w przypadku przestępstw seksualnych właściwie bardzo często paraliżuje obręcz uniemożliwia procedurę sądową nie wyjaśnienia tej sprawy, ale co może zrobić komisja prawdy zadośćuczynienia w tej materii w nocy zdolną zmienić prawo prawda nie projekt ustawy powołującej komisję prawdy zadośćuczynienia mija również kodeks karny, podnosząc do pięćdziesiątego roku życia okres nie przedawni roku życia oczywiście ofiary okres nie przedawnia Ania przestępczy możliwości jego ścigania dzisiaj te granice wieku ofiary wynosi 30 lat z badań natomiast, zwłaszcza niemieckich, do których sięgnęła pracująca w naszym komitecie seksuolożka pani Monika Staruch wynika, że ofiary i w okolicach pięćdziesiątego 50 tego drugiego roku życia czasami są zdalne przyznać się do krainy dzieciństwa, więc jakoś tam proponujemy wyjść z tego zamkniętego kręgu przedawnienia inny pracowaliśmy nad tym wieloma słynnymi prawniczka z prawnikami oni jednak uważają, że podważenie instytucji przedawnienia w procesie karnym jest dosyć wątpliwe konstytucyjnie projekt rządowy proponuje tutaj takie uprawnienia dla komisji, które polegały na tym, aby bez postępowania sądowego w stosunku do spraw przedawnionych mogła ona bez postępowania sądowego mógł je wpisywać do rejestru sprawców na tle seksualnym, a tych co, do których odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na przedawnienie, a którzy właściwie Gil wedle wielce uprawdopodobnionych dowodów takimi sprawcami rzeczywiście byli, ale jak jest wątpliwe konstytucyjnie można, by się nad tym zastanowić, gdybyśmy mieli pewność, że komisje pracują rzeczywiście niezależni eksperci, czyli tacy, którzy kierowani politycznymi religijnymi ideologicznymi sympatiami postu różnie traktują różnych spraw pedofilii, ale to jest wszystko do uwzględnienia w procesie legislacyjnym w tym niemniej nie jesteśmy tu jak powiedziałem całkiem bezradni to dyszami ten wiek ofiary, do którego co wieku nic działa instytucja przedawnienia to jest możliwe to jest największy problem w przypadku sprawców pedofilii to sprawców kościelnych, bo tam presja otoczenia i niechęć nawet rodziców ideą przyznania się do odsłonięcia prawdy jest tak wielka trauma osobista poczucie wstydu to wszyscy wiemy do czytaliśmy o tym w tych publikacjach, o których mówiłam oglądaliśmy to na filmach, ale próbujemy się wierzyć, a więc powstanie komisji wedle pomysłu obywatelskiego jest absolutnie wyzwaniem cywilizacyjnym na wzór tych, które podejmowano nawet tych wysiłków, które podejmowano w Irlandii Niemczech Belgii w krajach Beneluksu 1 organy ścigania mogły nawet chodzić do diecezji, zabezpieczając dokumenty i to jest walor to umysł obywatelskiego nie powiedziano to jest ważne w przeciwieństwie do uprawnień komisji rządowej komisja prawdy zadośćuczynienia miałaby uprawnienia w zakresie żądania dokumentów od strony kościelnej prowadzenia postępowania wyjaśniającego na miejscu i brak takiej współpracy ze strony kościoła byłby karany dużymi naprawdę sankcjami nawet 1 000 000zł jest to konkretnie instrumentarium regiony w Polsce nie mamy, bo kościół powołuje się na konkordat to jest to co kładzie na skuteczność natychmiastowej reakcji myślę, że właśnie tych kluczowych kompetencjach komisji Obywatelskiej do tego rząd nie był skłonny najmniej jest na tyle odważny oczywiście to są największej największy instrumenty największy walor inicjatywy Obywatelskiej, że nareszcie ona reguluje stosunki między organami państwa, a instytucjami kościelnymi w tym zakresie stawia przysłowiową kropkę nad ich co do udostępnienia dokumentów i sankcji wynikających z uniemożliwienia prowadzenia postępowań no tak tylko wydaje się, że problem polega na tym, że wbrew deklaracjom kościół nie jest zainteresowany wyjaśnieniem afery pedofilskiej w swoim gronie nie jest także zainteresowany powstaniem takiej komisji prawdy zadośćuczynienia, a ze względu na oficer minister stosunek władzy do władzy do kościoła no to każe to wszystko przypuszczać, że tego typu projekt zostanie w sejmie potraktowane jako jako inicjatywa antyklerykalna i nie uzyska poparcia PiS możliwe oczywiście ma całkowitą rację autorzy tego projektu podzielają poglądy w całości imiennik ktoś kiedyś musi zacząć ja myślę, że to jest ta kropla i na tej skale wydrąży, bo tak było we wszystkich innych krajach katolickiej Irlandii jest winien 3 w Belgii Holandii Australii Stanach Zjednoczonych i taka nasza kultura polityczna oczywiście na ten moment czyni tę inicjatywę być może mało realną, ale ja myślę, że od tego nie ma odwrotu, bo intensywność przypadków ukrywania pedofilii jest jest niezwykła zupełnie proszę wyobrazić, że w tej chwili przed sądem gdańskim toczy się postępowanie przeciwko księdzu Lewandowskiemu za gwałt na 7 nastolatce i okazuje się, że afery ukrywania tego przypadku oczywiście również była zaangażowana kuria zwierzchnicy księdza Lewandowskiego miejsce przypadki będą się powtarzały, a w związku z tym przed nam jako społeczeństwo przed polską oczywiście stoi wyzwanie wyposażenia organów świeckich skuteczne zapobieganie jeszcze raz mówię skuteczne zapobieganie ukrywania przypadków pedofilii w kościele jako instytucji, ponieważ Choszcz jako instytucja w Polsce nie został zdefiniowany swojej odpowiedzialności mówi o tym, często prof. Łętowska prawda przecież księża nie funkcjonują w ramach swoich list indywidualni prywatki kościele jeśli nie to osiłek Instytut jako ponosi odpowiedzialność i powinien być zmuszony do współpracy z organami państwa inni teraz to żadna w tej kadencji następnej wejście w następnej na tym polega cierpliwości skuteczność w zamierzeniach tego typu, a to jest wyzwanie cywilizacyjne my tak uważany nie tylko Połeć bardzo serdecznie dziękuję ja Jolanta Banach Stowarzyszenie lepszy gdańskiej była pełnomocnik rządu do spraw rodziny i kobiet była państwa moim gościem, a teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA