REKLAMA

Szczyt klimatyczny okazał się porażką?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-17 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
24 minut po godzinie siedemnastej słucham Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś, czyli we wtorek 17 grudnia 2 mówi Paweł Sulik na studia pierwszy gość Anna Ogniewska Greenpeace Polska dzień dobry dobry wieczór dobry wieczór państwu przedłużony Włoch o ponad 40 godzin z tego co pamiętam poza tym planowany czas szczyt klimatyczny w Madrycie już zakończył opadł kurz pojawią się pierwsze komentarze na jej okazuje się, że jeśli wczytać się z polską prasę to wszyscy Rozwiń » mówią o klęsce wszyscy mówią piszą, że nie na to liczyliśmy nie było na koniec takiego komunikatu, który powodował, że szczyt uznalibyśmy za krok do przodu nawet NIK niektórzy nawet piszą z tej perspektywy tego projekt się pisze nieudanego madryckiego szczytu to zupełnie inaczej trzeba patrzeć na Katowice okazuje się, że to był szczyt klimatyczny, który wypadł o wiele lepiej, ale pierwsze zasadnicze pytanie to tego się wszyscy spodziewaliśmy skoro zakończony szczyt w Madrycie okazał się być jednak klęską jeśli jest klęską to nie zależy od tego co kto oczekiwał od szczytów matryce z tej perspektywy konieczności podtrzymania katastrofy klimatycznej i utrzymania wzrostu globalnej temperatury po do 1,5 stopnia w stosunku do epoki przed industrialnej to tak naprawdę najważniejsza na tym szczycie było i od strony formalnej dokończenie Katowice ruch Bóg, czyli zbioru przepisów, które wdraża łby, które pozwalałby wdrażać porozumienie paryskie państwom, które są członkami konwencji ramowej ONZ ds. zmian klimatu, ale bardzo ważna i szczerze wam się z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego organizacji pozarządowych wielu progresywnych państw biznesów bardzo ważne, by na tym szczycie było też podkreślenie ambicji to jest takie trochę słowo o już za trochę, bo poprzednie szczyty w Katowicach zakończył, a przewodniczący kół teraz kilka razy powtarzająca, że kolejny rok to będzie o ambicji ambicji ambicji ambicji ambicji tymczasem nic takiego nie wydarzyło i to jest największy problem, ponieważ sza tak naprawdę oczy całego świata skierowane były na Unię Europejską, która teoretycznie próbowała coś zdziałać i były prace nad tym, żeby dobry przyjąć cel neutralności klimatycznej w roku 2050 ledwo co się udało, bo oczywiście w czerwcu ubiegłego roku na szczycie rady Europejskiej 34 państwa wtedy 4 państwa były przeciwne przyjęciu w celu neutralności klimatycznej w roku 2050, który skutkowałby koniecznością podniesienia, jakby też celów wcześniejszych i przygotowania kompleksowego programu działanie służącego do tego, żeby ograniczyć emisję, żeby rzeczywiście skutecznie przeciwdziałać katastrofie klimatycznej we wszystkich sektorach tak naprawdę i wsie tak naprawdę w każdej dziedzinie gospodarki, którą mamy, ale czy to jest także w Madrycie fiasko poniosły kraje, które są ze sobą po raz porozumiał się co co do pewnej idei i z tego powodu poniosły fiasko, że tak jak pani powiedziała ten katowicki roll Bóg nie został przykuty co jakieś konkretne hasła takie nie wiem hasła, które są policzalne jak tak, by w wersji maksimum, jakby to wyglądało, gdybyśmy teraz siedzieli mówili w Madrycie dokonał się przez co by się stało z kolei wśród nigdy nie miał być przełomem tak naprawdę dla, chociaż Trybunał, że rzadko przychodzą zdarzają się rzadko przełomem było tak naprawdę konferencja np. w Paryżu, która wynikiem, której było porozumienie paryskie później, które jeszcze zostało bardziej doprecyzowane przez raport międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu mówiący o tym, że tak naprawdę musimy właśnie ograniczy wzrost temperatury do 1,5 stopnia, żeby przetrwać na tej planecie jako ludzka cywilizacja i w jaki sposób nie zamach mocno się po obiedzie, bo katastrofę klimatyczną tak naprawdę w tej chwili mamy, ale to, ale to żądanie małżonka było tak naprawdę co mogłoby wydarzyć, żeby tutaj byli wszyscy nie wszyscy ale, żeby można było mówić o tych konkretnych efektach to chodziło o to, żeby doprecyzować i tak naprawdę do Katowic Bóg nie miał 1 części zakończonej mówili i mówią wszyscy, że to był duży sukces strony rządowej część ekspertów, mówi że w Katowicach był sukces, bo udało się przyjąć część regulacji tak naprawdę udało się przyjąć 1 z systemu handlu uprawnieniami do emisji, który jest cały czas wątpliwe nie udało się doprecyzować tego zasiłku tlenku węgla Międzynarodowego systemu handlu emisjami tak, ale to jak rozumiem te kraje, które zgodziły się do emisji mają swój system, że z krajów ma swój system jest krajów chce rozliczać np. jednostki, które wcześniej miały w ramach protokołu z Kioto cały czas w tej chwili w nowym systemie, który jest tworzony, więc tutaj jest także nie do końca wiadomo co może się wydarzyć każdy chciał jak najbardziej najwięcej zyskać np. dużo tutaj Brazylia próbuje kombinować, bo twierdzi, że właśnie chciałaby wykorzystać swoje uprawnienia jeszcze z poprzedniego systemu w nowym systemie, a z kolei państwa, które są najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu mówią, że no przepraszam, ale chcemy realnych działań i my nie chcemy, żeby ktoś tutaj były pozorowane rzeczy próbował wymyślić, że to co się kiedyś wydarzyło to cały czas można uznawać one do przodu nie nie idzie do przodu w związku z tym są problemy tak samo nie udało się doprecyzować kwestię co ile lat państwa będą mówić o tym, rewidować swoje cele mówić, że teraz chcemy mieć jeszcze większa tutaj część państw ma dziesięcioletni system zgłaszania nowych celów tak jak np. ma Unia Europejska część państw chciałbym, żeby to było 5 lat i my uważamy, że też powinno być to 5 lat z uwagi na to, że tylko wtedy można realnie starać podnosić ambicje częściej i był miał być też dokonany przegląd mechanizmu szkód straty, toteż nie do końca udało zrealizować konkluzje nie były wystarczająco konkretne, jeżeli można tak powiedzieć najmniej udało się zaproponować żadnych większych celów tak jak mówią oczy całego świata były skierowane na Unię Europejską i tak naprawdę tylko Unia mogłaby powiedzieć, że my pod podniesiemy swój cel redukcji emisji tzw. czyli nośne termin kontry pierwszą wkłady krajowe cele krajowe na rok 2030 na początku roku 20202020 do porozumienia paryskiego wszyscy będą rewidować swoje cele jest taki sposób zmieniać i tak naprawdę wszyscy patrzyli na nie tego nie udało zrobić z odbyła się w Katowicach, bo Katowice mogą być sukcesem była szansa na to, żeby ta ambicja została podniesiona była zaproponowana poprawka, która w ramach konkluzji weń w ramach ostatecznego ostatecznej decyzji szczytu mogłaby mówić o tym, że jest otwarta droga do podniesienia celów tak naprawdę międzynarodowych bardzo mówiąca o tym, że kraje chcą się chcą działać mocniej na rzecz przeciwdziałania katastrofy klimatycznej, ale to nie zostało przyjęte, więc z naszej perspektywy Katowice wypracowały taki podręcznik zasady w jaki sposób wdrażać porozumienie paryskie, ale to też gigantyczny sukces nie był i teraz, ale krok trzeba tutaj po Madrycie w ogóle nie czytam żadnych innych czytaj tylko o tym i pewnie słuchaczy, choć też czytali o tym, że Brazylia stanęła okoniem, a co zostało wspomniane stale się wycofują tak liczyliśmy na twarde jakieś ambitne cele tego nie ma, czyli ten Madryt jawi się jako niewykorzystana szansa nawet samo to szczyt został przedłużony, a ponad zakładany czas, a pomimo tego przedłużenia jednak nic nie osiągnięto takiego spektakularnego to tak jakby potęguje wrażenie, że zawsze to jest groźne w Sianowie nie właśnie tak jak mówiłam nie jest także każdy szczyt ich spektakularna Katowice też nie były spektakularne spektakularny był Paryż i możemy powiedzieć też były większe porażki w historii śladów klimaty, ale ten ruch Bóg katowickiego pani świat oni niedokończone takie prezenty za każdy art. 6 musi być doprecyzowane do negocjowane, bo to wszystkie państwa członkowskie, które są członkami muszą, jakby zgodzić na to co tam będzie zawarta, więc myślę, że tutaj dużo większą rolę niż to mówienie o tym kto blokuje i o tym, jaka to była porażka jest mówienie o tym co powinni zrobić ci, którzy powinni być liderami transformacji powinny być liderami zmian i poszuka opinii pokazywać, w którym kierunku idziemy, jeżeli ruszy Unia Europejska użyć może bardzo wiele innych państw m.in. Chiny, które tak naprawdę też bardzo dużo robią w zakresie transformacji energetycznej i przystosowanie się do tego, żeby jak najbardziej suchą stopą przejść przez tę problematykę związaną z katastrofą klimatyczną, więc to duży może zmienić, ale wszystko dużo zależy też od tych bardziej odważnych ambicji od tego, żeby ktoś wreszcie podjął cee progresywną decyzję i nie może być tak, że ta decyzja jest taki sposób podtrzymywana zabudowana przez poszczególne kraje takie rzeczy, bo psychologicznie to była taka sytuacja, że w Madrycie już byli ludzie się zastanawiali równolegle Unia Europejska przy 8 ze sformułowania komponowała właśnie coś co się objawiło jako Europejskiej zielony ład jak rozumieć 2 porządki są o tyle różne, że ktoś siedział koło przedstawiciela Brazylii tak słucham tych wszystkich opowieści, że Brazylia być może Brazylia zacznie inaczej liczyć emisję dwutlenku węgla pochłania olbrzymie lasy itd. czyli próbę, by grzebania w tych podstawach, a tuż obok siedzą koledzy koleżanki z Unii Europejskiej, którzy mówią my jesteśmy już o wiele dalej w 2050 rok neutralność to była taka sytuacja, że nie dogonimy w ogóle takie myślenie, jakie Zwoli Unia też ma swoje Brazylia jak ty powiedz co Polska Brazylia Unii dach dziewiątek wtedy zażartowałam, że Polski rząd też tutaj kwestie jak można odpowiedzieć próbował rozbrajać i rozwadniać tak naprawdę to mu to możliwość osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w roku 2050 i to co się wydarzyło naradza to co się wydarzyło podczas konferencji prasowej po samej radzie Europejskiej to był bardzo zły sygnał dla reszty świata i z niewielu tak nie było i to pan propozycję to, żebyśmy ten zły sygnał także wydarzyło na tej konferencji odpowiedz w drugiej części naszej rozmowy z nami Anna Ogniewska Greenpeace Polska jest ciasno informacji Radia TOK FM 18 zostało do godziny osiemnastej słuchamy Radia TOK FM dziś we wtorek 17grudnia czas dobry dobry wieczór mówi Paweł Sulik przypominam, że w naszym studiu Anna Ogniewska Greenpeace Polska jest czas dobry wieczór dobry Szczęść twierdzi część naszej rozmowy mówiliśmy w Madrycie szczycie klimatycznym, który wydaje się być tak jak media o tym, piszą niestety nie powodem do świętowania nie wielkim sukcesem z różnych różne przyczyny ta sytuacja, ale równolegle szefowa komisji Europejskiej zrobiła wielkie boom powiedziała oto Europa cała Europa nie tylko energetyka, ale transport rolnictwo budownictwo wszystko to się powinno zazieleni mówi z największym skrócie i ogłosiła kilka innych Oki, bo działa kilku mechanizmach, które mają zbudować Europejski zielony ład czy to oznacza, że teraz w Europie będziemy świadkiem zasadniczych istotnych zmian w bardzo wielu sferach naszego życia i machnie ręką na te szczyty, bo pewnie za rok będzie następnie ze względu będzie następny szczyt klimatyczny tak tak machnie na to ręką powiemy sobie dobra tyle czekaliśmy teraz już sami w Europie bierzmy się za budowę niskoemisyjnej albo w ogóle zeroemisyjnych czy neutralnej komisyjnie gospodarki czy to jest tak z perspektywy właśnie większości społeczeństw w Europie to jest taka historia rozczarowania trochę ten stan się wycofują Brazylia mówi no nie wiemy za bardzo szybki to globalne ocieplenie jest warte działania Noto, który w Europie zrobił i pobiegliśmy do przodu sukces nie zgadzam się, że tak jest, a co się nie zgadzam, że możemy powiedzieć, że tylko sobie będziemy robić, a ponieważ właśnie również podczas swojego swej konferencji prasowej ogłaszającej europejskich Konrad ład Ursula von der Leyen mówiła głośniej o tym, że musimy być odpowiedzialny odpowiedzialni za planeta za ludzkość na plan c za nasze dzieci i za te wszystkie miliony młodych ludzi, którzy protestują na ulicach w miastach mniejszych miasteczkach dużych miastach całego świata, domagając się od polityków tego, żeby zaczęli wreszcie podejmować realne działania przestali negocjować tak naprawdę puste zapisy, a wrócić do domu zrobili swoje zadanie i taką próbą odrobienia zadania jest poprzez przedstawienie Europejskiego zielonego ładu, który tak naprawdę ma zrealizować postulat osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w roku 2050, który cały czas nie do końca został przyjęty, ale tak naprawdę 1 kraj jedno nie do końca może go zaakceptować, czyli Polska Polski rząd raczej niż Polska, bo Polacy wg badań, które zostały przedstawione tuż przede Radom chcą przyjęcia Europejskiego zielonego ładu i są za transformację energetyczną ponad 23 Polek Polaków popiera ten kierunek działania, więc tak naprawdę to, że Polska nie podpisała się w taki sam sposób wszystkie inne kraje pod tym celem tylko tam Polski rząd nie Polska próbowała Polski rząd próbował coś cały czas nie jest do końca zadowolony muszę zapoznać ze szczegółami, bo czas będziemy pisaliśmy tylko celem podpisaliśmy pomoc innym tempie będzie możliwe tylko tam nie nie ma zapisanego w konkluzjach rady, że będziemy się w innym tempie tylko jest raczej same rzeczy ważne co może 1 kraj nie może się do końca do stosować, więc wrócimy do sprawy w roku 2020 podał jakieś plotki, że Polski Polski rząd proponował, że osiągnie neutrony klimatyczną w roku 2070 to tak naprawdę była tylko oczy po środki na Twitterze nic takiego nie zostało potwierdzonego, niemniej jednak jest to bardzo zły znak może okazać, że on niedobre dla polskiego społeczeństwa polskiej gospodarki jak również dla całej transformacji w Polsce z uwagi na to, że de facto możemy dostać mniejsze środki na tę transformację rok większe powiedzieć, że mamy w tym większe problemy, więc musimy, więc pieniędzy, żeby tej transformacji, dokąd nie wiem, bo tak naprawdę największe środki pójdą do tych krajów, które będą chciały się do harmonizowania ograniczyć redukcję emisji do roku 2050, czyli będą działać drugi w trzeciej czwartej dekadzie tego stulecia, a nie dla krajów, które będą nie chcę tego robić, bo może się okazać także trochę już sami stawiamy na marginesie a w jaki sposób dalej będziemy markę marginalizowanie wiele rządów tak naprawdę uważa je mówią media i eksperci wiele rządów czuję trochę niezadowolonych tę naraża Polski rząd zamiast przyjąć propozycje, które zostały położone na stole i powiedzieć rozmawiajmy dalej, że rozmawiamy dalej w ramach Europejskiego zielonego ładu i dyrektyw, które będą przejmowana w ramach tego Europejskiego zielonego ładu, bo tak naprawdę Europejski zielony ład to będzie przykuty naprawy klimatyczne, które będzie przedstawiane w czosnku tak w okolicach marca przyszłego roku właśnie tam będzie napisane np. mamy już konkretne rzeczy, a co jeśli kupujesz nie cokolwiek spoza Unii Europejskiej to dajmy na to, że obowiązuje podatek np. emisyjnej taki, że jakieś państwo gdzieś na drugim końcu świata, produkując co to coś emitowały dwutlenek węgla atomy kupując w Europie musimy takie brać pod uwagę tak, żeby nie doszło do sytuacji, że sobie tę emisję gdzieś tam eksportujemy są różne pomysły tak naprawdę to co się wydarzy to jeszcze będzie kwestią tego w jaki sposób jak przedstawiono jak, jakie propozycje przedstawi komisja Europejska dalej to będzie lotu, choć trzeba było coś takiego, zakładając umorzenie, ale taki prosty patent, który powoduje, że nie możemy uciec tymi emisjami przed kupić coś w Chinach Chińczycy wyemitują należytego dwutlenku węgla, bo wyprodukowanie tego u nas spowodowałoby, że musieliśmy dbać, bo droższe to co Polska zrobi w takim razie Polska powie no co prawda dążyć do zielonego ładu, ale my np. nie i wtedy jest to kupimy czy da się tak jest kadra jest taki scenariusz możliwość za parę miesięcy spotkamy powiemy Chochoł tyle już tego prawa ekologicznego weszło metr dalej poza nim funkcjonują jest tak naprawdę taka możliwość, bo większość decyzji dyrektyw regulacje, które będą przejmowana w ramach Europejskiego zwanego ładu będzie przyjmowana większością głosów, a nie w taki sposób jak są przyjmowane główne decyzje kierunkowe do grobu jest wolność z jego zasadą jednomyślności będzie zależeć będą musiały wszystkie kraje, chyba że nie będą chciały być w unii Europejskiej lub korzystać z unijnych funduszy w jaki sposób, bo jak do tej pory Unia Europejska wszystkie kraje do zawsze w kierunku tym, żeby się dogadać pogodzić, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni, ale albo jak w przypadku euro już trochę było na to jak realna debata w kwestii klimatycznych są naprawdę wyzwaniem cywilizacyjnym na miarę przetrwania ludzkości na planecie to może być także nie będzie sentymentów już w tej chwili jak były tego komisja Europejska tak naprawdę śle von der Leyen doprowadziła do tego, że fundusz sprawiedliwej transformacji, który na początku miał wynosić 5 miliardów euro później miało być w jaki sposób do dodawane do tego środki też prywatne też ze strony banków do 2030 miliardów euro raptem raz do 100 miliardów to była bardzo wyjątkowa propozycja ze strony komisji Europejskiej, a jak Polska Polski rząd zaczął mówić o tym, że cały czas nie jest przygotowany, chociaż wiedział od wszystkich kierunkach światowych trendach Polski ten rząd poprzedni rząd wszystkie poprzednie rządy tak naprawdę od wielu wielu lat wiedział w jakim kierunku zmierza świat w jakim kierunku zmierza Unia Europejska, jakie są trendy przemiany gospodarcze, jakim w, jakiej kondycji sektor energetyczny w Polsce zrobił nic tak teraz okazało w trakcie negocjacji w tym sądowe kraje członkowskie, które chciały wykorzystać tych pieniędzy w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji, więc fundusz może być tak samo dużo może się okazać, że będzie więcej chętnych do podziału tego tortu i w tym momencie pokrzywdzony pokrzywdzeni będziemy my no tak, ale czy dojdzie do sytuacji maksymalnie trudnej dla polskiej, o które o, którym ktoś sygnalizował kilkakrotnie prezydent Macron to znaczy w ogóle będziecie mieli problem otrzymanie pieniędzy Unii Europejskiej nie włączyć się z pełną energię do nowego zielonego porządku, który w Europie zapanuje czy to jest takie, by nie nie nie wprost będziemy chcieli z innych funduszy pieniądze, ale podzielimy tak sprytnie, że Polska dostanie mniej dlatego nie włącza akurat może tak wydarzyć może się wydarzyć także nie będziemy nie wiadomo z jakich kierunków na świecie te pieniądze będziemy musieli czerpać, bo tutaj też banki coraz więcej sygnałów wypuszczają, że nie będą inwestować c i w projekty, które są oparte na paliwach kopalnych tutaj Europejski bank inwestycyjny zapowiedział, że po roku 2020 pierwszy już nie będzie finansował inwestycji, które będą oparte na paliwach kopalnych i poza wyjątkowymi elementami poszczególne elektrownie Ostrołęka zaostrzają swoje polityki w stosunku do przyznawania funduszy dla tych inwestycji, które zatruwają środowisko tutaj może być także będziemy coraz trudniejszej sytuacji lepiej już w tej chwili też naszej perspektywy powiedzieć wchodzimy w grę tylko dajcie nam więcej niż my cały czas nie chcemy, bo cały czas, bo oczywiście Polska nie zawetował Polski rząd nic nie zawetowała nic nie zablokował, ale wszystko, ale taki wizerunek pozostał, więc to jest duże problemy nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę, żeby nie przekroczyć 1,5 stopnia Unia Europejska powinna osiągnąć cel neutralności klimatycznej w roku 2040 i podnieść swój cel na rok 2030 redukcję emisji do 65%, bo zapowiedział soli von der Leyen, że podniesiemy ceny redukcji emisji, które w tej chwili wynosi 45% 5055% to też trochę jest takie bardzo konserwatywnej zapobiegawczo zachowawcza postanowienie z uwagi na to, że już samymi obecnymi politykami cel 50% zostanie osiągnięte z uwagi na to, że podnieśliśmy cel orzekł Unia Europejska ojca efektywności energetycznej to ten 50% osiągniesz, jakby jako wynikowa tych zmian powiedziano nie zapewni którzy, choć myślę zaraz poparł rozmawialiśmy studiu Radia TOK FM o tym, że Polska swojego celu krajowego nie osiągnęła mało tego były lata, że szła tak w drugim kierunku, ale co spotkało, jakie sankcje za rzeczy w publicznych można spróbować własnych także Polska nie dostanie fundusze dalszych w kolejnym finansowaniu na rozwój odnawialnych źródeł energii, dopóki nie osiągnie celu poza rok 2020 no to zaraz jest przecież 2020, ale na pewno osiągniemy chcemy będą musieli osiągnąć później najpierw jak najszybciej, a mamy nadzieję, że też zmienić podejście polskiego rządu do tych inwestycji zostanie odblokowana energetyka wiatrowa na łące, które jest tak naprawdę w tej chwili najtańszym źródłem ostrzegają realizowane inwestycje na energetykę morską w lotach, ale strony nie ma już teraz jest wielka dyskusja o energetyce wiatrowej na lądzie i podobna ustawa do naszej z innymi wartościami ta odległość jest dyskutowana w Niemczech w związku z tym być może to jest taki trend się jednak z państw z lądu wypycha te wiatraki na morze i to być może nie jest żaden powód do gorszej chyba co innego jak rozumiem jedyne inwestycje w odnawialnych źródeł energii takie duże są w Polsce prywatne tak to znaczy jak zbuduje jakaś grupa energetyczna wiatraki to sobie zbuduje taka państwo jakoś nie mnie nie wspiera tego chyba to jest problem w naszym jako jako kraju teraz pytanie co co zrobi Unia Europejska zobaczy, że myśmy się zobowiązali do tego celu o nie zrobiliśmy tego, o co pytać czy rząd co zrobiły rządy robiły, ale drugą stronę, więc być może z ciągle wraca to samo pytanie jak Unia zacznie wdrażać politykę klimatyczną już w postaci konkretnych rozwiązań to czym będziemy mogli powiedzieć natomiast nie bierze sobie idziemy bokiem prawdopodobnie jakaś możliwość do powiedzenia czegoś takiego będzie tylko negatywne skutki odczuje Polska gospodarka, bo te pieniądze mogą być ograniczone w tej chwili pieniądze są ograniczone z uwagi na to, że mamy Brexit, więc część pieniędzy nie będzie wpływało do budżetu jest trochę mniejsze jak również będziemy zwiększać cokołu Europejska wydatki na obronność, więc tak naprawdę ten budżet jest mniejsza niż był każde państwo walczy o to, żeby też mieć swoje własne fundusze, więc jeżeli chcemy cały czas korzystać z funduszy unijnych, chociaż już nie jesteśmy biednym państwem tak naprawdę coraz więcej do tego budżetu też powinniśmy wkładać to musi ma też działać w tym samym kierunku i działać nie tylko z tej perspektywy, że to Unia Europejska w tym kierunku idzie tylko dla dobra tak naprawdę Polak Polaków polskiej gospodarki i całego społeczeństwa na świecie przeciwdziałać najbardziej katastrofalnym skutkom kryzysu klimatycznego, który nas dotyka już w tej chwili już płacimy za skutki najbardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych po, ale jest jeszcze 1 aktor, który ma, który chciał panią zapytać, ponieważ pojawił się znienacka nikt tego nie spodziewał 1 z najbogatszych Polaków powiedziała nam problem w tym cenami energii w Polsce chyba zbuduje mały kompaktowy reaktor atomowy zrobiło się nagle wielkie boom zwrócono stolik na zawsze myśleliśmy o 30 lat 40 mówimy tak jak państwo będzie chciał to buduje reaktor tutaj człowiek, który zajmuje się biznesem mówi nie nie jestem przekonany czy państwo sobie radę z produkcją dostarcza energię wolę sam reaktor nie wiem czy tak się wydarzy ale gdyby tak wydarzyło jak to zmienia nastawienie np. Greenpeace energii atomowej będziemy mieli przedsiębiorców, którzy będą chcieli budować małe kompaktowe w tej technologii mniejszych reaktorów w Polsce co PiS na to żaden sposób nie zmienia stanowisko Greenpeace stosunku do energetyki jądrowej jest to całkowicie nieekonomiczna inwestycja i jak w przypadku Polski jeśli Polski rząd mówi o tej inwestycji, że będziemy realizować perspektywie roku czterdziestego to niezależnie trwa analiza zmian zaczął bodaj 3 i tony dwutlenku no tak, ale tony dwutlenku węgla nie zostaną wyemitowane do atmosfery dzięki temu, że będą jakieś takie właśnie są rozwiązania szybsze rozwiązania, które są dostępne teraz będą służyć rozwojowi polskiej gospodarki będą stymulować Polski przemysł produkcja urządzeń komponentów na rzecz energetyki odnawialnej, bo tak znane będą tak naprawdę wpływać na wzrost innowacyjności konkurencyjności Gos polskie gospodarki nie będziemy próbować importować technologię z zagranicy Anna Ogniewska Greenpeace Polska bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowy dziękuję bardzo za 3 minuty godziny 18 informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA