REKLAMA

Koniec tajemnicy papieskiej. Przełom ws. nadużyć seksualnych w kościele?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-17 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18, więc został do godziny dziewiętnastej popołudniu Radia TOK FM dziś we wtorek 17grudnia nasza zdobycz mówi Paweł Sulik w naszym studiu dr habilitowany Paweł Borecki kierownik katedry prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór dobry wieczór dzisiaj wszystkie media na świecie w mniej czy bardziej głośno informują o tym, że papież Franciszek ogłosił dokument, w którym z zdjął tajemnicy papieską z postępowań dotyczących Rozwiń » nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez duchowieństwo, a także przedstawicieli władz kościelnych, którzy próbują tuszować takie czy tak donosi Polska agencja prasowa to co pewnie opinia publiczna zdziwieniem czym się teraz spotyka zdziwieniem nie ze zrozumieniem to jest sam moi sam sam mechanizm czy samoistnie czy tak jak tajemnica papieska co to jest za element prawa to jest część konstrukcji prawa kanonicznego, która oznacza szczególny rodzaj sekretu inaczej nazywana jest ty sekretem papieskim tajemniczą polityk pontyfikat silną pociąg osobowy wymóg zachowania daleko posuniętej dyskrecji tajemnicy jak sama nazwa wskazuje można porównać do funkcjonującego w świecie świeckim klauzuli ściśle tajne tajne specjalnego znaczenia bardziej strzeżoną bardziej sankcjonowane tajemniczą w kościele katolickim tylko tym też mówić tajemnica Papieżka jeśli zostanie naruszona zależy to oczywiście od okoliczności od osoby, która narusza taka osoba dopuszcza się grzechu ciężkiego, czyli nie może, chociaż przystępować do komunii, a w skrajnych przypadkach ściąga na siebie ekskomunikę, czyli wyłączenie z kościoła katolickiego, jaki był cel wprowadzenia instytucji tajemnicy papieskiej oczywiście zapewnienie sprawności funkcjonowania biurokracji kościelnej biurokracji stolicy Apostolskiej, zwłaszcza uniezależnienie stolicy Apostolskiej kurii rzymskiej od wpływów osób świeckich, zwłaszcza od wpływów polityków pierwszym, który opublikował PiS i spraw, które objęte są tajemnicą papieską był Paweł szósty 1976 roku to był taki dokument sekrety kontenery jego następcy papieże Paweł Jan Paweł II Benedykt 16 dokonywanie modyfikacji tego katalogu m.in. ten katalog obejmuje np. wymóg zachowania tajemnicy jeśli chodzi o powstawanie dokumentów papieskich jeśli chodzi o korespondencji delegatów papieskich, ale tam popis kim są w szczególności łączył się apostolstwo poszczególnych krajach ze stolicą Apostolską tajemnicza pomieszka obejmują nominacje kardynalskie nominacje biskupów nominaci legatów papieskich nominację na wyższe urzędy w kuli ziemskiej no to wszystko co papież kardynałowie delegaci papież i kurię rzymską uznają żal wskazane, żeby było objęte tajemnicą po pierwsze, leżących na takiej liście zawierającej to co jest między blisko zdań znajdują się expressis verbis wypisane nadużycia seksualne informacyjnych to było wprowadzone dokumentem akurat na czy ogólnie jest już tam wymóg zachowania dyskrecji sprawach po prostu procesowych dotyczących nadużyć seksualnych kleru natomiast wymóg zachowania tajemnicy papieskiej w odniesieniu do postępowania przed Trybunałem kościelnym został sformułowany w innym dokumencie niż ten 1970 czwarty znają, ale postęp chodzi o postępowania kościelna, ale nie użyto określenia nadużycie seksualne urząd użyte w sposób zawoalowany te to jest charakterystyczne język dokumentów kościelnych tam 6 rzadko rzeczy nazywa bezpośrednio wprost po imieniu swoją sformułowania mają charakter oględnie natomiast tym no to to co trzeba zauważyć, że papież Franciszek dokonał zasadniczej tutaj zasadniczego przełomu jeśli chodzi o dostęp do materiałów związanych z postępowaniami sądowymi kościelnymi dotyczącymi nadużyć seksualnych kleru bowiem otwiera się teraz pole do współpracy mówiąc dyplomaty językiem dyplomatycznym było cywilnych władz świeckich z władzami kościelnymi na tle no pociągnięcie do odpowiedzialności konkretnych sprawców, ale proszę zwrócić uwagę, że również tajemnicza Papieżka została zdjęta z postępowań dotyczących tuszowania nadużyć seksualnych tym również postępowań odnoszących się do pornografii dziecięcej i tutaj trzeba powiedzieć, że papież Franciszek poszedł daleko, ponieważ za pornografię dziecięcą uznano wszelkie materiały obsceniczne wiadomego rodzaju, które dotyczą osób jak nie ukończyły osiemnastego roku życia dotychczas były próby próg wiekowy wynosił 14 lat teraz wynosi wyraźnie 18 lat na to siedzibie pełną pełnoletności, ale jak to jest, czyli wraca do tego co pan na początku powiedzieć czy słuchacze mają zrozumieć, że na tym styku władza kościelna władza świecka nadal jest 1 rodzaj tajemnicy spowiedzi to gra, która obowiązuje takie jest, więc wszystkie te sprawy związane z nadużyciami pornografia jeśli pojawią się podczas spowiedzi tak, że są obejmowane przez Sejm spowiedzi tak to 2 czy tajemnica spowiedzi jest nienaruszona no to jest w ogóle no cały sens tego w kategoriach katolickich sakramentu nikt nie wyzna grzechów, jeżeli nie będzie miał zagwarantowane poufności dobrze i teraz wróćmy do kwestii tajemnicy papieskiej ona miała taką taką motywację tak silną tak zasadniczą tak zrozumiał chyba psychologicznie dla każdego jak tajemnica spowiedzi nie miesiąc czy tajemnica spowiedzi jest najściślej strzeżoną tajemnicę w kościele akademickim tysięczny zmienia no tak no, więc to jest tajemnica papieska jest tylko znak tego, że już wszystko tai jeszcze stopień poufności instytucja poprosi szczebel niżej poniżej tej czy odpowiedź taka czy sądzi pan, że to jest trochę także z prób prób próba izolacji kościoła od świata świeckiego oto poniosła porażkę, bo papież powiedział dzisiaj wyraźnie, że w oficjalnym dokumencie złoto powiedziane nie może być takiej tajemnicy papieskiej dlatego, że to separuje rzecz rzeczy wewnątrz naszego kościoła od rzeczy na zewnątrz okazji zgadzam się z panem redaktorem jest to zasadniczy krok w kierunku większej otwartości kościoła wobec świata zewnętrznego to jest efekt mówi się, że jest to efekt spotkania, które odbyło się w lutym tego roku w Watykanie poświęconego nadużyciom seksualnym duchownych to, zwłaszcza w stosunku do dzieci były tam podnoszone głosy, że właśnie tajemnica pomieszka powinna być zdjęta z kwestii dotyczących przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom konkretnie chodziło o postępowania sądowe dochodziło bowiem takich kuriozalnych sytuacji, że osoby poszkodowane osoby świadkowie nie mogli się dowiedzieć, jaki był finalny etap postępowania przed trybunałami kościelnymi w sprawach o nadużycia seksualne w stosunku do dzieci czy pornografię dziecięcą czy tuszowanie nadużyć seksualnych w stosunku do dzieci teraz takie prawo mają nie muszą już zachowywać tajemnicy jeśli chodzi o swoje zeznania to znaczy to nie jest tak, że w ogóle zniesiono wszelką poufność tego rodzaju postępowań w tym, że dane są objęte jedynie tajemniczą urzędową pieczęcią urzędową może być uchylona nie wymaga tego to zgody stolicy Apostolskiej w żadnym wypadku projektom, jaki będzie efekt jak pan sądzi, jaki może być efekt tego w Polsce w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo wieloma przypadkami nadużyć seksualnych co, do których wiemy, że nie zostały osądzone wyjaśnione do końca ja mam nadzieję, że przede wszystkim władze cywilne to znaczy organy ścigania na nabiorą odwagi i będą bardziej skory do bezpośredniego zwracania się do instytucji kościelnych konkretnie do biskupów diecezjalnych do wyższych przełożonych zakonnych o udostępnianie odpowiednich dokumentów postępowanie wewnętrznych prowadzonych przez kościół w ramach swojego brawa swoich instytucji myślę, że już nie do powtórzenia w świetle tego czy zrobił papież Franciszek będzie sytuacja, która miała miejsce w Poznaniu, gdzie akt arcybiskup Gądecki odmówił udostępnienia akt od księży, ale sąd powołał się właśnie na tym, że papieską my na pewno to kierowało jego postępowaniem, ponieważ ja jestem pewny że postępował zgodnie z tą instytucją, ponieważ po pierwsze nie wpuścił śledczych do kurii po drugie, poinformował następnie, że dokumenty wysłał do Watykanu no to jest tryb postępowania charakterystyczny właśnie dla procedury ochrony tajemnicy papieskiej przed reformą papieża, ale dziś wytłumaczyć 1 rzecz o wszystkim jak to jest w tej sytuacji, którą pan opisuje to brokat prokurator nie mógł powiedzieć chwileczkę to są potencjalne dowody w śledztwie oczywiście, że mógł tylko wymagało to panie redaktorze odwagi cywilnej do politycznej organów ścigania, ale jeżeli organy ścigania są podporządkowane ministrowi, który jest związany z formacją jako otwarcie określać mianem partii katolickiej to ja nie oczekuję żadnych tutaj nadzwyczajnych działań ze strony organów ścigania w stosunku do kościoła, ale hierarcha mogę powiedzieć tak ja jestem w sytuacji kiedy, więc jest tajemnica papieska wie, jaką obowiązuje i o ochronie tajemnicy papieską jestem w porządku jeśli chodzi o ten tak o prawo kanoniczne wchodzi prokurator mówi no dobrze, ale mam jeszcze w kolegami, że rozumiem pana zbulwersowani są również jestem zbulwersowany, ponieważ obecnie w Polsce obserwuje jeśli chodzi o działaniu organów ścigania jeśli chodzi o działaniu no wiem, że to jest leżącego się nie kopie, ale również niektórych organów sądowych szerokie pojmowanie zasady autonomii niezależności kościoła to nie jest tak że, chociaż jeszcze rzesza konkurentowi konstytucyjna, że kościół jest objęte jakimś immunitetem przepisy prawa karnego dotyczą również kościoła ludzi kościoła i kościół działa nasz terytorium objętym suwerenną władzą państwa polskiego organu, iż organom ścigania zabrakło determinacji w dochodzeniu tych spraw dyrektor habilitowany Paweł Borowski kierownik katedry prawa wyznaniowego wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za film rozumiem kończymy dzisiejsze popołudnie, które realizował Adam Szurek przygotował to strzelecki prowadził Paweł Sulik, którym wideo usłyszenia za godzinę o godzinie dwudziestej rozpoczynamy program mikrofon TOK FM za chwilę informacje po informacjach kultura osobista zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA