REKLAMA

Mitera: Ja bym Juszczyszyna nie odwołał z delegacji

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-18 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:45 min.
Udostępnij:

Piotr Kraśko w TOK FM wrócił do sprawy sędziego Juszczyszyna. - Ja bym tej delegacji nie odwołał. Sędzia Juszczyszyn ma prawo pytać, ale nie ma prawa podważać – mówił dr Maciej Mitera. Sędzia i rzecznik KRS dodał: - Zawsze uważałem, że demonstracje są immanentną częścią demokracji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM dr Maciej Mitera sędzia rzecznik prasowy krajowej rady sądownictwa dzień dobry dzień dobry panie redaktorze tam słuchaczy panie sędzio chciałem zacząć szokujących doniesień ze Stanów zjednoczonych, ale nie o sprawie pigmentu, którą dziś będzie się zajmował już cały Kongres izba reprezentantów przynajmniej nie komisja sprawiedliwości cała izba reprezentantów będzie głosowała, ale sprawy dotyczącej federalnego Sądu Rozwiń » Okręgowego nowojorskiego, który musi zdecydować w sprawie apelacji sąd niższej instancji, który nakazał białemu domowi przekazanie dokumentów dotyczących podatków Donalda trampa prokuratorze nowojorski pytanie jest takie Czyż nie jest wstrząsający to co stało się po decyzji Sądu Apelacyjnego w nowym Jorku to co się stało sędzia, który wydał decyzję, że na giełdę musi wydać te dokumenty podatkowe Donalda trampa dość powiedzieć, że nic nie stało sędzia panie odwołanego z delegacji panie redaktorze i to jest ten powiedział standard proszę zwrócić uwagę przez pan doskonale wie jako wieloletni korespondent i mnie się to zawsze podobało co mówi ten czas amerykański w moim sądzie jest gospodarzem pełna władza inne systemy natomiast standardy te same też, dlaczego sędzia już cieszy, ale prosi Kancelaria wydaje postanowienie o tym, że Kancelaria Sejmu powinna przekazać dokumenty dotyczące jest poparcie dla kandydatów do KRS Kancelaria Sejmu tegoż odwołuje sędzia już 10 ma cofnięto delegację wstrzymana jest jego pracę jego przełożonego panie redaktorze nie jestem adresatem tego pytania z cytowanego prawnika jest trakcji konkurencyjnej powiedziałem wyraziłem swoje osobne prezentował wtedy ja bym nie cofną natomiast co do protestów w obronie pana sędziego już Cieszyna sędzia już 10 i toteż mówiąc konkurencyjnej stacji ma prawo pytać mapa mojej ocenie nie może tylko podważać proszę zwrócić uwagę tak widzę pewną niekonsekwencję sędzia już cieszy no pewien sposób jest tutaj bohaterem na sztandarach osób, które protestują nie dziwię się na to znaleźć na sztandarach po tym, ma wrażenie jak cofnięte go delegacja spotka go szykany za decyzję podjął sędzia proszę zwrócić uwagę ja wyrażałem opinię, ale również sędzia wiceprzewodniczący pan sędzia Johann stwierdziliśmy, że posiada przymiot jak odważne i co ważne dlaczego, bo to jest decyzja odważna nikt mojej ocenie nie powinien zabraniać pytać nie może tylko podważyć obrona pana sędzia już Cieszyna w mojej ocenie wzięła się z tego, że zapytał wydał to orzeczenie, ale każdy sędzia powinien być odważny ewidentny, bo taka jest służba profesja cokolwiek byśmy mówili jednak, że znam przypadek sędziego, który wcześniej zapytał wcześniej wydał orzeczenie i proszę zwrócić uwagę nie jest bohaterem opozycji nic się zajmują mało tego panie redaktorze ma postępowanie dyscyplinarne dyscyplinarka okiem mówię o profesorze sędzi Sądu Najwyższego zarodki Wiciu za identyczne zachowanie ma dyscyplinarkę zainicjowaną przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego zgodził się pan zamrozili standardu życia ludzi nie znam tej sprawy w ogóle za 30 na torze, ale za to, że za pyta w Sędziszowie mówię tutaj pytanie sędzia wydaje decyzję o tym, postanowienie, że Kancelaria Sejmu powinna przekazać listy poparcia Kancelaria Sejmu wnosi o uchylenie wobec tego postanowienia co bardzo rozumiem w jakim trybie, ale że na mównicy Sejmu można wystąpić bez trybu może teraz takie są standardy w kancelarii Sejmu, a potem zostaje zdegradowany panie dyrektorze pozwolę sobie troszeczkę tak ex cathedra nie jest degradację degradacja to są takie środki karne przewidziane w części szczególnej kodeksu karnego na odsunięcie od orzekania, które decyzje, które chwilę później zapadła powtórzę po raz kolejny powiedziałem tak to jest suwerenna decyzja ministra sprawiedliwości może delegować może cofnąć delegację zrobił tak nie wynika, że ten dobrze ale jaki pana zdanie ma wpływ pytam teraz pana jako sędziego na sędziego, który podejmuje jakąś decyzję i teraz wszyscy sędziowie w Polsce się sprawą spodziewać podobnych konsekwencji nie powinniśmy sędziów oczekiwać bohaterstwa mimo to będą podejmować decyzje sprawiedliwe w swoim przekonaniu w swoim sumieniu powinni po prostu urzeka panie redaktorze sędziowie wydają decyzje w większości przypadków powiedzmy tutaj no mało kontrowersyjne takie, które nie budzą zainteresowanie opinii publicznej są jednak sprawę, że sędzia ma wpisany niejako swój swoją służbę pozwolę sobie tak stwierdzić decyzje, które będą budziły kontrowersje zainteresowanie każdy sędzia wlicza się zgadzam, jeżeli dzisiaj nie wiem ile spraw będzie polskich sądach, ale ktoś tę sprawę wygra, kto się przegra to będzie dotyczyło tysięcy sytuacji połowa widzi sądu niezadowolona tylko co z tego panie redaktorze ja się z panem zgadzam, bo na tym polega pan dobrze wie znowu na wracam do Ameryki Stanów zjednoczonych Ameryki północnej kontradyktoryjność to jest wpisane spór 2 stron, ale Pance przerażające wg mnie, że sądu, dochodząc do niezadowoleni także ci, którzy wygrali to jest przerażające to jest przeważając dobrze, ale w tej sprawie pan mówi, aby mu delegacji nie cofną, jakby nieco jest pan wiceprzewodniczącym krajowej rady sądownictwa i i co dalej nie jestem wiceprzewodniczącymi tym członkiem prezydium jest członkiem jest członkiem prezydium pan uważa, że źle się stało i co pan zamierza też zrobić w tej sprawie pozostaje na poziomie konstatacji powołać powołać zgodnie z WSP, czyli delegować do najwyższej instancji czy cofnąć może minister panie senatorze adresat pytania 9 no to inny przykład podam, że są Robert sędzia wschodni, gdy wschodniego dystryktu stanu Waszyngton zawiesił działanie dekretu Donalda trampa, który chciał wstrzymać przyjazd do Stanów zjednoczonych między 6 państw muzułmańskich idea Tramp pomstował wyrażał się niepochlebnie na temat tego sędziego nic nie spotkał absolutnie czy nie powinna dokładnie te same gwarancje obejmować polskich ani obawa, że wydadzą jakąś decyzję spotkamy za konsekwencję panie redaktorze proszę zwrócić uwagę, że my jako sędziowie mamy w mojej ocenie niespotykane bardzo rozbudowane gwarancje niezawisłości mamy bardzo dużo praw i tą gwarancją gwarantuje mnie i wszystkim moim kolegą koleżanką jest przepis konstytucji, który mówi co wszyscy my nie usuwali natomiast kwestia pan pozwoli dokończę delegacji ta delegacja może być zainicjowana może być zakończona tu nie ma gwarancji, że jak zostałem delegowany to, że minister nieco limity dotacji wkalkulowane to jest odium noweli rozmawiamy społecznych powinien w głowie się zastanawiać moja delegacja może być cofnięta zależnie od tego jaki rok ogólnie za koniunkturalnie nie, ale zapewniam pana również wygląda to przypadku powiedzmy orzeczenia, że ktoś myśli tak no dobrze i druga instancja co pomyśli czynie nie sędzia powinien mieć te przymioty rozstrzyga i być może również powód do sprawy, ale zgadza się pan, że nie powinien się zastanawiać, a co na to powie minister sprawiedliwe, ale oczywiście minister sprawiedliwości przepraszam trzecia na imieninach czy ludzie na innych nie cofnie mu delegacja minister sprawiedliwości tak na ostracyzm domu również może być ciecia powie, jakie wydaje orzeczenia od nikogo ile chodzę do sądu talent, więc oddział ona głównie na przebieg kariery zawodowej pełna zgoda mówię te suwerenne prawo ministra może delegować może cofnąć delegacji tak są skonstruowane przepisy pani redaktor na to, jaką przyjmuje tę ustawę represyjną, nad którą teraz PiS rozważa, któremu przewiduje możliwość złożenia sędziego z urzędu dotychczasowe rozwiązania również to przewidują panie redaktorze zapewniam pana wiem, że to zabrzmi jakoś obrazoburcze albo prowokacyjnie system dyscyplinowania nie działał i zaskoczył pana nie działa na nie do czego zmierza teraz wojewoda może, jeżeli przepisy przewidują złożenie sędziego zużyta, ale przepisy przewidywały to cały czas cały czas jest możliwe, że sędzia, jeżeli uchybi uchybił godności czy inny sposób to jest możliwość na podstawie przepisów, które istniały zapytał bardzo długo złożyć go Zuzia jest wyrok Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej prawda, który stwierdził, że to Sąd Najwyższy zdecyduje czy izba dyscyplinarna jest sąd w rozumieniu prawa unijnego prawa polskiego Sąd Najwyższy zdecydował, że nie i Sąd Najwyższy w razie wątpliwości co do bezstronności krajowej rady sądownictwa na podstawie wcześniejszego wyroku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej teraz okazuje, że sędzia, który będzie zastanawiał czy inny sędzia został powołany zgodnie ze standardami prawa unijnego prawa polskiego może ponieść tego konsekwencje tych redaktorzy i znowu tylko subtelne moja uwaga do pana wypowiedzi tak, ale 1 jednostkowej konkretnej sprawie mówimy o sprawie pana sędziego Kuby, czyli tutaj Sąd Najwyższy stwierdził to w składzie trzyosobowym koniec klamka zapadła, mimo że sprawa dawno zakończona pan sędzia wrócił do orzekania w 1 konkretnej indywidualnej sprawie to nie jest cud mówi tak proszę, żeby Sąd Najwyższy zdecydował w tej konkretnej sprawy i wszystko rozstrzygnięte to nie tak panie miały szansę, ale Trybunał sprawiedliwości w swoim orzeczeniu zapisał, jeżeli spełnione są przez przesłanki ABCD to by oznaczało, że krajowa rada sądownictwa została powołana w sposób niezależny od świata polityki Sąd Najwyższy orzekł tak były spełnione przesłanki ABCD każdy sąd w tym to były pytania prejudycjalne dał wskazówki sądowi pytającemu, ale też wykorzystać szczegóły długu tak spełnione poprzez sprawdzenie tego testu okoliczności faktyczne okoliczności prawne i w tej konkretnej sprawie Sąd Najwyższy sprawdził uznał, ale tylko w tej konkretnej sprawy indywidualne to nie wiąże wszystkich sądów w naszym kraju redaktorzy nie wiąże musimy, ale obecną stwierdzenie, że krajowa rada sądownictwa nie jest niezależna od świata polityki stwierdzeniem ogólne jest ich nie wiedzą wynik dotyczący 1 sędziego i padło to w ustnych motywach sędziego sprawozdawcy tak padło to, ale powtórzę to jest tylko na użytek, że się tak kolokwialnie wyrażę tej 1 konkretnej sprawy mówiąc krótko tego pytania prejudycjalnego w sprawie pana sędziego kurde, no dobrze wyobraźmy sobie, że ten projekt ustawy stał się ustawą został przyjęty przez Polski parlament i teraz odbyła się demonstracja dzisiaj do takiej demonstracji to prawo jeszcze nie obowiązuje, ale załóżmy, że obowiązuje to sędzia idzie na demonstracji krzyczy krajowa rada sądownictwa nie jest niezależna i teraz co grozi za takie panie doktorze nie wiem, bo po pierwsze, są do tego rzecznicy znowu nawiązujemy do Stanów pamięta pan tego niezależnego prokuratora Kennetha Starra i oni mają taką rolę nie mnie oceniać, bo mnie również mogą pociągnąć do wszelkiego rodzaju tutaj nie tyle może odpowiedzialności, czyli zainicjować odrębne zdaniem to, że sędzia idzie w swoim czasie prywatnym nie robi tego na sali są tak i mówi krajowa rada sądownictwa nie jest niezależna albo izba dyscyplinarna nie jest sądy w rozumieniu prawa unijnego krajowego stwierdza najwyższa teraz mogą spotkać za to konsekwencji panie dyrektorze pana zdaniem wysokiej powiem tak jak zawsze uważałem, że wszelkiego rodzaju spór demonstracje wystąpienia są immanentną częścią, czego demokracji natomiast zgodzić się razem może, jeżeli jest to sen czas sędzia rozpoznawalny, jeżeli stoi obok różnych osób później okaże okazać, że kto to jest strona podsądny będzie pewien taki no dysonans, jeżeli zobaczymy na zdjęcia tego sędziego i jego podsądnego prawda ktoś powie no proszę, jeżeli panowie razem krzyczą razem tutaj stoją no może i druga strona argument powiedzieć no czy ten człowiek może rozstrzygać bez powściągliwość naprawdę ja nie mówi ja w życiu bym nie odmawiał sędziom prawa do wglądu do naśladowania albo nie odmawiam nie sędzia jesteś obywatelem natomiast mówię umiar i powściągliwość przy zachowaniu tych standardów tak bardzo dziękuję za rozmowę pan sędzia Maciej Mitera był naszym gościem rzecznik prasowy kraje rady sądownictwa za informacje po Krzysztof Brejza poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA