REKLAMA

Parlament Europejski potępił Polskę za strefy wolne od LGBT [co mówili europosłowie?]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-12-18 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:26 min.
Udostępnij:

Dziś w audycji Światopodgląd wysłuchaliśmy wypowiedzi wybranych europosłów w sprawie rezolucji potępiającej Polskę za strefy wolne od LGBT, a Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii wyjaśniła, czym są te strefy i ile ich jest w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na światopogląd, w którym m.in. spróbujemy podsumować uporządkować informacje ekspertyzy niebywale krytyczne rośnie liczba tych krytycznych ekspertyz wobec projektu kolejnego obozu rządzącego uderzającego w niezależność sądów, więc o tych ekspertyzach, ale też o planowanych na dziś protestach opowiemy państwu o piętnastej 40 o szesnastej dłuższa rozmowa, bo też temat rzadko poruszany a gdzie jeszcze w Rozwiń » jego centrum są kwestie dotyczące przyszłości ziemi, bo kwestie klimatyczne kwestie migracji na nierówności społecznych, czyli porozmawiamy o polityce pomocy czy współpracy rozwojowej, ale zaczniemy od doniesień ze Strasburga z parlamentu Europejskiego tak jak państwo słyszeliście w informacjach parlament dzisiaj przyjął rezolucję, która potępia dyskryminację mowę nienawiści wobec osób LGBT i a szczególnie koncentruje się na strefach tzw. na krytyce tzw. stref wolnych od LGBT nie przyjęcie rezolucji też towarzyszyła dyskusja myślę, że wielu opinii państwo się domyślacie z 1 strony ci, którzy zwracali uwagę właśnie na przemoc dyskryminację osób nieheteronormatywnych z drugiej strony krytyka rezolucji okrzyki, że to atak to jest na rodzinę, że to jest atak na demokratycznie wybrany rząd w kilka 3 takie głosy chciałam państwu zaproponować na początek będzie głos żyle le Bretona francuskiego posła z frontu Narodowego potem juana Lopeza Gila oraz Hiszpana z partii socjalistycznej, a potem Joachim Brudziński prawa sprawiedliwości już państwo nie więcej mieli ich nie wiadomo wiedzieli jak ta debata przebiegała miast wyszli dziękuję bardzo panie przewodniczący głosowałem przeciwko tej rezolucji potępiającej Polskę, ponieważ uważam, że Unia Europejska nie powinna mieszać się politykę, bo społeczną państw członkowskich zatem krytykuje dyskryminację wobec polskiej emerytowanym paneuropejskiej potępiana z uwagi na pracę na proces delegalizacji edukacji seksualnej, a teraz jeszcze jest atakowana przez z uwagi na Bielanach naklejki mówiące o strefie wolnej od LGBT i potępia oczywiście całą dyskryminację osób nie na podstawie orientacji seksualnej, ale w tym przypadku myślę, że chodzi o coś innego krytykę ideologii genderowej sukcesy jeśli konieczne są jakieś kroki ta Unia powinna z szacunkiem, a poprosić Polskę oraz zdanie tego problemu, a nie poprzez brutalną rewolucję dziękuję Hello Pesa gier dziękuję bardzo pan poseł filar pani przewodnicząca zatwierdzając pełni tę rezolucję przeciwko mowie nienawiści dyskryminacji wobec orientacji seksualnej tworzymy historię to po 10 latach od wejścia w życie traktatu lizbońskiego karty praw podstawowych, która właśnie takiej dyskryminacji zakazuje dlatego trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę skandal w tej izbie musieć słuchać, że orientacja seksualna to jest ideologia nie jest żadną ideologią wolność kochania bez dyskryminacji wg orientacji seksualnej stanowi część praw podstawowych Unii Europejskiej państwo, które się temu sprzeciwia sprzeciwia się prawo Unii Europejskiej w chwili, w której mamy rocznicę upadku murów w momencie, w którym świętujemy dzień międzynarodowe niepełno sprawności musimy pamiętać o tym, że jest jeszcze wiele Europy do zrobienia, kiedy zakończymy Sadek 2020 dalej trzeba będzie usuwać bariery dyskryminacyjne, ale najważniejsza z nich to właśnie dyskryminacja wg orientacji seksualnej jest sprzeczna z prawem europejskim dziękuję Real Joakim stanie lat spór dziękuję teraz pan Brudziński bardzo dziękuję panie przewodniczący Szanowni państwo ja miałem zaszczyt jako minister spraw wewnętrznych administracji zasiadać w rządzie prawa i sprawiedliwości w tym rządzie, który dzisiaj jest tak w sposób niemądry, a wręcz piramidalne nie nieprawdziwe atakowany jak słyszę słów przedstawicieli lewicy oto dzisiaj w Polsce rząd prawa i sprawiedliwości dyskryminuje osoby LGBT to chcę państwu powiedzieć, że jako minister spraw wewnętrznych oraz podległe służby tak jak policja zawsze chroniliśmy chroniliśmy ludzi, którzy czuli się zagrożeń nie ma dla mnie ani dla mojego rządu mojej partii najmniejszego znaczenia, jakiej orientacji seksualnej jest obywatel Rzeczypospolitej każdy obywatel zasługuje na ochronę w tym również osoby homoseksualne jest wstyd jako Polakowi, że tę piramidalną bzdury te piramida nieprawdy, które tutaj padają wasze gust były inspirowane przez przedstawicieli również Polski przedstawicieli zasiadających po lewej stronie sali oni w przeciwieństwie do państwa jestem przekonany wiedzą jak bardzo kłamali nikt dzisiaj w Polsce nie prześladują osób homoseksualnych, że prześladuje ze względu na ich orientację seksualną jest to piramidalne bzdura piramidalne kłamstwo dziękuję uprzejmie tak brzmiał Joachim Brudziński w parlamencie europejskim jak wygląda rzeczywistość to są te strefy wolne od LGBT od ideologii LGBT, gdzie one są informacje na ten temat krótką poprosiliśmy Mirosławą Makuchowską kampanie przeciw Homofobii w tym momencie jest sąd w 82 jednostki samorządu terytorialnego, które uchwaliły rezolucje dotyczące stref wolnych od LGBT w niektórych przypadkach jest przyjęcie samorządowej karty rodziny, która ma w sposób nie wprost odniesienia do kwestii związanych z równouprawnienia osób LGBT jednak mogą być postrzegane jako zagrażające dla wolności praw tej społeczności jeśli chodzi o samą treść uchwał to w większości przypadków się tam radni powołują na ideologię LGBT co takim zabiegiem troszkę retorycznym, który ma na celu nie uderzanie bezpośrednio w osoby, ale ukrywanie tego się pod terminem i geologia natomiast konsekwencje bezpośrednia naprawdę dotyczy bardzo realnych żyjących osób, które w tych gminach województwach czują, że jest to uderzenie ich prawa oraz takie sygnały mówiące o tym, że nie są tam mile widziani jeśli chodzi o to dlaczego te uchwały nie są zgodne z konstytucją to Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował skargi do sądów administracyjnych przy w przypadku 5 tych uchwał, jakie powołuje na kilka przepisów, ale chodzi o samą Contest konstytucję chodzi głównie art. 32 zasadę równości obywatela wobec prawa i w ustępie pieszą czytamy, że wszyscy są wobec prawa równi i mają równe prawa i prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz przez takie uchwały część osób, które żyje w tamtym tamtych obszarach czuje, że jest obywatelami drugiej kategorii i może wzmagać po prostu przemoc dyskryminację w stosunku do tych osób to była Mirosława Makuchowska z kampanii przeciw Homofobii przypomnę państwu 463 głosy za 107 przeciw 105 wstrzymujących się tak jest wynik głosowania dzisiaj w parlamencie europejskim, którym posłowie wyrażają zaniepokojenie głębokie rosnącą liczbą ataków na lesbijki gejów osoby biseksualne transseksualne i Inter seksualne Unii Europejskiej w centrum tego jest sprzeciw czy krytyka stref wolnych od LGBT m.in. posłowie wezwali komisję Europejską do monitorowania sposobu wykorzystywania wszystkich funduszy funduszy do przypominania zainteresowanym stronom zasadzie niedyskryminacji znajdzie fundusze nie mogą być wykorzystywane do dyskryminacji właśnie o tym, że te sprawy monitoruje komisja o pieniądzach mówiła już w listopadzie komisarz Cecilia Malmström takiej wody w Sopocie unici czystych trzeba rywala przed polem, a zgody dzieci i LGBTI komuniści, a dla ci ekspert ma sią kończąc chciałabym wyrazić moje głębokie zaniepokojenie sytuacją społeczności LGBT w Polsce jak wiecie komisje opiniodawcze uważnie monitoruje rozwój odnotowuje ostatnio niepokojące wydarzenia, które dotarły do komisji chodzi szczególnie pokojowy marsz równości w Białymstoku, który odbył się w lipcu spotkał się z lawiną przemocy werbalnej i fizycznej oraz mową nienawiści skierowaną do uczestników naklejki strefy wolnej od LG BT były dystrybuowane przez polską gazetę co więcej kilka polskich lokalnych instytucji przyjęło deklarację oświadczenia lub rezolucję, które określają postulaty społeczności LGBT jako ideologię i deklarują, że na ich terytoriach są niepożądane ci po stolicy, a znajdzie ludzi and Carry leciały wczoraj z dzieci, by UE Amelka UE jest językiem innej Klein czy Roissy anty LG pić High wszystko to działo się w klimacie nasilającej się retoryki anty LGBT podczas przygotowań do polskich wyborów parlamentarnych komisja Europejska zdecydowanie potępia wszelka dyskryminacja nietolerancja lub przemocy ze względu na orientację seksualną tożsamość płciową lub cechy kluczowe jest sprzeczna z podstawowymi wartościami Unii Europejskiej, które opierają się na art. 2 traktatu ponadto art. 21 karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która ma taką samą moc prawną jak traktaty zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na orientację seksualną płeć odegra część polskich władz, które przyjęły rezolucje deklarację lub oświadczenie LGBT są instytucjami zarządzającymi lub beneficjentami programów operacyjnych wspieranych przez fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii Europejskiej UE z polskie władze, które zarządzają lub są beneficjentami funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej, wydając rezolucję antologię BT oświadczenie lub deklarację wzbudziły wątpliwości co do ich zdolności do zapewnienia poszanowania karty ta komisja będzie nadal monitorować sytuację w Polsce i podejmuje działania, by upewnić się, że tego typu przypadki dyskryminacji przemocy i mowy nienawiści wobec społeczności LGBT też Unii Europejskiej zostaną zatrzymane skromniejszym Wireless mPay Speech gęsty LG picia komuniści most istot Indie 5 i nie to komisarz Malmström listopadowa wypowiedź pieniądze dyskryminacja dziś parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą tzw. strefy wolne od LGBT trasy informacja informacja ciąg dalszy doniesień z parlament Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA