REKLAMA

Horała: chodzi o to, by sędziowie nie łamali konstytucji

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-12-18 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień norweski karne Lewicka państwa i mój gość Marcin Horała pełnomocnik rządu ds. centralnego portu komunikacyjnego wiceminister infrastruktury dzień dobry panie ministrze jest system posłem, ale to jeszcze poseł prawa sprawiedliwości rzecz oczywista z Gdańska Gdyni z Gdyni przepraszam panie pośle, Kamil Bortniczuk z porozumienia także poseł zapowiada poprawki do ustawy dyscyplinujące i sędziów, które mają pewność zapewnić zgodność tego projektu z konstytucją i Rozwiń » traktatami unijnymi co chyba oznacza, że w tym momencie te 2 nowe na zgodny z konstytucją i traktatami unijnymi nie są to jest opinia pana posła boczni szukali cóż zawsze warto pracować nad projektami ustaw od tego parlament, a nie wykluczam, że jakieś poprawki będą przyjęte Skonto wariackie tempo projekt zgłoszony 12grudnia ma być przegłosowany już jutro i wejść w życie 7 dni po jego ogłoszeniu czemuż to wariackie po pierwsze, potem jest 31 senator, więc jeszcze pewnie to potrwa takie normalne bez zbędnej zwłoki tak powinien projekt poselski bez konsultacji poselskich 12grudnia złożono 19 czy 7 dni, w jakich konsultacji poselskich nie ma konsultacji społecznych projekt poselski bez konsultacji jest bardzo ciekawe, bo właśnie opozycja, które tak 2 trójpodział władzy jednocześnie ma straszny problem w tym, że władza ustawodawcza decyduje o kształcie ustaw, gdyby wszystkie ustawy w Polsce były przez rząd projektowane przecież w istocie władzą ustawodawczą w Polsce byłby rząd od tego są posłowie, żeby zgłaszać projekty ustaw komisja Europejska ma świadomość istnienia tych nowelizacji komisarz ds. sprawiedliwości i 2 Randers mówi o tym, że reakcje polskich władz stoją wyraźnej sprzeczności z zasadami rządów prawa sytuacja w Polsce się pogarsza no to właśnie takie mam takie poczucie, że być może jednak ktoś nie tak jak trzeba przedstawia sytuację, bo wręcz przeciwnie dla mnie ta ustawa jest ustawą dążącą do zapobieżenia rażącym naruszeniem zasad rządów prawa to znaczy temu, żeby niektórzy sędziowie w sposób rażący nie łamali polskiej konstytucji nawet w ogóle obowiązującego porządku prawnego np. uzurpują sobie prerogatywy wyłączną konstytucyjne prerogatywy prezydenta do powoływania sędziów, którą oni chcą, jakby oceniać czy sędzia jest sędzią czy nie sędzia albo np. naruszając hierarchię aktów prawnych to znaczy, uznając zdanie opinii propozycja na Trybunał sprawności Europejskiej za najwyższe źródło prawa w Polsce wyższe niż konstytucja ustawy to dla mnie to za rażące naruszenia państwa brawo Unia Europejska widzi tę sytuację nieco inaczej Vera Jourova, która odpowiada za kwestie chociażby praworządności mechanizmu praworządności oczekuje od Polski wyjaśnień co do realizacji orzeczenia odsłoni wyroku Sądu Najwyższego czy 19listopada 5grudnia stosy wygląda tak luksemburski Trybunał przekazał sprawę dotyczącą KRS Izby dyscyplinarnej Sądowi Najwyższemu Sąd Najwyższy 5grudnia orzekł, że izba dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego KRS nie jest niezależna od polityków i zadanie dla rządu jest takie nie, żeby dyscyplinować sędziów tylko, żeby stworzyć nowe przepisy prawne, które będą zgodne z polską konstytucją powołać nową KRS, gdzie 4 członków będzie wskazywał Sejm, a nie 19 osób no chyba rozstać się czule Izbą dyscyplinarną no tak tylko właśnie konstytucja, mówi że hierarchię aktów prawnych w Polsce jest taka najwyższym jest konstytucja potem ratyfikowane umowy międzynarodowe potem ustawę traktatu Unii Europejskiej to jest ratyfikowana umowa międzynarodowa, ale w niej nie ma żaden sposób uprawnienia dla córek do uchwalenia konstytucji krajów członkowskich Polska konstytucja mówi wyraźnie, kto może orzekać ewentualnej niekonstytucyjności ustaw i nie jest to Sąd Najwyższy ta, która odsyła sprawę czynności ustawą o Trybunał Konstytucyjny mówi należą do nich mówimy o tym, że przepisy, które zostały przez państwo uchwalone, czyli powołanie KRS-u przez polityków jest niezgodne z polską konstytucją tylko, że tego nie orzekł Polski Trybunał Konstytucyjny od tego jest jednak wyłączną kompetencję w tej sprawie i sura pan w żaden później niż na to inaczej niż na to, że to powołamy sobie przywołajmy jakiś artykuł traktatu o Unii Europejskiej, który mówi, że sól jest organem uprawnionym do badania wewnętrzne konstytucyjnej o konstytucyjności ustaw krajów członkowskich no nic takiego ratyfikowana umowa zadania przewiduje więc, który orzekał w tej sprawie wyraziła swoją opinię w swojej opinii nadało kompetencję Sądowi Najwyższemu, który w myśl polskiego porządku prawnego i konstytucji polskiej Sąd Najwyższy nie ma, więc jego orzeczenie w tej sprawie niewiążące nosił rzeczy Trybunał sprawiedliwości mówi o tym, że przepisy, które państwo uchwalili dotyczące KRS Izby dyscyplinarnej są zgodne z naszym porządkiem prawnym, czyli z naszych kont, ale nie ma takiego uprawnienia zasada pierwszeństwa prawa unijnego prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem kraju państwa członkowskiego państwa mają obowiązek zapewnić skuteczność prawa unijnego kraju członkowskim nie wolno wprowadzać przepisów, które są sprzeczne z prawem unijnym, więc jeżeli słyszymy, że izba dyscyplinarna nie jest sądem, a w rozumieniu prawa unijnego to trzeba tę sytuację zmienić prawo unijne, a czy jeszcze raz orzeczenia Trybunału z 30 Unii Europejskiej nie są źródłem prawa źródłem prawa traktaty europejskie w traktatach europejskich naprawdę nie ma ani słowa o tym jak powinna lub nie powinna być wybierana krajowa rada sądownictwa w Polsce w ogóle jest również należy względem Unii Europejskiej czy pan uznaje najwyższy sąd Unii Europejskiej czy pan Miłosz uznaje natomiast musi działać na podstawie traktatu, więc jego opinie są wiążące dla danego sądu zdanie w sprawie nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego tu odwołam dla niektórych być może wysokiego autorytetu Trybunału Konstytucyjnego w castrum federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie powiedział do państwa są panami traktatów żadna instytucja Europejska nie może sobie uzurpować prawa, które nie zostały wprost przepisane ratyfikowany w traktacie europejskim i takiego prawa żaden traktat złe nie przepisał, żeby oceniało wewnętrzną zgodność ustaw z konstytucją kraju członkowskim biuro analiz sejmowych nie zostawia na tym projekcie państwa suchej nitki narusza zasadę pierwszeństwa prawa Unii przed prawem polskim, czyli wicedyrektor biura analiz sejmowych, które to akceptował też nie zna trzeba mu wytłumaczyć rodzi poważne ryzyko ich zakres naruszenia zasady niezależności bezstronności sądów niezawisłości sędziów i cytat kluczowe wskazane naruszenie nie mogą być usprawiedliwione przez odwołanie do zasady, że chodzi tutaj materii podlegające kompetencji narodowej państw członkowskich zgodnie z orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości nawet wówczas kompetencje krajowe muszą być wykonywane w poszanowaniu prawa zgodnie z orzecznictwem Trybunału, a orzecznictwo linia orzecznicza nie jest źródłem prawa nawet w Polsce linia orzecznicza polskich, ale mamy nieraz rzucałem dla Najwyższego pan akceptuje wyroki Sądu Najwyższego dywan jak aleja akceptuje wydany przez Sąd Najwyższy zgodnie z ustawą zasadnie wyższym zgodnie z konstytucją nie ma kompetencji Sąd Najwyższy akurat tej nie ma Polska konstytucja wyraźnie mówi, jakie kompetencje Sąd Najwyższy i nie ma kompetencji do orzekania o konstytucyjności ustaw nie mają przykrą najwyższy 5grudnia zdaniem pana ministra nie miał prawa orzec, że KRS nie jest niezależny od polityków izba dyscyplinarna nie są rozumu używać unijnego, ale inaczej żyjemy w wolnym kraju, więc orzec mógł natomiast na to uwagę pewnej opinii no może nie wiem takiego postulatu de lege ferenda razem myślę, że Narodowy Najwyższego zdumienia nie tam ten wyrok tak nie ma mocy prawa obowiązującego, bo jest wydane z naruszeniem konstytucyjnej kompetencji Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy czas powtórzy może wszyscy konstytucję każdy ma łatwy dostęp może zobaczyć, jakie są tam artykuły Sądzie Najwyższym nie znajdzie tam uprawnienia do oceny konstytucyjności ustaw, a już, tym bardziej do oceny czy sędziowie powołani zgodnie z procedurą co z kolei wyłączną prerogatywą prezydenta konstytucyjną nie są sędziami, bo komu się tam coś nie podoba Polska konstytucja wyraźnie, mówi że Sejm powołuje 4 przedstawicieli do krajowej rady sądownictwa wśród posłów, a państwo wybrali 19 Otóż to mała korekta konstytucja, mówi że sam wybiera 4 przedstawicieli spośród posłów oraz, że jest 15 przedstawicieli wybranych spośród sędziów Krupka konstytucja nie przesądza, kto ma dokonać tego wyboru mieli zostali ograni pan polityków to by konstytucjonaliści doprecyzowanie jak powiedział, bo to jest zasada racjonalności prawodawcy, którą pani powódź, ale jeżeli pkt 5 punkt wcześniej wyraźnie mówi, kto musi wybrać to, jeżeli w następnym punkcie nie mówi tego to znaczy, że dopuszcza dowolność zdali delegacja do ustawy ustawa przesądziła czy gdyby chcieli powiedzieć, że nie są tylko nie Sejm tylko sędziowie to było napisane 15 członków spośród sędziów wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów ta konstytucja nie mówi czy pan panie ministrze zdaję sobie sprawę, że ten projekt ten pomysł uniemożliwia polskim sędziom realizowanie tego orzeczenia, które Trybunał spójności Unii Europejskiej to 19 listopada wydał tylko, że jeszcze raz powtórzę orzeczenia Trybunał sprawiedliwości nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego ono zostało wydane w konkretnej sprawie odpowiedzi na konkretne pytanie i ten sąd, do którego zostało skierowane powinien się do niego zastosować natomiast nie jest źródło prawa powszechnie obowiązującego dla wszystkich sędziów ta powtarza ten rację, że dotyczy to pojedynczego przypadku tylko tak powinno być z nosa no tak, gdyby jakiś sąd w Polsce nagle orzekł tak czy inaczej to teraz nie wiem sobie uchylił jakąś ustawę to teraz nagle ta ustawa obowiązuje mnie to dopiero było naruszenie trójpodziału władzy od uchwalania ustaw Sejm od ich oceny konstytucyjności Trybunał Konstytucyjny, a sądy są od stosowania tych ustaw nie polemizować ustawa o wszystko byłoby fantastycznie, gdybyśmy mieli Trybunał Konstytucyjny na niego fasada prokurator ma wdrożyć nadmienia pani redaktor żyjemy no, a każdy może mieć swoją opinię, ale niestety nie mają mocy prawnej jest taki pomysł, żeby prokurator donoszą na sędziów jest pismo Bogdana Święczkowskiego i wczoraj rzeczniczka Prokuratury Krajowej pani Ewa Bialik poinformowała, że prokurator krajowy polecił prokuratorom, by reagowali na wszystkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego sądów powszechnych i tacy prokuratorzy już zobaczą to mają składać wnioski o włączenie sędziów podważających status innych sędziów na podstawie jakiej normy prawnej mamy takiego przepisu ja myślę, że w postaci takiej, że sędziowie muszą być niezawiśli niezależni nie nie nie w swojej aktywności nie zajmować stanowiska w sprawach politycznych, jeżeli podważają konstytucyjne prerogatywy prezydenta i to jest bardzo bogate orzecznictwo, że po mianowaniu przez prezydenta sędzia jest sędzią koniec grupka nikt nie może tej prerogatywy konstytucyjnej podważyć no, jeżeli sędzia, niemniej podważa no, a tym samym budzi poważne podejrzenie, że jest nieobiektywny stronniczy ulega pewnym politycznym emocjom jako taki nie gwarantuje sprawiedliwego wyroku stąd strona, która obawia się, że taki sędzia takim właśnie sprawa podlega ma prawo wnioskować o wyłączenie oczywiście to nie przesądza to nie ta strona decyduje o tym czy będzie wyłączony, ale nie w każdym razie mamy jasne zapisy dotyczące łączenia w kodeksie postępowania karnego art. 4040 pierwszy tam nie ma tego wszystkiego co pan przed chwilą powiedział można wyłączyć, kiedy powiązany rodzinnie np. ze stroną czy pełnomocnikami świadkiem czynu brał udział w sprawie tak moim zdaniem to jest przesłanka jest po prostu stronniczy, ale to tak jak lubię prokurator złoży wniosek będzie sąd rozstrzygał czy wyłączyć sędziego czy nie to nie prokurator decyduje prawo jak każda strona złożyć wniosek ma za godzinę na ulicach ponad 130 polskich miast gromadzą się ludzie, którzy będą protestować przeciwko tejże ustawie Sejm się znowu zabarykadował barierki są takie, że nie można przejść chodnikiem trzeba zejść na ulicę albo chodzić po tych takich obrzeżach drzewek, które są, a wzdłuż wiejskiej suweren przyjdzie, więc trzeba się odgradzać czy suweren to są miliony Polaków, które wolnych równych demokratycznych wyborach wybrały władze każdy ma prawo demonstrować, ale historia tych demonstracji w tej kadencji pokazuje, że będą naruszały one np. próbowano wedrzeć na teren Sejmu itd. itd. więc pewne elementarne warunki bezpiecznego przebiegu obrad muszą być zachowane, która była większość kilku może tak nie większości byłem w kilku czy widziałem dziś parlamenty czy budynki najwyższych władz rządowych zazwyczaj ten teren jest zabezpieczone w państwach zachodnich mówiąc przez lata aż do rządów prawa sprawiedliwości Sejm był otwarty i no to właśnie to jest pytanie czy w dobie terroryzmu różnych innych zagrożeń na świecie to jest dobry pomysł, żeby każdy mógł sam wynik zgodny z kimś wejdą m.in. dlatego że tego bezpieczeństwa pilnuje, ale tak jak mówiono tak no, jeżeli ktoś taki eksperyment może, żeby demonstranci wydelegować kogoś ciężka próbuje przeskoczyć przez płot przed białym domem wedrzeć na trawnik przed białym domem i obserwują, jaka będzie reakcja służb amerykańskich na taką działalność zaręczam, że Polski tutaj niezwykle łagodne spokojne i po prostu zapewniają elementarne warunki pracy posłów i bezpieczeństwo najważniejszego organu państwa to teraz lotnisko w Baranowie będę pana pełnomocnika pytać jest już plan budowa ma ruszyć w 2023 pierwszy odlot 2027 na ile jest to plan, a one to jest tempo, które określił jako takie mistrzostwa złoty medal na olimpiadzie to rekord świata wyrównanie rekordu, ale zadowolił się pan jak rozumiem jestem na pudle tak, czyli nowe wolniejszą ten oczywiście na tysiące sportowców próbuje tylko 12zł medal, ale czy, jeżeli któryś z nich sobie z góry powie, a ja to tam nie będę ćwiczył, bo pewnie tak złotego medalu nie dostanę dotyczącą Kol wiek osiągnie oczywiście nie na razie jest możliwe, żebyśmy ten termin dotrzymali zrobimy wszystko, żeby tak było, a jeżeli się nie uda mój Boże proszę nie uda, ale zrobimy wszystko tak było 25 miliardów złotych wystarczy to jest szacowany koszt tego komponentu lotniskowego na ten moment oczywiście no to mówimy o pewnych np. w przetargach, które będą rozstrzygały kilka lat na roboty budowlane, jakie wtedy będą ceny za czym tak z grubsza biorąc to jest analiza jeszcze 1 rzecz czy pana niepokoi pewien fakt, który opisywał jakiś czas temu Rzeczpospolitej dr Stanisław gasi, jeżeli chodzi centralny port komunikacyjny, który ma być rzekomo najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną tymczasem tejże inwestycji nie ma strategii odpowiedzialnego rozwoju i pytanie czy strategia odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego nadal obowiązuje 30 dokument, który leży sobie wszak czy też port komunikacyjny wcale nie jest takie ważne, że takiej strategii się znaleźć można, by tę strategię zaktualizować natomiast na centralny port komunikacyjny opiera się na aktach można powiedzieć wyższego urzędu ma ustawę specjalną i w tym roku przygotuje przedstawia nawet z początkiem roku wieloletni plan rządowy, więc ten nie ma pod nie ma takiej niezbędnej potrzeby, bo strategia specjalnego rodzaju podstawę dofinansowania do tworzenia różnych programów, które takich podstaw nie mają ją mamy więc, jakby nie musimy się akurat tam ćwiczyć Marcin Horała pełnomocnik rządu ds. centralnego portu komunikacyjnego wiceminister infrastruktury dziękuję pani bardzo żałuję państwa zapraszam na informację, a po informacji w imieniu Pawła Sulika na popołudnie Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA