REKLAMA

Czy polskie przepisy o inwigilacji naruszają Europejską Konwencję Praw Człowieka? Aktywiści złożyli skargę do ETPCz

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-18 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:39 min.
Udostępnij:

W Polsce nie ma przepisów, które po zakończeniu śledztwa zmuszałyby służby do wyjaśnienia osobie inwigilowanej, czemu była inwigilowana. Być może sytuację zmienią skargi złożone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka. Rozwiń »

O sprawie mówi Wojciech Klicki z Panoptykonu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1724 słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś w środę 18grudnia 2 czy bardzo ciemno z lokali mówi Paweł Sulik na stanowiskach wydawców bardzo pan, bo Pograniczny i nie to strzelecki Adam Szurek realizuje będziemy dla państwa dziś mieli następujące propozycje jeśli chodzi o popołudnie o godzinie osiemnastej nie może być inaczej skoro lekko, licząc 150 miejscach w Polsce ludzie idą na ulice w proteście przeciwko zmianom w ustawie o sądach powszechnych, ale równie w Rozwiń » obronie po prostu niezależności sądownictwa albo trójpodziału władzy to po godzinie osiemnastej połączymy się z naszymi reporterami sprawdzimy jak te protesty wyglądają w Warszawie Lublinie, ale też np. w Sulęcinie, żeby nie tylko wielkie miasta były na antenie Radia TOK FM reprezentowany to po godzinie osiemnastej dziś po godzinie dwudziestej chwilę mikrofon TOK FM również państwa chcę porozmawiać o tym, czym są protesty czy są protestami w obronie sędziów niezależności sędziowskiej trójpodziału władzy też w obrocie bardziej tożsamościowy może proszę państwa w obronie w ogóle pewnego pomysłu na demokrację to po godzinie dwudziestej państwa głosy na naszej antenie, a teraz zajmiemy się czymś co dotyczy chyba nas wszystkich proszę państwa, ponieważ tylko w ubiegłym roku służby uprawnione służby ponad 1350000× pobrały nasze dane pana pani od operatorów telekomunikacyjnych, czyli rozmawiać będziemy o naszym chlebie powszednim, czyli inwigilacji w tym celu łączymy się z Wojciechem Klickim fundacji Panoptykon Hanną dobry wieczór w zdobyciu nowych, a okazji mamy do rozmowy o inwigilacji przednią, dlatego że Europejski Trybunał praw człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne jak to się stało, że w ogóle Trybunał się zainteresował tą sprawą co konkretnie sprawa parę lat temu kilkoro aktywistów związanych z fundacji Panoptykon i rencistów fundacji praw człowieka między Emilia oraz adwokat Mikołaj Pietrzak złożyliśmy skargi do Europejskiego Trybunału praw człowieka, których to skarga zwróciliśmy uwagę na to, że polskie przepisy pozwalają na niekontrolowaną absolutnie niczym nieograniczoną inwigilację, a jednocześnie my jako działacze społeczni czy też jako adwokat i ze względu na wykonywane przez nas czynności aktywności w debacie publicznej jesteśmy szczególnie narażeni na udzielać ich dotychczasowych orzeczeń o wpis do Trybunału praw człowieka wynika, że spełnienie 2 warunków to znaczy niekontrolowaną inwigilację przepisy, które pozwalają służbom na niemal wszystko i jednocześnie ta u nas sytuacja osób, które taką skargę składają oznaczać może naruszenie Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka, ale czy tylko tym jest na remont takiego w 2 lata temu tymczasem musimy tutaj są tylko wyjaśnić słuchaczom czy skarga do Europejskiego Trybunału praw człowieka dotyczyła tego, że ludzie w Polsce w tym państwo skarżący są inwigilowani czy też to, że państwo nie wiedzą w jakim celu w jakim zakresie jak wiele razy są inwigilowani tu mamy do czynienia z błędnym kołem błędnym kołem, które polega na tym, że nie obowiązuje w Polsce konieczność obowiązek dla służb poinformowania osoby, która była inwigilowano fakt jednocześnie wiemy, że służby mogą inwigilować każdego z nas, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić no bo wszystko właśnie tajemnicy w związku z tym my nie mamy dowodu na to, że ja czy tej osoby, które złożyły skargę byliśmy inwigilowani natomiast mamy poważne przesłanki wskazujące na to, że mogliśmy być inwigilowani, zwłaszcza w związku z zawodami, jakie wykonujemy, ale czy to jest także tutaj na Żydach wyraźne rynku krajowym wszystkie drogi dostępne zostały zamknięte nie państwo nie mogli wystąpić np. do służby o dokładne informacje to doskonałe doskonale wykonuje dachy podnosi właśnie właśnie nie mogliśmy niczego zrobić to jest 1 z głównych problemów Otóż osoba, która była inwigilowana i była w następstwie tej inwigilacji nie została oskarżona i która została zamknięta nie ma mechanizmu, żeby o tym, dowiedzieć nie ma mechanizmu, żeby zweryfikować czy był była to osoba inwigilowana, bo były uzasadnione przesłanki do podgrzewania jest zaangażowana działalność przestępczą czy była instalowana chociażby, dlatego że taka była zaścianka czy zainteresowanie konkretnego funkcjonariusza 1 z licznych służb, które mają uprawnienia czy to jest Europejski Trybunał praw człowieka skoro zwrócił się do polskiego rządu tak na podstawie sprawy, która początek o 2 lata temu tak rozumiem teraz chciałby się dowiedzieć od polskiego rządu, czego stawy tak jak wspomniałem złożyliśmy bardzo temu dotychczas Trybunału i różnią się stopniowo zapoznawał umacniają analizował uznał, że nasze zarzuty stołu wstępnie uznał zasadność Unii odrzucił skargi i teraz poprosił rząd, który tonął w ustawie o ustosunkowanie się w naszych zarzutów pytał czy faktycznie doszło do naruszenia naszej prywatności czy faktycznie nie ma dziś nie mieliśmy żadnego środka prawnego odwoławczego, który pozwoliłby nam na to zareagować moi teraz jesteśmy w takiej sytuacji rząd ma czas do 2marca, które musisz się do naszych zarzutów ustosunkować, a następnie, kiedy Trybunał zapoznać się z argumentacją rządu będzie mógł przejść do ostatniej fazy, czyli do wydania wyroku, ale rozumiem rząd Polski, o czym pan najlepiej chyba wie, a słuchacze pewnie przypuszczają odpowiedź taki sposób, że na gruncie prawa, które w Polsce obowiązuje wszystko jest w porządku i tak od tak jest dziś spodziewamy, że na gruncie polskiego prawa wszystkie porządku na gruncie obowiązujących ustaw ustawy z upraw to ich to jest kłopot, ponieważ nawet nie mam namyśli ostatnich ustaw, które wzmocniły się zwiększyły kompetencje służb ustaw przyjętych w 2016 roku 2 ustawy inwigilacyjnej ustawy antyterrorystycznej u nas problem ma charakter systemowy i od lat dziewięćdziesiątych nie stworzyliśmy takich mechanizmów, które są standardem w większości państw unijnych, czyli standardów tworzenia niezależnego organu, który będzie patrzył na swój na ręce służbom, a także tego standardu, który polega na tym, że po upływie konkretnego czasu osoba, której i, na której temat służby pobierały informacje jest o tym, informowana o walce to jest także dla pana przed tym opowiadają mógłby podać przykład jakieś dobre praktyki nawet z gniewem, który państwo w Europie np. rozwiązało to sens tak tak absolutnie dla przykładu nasze zasoby zachodnich sąsiadów w Niemczech, kiedy służby zakładają mówiąc kolokwialnie podsłuch po upływie 12 miesięcy od czasu zakończenia tego podsłuchu jeśli niema jakichś fundamentalnych przeszkód to osoba, która była podsłuchiwana w tym stremowana i to nie jest tylko fanaberia obrońców praw człowieka itd. tylko jest to kluczowy mechanizm, który pozwala zapobiec nadużyciom, ponieważ funkcjonariusz, który będzie zostaną już następcy danej osoby czytano powinna być podsłuchiwana czy nie musisz się 2× zastanowić nad tym czy pójść na stronę, kiedy zdaliśmy sobie z tego, że prędzej czy później osoba podsłuchiwana w odbudowie i będzie mogła podjąć i owca np. pozwać daną spór no tak, ale rozumie pan mówi o sytuacji, kiedy nie ma po nie ma procesu sądowego w sensie takim czy prokurator nie stawia zarzutu nie odbywa się rozprawa na początku pan powiedział jeszcze jak to się dzieje czy tak w Polsce w przypadku, gdyby na podstawie tych danych z inwigilacji rozpoczęcie procesu nawet wtedy możemy powiedzieć poproszę informację o tym kiedy jak i mnie podsłuchiwali iście oto jest dość przewrotne, ponieważ osoba wobec, których nie wniesiono aktu oskarżenia osoba, wobec której publicznie się sprawdziły jest gorszej sytuacji niż ten, który dostała też do sądu, który będzie oskarżony, dlatego że no oskarżony jego obrońca ma prawo dostępu do akt postępowania i wie, jakby co zebrano na jego temat i na podstawie tego może się bronić osoba, wobec której niski 12 oskarżenia do sądu takiej możliwości nie ma rozmowy wrócimy za chwilę z nami Wojciech Klicki z fundacji Panoptykon przypomnę Europejski Trybunał praw człowieka zwrócił się do polskiego rządu o wyjaśnienia w sprawie zasad inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne takie rozpoczęli naszą rozmowę tylko w ubiegłym roku 1305000× służby pobrały nasze dane od operatorów telekomunikacyjnych tak jak państwo czują się odbyć Rzeckiego nawet jeśli państwo nie mieć postawionych żadnych zarzutów nie zapuka policja do państwa drzwi, a państwo byli inwigilowani i to są państwo w sytuacji takiej, że nie mogą państwo nigdzie sprawdzić zapytać dowiedzieć się czy byli państwo Intel inwigilowali zostaje olbrzymi margines na podejrzenia, a może nie podsłuchują druga część naszej rozmowy za chwilę po informacjach Radia TOK FM w 41 po godzinie siedemnastej państwo po pierwsze, część naszej rozmowy z Wojciechem klin Klicki z fundacji Panoptykon dobre rzeczy jeszcze raz zdobyciu pewnie przeglądają swoje telefony komórkowe albo swoje skrzynki pocztowej zastanawia się, kiedy kto w jaki sposób, jakiego powodu, bo kiedyś na szczęście zdrowy po pierwsze to widzieli państwo, że nawet jeśli byli inwigilowani no to nie mogą państwo od nikogo w Polsce o to zapytać wyjaśnić i dowiedzieć się więcej, a to, dlatego że mówił pan o tym, że paradoksem tej sytuacji to, że nie ma sprawy sądowej sprawa nie raz rozpoczęła się to nawet byłem inwigilowany to niema jak tu dotrzeć informuję państwa nie dam tej informacji jest państwo Panoptykon, ale nie tylko, bo przecież wojska Fundacja praw człowieka również adwokat Mikołaj Pietrzak masowo poszli Europejski Trybunał praw człowieka i powiedzieli mamy tutaj generalny problem, więc pytanie co się teraz wydarzy jeśli Europejski Trybunał praw człowieka powie sądowi polskiemu no niestety obywatele mają rację z racji złamania no czegoś co jest prawem człowieka, ale również z racji tego, że niektórzy z nich pracuje jako adwokaci Jacek Białas przepiękny przykład nawet księża również mówimy dość duży problem tej zapowiedzi jest taka, że jeśli ksiądz wiernym rozmawia i w tej rozmowie padają informacje, które padły podczas spowiedzi NATO mówi kierujący jeśli nas słyszy wirujących na set weźmie do serca inwigilują służenia do sumienia nawet jeśli wejdzie w posiadaniu informacji to mentalnie jest na granicy złamania tajemnicy spowiedzi także trudną sytuację wielu wątków, ale zasady Pański rząd jak jak to jak tutaj mamy rząd ma czas na odniesienie się do tej skargi natomiast dotychczasowe orzecznictwo Trybunału, który w analogicznych podobnych sprawach dotyczących węgiel i Rosji stwierdzą naruszenie konwencji Europejskiej konwencji praw człowieka liczymy na to, że w tej sprawie stanie się podobnie natomiast na pewno rozstrzygnięć będzie musieliśmy poczekać i rozstrzygnięcie zawiera w sobie nie tylko stwierdzenie tak doszło do naruszenia, ale także stanowi pewne zobowiązanie dla państwa zobowiązań dla państwa, by do takiego naruszenia już więcej nie dochodziło na nim miał osobiście mam głęboką nadzieję, że rządzący, którzy by to nie byli aktora w tamtejszym w tej sytuacji nowe zmusi to świeca i IT wytyczne jakoś uwzględnią, chociaż jeśli tak nie stanie to niestety ten wyrok trafi na półkę z wytycznymi wskazówkami wyrokami bardzo poważnych instytucji, które nie tylko w fan bekonu, ale innych instytucji być może tych poważniejszych, które też wskazują na potrzebę zmiany mam w tej myśli komisję wenecką Trybunał Konstytucyjny jeszcze w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny nakazywał zmiany, więc to jest jakaś ich kolejny kamyczek wyrok będzie takim kolejnym kamyczkiem, który mam nadzieję będzie decydujący myślę też chcemy odnieść do tego co pan redaktor wspomniał to znaczy do tego, że skarżącym poza działaczami jest także adwokat no bo widz z perspektywy działaczy organizacji pozarządowych my mamy takie poczucie, że nasza większa aktywność społeczna organizowanie protestów branie udziału w publicznych wydarzeniach często krytyka różnych działań ze strony rządu szczególnie naraża nas naszą prywatność natomiast adwokat ma trochę inną sytuację, bo nie wie, ponieważ tutaj nie chodzi wyłącznie jego prawo do prywatności, ale także jego klientów, a więc tak naprawdę każdego z nas no bo jeżeli komunikacja z adwokatem jest podsłuchiwana no to nasza tajemnica obrończa Adwokacka czy adwokata podlega naruszeniu i wtedy w procesie karnym nie mamy do czynienia z równorzędnym Społem przed niezależnym sądem niezawisłym tylko nos pewną dysproporcją dużą przewagą służb, ale od nie wiem moim zdaniem co najmniej dekady państwo mówią o tym, Panoptykon mówi o tym, uczula NATO tak od dekady Panoptykon, która skończy 10 lat więc, więc od samego początku faktycznie o tym, mówimy przede wszystkim takie poczucie, że rośnie świadomość społeczna tego problemu jego zrozumienie natomiast decydująca jest niestety brak woli po stronie policji polityków czy Donald jesteśmy zdrowi jak radzić, że przez 10 lat co takie zdanie jako społeczeństwo stało, że myślimy sobie nasi ktoś ma coś na sumieniu powinien się obawiać, ale jeśli służby już zaczęły inwigilować to nie takiego Siarkę jak ja, który płaci podatki o właśnie w tak myślę, że taka narracja to, o czym pan też ja nie mam z ukrycia, że nie boję po pierwsze to jest sytuacja, w której zakładam, że państwo naszym sojusznikiem i gramy czasami banki państwo będzie wykonywał, wykorzystując swoje państwo i jego służb będą kosztowały upewnia tylko po to, żeby ścigać tych złych, a ja jestem dobry na nie przez przypadek mamy za za 200 minut protesty pod rządami i to by nie można tego rozpatrywać rozdzielnie, a potem po drugie, jak bardzo lubię tego argumentu ja nie mam z ukrycia, bo ja mam coś do ochrony ja nic nie ukrywam coś tylko chce chronić prywatność swojego dziecka druk kojarzony druga ją określa ile my jako społeczeństwo uważamy, że to, o czym pan mówił też pieszej części nasze rozmowy, jaką jest to art. 8 konwencji ochrony praw człowieka tak tak art. 13 konwencji, że kod są konkretne zapisy, ale jednak dotyczący abstrakcyjnych rzeczy ja mam prawo do informacji o tym, że coś podejrzewać imam prawo do prywatności to są dość abstrakcyjne rzeczy, ale przecież na praktyczny wymiar to czy pan się zasady mógł powiedzieć drodzy państwo krajowa administracja skarbowa też może nas inwigilować czytać po 10 latach pracy to tygodnie jednak niczym nie stwierdzi, że trzeba uderzyć wielki dzwoni pod bardzo wyraźnie ze względu na to co państwo sądzą to właśnie teraz państwa skrzynkę pocztową może przyglądają się krajowa administracja skarbowa, ale jeśli nie rozpocznie się postępowanie to państwo nigdy nie wiedzą tak taka sytuacja taki przykład urządzenie działa na nas elektryzującą pozycję konwencja praw człowieka też działania stresująca tak no my to różne rzeczy w tym obszarze mówimy faktycznie od ślad decyzja o tym, żeby złożyć skargę przeciwko Polsce, bo toczy rozmawiamy też to właśnie skarga tutaj padały nazwiska skarżących przeciwko Polsce też była dość trudna, bo to jest pan jakieś oskarżeń, że własny kraj szkaluje to ja myślę, że nie patrzy testuje właśnie tego będzie bał przygotowano takie znieczulenie dla pada w połowie maja 2008 roku Zbigniew Ziobro informował media m.in. TVN, że ma informacje dużej wiarygodności, że być może podsłuchiwany podejrzewa, że z prowadzonych przeciwko niemu są prowadzone postępowania, o których nie wie być może chodzi o szukanie haków na niego był głęboko zaniepokojony tak z drugiej strony, jeżeli chodzi o to kto składał skargi do PiS Trybunał praw człowieka przeciwko Polsce to wśród skarżących jest np. aktualny prezes telewizji polskiej więc, by to grono jest szerokie i ich z bardzo wiele wiele wiele wielostronne także nie stwierdzają pewne Panoptykon nie zostały już wielkie hasła przeciw na poziom konkretu każdy kole w niej Polka powinna się dowiedzieć, że problem właśnie polega na tym my mówimy każdy Polak Polka pewnie się dowiedzieć może być inwigilowany nie jest przecież tutaj przez organ sprawdza dane w ubiegłym roku ponad 350 000 pobrań naszych danych od operatorów telekomunikacyjnych notach, jeżeli pan redaktor ma pomysł na to w jaki sposób spowodować, żeby to ludzi poruszyło to jak z przyjemnością teraz, bo po audycji przyjmę, ponieważ próbujemy z tą informacją i z potrzebą zmiany dotrzeć do słuchaczy dlatego też tutaj jestem dziękuję za zaproszenie, ale mam też takie wrażenie, że należy zrozumieć, że to jest we wszystkich interesie, bo wydaje się, że poza tym argumentem nie mam do ukrycia ludzie myślą, ale za oni chcą ograniczyć kompetencje służb, a więc służby będą mogły skuteczniej wobec Wilczak to też nieprawda czy bezpieczeństwo albo łat ta, która ma tak jestem skłonny zrezygnować z myślą być może niektórzy słuchacze zrezygnować z mojej prywatności, bo ważniejsze dla mnie to, żeby nie było zamachów w 155% Polaków mówił rok temu, że bezpieczeństwo publiczne jest ważniejsza od prywatności fakt, że ten dylemat, że chce mieć bezpieczeństwo prywatność jest fałszywy fałszywy, ponieważ ja mam, żeby w głowie i też spisanych dziesiątki przykładów z państw europejskich, w których wprowadzono takie rozwiązania, które z 1 strony, grając gwarantują obywatelom, że nie będzie nadużyć, czyli właśnie informowanie czy niezależnym mechanizm kontroli nad funkcjonowaniem służb jednocześnie służbom skutecznie działać i policji jeszcze co może zabrzmi przewrotnie mechanizmu informowania mechanizmy kontroli nad służbami są moim zdaniem także w interesie służb, ponieważ służby, które muszą takie rzeczy robić są mniej podatne na tło polityczne naciski presję, ponieważ funkcjonariusze wiedzą, że jeżeli nawet ktoś z polityków przychodzi żąda od nich czegoś co jest no na granicy prawa, bo nawet przekracza granice to oni ponoszą tego poniosą konsekwencje, bo jest niezależna kontrola ta piękna stara gminę przed ktoś, słuchając nas ze służb, których collie, których jest chyba 9× 101012 lat i tendencja jest rosnące w rodzaju, ale pomyśli no tutaj Sulik Klicki mówią na antenie ciekawe rzeczy warto by się przyjrzeć się telefonami komórkowymi albo melon to czy z automatu zacznę robić muszą jednak pójść do sądu prokurator musi być sędzia musi być kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący dostępu do informacji generowanych przez telefony dubbingu do informacji naszej lokalizacji telefon jest taki mały szpieg w naszej kieszeni, który rejestruje czy o pracę tylko milicyjny rejestruje informacje na temat całej ścieżki poruszania się przez 12 ostatnich miesięcy i w tym raporcie było wprost napisane w policji już nie wspominając o innych trzylitrowy służbach jest kilkuset funkcjonariuszy, którzy jeśli były na strach słuchać mieliby taką zachciankę mogliby odpalić komputery dokonać kilku kliknięć w i uzyskać w ten sposób dostęp do informacji tak wszystkich moich kontach wszystkich moich rozmów i że żaden sędzia Teresa w Polsce do tego niepotrzebnie na to no właśnie to z tym mamy chyba zasadniczy problem, bo zależy zaufanie do do państwa bez względu na to, jakie mam zaufanie do sędziów prokuratorów byłoby większe, gdyby po drodze pomiędzy mną, a urzędnikiem pracownikiem służby, która może mieć dostęp do danych był jeszcze jakikolwiek bezpiecznik tak ten bezpiecznik jest zakres sytuacji, w której to zainteresowanie poszło jeszcze krok dalej i dotyczyłoby nie tylko billingów lokalizacji, ale także treść rozmowy, czyli od momentu mojego wyjścia ze studia każda moja rozmowa będzie przesłuchiwana tutaj teoretycznie trzeba uzyskać zgody sądu, ale podkreślam słowo teoretycznie, bo np. agencji bezpieczeństwa fizycznego nie we wszystkich sprawach musi taką zgodę uzyskiwać czasami wystarczy zgoda szefa agencji, a pan dane jak często sędziowie zwolnienie nie możecie podsłuchiwano Glińskiego co drugi aspekt tej teoretycznie teoretyczne ości kontroli, ponieważ tak mam dane i one wskazują na to, że sędziowie wyrażają zgody ponad 99% przypadków i to oznacza, że nie nie mogą tej kontroli sprawować w sposób rzeczywisty, czyli na Śląsku widzimy dziś na protesty o godzinie 18 pod warunkiem, że sędziowie będą każdy wniosek rozpatrywali naprawdę naprawdę bardzo ciebie no na pewno byłoby dobrze, gdyby się do tego mocni służyli, ale też nie można zwalać winy na nich, bo mają bardzo bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie 1 przykład, dlaczego tak jest jest tak, dlatego że z sąd zarządza podsłuch na podstawie wniosku i materiałów, które przedstawi mu służba przedstawi mu tylko te, które popierają wniosek czyli, jeżeli dotyczy sprawa dotyczy podejrzenia, że ktoś brał udział w napadzie na bank to przedstawią przedstawi się informacje temat tego, że przed kontaktuje się z osobami podejrzanymi, ale np. na temat tego, że w tym samym czasie był w kinie już niekoniecznie, bo to nie jest argument przemawiający za potrzebą założenia podsłuchu bardzo ciekawe rzeczy pan opowiada troszeczkę wracamy do takiej rzeczywistości opisanej przez Rogera w 80 czwartym roku takie czasy, pod którą ciągle musimy sięgać po raz kolejny, czyli gdy to kiedy będzie odpowiedział pan pan sądzi o prawie rząd będzie na przełomie lutego marca natomiast w wyroku spodziewamy się być może jeszcze w tym roku także to jeszcze jeszcze chwilę potrwa natomiast to jest 1 z elementów tak naprawdę szeregu działań, które organizacje tak jak Panoptykon podejmują po to, żeby, żeby ten problem w końcu jakoś związać Wojciech Klicki Fundacja Panoptykon bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę dziękuję za 4 minuty godzina osiemnasta przypominam 18 informacja Radia TOK FM, aby o nich ze względu na to, że kilkuset miejscach w Polsce 18 i rozpocząć się protesty związane z ustawą o sądach powszechnych będziemy łączyli z naszymi reporterami, ale poznałem też zgłaszać w studiu będzie nim pani Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazety prawnej także do usłyszenia po godzinie osiemnastej, a 18 informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA