REKLAMA

Rekompensaty za prąd? Prezes URE: Jeszcze nie byłem pytany w tej sprawie

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-19 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:49 min.
Udostępnij:

- Poruszam się w granicach prawa i działam na jego podstawie. Równolegle z moimi działaniami są prowadzone działania ze strony administracji rządowej i parlamentu. Musimy żyć w równoległym świecie. Rozumiem te intencje, słuszna jest ochrona praw obywateli. Kwestią jest sposób rozwiązania, który moim zdaniem, nie powinien bezpośrednio ingerować w rynek energii - mówił w Magazynie EKG Rafał Gawin - prezes Urzędu Regulacji Energetyki

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
EKG ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki dzień dobry panie prezesie czy dobry państwu dzień dobry panie redaktorze to przez jakiś czas SA odbiorcy będą płacili za energię elektryczną tyle ile dotychczas ci odbiorcy, którzy dostają prąd od spółek, które pan nie zgodził się podnieść cen Szanowni państwo gospodarzem wniosku taryfowego zawsze Rozwiń » przedsiębiorca nic to przedsiębiorca zależy, kiedy złoży wniosek do prezesa URE w zasadzie cały czas twierdzę, że ten dialog pomiędzy prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a przedsiębiorcami trwa jest w trakcie przedsiębiorcy mają w każdej chwili prawo przyszli skorygować wniosek i czeka pan na te nowe wnioski myślę, że tak, ponieważ to jest ważna jest też ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ to też wpływa na ich sytuację ekonomiczną także myślę, że to jest też w interesie nas wszystkich no dobrze to poukłada my tę historię i zobaczmy właściwie na czym stoimy pan jako prezes Urzędu Regulacji Energetyki zgodził się, by spółka Tauron podniosła ceny dla swoich odbiorców indywidualnych tak zgodziłem się tak z wnioskiem przedsiębiorstwa, które rzeczywiście przedsiębiorstwo określiło nową taryfę, która skutkuje pewnym wzrostem od pierwszego od 1stycznia to znaczy przedsiębiorca ma prawo to taryfa wprowadzić od 1stycznia ze względu na to, że publikowaliśmy ją siedemnastego grunt 12%owa podwyżka 12% średnio na rachunku dla przeciętnego odbiorcy gospodarstwo domowe nie zgodził się pan na podwyżki od PGE Energi Enei czy to oznacza, że jeśliby te spółki wróciły do pana z wnioskiem o 12%ową podwyżką około to już się pan zgodził to jest kwestia indywidualnego przedsiębiorstwa to nie jest także 12% to jest dobra liczba myślę, że to jest kwestia zawsze indywidualnego podejścia do przedsiębiorcy, ale jeślibyśmy chcieli coś średni i powiedzieć o skali tych podwyżek to rzeczywiście, gdyby ta, gdyby wniosek oscylował w granicach 12% łącznego rachunku to prawdopodobnie byśmy zaakceptowali, czyli można powiedzieć także pana zdaniem, a pana zdaniem decyzja jest tutaj kluczowa w Polsce odbiorcy indywidualni znaczy, że dla odbiorcy w 2 indywidualnych w 2020 roku uzasadniona byłaby podwyżka 12%owa za energię elektryczną tak też oceniliśmy w przypadku przedsiębiorstwa Tauron sprzedaż panie prezesie, a ile właściwie to spółki wnioskowały skoro pan się nie zgodził z racji, że ten dialog tak jak twierdzą ciągle jest w trakcie ciągle prowadzimy myślę, że to, aby dobra informacja, abym ujawniał jakiekolwiek informacje z wniosku taryfowego myślę, że ujawnianie tych informacji nigdy nie służy dialogowi cały czas twierdzę, że ten dialog jest otwarty czekam na własne akcje spółek ten dialog to taki jest umowny, bo spółki mogą wnioskować pan po prostu jest w tej sprawie władny zdecydować, więc na dialog dialog, ale to jeśli pan nie może powiedzieć tak wprost czy to co pojawiało się w mediach o tym, że wnioski spółek energetycznych o podwyżkę dla odbiorców indywidualnych zawierają się w przedziale między 2040% to była prawda panie redaktorze myślę, że byliśmy daleko od naszych oczekiwań to znaczy w zasadzie nie spotkaliśmy się oczy z naszymi oczekiwaniami mówi o przedsiębiorcach mówią regulatorzy byliśmy daleko od siebie jeśli chodzi o te oczekiwania zna pan oczekiwania regulatora to już powiedziałem nad powód odmowy zatwierdzenia taryf no dobrze, ale mam nadzieję, że uda nam, o czym tutaj w tej dzisiejszej rozmowie z pewnością porozmawiać panie prezesie jak spółki, które wnioskowały o zmianę taryf i podwyżkę dla odbiorców indywidualnych jak uzasadniają tę potrzebę podniesienia cen przede wszystkim jeśli chodzi o ten najważniejszy komponent w części dotyczącej prądu jako towaru to jest komponent same ceny energii i tutaj przedsiębiorca przede wszystkim wskazywały na ceny na giełdzie giełdzie energii, ale chodzi o kontraktację na giełdzie energii tam też warto zwrócić uwagę, że można dokonywać w różnym czasie w zależności od tego kto się kontraktową w jakim czasie ceny też były różne, czyli nie ma pan wątpliwości, że faktycznie powody do tego, by ceny były wyższe są, choć trzeba dyskutować ze spółkami o skali tej podwyżki myślę myślę, że tak, ponieważ uważam, że akurat w przypadku tych spółek, które podlegają regulacji jest tutaj też inna możliwość tylko kontraktacja na giełdzie spółki również traktuje się w innych kontraktu zresztą tak jak każdej innej trzeba znaleźć złoty środek taki który, który będzie akceptowalny dla przedsiębiorstw dla regulatora w konsekwencji dla odbiorców na IT wnioski jeszcze raz powtórzmy jeśli spółki do pana wrócą, a pan będzie decydował to być może to znaczy to co na pewno możemy powiedzieć, że dla odbiorców z tych pozostałych firm 3, które teraz nie dostały pana zgody na podwyżkę dla tych odbiorców ceny nie zmieniają się w styczniu, bo być może dlatego się zmienią tak to znaczy nie zmieniają się w tej części, która dotyczy energii pamiętajmy również, że oprócz Energi zatwierdzamy też dystrybucję tam ta zmiana jest średnio około 3% dla wszystkich dla wszystkich i to dotyczy wszystkich wszystkich odbiorców są odbiorcy tych 3 przedsiębiorstw, których nie zostały zatwierdzone taryfy w części dotyczącej energii odczuje pewnie wzrost, ale to będzie wzrost granicy około 3 proc natomiast więcej inflacyjny natomiast pewne, że tę zasadniczą część mają podniesioną pewne jest tylko styczeń, bo być może dlatego już zmiana będzie pojedziemy tak to jest decyzja przedsiębiorcy przedsiębiorca przyjdą z wnioskami będziemy w stanie zakończyć postępowania chociażby do połowy stycznia przedsiębiorcy będą miały mieli prawo wprowadzić nowe taryfy od chociażby pierwszego tak czy panu przeszkadzają to wypowiedzi polityków, którzy mówią kokainy co z cenami prądu będzie to zobaczymy poczekamy na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki, a potem jeśli będzie podwyżka to wprowadzi jakieś rekompensaty to wpływa na pana działalność myślę, że siatek z działania postrzegać bardzo równolegle poruszam się w granicach prawa działa na podstawie prawa to prawo jest takie, jakie zostało zapisane w prawie energetycznymi zostały przyznane przez ustawodawcę to jest właściwie obszernego działania równolegle oczywiście prowadzone są inne działania jak rozumie ze strony administracji rządowej strony parlamentu i w zasadzie musimy żyć w takich 2 takim równolegle nazwijmy to świecie ja rozumiem intencje jak najbardziej słuszne jest, że złożona jest ochrona oczywiście obywateli jak i jak w kontekście zapewnienia tych podstawowych potrzeb społecznych tak to jest jak najbardziej słuszna kwestią jest sposób rozwiązania taki, który z mojego syna punktu widzenia nie powinien bezpośrednio ingerować w sam rynek energii no tak, ale to takie trochę dziwna jest pan jest regulatora rynku podejmuje decyzje jak sam przyznał widzi uzasadnienia dla wprowadzenia nowego czy po nowym roku 2020 roku wyższych cen, a jednocześnie politycy mówią, ale my zrobimy tak, by ludzie tych wyższych cen płacić nie musieli tak zdarzy części taki wniosek mógłby prowadzić jeszcze bardziej kontrowersyjnego znacie takiego, że w zasadzie jestem zadowolony odbiorcy powinni więcej płacić takie jest moim zadaniem równoważenia interesów odbiorców, ale też przedsiębiorstw energetycznych i w ramach tych narzędzi, które posiadam już zadbać o to, aby te ryzyka działalności gospodarczej był odpowiedni sposób równomiernie tak rozłożone pomiędzy klientami odbiorcami, a przedsiębiorcami to inaczej zapytam, a dla rynku energetycznego w Polsce to dobrze, że w 2019 być może 2020 roku wprowadzono, jakiego rodzaju sztuczna takie anty rynkowe ograniczenia to jest działanie tak jak powiedziałem mające na celu pewien efekt społeczny czy też skutek społeczny, który jest bardzo bardzo ważny tak ochrona obywateli przed takim bardzo gwałtownym dużym powiedzmy wzrostem cen energii i trudno postrzegać jakiekolwiek działania w tym kierunku jako jako zła pana zdaniem 12% to jest dużo no to jest pytanie obywateli to jest duża czy nie ja tak jak powiedziałem poruszam się w ramach swoich narzędzi administracyjnych z mojego punktu widzenia to z 1 z TOZ 1 strony zapewnia równowagę pomiędzy interesami obywateli, ale też przedsiębiorstw energetycznych nie mogę działać tak w interesie czy przeciwko interesowi przedsiębiorstw energetycznych narażających na jakiś zbyt duże konsekwencje ekonomiczne, czyli dla pana właściwe dobrą sytuacją byłoby pan robi swoje, czyli zgadza się np. na 12%owe podwyżki politycy chcą rekompensaty czy inne rozwiązania wprowadzać to pan do tego nic nie ma ja również patrzę na rynek oczywiście oceniałem chodzi o ustawę prądową mego punktu widzenia już mówiłem wielokrotnie taka bezpośrednia ingerencja w rynek pewnie nie było najlepszym najlepszym rozwiązaniem, ale jakiekolwiek inne rozwiązania, które rzeczywiście chroniony od obywateli, a z drugiej strony nie ingeruje bezpośrednio rynek prawniczy ocenia pozytywnie trudno się z tym zgodzić, a co się stanie, kiedy już pan, a właściwie prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie będzie miał tego tej tego narzędzia, jakim jest decyzji decydowania o taryfach dla o taryfach dla odbiorców indywidualnych co wtedy stanie wtedy spotkamy się jeszcze większymi pewnie podwyżkami no to jest dobre pytanie, kiedy miałoby to nastąpić na razie ta decyzja w rękach regulatora w zasadzie regulator uwolni rynek czy też decydował tak na przełomie wielu wielu lat kilkunastu uwolnieniu rynku w takim zakresie w jakim rzeczywiście ten rynek ma prawo funkcjonować i chyba na dzień dzisiejszy nie nie widzę tak takie możliwości, aby zrobić krok dalej oczywiście jeśli będą zmiany chociażby przepisy prawa, które rzeczywiście do tego zobowiązać zobowiążą trzeba będzie szukać takich rozwiązań, które rzeczywiście jest także takie uwolnienie rynku w całości nas czeka w najbliższym czasie od oczywiście taki jest kierunek chociażby w polu polityki Europejskiej i rzeczywiście w tym kierunku polityka Europejska zmierza ja osobiście uważam, że taki model, jaki dzisiaj funkcjonuje pamiętajmy, że przedsiębiorstwa którym, które regulujemy, którym zatwierdzamy taryfy mają prawo również przedstawić oferty rynkowe, że odpowiednie Mota modelem, ponieważ daje rzeczywiście ochronę odbiorcom tym, którzy cała, którzy chcą korzystać z rynku tego nie zabrania czy rządzący rząd parlamentarna większość konsultuje z panem jakiś potencjalny model tych rekompensat myślę, że jeśli rzeczywiście się pojawi jakiś projekt legislacji nad pewną praktyką jest, że właściwie każdy tak przepisy prawa czy projektowane przepisy prawa podlegają chociażby konsultację m.in. międzyresortowym wówczas również jesteśmy pytani pytanie o zdanie na tę chwilę czy pan pyta mnie nie widziałem panie prezesie co pan myśli o tym, to też jest na razie pomysł, chociaż wiele osób już zabrało głos w tej sprawie pomyśle tym potencjalnym pomyśle połączenia Energi PKN Orlen w kontekście, gdyby struktury podmiotowej to jest można powiedzieć poza kompetencjami prezesa URE od tej strukturze nie decyduje prawo nie wpłynie na rynek natomiast oczywiście pewnie będzie miał taki efekt na rynek nowości struktura podmiotowa na tym rynku się zmieni to to pewnie będzie miał jakiś efekt na rynek natomiast na dzień dzisiejszy trudno jest pewnie ocenia się jak bardzo duże dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, że rynek jest dość mocno skonsolidowany w zasadzie mamy kilka kilka dużych przedsiębiorstw i pewnie tak bardzo szybkiej prostej oceny bardzo ta sytuacja się 8 nie zmieni no zobaczymy pierwsze poczekajmy na efekty czy to się wydarzy jeśli tak będziemy ocenia, czyli tak czekamy na nowe wnioski cały czas czeka tam punki zapowiedział, że złożono wnioski nie mam takiej informacji, ale coś cały czas czekam zatem nie wiadomo czy dla wielu odbiorców w ceny zmieniają się w po nowym roku w lutym marcu kwietniu panie także jak wspomniałem to jest decyzja przedsiębiorcy w zasadzie mogę tylko wniosek zatwierdził bądź odmowie zatwierdzenia nie jest w stanie ani przedkładać ani zmieniać tego nie bardzo dziękuję za rozmowę pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki dzieli gościem pierwszej części magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA