REKLAMA

Projekt ustawy kagańcowej skierowany do prac w komisji. "Nie wyobrażam sobie, żeby w jakimkolwiek państwie UE sędzia miał zakaz stosowania prawa unijnego"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-19 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
24:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dawaliśmy pełna emocji pełna różnych przykładów analogi zawiera też bardzo wiele analogii związanych z krajami Unii Europejskiej, które podobno mają świetne mechanizmy do dyscyplinowania sędziów tam, gdzie sędziowie popełnił delikt do ich słyszeliśmy dzisiaj to bardzo poseł Kaleta o tym, mówić to było niesamowite, ponieważ to było także na słowo słowo Słowacja albo takim krajem, gdzie nawet można, zanim sędzia będzie na rozprawę zbadać alkomatem prezent, jaki Rozwiń » okaże się, że tak sędzia jest pijany to niestety bardzo wielu przykładów z innych krajów Francji Słowacja Słowenia Chorwacja, kiedy pan słyszy powoływanie się właśnie tego typu przykłady to pierwsza pana reakcja jest jak pan sądzi, że to chodzi o to, żebyśmy mieli tak jak w innych krajach Unii Europejskiej możliwość ukarania sędziego jeśli zrobi coś źle moją osobistą opinia jest taka, że to to jest robione po to, żeby za samo zamydlić sytuację tak, żeby zrobić dużo dużo dymu, żeby nie było widać jak rzeczywistych intencji ja powiem tak, jeżeli chodzi o to ustawy z Francji nie niemieckie czy czy innych państw były powoływane przy prezentowaniu projektu tych zmian w sądownictwie no zostały już dosyć szybko zweryfikowane, ponieważ zaangażowało się to też grono zagranicznych profesorów i wiemy już, że żadna z tych rzeczy, której mówili projektodawcy nie trzyma się nie trzyma się kupy i jest po prostu wymyślona po to, żeby na bieżąco instrumentalnie uzasadnić ewentualnie jakieś cele, które tam są podawane ja powiem inaczej nie wyobrażam sobie nie wyobrażam sobie i na pewno, zajmując się prawem unijnymi też kwestią sądów krajowych w świetle prawa unijnego od od wielu lat, żeby w jakimkolwiek państwie członkowskim Unii Europejskiej sądy nie mogły stosować podstawowych zasad prawa unijnego to jest to, czego ten projekt zakazuje to znaczy po pierwsze nie można odmawiać zastosowania prawa krajowego sprzecznego z prawem Unii i to jest nie tylko sprzeczne z art. 10m pierwszym konstytucji nasza konstytucja na to pozwala, ale są sprzeczne z orzecznictwem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, które obowiązuje mniej więcej od lat 70 także mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby czy projektodawcy mieli bardzo dużo czasu, żeby się z tym zapoznać i po mieście także to uprawnienie sądów krajowych, żeby na jak żywo stosować normy prawa unijnego jest tak mocno silnie chronione wprawie unijnym, że nie ma nie ma możliwości żeby, żeby od tego odstąpić na podstawie prawa krajowego biura analiz sejmowych zrecenzował dość krytycznie ten projekt, który dziś mówimy ustawy nazwanej przez media dyscyplinująca sędziów i nasze biuro analiz sejmowych wręcz napisało, że projekt narusza zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim do rad no to niech pan wytłumaczy słuchaczom, którzy dzisiaj słyszeli transmisji Sejmu wyraźnie jak zła rządowych padało wielokrotnie, że to Polska konstytucja wyraźnie mówi, że to prawo naszego kraju jest ponad prawem Unii Europejskiej tu biuro analiz sejmowych, mówi że jest odwrotnie, czyli sytuacja jest chyba zaryzykować sytuacja jest jednoznaczne panie redaktorze art. 10 pierwszy 0203. konstytucji mówi o tym, że umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie tzw. dużej ratyfikacji oraz prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe ma pierwszeństwo przed ustawą to wynika z polskiej konstytucji sprawa unijnego tak jak mówię czterdziestoletniego ponad orzecznictwa wynika, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem kraju nawet przed krajową konstytucją to jest jakby orzecznictwo które, które jest jak przystępowaliśmy do Europejskiej ono obowiązywało powiem więcej, że jeżeli jak traktat lizboński był negocjowany pamiętamy, kto ten traktat negocjował tam jest zawarta taka deklaracja do tego traktatu, w której państwo członkowskie, które podpisały traktat mówią, niemniej nie więcej niż to tylko, że akceptują zasady pierwszeństwa w kształcie przyjętym w orzecznictwie Trybunału sprawiedliwości, więc Polska przystępując do traktatu lizbońskiego jego ratyfikacji przypominam wszedł w życie 2009 roku był podpisany 2 lata wcześniej zaakceptowały zasady w pełni, ale o tryb życia w sensie nawet nie wiemy co można siać za rok powiedzieć Trybunał sprawiedliwości, ale się zobowiązaliśmy wzięto pod uwagę tak nie rozumie nie mówię tam jest orzecznictwo od lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku tak na ten temat jest potężna, jakby oczekiwał każdej książce można można sobie o tym, przeczytać także to nie jest nic co teraz powstało ten wyrok, którego władza się obecna obawia jest wyrok z 19listopada dotyczących krajowej rady sądownictwa tam w tym wyroku jest też fragment dotyczący właśnie zasady pierwszeństwa tak, bo Trybunał sprawiedliwości powiedział także, jeżeli izba dyscyplinarna po zbadaniu przez Sąd Najwyższy okazać przez izbę pracy okaże się nie być sądem w rozumieniu prawa Unii to ten to izba pracy Sądu Najwyższego może odmówić zastosowania przepisu krajowego, który przyznaje właściwość izbie dyscyplinarnej, czyli pominąć przepis, który mówi, że to izba dyscyplinarna rozstrzygać sprawy w i ja myślę, że to co jest w tej ustawie jest bezpośrednią reakcją na to co zawarto właśnie w wyroku z 19listopada nie będą pisali w ustawie po prostu nie słuchajmy Trybunału tylko rząd się sami, ale to mniej więcej właśnie tak jest napisane to znaczy ja miałem spotkanie prof. Tylerem, który jest znanym profesorem prawa Międzynarodowego Europejskiego ją 10× pytał czy naprawdę w tej ustawie jest wprost zapisane, że nie można stosować zasady pierwszeństwa prawa unijnego ja muszę powiedzieć, że tak tak jest właśnie napisany to jest nie do uwierzenia, żeby państwo unijne miało tego typu typu zapis gdziekolwiek tak w jakimkolwiek akcie, ponieważ to uniemożliwia uczestniczenie tego państwa w integracji Europejskiej po prostu sądy krajowe każdy sąd krajowy będzie mógł pominąć ten przepis właśnie zgodnie z zasadą pierwszeństwa już czekać tak jakby nie było komisja może wszcząć z tego powodu postępowanie przeciw naruszeniu jedno sąd powierzył to znowelizowano ustawę robimy wszystko zgodnie ze znowelizowaną ustawę, ale to znowelizowana ustawa jest sprzeczna z prawem Unii, więc można ją na zasadzie pierwszeństwa to nie jest sąd ja czytałem ten projekt ta wydamy na serwerze sąd nie może sam się powiedzieć co jest sprzeczne z prawem Unii nie może nawet nie może być coś niekonstytucyjne można wysłać do Trybunału Konstytucyjnego tak, ale to wynika z ustawy tak prawo unijne ma pierwszeństwo przed ustawą w związku, z czym skoro ta ustawa zabrania stosowania mechanizmów prawa unijnego to oznacza, że na mocy prawa unijnego każdy sędzia będzie mógł pominąć zapisy i orzekać tak jakby nie było w stanie praw to jest co normalne rzeczy, jeżeli chodzi o prawo unijne stosowanie prawa w prawa unijnego tak samo jest w sprawach konsumenckich w sprawach podatkowych czy jakichkolwiek innych zawsze jest także ta sprzeczność właśnie realizowane albo przez pełną wykładnię albo przez odmowy zastosowania albo poprzez wzięcie skutku bezpośredniego, czyli wzięcie podstawy prawnej prawo unijne maluch przez odpowiedzialność odszkodowawczą to są takie podstawowe mechanizmy prawa unijnego natomiast to co to co ustawodawca próbuje tutaj zrobić to spróbuje po prostu osłonić siebie samego przed weryfikacją przez sądy błędów, które zostały popełnione w procesie nominacji sędziów do trzeba wyraźnie powiedzieć to znaczy ten wyrok z 19listopada Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie krajowej rady sądownictwa wskazał jednoznaczne bardzo szczegółowe kryteria oceny czy sąd sądem w rozumieniu unijnym jest sądem niezawisłym niezależnym to jest to co 5grudnia Sąd Najwyższy zastosował w swoim orzeczeniu powiedział, że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest właśnie sądem niezawisłym niezależnym wg prawa Unii, a zatem nie jest także sądem wg prawa polskiego uzasadnił to uzasadnienie było ustne uzasadnienie bardzo dobre zresztą bardzo precyzyjne, odwołując się też właśnie do mocy wiążącej wyroków Trybunału sprawiedliwości tej mocy takiej rozwiąże wszystkie organy państwa oraz pisemne uzasadnienie jak rozumiem będzie będzie wkrótce przygotowana ciekawe straty dzisiaj słyszałem na debacie, ale Trybunał Konstytucyjny pyta w 2000 czwarte 2005 powiedział, że uznanie pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec konstytucji stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 na czasie ktoś dzisiaj w sejmie powoływał czyta no dobrze tylko mówimy o PIT na oszczędności konstytucji tak natomiast osób posłowie przyjmują, jeżeli są świadomi tego to przyjmują ustawy o nie chodzi o sprzeczność ustawy z prawem unijnym ewentualną sprzeczność ustawy zgodnie z konstytucją, a nie rozumie to ja oczywiście jestem laikiem nie znam się na tym, ale muszę zapytać jak słuchacz może pan wszyscy tak skoro ustawy w Polsce wynika z konstytucji narusza są sprzeczne, ale są jakimś tam logiczną szczegół szczegół wieniec pewnych zapisów konstytucyjnych skoro nam się, mówi że konstytucja ma być wyżej od prawa wspólnotowego na to się rzeczy szczegółowe przepisy powinny rocznie to tak działa panie redaktorze działa także dlatego stawy muszą, dlatego że nie dostał na prawo, gdyby się, ale nie zda IZ, ale to to jest jakby no wiec już jak rozumiem prawników poprawie tutaj w chodzi o to, że ustawy muszą być zgodne z konstytucją tak to ona czasami uszczegóławiają normy konstytucyjne, ale nadal one muszą być zgodne z konstytucją tak natomiast mówimy o sprzeczności o próbie podjęcia Legii i ustawowo tak ustawowo ograniczenia nałożenia ograniczenia na sądy, które powinny mieć swobodę w stosowaniu różnych norm poziom, który obowiązuje w porządku krajowym czy to jest normy Europejskiej konwencji praw człowieka czy normy unijne normy konstytucyjne także tutaj nie zachodzi żadna sprzeczność z konstytucją tylko zachodzi sprzeczność po prostu ze wznową i to zgodnie z konstytucją sprzeczności rozstrzygana na korzyść prawa unijnego także powołanie się tutaj na jakiś orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zresztą odzwierciedla normę konstytucyjną tak, bo on jest mowa w konstytucji o tym, że konstytucję najwyższym prawem Rzeczypospolitej, ale trzeba pamiętać, że w art. 9 mówi też, że Rzeczpospolita przestrzega wiążącego ją prawo międzynarodowe nie mogliśmy napisać konstytucji czegoś co będzie mniej problematyczne, że między tymi 2 punktami z kłami punktami, które pan nie było nie rodzącej się jednak jaki sprzeczności, ale nie ma żadnej sprzeczności norma artykułu, więc tego pierwszego ust. 2 jest taka, że sędzia obecnie już może odmówić zastosowania ustawy krajowej sprzecznej z prawem Unii to już teraz wynika z konstytucji ta ustawa próbuje odebrać sędziemu tę możliwość daje konstytucja jest sprzeczna z konstytucją właśnie w tym zakresie aha bardzo ciekawe co w takim razie o tym, sądzi nawet nie tylko opozycja również część koalicji rządzącej, która wnosi swoje poprawki, ale rozumiem ona nie wnosi z tego co czytaliśmy poprawek w tym w tej kwestii tylko zastanawiać nad tym jak mniej dotkliwą dla sędziów zrobić tą tą ustawę w takim sensie bezpośrednim, ale nikt na te tematy, o których pan mówi nikt poważnie dziś na debacie nie dyskutował były tylko wymienia się artykuł artykułami konstytucji i próbą przekonania z drugiej strony, że masz rację panie redaktorze to ja nie chcę odnosić do debaty, bo to nie jest moja praca natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich przeanalizował tę ustawę uważają za niezwykle niebezpieczną dla polskiego porządku prawnego niezwykle niebezpieczną dla niezależności niezawisłości sądów tutaj to musimy powiedzieć wyraźnie to jest ustawa, która zmierza wprost do ograniczenia skutków wyroku Trybunału sprawiedliwości w sprawie krajowej rady sądownictwa to jest ustawa, która zmierza wprost do zalegalizowania czegoś co jest sprzeczne z normami konstytucji i normami prawa Międzynarodowego czy procesu nominacji sędziów, który nie spełnia norm unijnych dobrze, ale wybrać się, że proces legislacyjny się zakończył i ta ustawa wchodzi w życie podpisują prezydent co w praktyce oznaczać to będzie oznaczało, że w Polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa sprzeczna z konstytucją sprzeczne z normami międzynarodowymi po stronie Unii Europejskiej tak jak mówię komisja już Europejska zapowiedziała analizę tej ustawy czy ja sobie nie wyobrażam, żeby komisja nie zareagowała na to, że w ustawie zabrania się stosowanie zasady pierwszeństwa to jest 1 z tak elementarnych, jakby zasad prawa unijnego, że jakby wzięcie tego pod uwagę przez komisję sprawiały, że to była inna komisja powinna organizacja nie wyobrażam żeby, żeby nie było prezes tego co pan mówi to trochę także ta nowelizacja jest powiedzenie w największym skrócie będziemy was Słuchajcie tamtej komisji w europarlamencie wymyślać to ustala ceny są to nie będzie obowiązywał u nas będzie prawo krajowe zawsze, że jeszcze gorzej, bo tutaj jest bardziej powiedzenie, że to, że Trybunał sprawiedliwości orzekł u nas nie interesuje taki sędziowie mają robić to co im każemy, a nie to co nakazują im hierarchia norm wynikająca z prawa krajowego, bo tak jak mówię wyrok w sprawie KRS 19listopada przewiduje, że każdy sędzia każdy organ krajowy ma prawo i obowiązek weryfikować na podstawie norm traktatowych unijnych i karty praw podstawowych to czy sąd jest sądem niezawisłym bezstronnym w rozumieniu prawa unijnego to jest jego obowiązek, a to co się dzieje wobec tego, czyli wszczynanie postępowań dyscyplinarnych stawianie sędziemu zarzutów karnych teraz ustawa, która jeszcze coś za zakazuje prawda pod sankcją dyscyplinarną np. usunięcia z urzędu prawda stosowanie tego wyroku tych kryteriów z tego wyroku to jest wprost ograniczanie skutków wyroku Trybunał sprawdzi za chwilę wrócimy do rozmowy z nami jest dr Maciej Zaborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich katedra prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego po informacje wracamy do rozmowy 7 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dziś w czwartek 19grudnia czas dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu dr Maciej Borowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich katedra prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji niestety warszawskie dobry wieczór dobry wieczór chciał, żebyśmy na chwilę wrócili do wczorajszego naszego programu w wywiadzie politycznym decyzje polityczne Karoliny Lewickiej gościł poseł prawa możliwości Marcin Horała wciąż byśmy posłuchali tego co powiedział orzeczenia Trybunału w liście Unii Europejskiej nie są źródłem prawa źródłem prawa traktaty europejskie w traktatach europejskich naprawdę nie ma ani słowa o tym jak powinna lub nie powinna być wybierana krajowa rada sądownictwa w Polsce w ogóle jest nią znaleźli względem Unii Europejskiej czy pan uznaje najwyższy sąd Unii Europejskiej czy pan 1 000 000 uznaje natomiast musi działać na podstawie traktatu, więc jego opinie są wiążące dla danego sądu zdanie w sprawie nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego tu odwołam dla niektórych być może wysokiego autorytetu Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie powiedział do państwa są panami traktatów żadna instytucja Europejska nie może sobie uzurpować prawa, które nie zostało wprost przepisane ratyfikowany w traktacie europejskim i takiego prawa żaden traktat złe nie przepisał, żeby oceniało wewnętrzną zgodność ustaw z konstytucją kraju członkowskim mówił wczoraj problemy Karoliny Lewickiej był polityczny Marcin Horała Horała prawo i sprawiedliwości no, więc słyszy pan to myśli sobie tak z 1 strony między jak rozumiem poszczególnym sądem poszczególnym krajom unijnym, a Europejski Trybunał sprawiedliwości nie jest jakaś przestrzeń, ale jak rozumiem wg posła Horały stworzyć także ten sąd w konkretnej sprawie jak rozumiem jak mu jak popatrzy na jak rozumiem tę logikę jak popatrzy traktaty tam napisane drogi sądzi w takiej takiej sprawie lub taka nie inaczej to może wziąć pod uwagę, ale jeśli robi to przed Europejski Trybunał prawdziwości to już nie ja muszę powiedzieć, że liczba rzeczy tutaj do sprostowania jest jest duża może zaczniemy zacznijmy od początku to znaczy muszę zmartwić pana posła, że ma rację, mówiąc że orzeczenia Trybunału sprawiedliwości nie są źródłem prawa natomiast nie doczytał chyba traktatu do końca i tych orzeczeń dotyczących Polski wszystkie te orzeczenia dotyczące Sądu Najwyższego sądów powszechnych krajowej rady sądownictwa zostały wydane na podstawie art. 19 traktatu Unii Europejskiej ust. 1 zdanie drugie tam jest mowa o tym, że państwo członkowskie zapewniają skuteczną ochronę sądową w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej teraz to jest norma tak, która jest normą bezpośrednio skuteczną normą wiążące zgodnie z traktatem akcesyjnym polską konstytucją na polskim obszarze prawnym i ono wiąże wszystkie organy państwa Otóż drugą rzeczą może zmartwić pana posła jest taka, że z tego art. 19 i zasady skutecznej ochrony sądowej właśnie wyroku z 19listopada tego roku w sprawie krajowej rady sądownictwa Trybunał wywiódł dosyć szczegółowe kryteria, które musi spełniać krajowa rada sądownictwa to znaczy sytuacja w prawie unijnym jest taka, że to jest państwo członkowskie sobie organizują swoje sądownictwo jak chcą może być rada sądownictwa może nie być może nominować prezydent król parlament ktokolwiek stosuje państwo bierze może sobie nowy proces nominacji ustalać natomiast są pewne pewne normy minimalne graniczne, które muszą być spełnione, czyli trzeba zapewnić skuteczną ochronę sądową co to oznacza np. w odniesieniu do procesu nominacji sędziów to oznacza, że zewnętrzny obserwator patrząc na procedurę, którą dane państwo obrało nie może mieć wrażenia, że coś z nią nie tak, bo tak jak mówi Trybunał strasburski Trybunał luksemburski, jeżeli zewnętrzny obserwator może mieć jakieś wątpliwości tak, jeżeli patrzy na te zasady procedury powoływania co się tam w nich dzieje może mieć jakieś wątpliwości co do tego człony np. przebiegały zgodnie z prawem czy czczone były obiektywne to wtedy ta procedura jest wadliwa i w odniesieniu do polskiego KRS Trybunał na podstawie normy traktatowe jeszcze raz powtórzę powiedział coś takiego że, owszem, interwencję, bo sędziowie są nominowani na wniosek KRS przez prezydenta, owszem, mówi Trybunał KRS może uczestniczyć w tym procesie może przyczynić się do obiektywizacji tego procesu tak, żeby ten zewnętrzny obserwator nie miał wątpliwości natomiast, żeby tak było krajowa rada sądownictwa musi być niezależna od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej oraz od prezydenta to jest wymóg, który ustanowiony został na podstawie art. 19 traktatu i potem mamy szereg dalszych dużo takich kryteriów szczegółowych, które Trybunał ustanowił, które należy zbadać, żeby określić czy krajowa rada sądownictwa jest niezależna czy nie tak jak 3 główne np. wskazał, że trzeba zbadać po pierwsze, że widzi Trybunał sprawiedliwości, że ta krajowa rada sądownictwa obecnym składzie powstał, jakby na gruzach starej stara starej przerwano kadencję to jest już pierwsza rzecz podejrzana tak druga rzecz, która sprawia, że być może nie jest organ niezależny od władzy ustawodawczej to jest to, że obecnie 2325 członków tego gremium wywierany jest przez Sejm na trzecia rzecz to jest bardzo ważna rzecz trzeba się też pod uwagę jak wygląda proces powoływania tych osób, które zasiadają karasie tutaj np. brak od 2 lat możliwości egzekwowania list podpisów poparcia prawda dla tych sędziów, którzy tam zasiadają pomimo prawomocnego wyroku NSA no sprawia że, że ten zewnętrzny obserwator może mieć dalsze wątpliwości potem Trybunał mówi tak, ale trzeba wziąć pod uwagę jak faktycznie działa ten organ człon naprawdę chroni sędziów czy jego działalność faktyczne tak zmierza do tego, żeby chronić sędziów i tutaj możemy się zapytać czy, jeżeli wobec sędzi Maciejewskiej sędziego tulei w to są wszczynane postępowania dyscyplinarne wyjaśniające za to, że zadali pytanie prejudycjalne czy słyszeliśmy, żeby krajowa rada sądownictwa jakoś tutaj protestował chyba nie czy, jeżeli pan sędzia Paweł już cieszy do, który próbuje stosować kryteria z orzeczenia Trybunału sprawiedliwości jest 1 dnia zdegradowany to znaczy delegowany z powrotem akt Sądu Rejonowego do Sądu Rejonowego Sądu Okręgowego jest zawieszony zawieszony w czynnościach wszczynane jest postępowanie dyscyplinarne stawiane są w tym postępowaniu zarzuty karne przekroczenie uprawnień to czy my słyszymy jakąś wielką falę obrony prawda wobec tego sędziego, który no działo w zakresie swojej działalności orzeczniczej, jeżeli pani sędzia sędzia chyba Bator Sielska Warszawy do, mówi że nie chce orzekać osobą w składzie, która nie spełnia tych kryteriów unijnych prawdę i zadaje pytanie prejudycjalne ma postępowanie dyscyplinarne zarzuty karne toczymy słyszymy, żeby krajowa rada sądownictwa coś z tym faktem zrobiła to jakby te kryteria wyznaczone przez Trybunał na podstawie normy traktatowe no chyba są takie, jeżeli byśmy sobie tutaj zastosowali jeszcze są inne okoliczności, które trzeba wziąć pod uwagę, o których tutaj nie mówimy to wydaje mi się, że to orzeczenie Sądu Najwyższego z 5grudnia, który właśnie Lota rozumie te kryteria żony nie są spełnione w przypadku krajowej rady sądownictwa Izby dyscyplinarnej jest jak najbardziej słuszne ktoś może powiedzieć, słuchając pana no, że chyba koalicja rządząca chciała nowelizację ustawy parę drobnych problemów szczegółowych też pozałatwiać, kiedy pan mówi o tym, że pani sędzia nie miałam nie miał zaufania do innego sędziny prezydenta ustawa mówi expressis verbis, że nie można jeśli wejdzie w życie nie można w ogóle kwestionować praw innych sędziów to po części również co nie zaskoczył, ale jak rozumie dokładnie tak dokładnie jest to taki problem to tutaj nie chodzi o brak zaufania panie redaktorze to jest jakby innego poziomu krowa tutaj chodzi o to czy jak ja orzeka wobec obywatela np. w sprawie konsumenckiej to gdzie ma zastosowanie każde aktywa unijna albo w sprawie nawet karnej, bo są teraz dyrektywy o domniemaniu niewinności czy ja temu obywatelowi udziela skutecznej ochrony prawnej czy ten wyrok, który my wydamy jako skład sędziów tak będzie wyrokiem prawidłowym będzie wyrokiem, który będzie mógł ulec zaskarżeniu właśnie z tego powodu, że w składzie zasad zasiadał sędzia nie spełnia określone kryteria, więc to nie jest brak zaufania jest troska o obywatela, który jest, jakby podsądnym o to, żeby on miał wyrok wydany wg standardów konstytucyjnych europejskich w prawidłowym składzie, że w pewien, że to co ma tak się utrzyma po dr Maciej Zaborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich katedra prawa Europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu rzeszowskiego bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję skaczą przypominam, że jutro od dziewiątej drugie czytanie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych Sądzie Najwyższym to będzie jutro od godziny dziewiątej zza naszej antenie będziemy transmitować to co się w sejmie będzie działo również tokfm krótka PL jest 1816 zaś informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA