REKLAMA

W oczekiwaniu na drugie czytanie ustawy o ustroju sądów

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-20 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w 5 minut po godzinie dwunastej to jest popołudniowa audycja Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry, a w studiu pani Ewa Ivanova gazety wyborczej dzień dobry dzień dobre no dobrze jesteśmy po komisji sprawiedliwości praw człowieka przed drugim czytaniem ustaw sądowych na sali plenarnej Sejmu od rana czekamy na wznowienie obrad jeszcze przed rozpoczęciem formalnych formalnie procesu legislacyjnego wtedy, kiedy mogliśmy przeczytać projektu ustaw, kiedy przeczytała kiedyś Rozwiń » przeczytałem, kiedy państwo przeczytali i usłyszeli o nich mówiliśmy ustawy kagańca owe ustawy ograniczające wolność sędziów czy coś zmieniło po pracach sejmowej komisji sprawiedliwości to są inne ustawy z poprawkami to są bardziej łagodne ustawy na nie tutaj partia rządząca nie wykonała ani 1 kroku wstecz, ale może pół nie mam wrażenie nawet szła jeszcze poszła jeszcze dalej niż zapowiadała w swoim projekcie jedno z rozwiązań, które zostało wprowadzone moim zdaniem jest nie tylko absurdalne, ale też bardzo niebezpieczne, bo oto wprowadzono taki pomysł, że izba kontroli spraw publicznych będzie najważniejszym tak, czyli ta, która została od zera obsadzona przez Andrzeja Dudę za czasów już dobrej zmiany będzie takim Super sądem, który będzie mógł podważać prawomocne orzeczenia wszystkich sądów jeśli dotyczyły one statusu sędziego jeśli one podważały status sędziego jednak izba w Sądzie Najwyższym będzie mogła podważyć orzeczenie każdego sądu jeśli jeszcze raz jeśli ten sąd podważył swoim prawomocnym orzeczeniu status sędziego, czyli to oznacza, że w ten sposób stworzona furtka do tego, aby podważać orzeczenie Sądu Najwyższego z 5grudnia, które przecież przypomnę stwierdził, że izba dyscyplinarna nie jest sądem, ale może prawo nie może zadziałać wstecz nie może mieć to zadziałać w odniesieniu do tego co Sąd Najwyższy zrobił 5grudnia nie wiem czy to, o czym będzie ta zasada nieretroakcji prawa stosowana, tym bardziej że ona obowiązuje przede wszystkim w prawie karnym wydaje mi się, że celem projektodawców jest to, aby usunąć systemu prawnego każde orzeczenie w tym właśnie orzeczenie Sądu Najwyższego, ale też każde przyszłe orzeczenia, że podczas rządów powszechnego, który stwierdzi, że jakiś sędzia nie może być członkiem składu i te orzeczenia, które wydaje mogą być obciążone wadą nieważności, czyli jak to będzie wyglądało w praktyce mamy Sąd Rejonowy Okręgowy tak tak, które wydają orzeczenie w konkretnej bardzo konkretnej sprawia, jeżeli no co by się musiało stać, żeby zadziałał ten przepis, który teraz powiedziałaś wyobraźmy sobie, że Sąd Najwyższy tak zakaz za chwilę, bo 15stycznia będzie rozstrzygał kolejne sprawy dotyczące Izby dyscyplinarnej, a w nawiązaniu właśnie do orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyobrażam sobie, że prawdopodobnie Sąd Najwyższy znów stwierdzi, że izba dyscyplinarna nie jest sądem i co w takiej sytuacji może się stać może zostać wniesiona do Izby kontroli spraw publicznych skarga, że takie prawomocne orzeczenie jest orzeczeniem nieważnym orzeczeniem, które zapadło z rażącym naruszeniem prawa i jeśli nie zrobi tego strona to zrobi to np. prokurator generalne minister sprawiedliwości sprawiedliwość Ziobro wpadki i tak przypadkiem będzie mógł zakwestionować prawomocne orzeczenia tak naprawdę usunąć systemu prawnego orzeczenia sądów powszechnych prawomocna i Sądu Najwyższego sądów administracyjnych, które w jakikolwiek sposób podważa powołania sędziów, ale właśnie chodzi mi o tym, przypadek, gdzie kiedy w jakim przypadku mogłoby zadziałać to uchylenie orzeczenia sądu powszechnego takiego, w którym ty lub ja lub nasi słuchacze mają styczność wyobraźmy sobie taką sytuację, że sądy powszechne też będzie uznawał, że wieko sprawie, w której rozstrzyga musi wziąć pod uwagę orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo sprawa ma element unijne z jakiegoś powodu np. jest to sprawa konsumencka sąd stwierdza, że w I instancji w składzie orzekającym był sędzia, który został powołany udziałem na karę, czyli organu upolitycznione ego i sędzia decyduje np. sędzia Sądu Okręgowego decyduje się na to, aby zweryfikować to czy orzekał skład, który miał do tego prawo i załóżmy, że wydaje takie rozstrzygnięcie, że oto ten sędzia i ten sąd nie miał prawa tego rozstrzygnąć, ponieważ nie jest sądem w rozumieniu prawa i jeśli jego rozstrzygnięcie potem podtrzymał Sąd Apelacyjny no to rozstrzygnięcie stanie się prawomocna no i może być tak, że z pominięciem tych tego Sądu Okręgowego Sądu Apelacyjnego minister sprawiedliwości prokurator generalny wniesie skargę na to orzeczenie do Izby kontroli spraw publicznych i w ten sposób udowodni po wyroku, że to orzeczenie było niezgodne z prawem i eliminuje z obrotu prawnego orzeczenie i ten sąd, który rozstrzygał nawet nie będzie powiadomiony tak wg tych przepisów nowych uchwalonych przez PiS sąd, który rozstrzyga prawomocnie o tym, że ktoś nie jest sędzią nie jest składem sędziowskim nie będzie powiadamiana o tym, że została wniesiona taka skarga to przed jakim wyborem zostaną postawieni sędziowie właśnie takiego np. z Sądu Okręgowego, któremu wspominaliśmy albo będą musieli podjąć ryzyko, bo zgodnie z prawem powinni sprawdzić w trakcie w I instancji np. będzie miał prawo rozstrzygać albo tego nie zrobić po to, by ktoś później nie zakwestionował ich orzeczenia dobrze rozumiem tak i żeby ktoś później nie tylko nie zakwestionował ich orzeczenia i wyrzucił go z obrotu, ale też nie zabrał się za nich, bo w konsekwencji tych przepisów, które za chwilę zostaną zapewne uchwalone taki sędzia musi się liczyć z represjami, bo zakwestionowanie statusu sędziego będzie dla niego oznacza skutki dyscyplinarne być może także skutki karne, czyli nawet wyrzucenie go z zawodu nawet odebranie mu możliwości pracy tam jest delegować tego nocnych poprawkach komisyjnych prawo sprawiedliwość nie zrezygnowanie z tych najważniejszych najbardziej represyjnych podstaw do tego, aby pociągać sędziów do odpowiedzialności nie zrezygnowano jak opona marszałek Terlecki mówił, że niestety przed jeszcze wczorajszym posiedzeniem niestety jego zdaniem będą wniesione poprawki łagodzące na tym mówi żadnych żadnego ogrodzenia nie ma nie ma żadnego łagodzenia i te poprawki, które zostały wniesione przez Gowina owców tak naprawdę są delikatnym liftingiem taka co co proponuje PiS, ale na jezdni nie zmieniają Meritum, a w tym przypadku, które ja mówię te izbę kontroli spraw publicznych wprowadzenia jej charakteru jako Super sądu on i to dużo dalej niż proponował to w punkcie wyjścia PiS tam jest też inna ważna zmiana, która jest też bardzo niebezpieczna, bo nadaje Izby dyscyplinarnej znów dodatkowe kompetencje w sprawach dyscyplinarnych, bo dzisiaj jest także w przypadku spraw dyscyplinarnych sędziego w I instancji rozstrzygają sędziowie sądów powszechnych oni są zgromadzenie w takich sądach, które działają na poziomie Sądu Apelacyjnego w zależności od tego jaki to jest sąd w jakiej jaka to prokuratura prowadzi postępowanie to właśnie ostrzega np. sąd dyscyplinarny złożony z 3 sędziów sądów powszechnych przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i dopiero w II instancji np. immunitet uchyla izba dyscyplinarna dzisiaj tak jest natomiast zaproponował PiS coś takiego, żeby w I instancji rozstrzygał jednoosobowo sędzia Izby dyscyplinarnej natomiast II instancji będzie rozstrzygał skład trzyosobowy, czyli kwestia, jaka będzie także prawo działalności to będzie maszynka po prostu taki taśmociąg do uchylania masowo sędziom immunitetu np. wtedy, kiedy ich zdaniem sędzia przekroczył uprawnienia tak zostanie postawiony sędzia będzie miał prawo odwołać się od rozstrzygnięcia Izby dyscyplinarnej do pana Boga no tak, czyli koniec, czyli koniec no to zapewne jeśli tak za kilka minut lub kilka godzin posłowie przegłosują zmiany pewnie przegłosują za chwilę też wkroczą rzecznicy dyscyplinarni prokuratorzy wszystkie te Pionki którymi dysponuje Zbigniew Ziobro zostaną użyte do spacyfikowania sędziów, którzy wykonują orzeczenie Trybunału sprawiedliwości i idą w tym kierunku w jakim poszedł Sąd Najwyższy 5grudnia, czyli zakwestionują status sędziów powołanych z udziałem OKS oczywiście ten proces nieco będzie wydłużony, bo prawdopodobnie można spodziewać, że Senat się Senat wniesie poprawki do tych ustaw do tej ustawy o tych zmian do tych ustaw właściwie tylko żona później znowu mogą być w sejmie, a skręcona pewnie albo wniesie poprawki, bo wniesie w ogóle odrzucenie całego projektu, czego bym się bardziej spodziewała, ale tak czy inaczej stanowisko Senatu będzie musiało być zajęte w ciągu 30 tak dni później zapewne, a partia rządząca, która ma wciąż większość w izbie poselskiej Helskie od przywróci tak swój projekt, a potem decyzja będzie musiał podjąć pan Andrzej Duda zrozpaczony nie podejmuje decyzje myślę, że on wykonuje z po prostu wolę polityczną szefa parku w przyszłym roku o wyborach we własnej sprawie ma do Korei właśnie dlatego będzie wykonywał ślepo wolę polityczną tak jak wykonuje ją do tej pory w kwestii sądów staje się twarzą niszczenia sądownictwa kontynuujemy popołudniową audycje Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry 26 minut po godzinie dwunastej w studiu Radia TOK FM Ewa Ivanova GazetyWyborczej raz jeszcze dzień dobry dzień dobry, a sejmowym studiu Radia TOK FM Roch Kowalski dzień dobry no właśnie dzień dobry dzień dobry czekamy na wznowienie prac jest szansa, że za kilka minut 1230 posłowie zbiera się w sali posiedzeń Sejmu będzie drugie czytanie ustaw sądowych punktualnie ten punkt na pewno się nie rozpocznie, ponieważ nadal posłowie są na etapie zadawania pytań w sprawach bieżących z tego co widzę w porządku obrad wynika, że jeszcze 2 pytania mają posłowie do zadania, więc myślę, że około trzynastej zacznie się drugie czytanie projektu ustawy regulującej dopiero, chociaż to i tak jest olbrzymi poślizg w porównaniu do tego jak początkowo ten harmonogram prac w sejmie miał wyglądać może powiedz coś o frekwencji na sali plenarnej na razie jest dosyć znikoma na pewno jest duża mobilizacja po stronie opozycji, która planuje, które by próbuje zatrzeć złe wrażenie po wczorajszym głosowaniu dzisiaj nawet wice marszałek Włodzimierz Czarzasty opowiadał o tym jak posłowie są wożeni samochodami z ci, którzy wczoraj byli nieobecni dziś są wożeni samochodami do Sejmu tak, by frekwencja na sali plenarnej była jak najwyższej tak, by ewentualnie móc przegłosować prawo i sprawiedliwość jeśli partii rządzącej powinęła się oka, ale jak rozumiem partia rządząca także będzie zdeterminowana co wczoraj już pokazała nawet obecności prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który o kulach przyjechał do Sejmu w sumie na jedno 1 głosowanie dotyczące odrzucenia ustawy sądowej w pierwszym czytaniu, więc można się spodziewać że, że prawo i sprawiedliwość zewrzeć szyki i że tych 230 ponad posłów pokornie dzisiaj usiądzie w ławach poselskich, jakie nastroje w sejmie panują pod tym nocnym posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości z 1 strony jest skrajne zmęczenie wśród tych posłów, którzy brali udział w piątej nad ranem w pracach komisji z drugiej strony jest rozczarowanie, bo politycy opozycji chyba spodziewali się, że ta kadencja Sejmu, w której ten Sejm jest bardziej różnorodne będzie wyglądała trochę inaczej i że prawo i sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z poprzedniej kadencji, kiedy te prace wyglądały w sposób skandaliczny okazało się w nocy, że niewiele się zmieniło, że posiedzenia komisji nawet po tym, jak zmienił się jej przewodniczący ze Stanisława Piotrowicza Marka Asta nie uległy większej zmianie co zresztą pokazuje nawet dzisiejszy dzień i ekspresowe tempo prac pełne takiego chaosu tutaj jeśli chodzi o terminy i kolejne godziny i przesuwanie jest też jest to też poczucie takiego skandalu olbrzymiego, ponieważ posłowie, którzy skończyli pracę o piątej nad ranem zostali wezwani do Sejmu na godzinę dziewiątą, czyli mieli 4 godziny na odpoczynek sen, po czym okazuje się, że o dziewiątej to posiedzenie nie zostało wznowione mamy dwunastą 30 i ten punkt porządku dziennego, czyli drugie czytanie ustawy regulującej nadal się nie rozpoczął, a właściwie dlaczego, skąd to przesunięcie legislatorzy prawnicy pracownicy kancelarii Sejmu nadal pracują nad tym, by sporządzić bez porządzi sprawozdanie z tego nocnego posiedzenia bez zgrupowań te poprawki, które zostały wprowadzone, by przygotować, zanim się mnie rok przed możliwością być może 1 z posłów na dziewiątą nie chciał przebić do Sejmu stanowi przychód później tym razem akurat jest wina właściwie nie wina tylko oczywiście jest to zrozumiałe, że pracownicy potrzebują czasu na to by pracownicy kancelarii Sejmu akurat pracują sumiennie muszą się wywiązywać ze swoich obowiązków z regulaminu nie mogą sobie pozwalać tak jak posłowie, żeby ten regulamin łam o tym, że im się też należą podziękowania sumiennie posłowie omijają z kolei opinię biura analiz sejmowych, czyli także urzędników kancelarii przypomnę sejmowym studiu Roch Kowalski w studiu Ewa Ivanova z gazety wyborczej ruchu ostatnie pytanie tutaj rozmawialiśmy kilka minut temu o tym jak ten proces legislacyjny przebiegał, ale przede wszystkim co proponują co proponuje pisowska większość powiedz, kiedy pracę pracę w Senacie, bo rozumiem, że Sejm drugie czytanie w trybie nieodległym pilnym trzecie czytanie ustawa wędruje do Senatu, kiedy Senat zajmie się ustawami sądowymi tutaj jeszcze tylko wspomniał, że ten tryb pilny jest także trybem skandalicznym, bo posłowie nie będą mieli możliwości zadawania pytań w trakcie drugiego czytania i tak jak zwyczajowo po drugim czytaniu pytania po drugim czytaniu ustalającą zawsze odsyłana do komisji tak teraz posiedzenia komisji nie będzie jak wspomniałeś ustawa bezpośrednio z drugiego czytania przejdzie trzecie czytanie, czyli głosowanie o piętnastej te głosowania są zaplanowane jeśli chodzi o Senat to tutaj jest deklaracja ze strony opozycji o maksymalnym wykorzystaniu trzydziestodniowego terminu na rozpatrzenie ustawy tam politycy mówili nawet, że to 30 dni to za mało 0809. stycznia jest to posiedzenia Roch powiedz czy już są jakieś komentarza czy już w sejmie jest powszechna wiedza świadomość, że komisja Europejska wysłała list do prezydenta premiera marszałków Sejmu Senatu z apelem wstrzymania procedowania tych ustaw na razie komentarzy do tego wydarzenia jeszcze niema, ale jest naturalną konsekwencją zresztą politycy opozycji wręcz apelowali do o do komisji Europejskiej do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w formie zabezpieczenia wstrzymała obowiązywanie tych przepisów więcej rozumiem ten list jest konsekwencją apel ligi opozycji, by jakiś sposób uchronić sędziów przed tymi przepisami bardzo dziękuję Lech Kowalski sejmowego studia Radia TOK FM ruch jak rozumiem w sejmie zostaje, gdy tylko posiedzenie rozpocznie się będziemy dla państwa transmitować, a Rocha będzie relacjonował bardzo dziękuję studiował pan oraz gazety wyborczej, a może przewrotnie, wsłuchując się to, o czym mówiła kilka minut temu jak kar jakie, jaka może być praktyka realizowania tych ustaw jak sędzia będzie można z zawodu usunąć rok teraz, opowiadając o tym jak przebiega ten proces legislacyjny może przewrotnie znajdziemy, choć 1 dobrą zmianę, którą PiS tam niechcący nawet montował w tej ustawy jest coś co miałby naprawdę usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie no nie ma tam zmian nawet gdybym bardzo bardzo chciała znaleźć jakąkolwiek zmianę, która miałaby taki charakter pro obywatelski poprawiała, by szybkość sprawność sprawiedliwość sądów to żadna z tych zmian, które są proponowane do tego nie zmierza to zapowiedź, bo bardzo często to pokazują badania pada w poważnych dyskusjach właściwie wielu też poważnych ekspertów mówi tak sądownictwo czy wymiar sprawiedliwości w Polsce zresztą zmian wymaga, ale czy PiS, choć przez chwilę mówiąc np. od tych ustawach, które mają ograniczyć wolność zastraszyć sędziów w ogóle dziś używa tego argumentu, że w Polsce ludzie zbyt długo czekają na rozprawy, że chcemy cokolwiek pozytywnego zrobić dla ludzi czy nie czy ten wątek w ogóle nie pojawi, a teraz coraz mniejsze pojawia właśnie takich coraz mniej obecna władza kładzie akcent na właśnie usprawnienie postępowania poprawienie szybkości rozstrzygania spraw i tego, aby sprawę miały taki wymiar bardziej pro obywatelski i społeczne myślę, że to chyba wynika też z tego, że przez ostatnie lata bardzo dokładnie widzimy na liczbach, że wymiar sprawiedliwości na skutek tych pseudo reform zwolnił z został zapchany tak naprawdę przez przez co wie co się dzieje w sądach przez to, że brakuje sędziów przez to, że ministerstwo nie jest w stanie zapewnić obsadzenia wakatów sędziowskich i przez to, że nie jest w stanie uchwalić prawa i procedur, które usprawnią pracę sądów tak naprawdę te zmiany nie zmierzają w jakikolwiek sposób do poprawienia funkcjonowania sądownictwa, która oczywiście ma swoje problemy, o których wszyscy wiemy, czyli np. czyli np. właśnie wolność postępowań, czyli np. to, że w pewnych sytuacjach sądy są bardzo mocno skrępowane przepisami prawa albo przepisami procedury, które to utrudniają, ale te przepisy to nie jest 1 problem to tym problemem jest przede wszystkim brak, a obsadzenia stanowisk sędziowskich tak nie można strach będzie ryzykował, że będzie jeszcze więcej wakatów, jeżeli zacznie sędziów, a przez siebie nazywanych mechanik nazywają, ale powiedzmy niepokornych tak zacznie usuwać także Jerzy sza będzie jeszcze gorzej, ale pewnie tutaj jest jakiś plan UB, czyli pomysł na to, aby ekspresowo obsadzać te te wakaty, które się pojawią np. ludźmi, którzy marzą o tym, żeby zostać sędziami nie ma asystentami sędziów asesorami ludźmi, którzy od wielu lat starają się o to, żeby zostać sędziami i jest jakiś powodów im się to nie daje także z tych powodów, że nie ma nowych konkursów nie ma możliwości wystartowania miejsce w sądzie, więc teraz będą te miejsca zapewne zajęły będą obsadzane przez nową władzę nowymi młodymi ludźmi to to jeszcze 1 sprawa na koniec i przypomnienie, bo być może ktoś mógł np. dzisiaj wrócić do kraju nie móc śledzić wcześniej tego co działo się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin to nad czym procedując dzisiaj posłanki posłowie to jest to są projekty zmian o zmianach w ustawach prawo o ustroju sądów powszechnych ustawy o Sądzie Najwyższym poważniejsze nazywają te projekty co się stało przyczyną, że właśnie teraz właśnie te zmiany właśnie w tych ustawach PiS chce wprowadzić co sprowokowało partia do tego myślę, że orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej listopadowe, które zawierało jasne wskazówki dla Sądu Najwyższego jak ma rozstrzygać o tym czy jakiś organ w Polskim systemie prawnym jest sądem w myśl prawa unijnego i w myśl prawa krajowego i w grudniu Sąd Najwyższy, realizując orzeczenie Trybunału unijnego rozstrzygnął, że izba dyscyplinarna powołana za czasów dobrej zmiany nie jest sądem sądem w rozumieniu prawa unijnego, ale też sądem w rozumieniu prawa polskiego no ale przecież to z kolei było konsekwencją wcześniej przyjętych ustaw przez prawo i sprawiedliwość dokładnie tak, ale rozpoczął się proces tak naprawdę totalnej anarchii na poziomie sądów powszechnych Sądu Najwyższego, kiedy zaczęto kwestionować nie tylko skład Izby dyscyplinarnej, ale też to pociąga za sobą to, że za chwilę będą rozstrzygali sędziowie Sądu Najwyższego, ale też innych sądów o tym czy rozstrzygnięcia, które zapadły w izbie dyscyplinarnej mają charakter wyroków, czyli np. czy to, że izba dyscyplinarna uchyliła sędziemu immunitet to jest to orzeczenie, które jest istniejące w obrocie prawnym czy jest to orzeczenie nieistniejące za chwilę będą sądy myślę, że tutaj izba karna Sądu Najwyższego będzie rozstrzygała wnioski, które wpływają o wznowienie postępowań, bo dzisiaj piszemy w Gazecie wyborczej o tym, że już mamy 2 wnioski o wznowienie postępowań, które zakończyły się w izbie dyscyplinarnej z moich informacji wynika, że to są wnioski złożone przez adwokata radcy prawnego, ale wkrótce wpłynie też taki wniosek w sprawie sędziego, któremu uchylono immunitet bardzo dziękuję za rozmowa dziękuje czekamy na wznowienie prac SA w Sejmie Sejm oczywiście pracuje tylko jeszcze nie jest poprzedni punkt porządku obrad to są pytania w sprawach bieżących, a to na co oczekujemy to jest drugie czytanie projektu ustaw SA o zmianach w Sądzie Najwyższym sądach powszechnych, chociaż Chmal należy jednak określać to jak ustawy organizować dyscyplinujące dominująca upolitycznia sądzą sądy ustawę zdaniem upolitycznione sądy Ewa Ivanova z gazety wyborczej bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA