REKLAMA

Przyszłość kolei – opowieść wigilijna?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-21 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowy poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Filipka 6 oraz obrazem na studia teraz Karol Trammer twórca redaktor naczelny pisma zbiegiem szyn, a także autor książki ostre cięcia jak niszczono polską kolej, która okazała się wydawnictwie krytyki politycznej dzień dobry dzień dobry spotkamy się trochę tak wrót świątecznego szczytu podróży i pod koniec roku, by podsumować może trochę po prognozować spojrzeć na sytuację na polskich torach w kontekście tak nowego Rozwiń » rozkładu jazdy, jaki planów związanych z inwestycjami w Polskiej kolei mamy 2 takie punkty wyjścia tej rozmowy i 1 tych 20 punktów jest pana książka, w której napisał pan o tym jak systemowo począwszy od lat osiemdziesiątych na rozmaite sposoby i rozmaitych powodów sieć kolejowa siatka połączeń były w Polsce zwijane, ale wróci pan też uwagę, że w ostatnich latach było kilka takich dróg cięć w dobrą stronę to znaczy w stronę ponownego zachęcenia pasażerów do tego, żeby jednak tymi pociągami jeśli drugi punkt wyjścia to regularnie przesłane wszystkim redakcjom w Polsce komunikaty spółki PKP Intercity o tym, że półrocza na półrocze coraz więcej pasażerów rzeczywiście wybiera kolei to właśnie przewoźnik notuje kolejne rekordowe półrocza i lata jest jeszcze trzeci punkt wyjścia, czyli właśnie ten rozkład jazdy, ale oni za chwilę jak z polską koleją pod koniec 2019 roku Polska kolej jest rzeczywiście w takim rozkroku to znaczy bardzo duże likwidację ograniczenia cięcia przeprowadzone w poprzednich dekadach no muszą skutkować tym, że sieć kolejowa np. nie jest nie ma charakteru ogólnokrajowego to znaczy są duże miasta, które znalazły się poza siecią kolejową myślę tu Jastrzębiu Zdroju, które największy jest moim miastem w Polsce bez połączeń kolejowych liczy prawie 1000 mieszkańców, ale mamy także łam, że bez połączeń kolejowych straciła już po dziewięćdziesiątym trzecim roku, czyli będąc jeszcze miastem wojewódzkim co pokazuje skalę likwidacji w latach dziewięćdziesiątych, a mamy również problem ze spójnością sieci kolejowej, ponieważ wiele linii kolejowych czy zostało zlikwidowanych czy jest w stanie niepozwalającym na użytkowanie, które łączyłyby regiony, które zapewniałyby spójność sieci kolejowej dla sieci kolei bardzo ważna jest spójność to znaczy, żeby można było uruchamiać pociągi w różnych relacjach myślę tu nie tylko ruchu pasażerskim, ale także o ruchu towarowym, który cieszy się słabszym priorytetem w w przypuszczalnie pociągu w związku z tym z punktu widzenia ruchu towarowego ważne jest to, żeby można było wykorzystywać alternatywne trasy wobec tych, gdzie dużo jeździ pociąg pasażerski i z tym jest problem z tą przepustowością spójności sieci kolejowej, ale rzeczywiście mamy do czynienia z takim odbiciem się od dna, czyli to dno, kiedy mieliśmy, żeby tak nakreślić historycznie to znaczy jak daleko mamy już do powierzchni dnem był moim zdaniem przełom dwudziestego 2001. wieku NATO dno trzeba spojrzeć z 2 perspektyw jednak są wyniki przewozowe najgorsze w powojennej historii Polski były w 2005 roku wtedy Polska kolej przewiozła najmniej pasażerów a, ale również kwestia stanu infrastruktury również na przełomie dwudziestego z tego pierwszego wieku z powodu zaległości w utrzymaniu bardzo wiele linii po prostu nie było remontowanych spadała na nich prędkość z powodu coraz gorszego stanu technicznego i dopiero tak bym powiedział od 2011 roku to zaczęło się powoli zmieniać to znaczy zaczęto nie tylko realizować duże modernizacje, które wymagała Unia Europejska odnośnie głównych ciągów, ale także zaczęto remontować po prostu linie kolejowe no i te efekty tych działań są widoczne w postaci skrócenia czasu jazdy na ciągach, gdzie czas jazdy był fatalny przez lata np. Wrocław Jelenia Góra z Wrocławia Jeleniej góry jest 128 km i w najgorszym okresie pociąg pokonywał trasę około 3 godziny no teraz pociąg, który jest pociągiem pospiesznym pociągiem Pendolino jedzie nieco ponad 1,5 godziny, a co pokazuje, jakie efekty przynoszą po prostu tam nie było wielkiej modernizacji to po prostu została wyremontowana ta linia kolejowa, a co pokazuje jak wiele zależy od stanu infrastruktury, żeby kolej mogła zaoferować konkurencyjne czas przejazdu wobec samochodu no i rzeczywiście mamy na takim powiedział punktowe przykłady prawdziwego renesansu kolei w Polsce a, czyli mamy np. województwo dolnośląskie, które od połowy grudnia przywróciła ruch kolejowy na linii do Bielawy Bielawa 30 miasto, które już od końca lat siedemdziesiątych było pozbawione połączeń kolejowych tam pod wpływem dużego nacisku społecznego lokalnej społeczności te pociągi wróciły odbudowano linię kolejową co ciekawe ta linia kolejowa nie należy do PKP tylko została przyjęta przez dolnośląską służbę dróg kolei jest taka specyficzna jednostka, która województw dolnośląskim łączy w sobie zarządzanie drogami i liniami kolejowymi znaczenie regionalne, ale w takiej sytuacji oznacza, że potrzebna była interwencja właśnie władz lokalnych, które się na co dzień nie zajmują infrastrukturą kolejową po to, żeby coś takiego przewróci to inicjatywa wyszła właśnie ze strony samorządowców, a nie ze strony spółki PKP polskie koleje rzeczywiście przykład województwa dolnośląskiego pokazuje nam, że prawdziwa odbudowa kolei, a to jest działanie będące konsekwencją aktywności samorządu Regionalnego samorządu wojewódzkiego głównie w tym przypadku, ale także społeczności lokalnej, która oczekiwała odtworzenia tego połączenia kolejowego natomiast, jeżeli linia kolejowa znajduje się albo spółce PKP polskie linie kolejowe albo, jeżeli jest nieużytkowana znajduje się wtedy w spółce PKP to działania na rzecz odtworzenia na rzeczy rewitalizacji takiej linii kolejowej idą dużo dużo wolniej, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie są realizowane z myślą o Łobzie, do której miała, do której prowadzi linia kolejowa w złym stanie wykorzystywana epizodycznie przez pociągi towarowe Italia była już w krajowym programie kolejowym i regionalnym programie operacyjnym wrócą podlaskiego uwzględniona do rewitalizacji, żeby Łomża znów mogła się życie połączeniem kolejowym i niestety spadła tych programów z powodów politycznych często, ponieważ złoże wybory prezydenckie wygrał kandydat, które jest dezerterem z PiS-u, a nie nowa kandydatka PiS-u, więc to pokazuje jak bardzo polityka wpływa niezwykle dużo czynników, które trzeba uwzględnić, więc wróćmy jeszcze wiele, bo to mnie fascynuje skoro przez 40 lat nie było tam połączenia no tak naprawdę zmieniła się tak naprawdę populacja całego miasta to jest już kolejne pokolenia jak 2 pokolenia do przodu, więc wiele osób było przyzwyczajonych do tego pociągu po prostu nie ma jednak było to zaangażowanie, jaki społeczników, żeby ten pociąg pociąg rzeczywiście się pojawił, więc co może zrobić człowiek którego, który wie, że kiedyś do jego płacił tego jego miejscowości dojeżdżały pociągi chciałby, żeby dojeżdżały to jest po prostu się po prostu opłaca pod wieloma względami, żeby rzeczywiście wpłynąć na na ten kawałek swojej przestrzeni, trzymając się przykładu Bielawy no to tam zaczęło się wszystko od inicjatywy lokalnej zebrania kilku tysięcy podpisów wśród mieszkańców, a tylko, że warunkiem jest to, żeby to trafiło na podatny grunt oczywiście podpisy nacisk społeczny jest bardzo wskazane no bo pokazuje, czego oczekują mieszkańcy w związku z tym politycy jakoś tam próbują się dostosować do tych oczekiwań natomiast to trafiło na podatny grunt w postaci i władz województwa dolnośląskiego i spółki koleje dolnośląskie, które uznały, że warto to zrobić, a w innych regionach często nie ma tego impulsu po stronie już odpowiedzialnych osób zarządzających systemem kolejowym, że rzeczywiście warto takie reaktywację przeprowadzić, a z ja uważam, że te reaktywację, bo to nie jest 1 reaktywacja w województwie dolnośląskim 2019 roku wróciły pociągi do Lubina najpierw w kierunku Legnicy potem w kierunku Głogowa przywracany jest również ruch po 8 latach na linii z Głogowa przez Wschowę do Leszna jest taka specyficzna linia po przebiega przez 3 województwa, a jak wiadomo jak linia kolejowa przebiega przez różne w usta to częsty problem z porozumieniem się tych województw co do finansowania tego jak powinien wyglądać rozkład jazdy no i to pokazuje, że jeżeli mówimy o renesansie kolei to on następuje w jest uzależnione czy jest uzależnione od tego jak politykę kolejową wprowadzi dane województwo i są niestety województwa, które jeszcze nie bardzo rozumieją tego, jaką rolę powinna spełniać kolei, jakie powinny zaspokajać potrzeby myślę tu owoce warmińsko-mazurskim, które mimo, że w województwie tym zostały zrealizowane dość duże inwestycje w postaci modernizacji linii z Działdowa do Olsztyna czy Olsztyna przez Szczytno Pisz do Ełku to województwo, które odpowiada za liczbę pociągów za częstotliwość kursowania mimo zakończenia tych modernizacji nie zwiększyło liczbę połączeń, czyli mamy trochę zmarnowany poznamy nowe tory po, których nic nie mamy wyremontowane tory mamy poprawę przepustowości linii kolejowych, ponieważ odbudowano mijanki, które w latach dziewięćdziesiątych zostały zlikwidowane 302001. wieku w niektórych przypadkach został zlikwidowany, więc wykonano dużo drogiej pracy, żeby ta infrastruktura kolejowa umożliwiała zapewnienie lepszej oferty i zaspokajanie potrzeb mieszkańców na dojazdy, a samorząd województwa nie prowadzi, a rozwoju tej rozwoju tych połączeń tylko zostawia je w takim stanie skraca się tylko czas jazdy, ale liczba połączeń pozostaje bez zmian, ale to wydaje się zupełnie absurdalne, dlatego że plan na remont torów są znana kilka lat do przodu czy wychodzą nie wychodzą przykład mam żal, ale są znane tak i województwo wie o tym nie jakiś komunikacji, w którym w której, kiedy np. PKP PLK powiedzą chcielibyśmy wyremontować te trasa województwo powiat, ale my to nie wstawimy pociągu, więc postać może te pieniądze nie powinny pójść na jakiś mecz na jakieś inne połączenia, gdzie być może jest rzeczywiście chęć ze strony władz lokalnych, żeby tam rzeczywiście kierować pociągnie to spójrzmy np. województwa podkarpackiego, bo tu sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana niż panują przedstawił w województwie podkarpackim to samorząd województwa zdecydował o tym, żeby środki z Regionalnego programu Operacyjnego województwa podkarpackiego trafiły na rewitalizację linii Dębica Mielec, gdzie od dobrych kilku lat nie odbywa się ruch pociągów a, czyli tak naprawdę ten impuls wypłynął samorządu województwa ale gdy już pytamy samorząd województwa o to jaka będzie oferta na tej linii po zakończeniu prac rewitalizacyjnych okazuje się, że samorząd województwa planuje skierowanie tam 4 pociągów dziennie standardy europejskie tworzenia oferty przewozowej na kolei to są pociągi kursujące regularnie co godzinę na z obszarach słabo zaludnionych co 2 godziny przez cały dzień od rana do wieczora, bo taka oferta w stanie zaspokoić coraz bardziej zróżnicowane potrzeby pasażerów, czyli jedni chcą dojechać do pracy na ósmą inni są do pracy jechać na dziesiątą inni chcą pojechać wieczorem na koncert i wrócić po nim do domu niektórzy chcą pojechać na szkolenie te godziny, kiedy ludzie chcą jechać pociągami już nie są tak łatwe do określenia jak to było za PRL-u wystarczyło zapewnić dojazd na szóstą 14 i dwudziestą drugą, bo ludzie pracowali na 3 zmiany w wielkich zakładach przemysłowych, a i tak to się stało na świecie tak co się stało w Europie, że właśnie wprowadzą tzw. cykliczny rozkład jazdy pociągów zlokalizowanie poprzez regularny pociąg co godzinę te standardy co godzinę czasem częściej co półgodziny czasem radzić co 2, ale trzymają się tego standardu co godzinę po to, żeby również móc walczyć z konkurencją samochody, bo samochód daje dużą elastyczność możemy do niego 6, kiedy mamy na to ochotę ruszyć kolej, chcąc konkurować chcą być poważnie traktowanym środkiem transportu przez społeczności lokalne musi też zapewnić jak najdalej idącą elastyczność korzystania z niej skoro nie możemy uśrednić tego stanu polskich kolei w Polsce w polskich kolei to zapytam jak gdzie w 2020 roku być pasażerem kolej jest najchętniej, w którym województwie myślę że, toteż znowu chciałbym krótko ładnie piąć trudno powiedzieć ogólnie w odnosi całego województwa no bo np. chwalę województwo dolnośląskie, ale np. Lwówek Śląski Złotoryja miasto powiatowe nie mają wciąż połączeń kolejowych, ale właśnie województwo dolnośląskie przynajmniej myśli planuje jak ten problem rozwiązać przede wszystkim dobrze żyje się pod względem kolejowym ludziom, którzy mieszkają 3, a głównych ciągach kolejowych głównych z punktu widzenia Regionalnego nawet ogólnokrajowego, czyli np. zwoju Wielkopolskim na liniach zbiegających się do Poznania tam pociągów jest coraz więcej, a w województwie Mazowieckim na liniach zbiegających się do Warszawy też pociąg jest dużo jeżdżą od świtu do późnego wieczora, a natomiast problem zaczyna się jak spojrzymy na linie lokalne nawet Wojciech Mazowiecki, który bywa stawiana jako przykład jako województw, które pierwsze stworzyło własną spółkę kolejową i wydawało się, że ma jakąś przemyślaną politykę kolejową dalej mamy takie miasta Ostrów Mazowiecka Sokołów Podlaski Kozienice a gdzie pociągi nie docierają i co gorsza władze województwa za bardzo nie mają pomysłu, a na dalsze kroki rewitalizować Ania i przywracania połączeń kolejowych Karol Trammer twórca redaktor naczelny pisma zbiegiem szyn autor książki ostre cięcia niszczą polskie polską kolej państwa moim gościem za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA