REKLAMA

Niepełnosprawność jako element bioróżnorodności?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-21 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:15 min.
Udostępnij:

O krytycznych studiach o niepełnosprawnościach opowiadała dr Katarzyna Ojrzyńska, Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu z Uniwersytetu Łódzkiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósma 41 sobotni poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Filip Kekusz ze mną w studiu dr Katarzyna Ojrzyńska zakład angielskiego dramatu teatru i firm Uniwersytet łódzki dzień dobry dzień dobry i będziemy rozmawiać o nurcie badań naukowych, które mówi się mało, który jak zacząłem czytać, przygotowując się do tej rozmowy jest niezwykle interesujące wielowątkowe i gdzieś tam rozwijający się wbrew wbrew intuicji chodzi o krytyczne studia nad niepełnosprawnością to jest o Rozwiń » czym pani się zajmuje, tak więc na początek wprowadzimy czym są owe krytyczne studia nad niepełnosprawnością krytyczne studia nad niepełnosprawnością właśnie moglibyśmy wiedzieć o niepełnosprawności dni, a od zajmują się krytyczną refleksją dotyczącą niepełnosprawności przede wszystkim takimi tematami jak czym właściwie niepełnosprawność, jaka jest pozycja rola osób niepełnosprawnych społeczeństwie, bo wychodzimy z założenia tak kulturowo medycznie też, że ta niepełnosprawność to jest coś co medycyna musi leczyć społeczeństwo traktuje jak defekt przeszkodę, a z punktu widzenia tych badań okazuje się, że może być też elementem zróżnicowanie w przyrodzie jak najbardziej takim punktem wyjścia dla krytycznych studiów o niepełnosprawności jest pewien podział oddzielenie tego co nazywamy impeachment, czyli uszkodzeniem czy dysfunkcją, która jest pewnym faktem biologicznym, która jest pewną właściwością ciała, a niepełnosprawność niepełnosprawność jest sposobem interpretacji tej właściwości ciała jest pewnym tworem tworem kulturowym tworem społeczna, czyli niepełnosprawność istnieje w człowieku wokół niego tak na darowanie, czyli znaczy poniekąd też też człowieku pod tym względem, że pewne formy pewne dysfunkcje wiążą się także z pewnymi są w ten sposób nie Unii uprawniające wiążą się np. z pewnym bólem z podatnością na pewne choroby, więc jest to bardzo złożone zjawisko, które wymaga bardzo takiego skomplikowanego namysłu właśnie tak sobie tak myślałem o niepełnosprawności i o tym jak ona wpływa na funkcjonowanie w społeczeństwie to przedmiot głowę mój własny przykład moją -6 dioptrii i w momencie, w którym społeczeństwo, który nie miał okularów też mógł być postrzegany jako osoba niepełnosprawna nie taką teraz nie powie jak najbardziej niepełnosprawność jest no tak jest to jest dosyć ciekawe, że właśnie niektóre formy niepełnosprawności szczególnie te mniej częste spotkają się zwiększą stygmatyzacją, ale ogólnie rzecz biorąc różne formy właśnie uszkodzeń dysfunkcji, a właściwie wybieramy uważamy za coś co jest co wpisuje się w naturalny porządek świata za pewną aberracje za pewną patologię natomiast właściwy może bardziej produktywne byłoby uznanie, że niepełnosprawność jest nieodłączną cechą ludzką jest czymś czym właściwie większość z nas na pewnym etapie życia się spotka czy coś, czego doświadczymy dlatego też jest taki bardzo fajny termin zaproponowany przez, a badacze aktywistów, a mianowicie tempo i upadek osoba tymczasowo sprawna może nie powinniśmy mówić o nas jako osoba sprawnych, ale o osobach tymczasem sprawa jak to jest teraz jak ten kulturowy model niepełnosprawności to jak my postrzegają niepełnosprawność wpływa na życie osób, które uważamy za niepełnosprawne myślę, że teraz się po prostu zaczęła też troszeczkę zmieniać w dużej mierze dzięki właśnie aktywizm i osób niepełnosprawnych, a także dzięki ich twórczości, a właśnie, bo pani bada twórczość osób, które uważają niepełnosprawności za taką immanentną cechę na podstawie, na podstawie której Skry mogą wywieźć jako sztuka jak najbardziej traktują swoją niepełnosprawną swoje dysfunkcje jako pewna, a narzędzie tworzywo artystyczne, a także jako pewne źródło nowej perspektywy, z której przyglądają się światu to może powiedzmy o tym, bo to też działa na wyobraźnię właśnie prac takich artystów i kilka przykładów kilka przykładów myślę, że bardzo ciekawym przykładem jest np. artystka brytyjska z zespołem Touretta jest tam tra wykorzystuje właśnie swoje wtyki werbalne jako pewną taką Super moc, a z 1 strony wykorzystuje je jako jako pewien wykorzystuje ich walory literackie, a z drugiej strony także performerka, czyli techniki stanowią, jakby integralna część jej integralną część przedstawień i to jest wyjątkowo w tym momencie coś co postrzegamy jako rzeczywiście choroby prowadzącej jak najbardziej in przykłada też różni performerzy o alternatywnej motoryce, którzy przykładowo, a bielszczanek Claire Kane Inga 3 niedawno zmarły Rafał rybacki oni też wykorzystują właśnie swoje dysfunkcje do tego, aby opracować bardzo Innowacyjna choreografię tutaj zaczęłam od nasiona, na który właściwie ma taką postępującą, a dysfunkcje bioder, które od wczesnego dzieciństwa poruszał się o kulach i na deskorolce NIK, który właściwie przez własne taki sposób poruszania się, który nazwał szanownej, a który właściwie równie dobrze mógł być wykorzystywane przez również twórców sprawnych teraz mam pytanie w takim razie taka sztuka, ponieważ to są jednak pojedyncze przykłady to czy taka sztuka ona jest przez szeroko rozumianą krytykę odbiorców traktowana rzeczywiście jako sztuka czy może rzeczywiście tu wchodzi ten fakt kulturowe rzeczywiście spojrzymy NATO, dlatego że jest coś innego i by chcemy pomóc naszym spojrzeniem w naszym przekonaniu zdjęć z tych osób niepełnosprawnych przed boi się po prostu, że może to być postrzegane czasem psami na początku mogło to być postrzegane jako pewne pewne dziwactwo pewne zjawisko, które nie jest kulturą tylko jest czymś odmiennym taką mieli więc, że u nas może największy problem jest związane, z czym innym, że ta sztuka osób niepełnosprawnych, tudzież osób z niepełnosprawnościami jest bardzo często klasyfikowana jako terapia i myślę natomiast, że dużo bardziej produktywne spędzenie tam sztukę jako terapia, ale dla odbiorców, którzy zapoznają się właśnie z odmiennością twórców, a jednocześnie myślę, że także w żaden sposób nie można odmówić jej walorów artystycznych to nie tylko dziwactwa szkolić same dziwactwa sztuce też są właśnie pewnym, ale włączyć takie myślenie, że w momencie, w którym artysta, którym wiemy, że jest jak ja też dla mnie to jest wszystko nowość ja też jestem gdzieś zanurzona w tej w tej kulturze, więc też wiem jak bardzo mocno język kształtuje świadomości podejście do osób z niepełnosprawnościami właśnie ten niuans, o czym mówimy osobie niepełnosprawnej osobie z niepełnosprawnościami to jest rzecz, która wypłynęła ta w zeszłym roku w dużej mierze o niepełnosprawności czy nie na lat niepełnosprawne osoby bądź pociąg tak właśnie boi, gdzie jest miła właśnie to może powiedzmy, ponieważ w zeszłym roku myśmy takie dyskusje wewnątrz redakcyjny może nie dyskusji, ale różnie podchodziliśmy realizm, relacjonując protest dorosłych opiekunów osób nie z niepełnosprawnościami w sejmie właśnie niektórzy mówili osoby niepełnosprawnej, któremu niektórzy mówili osoby z niepełnosprawnościami jak pani ujęciu należałoby powiedzieć i gdzie jest właśnie te to rozróżnienie tak to wszystko zależy od kontekstu jak też nie ma konsensusu samo środowisko odnośnie tego jak powinno się mówić natomiast warto zwrócić uwagę na pewno takie niuanse znaczeniowe, a osoba z niepełnosprawnością to termin, który jako nawiązuje do takiego podejścia procesor jest po pierwsze, jesteśmy w rozumieniu natomiast niepełnosprawność jest jakąś cechą drugorzędną, więc mamy osoby z zielonymi oczami osoby brązowymi włosami, a osoby z niepełnosprawnością czy jest to cecha jakaś taka dodatkowa wyróżniająca, ale jednak nie definiując SA jako człowieka natomiast osoba niepełnosprawna tutaj jakby skupiamy się na tym, że niepełnosprawność jest właśnie ważnym czynnikiem definiującym tożsamość danej osoby i także podkreślamy to, że osoba dana osoba przynależy do pewnej społeczności, która jest w pewien sposób, a nie uprawnia ona przez różne bariery społeczne w pewnym sensie to sztucznie wykreowany jest społeczność czy dobrze rozumie w sensie noże jeśli zakładamy, że osoby niepełnosprawne część społeczności to definiujemy może, że trochę jest może nie nie kwestia wyboru, ale rzeczywiście podstawowy czynnik, który ją, który kształtuje to jest to jest przy należenia do grupy osób niepełnosprawnych tak na zasadzie no tak no i zwraca zwrócenie uwagi na NATO na tom na ten element wspólnego tam grupę, a łączy, czyli właśnie doświadczenie pewnych barier społecznych, a pewnych pewnych uprzedzeń bo jakby sama grupa osób niepełnosprawnych jest bardzo mocno zróżnicowana, ale prawda, więc tutaj w zasadzie bez worka mamy no tak dlatego dlatego też właśnie we współczesnych studiach niepełnosprawności bardzo często też a, a pojawi się taki trochę inne spojrzenie na kwestie niepełnosprawności właśnie tak jak wspomina wcześniej jako pewien element charakterystyczny nas wszystkich dla ludzi, a nie tylko cecha jakiś pewnej mniejszości, że takie spojrzenie jest w stanie w sposób bardziej produktywne 30 przychodzimy krążymy wokół tego terminu, który się pojawia w opracowaniach zresztą, przygotowując się do do tej rozmowy o narracyjnej protezie to jest niezwykle ciekawe zjawisko o tym w jaki sposób osadu z niepełnosprawnościami są przedstawione w popkulturze tak, jeżeli chodzi o narrację proce protezę o samo pojęcie ono zostało stworzone przez Davida Mitchella szans znajdą amerykańskich badaczy, którzy zwracają uwagę na to, iż z właśnie w różnych tekstach kultury przede wszystkim w literaturze, a niepełnosprawność jest bardzo często wykorzystywana w sposób bardzo sztampowy albo jako cecha charakterystyczna postaci bardzo często posiadająca pewien wymiar metaforyczny służąca jako metafora albo bezsilności niemocy albo zła albo też jako pewien element, a fabularny napędzający fabułę, czyli w tym wypadku niepełnosprawność jawi się jako, a pewnego rodzaju tragiczna przeszkoda którą, a indywidualne przeszkoda, którą dany bohater już sobie poradzić na jej przy okazji kwestia protezy dlaczego, dlaczego proteza tutaj narracyjną protezę porównała bym po procesom kosmetyczną, która jedynie, a udaje coś czym nie jest jednocześnie dopasowuje, a niepełnosprawność ciało do pewnych estetycznych oczekiwań sprawnego odbiorcy, a zatem, jakby nie pokazuje prawdę o niepełnosprawności i tak też właśnie przedstawienia w różnych przedstawieniach kulturowych niepełnosprawności tym, czego brakuje właśnie te aspekty społeczne polityczne, czyli pokazujemy właśnie w kulturze osobę niepełnosprawną nie z niepełnosprawnością tak tak chciałbym chciałbym jeszcze zapytać o parę wątków kreśli pojawił, ale wiem, że nie mamy czasu, więc chciałbym tylko dopytać czy na przestrzeni ostatnich kilku klas od kontekstu kilkunastu kilku dekad, odkąd te studia zaczął się rozwijać zauważa pani jakiś rzeczywiście zmiany w kategorie myślenia osoba z niepełnosprawnościami społeczeństwie te studia być może przynosi jakieś efekty czy mówienie o tym, rzeczywiście ma wpływ na to jak postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami czy rzeczywiście teraz więcej osób skłania się ku traktowaniu niepełnosprawności jako też formy bioróżnorodności myślę, że tak, ale jest praca, która nie tylko tutaj dzieje się w Akademii na uczelnie w środowisku akademickim, ale także na ulicach także właśnie zresztą w Polsce obserwujemy bardzo podobne, a zjawiska jak np. wcześniej w latach siedemdziesiątych w stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, czyli te zmiany także są związane z aktywizują, który też u nas zaczyna się rozwijać bardzo dziękuję dr Katarzyna Ojrzyńska zakład greckiego dramatu teatru filmu Uniwersytetu łódzkiego była była z nami studiuje na tym kończymy weekendowy poranek Radia TOK FM za kilka chwil godzina dziewiąta i wybory w toku program przygotowała Karolina Kaczyńska realizowała Lidia Prądzyńska jak zwał się Filipka już do usłyszenia jutro o godzinie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA