REKLAMA

Losowo wybrani obywatele organem doradczym w Belgii

Połączenie
Data emisji:
2019-12-23 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Marcin Gerwin specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji członek zespołu projektujące go osób Bergen model za chwilę wytłumaczymy państwo, o co chodzi dzień dobry witam mianowicie w Belgii w 1 części Belki takiej malutkiej malutkim kawałku stworzono coś na kształt z Obywatelskiej partycypacji czegoś co można nazwać właśnie taką demokracją bezpośrednią z jak tutaj był zamysł co to jest za Rozwiń » mechanizm, który udało się wytworzyć przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć formę stałego zaangażowania mieszkańców na najlepiej w podejmowaniu decyzji tak od strony prawnej ten parlament wschodniej Belgii nie ma takich możliwości, żeby to zmienić to oczywiście tam konstytucja całego państwa itd. ale na poziomie już lokalnym pewne zasady zaproszenie mieszkańców do współ sytuowania można było stworzyć historię tego jest taka, że we wschodniej Belgii zorganizowano jakież to było kilka lat temu taki pierwszy mały panel obywatelski, więc oni mieli doświadczenie nie tylko zapraszaniem mieszkańców do podejmowania decyzji, ale też z tą formą, kiedy grupa jest stosowana i kiedy sednem tego całego procesu jest to, że zapraszać ekspertów zaprasza się różne strony organizacje pozarządowe i się po prostu rozmawia o tym, możliwych rozwiązań, czyli oni my listę doświadczeń i Oliver po to jest szefa rządu stwierdził, że chciałby mieć takie coś na stałe i czytał książkę do Witowa na bruk GN Store księciu polską przeciw wyborom nasze wrócił do niego David jest z Belgii istne pyta się no chciałby mieć takie coś się stałego czy możemy powiedzieć czy można wskazać przykład, gdzie działa na takim może, że nie ma tego to trzeba dopiero zaprojektować no to się toczy mogliby się dla mnie to zaprojektować no tak musimy się zastanowić jest to pomysł na to, żeby zrobić taki warsztat, na które zaproszeni zostali ludzie właściwie całego świata, bo to od Australia Francja wielka Brytania Irlandia ludzie, którzy zajmują się demokracji deliberacyjnej na żeśmy się spotkali w lipcu zeszłego roku o pęd do stolicy tego regionu niemieckojęzycznych go naj trzeba było wymyślić jak na tę działać jak złoto wymyślanie to jest bardzo ciekawe, że właściwie musieliście zaproponować jakieś rewolucyjne model funkcjonowania takiej właśnie demokracji partycypacyjnej tak czy rzeczywiście zaczęło się rozmowa zaczęła się od czegoś co w ogóle funkcjonowały jako koncepcja Senatu obywatelskiego tylko, że to już było pisane można przeczytać np. taki tekst brata Henriego na ten temat tylko to było pomyślane jako 1 Izbą wymogi, czyli chodziło o to, że jest osoba wyłoniona grupa mieszkańców, którzy dostają kosztami GT na przestrzeni roku spotykają się i podejmują decyzję w sprawach no właśnie od regionu to nawet państwa to co myśmy zrobili na tym spotkaniu byśmy przyjrzeli temu modelowi myśmy go po prostu obali wierzyliśmy, że on ma tak wiele wad, ale związane z tym, kto konkretnie będzie miał czas na to, że np. poświęcić rok, żeby wszystkimi tymi sprawami zajmować, że więcej tych było jeszcze wątpliwości, które jest związana rozszerzyliśmy żona dobrą sprawę najlepszym rozwiązaniem będzie Senat, ale w formie dwuizbowy, czyli to zostało zaproponowane później parlamentowi z tych wspólnot niemieckojęzyczną zostało przyjęte i ostatecznie pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu teraz czym ten Senat w tej formule, która stale pracował nasi zajmują on przede wszystkim wybiera tematy na panele obywatelskie na następny rok po angielsku też nazwa dzień do Senatu, czyli możliwość decydowania o programów i tak na dobrą sprawę to jest ogromna władza mówiąc wprost, jaki temat jak sformułowany zostanie podjęta zostanie przedstawiony mieszkańcom do rozstrzygnięcia czy towar na kwestie związane z opieką zdrowotną opieką społeczną to będzie środowisko edukacja czy cokolwiek leży w tych kompetencjach regionalnych drugą rzeczą, którą ten czas ten powstałe ciało robi to jest monitoruje nadzoruje wdrażanie rekomendacji panel obywatelski, które się odbyły, ale sednem tego jest to właśnie, że on ten Senat koniec nazywają po po niemiecku dostał się zbir gra, czyli po nią rada Obywatelska po polsku to się źle tłumaczy stąd jest określenie Senat obywatelski on zajmuje się wyłącznie przed tymi 2 rzeczami układa wybiera tematy i monitoruje wdrażanie rekomendacji, ale sąd nie rozstrzyga kwestię rozdzielenia funkcji, ale to co jest chyba najciekawsze, a może nawet nie to jest najciekawsze najbardziej takie powiedziałbym nowe zaskakujące to w jaki sposób obywatele są wybierani do tego ciała, bo oni właśnie nie są odbierani, bo to wypowiedzieć się przed chwilą, że to jest w pewnym sensie protest przeciwko wyborom jako plebiscytowi, więc w, jaki sposób ludzie trafiają głosowanie teraz na dobrą sprawę najlepszą formą głosowania jest akurat w Polsce jest jest wciąż jesteśmy dobrze to jest demokracja to i tak jest demokracji deliberacyjnej, dlatego że w Polsce można skorzystać z rejestru wyborców i wysyłać zaproszenia do udziału los, czując konkretne osoby oni z tego rozwiązania nie skorzystali w Belgii nie wiemy do końca, jakie przyczyny, bo myśmy to też rozważali, ale tam są losowane tak samo zresztą w wielkiej Brytanii gospodarstwo domowe i kto z tego gospodarstwa domowego zgłosi rejestruje się na koniec natomiast drugi etap losowania się już konkretne osoby do panelu te, które wyraziły chęć udziału losuje się już jako, jaką pan właśnie one najpierw zgłosiły prawda, że carów ani zasiadać to nie jest tak ktoś nagle otrzymuje informację, że został wylosowany żadnych szczególnie interesuje dokładnie więc, bo ta formuła z kolei działa w ławie przysięgłych tak ciężko Stanach Zjednoczonych to jest obowiązkowe tak pomimo i to z losowania rosły siłowników na tym pierwszym etapie jest przymus no tutaj absolutnie tego przymusu nie nowość z mojej perspektywy to bardzo dobrze jest to element dobrowolności, bo po prostu potem ktoś uczestniczy panelu czy Senat obywatelski, dlatego że chce jego motywacja zupełnie inna ona w mojej ocenie jest to kluczowa, bo dzięki temu ludzie autentycznie się angażują w dany temat słuchają tych wszystkich wypowiedzi eksperckich do cytują potem do domu rozmawiając z nami i to absolutnie demokracja, która ma sens, dlatego że w niej nie ma tego elementu rywalizacji wybory po prostu istnieje i zostaje wykasowane przez głosowanie i tak było pomyślane demokracja ateńska rada 500 po losowaniu tam żadnych wyborów nie był Noto teraz tak jak to współgra z systemem politycznym, który jak rozumiem dalej i stroje Rataj oczywiście od strony od strony formalnej to też cała wielka taka debata o willi od jak to ugryźć, żeby to było zgodne z konstytucją belgijską to jest powiedzmy taka szara strefa tak, ale zostało uchwalone i trzyma się, więc parlament tego regionu niemiecką leśnego jak najbardziej, ale funkcjonują i od strony czysto formalny ten Senat obywatelski wszystkie panele, które wynoszą odbywały działają jako ciało doradcze i rekomendacje z takiego panelu trafiają potem na sesji parlamentu, który zgodnie z tym jak jakaś idea no po prostu powinien to przyjąć tak ma oczywiście Belgią podchodzą do tego tak na miękko może jeżeliby odrzucili oni zakładają taką opcję to przynajmniej dadzą uzasadnienia, bo od strony czysto formalne ostateczna decyzja jest po stronie parlamentu, bo nie dało się zmienić prawa po prostu krajowego no właśnie teraz tak na ile na ile to co uchwalał, bo to jest problem to wyobrazić polskich realiach już widzę sytuację, w której ten głos jest kompletnie lekceważony to znaczy na ile właśnie te 2 organizmy te 22 procesy polityk właśnie to też polityka mnie nie ma co tak odpolitycznienie jest bardzo ważny, więc w, jaki sposób te 2 procesy widzą to wszystko zależy, bo przecież mamy doświadczenia z panelami obywatelskimi w Polsce poziomie miasto 3 odbyły się w Gdańsku 1 z Lublina kolejne miasta startują Kraków Wrocław Łódź Warszawa, więc będzie tego więcej absolutnie to co dla mnie było to kluczowe, kiedy rozmawiam o tym z powodu mówić kilka lat temu, żeby rekomendację panelu była wiążąca i propozycja była taka, że one będą miały ten charakter wiążący oczywiście na zasadzie takie dżentelmeńskie umowy, jeżeli osiągną poziom poparcia 80% bardzo wysoką na prezydent zgodził się no po prostu od razu tak powiedział, że kraj tak jak się na to zgadzam moje doświadczenia z Gdańska jest taki, że pierwszy panel dotyczył tego jak lepiej przygotować miasto na ulewne opady deszczu bram pan opracował kilka rozwiązań brałem udział w spotkaniu a kiedy prezydent po prostu powodują, że na pewno przepytywał swoich urzędników co zostało zrobione zostało wdrożone, bo po jego stronie była Wola polityczna taką szczodrość rekomendację rzeczywiście część z nich już została wprowadzona w życie i ona zresztą pomogły temu, żeby następny rok później, gdy był lepiej przygotowany, bo kolejna ulewa już zdecydowanie reakcja po stronie urzędu miasta była lepsza wymaga to na dzisiejszym etapie absolutnie woli politycznej to ja mogę politycznego z własnego doświadczenia, że kiedy powoda mówić, żeby nadzorował to wszystko to ta Wola polityczna była noc w Lublinie wyszło troszeczkę inaczej tam tam tego zabrakło tak, ale jest to absolutna do wykonania, jeżeli prezydent akceptuje rada oczywiście też za trzecim razem Gdańską przewodniczący największego klubu klubu w radzie miasta przyszedł na początku spotkań panelu ktoś powiedział, że jako klub przyjmiemy te rozwiązania, które państwo pracujecie, a tak jak tak jak został zaproszony zaproponowano nie tylko prezent, ale rat już o tym, przekonali, że to wszystko ma sens a gdyby zadać pytanie czy myśli pan, że takie mechanizmy mogłyby działać we wspólnotach większych niż miasto niż region czy to by mogła Maćka na poziomie kraju funkcjonować no to już oczywiście mamy doświadczenie, bo to to najsłynniejsze to oczywiście Irlandia, gdzie odbyły się 2 panele obywatelskie ogólnokrajowe, a ten drugi ostatni dotyczył no tak kontrowersyjnej kwestii, jaką byłam aborcją pana dotyczył tego czy zmienić ósmą poprawkę do konstytucji landu, który właśnie wprowadza restrykcyjne ograniczenia, czyli zająć przez pół roku to auto to ten proces całe trwał wysłuchano ekspertów z różnych stron etyków lekarzy, ale również przychodzili, bo prezentacja osób z Episkopatu irlandzkiego, więc także środowi zarówno zwolennicy aborcji i przeciwnicy w Nisku czasy przedstawiali swoje zdanie stąd wyszło rekomendacją panelu, żeby dopuścić, żeby zalegalizować w Irlandii aborcja do dwunastego tygodnia później zespół parlamentarny specjalne, które zostało powołane w tym celu do przeanalizowania rekomendacji panelu podtrzymał to zostało stworzono projekt ustawy i później, żeby zmienić konstytucję w Irlandii jest wymagane referendum, więc później, bo cała kampania referendalna itd. społeczeństwo powiedziało tak zmieniamy konstytucję, ale punktem wyjścia tego całego procesu właśnie pan obywatelski ma co się dzieje obecnie to np. na poziomie całego państwa we Francji grupa 150 obywateli obywatelek rozmawia o tym jak podejść do kwestii, a ochronę klimatu to proces który, który faktycznie, ale widzi pan zainteresowanie tego rodzaju procesami tego rodzaju włączanie obywateli w procesy polityczne w innych krajach to jest raczej absolutnie tak zmienia to jest międzynarodową zdecydowanie, bo bardzo wielu jak np. przygotowując pierwsze panele Gdańska tamten model, który w ogóle funkcjonuje w Polsce dla mnie inspiracją były świadczone są trolli bardzo wiele pana już nie będą do 3040 różnej formie to małe większe zorganizowane zostało w Cannes na taki bardzo słynne to było z Kolumbii brytyjskiej 160 osób zastanawiało się nad zmianą systemu wyborczego to autorzy wielomiesięczne długi długi proces i absolutną mamy Francję mamy wielką Brytanię przecież cały ruch ekstatyczne Rebellion, który ma zajmujący się zmianami klimatu ma 3 główne postulaty trzeci główny postulat dotyczy tego, żeby właśnie pan obywatelski zajął się wypracowaniem rekomendacji odnośnie ochronę klimatu na poziomie całego państwa no i Irlandii kolejny pana już się przygotowują ma dotyczyć równości płci tak samo w Danii Kopenhadze np. trwa pana dotyczący transportu, toteż naszej perspektywy może być tak to codzienność, ale rząd w Kopenhadze, ale oni o transporcie jeszcze będą zmniejszać liczby samochodów to ktoś tam w ogóle nic nie będzie, ale absolutnie właśnie taki plan transportowy tam tam odbywanie z tego co słyszałem rekomendacje będą szły w stronę jeszcze dalszego ograniczania ruchu samochodów, więc w wielkiej Brytanii czy paneli jest ponad 10 planowanych bądź przygotowywanych absolutny to doświadczenie to jest jest też takie, że poszła fala demokracji deliberacyjnej ponosi też zaczął dziękuję bardzo dr Marcin Gerwin specjalista ds. zrównoważonego rozwoju partycypacji członek zespołu projektujące go od Belgii model był z nami trzynasta 36 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA