REKLAMA

Sprawa drukarza a ustawa kagańcowa

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-22 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:15 min.
Udostępnij:

Sprawa łódzkiego drukarza który w 2015 roku odmówił wykonania usługi organizacji LGBT znów trafiła na wokandę. Jej związek z trwającą batalią o polskie sądownictwo, przybliżała adwokatka Karolina Gierdal z Fundacji Kampania Przeciw Homofobii.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
siódma 21 niedzielny weekendowy poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Filipka 6 oraz dobre ze mną w studiu teraz Karolina kier dal adwokatka kampanii przeciw Homofobii dzień dobry dzień dobry i będziemy rozmawiać o głośnej sprawie drukarza w Łodzi pracownika drukarni, który w 2015 roku w maju 4,5 roku temu, więc odmówił fundacji LGBT biznes forum druku banera, pisząc maile, że jego firma nie wspiera ruchów LGBT, czyli był to wybór światopoglądowe najpierw policja potem sąd w Rozwiń » 2 instancjach stwierdza autor maila popełnił wykroczenie z art. 338 kodeksu wykroczeń i może przy tym trzeba sobie zapisałem kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług żąda pobiera świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany podlega karze grzywny tak przytaczam to nam się przyda potem w przyszłości będziemy śledzić te sprawy odtwarzacz była apelacja Sąd Apelacyjny Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że mężczyzna jest winny, ale też sąd odstąpił jak poprzedni od wymierzenia kary i potem zaczyna się zapędzać, dlatego że kasację w tej sprawie wniósł do Sądu Najwyższego prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który odnosił się do tego wyroku z poprzednim w tych 2 instancjach krytycznie do tego wnioskował, by Trybunał Konstytucyjny sprawdził czy ów Stróż art. 1303008. jest zgodne z konstytucją i tak Sąd Najwyższy kasację oddalił, a chwilę potem Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis jest niezgodne z ustawą zasadniczą w części, analizując te odmowy świadczenia usług i sprawa przeszła całą ścieżkę legislacyjną, jaką można sobie wyobrazić, ale prokuratura w Łodzi w obliczu tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego złożyła wniosek o to by sąd ponownie zajął się sprawą i ten ma się zająć sprawą 30grudnia co może stać się dalej po tym, jak jak co myśli zaczynam od początku, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć się do 30grudnia przede wszystkim, dlatego że normalnie, gdy Trybunał Konstytucyjny orzeka, że jakiś przepis jest niezgodne z konstytucją w jakiej części np. tak jak tutaj w tym zakresie właśnie analizującym świadomą umyślną i nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług to powinno się uznawać wszystkie po to, można wznawiać postępowania, które już prawomocnie zakończyły osób, które zostały właśnie uznano winnymi na podstawie przepisu i tak się wydarzyło tutaj natomiast sprawa też bardziej skomplikowana, bo nie mamy do czynienia z normalną sytuację, dlatego że ten Trybunał Konstytucyjny, który orzekał miał w składzie swoim tzw. sędziego dublera, czyli Mariusza Muszyńskiego tak jest i są jestem prawniczką spory w doktrynie spory w doktrynie dotyczące tego, jaki skutek tego, że takie orzeczenia zapadają z udziałem tego sędziego dublera niektórzy uważają i my stanęliśmy taki wniosek na takim stanowisku, że taki wyrok po prostu nie istnieje, bo jeżeli w składzie sądu zasady osoba zasiada osoba, która nie jest sędzią nie jest uprawniona do tego, aby orzekać w sprawie NATO po prostu nie mamy do czynienia z wyrokiem, ale niestety niektórzy są też są też poglądy moje jest i wygłaszają osoby naprawdę znane renomowane to nie jest tak, że tylko powiązane z obozem, które mówią, że niemożna podważać tego żart, że konstytucja stanowi, że takie rzeczy nie są ostateczne nie można ich kwestionować ich żaden sędzia nie ma prawa do tego, aby sprawdzać czy ten czy ten wyrok jest czego nie ma w związku z powyższym w tej sprawie i tutaj pojawia się wątek unijny i być może państwo też słyszeli o tym, zadaliśmy pytanie prejudycjalne poprosiliśmy o to, aby sąd zadał pytanie prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i to pytanie głównie sprowadza się do tego, żeby sąd zastanowi się czy ze względu na pewne unijne zasady tak jak zasada praworządności czy zasada niedyskryminacji można pominąć skutki tego wyroku, czyli uznać takie było wyrok nie istnieje uznać, że Trybunał Konstytucyjny uznał państwo chcą, żeby Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zastanowił się nie czy Trybunał Konstytucyjny w sposób legalny odrzucił ten przepis uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą tylko czy jego odrzucenie nie jest sprzeczne właśnie z zasadami prawa praworządności generalnie chodzi nam o to, żeby stąd się zastanowił, że czy, żeby dał nam wykładnię prawa unijnego i zastanowił się czy za unijne zasada praworządności i tego abyśmy, aby każdy miał prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły niezależny sąd stoi na przeszkodzie temu, aby uznać skutki prawne tego orzeczenia, czyli aby, czyli chcielibyśmy poprosić Trybunał, by zastanowił się czy sytuacja, który mamy takiego sędziego dublera a, czyli to te stronę idziecie na przeżycie, żeby w tę stronę taką, żeby stwierdzić, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nieważne z punktu widzenia formalnego, bo mamy ten rozszczepienie porządku prawnego to jest bardzo skomplikowane i właśnie chciałby posługiwać terminarze szczególnie ważne znam też będą, żeby Trybunał zinterpretował prawo unijne i powiedział nam czy ten sąd był niezależny niezawisły czy spełnią gwarancje unijne czy był sądem w rozumieniu prawa unijnego i to trochę pokrywa z tym z tymi z tym wyrokiem z listopada Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego też miał orzec czy orzekły, że izba dyscyplinarna nie jest Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego tak to troszeczkę pokrywa właśnie z tym to pytanie podobnie w podobny sposób, jakby zmierza do ustalenia tego z tym złożyliście wniosek co się wydarzy dalej sąd może sąd w Łodzi może ten może te pytania prejudycjalne złożyć, ale nie musi nie musi, bo to jest, bo to jest decyzja sądu, jeżeli sąd mogą być tak naprawdę 3 scenariusza albo sąd podzielił nasze wątpliwości co do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego teraz w tym momencie uznał, że tak wyrok jest ten rok nie istnieje ten przepis w związku z powyższym nie został uchylony nie stracił swoje moce, a więc nie ma podstawy do wznowienia postępowania, bo ten przepis ten obowiązuje, więc druga musi dalej być osobą, której została skazana podstawy tego przepisu może też zadać pytanie prejudycjalne, ale może też po prostu uwzględnić wniosek prokuratury wznowić postępowanie umorzyć następnie, czyli doprowadzić do sytuacji, kiedy drukarz nigdy nie był skazany, a teraz pójdźmy taką stronę rzeczywiście pytanie pozycja zostanie zadane Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej się nad tym pochylić, po czym wyda wyrok, w którym wyrok, w którym stwierdził że, a rzeczywiście ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest nie były Trybunał, jeżeli tego nie powie, ale da taką interpretację, która pozwoli sądowi w Łodzi ocenić czy ten wyrok jest jest czy nie jest prawidłowe tak, czyli jak leci po prostu widzę, że 4,5 roku ciągnie się sprawa która, gdy tak nie wchodzi w konsekwencji, które również przejdziemy ona może oznaczać dla podobnych tego typu przykładów wydaje się dosyć prosta to znaczy nie trzeba zabrać w dużo materiału dowodowego czy trzeba, że sprawa jest Zawiła, dlatego że mamy nadawcę odbiorcę przekazu jest drukarz, który odmówił jest Fundacja LGBT, która twierdzi, że jest to dyskryminujące jest 1 przepis i to wszystko się ciągnie bardzo bardzo długo zostały zaangażowane mnóstwo instancji i zastanawia się jak bardzo skomplikowane jest to materia i czy kiedyś ta sprawa może znaleźć w ogóle rozwiązaniem obecnej sytuacji prawnej w Polsce co znaczy to sprawa znalazła rozwiązanie, bo Sąd Najwyższy oddalił kasację potwierdza, potwierdzając tym samym, że mamy do czynienia wciąż toczy toczy się, ale tylko włącznie, dlatego że decyzji myślę politycznych jednak został złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ten przepis jest niekonstytucyjne uznał, że niekonstytucyjny, bo powiedzmy to debata dużo się toczyła wokół prawa do odmowy zgody na wolność sumienia wyznania poglądy religijne natomiast tutaj Trybunał Konstytucyjny uznał, że to nadmierna represja, jeżeli jest taki przepis za, jeżeli odmowa świadczenia usług miały być realizowana w drodze wykroczenia to jest nadmierna represja, bo nie należy sięgać do prawa karnego co jest bardzo ciekawe biorąc pod uwagę, że nie wiem czy państwo sobie sprawę, ale świat nie odśnieżenie chodnika przed swoją posesję również z wykroczeniem jakoś nikt nie płacze jest nadmierna represja natomiast tutaj w tym przypadku nieuzasadniona odmowa świadczenia usług z przyczyn dyskryminacyjnych nagle jest uznawana za nadmierne represje i Trybunał Konstytucyjny od odesłał nas rozwiązań prawa cywilnego tylko, że zapomniał, że te rozwiązania albo nie chronią wszystkich w pełni, bo mamy tzw. ustawa równościowa antydyskryminacyjną, która penalizuje, która również zabrania zabrania odmowy świadczenia usług, ale tylko dla wybranych grup i tam nie ma przesłanki orientacji seksualnej Ree, gdyby ta ustawa równościowa obejmowała właśnie mniejszości seksualne to wtedy ta sprawa byłaby o wiele jaśniejsza to jest problem jest na wysoką na wysokości tego tego tego elementu prawa w ogóle to nie jest źle jak my w ogóle postrzegamy te sprawy dyskryminacyjne, bo przyniesienie czegoś do dostępu do do postępowania cywilnego oznacza, że ja, która została dyskryminowane np. ktoś jej odmówił świadczenia usługi ze względu na to jakąś moją cecha np. jestem kobietą załóżmy albo np. jestem kobietą na wózku, a takie sprawy też były na na podstawie tego art. 38 toczone np. kobiecie odmówiono wstępu do klubu względem korzystna wózku ja chcę tak naprawdę zaprotestować przeciwko temu to ja musiał wytoczyć pozew opłacić opłatę sądową toczyć długoletni spór przeciwko danej osobie na końcu uzyskać odszkodowanie równocześnie oznacza to, że państwo w ogóle się mnie interesuje, bo jeżeli nie ma takiego przepisu w kodeksie wykroczeń co znaczy, że państwo w ogóle nie ingeruje w taką sytuację, więc jeżeli ja sobie 200 jutro plakietkę mojej kancelarii żyje nie obsługuje kogoś tam konkretnych osób to tylko konkretne osoby, które przyjdą będą chciały skorzystać z ich usług koło mnie pozwać WI toczyć ze mną długoletni proces, który pewnie przegram, ale za kilka lat, a państwo w ogóle pozostaje obojętny wobec tego tematu, czyli ten proces jest ważne takiego punktu symbolicznego, bo w momencie, w którym się okaże, że drukarz nie jest winny ten przepis, który Trybunał Konstytucyjny odrzucił faktycznie nie będzie funkcjonował to przedstawiciele mniejszości seksualnych mogą być dyskryminowani w bardzo wielu różnych miejscach, ale nie tylko przedstawiciele mniejszości seksualnych wszyscy tak naprawdę, bo w ochronę przed dyskryminacją w Polskim prawie teraz bardzo wąska i nie obejmuje bardzo wielu grup osób kobiet osób z niepełnosprawnościami osób chorych nie obejmuje ich żaden sposób właśnie od tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawił nas wszystkich obywateli naprawdę jedyny chyba skuteczne i szybkiej ochrony przed dyskryminacją w dostępie do usług to są naprawdę dalekosiężne skutki z tego co pani mówi tak dlatego właśnie dlatego sprawa naprawdę paradoksalna, dlatego że z przyczyn politycznych próbowano zablokować możliwość dla osób LGBT, a jednocześnie konsekwencje są takie, że cierpi na tym tak naprawdę każdy z nas to praca w takim razie tego mego pytania na samym początku, kiedy ta sprawa może się, bo ja rozumiem, że Sąd Najwyższy jest najwyższą instancją i i ta sprawa przeszła pewną pełną ścieżkę legislacyjną jak mogła mogła przejść mimo wszystko w Polsce się okazuje, że takie, że zaczyna się od nowa czy wydaje się pani pani doświadczenia czy jest szansa na to, że rzeczywiście w pewnym momencie gdzieś nastąpi stop, gdzie nastąpi jakiś takie orzeczenie, które będzie dla wszystkich nie po 2 niepodważalne w naszym obecnym porządku prawnym czy po prostu może toczyć, ponieważ właśnie chociażby z przyczyn politycznych można wciąż i wciąż wymyśla jakiś sposób jakieś kruczki prawne, żeby się całe to czy równie, jeżeli już je jak będzie rozstrzygnięcie o wznowieniu postępowania to będzie już ostateczne z tym, że jeżeli to będzie negatywna decyzja to my oczywiście wąska raz kampania przeciw umowom zaskarżymy do Sądu Najwyższego przysługuje nam od tego apelacja i wtedy się zakończyć ten stan apel Sądzie Najwyższym natomiast chciałbym wrócić na 1 rzecz uwagę mianowicie to co w ogóle prosimy tutaj sąd idealnie nam się wpisuje to co się ostatnio dzieje w sprawie ustawy o końcowej, dlatego że my tutaj prosimy o to, aby sąd m.in. no cóż kwestionował umocowania Trybunału KON Konstytucyjnego w myśl tego projektu, który właśnie wyszedł z Sejmu sędziowie nie powinni robić tak takie żądza to najwyższe najwyższym włącznie z zewnątrz zakazu orzekania jest po prostu to jest naturalna rzecz, że sądy mają prawo to robić mają prawo mieć wątpliwości mają prawo oceniać mają prawo zadawać pytania natomiast to może być kwalifikowany np. jako uniemożliwienie lub istotne utrudnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości również bardzo takie szerokie pojęcie również ma być przewinieniem dyscyplinarnym, czyli czymś co będzie można ścigać karać tamte przepisy jeszcze nie weszły w życie, więc jest szansa, że sąd pytania pozycja al-Asada taktyka zwróćmy uwagę co się dzieje teraz w otoczeniu naszym tak, dlatego że cała sprawa wyniku właśnie z przyczyn ich decyzji politycznych teraz to nasze wznowienia wynika tak na prezesa decyzji no myślę, że jednak politycznych i teraz mamy sytuację, w której będziemy czekać na rozstrzygnięcie sprawy, które jest w kręgu zainteresowania mediów jest w kręgu zainteresowania polityków no i trzeba się zastanowić, jaki będzie miało wpływ to orzeczenie nawet jeśli sędzia zada pytanie prejudycjalne to myśl przepisów ustawy kagańca jest postrzegana jako coś, czego nie powinien robić, ale przepis jeszcze nie obowiązują jeszcze serdecznie, ale widzimy co się dzieje tak dla takiej decyzji widzę nagonkę już widzimy, że można będzie jeszcze się w podejmuję decyzje, które nie jest zgodna z wymogami władzy i zostaje usunięty z delegacji, więc z delegacji rany sprawa będzie jeszcze w latach wraca w ten poniedziałek niepełnosprawnego 323grudnia wraca sąd Sąd Najwyższy będzie się zajmował będziemy oni również również mówić w radiu TOK FM no dobrze czekamy na to rozstrzygnięcie w takim razie wydaje się, że na początku podchodziłem do tego tematu parę lat temu tym się wydawało, że to nie jest jakaś szczególna sprawa, tym bardziej że w momencie, w którym sąd powie sąd stwierdził, że OKS druga jest winny natomiast jest następująca pieniądz wymierzenia kary to w pierwszym odruchu uznałem, że nie jest to nic takiego szczególnego prezydent nowego 1000 kas wie, że konsekwencje tego mogą być o wiele poważniejsza i te mogą być o wiele bardziej poważna, bo w tym 2016 roku z tego co rozumiem no tak, bo teraz sprawa nam się nagle pisała co batalia o polską praworządność z, bo idealnie odzwierciedla to co się teraz dzieje mamy wątpliwości dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest odzwierciedlone w tej sprawie mamy wątpliwości co do tego czy sędziowie mogą zadawać pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie i represje, które ich za to spotykają, jeżeli ośmielają się takie pytanie zadać również to będzie przedmiotem rozpoznania w tej sprawie bardzo serdecznie dziękuje Karolina giełda adwokatka kampanii przeciw Homofobii rozmawialiśmy o sprawie drukarza z Łodzi, której jak się okazuje 30grudnia ciąg dalszy, chociaż wydawałoby się, że wszystko jest już zakończone za okres kilka informację pani wrac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA