REKLAMA

Nie łam Konstytucji, tylko się nią przełam

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-24 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
37:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem jest pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państw wigilia zbliża się wielkimi krokami to jest dzień, w którym spora część Polaków, bo nie powiem, że wszyscy, ale spora część Polaków spotyka się przy wigilijnym stole i oczywiście to spotkanie ma często charakter wymiar religijny, ale myślę, że przede wszystkim to jest takie Rozwiń » spotkanie rodzinne to spotkanie z bliskimi to spotkanie, w którym trochę podsumowujemy to spotkanie, w którym dzielimy się znowu dzielimy się opłatkiem to jest nowy wymiar religijny, ale chyba to jest taki wymiar też dotknięcia drugiego człowieka trochę inaczej niż w takim zabiegałem o każdym innym dniu i z panem prof. Mirosławem Żukowskim już w zeszłym roku zaproponowaliśmy, bo zmusiły nas do tego okoliczności taką akcję Podziel się konstytucją, czyli jeszcze 1 wymiar wigilii taki bardziej konstytucyjne powiem panie profesorze, że przyszło po naszej audycji sporo interesujących maili, a także słyszałem wiele komentarzy mam szansę bierze, że warto tę akcję kontynuować to była pana inicjatywa pana idee pomysły, które moim środowisku spotkał się z wielkim uznaniem sympatii bardzo dziękuję za możliwość kontynuowania rozmowy o dzieleniu się konstytucją jako wartością jako dobrem wspólnym jako symbolem i też jeszcze w jakim stopniu mam nadzieję, że nie szczątkowy jako aktem normatywnym o podstawowym charakterze, ale co pytajmy co to jest konstytucja pomoże od tego zacznijmy pan mamy w pamięci obraz obraz plakatu konstytucja, gdzie jest wybite ty i ja, ale jeszcze człowiek instytucja jest trzeci zajmie on on proszę zwrócić uwagę ja ty on, czyli my w oni i tak naprawdę konstytucja jest rodzajem symbolu łączącego wszystkich czy powinna łączyć wszystkich, tym bardziej że w preambule konstytucji jest mowa my naród Polski wszyscy obywatele no co zdarzyło się z konstytucją przez ostatnie lata to wszyscy wiemy, ale myślę, że są instytucją niewiele się zdarzyło ona wciąż jest tak jak była konstytucja została wydrążona jej część normatywna została wydłużona z istoty kilku, ale fundamentalnych rozwiązań konstytucja przestała pełnić funkcję normatywną, czyli porządkującą zachowania władzy publicznej i porządkującą zachowania obywateli stało się staje się coraz większym stopniu symboliką no bo bo mamy mamy 12 rozdziałów konstytucji 13113 to przepisy przejściowe tak doskonale się na Wigilię nadaje właśnie tak jak 12 apostołów możemy możemy panie profesorze ja taką czuje się ducha Konstytucyjnego pan mówi o tym wydarzeniu konstytucji, a ja mówię o witam witam co to chodzi podaje sałatkę śledziową Noto podam panu ten sałatkę tylko proszę wybaczyć, że ona nie będzie smaczna, bo jeżeli weźmiemy jako przykład ten rozdział konstytucji, który dotyczy fundamentu zasad ustrojowych Rzeczypospolitej polskiej, czyli rozdział pierwszy zatytułowany Rzeczpospolita to mamy art. 10, który mówi o zasadzie podziału i równoważenia władz jest mowa o tym, że władza ustawodawcza, czyli parlament władza wykonawcza, czyli rząd i jakiej funkcji prezydent i władza sądownicza no i co mamy dzisiaj nie mamy trójkąta nie ma dla dobra równo bocznego mamy 2 równoległe linie boczne równoległe linie pierwsza linia to władza polityczna, czyli dawniej władzy ustawodawczej wykonawczej, bo przecież parlament nie kontroluje rządu to jest funkcja parlamentu parlament nie tworzy prawa tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, bo przyjęcie ustawy w ciągu 2 godzin jest zaprzeczeniem zasady przyzwoitej legislacji parlament nie realizuje swojego zadania Konstytucyjnego Sejm przykład 2007 roku prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i krajowej radzie sądownictwa weto polityczne musi być zrealizowane poprzez zajęcie się tą sprawą przez Sejm i Sejm musi odrzucić weto prezydenckie większością 35 głosów co się zdarzyło nic parlament nie wykonał swojego obowiązku, jakim jest zajęcie się wetem prezydenta do czego zmierza zmierzam do tego, że nie mamy w istocie funkcji ustrojowych parlamentu rządu w znaczeniu klasycznym, ale mamy no i jednoczenie się władzy ustawodawczej, a po drugiej stronie mamy władzę sądowniczą, o której niektórzy zapominają niektórzy nie chcą tego tego ustać, że to jest także władz i co się dzieje podstawowy ustrojowy element porządku Konstytucyjnego istnieje w takim zakresie jakieś określone w konstytucji ten śledzik panie redaktorze ma sporo w pamięć i GL genetycznej tego zwierzęcia, ale to nie jest to samo zbierz no to pewnie należałoby zapytać no dobrze, ale to dla kogo to jest ważne, a zaraz odpowie panie profesorze dla wszystkich, ale mam wrażenie, że część Polaków czuje, że to jest dla nich ważne część mówi to są jakieś elitarne był koty lewackie być może coraz to chodzi dobrze jest jak jest źle na to popatrzmy jak wygląda sytuacja obywatela w sądzie, w którym my sędziom orzekającym jest osoba co, do której powstają wątpliwości czy została mianowana we właściwym trybie to związane ze statusem krajowej rady sądownictwa i nieprawidłowościami, czyli grzechem pierworodnym, jakim jest, jakim są były uchwały krajowej rady sądownictwa niezbędne dla przekazania sprawy prezydentowi, żeby mianował sędziego już wiemy, że krajowa rada sądownictwa ma poważną wadę z punktu widzenia prawa Europejskiego, a mianowicie nie jest organem niezależnym od polityków o tym jest mowa w orzeczeniu Europejskiego Trybunału sprawiedliwości i to potwierdził Sąd Najwyższy tak na marginesie, żeby troszkę rozluźnić ciężar próby napięcie związane z tym problemem to jak wiadomo prezydent powołuje mianuje sędziów i ten proces mianowania budzi wątpliwości ich i 1 wiceministrów sprawiedliwości wyraził pewną opinię, która pozwoliła mina uogólnień Otóż uczy nas stworzenie pewnych zasad jak wiemy w wojsku każdy żołnierz nosi buławę Marszałkowską ja myślę, że dzisiaj każdy uczeń w tornistrze nosi buławę wiceministra sprawiedliwości, bo jeżeli wiceminister sprawiedliwości stwierdza, że mianowanie, czyli akt urzędowy prezydenta uzdrawia wszystkie błędy proceduralne, które związane są z procesem mianowania na stanowisku sędziego to oznacza, że dziś wiceministrem sprawiedliwości może być uczeni każdej szkoły i każdej klasy wracając do sprawy, jeżeli ma pan wygraną sprawę w sądzie i przeciwnik jest niezadowolony wtedy jego pełnomocnik, czyli adwokat strony przeciwnej zarzuca w drodze postępowania sądowego, że sąd był źle obsadzone, że sędzia, który rozstrzygnął sprawę nie powinien orzekać, bo został mianowany w procedurze, która ma VAT no i wtedy, jeżeli mamy sąd źle obsadzony to nie mamy sąd i mamy sytuację taką, w której może się okazać, że w wyniku apelacji sprawa, która już była sądzona na pana korzyść będzie inaczej sądzą to tutaj zawiesza głos panie profesorze do zbliża się informacja do tego wątku jeszcze powrócimy prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z państwa moim gościem informacje po informacjach wracamy wcale studio pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wracamy dzisiaj do naszej akcji Podziel się konstytucją wigilijny wieczór to moment, aby porozmawiać o sprawach ważnych sprawach najważniejszych jedno z tych spraw jest konstytucja i są osoby, które czują, dlaczego to jest ważne, ale jeszcze cała masa ludzi, którzy nie czuję, dlaczego to jest ważne to było jedno pytanie, które zadałem panu profesorowi przed informacjami, dlaczego to ma być dla mnie ważne przecież to jest dobre jest to, że tak jak jest co obchodzony jest spory dotyczące rzeczy, których nawet nie rozumiem albo być może nie czytałem pan profesor mówi, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie nam komukolwiek z nas stanąć przed sądem w dowolnej jak rozumiem w sprawie i w składzie orzekającym będzie osoba, która została powołana wadliwy sposób to teraz taki wyrok będzie mógł zostać podważone i rozumie, jeżeli jestem stroną przegraną to trochę tom igraj, ale żyli jestem z tą wygraną to wcale nie znaczy, że są tą wygraną, czyli instytucja, która ma się w pewnym sensie stać instytucją rozstrzygającą tak naprawdę, którym momencie dojdzie do ściany, bo co teraz znaczy sprawa wyrok jest podważany kolejny skład sędziowski się tym zajmuje i teraz pytanie brzmi znowu czy w tym składzie nie ma wadliwie powołanych sędziów czy rozwiąże teraz cała sprawa nie tylko się wydłuża, ale też znacznie więcej kosztuje i tylko zdrowia i pieniędzy i to jest bardzo poważny koszt jednostkowy obywateli to jest zjawisko, którym mówiliśmy w zeszłym roku 2 lata temu 3 lata temu, a mianowicie, że cały proces reformowania wymiaru sprawiedliwości, który nie doprowadził do poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości doprowadził do House i ktoś powiedział błędnie, że Europejski Trybunał sprawiedliwości, odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego podłożył granat pod wymiar sprawiedliwości Otóż ten granat został podłożony przez konstytucyjne organy państwa przez wnioskodawcę, bo projektodawcą całej regulacji był prezydent Rzeczypospolitej przez parlament, który uchwalił ustawę, o której mówiono w czasie przyjmowania ustaw procedowania, że są niekonstytucyjne, że łamią konstytucję i potem Trybunał Konstytucyjny, który paradoksalnie potwierdził konstytucyjność ustawy o krajowej radzie sądownictwa, stwierdzając tylko 1 zdaniem, ponieważ w ustawie zasadniczej konstytucji nie jest powiedziane, kto powołuje sędziów członków krajowej rady sądownictwo to parlament mógł zrobić tak jak zrobi no to jest uzasadnienie, które wymaga uzasadnienia, bo samo stwierdzenie nie jest przekonujące, a zadaniem sądu jest przekonać adresatów jego działań do pewnego minimalnego poziomu racjonalności konstytucyjnej w przypadku orzekania przez Trybunał konstytucji, więc mamy mamy do czynienia z narastającym chaosem podkreśla narastającym, bo my nie wiemy w jakim miejscu znajdziemy się za pół roku czy za wok, jeżeli nie będzie doprowadzona sytuacja nie będzie uzdrowią nie będzie doprowadzona do zgodności z konstytucją na minimalnym poziomie, ale będzie wciąż macie panie profesorze to na pewno pojawią się nowi sędziowie Sądu Najwyższego z nowym przewodniczącym przewodniczącą Sądu Najwyższego być może ten nowy Sąd Najwyższy uznał, że wszystko z porządku NATO odpowiem nieco inaczej mianowicie budowanie demokracji konstytucyjnej budowanie państwa Konstytucyjnego wymaga prawników, żeby zniszczyć państwo konstytucyjne wystarczą absolwenci studiów prawniczych bez względu na ich stopnie zawodowe czy tytuły naukowe Otóż musimy zastanowić się, że czy wrócić do punktu wyjścia mianowicie w jaki sposób ma być zorganizowane państwo polskie na jakich zasadach, jakie wartości ma realizować każdy organ państwa każda instytucja jak ważne są procedury które, czyli reguły postępowania, które utrwalają ani niszczą wartości konstytucyjne i jeżeli miało tak bić no to zgodnie z tytułem znakomitego filmu, który też kiedyś mówiliśmy Good luck and Good Night noga się światło, ale czy to jest prezent bożonarodzeniowy pod choinkę dla obywateli dla każdego z nas mam wątpliwości rozumiem, że nie odpowiedziałem na pana pytanie jak praw jako prawnik, ale pozwala odpowiedzieć jako obywatel, któremu konstytucja jest wyjątkowo bliska, ale będę trochę właściwy panie profesorze wydaje się, że w demokracji taki bardzo prosto rozumiany to większość decyduje oczywiście, kiedy zbliżymy się w teorii demokracji to wyjdzie nam na wieś jeszcze sporo innych rzeczy, ale dla większości ludzi to oznacza to większość ma rację w tym momencie większość mówi trochę nam wszystko jedno czy są sędziowie czy ich nie ma czy jest konstytucja czy opinia jest wyrokiem wyrok jest opinią co nas obchodzi my większość zdecydowaliśmy, że jest dobrze tak jak jest i tej sytuacji, w której większość nie ma racji zdecydowanie, dlaczego dlatego, że z faktu, że w wyborach parlamentarnych określona partia polityczna czy koalicja partyjna zdobyła większość pozwalającą na utworzenie rząd na uchwalanie prawa nie wynika mandat, czyli upoważnienie do jakichkolwiek wszelkich działań, bo większość jest ograniczona przez konstytucję i może działać tylko w ramach konstytucji, jeżeli wykracza poza ramy konstytucji oznacza, że narusza prawo, a nie daliśmy mandatu nikomu do tego, żeby naruszą prawo, bo wie, że nie daliśmy też narzędzi, które by przed przed tym powstrzymały, a tutaj możemy po możemy się różnić i różnimy się różnym prowokacyjny charakter tego stwierdzenia po narzędzia są w konstytucji narzędzia zostały wyłączone, bo pierwszym aktem wyłączającym możliwość ograniczeń władzy było doprowadzenie do wyłączenia mechanizmu kontroli konstytucyjności prawa, czyli wyłączenia skutecznego działania Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny był pierwszą ofiarą tej właśnie idei, że skoro mamy władzę możemy wszystko Pen Clubu naczynie ten Trybunał tylko Trybunał Konstytucyjny, by 2007 roku powiedział parlamentowi wolno dużo, ale nie wolno wszystkiego to było przy okazji postanowienia dotyczącego sejmowej komisji śledczej co się okazuje Trybunał Konstytucyjny był pierwszą ofiarą owego myślenia o nieograniczonej władzy politycznej dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest i ofiarą i sprawcą działań, które budzą poważne wątpliwości mamy do czynienia z rodzajem Warszawskiego syndromu Konstytucyjnego w odniesieniu do syndromu sztokholmskiego, bo co się okazuje Trybunał Konstytucyjny przez 3 lata nie rozstrzygnął wniosku prokuratora generalnego o wyłączenie 3 sędziów zarzucając, że byli wybrani niezgodnie z prawem wszy lata minęły Trybunał nie zajął się sprawą normalnym sądzie zwykłym sądzie wniosek o wyłączenie sędziego spod rozpatrywany bezzwłocznie co to oznacza 3 lata, rozpatrując sprawy, a kadencja tych 3 sędziów upłynęła trzeciego dnia Trybunał Konstytucyjny działał na rzecz obniżenia standardu Konstytucyjnego na rzecz niszczenia kultury konstytucji strasznie dużo mądrych słów pan panie profesorze i ale wciąż mam wrażenie, że dla większości Polaków to są mądre słowa, które nie mają przełożenia na życie ja myślę, że Jeż tura konstytucyjna panie profesorze, ale mówi powiedzmy sobie dostajemy, by co roku 5001000 co miesiąc 10001502 zamrożone ceny prądu kultura konstytucyjna kogo interesuje ją już interesuje każdego, kto ma minimalny poziom rozumienia co to jest dobrze zorganizowane państwo dobrze zorganizowana grupa społeczna każdy ma instynkt, jeżeli nie umie wyrwali Zobacz potrafi zwerbalizować tego typu postaw ocen sytuacji Toma intuicję i nie mogę wieźć, że ludzie, obserwując mechanizm niszczenia porządku Konstytucyjnego mówią nie rozumiem tego, bo nie mogą zrozumieć nie mógłbym zrozumieć sytuacji, w której ktoś akceptuje sytuację przekroczenie przejście na czerwonym świetle, czyli naruszenie prawa wykroczeń jest sankcjonowane mandatem 50zł, a naruszenie konstytucji, czyli aktu zupełnie innej rangi jest bliska no to oznacza, że burzy się porządek, jeżeli zaczniemy myśleć, że na stronie obchodzi to o wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której skumuluje się ten rodzaj niezgody na to, że jestem karany za przejście na czerwonym świetle, a ci, którzy koniec końców doprowadzą do chaosu prawnego w państwie są zupełnie bezkarni to jest pan odpowie panie profesorze przed wyborami pytałem różne osoby także małych miasteczkach na kogo będą głosowali czy głosowały 21 z propozycji była na prawo sprawiedliwość, bo może będzie to pewna pani wiek emerytalny mówi bo, bo może będzie jednak to trzynasta emerytura już już nie działa pisze na 500 plus, ale liczy jeszcze na trzynastą emeryturę, kiedy zapytałem czy zdaje sobie sprawę, że to nie jest także jakiś worek bez na to są zbyt skomplikowane sprawy to to jest właśnie takie powiedzenie dodatkowa emerytura albo kultura konstytucyjna ma wrażenie panie profesorze, że grupa, dla której kultura konstytucyjna ma znaczenie jest grupa Polaków, dla których dodatkowa emerytura dodatkowe pieniądze mają znaczenie i po nas choćby potop, ale jeszcze nie pozwolę panu odpowiedzieć, jeżeli pan pozwoli, bo zbliżają się informacje i dopiero po informacjach powrócimy do tego wątku pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z państwa moim gościem informacji o dziesiątej przeszło 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek studio pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przed informacjami mówiłem dla części Polaków takie słowa jak kultura konstytucyjna demokracja porządek prawny są ważne coś znaczą dla innych dodatkowa emerytura 500 plus mieszkanie dla młodych coś tam coś tam dla starych to są rzeczy, które mają realny znaczeń, ale to oni są przestrzenie się wykluczając Boga oni muszą chodzi o to, że większość głosująca uważa, że finansowy aspekt jest aspektem, na które warto głosować, a nie normatywny i jak rozumiem tych wyborców ja rozumiem tych ludzi, którym jest dzięki temu łatwiej żyć mogą wyjechać na wakacje dzieci mogą mieć dodatkowe zajęcia pozaszkolne to jest zrozumiałe, ale argument, który jest jak rozumiem w jakim stopniu ukryty w prowokacyjnym legła u pana redaktora nie może prowadzić do wniosku, że przestajemy uznawać wartości, które związane są z porządkiem prawnym, bo co to oznacza to oznacza, że mielibyśmy 2 światy 1 światy chleba jak świat ich ani profesorze mamy 2 światy rozmawiałem wzeszłym roku z politologiem izraelskim Arabem, więc tajnym, który mówi sama demokracja niczego ludziom nie rozwiązuje, jeżeli za tym nie idzie jakiś aspekt ekonomiczny, bo jeżeli fajnie jest ekonomicznie w dyktaturze czy autorytaryzm je to jest lepsze życie niż życie głodne demokracji ale dlaczego aspekt ekonomiczny ma uchylać wartość aspektu porządku Konstytucyjnego państwa przecież to jest nasze państwo, jeżeli mamy źle zorganizowane, a z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości mamy coraz większe problemy związane z dobrą organizację państwa to wracam do tego, o czym mówiłem no to przyjdzie w pewnym momencie obywatel głosujący na tę czy na inną partię polityczną i powie, ale to jest niesprawiedliwe co się dzieje w sądzie ja nie mogę tego zaakceptować co to wtedy co dotknie się i powie to ja chcę oddać 200zł miesięcznie, żeby jednak wróciła zawsze jest 1 niezadowolony obywatel w wyroku sądowego panie profesorze, ale z faktu, że ktoś jest niezadowolony jeszcze nie możemy wyprowadzać wniosku, że chcemy ich źle zorganizować państwo przeciwnie, jeżeli mamy niezadowolonych to jest naturalna kolej rzeczy to oznacza, że trzeba wprowadzić taką działalność parlament rząd władze publiczne, żeby obywatel, który nie niezadowolony z wyroku miał co najmniej wrażenie, że były inne racje, które doprowadziły do tego, że przegrałem innymi słowy w sądzie ma uzyskać rodzaj argumentacji nie zawsze będzie prowadziło to przekonanie, że tak jest, ale co najmniej do tego żeby, żeby mógł uznać dobrze sąd się starał przegrałem trudną, ale nie mam innych zastrzeżeń do sądu niż te, które wynikają z mojej przegranej walce główne zastrzeżenie nie, ale mogą być inne, bo np. może być zastrzeżenie, że sąd źle zastosował przepisy, które obowiązują w sprawie i może być podejrzenie, że źle zastosował innych względów niż np. niewiedza o przepisach, a wtedy to już zaczynamy podważać porządek, w którym funkcjonujemy nie ma odpowiedzi prostej na proste pytania odpowiedź może być złożona, bo bądź też okaże się, że pytanie jest bardziej złożony niż nam się wydaje może wrócić panie profesorze do dzielenia się konstytucją, bo ja mam wrażenie, że trochę też, chcąc nie chcąc powstała taka rozmowa, jakie mogą za chwileczkę przy wigilijnym stole powstać to znaczy, że będzie ktoś, kto tak jak pan cierpliwie będzie tłumaczył będzie ktoś tak jak ja, który będzie mówił, ale sam to w ogóle obchodzą te wasze lewackie idee, które dla mnie nic nie znaczą ja dostaje pieniądze, których za poprzednich ekip nie dostawałem może będzie kolejna emerytura może jeszcze kolejna AAA obietnic na pewno jeszcze w wór z prezentami sobie chcemy się nie wyczerpał i rozumiem, że trochę tak to te rozmowy przy naszych wigilijnych stołach mogą wyglądać jak ta nasza dzisiejsza, ale podzielmy się też panie profesorze, ale wigilia i opłatek to jest czas przebaczenia pojednania i ja myślę, że przy naszym stole przed wigilijnym studia TOK FM ani nie musimy się jednak nie musimy sobie przebaczać, dlaczego dlatego, że przebaczenie jest pochodną zdarzeń co, do których mamy poczucie winy wstydu dyskomfortu, ale chcemy naprawić na podobnie jest konstytucję myślę, że wiele osób ma poczucie wstydu, a zażenowania, gdy mówi o tym, jaka jest rzeczywistość konstytucyjna, ale my jesteśmy ofiarami naruszania konstytucji ci, którzy mają poczucie zażenowania wstydu bólu, ale niech zwrócą się do nas sprawcy naszych odczuć ci, którzy konstytucję łamali, ale łamali nie w sensie łamania się opłatkiem tylko naruszali konstytucji i wtedy może znajdziemy punkt wspólny, a ty uznajesz, że naruszały konstytucję ja nie uznają swoich racji, które to spowodowały ale, ponieważ musimy żyć dalej to spróbujmy wyjść z tej koszmarnej konstytucyjnej dekoncentruje i znajdźmy jakiś rozwiązań patrzy z nadzieją w przyszłość panie profesorze mamy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc ktoś aktor wie myślę, że pan ja wiem no i zostajemy z naszą wiedzę i to jest 1 z wielu elementów, które będą są ich będą przedmiotem rozmowy mówimy o o kulturze konstytucyjne co jest kult kultura konstytucyjna te konstytucja to jest pewien mechanizm koła Zembaty prawda i to jest wiele kół zębatych jak wyrwiemy złamie 1 ząb i 0203. to ten mechanizm będzie będzie za chwilę bardzo bardzo zgrzytał, jeżeli nie stanie prawda, a kultura konstytucyjna jest smar, który powoduje, że mechanizm jest bezszelestnie i i to jest to do czego zachęca panie profesorze, jeżeli porównujemy konstytucję do mechanizmu tu można też powiedzieć w ten sposób, że te artykuły są jak koło zębate no i teraz można takie koło zębate spojrzeć z boku powiedzieć koło zębate, ale posiadanie spojrzeć pod innym kątem powiedzieć no to właściwie taki płaski jakiś fragment metalu odcinek wszystko zależy od od punktu widzenia rozumiem, że interpretowanie konstytucji, ale konstytucja to nie jest fotografie konstytucja to jest mechanizm konstytucja to jest relacja w konstytucji jest określona relacja wielu organów państwa, ale też relacje między organami państwa obywatelami między obywatelami, a organami państwa pan zaproponował spojrzenie statyczne ja proponuję spojrzenie dynamiczne, bo te koła zębate cały czas się kręcą i jeżeli jeżeli mimo złamanych zębów pominął pomimo złamanych ze mną państwo dalej funkcjonuje tylko, jeżeli mamy taki mechanizm, w którym coraz więcej zębów jest była używanych no to jest ryzyko, że mechanizm stanie to nie jest tak, że stanie państwa waży się zatrzyma tylko, że zaczniemy przyglądać się temu mechanizmowi i powiemy każdy obywatel zaraz zaraz po dziewięćdziesiątym siódmym roku ta maszyna jak wyglądała inaczej i 2000 i 2012 roku, dlaczego po co przyjęliśmy skonstruowaliśmy jako dobrze funkcjonującą nieźle naoliwiona maszynę nagle wystaje czy zgrzyta czy co powoduje, że hałas jest taki, że słychać nie tylko nad Pilicą i na 2 to, ale śpi słychać nad Sekwaną Renem Tybrem, a to nie jest dobra dobry mechanizm no słucham pana wielką przyjemnością panie profesorze mam nadzieję, że takie rozmowy będą się odbywały nie tylko przy wigilijnym stole, ale na co dzień, bo myślę, że dla sporej części Polaków tym to taką szarą strefą jest zobaczenie w jaki sposób ta krótka książeczka mała książeczka niewielka książeczka ma wpływ na moje życie skoro decyduje, o którą skoro mówi o rzeczach, które dziś tam są NN wysoko jakiś sposób co się ma do mnie chodzącej chodzącego do pracy stającego przed sądem prowadzącego samochód itd. itd. to się wydaje jest dużym wyzwaniem NATO może przyjmiemy pewne założenie że, ponieważ jest 12 rozdziałów konstytucji mamy przed sobą jeszcze 12 willi i każdy rozdział na każdą Wigilię będziemy analizowali rozkładali na czynniki pierwsze retrospektywy obywatel 12 lat pan jeszcze wróży dziękuję, ale najlepsze życzenia panie redaktorze dla pana dla słuchaczy 12 lat jeszcze 12 ligi będziemy dobrze, ale to jest propozycja pan, żeby wyjaśnić jak normy konstytucyjne jak porządek Konstytucyjny wpływa na życie zachowania postawy poszczególnych obywateli, czyli bez względu na to kto jest władzy bez względu na to kto jest prezydentem bez względu na to itd. tak dalej ta nowa tradycja, którą pan profesorem staram się upowszechnić ma m.in. polegać na tym, że spotykamy się i czytamy, czyli np. pierwszy rozdział, proszę bardzo, w każdej rodzinie może też wracać można dzielić łączyć szczególna normy 0105. ósmego udział, ale bez względu na to kto jest będzie prezydentem, kto będzie w sejmie, kto będzie sąd sędzią każdego obowiązuje konstytucja i to jest istota nieważne, kto sprawuje władzę starych zasad stara zasada mówi dłużej klasztorach niż przeora tym klasztor jest konstytucja Rzeczypospolitej polskiej bardzo dziękuję państwa i moim gościem był pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dziękuję serdecznie dziękuję bardzo, najlepsze życzenia świąteczne dla pana redaktora dla wszystkich słuchaczy to jest to za chwileczkę panie profesorze, ale pan, że są już dzisiaj składa, a ja przypominam akcji Podziel się konstytucją na Wigilię, czyli można łączyć można zamieniać zamiast opłatka łącznie z opłatkiem itd. tak dalej płacimy kreatywni rozmawiajmy rozdziałach łączmy łączmy się łączmy, a niedzielny atak powiedział informacji już za chwilkę dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA