REKLAMA

Jak nierówności społeczne wpływają na politykę?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-27 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM widza sprawiają, że chodzi też w dalszym ciągu piątkowy poranek TOK FM teraz 4 minuty po dziewiątej już prawie w ich prawie 5, żebyście państwo przeżyli za to, że marszałku, że polityka polityka się do nas to teraz próbujemy troszkę porozmawiać o ekonomii politycznej polskiego i w ogóle może współczesnego kapitalizmu, która nie jest bez znaczenia dla samej polityki są z nami wiemy Rozwadowska GazetaWyborcza dzień dobry dzień dobry prezes Michał Rozwiń » Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ich dr hab. Michał Myck centrum analiz ekonomicznych, które mamy połączenie przez Skype na dzień dobry panie profesorze bytowskich, a więc Rozwadowska napisała tak w Gazecie tekstury wstrząsną polską w oparty na panów badaniach, które też polską polską wstrząsnęły konkretnie na artykule przygotowanym razem jeszcze Mateuszem ślubem, który ukazał się w październiku o dystrybucji bogactwa w Polsce badanej nawozów przez panów nową nową metodą także w oparciu o dane dane podatkowe z tych badań to powiem od razu krótko wynika, że nie jest z nierównościami w Polsce tak dobrze jak nam się przez ostatnie lata wydawało, że jesteśmy gdzieś w środku stawki Europejskiej, że zupełnie inaczej mianowicie, że Polska jest prawdopodobnie najbardziej nierównym krajem czy też obciążone większymi nierównościami dochodowymi kraju Unii europejskich tak skracam, czyli że dzień zbliża się raczej do 40 niż do 30% dobrze na razie referuje nie widzę tak grób z grubsza jak panowie to to policzył pan prof. Nęcki myśmy wykorzystali metodę, która stosowana jest w szeregu państw część czasu już i połączyliśmy dane ankietowe, które standardowo wykorzystuje się do mierzenia nierówności dochodowych tak artystycznych czy robić cały czas robi to ta tak robi Eurostat i prowadzić badania już od wielu lat myśmy zastosowali metodę, która miała na celu skorygowanie no już bez problemu związanego z tymi kierowanymi rakietowymi badaniami związanego z tym, że bardzo często ci te gospodarczo te osoby z górnej części rozkładu dochodów albo nie biorą udział w badaniach albo nie raportują zbyt dokładnie swoich dochodów w związku z tym miary nierówności, które na podstawie tych badań liczymy są niedoszacowane i wykorzystać metodę, która pozwoliła nam na to, żeby dane informacja, kiedy z tych ankiet połączyć z oficjalnymi danymi z PIT-u no i w to w jaki sposób pozwala na skorygowanie informacji o tych najwyższych dochodach w nocą z jak się okazało znacząco wpływa nie tylko na poziom liczonych nierówności, ale również na to jak wygląda dynamika nierówności w czasie myśmy po dosyć daleko w przeszłość, bo nasze badania sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych w takich badaniach, które wcześniej współpracownicy pana pana przykrytego ogłosił to właśnie ten te słowa rady ta połowa lat dziewięćdziesiątych jest momentem przełomowym, kiedy nierówności w Polsce zaczęły radykalnie od stawać coraz bardziej radykalnie odstawać od nierówności w innych krajach wschodniej Europy, czyli tego naszego bloku, które wychodziły między podobnego poziomu w okresie w okresie realnego socjalizmu, ale chciałem zapytać może pana pana Piotra Brzezińskiego czy uwzględnienie tych danych z PIT-u pokazuje już całą skalę skalę nierówności przecież wiemy, że ci najbogatsze bardzo dużą część duża część konsumpcji ukrywają w konstytucji przedsiębiorstwa ich w różnych bonusa, których się PIT-ów nie płaci itd. tak to prawda też chcę dodać, że po raz pierwszy dla Polski te dane z PIT-ów wykorzystali Paweł Bukowski Filip Novokmet właśnie współpracownicy Thomasa Piketty ego metadane jeszcze wykorzystujemy na inne sposoby próbuje jeszcze rozszerzyć literatura drogi na natomiast oczywiście jest jeszcze wiele innych źródeł jak brakujących dochodów, które trzeba byłoby uwzględnić niektóre dochody bogatsi ludzie ukrywają ze względów podatkowych natomiast tych przecieków, które zostały w skali światowej odkryta, jeżeli chodzi o te ukrywane dochody w rajach podatkowych zamorskich to wynika, że akurat w Polsce bogatsi stosunkowo niewiele też dochodów ukrywają porównanie daje zamożnych osób z innych krajów ale, ale jest cała masa innych dochodów, które nie są ujawnione ani danych podatkowych ani danych ankietowych dochody szarej strefy np. jakie właśnie zyski przedsiębiorstwa niepodzielony, który też można rozpatrywać jako przyszłe dochody przedsiębiorców i to w niektórych badaniach jest jest uwzględniany próbuje się uzgadnia się dochody podatkowe ankietowe, które są też było źródło danych oraz niektóre informacje z rachunków narodowych, które by głosy inne tego typu instytucje mają z innych źródeł niż ankietowe próbuje się prawo do podawać jeszcze bardziej obszerne armia radziecka te wszystkie te wszystkie Ferrari bentleye itd. to przecież nie są żadne nie żadna konsumpcja to są koszty przedsiębiorstw więc, więc też też szpital nie większości nie występuje o prawdę tak chciałem zapytać Adriana przyniosła te dane do redakcji to było duże zdziwienie nie, ponieważ nierówności jest taki talent, który co prawda jest bardzo ważne i co prawda, jeżeli przez artykuł to wszyscy patrzą na to trochę zaniepokojeni natomiast nie jest to coś co by interesowało mainstream mam wrażenie naprawdę, a jeszcze interesuje my zaś jak chyba jestem majstrem nie bardzo na to jest absolutna mniejsze znaczy, że dane pojawiają się znikają nic z tego nie wynika mam wrażenie, że także, dlatego że dyskusja o nierównościach jest trudna, bo posługujemy się wskaźnikiem Giniego, który dla większości społeczeństw jest absolutnie nie zrozumiem to wyjaśni miało być już potem mówi o tych trzydziestka 4 jaja ale, żeby móc techniczne tłumaczył Michał Brzeziński, a teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, że po pierwsze, posługujemy się nim po drugie w Polsce słowo nierówności jest Antonim równości, czyli kojarzy się źle w komunizm i myślę, że należałoby za często tłumaczyć bardzo bardzo bardzo obrazowe są takie fajne badania OECD, które pokazują, że w, jakim kraju, jakie szanse dziecko robotnika fizycznego i kierownika mają szansę na powtórzenie losu rodzice albo mówić rzeczy padnięcia i jaka jest ruchomość pionowa mobilność społeczna tej drabinie i absolutnie wynika z tego, że w zależności od tego jak malujemy sobie kraj jak mamy politykę społeczną ile wydajemy na edukację takie dzieci mają szansę i np. w stanach Zjednoczonych, których są krajem olbrzymich nierówności dziecko bogatego człowieka ma szansę 12, że to, że zostanie również osobą bogatą natomiast dziecko z tego najmu najbiedniejszych 20% mają szansę tylko 110 w Polsce jest Polski nie został uwzględniony w tym badanie no właśnie zaraz przejdziemy do skutków tego, bo też skutki także polityczne nierówności, zwłaszcza dużej dynamice nierówności są prawdopodobnie bardzo poważne, ale może oczywiście pan Brzeziński wyjaśnił, o co chodzi z tym z tym dziennie, żebyśmy już nie mieli wątpliwości co znaczą te liczby taj tajemniczo będziemy się posługiwać właśnie ta nie jest takie proste do wytłumaczenia bez zapisania wzoru np. niestety to jest taki problem z tą wiarą, że one ona jest oparta na liczeniu różnic pomiędzy dochodami wszystkich osób społeczeństwie po prostu więc, więc jeszcze się odpowiedni sposób tam normalizuje przez Carlo dwóje zadebiutowała na 0 razi, że mały nie na Uniwersytecie tylko np. w drugiej klasie liceum drugi próbuje pan wytłumaczy jak zaś zaszczytu łączy także ten wskaźnik dzielnie Damien myśli się w przedziale między 01, gdy 1 byłoby, gdyby proszę skorygować jeśli jesteś za, gdyby była 1 osoba, która skupia cały mecz, by majątek dochody dochód Narodowy, a 0 wtedy, kiedy wszyscy mają równo i też mam wrażenie, że jest nim podajemy, że 0304 czy nawet 05 to każdy tak myślano w ludzi na środku zaprawdę, no właśnie taka wartość 03 nie ma żadnej bezpośrednie interpretacji nie nie sposób tego tak łatwo zrozumieć, że tylko porównywać do innych krajów, gdzie jest to wiary wartość mniejsza lub większa dlatego tak, odkąd popularność zyskują też takie miary, które są interpretowane np. jaki jako część całkowitego dochodu ma najbogatszy 1% nam się dosyć łatwo interpretowane oddać to jest 1% ceny byłaby całkowita równość to jest 10 czy to jest 20% wtedy zmierzamy do bardzo duże nierówności 43400, ale takich RAŚ nie ma, w których były aż tak duże nierówności dochodowe majątkowe mogą się zdarzać, ale dochodowe już nie no dobrze, a pan umysłu coś dołożyć do tego do tego opisu miary nierówności, które mam ze sobą pamiętać o tym, że, że wspólnik w euro dla większości krajów, których następnie trawy jak w państwie od 20 lutego 40, więc stan skala wzruszeń 40 są kraje, które nowości można uznać za bardzo nierówna pod względem rozkładu dochodów 020 to są te, które są no wyjątkowo, gdzie nierównością wyjątkowo niskie rodzice tych strefie jest się dwudziestką owej powiedzmy to jest ta takie kraje jak Skandynawia np. a tata, ale również część powiedzmy też Czechy Słowacja, a czterdziestki to stany Zjednoczone z demokracji to chyba tyle nowych Bułgarii są bardzo wysokie nierówności dochodowe nawet wg miar podawanych przez Eurostat, czyli mierzonych na podstawie tych danych ankietowych, których gmina wcześniej no dobrze chciał, żebyśmy porozmawiali troszkę o wpływie wpływie tych nierówności dla politykę objaśnianie procesów politycznych to może to może po informacjach tutaj coś, by nam się mogą rozjaśnić sprawę tego co się w Polsce dzieje, ale za kilka wracam witaminowe Jacek Żakowski też piątka naturalnych taką samą troskę dłuższe, żebyśmy mogli porozmawiać takim szerszym oddechem o gospodarce są z nami Adriana Rozwadowska Gazeta wyborcza PSL Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Michał Michał zysk centrum analiz ekonomicznych kończone znają wszyscy skarpa i chciałbym też no dobrze to skoro mamy mamy informację, że prawdopodobnie w najprawdopodobniej nierówności w Polsce są istotnie większy jakościowo większe niż wydawało to znaczy, że to nie jest to 03 dziennego, czyli taki poziom tradycyjnie uważane za politycznie bezpieczny za prawidłowy prawda te okolice 03 jeszcze jakaś Tuska może 33 np. ale mamy raczej 04 czy taki taki poziom, jaki raczej w krajach niedemokratycznych obowiązuje to stronę to co nam to mówi, jaki z tego wnioski płyną dla naszego życia publicznego pan profesor matka myślę że, że trzeba uważać z tym przepisem tym porównaniem międzynarodowym, bo takie dane, jakie nam udało się uzyskać i taki sposób korekty, jakim mogliśmy zastosować do wyliczeń nierówności w Polsce jest bardzo rzadko spotykany w krajach, które pan redaktor nazwał tak szeroko kraju nie demokratycznymi, więc to po pierwsze po drugie może oni też mają jeszcze więcej takich nisz w dal albo mają jeszcze więcej albo no generalnie dość ostrożnie podchodzić do tych do różnych porównań międzynarodowych chociażby z tego względu, że tak jak Michał Brzeziński swoje na początku ten element szarej strefy szczególnie w górnej części rozkładu dochodów i nota może się różnić między krajami więc, więc skala unikania opodatkowania skala szarej strefy w Polsce w innych krajach może być może być znacząco może znacząco różni, więc nie był jednak uważał z takim określaniem polskiej nierówności jako te, które są powietrze najwyższe w Europie było, bo w Europie nie dla wszystkich krajów powstały te korekty oparte o o dane podatkowe, a po drugie, no tak jak mówienie nie we wszystkich krajach zakres szarej strefy jest podobny do tego co w Polsce no nie zmienia faktu jednak że, że dynamika i poziom nierówności w Polsce jest faktycznie wyższy w porównaniu do tego co nam się wydawało przez długi czas, a co pan najistotniejsze w tych naszych badaniach to, że nierówności dosyć szybko zaczęły rosnąć i to wcale nie w latach dziewięćdziesiątych, kiedy można było się spodziewać takiego dynamicznego dynamicznych zmian w poziomie nierówności dochodowych, ale myślami, opierając się nad o dane, które wykorzystaliśmy wydaje się, że nierówności dosyć szybko rosły no powiedzmy od 20000708. roku w Polsce rosły tak szybko, bo co jest kilka czynników, które zapewne były za to odpowiedzialne po pierwsze, ogólnie wysoka dynamika gospodarcza, która często przekłada się na na wzrost nierówności, a po drugie, Poli która od 20080708. roku zaczęła być dosyć powiedzmy Chojna w stosunku do tych najlepiej zarabiających czy czasem mówił o latach rządów koalicji PO-PSL także to jest nowe niekoniecznie, bo pamiętajmy, że chodzi chodzi o rozum oraz, o które zostały oddane wcześniej i reformę reformę podatku dochodowego, czyli wprowadzenie 2 stawek, które co prawda weszły w życie 2009 roku, ale zostały zaproponowane wprowadzone jeszcze przez pierwszy rząd prawa z możliwości no i wcześniej jeszcze wprowadzone uosobienie samozatrudnienia tak jak oczywiście jako zjawiska jako zjawiska powszechnego, czyli można powiedzieć tak, że to nie jest wina Tuska Adriannę tylko suma przekonań ekonomicznych wielu kolejnych rządów tak tak dokładnie, ale czy to czy to wynikało z jakich tendencji powszechnej z niewielu uwarunkowań rynku globalnego np. czy to jest bardziej po polskiej odchyleń kursów rywalizować z tutaj tak strasznie dużo czynników tak strasznie dużo partii rządziło one podejmowały decyzje, które w gruncie rzeczy szły w 1 kierunku, ale myślę, że to wszystko wzięło się tam, gdyż z przełomu lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych, kiedy wszyscy jak drukowaliśmy sobie, że ciężką pracą się wzbogacimy i że należy motywować do pracy, a przecież wszelkie transfery socjalne jeszcze 3 lata temu były absolutnym tematem tabu i tutaj na tym polu myślę, że dokonała się absolutna rewolucja, kiedy w ostatnich 3 latach rozwoju teraz już nikt tego nie kwestionuje i myślę, że tak samo debata o nierównościach dopiero wtedy zaistnieje tak naprawdę, kiedy znajdzie się jakiś polityk, który nawet tak jak Kaczyński służby swoich interesów po prostu zacznie ten temat podnosić i natowska, ale jak to jest dziwne, że nie podnosił tego tematu czy sam dotyczy rzeczy państwa nie dziwi, że nie podnoszą tego tematu politycy obozu demokratycznego w Polsce skoro jest wśród ekonomistów jak rozumiem konsens wskazują, że wśród ekonomistów badanych przez formację to są liderzy nauk ekonomicznych w Europie tak 82% z nich, mówi że wzrost nierówności no właśnie ekonomicznych powoduje swoje zdrowie liberalnej lepszy liberalną demokrację przeszło prawie 50% uważa, że odpowiedział powinna być bardziej redystrybucyjne polityka znaczy są poglądy na ten temat to nie jest tak, że Demokraci nie wiedzą, że te nierówności utrudniają funkcjonowanie liberalnej demokracji to dlaczego nie mówią, ale to tak jak zaborczą mamy partie naszą opozycyjną demokratyczną, która jest wiedzie do Europy widzę, że 22 krajach jest to, że w większości krajów inwestuje poza polską kilkoma tam Watykan Liechtenstein będzie ona jest dopuszczalna życzenia potem wracają do nas i są za utrzymaniem kompromisu tak samo Polska ekonomia to zaś jakość nastraja boją się kościoła tak, czego się boją albo kogo się boją nie mówiąc o nierównościach, czyli myślę, że jeżeli ich przekonania trwają 30 lat co trudno je zmienić Polska ekonomia mocno odstaje od tego co jest powszechnie w Europie ekonomiści, których się słucha jest taka lista ekonomistów, którzy w, których słucha biznes i tam praktycznie są sami bardzo mocno liberalni ekonomiści jest uzasadnienie nie minister nie ma nie słucha pana jeszcze nie może teraz posłuchać rozmów nie bardzo prowadzić badania większość tych ekonomistów to są osoby, które przedstawiają pewną ideologię i swój pogląd nie podparty praktycznie niczym i dlatego cieszymy się żoną Michała Zielińskiego Michała Mac w jeszcze paru paru młodych badaczy, a nie tylko idee ideologów jest pan chce tłumaczy ten brak zainteresowania czemu się, że z 1 strony to jest tak jak pani właśnie powiedziała, że to są te stare głęboko zakorzenione też tak liberalne wartości, które trudno zmienić, ale z drugiej strony to jest bardzo się czy leczenie też brakuje takiej presji ze strony społeczeństwa NATO z 1 strony wartości w Polskim społeczeństwie są też takie skonfliktowane dosyć z 1 strony Polacy już od dawna od lat dziewięćdziesiątych, chociaż na początku transformacji no to jeszcze byli dosyć sceptyczni wobec wobec tego, że nierówność sądu, ale potem gwałtownie wzrosło przekonanie żony są zadłużeni trzeba coś z nimi zrobić z części Polski nadane z drugiej strony, gdy pyta Polaków ta no czy powinniśmy podnieść podatki, żeby jakoś jakoś walczyć z nierównościami zmniejszyć jakoś tak mechanicznie dystrybuują więcej to zdecydowanie nie, a więc, więc nie ma też jak takiego parcia ze strony wyborców prawda z drugiej strony biedniejsze także ofiary wzrostu nierówności wierzył w sens wzrostu nierówności tak jest nie wiadomo dokładnie co wierzą jest także, że osoby biedne, którym powinno zależeć na tej większej redystrybucji w każdym kraju na świecie rzadziej głosują w Polsce też rzadziej głosują w nich osoby lepiej sytuowanej w związku z tym nie ma nie zbierają też presji na polityków, żeby oni formułowali polityki bardziej redystrybucyjne no ale widać widać, że jednak jakiś jakąś presję może świadomie wybierają jak się patrzy na taką mapkę nierówności w państwach w państwach europejskich to można zauważyć prawidłowość, aczkolwiek nie jest ona żelazna, ale jest też dość wyraźna, że kraje o większych nierównościach mają większe turbulencje polityczne nie zawsze, bo np. Włoch to tak bardzo tak bardzo nie dotyczy nierówności, ale jak się patrzy na Polskę, która jest liderem we w wg PIKE tego jak się patrzy na wielką Brytanię, która jest na drugim miejscu prawda zaraz zaraz za nami no to widać, że jakiś korelację tu prawdopodobnie tu prawdopodobnie prawdopodobnie występują, zwłaszcza jak się patrzy na nie tyle na sam bezwzględny poziom nierówności Senatem po jego przyrostu prawda to one to one są są wyraźne czy panowie próbowali się np. badacz polskich warunkach jak te jak korelacji mogłoby wyglądać jak to się może przekładać pan wojsk w myśl jego wyludnienie badania, ale jeszcze zwrócić uwagę na 1 rzecz, że ten niski poziom nierówności w wielu krajach nie tylko odzwierciedla nierówności dochodowe, ale jest też bardzo silnie skorelowany z jakością usług publicznych w tym oczywiście głównie edukacji i ja jednak zwrócił uwagę podkreślił rolę edukacji i role powiedzmy tych usług publicznych, które bardzo silnie wpływają na jakąś świadomość społeczną no i zachowania społeczne związane z wyborami takich czy innych liderów taka jest niestety prawda Rozwadowska, że nasza ochrona zdrowia jest najlepszym przykładem na to, że jak wielkie są w Polsce nierówności, bo mamy grupą która, jeżeli co się dzieje np. babci mamie to bardzo skracają diagnostykę, wydając duże pieniądze na prywatnych lekarzy, a potem jak osobę zdiagnozowana przychodzi jak na koszt państwa jest już leczona w szpitalu jest druga grupa, która przechodzi całą ścieżkę zdrowia przez zdrowia wieloletnią i tych 30 000 osób, które umierają co roku w kolejkach nie doczekawszy tej wizyty po prostu nie widać tak samo jak widać osób, które nie zostały na studia były małe miejscowości i nie stać ich na to było one nie poskarżą także nie są pewne czy usługi publiczne tak przemawiają do nas nie widzimy tych, których nie udało po prostu orzeczeniem nie przemawiają może tak, by tak wyraźnie, ale wydaje się, że wpływają jednak później na wybory na zachowania, których efekty później widzimy formie tego jaki, jaką mamy politykę prowadzoną względem nierówności i również względem wydatków na różne usługi publiczne bardzo ciekawy tekst Adrianny Rozwadowski na podstawie badań Panamy każe dzisiaj ukazał w Gazecie on pokazuje że program 500 plus, który najpierw miał być przed programem program graficzny tam wypaść od początku było wiadomo, że tak prosta nie działa potem miał być program stypendialny wyrównujący nierówności to już chyba trochę trochę w pierwszym okresie wydawało się, że działa a, a teraz jest program wydaje się być program sponsorowania bogatych przez biednych, bo to bogaci przechwytują przechwytują największą część tego w nowym systemie tego tego świadczenia i pytanie jest czy NATO można coś poradzi, bo chciał, żebyśmy się próbowali spróbowali zastanowić nad tym czy na te rosnące nierówności, które pewnie są 1 z głównych przyczyn turbulencji politycznych jest jakiś sposób o tym, porozmawiamy po informacjach witam pana wniosek, że konstytucja i prawnych taka troska próbujemy rozmawiać o gospodarce nierównościach nasz gość pisała Adriana Rozwadowska Gazeta wyborcza prof. Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Michał zysk centrum analiz ekonomicznych, czyli tych połączeń przez Skype, a i teren chciałbym państwa mówiliśmy zastanowili co z tym można zrobić skoro jak się okazuje nawet taka miara jak 500 takie narzędzie polityki społecznej jak 500 plus okazuje się, że uprzywilejowuje bogatych, a i wcale nie przyczynia się straty do do zmniejszenia zmniejszenia nierówności jest podważenie takiego tekstu, który grupa ekonomistów Joseph Stiglitz opublikowała w zeszłym tygodniu działań proponują różne rozwiązania tego samego problemu takowe amerykańskich warunkach np. proponując podatek majątkowy dla najbogatszych waszego 11% i przypominające wtedy, kiedy zachowują się najlepiej najszybciej się rozwijał to te podatki były właśnie wysokie nawet sięgały 9090% dla za grupy najbogatszych no ale pytanie co teraz można zrobić z nierównościami, żeby ratować ratować demokrację może pan prof. Brzeziński ach, no jest szereg polityk które, które można było projekt realizować od polityki podatkowe pan redaktor wspominał tak wysokich stawkach to był raczej takie wysokie stawki od najwyższych dochodów rasowe stawki oraz majątkowe z okresu niż na podatek majątkowy nakłada np. na majątek netto wartość aktywów min długi danej osoby to jest rozwiązanie, z którego większość krajów których, których ten podatek istniał stopniowo wycofywała jest bardzo trudne administracyjnie przed w Polsce w tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby Polska podała administracyjnie trzeba byłoby zebrać dane o majątku mieć wiarygodne szacunki tak zatrudnić odpowiednie oprogramowanie i pracowników, którzy byliby w stanie weryfikować to wszystko podczas gdy obywatele mieli co do tego, żeby zaniżać stąd warto, więc administracyjnie wydaje się, że to poza tym społeczeństwo też tego nie popiera tak mi się wydaje wydaje się, że to nie jest po prostu wykonalna droga niezależnie od tego czy to jest słuszne czy nie słuszne jakimś bardziej ogólnym poziomie, ale nierówności w Polsce na pewno wynika z dużej mierze też z tego, że bardzo się różni produktywność pracowników w Polsce niektórzy pracownicy mają wysoką wysoko wysoko wykształceni wysoki kapitał ludzki są w stanie korzystać z najnowszych osiągnięć technologii pracują w korporacjach zachodnich osiągają wysokie dochody z tego tytułu mamy dużą część pracowników, którzy albo niepracowników wręcz ludzi, którzy nie są w stanie pracować, którzy mają niskie wykształcenie brak wykształcenia mieszkają w ośrodkach oddalonych od tych centrów rozwojowych dziś na wsi prowadzi w małym miasteczku i powinniśmy zadbać też jakoś polityką edukacyjną oto, żeby ich prowadzi włączać w przyszłości także do do nowej astry Mariusz mamy już dzięki polityce edukacyjnej setki tysięcy licencja tu magistra pracujących na kasach i z różnych podobnych miejscach w miejscach pracy, ale chciałem panu zapytać czy np. taki pomysł, który teraz jest Kan 1 chciałby kandydatek na prezydenta Stanów zjednoczonych Izby UAM ogłosiła że, żeby wprowadzić dwuprocentowy podatek majątkowy dla tych, którzy mają co najmniej majątku 50 000 000USD to państwo w Polsce nie byłaby duża grupa osób i trochę więcej dla tych, którzy mają ponad ponad miliard to sobie dłużej płacić 6% 12 do kilku osób dotyczyła pewnie kilkunastu czy to są jakieś rozwiązania, które mogą czegoś, czego prowadzi Adrian jak się wydaje mam wrażenie, że należy działać dwutorowo z 1 strony musimy zrobić porządek w podatkach co w Polsce będzie bardzo trudna biorąc pod uwagę w podatkach, czyli co mamy np. grupa 100166 000 osób na fikcyjnym samozatrudnieniu jak pisze o samozatrudnieniu to temat, który budzi w ogóle olbrzymie emocje, bo ludzie bardzo boją się, że będą płacić więcej niż 19%, że będzie ten chociażby ten drugi próg, który już jest absolutnie zjadliwe, a z drugiej strony z pieniędzy, które ewentualnie może uzyskać jeszcze kwestii, które polskie instytuty ekonomiczne szacuje, że tracimy 10 do 20 miliardów 1 czy akurat można ufać, ale skuteczność może optymalizacji tak na skutek tego, że w bardzo różny sposób firmy odprowadzają z drugiej strony musimy jakoś inwestować w usługi publiczne myślę, że tutaj bardzo się wszyscy mówią o ochronie zdrowia edukacji zapominać o mieszkalnictwie zupełnie inna sytuacja jest osoby, która nas od Warszawy zarabia 4000 i ma własne mieszkanie i płaci tam 700 czynszu tak można żyć, a jeżeli zarabia 4000 i wydaje 2,5 na kawalerkę, bo takie są ceny w Warszawie no to jestem pracującą w jedno także program mieszkanie plus, czyli największa porażka tego rządu myślę, że byłby kluczowy, żeby w ogóle poprawić sytuację ludzi, którzy pracują nawet zarabiają dużo, ale mimo wszystko nie stać ich na życie lub prof. Mińsk oglądać szybkich prostych rozwiązań oczywiście nie ma i musimy myśleć dwutorowo w tym sensie, żeby z 1 strony patrzeć trochę dalej w przyszłość i inwestować w edukację, żeby za 102030 lat nierówności były niższe i produktywność przyszłych pracowników, bo wysoka, a jednocześnie leczyła myśleć o tym, żeby szukać rozwiązań na wysoki poziom nierówności dzisiaj i tutaj problem polega na tym, że niestety przy ograniczonych możliwościach wydatkowych budżetu państwa dokonać należy wyboru takiego żeby, żeby komuś dać trzeba komuś zabrać chili na tym polega cała idea redystrybucji i w związku z tylną należało się zastanowić, które instrumentów systemu podatkowo świadczeniowym go działają dobrze, a które należałoby zmienić w jaki sposób zwiększyć progresywne systemu podatkowego w Polsce, żeby z 1 strony nierówności spadały, a z drugiej strony rosło, żeby rosło zatrudnienie, żeby nie zniechęcać pracowników to do podejmowania pracy i wydają się, że cały system podatkowo świadczeniowym wymaga takiego no powiedziałbym kompleksowego podejścia i zastanowienia się je, na którą strony należałoby pokierować tym systemem, żeby w końcu zaczął osiągać i realizować cele, które powinien realizować mianowicie z 1 strony ograniczać ubóstwo i ograniczenia wolności, a z drugiej strony jednak zapewniać odpowiednie bodźce do tego, żeby każdemu opłacało się pracować się podejmować pracę żeby, żeby nie zniechęcać ludzi to do do podejmowania pracy do zwiększania aktywności zawodowej w tym badaniu konsensu europejskich ekonomistów, który prowadzi Uniwersytet chicagowski, więc uczelnia znana raczej twardych liberalnych poglądów niż jak system jakiś tamy miękki socjalistycznych rozterek Otóż w tym w tym badaniu 51% europejskich liderów europejskich nauk ekonomicznych szefowie katedry wydziałów laureaci najważniejszych nagród itd. uważa, że europejskie rządy powinny przekazywać więcej za zasobów pieniędzy na polityki, które mogłyby ograniczyć wzrost populizmu poprzez ograniczenie nierówności, nawet jeżeli oznaczałoby to większy dług publiczny i mniejsze inwestycje w innych sferach to powiedziałbym zaskakująca radykalne poglądy, zwłaszcza jak na środowisko jak na środowisko ekonomistów czy państwo się z tym zgadzają Adriana Rozwadowska przede wszystkim nie wierzę, że coś da się z tym zrobić, bo chyba przegapiliśmy kluczowy moment i lekarz trochę rozlało to znaczy no, że wydaliśmy wszystko na 500 plus mieć zrozumienie to populizm zaś już tak daleko teraz wdraża jakiejkolwiek polityki, która i tak potrwa dużo czasu, zanim np. edukacja zacznie działać w Polsce to w ogóle trzeba wszystko znowu jak odcieni stąd forma i przeprowadzić kolejną reformę, że trudno sobie wyobrazić, że znajdziemy coś takiego co zatrzyma obecny bieg zdarzeń, czyli że katastrofa lemingi przepaść spadamy już nie nie możemy się zatrzymać na nowo co niechybnie się bardzo zmartwił Donald ustroju, który mówi, że nie wierzy w takie radykalne socjalistyczne rozwiązania jak podnoszenie podatków zwiększanie zwiększanie transferów socjalnych bym się wydawało oczywiste, że to jest jedyny sposób na ratowanie liberalnych demokracji, ale nie wiem czy pan prof. Brzeziński też tak pesymistyczny kadrę być może skłaniam się w tym kierunku no te rozwiązania, które u nas w dyskursie publicznym wyczerpują definicję redystrybucyjne ości nowe, czyli 500 plus zaś rozszerzenie to ona na pierwsze dziecko transfery skierowane do emerytów, które są tak tak dosyć ślepo redystrybucyjne prawa każdy dostaje trzynastą dostawać czternastą emeryturę one są mało efektywne redystrybucyjne ona z zarzutami bardzo kosztownej wyczerpującą przestrzeń fiskalną prawda na takie transfery, które były bardziej zorientowana tych najbardziej potrzebujące wyrównywał szanse też podnosił we ten dostęp jakość usług publicznych czy ponosiłby jakość edukacji na tych obszarach, które są nie uprzywilejowane prawda na wsiach np. no ale z drugiej strony społeczeństwo duże, że część społeczeństwa traktuje jako właśnie silnie dystrybucyjny jako redystrybucję oraz zmniejsza nierówności oraz znacząco podczas gdy one tak efektywne nie są, więc te badania pana profesora ska rzeczywiście są, które Diana dziś w Gazecie referuje są porażające oczywiście jest wynikiem jest zupełnie inny pan profesor męskie chciałem pana za te związku w związku z tym tekstem ludzi w Gazecie o paradoksalnym efekcie 500500 plus, czyli nie ma na to rady czy maszyna to jest to jest efekt powszechności zlecamy powszechności tego świadczenia naszych każde dziecko od lipca na każde dziecko w wieku 0 do osiemnastego roku życia rząd wypłaca 500zł i ten ten efekt dystrybucyjny jak spojrzymy na na powiedzmy grupy od tej najbiedniejszej najbogatszej wiąże się głównie z tym, gdzie w rozkładzie dochodu lokują się rodziny z dziećmi m.in. efektem programu 500 plus jest to, że powiedzmy część rodzin tych najniższych grup dochodowych przesunęła się nieco wyżej, a z drugiej strony coś, o czym mówi się w Polsce od jakiś czas już mianowicie to, że że głównie rzeczy w dużej mierze kwestie finansowe decydują o tym ile ile dzieci na ile dzieci rodzice decydują, więc tych dzieci w górnej części rozkładu dochodów jest okazuje się całkiem sporo więcej tej najwyższej grupy w tej najniższej to jest po prostu taki mechaniczny efekt tego upowszechnienia upowszechnienia 500 plus no niby pomaga dzieciom, ale pomaga na nierówności dokładnie i trzeba przyznać że, że zdaniem 500 plus zostały wprowadzone Polska faktycznie była w ogonie Europy, jeżeli chodzi o finansowe wsparcie rodzin i to jest zmiana, która dokonała się no ale lepszy był prezes to jednak program, który wielu rodzinom w Polsce bardzo znacząco pomógł ja nie rozumiem prawdę mówiąc, jaki był cel upowszechnienia tego świadczenia raczej myśmy skłaniali się w naszej komentarza to do tego, żeby nawet tę pierwotną formę programu jeszcze jakoś stara się dostosować taki sposób, żeby poziom tej redystrybucji był większy, żeby skierować większe środki do rodzin o niższych dochodach szczególnie, gdy można to połączyć np. aktywnością zawodową rodziców na rząd zdecydował się na inne rozwiązanie wydajemy teraz od od przyszłego roku wydawać będziemy około 40 miliardów złotych na na program 500 plus, który jak się okazuje nie jest jakoś szczególnie efektywne z punktu widzenia zwiększenia dzietności mało efektywnie kieruje środki to do rodziny o największych potrzebach materialnych i jak pokazujemy w naszym ostatnim badaniu jest z punktu widzenia rynku pracy w najlepszym przypadku neutralny w tym sensie, że no co prawda to upowszechnienie spowoduje że, że program nie będzie, ale już zniechęcą do 100 do aktywności zawodowej, ale są na Zachodzie w wielu krajach rozwiązania, które łączą wsparcie rodzin o niskich dochodach zachętami do podjęcia pracy przez rodziców i tej szansy, wydając tak olbrzymie pieniądze z z budżetu państwa tę szansę również w Polsce nie jesteśmy również nie skorzystano, więc tak naprawdę nie jest jasne, jakie są cele tego tego, bo tego programu patrząc na to z punktu widzenia programu, który jest rozpowszechnia to ja pana profesora świece chodzi o to jak wygrać wybory władz bardzo tak należy Michał Myck sensu analiz w kręgach prezes Michał Brzeziński wydział nauk ekonomicznych Unizeto Warszawskiego i Adriana Rozwadowska zestaw wybacza bardzo dziękuję państwu też bardzo dziękuję oczywiście zakładam, że pan się domyśla, że chodzi, ale one są żarty poranek taka sama przygotowała organa jest kara za wała Libia Libia Prądzyńska prześle informację o nich przedpołudnie Radia TOK FM zaprasza zapraszam w imieniu Przemysława Iwańczyka do usłyszenia w poniedziałek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA