REKLAMA

"Póki co, obrońcy praw człowieka mają co robić. I to we wszystkich państwach, także demokratycznych"

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-27 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jedno 10052 rodzina naszego programu przedpołudnie Radia TOK FM w naszym studiu kolejny gość z nim pani Danuta Przywara dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu prezeskę Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy obchodzący trzydziestolecie rosyjskiej fundacji praw człowieka w Polsce rozmawiać będziemy o tym co udało się do tej pory zrobić o tym jakie są państwo plany na na kolejne lata czy w ogóle da się poczynić takie w przypadku fundacji, ale chciałbym Rozwiń » wyjść od pytania być może panią zaskoczy da się zdefiniować prawa człowieka ja miałem jak ja rozumiem jak rozumieją je moi koledzy chcące, gdzie mnie prawa człowieka to jest taki zespół norm, który określa moje relacje z władzą prawa człowieka z 1 strony mówią, czego mogę żądać od władz ja jako człowiek jako człowiek mieszkający w danym kraju jako obywatel tego kraju z drugiej strony określają i tu mówimy raczej o wolnościach niż oprawa stąd sformułowanie prawa wolności człowieka określają takie sfery, które władza lepiej, żeby się nie wtrącała taki obszar mojej swobody w mojej wolności, czyli na formę zawarte w przepisach dotyczących praw wolności określają zakres mojej podmiotowości zakres tego od sami wolno, czego władzy nie wolno np. mówimy o wolności osobistej, a więc taki sferze uregulowanej gnicie władza nie powinna pozbawiać mnie bez przepisu prawa bez ściśle określonych warunków, kiedy można mnie pozbawić wolności, żeby władza nie mogła tego robić dowolnie arbitralne mówimy o wolności słowa, a i to jest ta sfera zjawisk ta sfera, w której ja mogę swobodnie się wypowiadać to mogę się wypowiadać również mówiąc rzeczy, a może przede wszystkim mówiąc rzeczy niemiłe dla władz mówimy o równym traktowaniu wobec prawa, a i to oznacza, że niezależnie od tego jaka jestem czy jestem stara czy młoda czy jestem obywatelem tego kraju czy Niejestem obywatelem tego kraju czy mam dzierży władzę czy zostałam wybrana do władzy czy też nie są przepisy prawa, które dotyczą nas wszystkich dokładnie taksa, jeżeli mówimy o równości kobiet im mężczyzn to znowu mówimy o takiej sferze, gdzie powinniśmy być dokładnie tak samo traktowani w analogicznych warunkach przy spełnieniu takich samych kryteriów, jeżeli mówimy o prawie do sądu to znowu jest to prawo do, a więc ja tu poza wszystkim innym mogę rościć w stosunku do władzy, by ta tak zorganizowała życie społeczne życie w kraju MEN w sytuacji, kiedy jestem w sporze z kimś mogła pójść do sądu i poprosić, żeby rozstrzygnął, ale również no właśnie, żeby rozstrzygnął rozstrzygał ten mój spór sąd niezależny od władzy sędziowie niezawiśli od władz innymi słowy dla mnie zespół norm pt. prawa wolności człowieka stanowi też w rodzaju tarczę chroniącą mnie przed arbitralnymi decyzjami władz władzy wykonawczej, ale również władzy ustawodawczej tyle ile władza ustawodawcza tworzy normy prawne w oparciu, o które my funkcjonujemy, podążając za z pani słowami rozumiem, że prawa człowieka można zdefiniować jako relację człowieka władzy tak z przyczyn można te relacje w i prawa człowieka co za tym idzie też mocno relatywizować w zależności od charakteru państwa, w którym żyje jeśli ono charakter opresyjny to my tego podmiotu przechodzimy do roli mocno przedmiotowej tak i aż nas zabezpieczyć przed ostatnim wywodzenie się władzy ludzie wymyślili i aż taki ustrój, jaki nazywamy demokracją konstytucyjną demokracją liberalną, a więc ustrój zakładający trójpodział wzajemne równoważenie się władz, że pan cha zda władza deprawuje i to nie jest taki sobie cytat, który obrońcy praw człowieka czy politycy lubią powtarzać to naprawdę psychologicznych jesteśmy tak skonstruowany, że jak mamy za, że jak się nam dać ręce za dużą możliwości w tym możliwości decydowania za innych i nikt nie będzie patrzył na ręce mało tego będziemy mieli wokół siebie ile osób, które z różnych powodów spada, żeby się nam przypada uważać, bo tata, żeby zapewnić awans albo po co żeby, żeby się samemu czuć bezpiecznie będzie nas chwaliło to w którymś momencie bez sprzężenia zwrotnego bez takiej informacji pt. stawiają tutaj zrobiły Sycz naprawdę głupio Ano zastanów się jeszcze raz uwierzył we własną medialność i z 1 strony bycie pełnienie funkcji kierowniczych bycie na szczycie jest bolesne, bo mówi się takiej samotności władzy, ale z drugiej strony mocno może nas no właśnie zdeprawować wizyta trójpodział wzajemne równoważenie władz prawo zwracać uwagę, że Sejm jest na ręce ruszy też uwagę na ten paradoks władza deprawuje, mimo że pochodzi od człowieka, czyli de facto od tego, który chwilę wcześniej stał w relacji z tą z tą władzą, ale co mówi, że to jest mechanizm psychologiczny, jeżeli wszyscy naokoło z różnych powodów będą zachwycać się wszystkim co pan poprze poza tym pan będzie ona sił jako szef firmy województwa państwa dużo większą odpowiedzialność będzie pan myślał w którymś momencie może pan zacząć myśleć, że ja i tak odpowiadam za podejmowane decyzje, a ta decyzja się sprawdziła ta decyzja się sprawdziła jeszcze w ciszy zachwycają jak ja mam, że postanowiłem to ja pójdę na skróty nie będę się oglądał na to sami inni mówią nie poza tym wie pan przestrzeganie wszystkich praw przestrzeganie praw wolności człowieka wymaga dodatkowych nakładów dodatkowego skupienia dodatkowego pochylenia się nad tym co też komuś może przeszkadzać, a co nie na skróty jest prościej, więc nie ma państwa, w którym władza, by nie naruszała praw człowieka jest tylko kwestia jak reaguje na stwierdzenie naruszenia jak sobie radzi z wy punktowany momentami, w którym zachowała się niezgodnie z prawem albo zbyt arbitralnie albo poszła na skrót nie nie ma świata idealnego no to jest ten króliczek, którego gonimy mam nadzieję, że kiedyś dogonimy, ale póki co obrońcy praw człowieka naprawdę mają co robić we wszystkich państwach tych dawno demokratycznych autorytarnych czy totalitarnych ich możliwości działania są dużo mniejsze powiedziałabym, że sprowadzają się do nagłaśniania krzyku poszukiwanie wsparcia społeczności międzynarodowej, a cena, jaką płacą jest też niewspółmiernie wyższa niż w państwach demokratycznych, ale we wszystkich państwach demokratycznych w tym w państwach tzw. starych demokracji działają organizacje nasz, których celem misją jest obrona praw człowieka nie mają co robić, tyle że dysponują dużo szerszym instrumentarium, które Mock, którego mogą używać, by pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka, lecz skala naruszeń jest oczywiście mniejsze co kilka wracamy do naszej rozmowy pani Danuta Przywara prezeska Helsińskiej fundacji praw człowieka jest moim państwa gościem informację za film jest też przedpołudniowy program Radia TOK FM 1121 pani Danuta Przywara prezeskę Helsińskiej fundacji praw człowieka jest z nami dzień dobry czy nadal panuje dobry państwu ponad tę rozmowę trzydziestolecie Helsińskiej fundacji praw człowieka w Polsce, ale najpierw był usiłował namówić panią do tego byśmy zdefiniowali czym prawa człowieka są jak różne one są w zależności od lutego w jakim kraju żyjemy myślę, że ze względu na na te różnice także działalność samej fundacji każdym kraju zupełnie inny charakter mówi pani o tym, że im bardziej autorytarna struktura państwa tym w tym trudniej działać właściwie działalność ogranicza się też, bo tak trzeba mówić o ograniczenie do krzyku nie działań taki mówię o tym z własnego doświadczenia jest to także Helsińską fundację praw człowieka 8 w 1989 roku założyli członkowie działającego wcześniej pod ziemią komitetu Helsińskiego w Polsce w podziemiu po komitet powstał w 1982 roku po to, by no właśnie to by z 1 strony rejestrować z drugiej strony nagłaśniać przypadki naruszeń praw i wolności człowieka w Polsce w okresie stanu wojennego to była grupa osób, które zdecydowały się na opracowanie raportu, który chciały i dzięki którym udało się ostatecznie wysłać do społeczności międzynarodowej, które miały pokazywać światu jak władze stanu wojennego represjonują Polaków komitet powstał w osiemdziesiątym drugim roku po pierwszym raporcie wysyłał kolejne roczne raporty do komisji praw człowieka ONZ do amnestii międzynarodowej do struktur konferencji bezpieczeństwa współpracy w Europie, czyli poprzednika organizacji bezpieczeństwa współpracy w Europie naszym celem było nagłaśnianie przypadków naruszeń praw człowieka, ale również poprzez nagłaśnianie skłonienie społeczności międzynarodowej instytucji międzynarodowych do tego, by zaczęły wywierać nacisk na władze Polski to teraz lepiej raz gorzej udawało i w ten sposób działaliśmy od osiemdziesiątego drugiego do osiemdziesiątego ósmego roku jako całkowicie podziemna struktura tu tym różniliśmy się od podobnych struktur działających wcześniej zarówno w ZSRR moskiewska grupa Helsińska, jaki Czechosłowacji karta 77 czy w Polsce komitet obrony robotników w osiemdziesiątym ósmym roku wyszliśmy z podziemia to znaczy ujawniliśmy swoje nazwiska co w efekcie dało również udział części członków komitetów obradach okrągłego stołu, a osiemdziesiątym dziewiątym roku już po częściowo wolnych wyborach zdecydowaliśmy się kontynuować naszą działalność grup organizacji działających w latach osiemdziesiątych rozwiązało się po wyborach czerwcowych myśmy stwierdzili, że każdej władzy trzeba patrzeć na ręce i podnosić krzyk, jeżeli będzie naruszała prawa wolności człowieka ja dzielę cały okres naszej aktywności na z grubsza 4 okresy pierwszy powiedziałam nazywam okresem walki okres drugi to lata 8992 0032004 i nazywam go okresem wygranej trzeci okres okres 200320042015 z okresu, który ja nazywam na własny użytek okresem stabilizacji na 2 tysiące piętnastym weszliśmy czwarty okres, a wy jeszcze nie mam bardziej mi do w tej chwili mamy ochotę o tym, mówić o okres od brane zdobyczy okresu wygrane, ale jest za długo lubił, aby znaleźć 1 krótką nazwę czym te okresy się różnym rozmiarze, który interesuje mnie różnica między okresem wygranej stabilizacji już w okres wygranej Hej, ja ani z mówiące o tym, okresie jednocześnie staram się zamęczyć młodych ludzi do tego, żeby włączyli się w działania społeczne i zawalczyli o możliwość budowania swojego domu tak jak inni, by najbardziej pasowało okres wygranej wie pan znał porozumienie okrągłego stołu tak naprawdę nie zakładał zmiany ustroju dawało pewne elementy tytułem częściowo wolne wybory re pana na rejestracjach niezależnych związków zawodowych nikt wtedy na serio w trakcie obrad okrągłego stołu nie myślał np. niezależnych sądach niezawisłych sędziów nikt poza nami, a myśmy w osiemdziesiątym ósmym roku namalowali taki atak tekst, gdzie określiliśmy warunki konieczne do tego, by można było skutecznie działać na rzecz praw wolności tak m.in. pisaliśmy o niezależnych sądach gwarancja niezawisłości sędziowskiej tymczasem częściowo wolne wybory stworzyły wygrane przez stronę solidarnościową stworzył absolutnie nową rzeczywistość i dotychczasowa opozycja, która znalazła się w FOT w ławach rządowych z 1 strony z drugiej strony w parlamencie stanęła przed możliwością budowy nowego systemu ja mówię w tej chwili patrząc wstecz, że wybór był jak gdyby oczywisty był tak dobry sprawdzony przetestowany w różnych warunkach kulturowych ustroju, bo tak w Niemczech się sprawdził w wielkiej Brytanii i Hiszpanii i w stanach Zjednoczonych to demokracja liberalna z trójpodziałem władzy ze z wzajemnym równoważenie się władz z niezależnymi sądami odrębną władzą sądowniczą gwarancjami niezawisłości sędziowskich to były to wszystko nam mówię o obrońcach praw człowieka dawało w ręce bardzo skuteczne bardzo sensowne mechanizmy dochodzenia praw wolności człowieka już nie musieliśmy oglądać się na zewnątrz, żeby się udało to wprowadzić w Polsce tylko moglibyśmy w momencie naruszenia czyichś praw pomagać temu Pomóż dochodzić do praw przed krajowym sądem niezależnym niezależnym od władz wykonawczych niezależnej od władzy ustawodawczej i myśmy w tym okresie w latach dziewięćdziesiątych, czyli w tym okresie wygranej włączyli się bardzo intensywnie budowę nowego ładu owego nowego ustroju włączyliśmy się jako niezależny twór staraliśmy się zachować bardzo swoją apolityczność, ale polityczność rozumianą jako nie uczestniczenie w walce o władzę, ale jednocześnie uczestniczenie w budowie instytucji demokracji demokracji liberalnej nam bardzo wtedy zależało na tym ażeby przyjęte rozwiązania prawne odpowiadały międzynarodowym standardom, abyśmy mogli jako państwo stać członkiem rady Europy, ponieważ to otwierało nam również możliwości prawnego dochodzenia praw ofiary naruszeń przed europejskim Trybunałem praw człowieka, a więc przed zewnętrznym wobec państwa zewnętrznym wobec naszych władzy wykonawczej ustawodawczej organ chcieliśmy także móc się skarżyć do komitetu praw człowieka ONZ, chociaż to słabszy mechanizm ma on co najwyżej zaleca rekomenduje natomiast nie dysponuje żadnymi sankcjami wobec państwa, które narusza prawa jednostki prawa konkretnej osoby i UE ten okres to był z 1 strony dla nas fundacji udział w budowie tej tego tej nowej rzeczywistości ja to porównuje taką możliwością wreszcie niezależnego samodzielnego meblowania swojego domu nie tylko meblowania w ogóle postawienia tego domu tak po okresie, kiedy ktoś mówił, że kuchnia na wschód, a sypialnia na zachód, że w salonie stół ma być kwadratowy i stać pod ścianą na te myśmy znaleźli się w rzeczywistości, w której my Polacy, w który mogliśmy zacząć decydować czy kuchnia będzie na wschód zachód czy umów lub jemy salon w ten czy inny sposób, a może 100 krajom i na środku UE był to rzeczywiście tak jak wspominam o fundacji niezwykle optymistyczny, nagradzając okres Janka rozmawiam z młodymi ludźmi mówię, że naprawdę życzę im, żeby coś takiego przeżyć, ale skąd ta cezura biła się właśnie w latach 20032004, kiedy ten okres, w którym pani opowiada przeszedł wczoraj okres stabilizacji i tańca, bo nie to tacy co ze wszystkimi myśmy budowali na wydanym urządzali go po swoje mają cały czas jest coś do wygrania coś do osiągnięcia był to też okres w miarę duży zgody między różnymi aktorami życia publicznego większej zgody w latach dziewięćdziesiątych mniejszy już na przełomie lat dziewięćdziesiątych 2000 byśmy najpierw zależało nam na tym, żeby wejść do rady Europy potem zależało nam, żeby wejść do NATO co dawało nam dodatkowe zabezpieczenie, a tam żeśmy się bardzo starali, żeby spełnić wszystkie warunki i żeby stać członkiem Unii Europejskiej 2003 na czerwiec to są poza wszystkim innym to jest referendum dotyczące tego czy chce czy Polacy chcą do uniesienia 2000 czwarty my to jest wejście do Unii Europejskiej jak znowuż Pace skończyły się cukierki którymi, które dostawaliśmy za dostosowanie całego systemu prawnego funkcjonowania instytucji do standardów międzynarodowych i część stabilizacja staliśmy się częścią Unii Europejskiej można było stwierdzić, że na właściwie spełniamy warunki, a pozostałe państwa członkowskie przyjrzały się nasze naszemu prawu powiedział dżokej odpowiadacie standard ich w momencie władza zaczęła być coraz bardziej władzą organizacje pozarządowe dostały do ręki ci cały szereg nowych mechanizmów, ale tu już to wszystko stało się dużo bardziej sformalizowane myśmy już nie prosili np. o przesłanie nam informacji dotyczących tymczasowego tymczasowych aresztów czy warunków, jakie panują instytucjach izolacyjnych tylko wysyłaliśmy pismo, że na podstawie ustępu ustawy o dostępie do informacji publicznej artykuł paragraf prosimy o przekazanie na ni nie mylisz przestaliśmy być proszeni przez rządzących o to byśmy jako eksperci przyjrzeli się uważnie projektom nowego prawa czy on, aby na pewno odpowiadają międzynarodowym standardom, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka tylko w ramach konsultacji społecznych przewidzianych ustawowo jak w innych państwach członkach Unii Europejskiej byliśmy zapraszani do konsultacji społecznych powiedzmy sobie uczciwie, a ile w tym, a pierwszym okresie urządzania nowego domu znacząca część naszych sugestii czy rekomendacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa Międzynarodowego była traktowana serio o tyle okres stabilizacji już jest taki czas, kiedy władze godziły się na tyle na ile musiały się zgodzić ażeby nie nadwątliły swojej wygody rządzenia, a jednocześnie, żeby np. spełnić warunki dyrektywy unijnej są też taka jest stabilizacja w naszych relacjach z władzą, a z drugiej strony my również przyjęliśmy, że fundamenty zostały zbudowane re stan surowy jest teraz możemy się zająć wykończeń w za chwilkę informacja Radia TOK FM, chociaż z drugiej strony mam taką konstatację, że okres stabilizacji to zwiastun czegoś co zwie się walką, ale o tym, tuż po informacjach pani Danuta Przywara z moim państwo goszczą 1141 przedpołudniowy program Radia TOK FM pani Danuta Przywara jest z nami dzień dobry czy emerytalną czy zapytań prezeskę Helsińskiej fundacji praw człowiek rozmawiamy o 30 leciu fundacji w Polsce, czyli pani 4 okresy w tych 3 dekadach właściwie był też okres poprzedzający powstanie samej samej fundacji przechodzimy okres stabilizacji do okresu obrony, czyli de facto walki na jak na to nie etat set to trochę tak znaczy ja bym dodała tylko 2 zdania jeszcze dotyczące okresu stabilizacji, jeżeli ma chyba to zabrzmiało w tym co mówiłem przed przerwą, iż ten okres stabilizacji to był taki średnio wydajne z punktu widzenia praw i wolności człowieka Otóż nie to ten okres stabilizacji to było również dostosowywanie także w szczegółach dlatego weszliśmy też, że ten o okresie wygranej, gdzie budowaliśmy dom w ten okres stabilizacji, gdzie wykańczali my różne detale i dostosowuje do stosy SA bywaliśmy je do średniej do standardu innych członków Unii Europejskiej, ale było to też takie podnoszenie poziomu przestrzegania praw wolności człowieka w z różnych jego elementach również tych dotyczących członków różnych mniejszości czy bardzo wyjątkowych sytuacjach zawsze daje taki przykład że, o ile w tym pierwszym okresie wygrany budowy żeśmy starali się, by za warunki w zakładach karnych osiągnęły średni poziom krajów Unii Europejskiej o tyle w okresie stabilizacji przyglądaliśmy się już jak to jest, jeżeli chodzi o osadzonych chorych na choroby zakaźne np. albo uzależnionych, a od tego już od jakiegoś środka i czyli chodziliśmy w coraz głębiej i zajmowaliśmy się również detalami głównym instrumentem okresie stabilizacji były te były to instrumenty prawne, czyli to wykorzystywanie tych możliwości, które myśmy zbudowali w latach dziewięćdziesiątych łącznie z uruchomieniem fundacji takiego naszego sztandarowego programu programu spraw Precedensowych, gdzie staraliśmy się już nie tak chętną do zmiany prawa władze przekonać przy pomocy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego czy Europejskiego Trybunału praw człowieka tak, by nasze prawo było w pełni odpowiadało standardom międzynarodowym, ale rzeczywiście powiedział pan że, że teraz przechodzimy do czwartego okresu, o których mówiła i ten czwarty okres zaczął się w 2000 piętnastym roku w momencie, kiedy doszła do władzy również obecnie rządząca koalicja no właśnie praktycznie rzecz biorąc od momentu dojścia do władz, czyli od wyborów w październiku 2000 piętnastego roku mamy do czynienia z destrukcją tego co bardzo pracowicie budowaliśmy w latach 90 czy i szlifowaliśmy w latach w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych w pierwszych 15 latach począwszy od trwającej przeszło rok, ale destrukcji Trybunału Konstytucyjnego, który a, więc instytucji organu, który stoi na straży z założenia powinien stać na straży tego, by przyjmowane przepisy prawa były zgodne z konstytucją i przyjętymi ratyfikowany mi usta aktami prawa Międzynarodowego przez zmiany kolejnych ustaw przez przejęcie mediów tzw. publicznych, które w tej chwili realizują linię partii rządzącej koalicji rządzącej przez zmiany w przepisach dotyczących ustawy o policji przez ponowne połączenie funkcji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego 6 oprzyrządowanie inne niż poprzednia trzecie do sektora, bo powstały nowe nowe instytucje jak Narodowy Instytut wolności coś pokręciła biznesu w wreszcie przez przyjęcie tzw. ustaw sądowych, które w 2000 siedemnastym rapu i osiemnastym doprowadziły do znaczącego od próby ograniczenia niezależności sądów i podważenia gwarancji niezawisłości sędziów, czyli pozbawienie nas głównego mechanizmu dochodzenia praw wolności człowieka w Polsce wewnątrz kraju bez odwoływania się do sądów międzynarodowych no to wreszcie tą ustawę, z którą w tej chwili mamy do czynienia, czyli o ustawę o finansową represyjną zwał tak zwał 330 lat w wielu sprawach Helsińska Fundacja praw człowieka zabierała głos nie wiem nigdy tego nie liczyła zaprawy ale, ale też pomysł, że żebyśmy, żebyśmy skala chciała pani powiedzieć policzyli 1 myśmy przyjęli na aport właściwie na początku naszej aktywności mówię tutaj wręcz komitecie helsińskim, że takim głównym obszarem naszego działania są prawa osobiste Obywatelskiej polityczne, że nie wchodzimy obszar praw społecznych socjalnych gospodarczych kulturalnych, czyli że zajmujemy się głównie pierwszą generacją praw i na, jeżeli chodzi o sprawy indywidualnych osób to liczba osób zwracających się do nas rosła i taki plik to było 11 000 listów w skali roku nie wszystkie dotyczyły dotyczyły naruszeń praw wolności człowieka, więc nie wszystkim żeśmy się zajmowali natomiast w tej chwili to jest granica 56000 to są sprawy indywidualne to są listy, które trzeba przeczytać, które staramy się odpowiadać można powiedzieć około 20% z nich dotyczy naruszeń praw wolności człowieka, ale to czym się zajmujemy również to jest jakość prawa i jakość procesu tworzenia prawa, a więc na właściwe wypowiadali my się na przestrzeni tych 30 lat z dnia mogę powiedzieć, że w sprawie każdego projektu ustawy np. znaczenie każdego dużego kwantyfikatora są niebezpieczne, ale powiedzmy sobie, że 80% projektów ustaw, których regulacje dotyczyły w jaki sposób były wiązały się z gwarancjami dla praw wolności człowieka, a to ta była zarówno ustawa o ochronie zdrowia psychicznego jak i bo bo tam mamy do czynienia z kierowaniem czy człowieka do PIT na przymusowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym, a więc mamy do czynienia z ograniczaniem wolności to była jak i ustawy z stricte dotyczące praw wolności człowieka także z konstytucją i w latach dziewięćdziesiątych byliśmy nawet autorami projektu karty praw wolności, który to projekt został wniesiony pod obrady Sejmu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i stał się później bazą dla obowiązującego drugiego rozdziału obowiązującej konstytucji, więc nie wiem ja mogę powiedzieć, że na przestrzeni z 30 lat tych spraw, w których dawaliśmy głosowań, które żeśmy się angażowali na sformułowanie tysiące brzmi tak strasznie obficie natomiast na no tak to chyba wygląda nie ma pewnie miary nie ma też kryterium, wg którego można, by wskazać najistotniejsze sprawy którymi się zajmowaliście, ale na pewno takie kilka z nich utkwiło pani szczególnie w pamięci pewien no właśnie karta praw wolności, bo to były różne sprawy w różnych w różnych okresach mogę powiedzieć, że lata dziewięćdziesiąte to karta praw wolności to ustawa lustracyjna w sprawie, której żeśmy się wypowiadali to cały zestaw ustaw dotyczących właśnie ustroju sądów powszechnych to, ale również ustawa o prawach osób należących do mniejszości narodowych etnicznych, w której opracowaniu uczestniczyliśmy przez lat naście my jesteśmy długodystansowca to ustawa o dostępie do pomocy prawnej dla osób niezamożnych kolejne naście lat zaczęliśmy na przełomie lat dziewięćdziesiątych dwutysięcznych została przyjęta w 2000 piętnastym to ustawa o z wydarzeń tak każe wszystkie ustawy wymienia także nabrzeże ale, ale tak tamte lata to a to cały zestaw ustaw o prawach cudzoziemców począwszy od ratyfikacji konwencji do spraw uchodźców, bo byliśmy 1 z pierwszych organizacji, która zaczęła się zajmować w latach dziewięćdziesiątych tą problematyką lata okres stabilizacji no to część tamtych ustaw przeszła właśnie do do tego okresu, jeżeli chodzi o przyjęcie, ale to tutaj prawo do zgromadzeń, czyli czyli wszystko to co wiąże się z wolnością zgromadzeń to działania na rzecz odpowiadające Kam międzynarodowym standardom stosowania tymczasowego aresztowania i doprowadzenie do uznania przez Europejski Trybunał, iż mamy problem systemowy w tym zakresie tak mi jechać od dwudziestego dla pani na koniec jeszcze 1 pozycję tak ważne wskazała pani swoją kandydaturę do nagrody Radia TOK FM imienia Anny Laszuk i abym kto, bo być może jakaś inicjatywa szczególnie zapisał się pani w pamięci w roku 2019 dziewiętnastym, a warto być za ten rok w Pancernej cały czas chodzi po głowie, że ja bym przyznała tę nagrodę wybranej grupie, ale jako reprezentacji wszystkich uczestników protestów w sprawie niezależności sądów i gwarancji niezawisłości sędziów to są przeróżne grupy i grupki dlatego mówię, że tutaj musiałabym się zastanowić kogo wytypować jako reprezentant dziękuję pani bardzo Danuta Przywara uzyska Helsińskiej fundacji praw człowieka była z nami była naszym gościem dziękuję panu dziękuję państwu dziękuję państwu również w imieniu bardzo jak granicznego, który był wydawcą tego programu Lidia Prądzyńska, którego wyznawczynią kłaniam się usłyszeć, że państwo jutro o godzinie jedenastej w sobotnim magazynie Radia TOK sama teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA