REKLAMA

Mniej handlowych niedziel: "Państwo nie jest od tego, żeby kształtować decyzje obywateli"

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-28 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kłania się państwo ponownie Przemysław Iwańczyk 1221 sobotni magazyn Radia TOK FM Patryk Wachowiec centrum analiz dla rozwoju z nami dzień dobry panu dzień dobry panu dobre państwo rozmawiamy o tym jak będzie wyglądało życie w niedzielę w roku 2020 tylko 7 handlowych niedziel będzie mieć to konsekwencja no tego zaostrzonego zakazu handlu w niedzielę chciałbym z panem porozmawiać, jakie to będzie miało skutki dla gospodarki i trzeba będą to to skutki, które na tę Rozwiń » gospodarkę wpłyną negatywnie jak pan w ogóle tak prywatnie teraz zapytam odnosi się do tego pomysłu, a właściwie nie do pomysłu tylko do w tej realizacji, a ja osobiście chyba nie odczuła aż tak bardzo wpływu zakazu handlu w niedzielę, ale to jest tylko i właśnie spowodowane tym, że mieszka akurat w centrum stolicy, gdzie ten dostęp do sklepów mniejszych lub większy w niedzielę jest dosyć prosty, ale wyobrażam sobie, że zdecydowana większość naszych obywateli mieszkająca w mniejszych miastach niekoniecznie w centrum przy większych skupiskach sklepu ten zakaz handlu odczuwa, ale samo to, że ja mam łatwiej, że ktoś inny ma łatwiej nie oznacza, że ta ustawa czy ta sama idea wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę jest dobra jako formy obywatelskiego rozwoju samego początku pokazywaliśmy nie tylko tak jak mówił negatywne skutki dla dla gospodarki, ale też to, że sam akt prawny mówiąc już takiego technicznego punktu widzenia no jest jednak naszym zdaniem 1 z najgorzej napisanych aktów prawnych w ostatnim dwudziestoleciu, a co pan w nim zmienił co pana uwiera w nim najbardziej no to zmiany oczywiście można stopniować, bo to jest pewien rodzaj prawda kompromisu między różnymi grupami interesów konsumentami pracodawcami pracownikami oczywiście jak najbardziej bylibyśmy z nich zaś za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę, bo uważamy, że państwo rząd większość rządząca nie jest od tego, aby kształtować swobodne decyzje obywateli, jeżeli obywatele wyrażają wolę chodzenia do sklepu w niedzielę, jeżeli znajdują się osoby prowadzące sklepy, które chciałyby pracować w niedzielę czy sklepy otwierać to tutaj państwo nie powinno naszym zdaniem ingerować, a jeżeli mielibyśmy dokonać innych zmian to myślę, że projekt, który swego czasu zaprezentowali posłowie opozycji, kiedy to nie wprowadzano, w którym nie wprowadzono takiego odgórnego zakazu i wymieniania placówek gdzie, gdzie można handlować tylko po prostu zagwarantowano co najmniej 2 niedziele wolne każdemu pracownikowi myślę, że wydawał się słuszne, by pan ja lubię odwoływać się do tego co w nie, dlatego że zachód zawsze lepszy, ale do tego co jest w innych krajach co funkcjonuje i i zdaje w sumie egzamin i tutaj spróbuje dziś wyszczuplić nos za naszą zachodnią granicę tam też to to odgórna decyzja powoduje, że sklepy w niedzielę są zamknięte każdy land ma prawo decydowania o jakiej części te sklepy będą otwarte w jakiej części takiej częstotliwości, czyli też jest ustalony zapisywanie, a nie tylko chęcią bądź też wolą to prawda pan przywołuje przykład Niemiec tam zakaz handlu w niedzielę ma bardzo długie tradycje on nawet został wpisany do konstytucji Weimarskiej jeszcze w początkach dwudziestego wieku i nadal tej obecnej niemieckiej konstytucji obowiązuje to prawda, że od mniej więcej 10 lat to prawo zliberalizowano także każdy land może ona tak naprawdę dosyć swobodnie kształtować te zasady handlu w niedzielę taki prawdziwy zakaz, gdyż już mieli porównywać do Polski obowiązuje tak naprawdę jedynie w katolickiej Bawarii w pozostałych landach jest mniej lub bardziej restrykcyjne, ale też pamiętajmy, że zakaz zakazowi nierówne są państwa na Zachodzie Europy książka Francja wielka Brytania Grecja Hiszpania, gdzie te restrykcje są o wiele mniejsza dawka w wielkiej Brytanii sklepy mogą swobodnie prowadzić handel, jeżeli ich powierzchnia nie przekracza jak dobrze pamiętam 100m², więc to są dosyć duże sklepy prawie dwukrotnie większa od od tych od tych najbardziej popularnych sieci otwartych w niedzielę we we Francji np. wszystko jest taka lista regionów turystycznych, gdzie ten handel jest całkowicie wyłączony spod jakichkolwiek restrykcji podobnie wygląda podobnie wygląda w Grecji no i taka tendencja metod badaliśmy forum obywatelskiego rozwoju taka tendencja już od kilkudziesięciu lat prezentuje się w ten sposób że, że jednak dochodzi do liberalizacji nawet na Zachodzie Europy tych ograniczeń handlu, a nie wprowadzania nowych, jeżeli chodzi o przypadki właśnie nowych ograniczeń handlu no to jedynie Polska i Węgry, które po kilku miesiącach Zobacz na na planowane referendum, które mogłoby jakoś uszczuplić poparcie dla Viktora Orbána zrezygnował z tego pomysłu nie ma pan wrażenia, że jakąkolwiek formę będzie miał ten zapis to pozostawienie jakiejkolwiek furtki spowoduje, że zawsze znajdzie się obejście tego co tego zakazu dlatego nie nazywałbym chyba obejściem, szczególnie że ta większość, bo formalnie tak nie do końca oznacza obejście w zgodzie z zapisem prawnym będzie można sklepy otworzyć tak czy owak to prawda no mamy od do czego zmierzamy mamy od kilku już lat obowiązującą tzw. konstytucję biznesu, gdzie wyraźnie wskazane, że co nie jest zabronione jest dozwolone i tutaj jak najbardziej praco pracodawcy czy przedsiębiorcy, jeżeli czegoś im ustawa wprost zakazuje powinni z tego korzystać myślę że, toteż taka naturalna tendencja taka trochę wrodzona przedsiębiorczość chyba wszystkich ludzi, że kiedy nie ma sankcji za wykonywanie jakiegoś działania można to w jaki sposób kreatywnie wykorzystać to to co się dzieje mieliśmy setki takich takich przykładów owej historii świata takim się wydaje i sam zakaz handlu nie jest tutaj dużo wyjątkiem szczęśliwie też ministerstwo ministerstwo pracy, która w międzyczasie wydało taką swoistą interpretację ustawy o zakazie handlu w niedzielę, bo właśnie, dlatego że ta ustawa technicznie źle napisana również tak powiem pozwoliło na pewne zachowania, które niekoniecznie z tą ustawą są tak literalnie zgodne czy da się już określić w jaki sposób ten zakaz wprowadzany częściowo, a teraz już całkowicie wpłynie i wpływa na polską gospodarkę w kwietniu jeszcze obecnego roku pojawiło się takie opracowanie ministerstwa przedsiębiorczości technologii, które miało za zadanie ocenić dotychczasowe funkcjonowanie zakazu handlu w niedzielę i przedstawić jakieś rekomendacje mimo tego, że ministerstwo jako agenda Państwowa posiada bardzo dużo danych albo może z tych danych łatwo skorzystać mówię tutaj o np. informacjach dotyczących płatności VAT płatności kartą obrotu gotówkowego czy bezgotówkowego to jednak samo ministerstwo nie było w stanie tak naprawdę przedstawić jednoznacznej oceny zakazu handlu w niedzielę wskazano tam wśród rekomendacji tylko to, że potrzeba potrzeba zmienić przepisy, aby wzmocnić małych drobnych przedsiębiorców, ale żaden sposób nie udowodniono że, jakoby sytuacja tych małych przedsiębiorców pogorszyła się na skutek zakazu handlu w niedzielę jest faktem powszechnie znanymi na to są na to są dostępne dane, że jednak nawyki Polaków z uwagi na zakaz handlu się zmieniły nie robimy już zakupu ze oczywiście w niedzielę, kiedy ta liczba sklepów jest ograniczona przesuwamy te zakupy na sobotę lub na piątek i robimy najczęściej we sieciach takich dyskontować, więc 1 z głównych celów, jakim się wydaje tej tej ustawy, czyli też pomoc małym sklepom bo, bo to był 1 z celów oprócz oprócz no po prostu odpoczynku dla pewnej części Polaków na nie został spełniony, gdyż te kanały dystrybucji przesunę dobrze to teraz jeszcze raz ponawiam pytanie, ale nieco inny sposób dla pana idealnie wyglądałby ten zapis jak no dla mnie jak sobie wyobrażą taką ustawę na 1 artykuł i tam jest i ten artykuł brzmi z dniem wejścia w życie ustawy uchyla się ograniczenia handlu w niedzielę i krótka to myślę byłoby najbardziej nawet najbardziej rozsądne, jeżeli już mielibyśmy pójść na jakieś kompromisy to myślę, że nie takie enumeratywnie wyliczanie, gdzie można handlować nie można handlować w poszczególne niedziele, ale jednak zagwarantowanie pracownika pracownikom co najmniej 2 niedziel wolnych myślę, że to byłoby korzyścią dla pracowników dla pracodawców mogliby sobie właściwie ustawić grafiki pracy no myślę, że w ostateczności dla konsumentów oczywiście należałoby o to pytać socjologów, ale pańskim zdaniem taka ustawa powinna być powodowana względami ekonomicznymi czy też no takimi ludzkimi prorodzinnym mi ja myślę, że to się 1 z drugim nie wyklucza pamiętajmy, że zakaz handlu obejmuje tylko część placówek świadczących usługi albo właśnie dokonujących handlu w niedzielę wiele branż jest na stałe z tego wyłączonych nie wiem branża restauracyjna mamy jakiś sklep pracujące na dworcach itd. i to jest jednak duża grupa ludzi i tutaj ustawodawca o nich być może świadomie albo nieświadomie nie pamięta, więc jeżeli miałbym być jakimś rozwiązaniem już tak patrzą z perspektywy obecnego ustawodawcy to jednak należałoby należałoby wtedy wszystkich objąć zakazem handlu w niedzielę, ale jak widać na to nie ma ani politycznej woli ani chyba ani chyba tego, żeby ani też rząd nie chce pokazywać swego rodzaju hipokryzji, że część pracowników nie pracuje i pokazuje jak odpoczywających rodzice z rodzinami chodzące na spacery aż do innych restauracji, które w tym czasie w tym czasie pracują, a pozostałych osobach pracujących w branżach usługowych handlowych już się nie pamięta w naszej rozmowie odwoływaliśmy się do innych krajów Europejskiego, w którym kraju obowiązuje właściwie nie obowiązuje żaden przepis regulujący handel w niedzielę tylko zezwala od początku do końca na taki handel auto jest mnóstwo krajów Unii Europejskiej 19 dokładnie na 28 krajów tną np. naszych sąsiadów z południa w Czechach na Słowacji nie ma żadnych regulacji poza takimi tradycyjnymi mówi tutaj wynikającymi z kodeksu pracy, kiedy to od dni świąteczne są wolne dla wszystkich nie tylko dla pracowników w handlu w południe Europy jak najbardziej tutaj jest jest też bez żadnych restrykcji jak już mówiłem stopniowo liberalizuje się ten zakaz przenosi się go z poziomu takiego krajowego, gdzie ten, gdzie ten ustawodawca ustawodawca krajowy niekoniecznie ma wiedzę o specyfice każdej branży przenosi go na poziomie landu na poziom gminy jak jak to się stało we w nas Holandii i to właśnie bardzo ciekawe badania holenderskich, gdzie Che zdecydowana większość gmin rok po roku ten zakaz handlu całkowicie znosi mimo tego, że ustawodawca krajowy i pozwala pozwala takie ograniczenia wprowadzić i wg szacunków branży handlowej w Holandii w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat już tego zakazu w ogóle nie będzie presja ze strony innych gmin i ewidentne korzyści płynące ze brak ograniczeń handlu tutaj przeważają dziękuję panu bardzo za rozmowę Patryk Wachowiec z moimi państwa gościem centrum analiz rynku jak analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju tematem były handlowe niedziele właściwie brak od nowego roku u nas w kraju zapraszam państwa oraz na informacje po informacjach kolejny gość będzie pani pani doktor habilitowana mieszka Polmos Uniwersytetu Jagiellońskiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA