REKLAMA

Czemu polskie firmy nie inwestują? Podsumowanie 2019r.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-30 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:52 min.
Udostępnij:

Jak polskie państwo powinno mobilizować przedsiębiorców do inwestowania? Mówił w Magazynie EKG Piotr Arak - dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka i godzina dziewiąta 4 dzień dobry Bartek Godusławski jestem dziennikarzem Dziennika gazety prawnej dzisiaj poprowadzę dla państwa gościnie magazyn EKG naszym pierwszym rozmówcą jest pan Piotr arak dyrektor polskiego Instytutu ekonomicznego dzień dobry dzień dobry podsumujemy sobie trochę w 2019 rok, który jeszcze trwa, ale już właściwie dobiega końca co było dla pana albo pana zdaniem takim najważniejszym wydarzeniem gospodarczym tego roku do Rozwiń » dla mnie ogółem ten rok był taki średni w tym sensie, że dla pana dla pana bezradnie dlatego bardzo małe dla gospodarki dla mnie to to powiedzmy, że było OKE natomiast, jeżeli chodzi o gospodarkę to jeszcze w grudniu 2018 roku spodziewaliśmy się, że jednak spowolnienie będzie głębsze, więc w tym sensie wzrost gospodarczy, który pewnie zanotujemy na koniec 2019 na poziomie 4% gdzieś może 41 ze zobaczymy jak to jeszcze jak spłyną dane za czwarty kwartał jest bardziej optymistycznej lepsze niż to, czego się spodziewaliśmy w grudniu zeszłego roku natomiast 0102. kwartale 2019 roku widzieliśmy znaczący wzrost w inwestycjach przedsiębiorstw prywatnych jak traktowałem jako taką jaskółkę tego, że może wreszcie wreszcie po tylu latach ta struktura wzrostu gospodarczego w Polsce się trochę zmienia jednak te inwestycje zmienia się kilku takim, że więcej inwestycji może mniej zmniejszenie konsumpcji co jest takim jakościowym jakościową zmianą wzrostu gospodarczego, czyli że tak naprawdę polskie firmy będą konkurowały innymi czynnikami niż tylko ceny np. związane z pracownikami co znaczy więcej wydawały na badania rozwój, bo w przyszłości też będą potrzebowały innego rodzaju produktów, ale to się nie ziściło trzecim kwartale widzimy, że ta stopa inwestycji spadła w sensie jest tak wysoka wzrostu nie jest tak wysoka jak w poprzednich miesiącach no i tak naprawdę kolejny rok też nie zanosi się taki, żeby był ogromną zmianą dotyczącą tego jak jak tej ta stopa inwestycji ma wyglądać my na tle naszych sąsiadów Wyszehradu no odstajemy Węgry, tak więc około 2016 roku zaczęły ładnie się odbijać dochodzą praktycznie do prawie 30% relacji do PKB, jeżeli chodzi o stopę inwestycji nome nadal mamy gdzieś tam około 1819%, licząc publiczne prywatne no i też mniej niż Niemcy Słowacja mniej niż Węgry nie mniej niż Czechy mniej niż Niemcy niż średnia Europejska to jest taki moim zdaniem fundamentalny problem, który mamy, ale nadal mogą zatem fundamentalnym problemem, bo stopa inwestycji, czyli inwestycje w relacji do do wielkości gospodarki faktycznie bardzo mocno spadły można było tłumaczyć ten rok 2016, bo wtedy ten spadek taki gwałtowny nastąpił o tym, że perspektywy unijnej kończą jest zawsze jakiś taki okres przejściowy, w którym tych inwestycji jest mniej, ale już nasze otoczenie odbiło, a u nas ciągle jest kiepsko, więc może gdzieś trzeba poszukać już w tej chwili tylko łącznie wewnątrz polskiej gospodarki wytłumaczenia dla tego faktu się wydaje, że wytłumaczenia są 2 jedno jest statystyczne polega na tym, że nasza statystyka statystka publiczna zawsze słowa, ale się wydaje, że polscy przedsiębiorcy ze względu na to, że bardzo lubią wypełniać dodatkowych dokumentów bardzo rzadko wpisy do rozliczeń, które muszą raczej do dokumentów, które przesyła Główny Urząd Statystyczny informacji o wydatkach inwestycyjnych tam, gdzie one rzeczywiście się pojawiają, a ich traktuje jako koszty w związku z tym nie widzimy tego tak naprawdę potem w tej samej ręcznej informacji, którą dostaje Główny Urząd Statystyczny to jest jakaś wada tego no to albo wielka, że to jest wytłumaczenie na poziomie termometr nie pokazuje dobrze temperatury tak teraz może poszukajmy tego wyjaśnienia tych, którzy powinni do tego pieca dokładać, żeby płonął inwestycyjne ogień w innych krajach europejskich bardzo często i w innych krajach OECD jest także są jak jego formy ulg, które zachęcają przedsiębiorstwa do tego, żeby inaczej się rozliczać z urzędami skarbowymi, bo mają korzyść fiskalną w postaci tego, że jeżeli mają jakieś wydatki inwestycyjne np. mogą sobie rozłożyć na raty mają szybszą amortyzację dla części produktów np. od razu ani rozłożoną w czasie i jest także rzeczywiście wtedy ta informacja o wydatkach inwestycyjnych jest wyższa czy informacja, która się pojawia i faktyczny po ponoszone wydatki inwestycyjne się pojawiają w tych danych ewidencjach statystycznej to są 2 elementy u nas po prostu do tej pory zapowiedziane jest kilka zmian takich jak m.in. estońska formacji to dla małych średnich przedsiębiorstw nie na rok 2020 nie było czy mało żeśmy zachęcali polskich firm do tego, żeby one ponosiły nakłady inwestycyjne polskich firm polskim firmom się to po prostu tej pory nie opłacało im to jest moim zdaniem 2 takie czynniki, ale tu na rozwój firm się nie opłaca rozwijać trudno trudno w to uwierzyć może, a może wytłumaczenie jest dość proste mieliśmy dużą niepewność podatkową przez 4 lata pozytywną de facto negatywną tak pozytywną w takim sensie, że uszczelnienie systemu podatkowego wymagało podjęcia szeregu działań mniej lub bardziej popularnych, ale tych zmian podatkowych było dużo z drugiej strony mamy postępującą od przynajmniej 4 lat taką taki scenariusz taki taki takim, gdyby taką politykę niszczenia instytucji publicznych wymiar sprawiedliwości problemy reputacyjne, jakie miała komisja nadzoru finansowego to wszystko jednak psuje klimat inwestycyjny widzimy widzimy też w tych zestawieniach takich globalnych, które plasują nas gdzieś tam na tej drabinie krajów, gdzie warto rozkręcać, gdzie warto inwestować warto mieć co firma tam, gdzie warto inwestować akurat Polska nadal jest dosyć wysoko tam piąte miejsce albo Szuster tam w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o Green Field Investment najczęściej w tych różnych zestawieniach jesteśmy 1 z najbardziej korzystnych krajów, jeżeli chodzi o lokowanie inwestycji rzeczywiście jest tak, że akurat w tym rankingu Doing biznes spadliśmy ale, ale tutaj znowu ja wrócę do statystyki osoby przeanalizowałem wyniki rankingu do ich biznes dokładnie i jej kilka składowych m.in. czas rejestracji przedsiębiorstwa w KRS się nie był weryfikowany od 2014 roku było kilka zmian w międzyczasie, które spowodowały, że ten wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie trzeba jeszcze raz badanie przeprowadzi dla przedsiębiorstw mógł, bo bank światowy nie robi tego za każdym razem, więc w momencie dopiero jest jakaś istotna zmiana wprawiony realizuje badanie, żeby zobaczyć jak rzeczywiście to działa i druga rzecz ten boom mieszkaniowy, który ewidentnie jest widoczne w Polsce w tym roku oddaliśmy tyle samo 230 000 mieszkań rozpoczęto rozpoczęto budowę oddano do użytku rozpoczęto budowę pieniędzy na podobnych wskaźnikach jak nie lada 7080 jest znacznie wyżej niż więcej niż w poprzednich 57 latach, a co to oznacza to oznacza, że okres uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie w tym samym miejscu i we wsi cały w tych procedurach budowlanych strasznie wydłużone po prostu spraw, które sądy muszą załatwiać urzędy tak dużo, że nie ma skali porównania to 1 z tych wskaźników, które rzeczywiście spadł w Polsce, ale można powiedzieć, że spadł z powodu pozytywnego bardzo dużo inwestycji w mieszkaniówce akurat się wykonywało wracając do tego tematu czemu polskie firmy inwestują moim zdaniem do tej pory przez 30 lat rozwoju przedsiębiorstw w nasz przeszło 30 lat tak naprawdę część już po osiemdziesiąty ósmy, kiedy były otwierane polskim firmom one inwestowały wzrostu produktywności były widoczne pomimo tego, że stopa inwestycji była niska, ale w dużej mierze polskie firmy, jeżeli chodzi o takie większe projekty, które miałby realizować żyły na koszt państwa jest także bardzo dużo projektów inwestycyjnych i to, że my dyskutujemy o wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej jako czymś bardzo ważnym jest tematem typowo polskim nawet nie na tle Europy środkowo-wschodniej, bo polskie przedsiębiorstwa przyzwyczają się do tego, że wykorzystują środki publiczne czy to z okresu tego przed wstąpienia do Unii Europejskiej, kiedy korzystać z projektów na szefa nazywało bodajże i był cały cykl inwestycyjny potem żeśmy też się do tego przyzwyczaić to wszystko są wydatki publiczne rzeczywiście stopa inwestycji publicznych w Polsce jest bardzo wysoka, gdyby Niemcy inwestowały tyle w relacji do PKB co Polska to myślę, że nie byłoby sytuacji zresztą do tego namawiał Final Four Times szereg ekonomistów w tym nasz niemiecki odpowiednik, czyli w Berlinie nie po to, żeby właśnie rząd podjął decyzję o tym, żeby jednak ograniczyć regułę wydatkową m.in. żeby żeby zwiększyć stopę inwestycji, więc w Niemczech np. to spowodowało wzrost pewnie na poziomie 11,522% PKB w okresie tym, kiedy one mają oni mają spowolnienie mamy dosyć wysoką stopę inwestycja nam wynosi około 65% relacji do PKB jeśli inwestycje publiczne inwestycje publiczne to jest coś takiego co co przez wiele lat było motywatorem do tego czy Demotywatory dla przedsiębiorstw prywatną, lecz rozmawiano o ulgach rozmawiamy różnego rodzaju wsparciu inwestycji to się pewnego rodzaju forma pomocy publicznej i znów uzależnianie przedsiębiorców od tego, że jeśli nie będą inwestowali to państwo myśl, jaką konstrukcję prawną, która zachęci do inwestowania w co zrobić, jeżeli tego nie robili do tej pory raczej, toteż chodzi o to, żeby mieć dane porównywalne mają w innych krajach tego typu rozwiązania funkcjonują w związku z tym potem jak już firma musi zrobić zestawienia księgowe tego na co wyda pieniędzy pieniądze to one pojawią się w MON w tym w tym miejscu, gdzie powinny być czynie jako koszty jako wydatek inwestycyjny zupełnie innym miejscu tabeli i to coś takiego co bardzo ważne, żebyśmy mieli porównywalne dane to moment, który wprowadzono w Polsce ulgę na Plusa na większą skalę badania Ros tak na badania rozwój 2016 roku w myśl o 14 skok wielkości liczby naukowców w Polsce wzrosło tam nie ma chyba od ze 109 1404000 nie przybyło nam 3030 000 naukowców w ciągu roku, ale firmy zaczęły księgować sobie tych pracowników, którzy wykonują prace, które są związane z badaniami rozwoju z badaniami rozwojem w przyszłości jako tych, którzy rzeczywiście coś w tym procesie mają do wykonania coś robią coś zjawiskiem no też związanym z nagłym sprytem polskich przedsiębiorców natomiast jesteś umożliwia porównywanie danych możemy założyliśmy sobie może zamiast wspierać inwestycje po prostu strategia rządu jest wspieranie de facto konsumpcji na poziomie bardzo hojnych transferów socjalnych, że wspomnę tylko o programie 500 plus czy o trzynastej, a za chwilę pewnie i czternastej emeryturze no oczywiście użyliśmy procedur balans między wsparciem konsumpcja wsparcie inwestycji no to musielibyśmy zaburzyć znacznie wcześniej, bo ta stopa inwestycji w Polsce była niższa już dużo dużo przed wprowadzeniem programu 500 plus się wydaje, że w przypadku Polski dosyć dużego rynku wewnętrznego, który umożliwiał utrzymanie wzrostu wyższego niż w strefie euro te kilka punktów procentowych ważne, żebyśmy mieli 2 filary 1 jest konsumpcja wewnętrzna nasz rynek wewnętrzny, który umożliwia rozwój przedsiębiorstwom na poziomie polskiej całej gospodarki dla wielu firm wyjście w ogóle poza jedno województwo to jest często duże przedsięwzięcie tym różnimy od naszych sąsiadów na południu i w naszym regionie, a druga drugi element właśnie stopa inwestycji jak będziemy mieli jedno drugie co ja wierzę, że jesteśmy w stanie utrzymywać wzrost gospodarczy na poziomie 4% relacji do PKB w kolejnych latach życzymy Piotr arak dyrektor polskiego Instytutu ekonomicznego dziękuję dziękuję bardzo, wiele informacji Radia TOK FM po nich wracamy z magazynem EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA