REKLAMA

Dzień Domeny Publicznej - 1 stycznia rozszerzy się baza utworów, z których możemy skorzystać za darmo

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-30 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
37:16 min.
Udostępnij:

O prawie autorskim autorskim, wolnych licencjach i Wolnych Lekturach mówią: Rozwiń »

Maria Świetlik – aktywistka Akcji Demokracja. Od 2014 roku zaangażowana w kampanię przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP i CETA. Członkini związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza

oraz Jarosław Lipszyc - prezes Fundacji Nowoczesna Polska, Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przedpołudnie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwu ponownie chciałbym przedstawić kolejnych moich gości jest z nami pani Maria Świetlik dzień dobry dzień dobry koalicja otwartej edukacji jest z nami także drugi nasz gość Jarosław Lipszyc dzień dobry dzień dobry witam serdecznie prezes fundacji nowoczesna Polska, ale nie tylko, bo także reprezentuje pan bibliotekę internetową wolne lektury tak no właśnie temat naszego spotkania jest przypadający na pierwszy Rozwiń » dzień stycznia dzień domeny publicznej i nim sobie o tym, porozmawiamy o nim mówimy też opozycja, które wchodzą do domeny publicznej to powiedzmy czym jest domena publiczna, bo podejrzewam intuicja podpowiada, że nie wszyscy słuchacze mogą mieć tego świadomość może zacznijmy od tego, że przenosimy się teraz domenę praw autorskich i uruchomiono całą naszą wiedzę o prawach autorskich to wiemy, że to jest coś co przynależy się autorom prawa autorskie mówi nam o tym kto jest twórcą tego utworu, ale dają znacznie szersze uprawnienia autorom autorkom oczywisty tak samo Janowice mówią, że nikt nie może korzystać z ich utworów bez uzyskania zgody, a poprzez korzystanie mamy namyśli po prostu proste kopiowanie, ale też np. dokonanie tłumaczenia, a dokonanie adaptacji teatralnej no i te prawa autorskie trwają przez całe życie twórcy czasem twórcom marzy jest sprzedać komuś prawda może np. wydając książkę przekazać prawa autorskie wydawcy, ale nie mniej praw autorskich to trwająca życia autora autorki i trwają jeszcze zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 70 lat po jego czy jej śmierć i po tym, że 70 latach przechodzą właśnie do domeny publicznej, czyli chce pani powiedzieć, że wszystkie te najwybitniejsze dzieła, które powstają właśnie teraz za naszego życia domeny publicznej nie trafią trzeba będzie śmierci artysty, a poza tym jeszcze dodać do planu 70 lat takie dzieło w domenie publicznej nie znalazł tak także de facto prawa autorskie można będzie trwają około 100 lat, bo no za zalew zależy czy dzieło z młodzieńczych lektur dziwnie urząd jak u schyłku życia jak długo żyje żyje twórca nie zawsze tak było, dlatego że dlatego ten czas trwania praw majątkowych mówimy o prawach autorskich majątkowych był przedłużany i to był przedłużony nos naszej pamięci kilka klub kilkukrotnie pierwszy raz był przedłużony z 25 lat do 50 lat po śmierci twórcy w połowie lat dziewięćdziesiątych drugi raz był przedłużony 50 do 70 w momencie, w którym wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, bo UW całej Unii Europejskiej jest 70 do Unii Europejskiej 70, bo tego sobie życzył stany Zjednoczone, w których również jest 70 w stanach Zjednoczonych jest 70, bo stany Zjednoczone pilnują, żeby Myszka Miki nie przeszła za szybko do domeny to nie jest żart brzmi jak rząd to nie jest żart oni naprawdę przedłużyli przedłużyli przedłużyli czas trwania praw autorskich do 70 ze względu na ze względu na istnieją i to jest natura w różnych krajach różnie to nie jest także na całym świecie 70 są kraje, w których oprócz tego, że jest, że są nieliczne kraje, których praw autorskich po prostu nie ma takim krajem do niedawna był Afganistan np. dopiero po amerykańskiej inwazji na Afganistan to tam Amer wprowadzono wprowadzono prawo autorskie Marka bardzo lubi wprowadzać praw autorskich gdziekolwiek to pojawią się wojska i okazji mogą powstawać różne różne dzieła nos działa po będzie zależny od dzieła, ale niestety rzecznik praw od Polski, ale władze chodzi po prostu ochrony interesów Hollywood, bo to jest 30% amerykańskiego eksportu to są prawa to są prawa wyłączne na dobrach niematerialnych i kto się jak to ładnie jakoś ładnie mówić o prawa autorskie i PIT i patenty różnego typu tu przewagą praw autorskich to okres za każdym razem, kiedy oglądałem uderzenia przy wszystkich wszelkiego rodzaju interwencjach wojsko zabezpieczenie swoich interesów dotyczą także praw autorskich tak oczywiście nie tylko wojsk, bo bo, bo bo, bo politycy politycy prawicowi zresztą dzisiaj związani z PiS-em, którzy byli aktywni na początku lat dziewięćdziesiątych właśnie opowiadali mi jak przyjechali przyjeżdżali amerykańscy prawnicy bardzo drogich garniturach nie byli jak jedno, gdy rzeczą, na której im zależało, na którą ci czcić Amerykanie cisnęli właśnie wtedy to było właśnie wdrożenie wdrożenie bardziej bardziej restrykcyjnego systemu systemu praw autorskich to jest może warto tutaj troszeczkę przybliżyć historię tego jak prawa autorskie w ogóle powstawały właśnie w tym rozliczeniu międzynarodowym, bo w historycy zaczęła bardzo interesująco można polityk szlachetnymi intencjami pod koniec dziewiętnastego wieku, kiedy znane na pewno państwu francuski autor Wiktor i jego zaczął zdobywać coraz większą popularność w krajach anglosaskich m.in. w stanach Zjednoczonych, a jego utwory były tłumaczone, a nie bardzo miał sposób, żeby egzekwować pieniądze za to, że jego książki są masowo sprzedawano odczytywane w związku z tym podjął taką inicjatywę zmobilizował twórców prawników czy polityków z tego kręgu kulturowego naszego można powiedzieć i doszło do podpisania tzw. konwencji berneńskiej właśnie takiej umowy międzynarodowej, która gwarantowała autorom, że także za granicą ich prawa autorskie będą przestrzegane chronione no oczywiście w związku z tym będą mieli prawo do wynagrodzenia za to, że twórczość jest list za granicą promowana natomiast stany Zjednoczone nie przystąpił dlatego, że to to były czasy, w których bardzo moc nabyła to był czas jeszcze przed mediami masowymi, ale bardzo mocno była powieść francuska bardzo mocna była powieść brytyjska natomiast kultury amerykańskiej, która miała być taki potencjał eksportowy w tym czasie w tym czasie nie było i stany Zjednoczone nie były stroną konwencji berneńskiej aż do aż do tak naprawdę połowy dwudziestego wieku, czyli momentu, kiedy jak ten stolik odwrócił, kiedy i, kiedy amerykańska kultura masowa ta hollywoodzka zaczęła być zaczęła być produktem eksportowym wtedy wtedy tak to trochę pokazuje że, że rzeczy, kiedy mówimy, że kiedy mówimy o umowach międzynarodowych, a polskie prawo autorskie jest o ogromnej większości skutkiem, jakby ich kształt zależy od tego jakich jakich, jakie umowy międzynarodowe podpisaliśmy naszą nasz lokal na możliwość tutaj wpływania na kształt prawa autorskiego jest bardzo niedużo no to po prostu zdać sprawę z tego, że po prostu efekt ma dosyć twardy interesów no poziomie no finansowych na poziomie na poziomie globalnym i my im im im jako tacy, niemniej bardzo mamy wpływ na decydowanie o tym w jaki sposób tę sferę chcemy uregulować w jaki sposób naszych twórców chcemy wygrać w ZUS w sposób permanentny będziemy zdeterminowani tymi umowami międzynarodowymi, dopóki nie wystąpimy tych umów to mamy już praktycznie niemożliwe, dlatego że musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej ze światowej organizacji handlu jeszcze jakby to są rzeczy, które w odpowiedzi były tak opowie o odpowiedź brzmi w ów absolutnie dającej przewidzieć na dziesiątki lat do przodu przyszłości tak właśnie będzie jesteśmy tutaj raczej przedmiotem jest podmiotem, ale też można będzie konwencja berneńska wyznacza granicę 50 lat po śmierci twórcy natomiast druga umowa międzynarodowa, której skrótowa nazwa brzmi tryb i ona mówi o 70 latach, a Polska jest stroną konwencji berneńskiej tryb tak samo prawda tak nie natomiast tak czy siak w końcu ten w końcu ten czas tymczasem był trwania monopolu praw autorskich, które powiedzą sobie, że ma także różne pozytywne skutki tego, że są także, jakby to są to są realne narzędzia, które klub twórcy mają jako taki najsłabszy podmiot w rozmowie z wydawcą rozmowy z innymi pośrednikami to jest naprawdę jedyne narzędzie, które które, w które daje daje twórcom jakąś pozycję przetargową, więc więc, więc tutaj prawa autorskie mają mnóstwo pozytywnych pozytywnych pozytywnych cech natomiast w ubiegły po śmierci twórcy to chyba już traci traci trochę rację rację bytu i takie jak po 70 latach wygasają i to jest moment, kiedy wreszcie możemy korzystać z utworu bez przeszkód bez bez bez tego bez tego co z tego systemu kontroli wykorzystania i to jest moment, w którym tak naprawdę większość bibliotek internetowych archiwów moment bardzo radosny, bo to monstrum twórcy uzyskują taką drugą szansę to za kilka o tym, opowiem jeszcze szczegóły wracając do naszej rozmowy przedpołudnie Radia TOK FM Maria Świetlik Jarosław Lipszyc są z nami państwo zaproszono informacje sprzed pół Radia TOK FM przedpołudnie Radia TOK FM przedpołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kończą się państwo ponownie pani Maria Świetlik jest z nami dzień dobry dzień dobry pan Jarosław Lipszyc dzień dobry witam serdecznie rozmawiamy w przededniu dnia domeny publicznej rozmawiamy o tym, czym w polskich regulacjach prawnych prawa autorskie w jaki sposób funkcjonuje domena publiczna, jakie utwory do nich przychodzą od kiedy obowiązują regulacje z kraju, gdyby chcieli państwo jeszcze tę historię ten wygląda zakreślić, który od norm prawa autorskiego takim pojawiło się w dziewiętnastym wieku w Polsce wiemy, że 20, lecz międzywojennym dwudziestoleciu międzywojennym wcześniej nie było Polski, ale także prawo autorskie na ziemiach polskich wdrożył nasz wyborca i brutto i był miłościwie nam prosząca, dlatego że dlatego, że Rosjanie, dlatego że Rosjanie zawsze lubili różne rzeczy z 5 Francuzów, kiedy Francuzi wdrożyli u siebie zostali związani mieli monopol autorskie w połowie dziewiętnastego wieku to to to Rosja również chcieli mieć wcale nie do końca wiedział, gdzie przepisać taką regulacjach prawa autorskiego ale by było tylko 1 regulacja która, która zajmowała się, jakby kontrolą obiegu informacji w społeczeństwie tą i tą u źródła ustawa co duża lub prawo mieć prawo tylko zostało wdrożone po prostu jako element systemu polskich cenzury to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest żart to były lata pięćdziesiąte dziewiętnastego wieku natomiast to w końcu później kilkadziesiąt lat później te rzeczy pojawił się także w zaborze pruskim zaborze austriackim no oczywiście kiedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość polscy legislatorzy, którzy budowali państwo stanęli przed zadaniem sklejenia z tych 3 różnych systemów, które zostały nam poza Borcuch 1 systemu prawa autorskiego to zajęło kilkanaście lat tak naprawdę dobra dopiero w połowie lat trzydziestych powstała powstała polsko ustawa o prawie autorskim i a i tak naprawdę na potem obowiązywała różnymi zmianami także po wojnie, że ten okres obowiązywania praw autorskich dużo kryć duże to PRL-u to 20 potem 25 lat także to jest znacząca różnica może przecież są zasady 3 pokolenia różnicy wagi, jeżeli mówimy, że prawa autorskie obowiązuje 20 lat 5 lat po śmierci twórcy to możemy być jego edycji korzystają być może nawet wnuki, że mówimy o 70 latach no to już jest to pokolenie tak prawda praw prawa wnuków i tak naprawdę wszelkie takie uzasadnienia własnym to prawa autorskie służy temu, żeby leki w jaki sposób to dziedziczenie tego niematerialnego majątku mogą mieć miejsca do rzeczywiście przy tak rozciągnięte okresy trochę przestaje być wiarygodne, bo najczęściej zresztą prawa autorskie wcale nie należą do rodziny tylko takie poprzednie części rozmowy wspominaliśmy on należą do właścicieli praw autorskich nie do autorów to są 22 równo pół dnia na rzecz, których na co narzekać tych praw dokładnie np. w producentów filmowych grantów dla itd. tak, a dzisiaj wystarczy zapytać dowolnego pisarza poetę np. siedzącego obok mnie o to jak wielkie profity dzisiaj autor autorka może mieć publikowania w Polsce są w ogóle nie nieznaczące próżno też uwagę przepraszam, że większość większość wydawnictw też podsuwam do podpisu twórcy no taki taktyka wyrok w 1000, którego twórca żegna się wspieramy fundację my fundacji prowadziliśmy bardzo długo przez przez wiele lat punkt takiej pomocy prawnej dla autorów i i otoczy się do nas wracali niestety zazwyczaj zwracali się post factum rzeczy zwracam się dopiero wtedy, kiedy już podpisali niekorzystną dla siebie umowę odkrywali i odwrotnie i odkrywali np. że przekaz, że przenieśli prawa majątkowe na wydawcę, iż w związku z tym nie mogą publikować opowiadania jakieś nie wiem antologii publikowanej w Ameryce Południowej tak to jest zazwyczaj dla ciekawą ciekawą ofertą zawodowo ale, ale ale, ale nie widzi to są jego to były takie płyną liczne tego typu to tego typu przypadki i inny problem taka, że post factum to jest niestety trudna poziom złego w edukacji w ogóle prawno autorskiej w Polsce jest bardzo niskim my w fundacji prowadzimy portal, którzy nazwa prawo kultury kropką PL, które poświęcone edukację prawną takiego Sojuszu samouczki nową bardzo gorąco zachęcam, iż ktokolwiek zarabia pióra kamerą aparatem fotograficznym plonem mikrofonem na życie naprawdę zachęcam wejście na prawo kultury i poczytajcie o prawie autorskim przyszedłby, jakby no w edukuje się jak się mówi bo kto bo jak by tu Bach parą Michał z własnych bardzo przez bagna wyciągnął to z można się za własne harce z bagna wyciągnąć pro prawo kultury grupka PL, żeby przyjęli podstawy tego prawa autorskiego znać rozumieć i nie być całkowicie bezbronnym negocjacjach w negocjacjach z wydawców alternatywą oczywiście wynajęcie sobie prawnika, ale na to mało kogo realistycznie realistycznie stać natomiast i chcę wrócić do domeny publicznie powiedzieć, że co prawda nie da się ukryć jest klub naszego spotkania dzisiejsza, których jedynym prawnym niezmiernie ważna, dlatego że prawa autorskie, które na początku, jakby UPO UPO tych u u zarania istnienia utworu ono pozwala twórcy zarabiać, a więc utrzymywać się i tworzyć to jest bardzo dobrze to rewelacyjnie to zbieg mu z upływem lat ono zaczynamy nowy utwór wpływ negatywne to znaczy, by zostały zrobione badania wykorzystania utworów i oczywiście z czasem to wykorzystanie utworu spada praktycznie statystycznie żyją faktycznie do zera no, chyba że ktoś dostał Nobla ale, toteż nie gwara chciało wielu noblistów, których już nie wydaje w ogóle są to wykorzystanie utworu spada, dlatego że utwór ten jest już passé w stosunku do tego co co aktualnie jego Randy ego nie tylko lata, dlatego że także, dlatego że trzeba zapłacić może dlatego problem także, dlatego że bariera finansowa, a i nawet, a nawet nie trzeba bariera finansowa bardzo często bariera formalna, że fakt, że czas pozałatwiać formalności, a blokuje możliwość wykorzystania utworu na wiele różnych sposobów i były bowiem państwo sytuacji życia wzięty jeśli mam produkcji telewizyjnej, bo też taką się od czasu do czasu para wykorzysta jakiś utwór utknąć w papierach w związku z tym to dlatego nie robi w ogóle, a jeżeli utwór w domenie publicznej nie musi nikogo pytać o zgodę i po prostu o po prostu on, jeżeli ten utwór muzyczny to można go wyemitować to utwór pisany można przeczytać, jeżeli jest to zdjęcie to niestety w radiu państwo tego nie pokaże, ale z przyczyn technicznych nie ani formalnoprawnych myli się pan, ponieważ mamy transmisję także wideo z naszych wypraw i i były zrobione badania, że po przejściu utworu domeny publicznej nagle wykorzystanie tych utworów wzrasta to znaczy to jest ten moment kiedy, kiedy biblioteki internetowe mogą publikować książki i nie martwiąc się problemy prawne to ten moment kiedy, kiedy kiedy, kiedy autorzy scenariuszy mogą robić adaptację i nie martwić się problemem pozyskania pozyskania praw biegły, ponieważ spada ta gospoda oraz rozważy wizualnie mogą tworzyć np. kolarza tak na bazie można w materiały filmy archiwalne można wykorzystywać w można wykorzystywać w dokumentach itd. itd. itd. tak to dotyczy wszystkich utworów ich wykorzystanie natychmiast skacze w związku z tym ten moment, który prawa autorskie wygasają, kiedy utwór przychodzi wreszcie po tych wszystkich latach domeny publicznej tak naprawdę z momentem radosnym ten moment w tym te utwory kiedyś kiedyś twórcy otrzyma już od dawna niewielkie drugie życie i drugie życie tak dokładnie tak to jest to dlatego proszą, by wyglądać wolne lektury, która publikuje prawie wyłącznie utwory należące do domeny publicznej co roku świętujemy ten 1stycznia 2 przy bardzo radosny, bo to ten moment, kiedy możemy publikować nowe książki, kiedy Czytelnicy wreszcie może nimi nacieszyć i kiedy twórcy naprawdę obraz uzyskał drugi życie i dotyczy to nie tylko liczby książek takich oznacza to, że bardzo tłumaczeń tak to są, które były zrobione kiedyś dawno temu nie były wznawiane i teraz nagle możemy światową literaturę w nowym tłumaczeniu w nowym Starym tłumaczeniu wreszcie wreszcie pokazać to bardzo dobrze będzie widać na przykładzie tych twórczym i twórców która, przechodząc do domeny publicznej 1stycznia, czyli razem zawsze na drogi z tą co żalą tak nie czekamy na 70 do daty biliśmy się, bo to się będzie, bo ustawa mówi 70 lat ze skutkiem na koniec roku czyli, jeżeli ktoś ma w maju to i tak do 5 tak to i tak musi poczekać do 31grudnia o północy jak korki od szampana wystrzelą to jest moment w tym momencie przychodzi do Republiki na oklaski zdrowie w jak bardzo lubię sylwestra z tego powodu właśnie tak jak strzelają jak Excel jak słychać petardy, których nie lubię możemy witać był jasny naruszał ważny autor zdobędzie poparcie znacznie i utworów przechodzi do domeny w styczniu każdego roku zrobiliśmy taką list jako list z obrońcą graficzne oczywiście warto zdać sprawę z tego, że każdy z nas jest twórcą tak każdy z nas robi zdjęcia np. a niektórzy ich bardzo dużo w będzie rosnąca, więc zrobić grająca pytanie 2 to trochę pytanie, a ilu ludzi zmarło w roku w roku 1949 tak, bo to jest 70 tak -70 lat, więc zastępy lisów na tej naszej listy, którą jednak bibliotek uniwersyteckich, które należą do koalicji otwartej edukacji wygenerowała jest ponad 1000 nazwisk, ale to tylko nazwiska twórców turysty każde z tych twórców z twórców obecnych w katalogach bibliotecznych, czyli to widać też można użyć to są ci którzy, którzy po pierwsze, wydali książkę i to tak oraz, których data śmierci jest znana, bo przecież mamy bardzo wielu twórców, którzy rozbili, a od daty śmierci niekoniecznie niekoniecznie znamy to, zwłaszcza to jest to też poważny problem taki to oczywiście mówimy tylko o pisarzach poeta eseista natomiast mamy całą tą domena właśnie sztuk wizualnych muzyki i kto tego taki list niestety nie mamy przygotowanej natomiast tych najważniejszych pozwolą państwo tych najważniejszych utworach, które przychodzą do domeny publicznej powiemy po informacjach Radia TOK FM, które państwo teraz serdecznie zapraszam pani Maria siedli pan Jarosław Lipszyc są nimi państwo gości informacji przedpołudnie Radia TOK FM pani się państwu ponownie pani Maria Świetlik jest z nami dzień dobry dzień dobry pan Jarosław Lipszyc dzień dobry dzień to domena publiczna to temat naszego dzisiejszego spotkania i ta graniczna data 1stycznia każdego roku, który oznacza nie tylko zmiany w kalendarzu oznacza oznacza także przejście utworu domeny publicznej rozmawialiśmy o tym, przed informacjami teraz już pora na konkret tak chcę z tej uroczysty awansować, że już kilka nazw godzin do domeny publicznej, czyli do takiego dobra wspólnego, a łączy niezwykle ciekawa postać właśnie tutaj trochę wzmaga z tym jak opowiedzieć o tej osobie, bo była to osoba nie wina na, czyli część swego życia spędziła jako kobieta Maria Komornicka i to możemy być może pamiętać o własnych jednostek ich oczy młodopolskich bardzo aktywną popularną poetkę dwudziestolecia międzywojennego, które mają 31 lat zaczęła tworzyć i też rzec jako mężczyzna jako Piotr odmieniec Włast bardzo ciekawa historia Żywca ciekawa twórczość w zeszłym roku bodajże w scenariusz filmu dokumentalnego opartego o życie tej osoby uzyskał nagrodę mam nadzieję autor końca Marta Konarzewska był też odsyłam państwa do oko Press tam bardzo ciekawe wywiad na temat Piotra Własta być może doczekamy się film na ten temat to jest na jej widowni taki największe nazwiska jeśli chodzi o twórców tworzących w języku polskim, ale chcę też zanocować przejść do domeny publicznej 2 bardzo ciekawych autorek mianowicie Margaret Mitchell, czyli autorki Przeminęło z wiatrem tutaj warto powiedzieć, że sama powieść powstała 1936 roku tak jak mówiłem to 7070 lat to jest właśnie od śmierci od daty stoją form może być więcej, a jednocześnie tutaj możemy powiedzieć też niestety własny to taki trudny moment dla osób zajmujących się domeną publiczną, bo trzeba, że niestety tłumaczka zmarła dużo później to jest szczęśliwy już liczą, że ma 1 czujemy, że 2 lata idee prawa autorskiego stawia nas jakiś taki bardzo niekomfortowej sytuacji, kiedy należałoby również żołnierzowi nie można było tej regulacji doprecyzować tak ona obowiązywała klucz do domeny publicznej obowiązywał wraz ze śmiercią autora tłumacza krótko mówiąc można oczekiwać, że ten utwór pojawia się natychmiast właśnie w bibliotekach internetowych dostępnym dostępne w języku oryginału natomiast polskie tłumaczenie będzie dostępne wtedy kiedy, kiedy tłumaczenie przecież domeny publicznej w blisko 40, a ewentualnie ewentualnie to co to coś co my będziemy starać się robić zbyt wolne lektury to rzecz, którą chcą w najbliższych 3 latach bardzo mocno rozwinąć działalności biblioteki to jest zamawianie nowych tłumaczeń do utworów, które przeszły domeny publicznej niż praca jest oczywiście problem są fundusze w tym momencie mamy tak bardzo rozwiniętą zbiórkę publiczną i były też bardzo gorąco wszystkich te państwa zachęcam do tego, żeby państwo wsparli wolne lektury po prostu nas na stronie internetowej wolne lektury były kropką PL po to, właśnie, żebyśmy mogli tych książek, które przychodzą do domeny publicznej publikować coraz więcej, ale tak, żebyśmy właśnie mogli zamawiać nowe tłumaczenia książek, gdzie oryginał jest dostępny, a polskie tłumaczenie nie mamy w tym momencie wyselekcjonowanych kilkadziesiąt takich tytułów, które są jak takim kanonem światowym i począwszy od ministra Małgorzata tak to tylko książka która, gdzie gdzie, gdzie gdzie, gdzie oryginał już jest w domenie publicznej, ale żadne polskie tłumaczenie nie jest po prostu trzeba przetłumaczyć jeszcze raz, żeby móc książka bez są bez problemów w udostępniać zresztą w wolnych lekturach zawsze wszystko udostępniamy na wolnej licencji, która i tak funkcjonalnym odpowiednikiem domeny publiczna wolna licencja, mówi że każdy CAL każdy ma prawo wykorzystywać ten utwór w dowolne, a sposób dopełnienia formalności czy bez minimalne formalności są, bo muszą być w Polsce w Polskim systemie prawa autorskiego nie ma możliwości zrzeczenia się praw autorskich prawach obowiązkowa to jest to to jest taka cecha to się tak mówi kontynentalnych systemów prawa autorskiego przeciw dostał anglosaskich, bo stany Zjednoczone czy istnieje możliwość zrzeczenia się praw majątkowych musisz myśmy zresztą to jest może to, żeby państwu przybliżyć ten stan taki zawód tzw. ghostwriter np. dlatego istnieje, czyli np. pan napisać historię swojego życia, ale nie bardzo chciałbym panu siedzieć pisać mógł pan znając mnie albo jasno Jarosława, ale podpisał pan książkę jako własną to jest możliwe stany Zjednoczone a kto wtedy mam prawo autorskie już obowiązującego w Polsce prawa w Polsce to jest zawsze prawdziwy autor ten, kto ci to ten, kto trzymał tak pomiarowe, które równo klawiatury to kto tłukł, kto tłukł miłościwie klawiaturę, ale 1 to inaczej hipotetycznie czy można zrzec się praw autorskich na rzecz uwaga nie wydawnictwa tylko domeny publicznej zaznacza nie można nie można nie w Polsce nie można można w stanach Zjednoczonych miast w Polsce można udzielić wolnej licencji to jest wolne licencje dobrze ja w takim razie źle zrozumiał formułę wolnej licencji przekonuje Woś licencja wolna licencja to licencja, która mówi mówi mówi tak prawa są prawa obowiązują nie ma ja mam ja autor niniejszym z góry już wszystkim państwu zezwala na wykorzystanie tego utworu w dowolny sposób zachowania minimalnych formalności formalności są takie, które też wynikają po prostu zapis praw autorskich obowiązek podania nazwiska imienia twórcy w Polsce to obowiązkowo podaje nazwisko imię twórczych, chyba że twórca anonimowy oraz źródła utworu oraz nazwy tej licencji nie przejdziemy do kolejnych ustaw, które przechodzą do domeny publicznej ile właśnie takich utworów jest w tej chwili w domenie publicznej bio lub statystykę narodu to świetne pytanie były bardzo szybko mogą odpowiedzieć nie wiemy, że bardzo duża i obie odpowiedzi są prawdziwe, ponieważ w domenie publicznej może nie w takim Super ściśle prawnym w sensie, ale domem publicznym w ogóle jest cel twórczy ludzkości od zarania dziejów do mnie więcej właśnie końca dziewiętnastego wieku, kiedy prawa autorskie zaczęły się uruchamiać no, a dzisiaj może być żony nie zdołają 70 lat wstecz to zasady wszystko co powstało przed 1949 roku nie powstał przy porządkach twórcy zmarli przed 1949 roku dziś już znajduje się w domenie publicznej nie będą tam utwory takich twórców, którzy żyli tworzyli, zanim w ogóle powstało prawo autorskie Homer Homera np. dla narodowej, czyli tutaj możemy długą listę oraz tych, którzy już tworzyli w okresie trwania prawa autorskiego, ale prawa ze względu na to 70 lat już wygasły proszę zwrócić uwagę nie przywilej spotykał twórców, którzy dokonają żywota w roku 2020 trzeba będzie czekać 2090 roku, żeby ich dzieła trafiły do domeny podobne kule, ale na szczęście żyjący twórcy również mogą udzielać wolnej licencji do swoich utworów to też się dzieje np. czy myśmy tu wolnych lekturach żeśmy publikowali, czyli ponad 30 tomów najwybitniejszej współczesnej poezji polskiej, gdzie twórcy po prostu zgodzili się na udzielenie wolnej licencji i są tam są tam i są w zasadzie wszyscy liczący się poeci poeci młodego średniego pokolenia tworzące dziś aktywni dzisiaj w Polsce jest coś znaczące na tej scenie na tej scenie poetyckiej zostaje w komplecie wolnych lekturach jest przez 1 ich tomik w całości, więc też zachęcą zachęcam do zachęcam do korzystania z wolnej licencji można korzystać absolutnie bez żadnych problemów jest taki, że nie do końca wszystkim, którzy korzystają z forum mają świadomość tego, że podlegają te utwory prawu autorskiemu i że należy dopełnić tych formalności albo zapłacić przy wykorzystaniu albo pytanie pytanie czym jest wykorzystanie danego utwór utwór bardzo różne mogą być 2 sposoby wykorzystania może być właśnie po prostu opublikowany w całości jakiegoś utworu już wyobrazić zorganizuje Wieczorek fanów literatury i wykorzystuje podczas tego wieczoru cytujący obszerne fragmenty czy poezji czy powinienem to zgłaszać czy nie czy Pragi trzeba uzyskać zgodę nawet, że organ nie ma charakteru komercyjnego nawet śladu NATO nie natrafiono i tak jest tylko 1 sytuacja, w której można wykorzystać utwory utwory bez proszenia o zgodę to jest rodzaj cytatu to tak, ale z dykty strach naprawa chcę to oczywiście zawsze można utworzyć cytować tylko po oczywiście, że są granice prawa cytatu przecież to cytat już ograniczone jeśli jest stuprocentowa wartość obecnie nie ma żony procentowi wartości chodzi o to czy chodzi o to, że dziś że, że to cytat musi być uzasadnione czyli, jeżeli on często jest potrzebny, jeżeli pan w próbuje przeprowadzić własne wywód robi nie wiem analiza wiersza może być prośby zrobić analizę wiersza musi zdecydować, więc grupa analizuje, bo inaczej to analiza byłaby niezrozumiała tak, jeżeli pan, jeżeli zrobi recenzje recenzję filmu i chcę panu recenzje zilustrować kawałkami tego filmu na YouTubie tak czy gdziekolwiek indziej to ma pan do tego prawo, ale właśnie w ramach tego być prawa nie może on w ramach tego pokazać całego filmu to jest przekroczenie granic to tak to jest tylko tylko ty tylko tyle ile potrzeba dobrze natomiast proszę natomiast, jeżeli chce pan pokazać komuś może pan oczywiście pokazać rodzinie znają zawsze rodzinę można zawsze pokazać to jest jak najbardziej dozwolone to niemożliwe nazywa dozwolony użytek nazwa dozwolone w walce o dozwolonym użytkiem jest dostosowanie fragmentu ud do utworu w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia ze znajomymi rodziną mamy do czynienia z nowym trzydzieścioro miłośników nie absolutnie nie to jest już monstrum trzeba uzyskać uzyskać uzyskać zezwolenie zezwolenie posiadaczy posiadaczy, ale oczywiście jest jeszcze pod pewnymi dozwolone używki są także tych tzw. dozwolone używki instytucjonalna widzę świat szkoła, jeżeli dla swoich uczniów pokazuje film w celach edukacyjnych ma do tego prawo nie może nikogo pytać o zgodę może pokazać, ale to musi być szkoła jednostka wpisana do ustawy o systemie oświaty już nauczkę, jeżeli robi pan kurs angielskiego to już pani ono albo, jeżeli to jakaś Fundacja czy stowarzyszenia się języków obcych korzystania z utworów muzycznych, chcąc na podstawie tego tłumaczenia dzieciom być do głowy co z tymi, wybierając szkołę robią to w szkole to jest oka jest to legalne, ale będą w ramach fundacji np. która dba o to, żeby wszystkie dzieci także te mniej zamożne mogą uczyć angielskiego to już dlatego, że to prawo autorskie właśnie takie trochę to przybliżyliśmy powstał dosyć odległych odnosi rzeczywistości czasach wiele sposobów, które dzisiaj moglibyśmy Super łatwo wykorzystywać utwory są zamknięte przed taką możliwością, ponieważ próbuje właśnie tak nas siła trochę interpretować te przepisy, które odnosiły się do działalności komercyjnej także do działalności takiej no i nawet społeczny, bo dla z punktu widzenia prawa autorskiego to wracając do pana pytania nie ma znaczenia czy pan ten pokaz zrobił za darmo za biletami to w ogóle nie jest istotna różnica prawie autorskim w ogóle tego typu rozróżnienia nie ma jest właśnie ten wąsko wykrojone dozwolony użytek, który pozwala dzielić z najbliższym kręgiem najbliższych znajomych rodziny oraz kilku instytucjach czy w skład bibliotek prawna co też prawa bibliotek są zawężone bardzo złą informację państwu musimy kończyć naszą bardzo serdecznie dziękujemy również może warto wiedzieć jedno nazwisko bardzo proszę chcę powiedzieć, że tak jak wspominaliśmy do domeny publicznej przychodzą też tłumaczenia i od 1stycznia twórcze Stanisława Wyrzykowskiego, czyli 1 wybitnych tłumaczy na język Polski przechodzi do domeny publicznej w tym m.in. utwory Nostromo Josepha Conrada, który od 1stycznia w styczniu pojawi się na wolnych lekturach, ale także takie sobie bajeczki ruder Kiplinga bardzo wiele utworów Fryderyka znicze oraz opowieści niesamowite Edgara Allana teraz naprawdę się postawić też krok pani Maria Świetlik z nami dziękuję bardzo bardzo pan Jarosław Lipszyc dziękuję bardzo dziękuję kocham cie domenę publiczną wspierać wolny, który tym przesłaniem kończymy także na przedpołudniowy program Radia TOK FM dziękuję państwu w imieniu porozumienia granicznego, który był wydawcą tego programu Krzysztofa Woźniaka, który był jego realizatorem czym są wręcz kłaniam się usłyszymy jutro o godzinie dziesiątej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA